15.03.19       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวานอยู่อย่างสำรวจตรวจสอบตนเองและไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้และลูกจะมีประสบการณ์ของความสุขและความซาบซึ้งและลูกจะกลายเป็นครูที่ทัดเทียมกับพ่อ

คำถาม:
บนพื้นฐานใดที่ความสุขภายนอกจะคงอยู่อย่างสม่ำเสมอ?

คำตอบ:
ลูกอยู่อย่างมีความสุขอย่างสม่ำเสมอเมื่อลูกนำคุณประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นและทำให้ทุกคนมีความสุข กลับมามีความเมตตาและลูกจะอยู่อย่างมีความสุข คงอยู่ในสติปัญญาของผู้ที่มีความเมตตาว่า โอ้โฮ! พ่อของทุกดวงวิญญาณกำลังสอนพวกเราและทำให้พวกเราบริสุทธิ์ เรากำลังจะกลายเป็นจักรพรรดิของโลก พวกเขาเฝ้าแต่ให้ทานความสุขเช่นนั้น

โอมชานติ
พ่อทางจิตถามลูกๆทางจิต ลูกๆ ใครที่พูด โอมชานติ? (ชีพบาบา) ใช่ ชีพบาบาพูดเพราะลูกๆ รู้ว่าท่านเป็นพ่อของดวง วิญญาณทั้งหมด พ่อพูดว่า พ่อเข้ามาในพาหนะนี้ทุกวงจรและสอนลูก ดังนั้นท่านเป็นครูสอนใคร เมื่อครูมา ครูก็จะพูด กู๊ดมอนิ่ง(อรุณสวัสดิ์) และลูกๆ ก็ตอบรับ กู๊ดมอนิ่ง ลูกๆรู้ว่าดวงวิญญาณสูงสุดกำลังพูด กู๊ดมอนิ่ง กับดวงวิญญาณ มีผู้คนมากมายที่พูดว่า กู๊ดมอนิ่ง ในวิธีการทางโลก นี่คือพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดผู้ที่มาและสอนลูก ท่านอธิบายแก่ลูกๆ ถึงความลับทั้งต้นไม้และละครทั้งหมด ลูกเข้าใจว่าพ่อของทุกดวงวิญญาณได้มาแล้ว สติปัญญาของลูกควรที่จะมีศรัทธาตลอดทั้งวันว่าพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดกำลังสอนพวกเรา ท่านเป็นพ่อ ครู และกูรูของพวกเรา ท่านเรียกว่าเป็นผู้สร้างด้วยเช่นกัน ลูกต้องเข้าใจว่าท่านไม่ได้สร้างดวงวิญญาณ ท่านอธิบายว่า พ่อคือเมล็ด พ่อบอกความรู้ของต้นไม้โลกมนุษย์แก่ลูก มีใครอีกนอกจากผู้เป็นเมล็ดสามารถให้ความรู้นี้ได้? ลูกไม่สามารถพูดว่าท่านสร้างต้นไม้ พ่อพูดว่า ลูกๆ ต้นไม้นี้คงอยู่ตลอดไป มิฉะนั้นพ่อจะบอกวันที่กับลูกว่ามีการสร้างขึ้นเมื่อไหร่และอย่างไร อย่างไรก็ตามสิ่งสร้างนี้คงอยู่ตลอดไป พ่อเรียกว่าเป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ จานี่จานันฮาร์ หมายถึงผู้เดียวที่รู้ความลับของต้นไม้จากตอนเริ่ม ตลอดจนตอนกลาง จนถึงตอนจบ พ่อเป็นเมล็ดของต้นไม้โลกมนุษย์นี้ พ่อเป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ พ่อมีความรู้ทั้งหมดในตัวพ่อ พ่อมาและสอนลูกๆ มนุษย์ทั้งหมดเฝ้าแต่ถามว่าจะสามารถมีความสงบได้อย่างไร? เวลานี้ลูกพูดว่าเป็นมหาสมุทรแห่งความสงบที่สร้างความสงบ ท่านเป็นมหาสมุทรแห่งความสงบและความสุขและเป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ด้วยเช่นกัน ความรู้ใด? ท่านมีความรู้ของตอนเริ่ม ตอนกลาง และตอนจบของโลกนี้ ผู้คนเหล่านั้นพิจารราว่าคัมภีร์เป็นความรู้ มีมากมายหลายคนที่ถ่ายทอดคัมภีร์เช่นนั้น พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดเองมาและให้คำแนะนำของท่านและให้ความรู้ของตอนเริ่ม ตอนกลาง และตอนจบของโลกแก่ลูกด้วยเช่นกัน ลูกเข้าใจด้วยเช่นกันว่าเมื่อท่านมาจึงมีการสร้างความสงบขึ้น ความสงบคงอยู่ในดินแดนแห่งความสงบ ไม่มีใครรู้ว่าทุกคนในดินแดนแห่งความสงบนั้นเคยอยู่ในความสงบ ผู้คนเฝ้าแต่ถามว่าจะมีความสงบในโลกได้อย่างไร แน่นอนที่เคยมีความสงบที่นี่ ลูกต้องการความสงบของอาณาจักรของราม ไม่มีใครรู้ว่าอาณาจักรของรามคงอยู่เมื่อไหร่ พ่อรู้ว่ามีดวงวิญญาณนับไม่ถ้วนและท่านเป็นพ่อของพวกเขาทั้งหมด ไม่สามารถมีใครอื่นพูดเช่นนี้ได้ ดวงวิญญาณทั้งหมดที่คงอยู่นั้นปรากฏตัวอยู่ที่นี่ในเวลานี้ เริ่มแรกพวกเขาอยู่ในดินแดนแห่งความสงบแล้วพวกเขาก็ไปจากดินแดนแห่งความสุขไปสู่ดินแดนแห่งความทุกข์ ไม่มีใครรู้ว่าการแสดงของความสุขและความทุกข์นี้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างไร พวกเขาเพียงแต่พูดว่านี่เป็นการแสดงของการมาและการไป เวลานี้อยู่ในสติปัญญาของลูกๆ ว่าท่านเป็นพ่อของดวงวิญญาณทั้งหมด ท่านพูดความรู้กับพวกเรา ท่านมาและก่อตั้งอาณาจักรสวรรค์ ท่านสอนพวกเรา พ่อพูดว่า ลูกๆ ลูกเคยเป็นเทพ จะไม่มีใครอื่นพูดสิ่งนี้ พ่อของดวงวิญญาณทั้งหมดกำลังสอนลูก นี่เป็นการแสดงที่ไม่มีขีดจำกัดที่ใหญ่โตมากแต่พวกเขาพูดว่ามันคงอยู่มาเป็นหลายแสนปี ลูกพูดว่าระยะเวลาของการแสดงนี้คือห้าพันปี เวลานี้ลูกมาเพื่อรู้ว่ามีความสงบสองประเภท หนึ่งคือความสงบของดินแดนแห่งความสงบ และอีกหนึ่งคือความสงบของดินแดนแห่งความสุข สิ่งนี้อยู่ในสติปัญญาของลูกๆ ว่าพ่อของทุกดวงวิญญาณกำลังสอนพวกเราในเวลานี้ สิ่งนี้ไม่ได้ถูกกล่าวถึงในคัมภีร์ใด นี่คือพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดผู้ที่ผู้คนของทุกศาสนาเรียกท่านว่าอัลล่าห์,พระเจ้า,ผู้เป็นพ่อ,พระภู่ฯลฯ คำสอนของท่านนั้นแน่นอนต้องสูงสุด สิ่งนี้ควรจะคงอยู่ในตัวลูกตลอดทั้งวัน พ่อพูดว่า พ่อบอกประเด็นใหม่ๆในวิธีใหม่ๆแก่ลูก และลูกก็สอนสิ่งเหล่านี้ให้กับผู้อื่น มีคือความเคารพอย่างมากสำหรับเทพในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ในความเป็นจริงบราห์มานี้คือแม่อาวุธโส ผู้นั้น(ชีวา)เพียงแต่เรียกว่าเป็นพ่อ ผู้นี้เรียกว่าแม่และพ่อ พ่อนำลูกมาเลี้ยงดูโดยผ่านแม่นี้และเฝ้าแต่พูดว่า ลูกๆ พ่อพูดว่า พ่อมาทุก 5000 พันปีเพื่อพูดความรู้นี้แก่ลูก วงจรนี้อยู่ในสติปัญญาของลูกด้วยเช่นกัน ทุกคำพูดที่ลูกกำลังรับฟังนั้นเป็นสิ่งใหม่ นี่คือความรู้ทางจิตของพ่อ,มหาสมุทรแห่งความรู้ พ่อ,ผู้เป็นจิตวิญญาณคือมหาสมุทรแห่งความรู้ ดวงวิญญาณพูดว่าบาบา