15.05.22    Avyakt Bapdada     Thai Murli     18.01.91     Om Shanti     Madhuban


เพื่อที่จะเป็นผู้ให้คุณประโยชน์ต่อโลกจงกลับมาเพียบพร้อมด้วยสำนึกรู้ในทุกสิ่งและให้ความร่วมมือกับทุกคน


วันนี้พ่อผู้ทรงอำนาจนั้นพอใจที่ได้เห็นลูกๆของท่านที่เป็นตัวของการจดจำระลึกถึง ลูกๆของทั้งโลกจากดินแดนนี้และต่างแดนกำลังเฉลิมฉลองวันแห่งความทรงจำระลึกถึง วันนี้วันแห่งความทรงจำระลึกถึงเตือนลูกถึงชีวิตบราห์มินของลูก นั่นคือชีวิตที่มีพลังของลูก เพราะพร้อมกับเรื่องราวของชีวิตของพ่อบราห์มา ก็มีเรื่องราวชีวิตของลูกๆบราห์มินด้วยเช่นกัน พ่อที่ไม่มีตัวตนได้สร้างบราห์มินโดยผ่านบราห์มาที่มีตัวตนแล้วเมื่อนั้นเองที่มีการสร้างยักยะที่ไม่สูญสลายโดยผ่านบราห์มิน พ่อบราห์มาพร้อมกับบราห์มินกลายเป็นเครื่องมือ สำหรับการก่อตั้ง ดังนั้นพร้อมกับเรื่องราวชีวิตของพ่อบราห์มาก็มีเรื่องราวชีวิตของบราห์มินแรกด้วยเช่นกัน มีความสำคัญของทั้งอดิเทพบราห์มาและบราห์มินแรกในการก่อตั้งยักยะ พ่อที่คงอยู่ตลอดไปได้สร้างสิ่งสร้างของบราห์มินแรกด้วยบราห์มา และอดิบราห์มินก็ทำให้เกิดการขยายตัวของบราห์มินอื่นๆอีกมากมาย เป็นเรื่องราวของการก่อตั้งนี้โดยพ่อบราห์มาที่เกี่ยวข้องกับวันแห่งความทรงจำระลึกถึงนี้ ลูกเรียกว่าวันแห่งความทรงจำระลึกถึง แล้วลูกจดจำเพียงแค่พ่อบราห์มาหรือลูกได้ตระหนักถึงทุกสิ่งที่พ่อได้เตือนลูกผ่านพ่อบราห์มาด้วยเช่นกันหรือไม่? ได้มีการเตือนลูกถึงสิ่งใดและกี่สิ่งตั้งแต่ตอนเริ่มต้นจนถึงตอนนี้? ลูกจดจำสิ่งนั้นหรือไม่? ถ้าตั้งแต่เวลาอมฤตจนถึงเวลากลางคืน ลูกหวนคิดถึงทุกสิ่งที่ลูกได้รับการเตือน สิ่งเหล่านั้นจะสามารถเสร็จสิ้นในหนึ่งวันหรือไม่? มีรายการที่ยาวใช่หรือไม่? แม้ว่าลูกจะเฉลิมฉลองสัปดาห์แห่งความทรงจำระลึกถึง ก็ยังคงมีรายละเอียดอีกมากมาย เพราะลูกไม่เพียงแต่ต้องทบทวนสิ่งนั้นเท่านั้นแต่ลูกต้องตระหนักถึงสิ่งนั้นด้วย เหตุนี้เองลูกจึงพูดว่า เป็นตัวของความทรงจำระลึกถึง การเป็นตัวของสิ่งนั้นหมายถึงการมีประสบการณ์ทุกประเภทของสำนึกรู้ ลูกกลายเป็นตัวของสำนึกรู้ในขณะที่ผู้เลื่อมใสศรัทธาเพียงแต่พูดเกี่ยวกับสิ่งนี้ ดังนั้นลูกมีประสบการณ์ในสำนึกรู้ใด? มีการขยายตัวมากมายในทั้งหมดนั้น เช่นที่คำแนะนำของพ่อนั้นกว้างใหญ่มาก แต่ลูกก็ได้ให้สาระของสิ่งนั้นในห้าประเด็น ในทำนองเดียวกันนำการขยายตัวของทุกสิ่งที่ลูกได้รับการเตือนไปสู่สาระของห้าประเด็น ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นจนถึงตอนนี้ บัพดาดาได้เตือนลูกถึงสมญามากมาย มีสมญามากมายเพียงใด? มีการขยายตัวอย่างมากใช่หรือไม่? จดจำแต่ละสมญา กลายเป็นตัวของสมญานั้นและมีประสบการณ์กับสิ่งนั้น ลูกต้องไม่เพียงแค่พูดซ้ำสิ่งนั้น ความปิติสุขของการกลายเป็นตัวของการจดจำระลึกถึงนั้นพิเศษสุดและน่ารัก พ่อเตือนลูกๆถึงสมญา แสงแห่งดวงตา ลูกคือแสงแห่งดวงตาของบาบา คุณสมบัติพิเศษของดวงตาคืออะไร? หน้าที่ของดวงตาคืออะไร? พลังของดวงตาคืออะไร? จงสัมผัสประสบการณ์ทั้งหมดเหล่านี้ นั่นคือกลายเป็นตัวของสำนึกรู้นี้ ด้วยวิธีนี้จงมีประสบการณ์ของสำนึกรู้ของแต่ละสมญาต่อไป สิ่งนี้ได้เคยบอกกับลูกเพียงเพื่อเป็นตัวอย่าง ในทำนองเดียวกันให้คิดถึงรูปที่สูงส่ง ลูกสามารถจดจำสิ่งนี้ได้กี่ด้าน? ลูกบราห์มินมีกี่รูป? ไม่ว่ารูปของพ่อจะเป็นเช่นไร รูปของลูกๆบราห์มินก็เป็นเช่นนั้นด้วย จงมีสำนึกรู้ของรูปเหล่านั้นทั้งหมด กลายเป็นตัวของสำนึกรู้ในทุกสิ่ง: สมญา รูป คุณธรรม การคงอยู่ตลอดไป ดั้งเดิม และเวลาปัจจุบัน จงกลายเป็นตัวของสำนึกรู้ของทุกคุณธรรมของชีวิตบราห์มิน

ในทำนองเดียวกันให้คิดเกี่ยวกับงานของลูก ลูกได้กลายเป็นเครื่องมือสำหรับงานที่สูงส่งเช่นนั้น ให้สำนึกรู้ถึงงานเหล่านั้นทั้งหมดปรากฏขึ้น ประเด็นที่ห้าที่บัพดาดาเตือนลูกคือบ้านดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปของลูก ด้วยการมีสำนึกรู้ถึงบ้านของลูกเอง ลูกได้รับพลังที่จะกลับบ้าน ลูกได้รับความกล้าหาญที่จะกลายเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในอาณาจักร อาณาจักรของลูกเอง และลูกก็ได้ตระหนักถึงศิลปะในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในโลกบราห์มินในยุคบรรจบพบกันปัจจุบันด้วย เวลานี้ลูกรู้ศิลปะในการดำเนินชีวิตเป็นอย่างดีมากใช่หรือไม่? โลกกำลังหมุนไปอย่างรวดเร็วในศิลปะแห่งการตาย ในขณะที่ลูกๆบราห์มินกำลังโบยบินอยู่ในชีวิตแห่งความสุขที่เต็มไปด้วยความสุขสันต์ มีความแตกต่างอย่างมากมาย

วันแห่งความทรงจำระลึกถึงหมายถึงการมีประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางจิตของสำนึกรู้ทุกรูปแบบ ในวันแห่งความทรงจำระลึกถึงนี้ลูกไม่ได้ใช้คำเดียวกันกับที่ผู้คนในโลกใช้ เช่น บราห์มาบาบาของเราเป็นอย่างนี้ ที่ท่านพูดอย่างนี้ ที่ท่านทำอย่างนั้น ผู้คนใน โลกพูดว่า เขาเคยเป็น เขาเคยเป็น และกระจายคลื่นแห่งความทุกข์ คุณสมบัติพิเศษของลูกๆบราห์มินคือการที่ลูกพูดว่า ตอนนี้ท่านยังอยู่กับเรา ที่ลูกสัมผัสได้ถึงความเป็นมิตรร่วมทางของท่าน ดังนั้นลูกจึงมีคุณสมบัติพิเศษนี้ ลูกจะไม่พูดว่าพ่อบราห์มาได้จากไปแล้ว ท่านสัญญาว่าจะอยู่กับลูกและจะกลับไปกับลูก ถ้าดวงวิญญาณแรกไม่ได้ทำตามสัญญา แล้วใครจะทำตามสัญญา? เพียงแค่รูปแบบและวิธีการของงานรับใช้เท่านั้นที่เปลี่ยนไป เป้าหมายของลูกทั้งหมดคือการกลายเป็นเทวดานางฟ้าที่ต่อมากลายเป็นเทพ พ่อบราห์มาได้กลายเป็นตัวอย่างของรูปที่เป็นเทวดา การหล่อเลี้ยงของลูกๆทั้งหมดกำลังเกิดขึ้นแม้กระทั่งในเวลานี้โดยผ่านบราห์มา เหตุนี้เองลูกจึงถูกเรียกว่าบราห์มากุมารและกุมารี ลูกเข้าใจความสำคัญของวันแห่งความทรงจำระลึกถึงนี้หรือไม่? จงอยู่อย่างหลอมรวมในสำนึกรู้ของสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดอยู่เสมอ สิ่งนี้รู้ได้ว่าเป็นประสบการณ์ของการกลับมาทัดเทียมกับพ่อ ลูกๆดวงวิญญาณมีประสบการณ์ของการเป็นผู้ที่เท่าเทียมกับพ่อ(บัพสมาน) แต่ผู้คนก็ใช้คำนี้สมาน (เท่ากัน) ที่หมายถึงสมณะ (หลอมรวม) ลูกๆ ดวงวิญญาณไม่ได้หลอมรวมเข้ากับดวงวิญญาณสูงสุด แต่ลูกจะกลับมาเท่าเทียมกับพ่อ ลูกๆทั้งหมดได้ส่งการจดจำระลึกถึงเป็นพิเศษสำหรับวันแห่งความทรงจำระลึกถึงเป็นการส่วนตัว หลายคนได้นำความรักและการจดจำระลึกถึงมาอย่างเป็นผู้นำสาส์น เพราะทุกคนพูดว่า ให้การจดจำระลึกถึงเป็นพิเศษของฉัน แทนที่จะเขียนจดหมายแห่งการจดจำระลึกถึงถึงลูกแต่ละคนเป็นการส่วนตัว บาบากำลังเขียนถึงลูกจากหัวใจของท่าน ความรักจากหัวใจของลูกแต่ละคนนั้นได้หลอมรวมอยู่ในดวงตาของบัพดาดาและในหัวใจของท่าน ความรักนั้นถูกหลอมรวมเข้าด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลานี้

บัพดาดาได้ทำให้ผู้ที่จดจำระลึกถึงบาบาเป็นพิเศษได้ปรากฏตัวขึ้นและให้ความรักและความทรงจำระลึกถึงกับพวกเขาเป็นพิเศษ ความกระตือรือร้นของหัวใจ การสนทนาจากใจถึงใจ และสภาพของหัวใจของลูกแต่ละคนได้มาถึงบาบาผู้ให้ความอบอุ่นแก่หัวใจแล้ว บัพดาดากำลังเตือนลูกๆทุกคนถึงสำนึกรู้ที่ว่า ลูกอยู่ในหัวใจของบาบาเสมอ ลูกเป็นมิตรร่วมทางในงานรับใช้และสภาพของลูกคือสภาพของผู้สังเกตการณ์อยู่เสมอ ดังนั้นธงของการเป็นผู้เอาชนะมายาก็จะเฝ้าแต่โบยบินอยู่เสมอ

