15.01.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน เพื่อที่จะสอบผ่านด้วยเกียรตินิยมจงทำตามศรีมัทเสมอ ทำตัวลูกเองให้ปลอดภัยจากมิตรที่ไม่ดีและจากพายุของมายา

คำถาม:
งานรับใช้อะไรที่พ่อทำเพื่อลูกๆ ซึ่งลูกจะต้องทำด้วยเช่นกัน?

คำตอบ:
เช่นที่พ่อเรียกลูกว่าลูกผู้เป็นที่รักของพ่อและรับใช้ลูกโดยการทำให้ลูกกลายเป็นเพชร ในทำนองเดียวกันลูกๆก็ต้องทำให้พี่น้องที่แสนหวานของลูกกลายเป็นเพชรด้วยเช่นกัน ไม่มีความยากลำบากอะไรเลยในสิ่งนี้ เพียงแค่บอกพวกเขาว่า: จดจำพ่อและลูกจะกลายเป็นเช่นเพชร

คำถาม:
คำสั่งใดที่พ่อได้ให้กับลูกๆ ของท่าน?

คำตอบ:
ลูกๆ จงหารายได้ที่แท้จริงนี้และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นทำเช่นเดียวกัน ลูกไม่ได้รับอนุญาตให้กู้ยืมเงินจากใคร

เพลง:
พาเราออกไปจากโลกแห่งบาปนี้ไปสู่ดินแดนแห่งการพักผ่อนและสะดวกสบาย

โอมชานติ
พ่อพูด อรุณสวัสดิ์ กับลูกๆ ทางจิตที่สุดแสนหวานผู้ที่จะไปสู่โลกใหม่ ลูกๆ ทางจิตรู้ตามลำดับกันไปตามความเพียรพยายามของลูกที่ลูกจะไปสู่ดินแดนที่ห่างไกลจากโลกนี้ ลูกจะไปที่ไหน? ไปบ้านแห่งความเงียบที่แสนหวาน ดินแดนแห่งความเงียบที่เราดวงวิญญาณจากมานั้นอยู่ห่างไกลมาก นั่นคือโลกที่ไม่มีตัวตนและนี่คือโลกที่มีตัวตนนั่นคือบ้านของเราดวงวิญญาณ ไม่มีใครนอกจากพ่อที่สามารถนำเรากลับไปบ้านได้ ลูกบราห์มินทั้งหมดกำลังทำงานรับใช้ทางจิต ใครสอนลูกในสิ่งนี้? พ่อผู้พาลูกไปยังที่ห่างไกล ท่านจะพาไปยังที่ห่างไกลมากแค่ไหน? ดวงวิญญาณนับไม่ถ้วน ลูกทั้งหมดคือผู้นำทางผู้ที่เป็นของผู้นำทางเดียวนี้ ชื่อของลูกคือกองทัพพันดาฟ ลูกแสดงให้ทุกคนได้เห็นหนทางที่ห่างไกล: มานมานะบาฟ ! และ จดจำพ่อ! ลูกพูดว่า: บาบาโปรดพาเราไปให้ไกลจากโลกนี้ ลูกจะไม่พูดสิ่งนี้ในโลกใหม่ ที่นี่เป็นอาณาจักรของราวันและดังนั้นลูกพูดว่า: โปรดพาเราไปให้ไกลจากที่นี่ ไม่มีความสะดวกสบายที่นี่ ชื่อที่แท้จริงคือดินแดนแห่งความทุกข์ พ่อไม่ได้ทำให้ลูกต้องล้มลุกคลุกคลาน ลูกได้ล้มลุกคลุกคลานเป็นอย่างมากในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาเพื่อแสวงหาพ่อ พ่อเองพูดว่า: ฉันแฝงตน ไม่มีใครสามารถเห็นพ่อได้ด้วยตาเปล่า ในวัดของกฤษณะพวกเขาเก็บรองเท้าแตะไม้ของกฤษณะไว้ให้ลูกก้มศีรษะคารวะต่อสิ่งนั้น