15.07.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ลูกต้องกลายเป็นไวยชนาฟที่แท้จริง พร้อมกับข้อควรระวังในเรื่องอาหาร ไวยชนาฟที่แท้จริงจะอยู่อย่างบริสุทธิ์ด้วยเช่นกัน

คำถาม:
โดยการเปลี่ยนแปลงความอ่อนแอใดให้เป็นคุณธรรมที่เรือของลูกจะสามารถข้ามฟากได้?

คำตอบ:
ความผูกพันยึดมั่นเป็นความอ่อนแอที่ใหญ่ที่สุด เพราะความผูกพันยึดมั่น จากการจดจำญาติที่รบกวนลูก (มีตัวอย่างของลิง) เมื่อญาติตาย พวกเขาก็เฝ้าแต่จดจำบุคคลนั้นเป็นเวลาถึง 12 เดือน พวกเขาคลุมหน้าและเฝ้าแต่ร้องไห้คร่ำครวญเพราะพวกเขายังจดจำบุคคลนั้นอยู่เสมอ หากลูกจะถูกรบกวนด้วยการจดจำระลึกถึงพ่อและจดจำพ่อทั้งวันทั้งคืนในลักษณะเดียวกัน เรือของลูกก็จะข้ามฟากได้ สิ่งนี้จะเป็นโชคอย่างยิ่งสำหรับลูกที่จะจดจำพ่อในลักษณะเดียวกันกับที่ลูกจดจำญาติทางร่างของลูก!

โอมชานติ
พ่ออธิบายแก่ลูกๆ ทุกวัน: พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและนั่งในการจดจำระลึกถึงพ่อ วันนี้บาบาเพิ่มเติมให้กับสิ่งนั้นว่า: อย่าเพียงแค่คิดว่าท่านเป็นพ่อ ลูกต้องคิดว่าท่านเป็นคนอื่นด้วยเช่นกัน สิ่งหลักคือพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ชีวา ท่านยังถูกเรียกว่าพระเจ้าผู้เป็นพ่อด้วย ท่านเป็นมหาสมุทรแห่งความรู้เช่นกัน เนื่องจากท่านเป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ ท่านจึงเป็นครูและสอนราชาโยคะด้วย เมื่อได้มีการอธิบายสิ่งนี้เท่านั้นที่พวกเขาสามารถเข้าใจได้ว่าพ่อที่แท้จริงกำลังสอนเรา ท่านบอกประเด็นในทางปฏิบัติแก่เราว่าท่านคือพ่อของทุกคนและเป็นครูเป็นผู้ประทานการหลุดพ้นด้วยเช่นกัน แล้วท่านก็ยังเป็นผู้เดียวที่เต็มไปด้วยความรู้ ท่านคือ พ่อ ครู ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ และมหาสมุทรแห่งความรู้ ก่อนอื่นใดจงสรรเสริญพ่อ ท่านกำลังสอนเรา เราคือบราห์มากุมารและกุมารี บราห์มาก็เป็นสิ่งสร้างของชีพบาบาเช่นกันและเวลานี้เป็นยุคบรรจบพบกัน เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของราชาโยคะนั่นคือท่านกำลังสอนราชาโยคะแก่พวกเรา ดังนั้นสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าท่านคือครูของเราด้วยเช่นกัน และการศึกษานี้เป็นไปเพื่อโลกใหม่ ในขณะที่ลูกนั่งอยู่ที่นี่จงทำให้สิ่งที่ลูกต้องอธิบายให้แก่ผู้อื่นนั้นมั่นคง ลูกต้องซึมซับความรู้นี้ภายในตนเอง ลูกรู้ว่าบางคนสามารถซึมซับได้มากกว่าคนอื่นๆ ที่นี่เช่นกันชื่อของผู้ที่ฉลาดในความรู้ก็ได้รับการยกย่อง สถานภาพของพวกเขาจะกลับมาสูงด้วยเช่นกัน บาบายังคงแสดงข้อควรระวังที่ลูกต้องปฏิบัติต่อไป ลูกกำลังจะกลายเป็นไวยชนาฟอย่างสมบูรณ์ ไวยชนาฟหมายถึงผู้ที่เป็นมังสวิรัติ พวกเขาไม่รับประทานเนื้อสัตว์ดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ แต่พวกเขาก็ยังข้องแวะกับกิเลส ในกรณีนี้จะมีประโยชน์อะไรในการกลายเป็นไวยชนาฟ? พวกเขาเรียกตนเองว่าผู้ที่เป็นของสกุลไวยชนาฟ สิ่งนี้หมายความว่าพวกเขาไม่ได้กินหัวหอมและสิ่งอื่นๆที่ตาโมกุนี ลูกๆรู้ว่าสิ่งที่ตาโมกุนีคืออะไร บางคนก็ดีมาก พวกเขาถูกเรียกว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจฝักใฝ่ในศาสนาหรือผู้เลื่อมใสศรัทธา ซันยาสซีถูกเรียกว่าดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์ และผู้ที่ให้ทานฯลฯถูกเรียกว่าดวงวิญญาณบุญ สิ่งนี้พิสูจน์ว่าเป็นดวงวิญญาณที่ให้ทานและทำบุญ เหตุนี้เองจึงมีคำกล่าวว่า: ดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์ดวงวิญญาณบุญ ดวงวิญญาณไม่ได้มีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบของการกระทำ ลูกควรจะจดจำคำศัพท์ที่ดีมากเช่นนั้น สาธุ(นักบวช)เรียกได้ว่าเป็นดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ ไม่ได้มีคำกล่าวว่า: ดวงวิญญาณสูงสุดที่ยิ่งใหญ่ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ผิดที่จะพูดว่าพระเจ้าอยู่ในเวลาเดียวกันทุกหนแห่ง พวกเขาทั้งหมดคือดวงวิญญาณ มีดวงวิญญาณในมนุษย์ทุกคน ผู้ที่มีการศึกษาก็พยายามจะพิสูจน์ว่ามีดวงวิญญาณในต้นไม้เช่นกัน พวกเขาพูดว่ามีดวงวิญญาณในแต่ละดวงของ 8.4 ล้านเผ่าพันธุ์ พวกเขาถามว่า: สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดจะสามารถเติบโตขึ้นมาได้อย่างไรหากไม่มีดวงวิญญาณในนั้น? ดวงวิญญาณมนุษย์ไม่สามารถที่จะย้ายเข้าไปเกิดในสิ่งไม่มีชีวิตที่ไม่มีความรู้สึกได้ เช่นเหล่านี้ได้มีการเขียนไว้ในคัมภีร์ ยกตัวอย่างเช่น: บางคนถูกผลักดันออกไปจากอินทราพัสต์และกลายเป็นหิน เวลานี้พ่อนั่งที่นี่และอธิบาย ท่านพูดกับลูกๆ: ตัดขาดจากความสัมพันธ์ทางร่างทั้งหมดและพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ จดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นอย่างสม่ำเสมอ เวลานี้ลูกกำลังจบสิ้น 84 ชาติเกิดของลูก เวลานี้ลูกต้องกลับมาสะโตประธานจากตาโมประธาน ดินแดนของความทุกข์คือ ดินแดนที่ไม่บริสุทธิ์ ดินแดนแห่งความสงบและดินแดนแห่งความสุขคือดินแดนที่บริสุทธิ์ ลูกเข้าใจมากใช่ไหม? ผู้คนโค้งคำนับให้กับรูปบูชาของเหล่าเทพที่อาศัยอยู่ในดินแดนแห่งความสุข สิ่งนี้พิสูจน์ว่าพวกเขาเป็นดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์ในโลกใหม่ของบารัต พวกเขามีสถานภาพที่สูง เวลานี้ผู้คนร้องเพลง: ฉันปราศจากคุณธรรม ฉันไม่มีคุณธรรม มันเป็นเช่นนั้นจริงๆ! พวกเขาไม่มีคุณธรรมใดๆเลย! มนุษย์มีความผูกพันยึดมั่นมากมาย พวกเขาจดจำผู้ที่ตายไปแล้วอยู่เสมอ มันอยู่ในสติปัญญาของพวกเขาผู้นี้เป็นลูกของฉัน เมื่อสามีหรือลูกของใครตาย เธอก็เฝ้าแต่จดจำพวกเขา หญิงหม้ายก็จะจดจำเขาอย่างดีมากเป็นเวลาเกือบ 12 เดือน เธอจะคลุมหน้าของเธอ และเฝ้าแต่ร้องไห้คร่ำครวญตลอดเวลา หากลูกจะคลุมหน้าและจดจำพ่อทั้งวันทั้งคืนในลักษณะเดียวกันนี้ เรือของลูกก็จะข้ามฟากไปได้ พ่อพูดว่า: เช่นที่ลูกเฝ้าแต่จดจำสามีของลูก จงเฝ้าแต่จดจำพ่อในทำนองเดียวกันและบาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้อง พ่อแสดงวิธีการต่างๆให้แก่ลูกที่จะทำสิ่งนี้ เฝ้าแต่ตรวจสอบบัญชีของลูก: วันนี้มีการใช้จ่ายมากเท่านี้และมีผลกำไรมากเท่านี้ พวกเขาคิดคำนวณงบดุลของเขาทุกวัน บางคนก็คำนวณทุกเดือน เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นที่สุดที่จะทำเช่นนี้ที่นี่ พ่อบอกสิ่งนี้แก่ลูกครั้งแล้วครั้งเล่า ท่านพูดว่า: ลูกๆ คือผู้ที่มีโชคร้อยเท่า พันเท่า ล้านเท่า พันล้านเท่า และหลายๆล้านเท่า ลูกๆ ผู้ที่คิดว่าตนเองเป็นผู้ที่มีโชคนั้นแน่นอนที่จะจดจำพ่ออย่างดีมาก พวกเขาจะกลายเป็นดอกกุหลาบ ต้องมีการอธิบายสั้นๆในสิ่งนี้ ลูกต้องกลายเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม สิ่งหลักคือ การจดจำระลึกถึง ซันยาสซีใช้คำว่าโยคะ พ่อทางร่างของลูกจะไม่พูดว่าจดจำฉัน! เขาจะไม่แม้กระทั่งถามลูกว่าลูกจดจำเขาอยู่หรือไม่ พ่อนั้นก็จดจำลูกๆ ของเขา และลูกๆ ของเขาก็จดจำพ่อของเขาตลอดเวลา; นั่นคือกฎ ต้องมีการถามสิ่งนั้นกับลูกที่นี่ เพราะมายาทำให้ลูกลืม เมื่อลูกมาที่นี่ ลูกเข้าใจว่าลูกจะมาหาพ่อ ดังนั้นควรจะมีการจดจำระลึกถึงพ่อ เหตุนี้เองบาบาจึงได้มีการสร้างภาพเหล่านี้ขึ้นมา ลูกควรจะมีสิ่งเหล่านี้อยู่กับลูกด้วย ก่อนอื่นจงเริ่มต้นด้วยการสรรเสริญพ่อ นี่คือบาบาของเรา อันที่จริงท่านคือพ่อของทุกคน ท่านคือผู้ประทานการหลุดพ้นสำหรับทุกคน มหาสมุทรแห่งความรู้ และเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยความรู้ บาบากำลังให้ความรู้ของตอนเริ่มต้น ตอนกลาง และตอนจบของวงจรโลกแก่เราที่จะทำให้เรากลายเป็นตรีกาลดาชิ ไม่มีมนุษย์คนใดในโลกนี้จะเป็นตรีกาลดาชิ พ่อพูดว่า: แม้แต่ลักษมีและนารายณ์ก็จะไม่เป็นตรีกาลดาชิ จะมีประโยชน์อะไรสำหรับพวกเขาที่จะเป็นตรีกาลดาชิ ลูกกลายเป็นสิ่งนี้และทำให้ผู้อื่นเป็นเช่นเดียวกัน หากลักษมีและนารายณ์เคยมีความรู้นี้แล้วสิ่งนั้นก็จะคงอยู่มาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ อย่างไรก็ตามการทำลายล้างเกิดขึ้นในระหว่างกลาง ดังนั้นไม่สามารถคงอยู่มาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ได้ ดังนั้นลูกๆ ควรจะจดจำการศึกษานี้เป็นอย่างดี การศึกษาที่สูงสุดเหนือสิ่งใดของลูกเกิดขึ้นในยุคบรรจบพบกัน เมื่อลูกไม่อยู่ในการจดจำระลึกถึงและกลับมามีสำนึกที่เป็นร่างมายาก็ตบตีลูก เมื่อลูกกลับมา 16 องศาสมบูรณ์ การเตรียมการสำหรับการทำลายล้างก็จะเสร็จสมบูรณ์ด้วยเช่นกัน พวกเขากำลังเตรียมการสำหรับการทำลายล้างและลูกกำลังเตรียมการเพื่อประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่ไม่สูญสลายของลูก ไม่ใช่สงครามระหว่างฆราวาสและพันดาวาส; มันเป็นสงครามระหว่างฆราวาสและยาดาวาส ปากีสถานถูกสร้างขึ้นตามละคร สิ่งนั้นเริ่มขึ้นหลังจากที่ลูกถือกำเนิด เวลานี้พ่อมาแล้ว ทุกสิ่งต้องเกิดขึ้นในทางปฏิบัติ สำหรับที่นี่มีคำกล่าวว่า แม่น้ำเลือดไหลนองในทุกหนแห่ง จากนั้นก็จะเป็นแม่น้ำของเนย แม้กระทั่งเวลานี้ พวกเขาก็เฝ้าแต่ต่อสู้รบรากันอย่างมากมาย จงยกเมืองนี้ให้แก่เราโดยเฉพาะหรือเราจะเริ่มสงคราม อย่าได้ผ่านที่นี่ นี่คือเส้นทางของเรา พวกเขาจะสามารถทำอะไรได้? เรือเดินสมุทรจะสามารถข้ามไปได้อย่างไร? จากนั้นพวกเขาก็คุยกัน พวกเขาต้องขอคำแนะนำจากผู้อื่นอย่างแน่นอน สิ่งที่พวกเขาหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจะจบสิ้นลงสำหรับพวกเขา สงครามกลางเมืองถูกกำหนดไว้แล้วในละครที่นี่ เวลานี้พ่อพูดว่า: ลูกๆ ที่แสนหวาน จงกลับมารู้คิดอย่างมากๆ เมื่อลูกจากที่นี่เพื่อกลับไปยังบ้านของลูก ลูกไม่ควรจะลืม ลูกมาที่นี่เพื่อสะสมรายได้ เมื่อลูกนำเด็กเล็กๆ มาที่นี่ ลูกก็ยังคงผูกพันกับพวกเขา ลูกมาที่นี่ยังฝั่งของมหาสมุทรแห่งความรู้ ดังนั้นยิ่งลูกหารายได้มากเท่าไหร่ก็จะเป็นการดีมากเท่านั้น ลูกควรข้องแวะอยู่ในสิ่งนี้ ลูกมาที่นี่เพื่อเติมอาภรณ์ของลูกด้วยเพชรพลอยแห่งความรู้ที่ไม่สูญสลาย ผู้คนร้องเพลง: โอ้ พระเจ้าผู้ไร้เดียงสา