ให้บทเรียนของ 'ไม่มีอะไรใหม่' อยู่ในสำนึกรู้ของลูกๆทั้งหมดอยู่เสมอในทุกสถานการณ์ ชีวิตบราห์มินหมายความว่าไม่สามารถมีเครื่องหมายคำถามใดๆหรือแม้แต่เครื่องหมายอัศเจรีย์ ลูกเคยได้ยินข่าวนี้มาแล้วกี่ครั้ง? (ข่าวของสงครามที่ไหนสักแห่ง) ข่าวนี้เป็นข่าวใหม่หรือไม่? ไม่เลย ชีวิตบราห์มินหมายความว่าเมื่อลูกได้ยินข่าวใดๆลูกยังคงอยู่อย่างมีพลังในสำนึกรู้ของวงจรที่แล้ว ไม่ว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิด และดังนั้นลูกจึงไม่สามารถถามคำถามว่า "จะเกิดอะไรขึ้น" ลูกคือตรีกาลดาชิ ลูกคือผู้ที่รู้ตอนเริ่มต้น ตอนกลาง และตอนจบของละคร ดังนั้นลูกไม่สามารถรู้ปัจจุบันหรือ? ลูกไม่กลัวใช่ไหม? ในชีวิตบราห์มินมีคุณประโยชน์ในทุกย่างก้าว ไม่มีอะไรที่จะต้องกลัว งานทั้งหมดของลูกคือการให้ลำแสงแห่งความสงบแก่ดวงวิญญาณที่ไม่สงบด้วยพลังแห่งความสงบของลูก พวกเขาเป็นพี่น้องหญิงชายของลูก และดังนั้นในแง่ของครอบครัวของพระเจ้าของลูก จงให้ความร่วมมือ เท่าที่พวกเขากำลังก้าวไปอย่างรวดเร็วมากเท่าไหร่ โยคะของลูกๆดวงวิญญาณโยคีจะให้ความร่วมมือของความสงบแก่พวกเขามากเท่านั้น ดังนั้นจงให้เวลาพิเศษและให้ความร่วมมือแห่งความสงบแก่พวกเขา นี่คืองานของลูกๆ ดวงวิญญาณบราห์มิน อัจชะ

ถึงดวงวิญญาณที่สูงส่งซึ่งเป็นตัวของสำนึกรู้ในทุกรูปแบบ ถึงดวงวิญญาณผู้ที่มีเป้าหมายและคุณสมบัติของการกลับมาทัดเทียมกับพ่อ ถึงดวงวิญญาณที่ใกล้ชิดผู้ที่มีประสบการณ์ว่าตนเองอยู่กับพ่อเสมอ ถึงผู้ที่นำบทเรียนเรื่อง ไม่มีอะไรใหม่ ไปใช้ในรูปปฏิบัติได้อย่างง่ายดาย ถึงผู้ที่กลายเป็นผู้ทีให้คุณประโยชน์โลกและให้ความร่วมมือกับดวงวิญญาณของโลก ถึงดวงวิญญาณที่มีชัยชนะอยู่เสมอเช่นนั้น ด้วยความรัก ระลึกถึง และนมัสเต จากบัพดาดา

