15.11.23       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน พ่อผู้เดียวเท่านั้นคือผู้ที่เต็มไปด้วยความปิติที่ให้พรแก่ทุกคน พ่อผู้เดียวคือผู้ขจัดความทุกข์และผู้ประทานความสุข ไม่มีใครอีกนอกจากท่านที่สามารถขจัดความทุกข์ของลูกได้

คำถาม:
มีระบบของการรับเป็นบุตรบุญธรรมทั้งในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาและหนทางของความรู้ แต่มีความแตกต่างกันอย่างไร

คำตอบ:
ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา เมื่อบางคนได้รับการนำมาเลี้ยงดู นั่นก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างกูรูและสาวก เมื่อซันยาสซีได้รับการนำมาเลี้ยงดู เขาจะเรียกตนเองว่าสาวก ขณะที่ในหนทางของความรู้ ลูกไม่ใช่ลูกศิษย์หรือสาวก ลูกมาเป็นลูกๆของพ่อ การมาเป็นลูกหมายถึงการมีสิทธิ์ในมรดก

เพลง:
ขอคารวะต่อชีวา

โอมชานติ
ลูกๆได้ยินเพลงนี้ คำสรรเสริญนี้เป็นของพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ชีวา พวกเขาพูดว่า ขอคารวะต่อชีวา พวกเขาไม่ได้พูดว่า ขอคารวะต่อรูดร้าหรือขอคารวะต่อโสมนาถ พวกเขาพูดว่า ขอคารวะต่อชีวา และท่านคือผู้ที่ได้รับการสรรเสริญอย่างมาก “ขอคารวะต่อชีวา” หมายถึง ขอคารวะต่อพ่อ ชื่อของพระเจ้าผู้เป็นพ่อนั้นคือ ชีวา ท่านไม่มีตัวตน ใครพูดว่า “โอ พระเจ้า พ่อ” ดวงวิญญาณกล่าวสิ่งนี้ เมื่อดวงวิญญาณเพียงแค่พูดว่า “โอ พ่อ!” สิ่งนั้นอ้างถึงพ่อทางร่าง คำพูดที่ว่า “โอ พระเจ้า พ่อ” อ้างถึงพ่อทางจิต ลูกต้องเข้าใจประเด็นเหล่านี้ เหล่าเทพคือผู้ที่มีสติปัญญาสูงส่ง เหล่าเทพนั้นเคยเป็นนายของโลก เวลานี้ไม่มีใครเป็นนาย ไม่มีใครเป็นเจ้าหรือนายของบารัต ราชานั้นเป็นพ่อหรือผู้ประทานอาหาร (ผู้จัดหา) เวลานี้ไม่มีราชา แล้วใครพูดว่า ขอคารวะต่อชีวา ลูกจะบอกได้อย่างไรว่าผู้นั้นคือพ่อ มีบราห์มากุมารและกุมารีจำนวนมาก พวกเขากลายเป็นหลานของชีพบาบา ท่านนำพวกเขามาเลี้ยงดูผ่านบราห์มา พวกเขาทุกคนพูดว่า เราคือบราห์มากุมารและกุมารี อัจชะ บราห์มาเป็นลูกของใครเล่า ลูกของชีวา บราห์มา วิษณุและชางก้า ทั้งสามคือลูกๆของชีวา ชีพบาบาคือพระเจ้า ผู้ที่สูงสุด ผู้ที่อาศัยอยู่ในโลกที่ไม่มีตัวตน บราห์มา วิษณุและชางก้าคือผู้ที่อาศัยอยู่ในอาณาเขตละเอียดอ่อน โอเค แล้วโลกมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาอย่างไร ท่านพูดว่า ตามละครแล้ว พ่อเข้ามาในร่างที่ธรรมดาของบราห์มาและทำให้เขาเป็นพ่อของปวงประชา (ประชาบิดา) พ่อต้องเข้ามาในผู้ที่มีชื่อว่า บราห์มา ชื่อของเขาเปลี่ยนไปหลังจากที่เขาได้รับการนำมาเลี้ยงดู แม้แต่ซันยาสซีก็ยังถูกเปลี่ยนชื่อ พวกเขาเกิดกับผู้ครองเรือนก่อน และแล้วตามสันสการ์ของพวกเขา พวกเขาก็อ่านคัมภีร์ ฯลฯ ในวัยเด็ก ต่อมาพวกเขามีการวางเฉย จึงไปหาซันยาสซีและได้รับการหล่อเลี้ยงที่นั่น พวกเขาจะพูดว่า ผู้นี้คือกูรูของฉัน พวกเขาจะไม่เรียกกูรูว่าพ่อ พวกเขากลายเป็นสาวกหรือลูกศิษย์ของกูรู กูรูรับสาวกนั้นเป็นบุตรบุญธรรมและพูดว่า เธอคือสาวกหรือลูกศิษย์ของฉัน พ่อพูดว่า ลูกคือลูกของพ่อ ลูกๆดวงวิญญาณเรียกหาพ่อในหนทางแห่งความเลื่อมใสศรัทธาเพราะมีความทุกข์มากมายที่นี่ มีการร่ำไห้มากมายด้วยความทุกข์ระทม พ่อผู้ชำระให้บริสุทธิ์คือผู้เดียวเท่านั้น ดวงวิญญาณคารวะชีวาที่ไม่มีตัวตน พ่อปรากฏอยู่เสมอ พวกเขาร้องเพลงให้กับพระเจ้าผู้เป็นพ่อว่า ท่านคือแม่และท่านคือพ่อ เมื่อมีพ่อ แน่นอนว่าจึงจำเป็นที่จะต้องมีแม่ด้วย หากไม่มีแม่และพ่อก็ไม่สามารถมีสิ่งสร้างเกิดขึ้นได้ แน่นอนว่าพ่อต้องมาหาลูกๆ การรู้ว่าวงจรโลกซ้ำรอยอย่างไรและรู้จักตอนต้น ตอนกลางและตอนจบของโลกคือการเป็นตรีกาลดาร์ชิ มีนักแสดงจำนวนนับล้านและแต่ละคนก็มีบทบาทของตนเอง ละครนี้ไม่มีขีดจำกัด พ่อพูดว่า พ่อคือผู้สร้าง ผู้กำกับและนักแสดงหลัก พ่อกำลังแสดงอยู่ใช่ไหม ดวงวิญญาณของพ่อถูกเรียกว่าผู้ที่สูงสุด รูปแบบของดวงวิญญาณและรูปแบบของดวงวิญญาณสูงสุดนั้นเหมือนกัน จริงๆแล้ว ดวงวิญญาณเป็นเพียงจุด ดวงวิญญาณ ดวงดาวอาศัยอยู่ตรงกลางหน้าผาก ดวงวิญญาณละเอียดอ่อนที่สุด ไม่สามารถมองเห็นได้ ดวงวิญญาณละเอียดอ่อนและพ่อของดวงวิญญาณก็ยังละเอียดอ่อนด้วยเช่นกัน พ่ออธิบายว่า ลูกๆดวงวิญญาณเป็นเหมือนจุด พ่อ ชีวาก็ยังเป็นเหมือนจุดด้วย อย่างไรก็ตาม พ่อคือผู้สร้างและผู้กำกับที่สูงสุด พ่อคือมหาสมุทรแห่งความรู้ พ่อมีความรู้ของตอนต้น ตอนกลางและตอนจบของโลก พ่อคือผู้ที่เต็มไปด้วยความรู้และความปิติ พ่อให้พรแก่ทุกคน พ่อพาทุกคนไปสู่การหลุดพ้นในชีวิต พ่อผู้เดียวเท่านั้นคือผู้ขจัดความทุกข์และผู้ประทานความสุข ในยุคทอง ไม่มีใครไม่มีความสุข มันเป็นอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์เท่านั้น พ่ออธิบายว่า พ่อคือเมล็ดของต้นไม้โลกมนุษย์ ตัวอย่างเช่น มีต้นมะม่วงที่มีเมล็ดที่ไม่มีชีวิต ดังนั้นเมล็ดนั้นจึงไม่พูด หากเมล็ดนั้นมีชีวิตก็จะพูดว่า กิ่งก้าน ใบไม้ ฯลฯ ปรากฎออกมาจากฉัน ผู้เป็นเมล็ด ผู้นี้มีชีวิตและนี่คือต้นกัลปะ พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดคือเมล็ดของต้นไม้โลกมนุษย์ พ่อพูดว่า พ่อมาอธิบายความรู้ของสิ่งนั้นให้แก่ทุกคนด้วยตนเอง พ่อทำให้ลูกมีความสุขเสมอ มายาคือผู้ที่ทำให้ลูกไม่มีความสุข หนทางแห่งความเลื่อมใสศรัทธาต้องจบสิ้นลง ละครต้องหมุนไปอย่างแน่นอน นี่คือประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของโลกที่ไม่มีขีดจำกัด วงจรหมุนไปอย่างต่อเนื่อง