แต่พ่อไม่มีเท้าที่ลูกจะต้องก้มศีรษะคารวะ พ่อเพียงแค่เรียกลูกว่า ลูกผู้เป็นที่รักของพ่อ ลูกพูดกับผู้อื่นด้วยเช่นกันว่า: พี่น้องที่แสนหวานจงจดจำพ่อเหนือโลกและบาปของคุณจะได้รับการปลดเปลื้อง เท่านั้นเอง ไม่มีความยากลำบากอื่นๆ เช่นที่พ่อทำให้ลูกเป็นเพชร ดังนั้นลูกๆ ต้องทำให้ผู้อื่นเป็นเพชรเช่นกัน ลูกต้องเรียนรู้วิธีที่ทำให้มนุษย์กลายเป็นเพชร ตามละคร พ่อมาและสอนเราในยุคบรรจบพบกันทุกวงจร แล้วเราก็สอนผู้อื่น พ่อกำลังทำให้เรากลายเป็นเพชร ลูกรู้ว่าอการ์คานซึ่งเป็นกูรูแห่งอิสมาอิลถูกชั่งน้ำหนักเทียบกับทองคำเงินและเพชร เนห์รูถูกถูกชั่งน้ำหนักกับทองคำ เวลานี้พวกเขาไม่ทำให้ใครกลายเป็นเพชร พ่อทำให้ลูกกลายเป็นเพชร ลูกจะชั่งน้ำหนักท่านกับอะไร? ลูกจะทำอะไรกับเพชรฯลฯ? ลูกไม่ต้องการเพชรเหล่านั้น ผู้คนเหล่าสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากในการแข่งขัน พวกเขายังคงสร้างอาคารและหาอสังหาริมทรัพย์ฯลฯ ในขณะที่ลูกกำลังหารายได้ที่แท้จริง ถ้าลูกกู้ยืมเงินจากใครก็ตาม ลูกจะต้องจ่ายคืนให้เขาเป็นเวลาถึง 21 ชาติเกิด ลูกไม่มีสิทธิ์ที่จะกู้ยืมจากใครเลย ลูกเข้าใจว่ารายได้ทั้งหมดในปัจจุบันไม่จริงแท้และจะต้องจบสิ้น เมื่อบาบาเห็นว่าเขาจะได้รับเพชร เขาก็คิดว่า: ฉันกำลังทำอะไรกับเปลือกหอยเหล่านี้? ทำไมฉันไม่รับมรดกที่ไม่มีขีดจำกัดจากพ่อ? ถึงอย่างไรฉันก็มีเพียงพอที่จะกิน มีคำกล่าวไว้ว่า: ผู้ที่มือของพวกเขาให้อยู่เสมอจะได้รับอันดับหนึ่ง บาบาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่านายหน้าด้วยเช่นกัน พ่อพูดว่า: ฉันรับสิ่งเก่าจากลูกและแลกเปลี่ยนเป็นของใหม่ เมื่อมีใครบางคนตาย สิ่งของของพวกเขาทั้งหมดจะถูกมอบให้กับนักบวชพราห์มโดยเฉพาะ พ่อพูดว่า: พ่อจะรับอะไรจากลูก? ลองดูตัวอย่างนี้ ไม่ได้มีเพียงดรุพดีเดียวเท่านั้น ลูกทั้งหมดคือดรุพดี ผู้คนมากมายร้องเรียกหา: โอ บาบา โปรดช่วยเราให้พ้นจากการถูกเปลื้องผ้า! บาบาอธิบายด้วยความรักอย่างมาก: ลูกๆ จงอยู่อย่างบริสุทธิ์ในชาติเกิดสุดท้ายนี้ของลูก พ่อพูดว่า: ลูกๆ ให้เกียรติของหนวดเคราของพ่อ อย่าได้ประณามชื่อสกุลของลูก ลูกๆ ที่แสนหวานจงมีความภูมิใจที่บริสุทธิ์ว่าพ่อกำลังทำให้ลูกเป็นเพชร พ่อกำลังทำให้ผู้นี้เป็นเพชรด้วยเช่นกัน