14.10.21       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ได้รับชัยชนะเหนือราวัน กิเลส ด้วยพลังโยคะและเฉลิมฉลองดาเซร่าที่แท้จริง

คำถาม:
รามายาณะกับมหาภารตะมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร? ดาเซร่าบ่งบอกถึงอะไร?

คำตอบ:
ดาเซร่าหมายถึงการสิ้นสุดของราวันและการหลุดพ้นของสีดา อย่างไรก็ตามลูกไม่ได้รับการปลดปล่อยจากราวันด้วยการเฉลิมฉลองดาเซร่า เมื่อสงครามมหาภารตะเกิดขึ้น สีดาทั้งหมดก็ได้รับการปลดปล่อย อาณาจักรของราวันจบสิ้นลงด้วยสงครามมหาภารตะ และดังนั้นรามายาณะ มหาภารตะ และกีตะ มีความเชื่อมโยงกันอย่างลึกล้ำมาก

เพลง:
เปลวไฟได้จุดขึ้นในชุมนุมของแมลงเม่าที่มีความสุข

โอมชานติ
พ่อบอกลูกว่า ลูกเป็นชุมนุมบราห์มิน ในปัจจุบันลูกไม่สามารถเรียกว่าชุมชนเทพได้ เวลานี้ลูกเป็นชุมนุมบราห์มิน และต่อมาลูกจะกลายเป็นชุมนุมเทพ วันนี้ในวันของดาเซร่า รามายาณะของพวกเขากำลังจะจบสิ้นลง อย่างไรก็ตามรามายาณะไม่ได้จบสิ้นลงอย่างแท้จริง ถ้าราวันตายแล้วเรื่องราวของรามายาณะควรจะจบลง แต่ก็ไม่ได้จบลงอย่างแท้จริง เป็นด้วยมหาภารตะที่มีการได้รับการปลดปล่อย เรื่องราวเหล่านี้ต้องเป็นที่เข้าใจด้วยเช่นกัน รามายณะคืออะไรและมหาภารตะคืออะไร? โลกไม่รู้สิ่งเหล่านี้ รามายาณะและมหาภารตะมีการเชื่อมโยงต่อกันและกัน เมื่ออาณาจักรของราวันสิ้นสุดลงด้วยสงครามมหาภารตะ ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเฉลิมฉลองดาเซ่ร่าฯลฯ กีตะและมหาภารตะก็ทำลายอาณาจักรของราวัน ขณะนี้มีเวลาและกำลังเตรียมการ การเตรียมการของพวกเขานั้นมีความรุนแรงแต่ของลูกไม่มีความรุนแรง ของลูกคือกีตะ ลูกฟังความรู้ของกีตะ จะเกิดอะไรขึ้นด้วยสิ่งนั้น? อาณาจักรของราวันจะจบสิ้นลง แม้ว่าพวกเขาจะฆ่าราวัน นั่นก็ไม่ได้นำมาซึ่งอาณาจักรของราม มีรามายาณะและมหาภารตะ มหาภารตะนั้นเป็นไปเพื่อทำลายราวัน สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่ลึกล้ำมากที่ต้องเข้าใจ จำเป็นต้องมีสติปัญญาที่กว้างไกลและไม่มีขีดจำกัดอย่างมากสำหรับสิ่งนี้ พ่ออธิบายว่า อาณาจักรของราวันถูกทำลายด้วยสงครามมหาภารตะ ไม่ใช่ว่าอาณาจักรของราวันถูกทำลายเพียงแค่ราวันถูกฆ่าตาย จำเป็นต้องมียุคบรรจบพบกันสำหรับสิ่งนั้น เวลานี้เป็นยุคบรรจบพบกัน ขณะนี้ลูกกำลังทำการเตรียมการเพื่อให้ได้ชัยชนะเหนือราวัน มันเป็นอาวุธของความรู้ ไม่ใช่อาวุธทางกายภาพสำหรับสิ่งนี้ พวกเขาได้วาดภาพให้เห็นถึงการต่อสู้ระหว่างรามและราวัน