ลูกๆสติปัญญาของลูกต้องซึมซับประเด็นเหล่านี้ทั้งหมดอย่างดีมาก เมื่อลูกนั้นมีการสำรวจตรวจสอบตนเองและไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้นี้ลูกก็จะมีประสบการณ์ของความสุขและความซาบซึ้ง ชีพบาบาเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ท่านทำให้ลูกเป็นครูด้วยเช่นกัน ลูกทั้งหมดนั้นตามลำดับกันไป บาบารู้ว่าลูกคนไหนสามารถสอนได้อย่างดี ทุกคนกลับมามีความสุข พวกเขาพูดว่า พาพวกเราไปพบกับบาบาอย่างรวดเร็วด้วยเถิดผู้ที่ทำให้ท่านเป็นอย่างที่ท่านเป็น บาบาพูดว่าพ่อมาและเข้ามาในผู้นี้ในตอนสุดท้ายของชาติเกิดสุดท้ายของหลายต่อหลายชาติเกิดของเขาเพื่อสอนลูก พ่อจะมาในบารัตนี้ทุกวงจรกี่ครั้ง? ลูกกลับมาประหลาดใจเมื่อได้ยินสิ่งใหม่ๆเหล่านี้ที่พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดกำลังสอนพวกเรา ท่านมีชื่อมากมายในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ท่านถูกเรียกว่าดวงวิญญาณสูงสุด, ราม, พระภู่และอัลล่าห์ มองดูซิ่มีครูผู้เดียวเท่านั้น แต่ถึงกระนั้นท่านก็ยังได้รับการจดจำด้วยชื่อมากมาย ครูควรจะมีชื่อเดียวเท่านั้น ท่านจะสามารถมีชื่อมากมายได้หรือ? มีภาษาต่างๆมากมาย บ้างก็ใช้คำว่าพระเจ้า และบ้างก็พูดว่ากุห์ดา ท่านเองนั้นก็เข้าใจ พ่อมาเพื่อสอนลูกๆ หลังจากที่ลูกศึกษาเล่าเรียนและกลายเป็นเทพ การทำลายล้างจะเกิดขึ้น เวลานี้โลกนี้เก่าแล้วดังนั้นใครจะสามารถทำให้โลกนั้นใหม่ได้? พ่อพูดว่า เป็นบทบาทของพ่อที่จะทำให้โลกใหม่ พ่อถูกผูกไว้ด้วยพันธะของละครด้วยเช่นกัน ลูกๆ รู้ด้วยเช่นกันว่ามีการขยายตัวมากมายของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา นี้เป็นการแสดงเช่นกัน หนทางของความเลื่อมใสศรัทธาคงอยู่เป็นเวลาครึ่งหนึ่งของวงจร เวลานี้พ่อมาแล้ว พ่อคือผู้เดียวที่สอนเรา พ่อเป็นผู้เดียวที่ก่อตั้งความสงบ มีความสงบเมื่อเป็นอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ ที่นี่มีความไม่สงบ มีดวงวิญญาณมากมายและมีพ่อผู้เดียวเท่านั้น นี่เป็นการแสดงที่น่าอัศจรรย์เช่นนั้น! บาบา,พ่อของทุกดวงวิญญาณกำลังสอนพวกเรา ลูกควรจะมีความสุขอย่างมาก ลูกเข้าใจว่าเราเป็นโก๊ปและโก๊ปปี้และบาบานั้นเป็นพ่อของพวกเราโก๊ปและโก๊ปปี้ ไม่ใช่เพียงดวงวิญญาณที่เรียกว่าโก๊ปและโก๊ปปี้ เมื่อลูกดวงวิญญาณอยู่ในร่างกายของลูกที่ลูกถูกเรียกว่าโก๊ปและโก๊ปปี้ นั่นคือลูกจะถูกเรียกว่าเป็นบราเธอร์และซิสเตอร์ โก๊ปและโก๊ปปี้เป็นลูก ของชีพบาบา คำพูดว่า โก๊ปและโก๊ปปี้ มีความอ่อนหวานมาก มีเพลงยกย่องโก๊ปปี้และพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขา คำยกย่องนี้เป็นของเวลานี้ อย่างไรก็ตามเนื่องจากการไม่รู้ว่าท่านเป็นใคร