ลูกต้องจดจำผู้เป็นหนึ่งเดียวนั้น บาบานี้พูดว่า: บาปของลูกจะไม่ได้รับการปลดเปลื้องด้วยการจดจำฉัน ฉันไม่ใช่กูรูของลูก ไม่ว่าอะไรก็ตามที่ท่านสอนฉัน ฉันก็สอนลูก ถ้าลูกต้องการจะกลายเป็นเช่นเพชร จงจดจำพ่อ บาบาได้อธิบายว่าแม้ว่าผู้คนมากมายกราบไหว้บูชาเทพในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา สติปัญญาของพวกเขาก็ยังคงเร่ร่อนไปสู่งานหรือธุรกิจ ฯลฯ ของพวกเขา เพราะพวกเขาได้รับรายได้จากสิ่งนั้น บาบาเล่าประสบการณ์ของท่านว่า: เมื่อสติปัญญาของพ่อเคยเร่ร่อนไปที่นี่ที่นั่น พ่อจะหยิกตนเองและถามว่าทำไมพ่อจึงจดจำสิ่งเหล่านั้น ลูกดวงวิญญาณควรจดจำเพียงพ่อผู้เป็นหนึ่งเดียวนั้น แต่มายาก็ทำให้ลูกลืมซ้ำแล้วซ้ำเล่า เธอชกลูกครั้งแล้วครั้งเล่า มายาตัดโยคะแห่งสติปัญญาของลูก ลูกควรพูดกับตนเองในลักษณะนี้ พ่อพูดว่า: เวลานี้ลูกต้องให้คุณประโยชน์กับตนเองและผู้อื่นโดยการเปิดศูนย์ ลูกมากมายถามว่า: บาบา เราสามารถเปิดศูนย์ในสถานที่นั้นๆได้หรือไม่ พ่อพูดว่า: พ่อเป็นผู้ประทาน พ่อไม่ต้องการสิ่งใดสำหรับตนเอง อาคารเหล่านี้ฯลฯ ทั้งหมดมีไว้เพื่อลูกๆ ชีพบาบาได้มาทำให้ลูกกลายเป็นเพชร ไม่ว่าอะไรก็ตามที่ลูกทำ สิ่งนั้นก็เป็นประโยชน์ต่อลูกเท่านั้น ผู้นี้ไม่ใช่กูรูที่จะมีสาวก อาคารเหล่านี้สร้างขึ้นสำหรับลูกเท่านั้นที่จะอยู่ในนั้น ใช่, เมื่อผู้ที่ก่อสร้างมาที่นี่ พวกเขาจะได้รับการต้อนรับด้วยการให้เข้าพักในอาคารใหม่ บางคนพูดว่า: ทำไมเราควรพักในอาคารใหม่? ฉันชอบอาคารเก่า เราจะอยู่ที่นี่ในแบบเดียวกับที่ท่านอยู่ เราไม่มีความหยิ่งยโสเกี่ยวกับการให้สิ่งนี้ ถ้าบัพดาดาไม่ได้อยู่ที่นั่น ทำไมเราต้องอยู่? เราต้องการอยู่กับท่าน ยิ่งเราอยู่ใกล้ท่านมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีมากเท่านั้น พ่ออธิบายว่า: มากเท่าที่ลูกเพียรพยายามลูกจะได้รับสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงในดินแดนแห่งความสุข ลูกแต่ละคนจะไปสวรรค์ ผู้คนชาวบารัตรู้ว่าบารัตเคยเป็นดินแดนของดวงวิญญาณบุญที่บริสุทธิ์ ไม่มีแม้แต่ชื่อของบาปที่นั่น เวลานี้ทุกคนกลายเป็นดวงวิญญาณบาป นี่คืออาณาจักรของราวัน ราวันไม่ได้คงอยู่ในยุคทอง อาณาจักรของราวันจะคงอยู่อีกครั้งหลังจากครึ่งวงจร พ่ออธิบายอย่างมากแต่ลูกก็ยังไม่สามารถเข้าใจได้ สิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นทุกวงจร นี่ไม่ใช่สิ่งใหม่ ผู้คนมากมายมาเมื่อลูกจัดนิทรรศการ หลายคนในนั้นจะกลายเป็นปวงประชา สิ่งนี้ต้องใช้เวลาในการกลายเป็นเช่นเพชร แม้ว่าพวกเขาจะกลายเป็นปวงประชา นั่นก็เป็นสิ่งที่ดีด้วยเช่นกัน เวลานี้เป็นเวลาของการชำระสะสางสำหรับทุกคน บัญชีของทุกคนกำลังได้รับการชำระสะสาง ลูกประคำของ 8 ที่ถูกสร้างขึ้นจากผู้ที่สอบผ่านด้วยเกียรตินิยม เพียง 8 เท่านั้นที่เข้าไปในลูกประคำแรก พวกเขาได้รับสภาพที่อยู่เหนือบ่วงกรรมโดยไม่ได้รับการลงโทษ จากนั้นก็มีลูกประคำของ 108 พวกเขาตามลำดับกันไป ละครนี้ถูกกำหนดไว้แล้วให้คงอยู่ตลอดไป ลูกต้องเฝ้าดูละครนี้ในฐานะผู้สังเกตการณ์ที่ละวางและดูว่าใครกำลังทำความเพียรพยายามอย่างดี ลูกบางคนมาในเวลาสุดท้ายและเฝ้าแต่ทำตามศรีมัท เฝ้าแต่ทำตามศรีมัทเช่นนี้ต่อไป และเป็นไปได้ที่ลูกจะสอบผ่านด้วยเกียรตินิยมและเข้าไปในลูกประคำของ 8 ใช่ เป็นไปได้ว่าในขณะที่กำลังก้าวไปข้างหน้าบางครั้งก็มีลางร้าย ทุกคนต้องเผชิญกับสภาพของการขึ้นและลง นี่คือรายได้ บางครั้งลูกคงอยู่อย่างมีความสุขมากและบางครั้งลูกอยู่อย่างมีความสุขน้อยลง พายุของมายาและมิตรที่ไม่ดีทำให้ลูกถอยหลังและทำให้ลูกสูญเสียความสุข มีคำกล่าวว่ามิตรที่ดีพาลูกข้ามฟากและมิตรที่ไม่ดีทำให้ลูกจมน้ำ เป็นมิตรกับราวันทำให้ลูกจมน้ำและเป็นมิตรกับรามพาลูกข้ามฟากไป ลูกกลายเป็นเช่นนั้นด้วยการทำตามการกำหนดของราวัน เทพตกลงไปในหนทางของบาป ผู้คนได้แสดงรูปภาพที่สกปรกของพวกเขาเช่นนี้ เหล่านั้นคือสิ่งชี้บอกของการที่พวกเขาตกลงไปในหนทางบาป อาณาจักรของรามคงอยู่ในบารัตและในเวลานี้เป็นอาณาจักรของราวันในบารัต ลูกไม่มีความสุข 100 % ในอาณาจักรของราวัน นี่คือการละเล่น นี่เป็นสิ่งที่ง่ายมากที่จะอธิบายความรู้นี้แก่ใครก็ตาม (มีพยาบาลคนหนึ่งนั่งอยู่หน้าบาบา) บาบาพูดกับลูกคนนี้ว่า: ลูกเป็นพยาบาล จงทำงานรับใช้นั้นต่อไปและทำงานรับใช้นี้ด้วยเช่นกัน ถ่ายทอดความรู้นี้ให้กับคนไข้ของลูก บอกพวกเขาว่า: ให้จดจำพ่อและบาปของคุณจะได้รับการปลดเปลื้องและคุณจะไม่มีความเจ็บป่วยใดๆเลยเป็นเวลา 21 ชาติเกิด ลูกได้รับสุขภาพที่ดีด้วยโยคะและด้วยการรู้จักวงจรของ 84 ชาติเกิดลูกได้รับความมั่งคั่ง