คัมภีร์ทั้งหมดเหล่านั้นเป็นของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา เวลานี้ลูกกำลังมีชัยชนะเหนืออาณาจักรของราวันด้วยพลังโยคะ นี่คือสิ่งที่แฝงตัว ลูกได้รับชัยชนะเหนือราวันกิเลสทั้งห้า อย่างไร? ด้วยกีตะ บาบากำลังพูดกีตะกับลูก นี่ไม่ใช่ภควัต มีการแสดงกิจกรรมที่สูงส่งของกฤษณะไว้ในภควัต แต่แท้จริงไม่มีกิจกรรมที่สูงส่งใดๆของกฤษณะเลย ลูกรู้ว่าเมื่อสงครามมหาภารตะและการทำลายล้างเกิดขึ้น อาณาจักรของราวันจะถูกทำลายด้วยสิ่งนั้น สิ่งนี้ก็ได้ถูกแสดงไว้ในภาพบันไดด้วยเช่นกัน หนทางของความเลื่อมใสศรัทธาได้เริ่มต้นขึ้นในเวลาที่อาณาจักรของราวันเริ่มต้นขึ้น มีเพียงลูกเท่านั้นที่รู้สิ่งนี้ กีตะมีการเชื่อมโยงกับสงครามมหาภารตะ ลูกฟังกีตะและได้รับอาณาจักรและสงครามเกิดขึ้นเพื่อทำความสะอาดโลก กิจกรรมที่สูงส่งทั้งหมดที่แสดงไว้ในภควัตนั้นไม่มีจุดประสงค์เลย ไม่มีอะไรในชีวาปุรานา แท้จริงแล้วกีตะควรเรียกได้ว่าเป็นชีวาปุรานา ชีพบาบานั่งที่นี่และให้ความรู้ สูงสุดคือกีตะ กีตะมีขนาดเล็กที่สุดในคัมภีร์ทั้งหมด เพราะคัมภีร์อื่นๆทั้งหมดนั้นใหญ่มาก พวกเขาได้สร้างเล่มที่ใหญ่ขึ้นของเรื่องราวของชีวิตของผู้คน พวกเขาได้สร้างเรื่องราวชีวิตของเนห์รูไว้มากมายเมื่อเขาเสียชีวิต กีตะเล่มที่ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของชีพบาบาควรจะใหญ่มาก อย่างไรก็ตามกีตะนั้นเล็กมาก เพราะพ่อพูดเพียงสิ่งเดียวเท่านั้น: จดจำพ่อและบาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้อง ลูกต้องเข้าใจวงจรด้วยเช่นกัน เท่านั้นเอง! เหตุนี้เองกีตะจึงถูกทำให้มีขนาดเล็กมาก ความรู้นี้เป็นไปเพื่อการเรียนรู้ด้วยใจ ลูกรู้ว่าผู้คนสร้างล็อกเก็ตของกีตะ และมีตัวหนังสือขนาดเล็กมากอยู่ในนั้น เวลานี้บาบาสวมล็อกเก็ตไว้ที่รอบคอของลูก เป็นล็อคเกตของตรีมูรติและอาณาจักร บาบาพูดว่า: กีตะมีสองคำ อัลฟ่าและเบต้า นี่คือล็อกเก็ตของมนตราที่เป็นความลับของ มานมานะบาฟ จดจำพ่อและบาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้อง หน้าที่ของลูกคือการมีชัยชนะด้วยพลังของโยคะแล้วความสะอาดก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับลูกเช่นกัน พ่ออธิบายว่าอาณาจักรของราวันจะต้องถูกทำลายด้วยพลังของโยคะของลูก ไม่มีใครรู้ว่าอาณาจักรของราวันเริ่มต้นขึ้นเมื่อใด ความรู้นี้ง่ายดายมาก เป็นเรื่องของ 1 วินาที ในรูปภาพบันไดของ 84 ชาติเกิด มีการแสดงว่าลูกได้ใช้หลายชาติเกิด สิ่งนี้ง่ายดายมาก พ่อคือมหาสมุทรแห่งความรู้ ท่านยังคงพูดความรู้นี้ต่อไป ถ้าลูกจะรวบรวมกระดาษทั้งหมดที่ใช้สำหรับมุรลีก็จะมีจำนวนมากมาย พ่ออธิบายแก่ลูกอย่างละเอียด โดยสรุป แล้วท่านพูดว่า: จดจำอัลฟ่า ลูกจะใช้เวลาไปกับอะไรอีกไหม? ลูกแต่ละคนมีภาระของบาปมากมายอยู่บนศีรษะของลูก ที่สามารถขจัดออกไปได้ด้วยการจดจำระลึกถึงเท่านั้น สิ่งนี้ต้องใช้ความพยายาม ลูกลืมซ้ำแล้วซ้ำเล่า ถ้าลูกเฝ้าแต่จดจำบาบา ลูกจะไม่มีอุปสรรคใดๆเลย เมื่อลูกกลับมามีสำนึกที่เป็นร่างลูกก็จะพบกับอุปสรรค ลูกจะมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณในเวลาสุดท้าย จากนั้นเป็นเวลาครึ่งวงจรที่จะไม่มีอุปสรรคเลย เหล่านี้เป็นเรื่องที่ลึกล้ำมากและต้องเป็นที่เข้าใจ บาบาได้บอกลูกมากมายตั้งแต่ตอนต้น และถึงกระนั้นท่านพูดว่า: เพียงแค่จดจำอัลฟ่าและเบต้า เท่านั้นเอง! ต้นไม้มีการขยายตัวอย่างมาก ในขณะที่เมล็ดของต้นไม้นั้นเล็กมากที่สุด ต้นไม้ที่ใหญ่โตเช่นนี้เติบโตมาจากเมล็ด วันนี้เป็นวันดาเซร่า เวลานี้บาบาอธิบายแก่ลูกว่าความสัมพันธ์ระหว่างรามายาณะกับมหาภารตะคืออะไร รามายาณะเป็นของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ที่ได้ดำเนินมาเป็นเวลาครึ่งวงจร นั่นหมายความว่าเวลานี้เป็นอาณาจักรของราวัน และแล้วเมื่อมหาภารตะเกิดขึ้น อาณาจักรของราวันก็สิ้นสุดลง และอาณาจักรของรามเริ่มต้นขึ้น อะไรคือความแตกต่างระหว่างรามายาณะกับมหาภารตะ อาณาจักรของรามต้องได้รับการก่อตั้ง และอาณาจักรของราวันต้องถูกทำลาย ด้วยการฟังกีตะ ลูกกลับมามีค่าควรแก่การเป็นนายของโลก กีตะและมหาภารตะเป็นไปสำหรับเวลาปัจจุบัน เมื่ออาณาจักรของราวันถูกทำลาย สงครามที่พวกเขาได้แสดงให้เห็นนั้นผิด สงครามเป็นไปเพื่อเอาชนะกิเลสทั้งห้า พ่อกำลังบอกลูกสองคำจากกีตะ มานมานะบาฟ และมาเดียจิบาฟ สองคำนี้ปรากฏที่ตอนต้นและตอนจบของกีตะ ลูกๆ เข้าใจว่าบทตอนของกีตะเวลานี้กำลังแสดงออกมาอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามถ้าลูกบอกสิ่งนี้กับใครบางคน เขาก็จะถามว่า: แต่กฤษณะอยู่ที่ไหน? มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างคำอธิบายที่บาบาให้เรา กับสิ่งที่คัมภีร์ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาได้กล่าวไว้ ไม่มีใครรู้ว่ารามายาณะคืออะไรหรือมหาภารตะคืออะไร เป็นเพียงหลังจากสงครามมหาภารตะเท่านั้นที่ประตูสู่สวรรค์เปิดขึ้น อย่างไรก็ตามผู้คนไม่เข้าใจสิ่งนี้ ดังนั้นจงเพียงแต่ให้คำแนะนำของพ่อ พ่อพูดว่า จดจำพ่อผู้เท่านั้นอยู่เสมอ พ่อพูดสิ่งนี้แก่ทั้งโลก กีตะเดียวนั้นถูกทำให้ผิดพลาดไป มีการสอนกีตะในทุกภาษา จะมีเพียงภาษาเดียวในอาณาจักรของลูก จะไม่มีคัมภีร์หรือหนังสือใดๆที่นั่น ไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาคงอยู่ที่นั่น บารัตมีความเชื่อมโยงกับรามายนะ มหาภารตะ และกีตะ พระเจ้าพูดกีตะ กับลูกๆของท่าน ซึ่งด้วยกีตะนี้ลูกกลายเป็นนายแห่งสวรรค์ สงครามมหาภารตะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพื่อโลกที่ไม่บริสุทธิ์สามารถถูกทำลายได้ ลูกกลับมาบริสุทธิ์ด้วยกีตะ พระเจ้าผู้ชำระให้บริสุทธิ์มาในตอนสุดท้ายเท่านั้น ท่านพูดว่า: ตัณหาราคะคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและลูกต้องเอาชนะสิ่งนี้ให้ได้ อย่าได้พ่ายแพ้ด้วยกิเลสของตัณหาราคะ มันทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากมาย ผู้คนที่มีชื่อเสียง รัฐมนตรีฯลฯ ถูกประณามเพราะด้วยตัณหาราคะ ผู้คนมากมายถูกทำลายเพราะด้วยตัณหาราคะ เหตุนี้เองพ่ออธิบายว่า: คนในวัยหนุ่มสาวมากมายที่รักษาพรหมจรรย์มาหาบาบา พวกเขาไม่เคยแต่งงาน มีผู้หญิงที่ใช้ชีวิตอย่างนั้นเช่นกัน แม่ชีก็ไม่เคยข้องแวะในกิเลส แต่พวกเขาไม่ได้มีการได้มาซึ่งการบรรลุผลด้วยการดำเนินชีวิตเช่นนั้น ที่นี่เป็นเรื่องของการกลับมาบริสุทธิ์ และการกลายเป็นนายแห่งสวรรค์ชาติเกิดแล้วชาติเกิดเล่า ภาระของบาปของหลายชาติเกิดอยู่บนศีรษะของแต่ละคน เมื่อบาปเหล่านั้นถูกตัดไปแล้วเท่านั้นที่ลูกสามารถไปสวรรค์ได้ ที่นี่ผู้คนยังคงทำบาปต่อไป บางทีซันยาสซีกลับมาบริสุทธิ์เพียงชาติเกิดเดียว แต่เขาก็ยังคงต้องเกิดจากกิเลส ไม่มีใครในอาณาจักรของราวันสามารถเกิดได้โดยไม่มีกิเลส บางคนถามว่า: การเกิดจะเกิดขึ้นอย่างไรที่นั่นได้อย่างไร? พลังของโยคะคืออะไร? ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องถามคำถามเหล่านี้ โลกนั้นปราศจากกิเลสอย่างสิ้นเชิง อาณาจักรของราวันไม่ได้คงอยู่ที่นั่น ดังนั้นคำถามจึงไม่เกิดขึ้น ลูกจะมีนิมิตของทุกสิ่ง เมื่อบางคนแก่ชราที่นั่น เขาจะมีนิมิตว่าเขาจะกลายเป็นทารกอีกครั้งอย่างไร และเขาจะเข้าไปในครรภ์มารดาของเขาได้อย่างไร เขาไม่ได้ตระหนักรู้ว่าเขาจะไปยังบ้านไหน เขาเพียงแต่ตระหนักรู้ว่าเขากำลังจะกลายเป็นทารกอีกครั้ง มีตัวอย่างของนกยูงตัวผู้และตัวเมีย นกยูงตัวเมียตั้งครรภ์เมื่อนกยูงตัวผู้หลั่งน้ำตา ต้นมะละกอตัวผู้และมะละกอตัวเมียปลูกไว้ติดกันเพื่อให้ต้นมะละกอนั้นออกผลขึ้นมาได้ นี่คือความอัศจรรย์ ในเมื่อมันเป็นเช่นนี้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิต และมันจะเป็นไปไม่ได้ได้อย่างไรกับรูปแบบที่มีชีวิตในยุคทอง ลูกจะเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดเหล่านี้โดยละเอียดเมื่อลูกก้าวหน้าต่อไป สิ่งหลักสำหรับลูกคือเพื่อให้ลูกจดจำระลึกถึงพ่อ เพื่อที่ลูกสามารถกลับมาสะโตประธานจากตาโมประธาน และประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูก และลูกจะสามารถเห็นระบบ และขนบธรรมเนียมของที่นั่นในภายหลัง ลูกกลายเป็นนายของโลกด้วยพลังโยคะ แล้วทำไมเด็กๆจึงไม่เกิดมาด้วยสิ่งนั้นล่ะ? ผู้คนมากมายถามคำถามเช่นนี้ และเมื่อเขาไม่ได้รับคำตอบที่ถูกต้องเขาก็ล้มลง! พวกเขามีความสงสัยในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ไม่มีสิ่งเช่นนี้ในคัมภีร์ คัมภีร์นเป็นของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด มาและก่อตั้งศาสนาบราห์มิน สุริยวงศ์และจันทรวงศ์ บราห์มินเป็นของยุคบรรจบพบกัน บาบาต้องมาในยุคบรรจบพบกัน ผู้คนร้องเรียกหา: โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ได้โปรดมา! ผู้คนในต่างประเทศพูดว่า: โอ ผู้ปลดปล่อย โปรดปลดปล่อยเราจากความทุกข์! พวกเขาไม่รู้ว่าใครทำให้พวกเขาทุกข์ทรมาน ลูกรู้ว่าอาณาจักรของราวันกำลังมาถึงจุดจบ บาบากำลังสอนราชาโยคะแก่ลูก การทำลายล้างเกิดขึ้นเมื่อการศึกษาของลูกสิ้นสุดลงและสิ่งนี้เรียกว่ามหาภารตะ อาณาจักรของราวันถูกทำลายด้วยมหาภารตะ ในวันดาเชร่า พวกเขาเพียงแค่เผาหุ่นจำลองของราวัน นั่นเป็นประเด็นที่มีขีดจำกัด ในขณะที่นี่คือประเด็นที่ไม่มีขีดจำกัด ทั้งโลกจะต้องถูกทำลาย ลูกสาวที่ตัวเล็กๆเช่นนี้กำลังได้รับความรู้ที่ยิ่งใหญ่มาก! ความรู้ทางโลกก็เหมือนพาราฟินหรือน้ำมันก๊าด ในขณะที่ความรู้นี้เป็นเหมือนกับเนยใสแท้ (เนยบริสุทธิ์) มีความแตกต่างของกลางวันและกลางคืน ในอาณาจักรของราวันลูกต้องรับประทานน้ำมัน สมัยก่อนเนยใสมีราคาถูกมาก แต่เวลานี้กลับแพงขึ้นและดังนั้นลูกต้องกินน้ำมัน ไม่มีแก๊สและไฟฟ้ามาก่อนหน้านี้ ดังนั้นหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ลูกรู้ว่าเวลานี้ทั้งหมดนี้จะต้องถูกทำลาย ชีพบาบากำลังสอนเราเพื่อทำให้เรากลายเป็นเช่นลักษมีและนารายณ์ บาบานี้มีความซาบซึ้งอย่างมาก มายาทำให้ลูกๆลืม ในเมื่อลูกพูดว่าลูกมาเพื่อประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากบาบา ทำไมลูกถึงไม่มีความรู้สึกซาบซึ้งนั้น? ลูกลืมบ้านที่แสนหวานและอาณาจักรที่แสนหวานของลูก