ได้โปรดเติมอาภรณ์ของเรา! ผู้เลื่อมใสศรัทธาไปอยู่เบื้องหน้าภาพลักษณ์ของชังการ์ และพูดว่า: เติมอาภรณ์ของเราด้วย! พวกเขาคิดว่าชีวาและชังการ์เป็นคนเดียวกัน พวกเขาพูดว่า: ชีพชังการ์มหาเทพ (เทพผู้ยิ่งใหญ่) ดังนั้นเทพผู้ยิ่งใหญ่ก็ถือได้ว่ายิ่งใหญ่ สิ่งเล็กๆ เช่นนี้จะต้องเป็นที่เข้าใจอย่างชัดเจนมาก ได้มีการอธิบายแก่ลูกๆ แล้วว่า: ลูกคือบราห์มิน และเวลานี้ลูกได้รับความรู้แล้ว มนุษย์จะเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยการศึกษาเล่าเรียน กิจกรรมและพฤติกรรมของพวกเขาจะกลับมาดีมาก เวลานี้ลูกกำลังศึกษาเล่าเรียน ผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนมากที่สุด และสอนผู้อื่นจะมีกิริยามรรยาทที่ดีมากเช่นกัน ลูกจะพูดว่ามาม่าและบาบามีกิริยามรรยาทที่ดีที่สุด ผู้นี้คือแม่อาวุโส บาบาเข้ามาในเขา และได้สร้างลูกๆ แม่และพ่ออยู่ในรูปที่รวมกัน นี่คือเรื่องที่แฝงตัวเช่นนั้น! เช่นที่ลูกกำลังศึกษาเล่าเรียน มาม่าก็กำลังศึกษาเล่าเรียนเช่นกัน ได้มีการนำเธอมาเลี้ยงดู ตามละครแล้วเธอเป็นผู้ที่ฉลาดมาก เธอจึงได้รับชื่อว่าสรัสวตี พรหมบุตรคือแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุด มีการพบกันของแม่น้ำพรหมบุตรกับมหาสมุทร ผู้นี้คือแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุด ดังนั้น ท่านเป็นแม่ด้วยเช่นกัน ลูกๆที่สุดแสนหวานได้รับการยกระดับอย่างมาก! พ่อมองเห็นเพียงลูกๆเท่านั้น ท่านไม่จดจำใครอื่น ดวงวิญญาณของผู้นี้ต้องจดจำพ่อ พ่อพูดว่า: เราทั้งสองมองที่ลูกๆ ฉันดวงวิญญาณมองดูทุกสิ่งอย่างผู้สังเกตการณ์ที่ละวาง อย่างไรก็ตาม ฉันอยู่ในการปกป้องคุ้มครองของพ่อ ดังนั้นฉันมองดูทุกสิ่งด้วยวิธีการเดียวกันเช่นกัน ไม่ว่าอย่างไรก็ตามฉันก็อยู่กับพ่อ! ฉันเป็นลูกของท่านและฉันก็มองดูทุกสิ่งพร้อมกับท่าน ฉันกลายเป็นนายของโลกและท่องเที่ยวไปทุกหนแห่งราวกับว่าฉันกำลังทำทุกสิ่ง ฉันให้ดริชตี ทุกสิ่งรวมทั้งร่างกายที่ต้องถูกลืม ราวกับว่าลูกและพ่อได้กลายเป็นหนึ่งเดียวกัน ดังนั้นพ่อจึงอธิบาย: จงทำความเพียรพยายามอย่างมาก แท้จริงแล้วมาม่าและบาบาได้ทำงานรับใช้มากที่สุด ในครอบครัวเช่นกันแม่กับพ่อก็ทำงานรับใช้มากมาย ผู้ที่ทำงานรับใช้แน่นอนจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง ดังนั้นลูกควรทำตามพวกเขา เช่นที่พ่อยกระดับผู้ที่ประณามท่าน ดังนั้นลูกต้องทำตามพ่อในทำนองเดียวกัน! ลูกต้องเข้าใจความหมายของสิ่งนั้น