15.10.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน การมีความเปราะบางคือสำนึกที่เป็นร่าง ลูกๆ ไม่ควรมีซันสการ์ที่ชั่วร้ายเช่นปีศาจใดๆ ของความบูดบึ้งขึงตึงหรือร้องไห้ ลูกต้องอดทนต่อความสุขและความทุกข์ ความเคารพและไม่เคารพ

คำถาม:
อะไรคือสาเหตุหลักที่ทำให้งานรับใช้กลับมาหย่อนยาน?

คำตอบ:
งานรับใช้หย่อนยานมาจากสำนึกที่เป็นร่างเมื่อลูกเริ่มมองดูความอ่อนแอของกันและกัน การไม่สามารถเข้ากันได้กับใครบางคนก็คือสำนึกที่เป็นร่างเช่นกัน เป็นเรื่องที่เปราะบางที่จะพูดว่า: ฉันไม่สามารถที่จะอยู่กับคนนั้นคนนี้ได้; ฉันไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้ การพูดคำเหล่านี้หมายถึงการกลายเป็นหนามและไม่เชื่อฟัง บาบาพูดว่า: ลูกๆ ลูกคือกองทัพทางจิตและดังนั้นลูกควรที่จะแสดงตัวทันทีที่ลูกได้รับคำสั่ง อย่าได้มีข้ออ้างเกี่ยวกับสิ่งใด

โอมชานติ
พ่อทางจิตนั่งที่นี่และอธิบายแก่ลูกๆ ทางจิต คำสอนแรกที่ลูกได้รับคือพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ ปล่อยวางสำนึกที่เป็นร่างและกลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ ฉันคือดวงวิญญาณ เมื่อฉันกลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณที่ฉันสามารถจดจำพ่อได้ นั่นคือหนทางของความไม่รู้ และนี่คือหนทางของความรู้ เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่ประทานการหลุดพ้นให้แก่ทุกคนด้วยการให้ความรู้ ท่านไม่มีตัวตน นั่นคือท่านไม่ได้มีรูปของมนุษย์ ไม่มีใครที่มีรูปร่างเป็นมนุษย์สามารถเป็นพระเจ้าได้ ดวงวิญญาณทั้งหมดไม่มีตัวตน แต่เนื่องจากการกลับมามีสำนึกที่เป็นร่าง พวกเขาจึงลืมว่าพวกเขาคือดวงวิญญาณ พ่อพูดว่า: เวลานี้ลูกต้องกลับบ้าน พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ เพียงเมื่อลูกคิดว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อเท่านั้นที่บาปของหลายต่อหลายชาติเกิดของลูกจะถูกเผาไป ไม่มีวิธีการอื่นใดที่จะทำสิ่งนี้ เป็นดวงวิญญาณที่กลับมาไม่บริสุทธิ์และเป็นดวงวิญญาณที่กลับมาบริสุทธิ์ พ่อได้อธิบายแล้วว่าดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์คงอยู่ในยุคทองและยุคเงิน ต่อจากนั้นดวงวิญญาณก็กลับมาไม่บริสุทธิ์ในอาณาจักรของราวัน ได้มีการอธิบายไว้ในรูปของบันไดด้วยเช่นกันว่าผู้ที่บริสุทธิ์กลับมาไม่บริสุทธิ์ได้อย่างไร ห้าพันปีที่แล้วเมื่อลูกดวงวิญญาณอยู่ในอาณาเขตแห่งความสงบ ลูกบริสุทธิ์ นั่นเรียกว่าดินแดนนิพพานด้วยเช่นกัน ต่อมาภายหลังในยุคเหล็กเมื่อลูกกลับมาไม่บริสุทธิ์ลูกจึงร้องเรียกหา: โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ได้โปรดมา! พ่ออธิบายว่า: ลูกๆ เพียงพ่อเท่านั้นที่สามารถให้ความรู้ในการเปลี่ยนจากไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ แล้วความรู้นี้จะหายไป พ่อเองต้องมาและให้ความรู้นี้แก่เรา ที่นี่มนุษย์ได้สร้างคัมภีร์ศาสนาขึ้นมากมาย ในยุคทองที่นั่นไม่มีคัมภีร์ศาสนา ไม่มีร่องรอยของหนทางความเลื่อมใสศรัทธาที่นั่น พ่อพูดว่า: ด้วยพ่อเท่านั้นที่ลูกสามารถกลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ โลกที่บริสุทธิ์จะต้องถูกสร้างขึ้นอย่างแน่นอน พ่อมาและสอนราชาโยคะแก่ลูกๆ ลูกต้องสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่งด้วยเช่นกัน การบูดบึ้งขึงตึงหรือร้องไห้คือการมีธรรมชาติที่ชั่วร้ายเช่นปีศาจ พ่อพูดว่า: ลูกๆ ต้องอดทนต่อความสุขและความทุกข์ ความเคารพและความไม่เคารพ ลูกต้องไม่ทำตัวเปราะบาง การพูดว่า ฉันไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้ ก็เป็นความเปราะบางด้วยเช่นกัน ลูกไม่ควรที่จะมีความคิดใดๆ เช่น ธรรมชาติของคนนี้เป็นเช่นนี้ คนนี้ก็เป็นเช่นนั้น มีเพียงดอกไม้เท่านั้นที่ควรจะปรากฏออกมาจากริมฝีปากลูกเสมอ อย่าปล่อยให้หนามปรากฏออกมาจากริมฝีปากของลูก ลูกมากมายยังคงปล่อยให้หนามปรากฏออกมาจากริมฝีปากของพวกเขา การโกรธใครบางคนคือการเป็นหนามด้วยเช่นกัน ลูกหลายคนไม่สามารถเข้ากันได้ เนื่องจากสำนึกที่เป็นร่าง ที่พวกเขาจึงเฝ้าแต่มองความอ่อนแอของกันและกัน และนี่คือสาเหตุที่ความอ่อนแอของตัวเขาเองยังคงหลงเหลืออยู่ภายในตัวพวกเขา นี่คือเหตุที่งานรับใช้หย่อนยาน บาบาเข้าใจว่าสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นตามละครเช่นกัน แต่ละคนต้องได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้น เมื่อทหารเข้าสู่สงคราม หน้าที่ของพวกเขาคือการต่อสู้กับศัตรู กองทหารจะถูกเรียกมาเมื่อมีน้ำท่วมหรือความปั่นป่วนบางอย่างด้วยเช่นกัน แล้วกองทหารก็เริ่มทำงานของผู้ใช้แรงงาน รัฐบาลสั่งให้ทหารขนดินโคลน ฯลฯ หากบางคนไม่ไปเขาจะถูกยิง ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาล พ่อพูดว่า: ลูกถูกผูกไว้เช่นกันที่จะต้องทำงานรับใช้ ลูกควรพร้อมที่จะทำงานรับใช้ในทันทีไม่ว่าที่ไหนก็ตามที่พ่อขอให้ลูกไปและทำงานรับใช้ หากลูกไม่ยอมรับสิ่งนี้ลูกจะไม่ถูกนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของกองทหารนี้ ผู้ที่เป็นเช่นนี้จะไม่สามารถนั่งอยู่ในหัวใจพ่อได้ ลูกคือผู้ช่วยของพ่อในการที่จะให้สาสน์แก่ทุกคน ยกตัวอย่างเช่น เมื่อพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่เปิดที่ไหนสักแห่งอยู่ห่างออกไป 