บาบารู้ว่าผู้ที่ทำงานรับใช้ด้วยกระดูกของเขาจะกลายเป็นเจ้าชายที่ยิ่งใหญ่ เหตุใดลูกถึงไม่รู้สึกในความซาบซึ้งนี้? เป็นเพราะว่าลูกไม่อยู่ในการจดจำระลึกถึง ลูกไม่ได้ข้องแวะอยู่ในงานรับใช้อย่างเต็มที่ บางครั้งลูกมีความกระตือรือร้นอย่างมากในงานรับใช้ ในขณะที่บางครั้งลูกก็กลับมาหย่อนยาน ลูกแต่ละคนสามารถถามตัวเองเพื่อดูว่านี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือไม่ บางครั้งลูกทำความผิดและเหตุนี้เองบาบาจึงต้องอธิบายให้แก่ลูก ลูกต้องพูดอย่างอ่อนหวานมากและทำให้ทุกคนมีความสุข ไม่ควรมีใครมีปฏิกิริยาตอบโต้อย่างแรง บาบาคือมหาสมุทรแห่งความรัก เวลานี้ผู้คนกำลังเพียรพยายามอย่างหนักมากที่จะหยุดการฆ่าวัว บาบาพูดว่า: การฆ่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการใช้ดาบของตัณหาราคะ ก่อนอื่นใดจงทำให้สิ่งนี้จบสิ้นลงก่อน การฆ่าอีกอย่างหนึ่งจะไม่จบลงไม่ว่าพวกเขาจะพยายามมากมายแค่ไหน และไม่ควรที่จะใช้ดาบของตัณหาราคะนั้นเช่นกัน มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างสิ่งที่ผู้คนพูดกับสิ่งที่พ่อพูด ผู้ที่มีชัยชนะเหนือตัณหาราคะจะกลายเป็นนายของโลกที่บริสุทธิ์ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่แสนหวาน ผู้เป็นที่รักที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึงและสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. กลายเป็นมหาสมุทรแห่งความรักที่เท่าเทียมกับพ่อ อย่าได้ใช้กำลังบีบบังคับ พูดด้วยความอ่อนหวานอย่างมากและทำให้ทุกคนมีความสุข

2. ทำงานรับใช้ด้วยกระดูกของลูก รักษาความซาบซึ้งที่ลูกจะละร่างกายเก่าของลูกและกลายเป็นเจ้าชายและเจ้าหญิง

พร:
ขอให้ลูกเป็นผู้รับใช้ที่สม่ำเสมอและด้วยความรักในงานรับใช้ของลูก จงเปลี่ยนครอบครัวทางโลกของลูกให้เป็นครอบครัวของพระเจ้า

หน้าที่ของผู้รับใช้คือการข้องแวะอยู่ในการทำงานรับใช้ ไม่ว่าจะเป็นงานรับใช้ด้วยความคิด คำพูด หรือการกระทำ ผู้รับใช้ไม่เคยคิดว่างานรับใช้แยกจากเขา ผู้ที่สติปัญญามีความรักต่อการทำงานรับใช้อยู่เสมอจะเปลี่ยนครอบครัวทางโลกให้เป็นครอบครัวของพระเจ้า ผู้รับใช้ไม่ได้คิดว่าบ้านของเขาเป็นบ้าน แต่เป็นสถานที่สำหรับการทำงานรับใช้ คุณธรรมหลักของผู้รับใช้คือการสละละทิ้ง ผู้ที่มีทัศนคติของการสละละทิ้งจะอยู่ในบ้านของเขาอย่างเป็นตัวของทาปาเซียซึ่งงานรับใช้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ

คติพจน์:
เพื่อที่จะทำให้ซันสการ์ของลูกสูงส่ง จงอุทิศจิตใจและสติปัญญาของลูกให้กับพ่อ