อะแวคบัพดาดาพบกับดาดี้

สำหรับลูกประคำของบราห์มินแรก พร้อมกับพ่อบราห์มา,บราห์มินแรกก็กลายเป็นเครื่องมือด้วย บราห์มินแรกมีความสำคัญมาก มีการก่อตั้ง การบำรุงรักษา และการเปลี่ยนแปลง คำว่า "การทำลายล้าง" ดูเป็นทางการเล็กน้อย และดังนั้นบราห์มินแรกจึงมีบทบาทพิเศษในการก่อตั้ง การบำรุงรักษา และการเปลี่ยนแปลงโลก ลูกมีบทบาทเหล่านี้ใช่หรือไม่? ชัคตีได้รับการกราบไหว้บูชาด้วยความโอฬารตระการตาอย่างมาก พ่อที่ไม่มีตัวตนและพ่อบราห์มาไม่ได้รับการกราบไหว้บูชาด้วยความโอฬารตระการตามากนัก วัดสำหรับบราห์มานั้นแฝงตัวอย่างมาก แต่กองทัพชัคตีนั้นเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องความเลื่อมใสศรัทธา เหตุนี้เองลูกพิเศษจึงมีบทบาทบนเวทีจนถึงเวลาสุดท้าย บทบาทของบราห์มานั้นแฝงตัว - รูปที่อะแวคก็หมายถึงแฝงตัวด้วยเช่นกัน ท่านได้เตรียมบราห์มินและบทบาทของบราห์มานั้นก็แฝงตัว สรัสวตีก็ได้มีการแสดงให้เห็นในรูปที่แฝงตัวด้วย เพราะบทบาทของเธอในละครนี้ยังคงดำเนินต่อไปในลักษณะที่แฝงตัว นี่เป็นสิ่งดี ดวงวิญญาณบราห์มินแรกนั้นอยู่ใกล้ชิดกันและกันและมีพลัง (พูดกับดาดี้แจงกี) ร่างกายของลูกไม่ได้อ่อนแอแต่ทรงพลัง นั่นเป็นเพียงข้ออ้างเพื่อให้ลูกได้พักผ่อนเล็กน้อยในระหว่างนั้น มันไม่ได้เป็นอะไรที่ร้ายแรง โดยทั่วไปแล้วลูกไม่ได้พักผ่อน บางสิ่งบางอย่างได้กลายเป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกได้มีการพักผ่อน ลูกทุกคนมีความรักดาดี้มากมายใช่ไหม? เช่นเดียวกับพ่อ, ลูกเองก็มีความรักต่อเครื่องมือ, บราห์มินแรกด้วยเช่นกัน ดังนั้นพรแห่งความรักและความปรารถนาที่บริสุทธิ์ของลูกทั้งหมดทำให้บราห์มินแรกมีสุขภาพที่ดี นี่เป็นสิ่งดี ลูกได้รับบทบาทที่ดีในการทำงานรับใช้ด้วยความเงียบสงบ ดวงวิญญาณมากมายไร้ความสงบ พวกเขากำลังสวดมนต์ภาวนาอย่างมาก ลูกจะให้กำมือเล็กๆ แก่พวกเขาใช่ไหม? ผู้คนไปร้องขอพลังจากเทพเจ้าใช่ไหม? เป็นงานของลูกๆ ดวงวิญญาณพิเศษที่จะให้พลังแก่พวกเขาใช่ไหม? ในแต่ละวันพวกเขาจะได้สัมผัสกับลำแสงแห่งความสงบที่มาถึงพวกเขาจากที่ไหนสักแห่ง แล้วพวกเขาก็จะแสวงหาสิ่งเหล่านั้น สายตาของทุกคนก็จะมุ่งไปสู่แผ่นดินบารัต อัจชะ