10 ไมล์ ลูกยังคงต้องไปและทำงานรับใช้ที่นั่น ลูกต้องไม่คิดเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่าย ลูกกำลังได้รับคำสั่งจากรัฐบาลสูงสุดเหนือสิ่งใด พ่อผู้ไม่มีขีดจำกัด ซึ่งมือขวาของท่านคือดารามราช หากลูกไม่ทำตามศรีมัทของพ่อ ลูกจะล้มลง ศรีมัทกล่าวว่า: ทำให้ตาของลูกมีอารยะธรรม มีความกล้าหาญที่จะเอาชนะตัณหาราคะ เหล่านี้คือคำสั่งของบาบา หากลูกไม่ทำตามท่าน ลูกจะถูกบดขยี้โดยสิ้นเชิง แล้วลูกก็จะสูญเสียจากการประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรสำหรับ 21 ชาติเกิด พ่อพูดว่า: ไม่มีใครนอกจากลูกๆสามารถรู้จักพ่อได้ ผู้ที่มาในวงจรก่อนหน้านี้จะค่อยๆปรากฏขึ้นมาอีกครั้ง สิ่งเหล่านี้คือสิ่งใหม่อย่างแน่นอน นี่คือยุคของกีตะ อย่างไรก็ตามไม่มีการกล่าวถึงยุคบรรจบพบกันในคัมภีร์ศาสนา พวกเขาแสดงให้เห็นถึงกีตะในยุคทองแดง แต่มันต้องเป็นยุคบรรจบพบกันอย่างแน่นอนเมื่อมีการสอนราชาโยคะ สิ่งเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในสติปัญญาของใคร เวลานี้ลูกมีความซาบซึ้งของความรู้ ในขณะที่ผู้คนเหล่านั้นมีความซาบซึ้งในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา พวกเขาพูดว่า: แม้ว่าพระเจ้าจะมา เราก็จะไม่หยุดทำความเลื่อมใสศรัทธา ภาพบันไดนี้แสดงการขึ้นลงได้ดีมาก ทั้งๆ ที่เป็นเช่นนั้น ดวงตาของผู้คนก็ไม่ได้เปิดขึ้น พวกเขาหมกมุ่นอยู่กับความซาบซึ้งของมายาโดยสิ้นเชิง ต้องใช้เวลานานมากก่อนที่ความซาบซึ้งของความรู้จะเพิ่มขึ้น ก่อนอื่นใดคุณธรรมที่สูงส่งนั้นเป็นที่ต้องการ ไม่ว่าคำสั่งใดก็ตามที่พ่อให้แก่ลูก ลูกต้องไม่มีข้ออ้างใด การพูดว่า ฉันไม่สามารถทำสิ่งนั้น คือการไม่เชื่อฟัง เมื่อลูกได้รับศรีมัทที่จะทำบางสิ่ง ลูกควรเข้าใจว่านั่นคือคำแนะนำและแนวทางที่สูงส่งของชีพบาบา ชีพบาบาคือผู้ประทานการหลุดพ้น ผู้ประทานไม่สามารถให้คำแนะนำและแนวทางที่ผิดได้ พ่อพูดว่า: พ่อเข้ามาในผู้นี้ในตอนท้ายของหลายต่อหลายชาติเกิดของเขา ดูสิว่าลักษมีล้ำหน้าเขาไปได้อย่างไร เป็นที่จดจำกันมาว่าผู้หญิงจะถูกวางไว้ข้างหน้าเสมอ อันดับแรกคือลักษมีแล้วจึงเป็นนารายณ์ ราชาและราชินีเป็นเช่นไรปวงประชาก็เป็นเช่นนั้น ลูกต้องกลับมาสูงส่งเช่นเดียวกัน เวลานี้อาณาจักรของราวันได้ปกคลุมไปทั่วทั้งโลก ทุกคนพูดว่าพวกเขาต้องการอาณาจักรของพระเจ้า(ราม) เวลานี้เป็นยุคบรรจบพบกัน อาณาจักรของราวันไม่ได้คงอยู่เมื่อเป็นอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ ไม่มีใครรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างไร ทุกคนอยู่ในความมืดมิดอย่างสมบูรณ์ พวกเขาคิดว่ายุคเหล็กยังอยู่ในวัยเด็กทารกและอยู่ในสภาพที่กำลังคลาน ดังนั้นผู้คนจึงนอนหลับใหลที่ลึกมากขึ้น เพียงพ่อทางจิตเท่านั้นที่ให้ความรู้ทางจิตแก่ลูกผู้เป็นจิตวิญญาณ ท่านสอนราชาโยคะแก่ลูก กฤษณะไม่สามารถเรียกว่าพ่อทางจิต เขาไม่เคยพูดว่า: โอ ลูกๆ ทางจิต! ลูกควรเขียนด้วยเช่นกันว่า: พ่อทางจิตที่เต็มไปด้วยความรู้กำลังให้ความรู้ทางจิตแก่ลูกๆ ทางจิต พ่ออธิบายว่า: มนุษย์ทุกคนในโลกมีสำนึกที่เป็นร่าง ไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาคือดวงวิญญาณ พ่อพูดว่า: ดวงวิญญาณไม่สามารถหลอมรวมกันได้ ลูกๆ ได้รับการอธิบายว่า ดาเชร่า และดีปาวาลีคืออะไร การกราบไหว้บูชาทั้งหมดฯลฯที่ผู้คนได้ทำคือศรัทธาที่งมงาย เรียกว่าการเล่นกับตุ๊กตา เรียกได้อีกอย่างว่าการกราบไหว้บูชาก้อนหินเช่นกัน เวลานี้ลูกกำลังกลายเป็นผู้ที่มีเทพปัญญา ดังนั้นลูกจะไม่กราบไหว้บูชาก้อนหินอีกต่อไป ผู้คนไปและก้มลงเบื้องหน้ารูปบูชาแต่พวกเขาก็ไม่เข้าใจสิ่งใดเลย มีการกล่าวว่า: ความรู้ การกราบไหว้บูชา และการวางเฉย ความรู้คงอยู่มาเป็นเวลาครึ่งวงจรแล้วการกราบไหว้บูชาก็เริ่มขึ้น เวลานี้ลูกได้รับความรู้ ดังนั้นจึงมีการวางเฉยในความเลื่อมใสศรัทธา โลกนี้กำลังเปลี่ยนไป มีความเลื่อมใสศรัทธาในยุคเหล็ก ไม่มีความเลื่อมใสศรัทธาในยุคทอง ที่นั่นทุกคนมีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชา พ่อถามว่า: ลูกๆ ทำไมลูกจึงก้มศีรษะของลูก? เป็นเวลาครึ่งวงจรที่ลูกได้ถูศีรษะของลูกบนพื้นและใช้เงินทั้งหมดของลูกและไม่ได้มาซึ่งสิ่งใดเลย มายาได้ถลกหนังศีรษะของลูกอย่างสมบูรณ์และทำให้ลูกยากจนข้นแค้น เวลานี้พ่อมาเพื่อทำให้ศีรษะของทุกคนตั้งตรงขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เวลานี้ชาวยุโรปบางคนก็ค่อยๆเริ่มเข้าใจทีละน้อยเช่นกัน บาบาได้อธิบายว่าผู้คนของบารัตได้กลับมาตาโมกุนีอย่างสมบูรณ์ ผู้ที่เป็นของศาสนาอื่นจะมาทีหลัง ดังนั้นพวกเขาจึงมีประสบการณ์ของความสุขและความทุกข์ที่น้อยลง ผู้คนของบารัตมีประสบการณ์ของความสุขและความทุกข์อย่างมากมาย ในตอนแรกเริ่มพวกเขามั่งคั่งอย่างมาก พวกเขาเป็นนายของโลก ผู้ที่เป็นของศาสนาอื่นไม่ได้มั่งคั่งในตอนเริ่มต้น พวกเขาค่อยๆมั่งคั่งทีละน้อยหลังจากที่ศาสนาของพวกเขาแผ่ขยายออกไป เวลานี้บารัตกลับมายากจนที่สุด ในบารัตที่มีผู้ที่มีศรัทธาที่มืดบอดงมงาย นี่เป็นสิ่งที่กำหนดไว้แล้วในละครเช่นกัน พ่อพูดว่า: สิ่งที่พ่อได้ทำให้เป็นสวรรค์เวลานี้กลายเป็นนรก ผู้คนที่นี่กลายเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเป็นเช่นลิง