ลูกสามารถทำงานรับใช้มากมายและลูกจะยังคงให้คุณประโยชน์ต่อผู้คนมากมาย ลูกสามารถใช้เงินที่หามาได้สำหรับงานรับใช้ทางจิตนี้ ที่จริงแล้วลูกทุกคนเป็นพยาบาลด้วยเช่นกัน การทำให้มนุษย์ที่สกปรกกลายเป็นเทพคืองานที่เป็นของพยาบาลใช่ไหม? พ่อพูดว่า: มนุษย์ที่ไม่บริสุทธิ์เรียกหาพ่อให้มาและชำระพวกเขาให้บริสุทธิ์ หากลูกรับใช้ผู้ที่เป็นโรคพวกเขาจะขอบคุณลูกอย่างมาก พวกเขาแม้กระทั่งจะได้รับนิมิตผ่านลูก ถ้าลูกมีการเชื่อมโยงในโยคะอย่างถูกต้องแม่นยำแม้แต่ศัลยแพทย์ที่ยิ่งใหญ่ก็อาจมาและก้มลงแทบเท้าลูก เพียงทดลองและดูผล ลูกผู้เป็นเมฆมาที่นี่เพื่อที่จะทำให้สดชื่น และแล้วลูกก็ไปและปะพรมความรู้นี้แก่ผู้อื่นและทำให้พวกเขาสดชื่น ลูกบางคนไม่แม้จะรู้ว่าฝนมาจากไหน พวกเขาคิดว่าเป็นอินทรา (พระเจ้าแห่งสายฝน) เป็นผู้ที่ปะพรมฝน พวกเขาพูดว่ารุ้งคือธนูของอินทรา มีเรื่องราวที่ไม่จริงมากมายเขียนขึ้นในคัมภีร์ พ่อพูดว่า: อะไรก็ตามที่ถูกกำหนดไว้แล้วในละครจะเกิดขึ้นอีกครั้ง เราไม่ได้ประณามผู้ใด ละครนี้ถูกกำหนดเอาไว้แล้วที่คงอยู่ตลอดไป เป็นที่เข้าใจว่าหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาเป็นของละครนี้ มีการกล่าวถึง ความรู้ ความเลื่อมใสศรัทธา และการวางเฉย ลูกๆ มีการวางเฉยต่อโลกเก่านี้ เมื่อลูกตายทั้งโลกก็ตายไปสำหรับลูก เมื่อดวงวิญญาณออกจากร่างกายของเขาโลกก็ตายไปแล้วสำหรับเขา พ่ออธิบายแก่ลูกๆ ว่า: ลูกๆ ที่แสนหวานอย่าได้ไม่ระมัดระวังในการศึกษานี้ ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับการศึกษาของลูก ทนายความบางคนสามารถหารายได้หนึ่งแสนรูปี ในขณะที่คนอื่นไม่มีแม้แต่เสื้อผ้าจะสวมใส่ ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับการศึกษา การศึกษานี้ง่ายดายมาก จงกลายเป็นผู้ควงกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเอง นั่นคือรู้ตอนต้น,ตอนกลางและตอนจบของ 84 ชาติเกิดของลูก เช่นที่ต้นไม้ในเวลานี้ได้ถึงสภาพของความเสื่อมโทรมอย่างสิ้นเชิง ไม่มีรากฐานเลยแต่ส่วนที่เหลือของต้นไม้ก็ยังคงยืนต้นอยู่ - ในทำนองเดียวกันศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปที่เคยคงอยู่ในรูปของลำต้นก็ไม่ได้คงอยู่อีกต่อไป เวลานี้ทุกคนไม่มีศาสนาและไม่มีความถูกต้องตามศีลธรรมในการกระทำของพวกเขา