พ่อพูดว่า: จดจำพ่อ และอย่าได้รับฟังคนอื่น เมื่อใครพูดสิ่งใด ฟังแต่อย่าได้ยิน! เพียงแค่ยิ้มต่อไปและเขาก็จะเยือกเย็นลงโดยอัตโนมัติ บาบาได้บอกลูกแล้วว่าเมื่อใครบางคนโกรธลูก จงประพรมดอกไม้ให้แก่เขา บอกเขาว่า: ท่านกำลังประณามฉัน และฉันกำลังยกระดับท่าน พ่อเองพูดว่า: มนุษย์ทั้งโลกกำลังประณามพ่อ พวกเขาเป็นสาเหตุของการประณามพ่ออย่างมากด้วยการพูดว่าพ่ออยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตามพ่อยังคงยกระดับทุกคน ลูกๆ คือผู้ที่ต้องยกระดับทุกคนด้วยเช่นกัน คิดดูซิว่าลูกเคยเป็นอะไรและลูกจะกลายเป็นอะไร ลูกจะกลายเป็นนายของโลก ลูกไม่เคยแม้แต่จะคิดหรือฝันถึงสิ่งนี้! ผู้คนมากมายได้นิมิตขณะกำลังนั่งอยู่ที่บ้าน อย่างไรก็ตามไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นด้วยนิมิต ต้นไม้จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆทีละน้อย ต้นอ่อนของต้นไม้ใหม่ที่สูงส่งนั้นกำลังถูกปลูกขึ้นมา ลูกๆ รู้ว่าสวนของดอกไม้ที่สูงส่งของลูกกำลังถูกสร้างขึ้นในเวลานี้ ในยุคทองที่นั่นมีเพียงเทพเท่านั้น ช่วงเวลานั้นจะมาถึงอีกครั้งหนึ่ง วงจรยังคงหมุนต่อไป ลูกคือผู้ที่จะใช้ 84 ชาติเกิด ดวงวิญญาณอื่นนั้นมาจากไหน? ไม่มีดวงวิญญาณใดที่อยู่ในละครจะสามารถได้รับการปลดปล่อยจากบทบาทของพวกเขาได้ วงจรนี้ยังคงหมุนต่อไป ดวงวิญญาณไม่มีวันถูกทำลาย ไม่มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง พ่ออธิบายแก่ลูกๆที่สุดแสนหวาน ท่านพูดว่า: ลูกกลายเป็นผู้ประทานความสุข แม่จะบอกลูกๆของเธอว่าอย่าสู้กันเอง พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดบอกลูกๆ: การจาริกแสวงบุญแห่งความทรงจำระลึกถึงนั้นง่ายมาก ลูกเคยไปสู่การจาริกแสวงบุญเหล่านั้นชาติแล้วชาติเล่า ทั้งที่เป็นเช่นนั้นลูกๆ ดวงวิญญาณก็ยังคงลงบันไดมาเรื่อยๆ และกลายเป็นบาป พ่อพูดว่า: นี่คือการจาริกแสวงบุญทางจิต ลูกไม่ต้องกลับไปยังดินแดนแห่งความตายนี้ เมื่อผู้คนกลับจากการจาริกแสวงบุญเหล่านั้น พวกเขาก็ยังกลับมาเป็นเหมือนเดิมก่อนไป ลูกรู้ว่าลูกกำลังจะไปสวรรค์ สวรรค์เคยมีอยู่จริงและจะมีอยู่อีกครั้ง วงจรนี้ต้องหมุนไป มีโลกเดียวเท่านั้น ไม่มีโลกอื่นใดในดวงดาวฯลฯ ผู้คนเพียรพยายามอย่างมากที่จะขึ้นไปเบื้องบนนั้นเพื่อดูว่ามีอะไรที่นั่น ในขณะที่พวกเขาเพียรพยายามอย่างหนัก ความตายก็จะมาถึงพวกเขา ทั้งหมดนี้คือวิทยาศาสตร์ จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพวกเขาไปถึงที่นั่น? ความตายยืนอยู่เบื้องหน้า