กลุ่มที่หนึ่ง

ลูกมีประสบการณ์ว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณที่ได้รับชัยชนะด้วยสติปัญญาที่มีศรัทธาหรือไม่? ลูกมีศรัทธาที่ไม่สั่นคลอนอยู่เสมอหรือไม่? หรือบางครั้งศรัทธานั้นก็สั่นคลอน? สิ่งชี้บอกของการมีศรัทธาในสติปัญญาคือลูกจะได้สัมผัสกับชัยชนะในทุกงาน ไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางจิต ไม่ว่าจะเป็นการกระทำที่ธรรมดาเพียงใด ดวงวิญญาณเช่นนั้นจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับชัยชนะในสิ่งนั้นอย่างแน่นอน เพราะสิทธิ์โดยกำเนิดพิเศษของชีวิตบราห์มินคือชัยชนะ ดวงวิญญาณเช่นนั้นจะไม่อยู่อย่างท้อแท้กับงานใดๆ เพราะเขามีศรัทธาว่าชัยชนะคือสิทธิ์โดยกำเนิดของเขา ดังนั้นลูกมีความซาบซึ้งของการมีสิทธิ์เช่นนั้นหรือไม่? ถ้าใครบางคนที่มีมิตรร่วมทางเป็นพระเจ้าไม่มีชัยชนะ แล้วใครจะมีชัยชนะ อนุสรณ์ของวงจรก่อนหน้านี้ที่มีการแสดงไว้คือ: ที่ใดมีพระเจ้า ที่นั่นมีชัยชนะ ถึงแม้ว่าพวกเขาจะแสดงให้เห็นเพียงพันดาฟทั้งห้า แต่ใครคือผู้มีชัยชนะ? พระเจ้าอยู่กับลูก และในเมื่อลูกได้รับชัยชนะในอนุสรณ์ของวงจรที่แล้ว ลูกก็จะมีชัยชนะในเวลานี้ด้วยใช่ไหม? ไม่ควรมีงานใดที่ลูกมีความคิดว่า: สิ่งนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่? จะมีชัยชนะหรือไม่? คำถามนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ผู้ที่มีความเป็นมิตรของพ่อไม่มีวันพ่ายแพ้ได้ สิ่งนี้ถูกกำหนดไว้แล้วสำหรับทุกวงจร ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนชะตากรรมนี้ได้ ศรัทธาที่มุ่งมั่นเช่นนั้นจะทำให้ลูกโบยบินไปข้างหน้าอยู่เสมอ ดังนั้นจงเฝ้าแต่ร่ายรำและร้องเพลงในความสุขของชัยชนะอยู่เสมอ