มนุษย์ไม่สามารถให้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ใครได้ พ่อนั่งที่นี่และอธิบายประเด็นเหล่านี้ทั้งหมดให้แก่ลูกและทำให้ลูกมีความสุขตลอดเวลา จะไม่มีการตายก่อนเวลาอันควรที่นั่น คำว่า คนนั้นคนนี้ตาย จะไม่คงอยู่ที่นั่น ดังนั้นพ่อจึงแนะนำลูกว่าถ้าลูกชี้หนทางให้แก่ผู้คนมากมายพวกเขาจะอุทิศตนเองแก่ลูก เป็นไปได้ที่บางคนจะได้รับนิมิต นิมิตเหล่านั้นเป็นเพียงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษาของลูกในขณะนี้ ลูกไม่สามารถกลายเป็นทนายความได้โดยไม่ต้องศึกษาเล่าเรียน ไม่ใช่ว่าลูกจะได้รับการหลุดพ้นโดยการมีนิมิต มีร่าได้รับนิมิตแต่เธอไม่ได้ไปยังดินแดนของกฤษณะ ผู้เลื่อมใสศรัทธาได้รับนิมิตหลังจากได้ทำความเลื่อมใสศรัทธาอย่างเข้มข้น แต่ที่นี่มีการจดจำระลึกถึงที่เข้มข้น ซันยาสซีมีความรู้เกี่ยวกับธาตุแสงและวัตถุธาตุทั้งห้า พวกเขาเพียงแค่ต้องการหลอมรวมกับธาตุแสงเท่านั้น อย่างไรก็ตามธาตุแสงไม่ใช่ดวงวิญญาณสูงสุด พ่ออธิบายว่า: ลูกอาจจะทำธุรกิจของลูกเพื่อเลี้ยงดูร่างกายของลูกต่อไปแต่เวลานี้ลูกต้องพิจารณาตัวลูกเองว่าเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ และลูกจะประกาศสิทธิ์ใสสถานภาพที่สูง ความผูกพันยึดมั่นของลูกทั้งหมดจะถูกทำลาย บาบาจะทำอะไรด้วยการรับสิ่งใดไป? ผู้นี้ได้สละละทิ้งทุกสิ่ง ท่านไม่จำเป็นเลยที่จะต้องสร้างบ้านหรือปราสาทราชวังให้กับตัวท่านเอง อาคารเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพราะลูกๆ มากมายกำลังจะมา จะมีทิวแถวจากถนนอาบูมาที่นี่ ถ้าอิทธิพลของลูกได้กระจายออกไปในขณะนี้,ลูกจะปวดหัวในการพยายามรับรองพวกเขาทั้งหมด เมื่อบุคคลที่มีชื่อเสียงมาจะมีฝูงชนจำนวนมากมารวมตัวกัน อิทธิพลของลูกจะกระจายออกไปในเวลาสุดท้าย ไม่ใช่ตอนนี้ ลูกต้องฝึกฝนในการจดจำระลึกถึงพ่อเพื่อที่ว่าบาปของลูกจะถูกตัดออกไป ลูกต้องละร่างของลูกในขณะอยู่ในการจดจำระลึกถึง ในยุคทองเมื่อลูกออกจากร่างกายของลูก ลูกเข้าใจว่าลูกกำลังออกจากร่างหนึ่งและรับอีกร่างหนึ่ง ที่นี่มีจิตสำนึกของการเป็นร่างอย่างมาก มีความแตกต่างเช่นนั้น ลูกต้องจดบันทึกประเด็นเหล่านี้ทั้งหมดลงไปและทำให้ผู้อื่นจดบันทึกประเด็นเหล่านี้ด้วยเช่นกัน ลูกต้องทำให้ผู้อื่นกลายเป็นเพชรเหมือนกับตัวลูกเอง