พ่อมาเพื่อทำให้พวกเขามีค่าที่จะนั่งในวัด กิเลสนั้นแข็งแกร่งมาก มีความโกรธอย่างมาก ลูกไม่ควรมีความโกรธอยู่ภายในตัวลูก กลับมาอ่อนหวานและมีความสงบอย่างสมบูรณ์ อ่อนหวานที่สุด ลูกรู้ด้วยเช่นกันว่ามีเพียงกำมือเดียวจากหลายล้านที่ปรากฏตัวเพื่อประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงศักดิ์ พ่อพูด: พ่อมาเพื่อเปลี่ยนลูกจากมนุษย์ธรรมดาเป็นนารายณ์ ในสิ่งนั้นที่เพชรพลอยหลักทั้งแปดได้รับการจดจำ มีเพชรพลอยทั้งแปดกับพ่อที่อยู่ตรงกลางของพวกเขา ทั้งแปดสอบผ่านด้วยเกียรตินิยม และนั่นก็ตามลำดับกันไปตามความเพียรพยายามที่พวกเขาทำเช่นกัน ต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างมากที่จะตัดสำนึกที่เป็นร่าง สำนึกของร่างกายจะต้องถูกขจัดออกไปอย่างสมบูรณ์ บางคนที่มีความเชื่ออย่างยิ่งในความรู้ของธาตุบราห์มก็เป็นเช่นนั้นด้วย พวกเขาละร่างกายของเขาในขณะที่นั่งอยู่ที่ไหนสักแห่ง ในขณะที่นั่งอยู่ที่ไหนสักแห่งพวกเขาละร่างของเขาและบรรยากาศก็เงียบสนิท ส่วนใหญ่พวกเขาละร่างในช่วงเวลาที่บริสุทธิ์ในตอนเช้าตรู่ ในตอนกลางคืนมนุษย์ทำการกระทำที่สกปรก และในตอนเช้าหลังจากอาบน้ำฯลฯ พวกเขาจะเริ่มจดจำระลึกถึงพระเจ้าและกราบไหว้บูชาท่าน พ่อยังคงอธิบายทุกสิ่งต่อไป ในงานนิทรรศการฯลฯ ก่อนอื่นใดจงให้คำแนะนำของอัลฟ่า อัลฟ่าเป็นอับดับแรก แล้วก็เป็นเบต้า,อาณาจักร พ่อคือหนึ่งเดียวเท่านั้น ท่านคือผู้ที่ไม่มีตัวตน พ่อผู้สร้างนั่งที่นี่และบอกลูกถึงความรู้ของตอนเริ่ม ตอนกลาง และตอนจบของสิ่งสร้าง พ่อเดียวกันพูดว่า: จดจำพ่ออย่างสม่ำเสมอ ละทิ้งความสัมพันธ์ทางร่างทั้งหมด พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำระลึกถึงพ่อผู้เดียวอย่างสม่ำเสมอ เมื่อลูกให้คำแนะนำของพ่อแก่พวกเขา จะไม่มีใครกล้าถามคำถาม เมื่อพวกเขามีศรัทธาในพ่อแล้วให้บอกพวกเขาว่าเราใช้ 84 ชาติเกิดอย่างไร เมื่อเขาเข้าใจวงจรและพ่อแล้ว พวกเขาจะไม่มีคำถามใดๆ เลย เมื่อลูกพูดความรู้แก่พวกเขาไปเรื่อยๆโดยไม่ให้คำแนะนำพ่อก่อน ลูกจะเสียเวลาอย่างมากและคอของลูกจะติดขัด ก่อนอื่นใด ให้ยกประเด็นของอัลฟ่า พวกเขาจะไม่สามารถเข้าใจสิ่งใดได้เลยตราบเท่าที่ลูกพูดไปเรื่อยๆ นั่งอยู่กับพวกเขาและอธิบายอย่างช้าๆในลักษณะที่ง่ายๆ ผู้ที่มีสำนึกเป็นดวงวิญญาณจะสามารถเข้าใจได้เป็นอย่างดี ผู้ที่อธิบายได้เป็นอย่างดีควรที่จะให้ความช่วยเหลือแก่พวกเขาที่พิพิธภัณฑ์ใหญ่ ออกจากศูนย์ของลูกไปสัก 2 ถึง 3 วันเพื่อช่วยพวกเขา แต่งตั้งใครบางคนให้ดูแลศูนย์ของลูกขณะที่ลูกไม่อยู่ หากลูกไม่สามารถทำให้ใครกลายเป็นเช่นเดียวกับลูกและมีค่าที่จะดูแลศูนย์ของลูก