ในด้านหนึ่งพวกเขาขึ้นไปด้านบนและทำวิจัย อีกด้านหนึ่งพวกเขาก็ยังคงผลิตระเบิดเพื่อความตายต่อไป ดูซิว่าสติปัญญาของมนุษย์เป็นเช่นไร! พวกเขาเข้าใจว่ามีใครบางคนสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาทำทุกสิ่ง พวกเขาเองยังพูดว่าสงครามโลกจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน มันจะเป็นสงครามมหาภารตะเดียวกันนั้น ยิ่งลูกทำความเพียรพยายามมากเท่าไหร่ ลูกก็จะยิ่งให้ประโยชน์กับผู้อื่นมากเท่านั้น ถึงอย่างไรลูกก็เป็นลูกของกรูดร้า พระเจ้าอยู่แล้ว พระเจ้าทำให้ลูกเป็นลูกของท่าน ดังนั้นลูกจะกลายเป็นเทพเจ้า ลักษมีและนารายณ์ถูกเรียกว่าเทพเจ้า ผู้คนเชื่อว่ากฤษณะคือพระเจ้า มีผู้คนไม่มากมายที่เชื่อในราเด้ มีคำยกย่องของสรัสวตีแต่ไม่ใช่ราเด้ ได้มีการแสดงไหไว้กับลักษมี พวกเขาได้ทำความผิดนั้นด้วย พวกเขาได้ให้ชื่อมากมายแก่สรัสวตี ลูกเป็นผู้เดียวกันนั้น ลูกได้รับการกราบไหว้บูชาอย่างเป็นเทพเจ้า และลูกก็ได้รับการกราบไหว้บูชาในฐานะดวงวิญญาณด้วย พ่อยังคงอธิบายทุกสิ่งแก่ลูกๆต่อไป อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. พ่อยกระดับผู้ที่ประณามท่าน ดังนั้นจงทำตามพ่อ! เมื่อใครบางคนพูดสิ่งใด ฟังแต่ไม่ได้ยิน เพียงแค่ยิ้มเรื่อยไป ฟังพ่อผู้เดียวเท่านั้น

2. กลายเป็นผู้ประทานความสุขและให้ความสุขแก่ทุกคน อย่าได้ต่อสู้หรือทะเลาะเบาะแว้งกัน กลับมาเป็นผู้ที่ฉลาดและเติมอาภรณ์ของลูกด้วยเพชรพลอยแห่งความรู้ที่ไม่สูญสลาย

พร:
ขอให้ลูกเปลี่ยนทัศนคติของลูกโดยการทำตามคำสัตย์ปฏิญาณของการมีความคิดบริสุทธิ์และนั่งอยู่บนบัลลังก์หัวใจ

บัลลังก์ใจของบัพดาดานั้นบริสุทธิ์มากที่มีเพียงดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์เท่านั้นที่สามารถนั่งอยู่บนนั้นได้ตลอดเวลา ผู้ที่มีความไม่บริสุทธิ์หรือทำอะไรก็ตามที่ขัดต่อกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยในจิตใจของพวกเขาจะเข้าไปสู่สภาพของการลงมาแทนที่จะนั่งอยู่บนบัลลังก์ ดังนั้นก่อนอื่นใดจงเปลี่ยนทัศนคติของลูกโดยการถือสัตย์ปฏิญาณที่จะมีความคิดบริสุทธิ์ ด้วยการเปลี่ยนทัศนคติของลูก โลกของชีวิตในอนาคตของลูกจะเปลี่ยนไป ผลทันทีของการทำปฏิญาณว่าจะมีความคิดที่บริสุทธิ์และมุ่งมั่นคือการได้นั่งอยู่บนบัลลังก์หัวใจของบัพดาดาตลอดเวลา

คติพจน์:
เมื่อลูกมีพลังทั้งหมดอยู่กับลูก ความสำเร็จที่ปราศจากอุปสรรคมีการรับประกันไว้แล้ว