ลูกจะได้รับสถานภาพสูงตามความเพียรพยายามที่ลูกทำ เป็นพ่อผู้อธิบายสิ่งนี้ ไม่ใช่ผู้เคร่งศาสนาหรือมหาตมะ ความรู้นี้สนุกสนานมากและลูกต้องซึมซับความรู้นี้เป็นอย่างดี ไม่ใช่ว่าลูกจะฟังพ่อแล้วทิ้งสิ่งที่ลูกได้ยินไว้เบื้องหลัง ลูกได้ยินในเพลงด้วยเช่นกัน: พาเราไปกับท่าน ก่อนหน้านี้ลูกไม่เข้าใจสิ่งนี้ เวลานี้พ่อได้อธิบายแก่ลูกและลูกเข้าใจแล้ว อัจชะ

ถึง ลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง ด้วยความรัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. อย่าได้ไม่ระมัดระวังในการศึกษาเล่าเรียน กลายเป็นผู้ควงกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเอง ทำงานรับใช้ของการทำให้ผู้อื่นกลายเป็นเช่นเพชร

2. หารายได้ที่แท้จริงนี้และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นทำเช่นเดียวกัน แลกเปลี่ยนสิ่งเก่าทั้งหมดของลูก ลูกต้องอยู่อย่างระมัดระวังมิตรที่ไม่ดี

พร:
ขอให้ลูกเป็นมหาสมุทรแห่งความรักและมอบประสบการณ์แห่งความรักทางจิตวิญญาณที่แท้จริง

เมื่อลูกไปที่ชายฝั่งของมหาสมุทรลูกจะสัมผัสกับความเย็นสบาย ในทำนองเดียวกันลูก ๆ จะกลายเป็นจ้าวสมุทรแห่งความรักที่ดวงวิญญาณใดก็ตามที่เข้ามาอยู่เบื้องหน้าลูกจะได้สัมผัสว่าตนเองอยู่บนชายฝั่งของมหาสมุทรแห่งความรัก เพราะดวงวิญญาณในโลกปัจจุบันนี้หิวกระหายต่อความรักทางจิตที่แท้จริง เมื่อได้เห็นความรักที่เห็นแก่ตัว หัวใจของพวกเขาได้เคลื่อนออกไปจากความรักที่แท้จริงและเหตุนี้เองพวกเขาจะพิจารณาประสบการณ์ของความรักทางจิตแม้เพียงไม่กี่นาทีว่าเป็นสิ่งที่ค้ำจุนชีวิตของพวกเขา

คติพจน์:
อยู่อย่างเต็มไปด้วยความมั่งคั่งของความรู้และลูกจะได้รับความมั่งคั่งทางวัตถุอย่างต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ


การบ้านพิเศษเพื่อมีประสบการณ์กับสภาพที่อะแวคในเดือนอะแวคนี้
ตรวจสอบทุกความคิดและทุกการกระทำของลูกด้วยพลังที่อะแวคผ่านรูปที่อะแวค ในทางที่อะแวคให้บัพดาดาอยู่เบื้องหน้าลูกเป็นการส่วนตัวและอยู่กับลูกอย่างสม่ำเสมอ แล้วจึงสร้างความคิดหรือแสดงการกระทำ ด้วยความเป็นมิตรร่วมทางและประสบการณ์ของการเป็นมิตรร่วมทางของท่าน จงเป็นผู้สังเกตการณ์ที่ละวางเช่นเดียวกับพ่อ นั่นคือมีความละวางและมีความรัก