พวกเขาจึงได้ปะปนทุกคนเข้าด้วยกันและสร้างความสับสน พ่อนั่งที่นี่และอธิบายประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของโลก ผู้คนรู้จักดินแดนเหล่านี้เท่านั้น พวกเขาไม่รู้ว่าใครปกครองในยุคทองหรือยุคทองคงอยู่เป็นเวลานานเท่าไร พวกเขาไม่รู้สิ่งนี้เพราะพวกเขาพูดว่าระยะเวลาของวงจรนั้นหลายแสนปี พวกเขาอยู่ในความมืดอย่างสมบูรณ์ เวลานี้พ่อมาและให้ความรู้ของวงจรโลกแก่ลูก ด้วยการล่วงรู้สิ่งนี้ลูกจึงกลายเป็นผู้รู้รูปกาลเวลาทั้งสาม ลูกกลายเป็นตรีเนตร(ผู้ที่มีดวงตาที่สาม)นี้คือการศึกษาเหล่าเรียน พ่อเองนั้นพูดว่า พ่อมาทุกวงจรในการบรรจบกันของทุกวงจรเพื่อทำให้ลูกเป็นมนุษย์ที่สูงส่งที่สุด ลูกกลายเป็นเช่นนี้ตามลำดับกันไป ด้วยการศึกษาเล่าเรียนที่ลูกได้มาซึ่งสถานะภาพ ลูกเข้าใจว่าพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดกำลังสอนลูก ผู้คนพูดว่าพระเจ้าไม่มีนามหรือรูปและท่านอยู่ในก้อนกรวดและก้อนหิน มีการพูดถึงสิ่งที่แตกต่างๆ มากมายเกี่ยวกับท่าน พวกเขานั้นได้แสดงให้เห็นภาพเทวีที่มีมือมากมาย แสดงให้เห็นภาพราวันที่มีสิบหัว ลูกๆ สิ่งนี้ควรจะเข้าไปในหัวใจของลูกว่าพ่อของทุกดวงวิญญาณกำลังสอนพวกเรา ที่ท่านกำลังทำให้พวกเราบริสุทธิ์ ดังนั้นลูกควรจะมีความสุขอยู่ภายในตนเองมากเพียงใด อย่างไรก็ตามความสุขนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อลูกกลับมามีความเมตตาและนำประโยชน์มาให้กับทุกคนและทำให้พวกเขามีความสุขเท่านั้น โอ้โฮ! บาบากำลังทำให้เรากลายเป็นจักรพรรดิของโลก ราชา,ราชินีและปวงประชาทั้งหมดจะกลายเป็นนายของโลก ไม่มีที่ปรึกษาใดๆที่นั่น ไม่มีราชาในเวลานี้มีเพียงที่ปรึกษาเท่านั้นทุกหนแห่ง เวลานี้เป็นการปกครองประชาซนโดยประชาชน สิ่งที่พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดกำลังสอนลูกควรจะเข้าไปสู่สติปัญญาของลูกครั้งแล้วครั้งเล่า ผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนอย่างดีมากจะมาก่อนและได้มาซึ่งสถานะภาพที่สูง ลักษมีและนารายณ์กลับมามั่งคั่งอย่างมากได้อย่างไร? พวกเขาทำอะไร? หากผู้คนนั้นมั่งคั่งในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาก็เป็นที่เข้าใจได้ว่าพวกเขาเคยทำการกระทำที่สูงส่งบางอย่าง ผู้คนทำทานและทำบุญในนามของพระเจ้า พวกเขาเชื่อว่าพวกเขาจะได้รับมากมายเป็นการตอบแทนสำหรับสิ่งนั้น ดังนั้นพวกเขาจึงกลับมามั่งคั่งในชาติเกิดถัดไปของพวกเขา อย่างไรก็ตามพวกเขาได้ให้ทางอ้อมซึ่งพวกเขาจะได้รับบางสิ่งเป็นเวลาชั่วคราว เวลานี้พ่อมาหาลูกโดยตรง ทุกคนจดจำท่าน มาและชำระพวกเราให้บริสุทธิ์เถิด พวกเขาไม่ได้พูดว่า มา และให้ความรู้แก่พวกเราและทำให้พวกเราเป็นเช่นลักษมีและนารายณ์ สติปัญญาของมนุษย์จดจำกฤษณะ เป็นเพราะไม่รู้จักพ่อพวกเขาจึงกลับมาไม่มีความสุขอย่างมาก เวลานี้พ่อทำให้ลูกกลายผู้ที่เป็นของชุมนุมที่สูงส่ง ก่อนอื่นลูกจะไปสู่ดินแดนแห่งความสงบแล้วเข้ามาสู่ดินแดนแห่งความสุข เวลานี้พ่ออธิบายทุกสิ่งอย่างชัดเจนมาก แม้ว่าพวกเขาจะรับฟังแต่ก็เหมือนกับว่าพวกเขาไม่ได้ยิน พวกเขาไม่ได้เปลี่ยนจากการมีสติปัญญาเป็นหินมาเป็นสติปัญญาที่บริสุทธิ์ ลูกควรจะอยู่ในการจดจำระลึกถึงบาบาตลอดทั้งวัน ภรรยานั้นก็มีความรักต่อสามีของเธอมากมายที่เธอจะตายเพื่อเขาได้ ที่นี่ลูกทั้งหมดเป็นลูกๆ แต่ลูกทั้งหมดตามลำดับกันไป ลูกเข้าใจว่าลูกลืมพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดเช่นนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า พ่อพูดว่า ด้วยการจดจำพ่อบาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้อง อย่างไรก็ตามลูกก็ยังคงลืม โอ้โฮ! เหตุใดลูกจึงลืมพ่อเช่นนั้นผู้ที่ทำให้ลูกกลายเป็นนายของโลก? พายุของมายาจะมาแต่ลูกยังคงต้องเพียรพยายามต่อไป จดจำพ่อและลูกจะได้รับมรดกของลูก ลูกทั้งหมดกลายเป็นเทพ,ชาวสวรรค์ อย่างไรก็ตามบ้างก็จะต้องสัมผัสกับการลงโทษแล้วพวกเขาก็จะกลายเป็นเทพแต่สถานะภาพของพวกเขาจะต่ำ ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้เป็นสิ่งใหม่ เป็นเพียงเมื่อลูกจดจำพ่อและครูเท่านั้นที่ความตั้งใจของลูกจะถูกดึงมาที่ประเด็นเหล่านี้ ลูกแม้กระทั่งลืมครู พ่อพูดว่า การศึกษานี้จะคงอยู่ต่อไปตราบเท่าที่พ่ออยู่ที่นี่จนกว่าจะถึงเวลาของการทำลายล้างและจนกระทั่งทุกสิ่งถูกสังเวยลงไปในไฟบูชายัญนี้ ลูกจะพูดว่าท่านได้สอนทุกสิ่งแล้วและดังนั้นยังมีอะไรที่ท่านจะสอนอีก? บาบาพูดว่าประเด็นใหม่ๆจะปรากฏขึ้นเรื่อยๆ ลูกกลับมามีความสุขเมื่อลูกได้ยินประเด็นเหล่านี้ ดังนั้นศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดีและโยกย้ายทุกสิ่งเหมือนกับที่สุดามาทำ สิ่งนี้เป็นธุรกิจใหญ่โตด้วยเช่นกัน บาบาใจกว้างมากในธุรกิจของท่าน ท่านเคยให้ทานหนึ่งในสิบของรายได้ของท่าน ถึงแม้ว่าท่านอาจจะไม่ได้มีกำไร ท่านก็ยังคงรู้สึกว่าท่านต้องให้ทานก่อน พวกเขาเคยบอกท่านว่า หากผู้อื่นเห็นท่านให้ทานอย่างใจกว้าง,ทุกคนจะได้รับแรงบันดาลใจที่จะทำเช่นเดียวกันและผู้คนมากมายจะได้รับคุณประโยชน์ นั่นเป็นหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ที่นี่ทุกสิ่งได้มีการให้แก่พ่อแล้ว บาบารับทุกสิ่ง พ่อพูดว่า พ่อให้อาณาจักรของทั้งโลกแก่ลูก บราห์มาบาบามีนิมิตของการทำลายล้างพร้อมกับนิมิตของสัญลักษณ์สี่แขน ในเวลานั้นพ่อบราห์มาเข้าใจว่าพ่อต้องกลายเป็นนายของโลก บาบาเข้ามาในพ่อบราห์มาและได้แสดงให้เห็นฉากของการทำลายล้างก็เท่านั้นเอง! โลกนี้กำลังจะจบสิ้น เหตุใดฉันจึงควรจะทำธุรกิจนั้นต่อไป? ละทิ้งการทำงานอย่างหนักที่เหมือนลา! ฉันกำลังได้รับอาณาจักร