พ่อจะคิดว่าลูกไม่มีประโยชน์และไม่ได้ทำงานรับใช้ ลูกบางคนเขียนถึงบาบาและพูดว่า: ฉันจะทิ้งงานรับใช้นี้และไปที่นั่นได้อย่างไร? บาบากำลังสั่งลูกให้ไปและทำงานรับใช้ในสถานที่นั้นที่มีการจัดนิทรรศการ ถ้าลูกไม่ได้ทำให้ใครมีค่าที่จะดูแลศูนย์แล้วลูกจะมีประโยชน์อะไร? บาบาได้สั่งลูกแล้ว ดังนั้นลูกต้องวิ่งไปที่นั่นอย่างรวดเร็ว ครูเช่นนั้นเรียกว่ามหาระตี ส่วนที่เหลือทั้งหมดถ้าไม่เป็นกองทัพม้าก็เป็นกองทัพเท้า ทุกคนต้องช่วยในงานรับใช้ หากลูกไม่ได้ทำให้ใครกลายเป็นเหมือนตัวลูกเองในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาแล้วลูกกำลังทำอะไรอยู่? หลังจากเวลาผ่านไปนานมากลูกยังไม่ได้สร้างใครสักคนให้เป็นผู้นำสารที่สามารถดูแลศูนย์ได้? ผู้คนมากมายหลายประเภทมาที่นี่ ดังนั้นลูกต้องใช้ปัญญาที่จะรู้ว่าจะพูดกับพวกเขาอย่างไร แน่นอนว่าลูกต้องฟังมุรลีทุกวัน หากลูกไม่ฟังมุรลี ลูกจะไม่ได้คะแนนการเข้าเรียน ลูกๆจะต้องล้อม (โอบล้อม) ทั้งโลกไว้ ลูกๆ กำลังรับใช้ทั้งโลกใช่ไหม? การทำให้โลกที่ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์คือการล้อมทั้งโลกใช่ไหม? จงแสดงหนทางไปสู่ดินแดนของการหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิตให้กับทุกคนและปลดปล่อยพวกเขาจากความทุกข์ อัจชะนเ
ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. กลายเป็นผู้ที่มีธรรมชาติที่สงบและอ่อนหวานที่สุด อย่าได้โกรธ ทำให้ดวงตาของลูกมีอารยะธรรมมากๆ

2. เชื่อฟังคำสั่งของพ่อในทันที ทำงานรับใช้ของการทำให้ทั้งโลกบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ นั่นคือการล้อม(โอบล้อม)โลกไว้

พร:
ขอให้ลูกเป็นแสงสว่างที่จุดอยู่ตลอดเวลาและรู้ถึงความสำคัญของลูกเองและงานของลูก

ลูกๆ คือแสงสว่างสำหรับโลกและดังนั้นการเปลี่ยนแปลงโลกจะเกิดขึ้นด้วยการเปลี่ยนแปลงของลูก ดังนั้นปล่อยให้อดีตเป็นอดีต รู้ถึงความสำคัญของตัวเอง รู้ถึงงานของลูกและจุดแสงสว่างอยู่ตลอดเวลา ลูกสามารถนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยผ่านการเปลี่ยนแปลงตนเองในหนึ่งวินาที เพียงแค่ฝึกฝนการเป็นคาร์มาโยคีชั่วขณะหนึ่งและอยู่ในสภาพที่อยู่เหนือบ่วงกรรมของลูกในช่วงเวลาต่อมา เช่นเดียวกับที่สิ่งสร้างของลูกนั่นคือเต่าจะหดอวัยวะทั้งหมดเข้าสู่ภายในในวินาที ในทำนองเดียวกันลูกผู้ซึ่งเป็นนายผู้สร้าง บนพื้นฐานของพลังในการหลอมรวม ลูกต้องหลอมรวมความคิดทั้งหมดของลูกและทำให้มั่นคงในความคิดเดียว

คติพจน์:
เพื่อที่จะได้สัมผัสกับสภาพของการซึมซับอยู่ในความรัก จงจบสิ้นการต่อสู้รบราระหว่างการจดจำระลึกถึงและการหลงลืม