กลุ่มที่สอง

ลูกมีประสบการณ์ว่าตนเองเป็นลูกที่มีโชคของผู้ประทานโชคอยู่เสมอหรือไม่? ลูกคือผู้ที่มีโชคหลายล้านเท่าหรือผู้ที่มีโชคหนึ่งร้อยเท่า? ผู้ที่มีโชคที่สูงส่งเช่นนั้นจะอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใสเสมอ เพราะดวงวิญญาณที่มีโชคจะไม่ขาดสิ่งใด ดังนั้นที่ใดมีการได้มาซึ่งการบรรลุผลทั้งหมด ลูกก็จะอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใสเสมอ แม้ว่าใครบางคนจะถูกลอตเตอรี่ที่มีขีดจำกัด ใบหน้าของเขาก็แสดงให้เห็นว่าเขาได้รับบางสิ่ง ดังนั้นคนที่ได้รับโชคหลายล้านเท่าจะเป็นเช่นไร? สดชื่นแจ่มใสเสมอ จงอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใสอยู่เสมอที่ใครก็ตามเห็นลูกจะถามลูกว่าลูกได้รับอะไร? ยิ่งลูกมีความเพียรพยายามที่จะก้าวไปข้างหน้ามากเท่าไหร่ ความต้องการในการพูดของลูกก็จะน้อยลงมากเท่านั้น ใบหน้าของลูกจะบอกว่าลูกได้พบบางสิ่ง เพราะใบหน้าของลูกเป็นกระจก ลูกสามารถเห็นบางสิ่งอย่างในกระจกได้อย่างที่มันเป็น ดังนั้นให้ใบหน้าของลูกทำงานเหมือนกระจก ดวงวิญญาณมากมายต้องได้รับสาส์นที่จะไม่มีเวลาสำหรับลูกที่จะนั่งและถ่ายทอดความรู้ให้แก่พวกเขา เวลาจะมีความเปราะบางมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นลูกจะไม่มีเวลาแม้กระทั่งที่จะถ่ายทอดสิ่งใด แล้วลูกจะรับใช้ได้อย่างไร? ด้วยใบหน้าของลูก เช่นเดียวกับที่ลูกทำงานรับใช้ด้วยรูปภาพในพิพิธภัณฑ์ ผู้คนก็ประทับใจเมื่อได้เห็นภาพ ดังนั้นลูกๆผู้เป็นรูปภาพที่มีชีวิตควรกลายเป็นเครื่องมือสำหรับงานรับใช้ ลูกผู้เป็นรูปภาพพร้อมหรือยัง? หากภาพที่มีชีวิตเช่นนั้นพร้อมก็จะสามารถได้ยินเสียงดัง ขณะที่เดินเหินและเคลื่อนไหวไปมาและขณะที่กำลังนั่ง จงมีสำนึกรู้เสมอว่าลูกคือภาพที่มีชีวิต สายตาของดวงวิญญาณทั้งหมดของโลกจับจ้องมาที่ลูก อะไรคือประเด็นที่น่าดึงดูดที่สุดของรูปภาพที่มีชีวิต? มีความสุขสม่ำเสมอ ดังนั้นลูกอยู่อย่างมีความสุขอยู่เสมอหรือบางครั้งก็มีความสับสนหรือไม่? หรือเมื่อลูกกลับบ้าน ลูกจะพูดว่า สิ่งนี้เกิดขึ้นและนั่นคือสาเหตุที่ความสุขของฉันลดลงหรือไม่? ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ความสุขของลูกก็ไม่ควรจะหายไป ลูกเป็นผู้ที่เข้มแข็งเช่นนั้นหรือไม่? ลูกจะสอบผ่านแม้กระทั่งข้อสอบที่สูงกว่า (ยากกว่า) หรือไม่? บัพดาดากำลังถ่ายภาพของทุกคนและดูว่าใครกำลังพูดใช่ อย่าได้พูดในภายหลังว่า ฉันเพียงแค่พูดสิ่งนั้นในเวลานั้น อันที่จริงไม่มีอะไรเป็นเรื่องใหญ่เบื้องหน้าผู้เป็นนายผู้ทรงอำนาจ ประการที่สองลูกมีศรัทธาว่าชัยชนะนั้นรับประกันไว้แล้วสำหรับลูก ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องใหญ่ พลังใดก็ตามจะกลายเป็นผู้ช่วยของผู้ที่มีสมบัติที่มีค่าทั้งหมดตามลำดับ เป็นเพียงแต่ว่าผู้ที่ออกคำสั่งต้องมีความกล้าหาญ แล้วลูกรู้วิธีที่จะออกคำสั่งหรือลูกรู้วิธีที่จะทำตามคำสั่งหรือไม่? บางครั้งลูกไม่ได้ทำตามคำสั่งของมายาใช่ไหม? ไม่ใช่ว่ามีสถานการณ์เกิดขึ้นแล้วจบลง แล้วลูกก็คิดว่าถ้าลูกทำบางสิ่งในลักษณะนั้นก็จะเป็นการดีใช่ไหม? มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นใช่ไหม? ลูกใช้พลังทั้งหมดในเวลาที่ถูกต้องหรือพลังเหล่านั้นมาช้าเล็กน้อยหรือไม่? หากลูกยังคงอยู่บนที่นั่งของนายผู้ทรงอำนาจ ก็เป็นไปไม่ได้สำหรับพลังใดๆที่จะไม่เชื่อฟังลูก เมื่อลูกลงมาจากที่นั่งของลูกแล้วออกคำสั่งที่พลังเหล่านั้นจะไม่เชื่อฟังลูก ในทางโลกเช่นกันเมื่อใครบางคนออกคำสั่งขณะที่พ้นจากเก้าอี้ประจำตำแหน่งของเขาก็จะไม่มีใครเชื่อฟังคำสั่งนั้น ถ้าพลังใดๆไม่เชื่อฟังคำสั่งของลูก แสดงว่าลูกได้ลงมาจากที่นั่งของตำแหน่งของลูกอย่างแน่นอน ดังนั้นจงนั่งอยู่บนที่นั่งของการเป็นนายผู้ทรงอำนาจอยู่เสมอ อยู่อย่างไม่ไหวหวั่นสั่นคลอนเสมอ อย่าได้เป็นผู้ที่ขึ้นๆลงๆ บัพดาดาพูดว่า แม้ว่าลูกจะจากร่างของลูก ความสุขของลูกก็ไม่ควรจะจากไป เงินนั้นไม่มีอะไรเลยเบื้องหน้าดวงวิญญาณเช่นนั้น ผู้ที่มีสมบัติที่มีค่าของความสุขก็พบว่าไม่มีอะไรเป็นเรื่องใหญ่ และลูกๆผู้รับใช้ที่ให้ความร่วมมือก็จะมีความเป็นมิตรของบัพดาดาอยู่เสมอ เมื่อลูกอยู่กับพ่อก็จะไม่มีอะไรเป็นเรื่องใหญ่ ดังนั้นจึงไม่มีอะไรที่จะต้องกลัว พ่อกำลังนั่งอยู่ที่นี่ แล้วลูกคนใดต้องกังวลเกี่ยวกับอะไร? พ่อเต็มไปด้วยสมบัติที่มีค่าทั้งหมด ลูกต้องได้รับการหล่อเลี้ยงไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม ดังนั้นจงอยู่อย่างไร้กังวล ลูกกำลังก่อตั้งดินแดนแห่งความสุขในดินแดนแห่งความทุกข์ และดังนั้นก็จะมีความปันป่วนในดินแดนแห่งความทุกข์ ในฤดูร้อนก็จะร้อนใช่ไหม? อย่างไรก็ตามลูกๆ ของพ่อจะปลอดภัยเสมอ เพราะพวกเขามีความเป็นมิตรร่วมทางของพ่อ