เวลานี้พ่อกำลังอธิบายว่าโลกเก่านี้กำลังจะถูกทำลาย มีการทำความเพียรพยายามเป็นอย่างมากที่จะปลุกลูกให้ตื่นจากการหลับใหลของกุมภกัณฑ์แต่ลูกก็ยังคงไม่ตื่นขึ้นมา ดังนั้นลูกๆ ต้องจดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้น หากลูกยกทุกสิ่งให้กับพ่อแล้วแน่นอนว่าคือพ่อผู้เดียวที่ลูกควรจะจดจำ ลูกๆสามารถอยู่ในการจดจำระลึกถึงเป็นเวลานาน บาบานี้มีความรับผิดชอบมากมาย ข่าวมากมายมาจากผู้ที่อยู่ในบ่วงพันธะ บาบามีความเป็นห่วงผู้เป็นแม่ที่น่าสงสารนั้นถูกทุบตีอย่างมาก สามีของพวกเธอก็ก่อกวนและข่มขู่พวกเธออย่างมาก พวกเธอเข้าใจว่าสิ่งนี้อยู่ในละคร แต่พวกเธอจะสามารถทำอะไรได้เกี่ยวกันสิ่งนี้? ผู้ที่ไร้เดียงสาก็ถูกทำร้ายในวงจรก่อนหน้านี้เช่นกัน โลกใหม่ต้องถูกสร้างขึ้นมา พ่อพูดว่า พ่อเข้ามาในร่างของผู้นี้ในตอนปลายของชาติเกิดสุดท้ายของหลายต่อหลายชาติเกิดของเขา ดังนั้นแน่นอนเราเคยสวยงามและเวลานี้เรากลับมาน่าเกลียด พ่อบราห์มาจะได้อันดับแรก ฉันจะไปและกลายเป็นกฤษณะ เมื่อฉันเห็นภาพนี้ฉันก็คิดฉันจะกลายเป็นสิ่งนี้ ดังนั้นพ่ออธิบายแก่ลูกๆ อย่างชัดเจนมากว่า เวลานี้เป็นงานของลูกๆ ที่จะเข้าใจสิ่งนี้แล้วอธิบายแก่ผู้อื่น อัจชะ

ถึงลูกๆที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเข้า จากแม่ พ่อ บัพดาดาพ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. เราคือโก๊ปและโก๊ปปี้ของพ่อของโก๊ปปี้ คงอยู่ในความสุขและความซาบซึ้งนี้ กลับมาสำรวจตรวจสอบตนเองและไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้และกลายเป็นครูเช่นเดียวกับพ่อ

2. กลายเป็นเช่นสุดามาและโยกย้ายทุกสิ่งที่ลูกมีและศึกษาเล่าเรียนอย่างดีมากด้วยเช่นกัน ประกาศสิทธิ์ในมรดกที่เต็มเปี่ยมของลูกจากพ่อก่อนการทำลายล้างจะเกิดขึ้น ปลุกทุกคนให้ตื่นจากการนอนหลับของกุมภกัณฑ์

พร:
ขอให้ลูกใช้พรของสติปัญญาที่สูงส่งและเต็มไปด้วยความสำเร็จในทุกงาน โดยการกลายเป็นตรีกาลดาร์ชิ(ผู้รู้รูปกาลเวลาทั้งสาม)

บัพดาดาได้ให้พรของสติปัญญาที่สูงส่งแก่ลูกทุกคน ด้วยสติปัญญาที่สูงส่งเท่านั้นที่ลูกสามารถรู้จักพ่อ,ตัวลูกเองและรูปกาลเวลาทั้งสามอย่างชัดเจน และซึมซับพลังทั้งหมด ดวงวิญญาณที่มีสติปัญญาที่สูงส่งก่อนอื่นใดจะรู้รูปกาลเวลาทั้งสามของความคิดทั้งหมดก่อนที่จะนำไปสู่การกระทำหรือคำพูด อดีตและอนาคตมีความชัดเจนเหมือนกับปัจจุบันสำหรับดวงวิญญาณนั้น เพราะผู้ที่มีสติปัญญาที่สูงส่งเช่นนั้นคือผู้รู้ถึงรูปกาลเวลาทั้งสาม พวกเขาจึงเต็มไปด้วยความสำเร็จอย่างสม่ำเสมอ

คติพจน์:
เพียงผู้ที่ซึมซับความบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์เท่านั้นที่สามารถมีประสบการณ์ของความปีติสูงสุดได้