สาสน์ของบัพดาดาสำหรับลูกๆทุกคน

รักและระลึกถึงลูกๆทาปาสวีทั้งหมด ดูสิลูกๆ เมื่อลูกได้ยินข่าวของเวลาในปัจจุบัน ลูกกำลังเฝ้าดูการละเล่นในขณะที่ยังนั่งอยู่บนที่นั่งที่สูงสุดเหนือสิ่งใดของการเป็นผู้สังเกตการณ์ที่ละวางและบนบัลลังก์ของจักรพรรดิที่ไร้กังวลใช่หรือไม่? ในชีวิตบราห์มินนี้ความคิดของความหวาดกลัวไม่สามารถเกิดขึ้นได้แม้กระทั่งในความฝันของลูก ในปีทาปาเซียนี้ เป็นเพียงการพัดไฟแห่งความรักที่มั่นคงเพื่อสร้างทัศนคติของการวางเฉยที่ไม่มีขีดจำกัด ลูกมีความคิดที่จะกลับมาสมบูรณ์เช่นเดียวกับพ่อ นั่นคือลูกได้วางแผนที่จะชักธงแห่งชัยชนะ ดังนั้นในด้านหนึ่งความปั่นป่วนของความสมบูรณ์นั้นก็ถูกกำหนดให้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันด้วยเช่นกันใช่หรือไม่? การซ้อมโรงเป็นวิธีการที่จะทำให้ม้วนฟิล์มของละครจบสิ้นลง ดังนั้นจึงไม่มีอะไรใหม่!

ตามสถานการณ์ของเวลาในปัจจุบัน หากมีการต่อสู้ดิ้นรนในการมาและการไป หรือในการได้มาซึ่งบางสิ่ง อย่าได้มีการต่อสู่ดิ้นรนใน ความคิดของจิตใจของลูก ที่ใดก็ตามที่ลูกต้องอยู่ในสถานการณ์ใดๆ จงเฝ้าแต่รับประทานโทลี หัวใจที่มีความสุข (ดิลคุช) อยู่เสมอ อยู่อย่างมีความสุขและโบยบินเหมือนเทวดานางฟ้า พร้อมกันนั้นให้โปรแกรมพิเศษสำหรับทาปาเชียดำเนินต่อไปในเวลานี้ในทุกศูนย์ ไม่ว่าใครบางคนจะสามารถให้เวลาได้มากเพียงใด จงให้ความร่วมมือของความเงียบสงบนั้น อัจชะ โอม ชานติ

พร:
ขอให้ลูกไม่ว่างเว้นอยู่กับการทำงานรับใช้ในทุกขณะในฐานะผู้ให้คุณประโยชน์โลกที่เต็มไปด้วยสมบัติที่มีค่าทั้งหมด,

ดวงวิญญาณที่เป็นเครื่องมือเพื่อให้คุณประโยชน์ต่อโลกตัวเขาเองจะเต็มไปด้วยสมบัติที่มีค่าทั้งหมดก่อน ในแง่ของสมบัติที่มีค่าแห่งความรู้ ให้มีความรู้ที่เต็มเปี่ยม อย่าให้มีอะไรขาดหายไป แล้วจะกล่าวได้ว่าลูกนั้นเต็มเปี่ยม บางคนมีสมบัติเต็มเปี่ยม แต่ไม่สามารถใช้ในเวลาที่ต้องการได้ หลังจากเวลาที่จะใช้นั้นผ่านไปแล้ว พวกเขาก็คิดถึง นั่นจะไม่เรียกว่าเต็มเปี่ยม ดวงวิญญาณที่ให้คุณประโยชน์ต่อโลกจะยุ่งอยู่กับการทำงานรับใช้ทุกขณะในความคิด คำพูด การกระทำ ความสัมพันธ์ และสายใยของพวกเขา

คติพจน์:
เมื่อลูกทำให้ธรรมชาติของลูกเป็นหนึ่งในความรู้และโยคะ ทุกการกระทำของลูกจะสูงส่งอย่างเป็นธรรมชาติและยุกตียุกต์

หมายเหตุ: วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ 3 ของการทำสมาธิโลก และพี่น้องราชาโยคีทาปาสวีทุกคนจะฝึกฝนโยคะตั้งแต่เวลา 18.30 ถึง 19.30 น. มั่นคงในสำนึกรู้ถึงรูปที่เป็นบรรพบุรุษของลูก นั่งอยู่ที่รากของต้นกัลปะ ให้ทานโยคะอันทรงพลังแก่ต้นไม้ทั้งต้น และให้การหล่อเลี้ยงที่สูงส่งแก่วงศ์สกุลของลูก