ยุคเหล็กต้องเปลี่ยนเป็นยุคทอง มีเพียงโลกเดียวเท่านั้น พระเจ้า ผู้เป็นพ่อคือผู้เดียว ท่านไม่มีพ่อ ท่านยังเป็นครูด้วยเช่นกันและกำลังสอนลูกๆ พระเจ้าพูดว่า พ่อสอนราชาโยคะให้แก่ลูกๆ ผู้คนไม่รู้จักแม่และพ่อ ลูกๆรู้ว่าลูกคือลูกที่ไม่มีตัวตนของชีพบาบาที่ไม่มีตัวตน แล้วลูกก็เป็นลูกของบราห์มาที่มีตัวตน ลูกๆที่ไม่มีตัวตนทุกคนคือพี่น้องชายและลูกๆของบราห์มาทุกคนเป็นพี่น้องชายหญิง นี่คือวิธีที่จะอยู่อย่างบริสุทธิ์ พี่น้องชายหญิงจะข้องแวะในกิเลสได้อย่างไรเล่า กิเลสเป็นจุดเริ่มต้นของไฟใช่ไหม มีคำกล่าวว่า ไฟแห่งตัณหาราคะ พ่อชี้หนทางให้แก่ลูกๆ เพื่อที่จะคงอยู่อย่างปลอดภัยจากสิ่งนั้น ประการแรก ที่นี่ การบรรลุผลนั้นสูงมาก หากเราทำตามศรีมัทของพ่อ เราจะได้รับมรดกจากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด เราจะมีพลานามัยดีอยู่เสมอด้วยการจดจำระลึกถึงเท่านั้น โยคะของบารัตโบราณมีชื่อเสียงมาก พ่อพูดว่า ด้วยการจดจำพ่ออย่างต่อเนื่อง ลูกจะกลับมาบริสุทธิ์และบาปของลูกจะถูกเผาไป หากลูกออกจากร่างขณะจดจำระลึกถึงพ่อ ลูกก็จะมาหาพ่อ โลกเก่านี้กำลังจะถึงจุดจบ นี่คือสงครามมหาภารตะอันเดิมนั้น จะมีชัยชนะสำหรับผู้ที่เป็นของพ่อ อาณาจักรกำลังถูกก่อตั้งขึ้นมา พระเจ้ากำลังสอนราชาโยคะ เพื่อที่ลูกจะกลายเป็นนายของสวรรค์ แล้วมายา ราวันก็ทำให้ลูกกลายเป็นนายของนรก ราวกับว่าลูกตกอยู่ในคำสาปนั้น พ่อพูดว่า ลูกๆที่รัก ขอให้ลูกกลายเป็นผู้ที่อาศัยแห่งสวรรค์ด้วยการทำตามคำสั่งของพ่อ! แล้วเมื่ออาณาจักรของราวันเริ่มต้น ราวันก็พูดว่า โอ ลูกๆของพระเจ้า ขอให้พวกเธอเป็นชาวนรก! สวรรค์ต้องมาหลังจากนรกอย่างแน่นอน นี่คือนรกใช่ไหม มีความรุนแรงมากมายทุกหนแห่ง ไม่มีการต่อสู้หรือการทะเลาะเบาะแว้งในยุคทอง บารัตเองเคยเป็นสวรรค์ ไม่มีอาณาจักรอื่นใด เวลานี้บารัตเป็นนรก มีศาสนาจำนวนนับไม่ถ้วน มีการจดจำกันว่าพ่อต้องมาเพื่อทำลายศาสนาจำนวนมากและก่อตั้งศาสนาเดียวขึ้นมา พ่ออวตารเพียงครั้งเดียวเท่านั้น พ่อต้องเข้ามาในโลกที่ไม่บริสุทธิ์ พ่อมาเมื่อโลกเก่านี้ต้องถึงจุดจบ สงครามยังเป็นที่ต้องการสำหรับสิ่งนั้นอีกด้วย พ่อพูดว่า ลูกๆที่แสนหวาน ลูกมาอย่างปราศจากร่างและเวลานี้ลูกได้จบสิ้นบทบาท 84 ชาติเกิดแล้ว เวลานี้ลูกต้องกลับบ้าน พ่อทำให้ลูกบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์และพาลูกกลับบ้าน เหล่าเทพใช้ 84 ชาติเกิดในเวลา 5,000 ปี มีบัญชี ไม่ใช่ว่าทุกคนจะใช้ 84 ชาติเกิด พ่อพูดว่า จงจดจำพ่อและรับสิทธิ์ในมรดกของลูก วงจรโลกควรจะหมุนอยู่ในสติปัญญาของลูกๆ เราคือนักแสดง ขณะที่เป็นนักแสดง หากลูกไม่รู้จักผู้สร้าง ผู้กำกับและนักแสดงหลักของละครแล้ว ลูกก็เป็นผู้ที่ไม่รู้คิด บารัตยากจนข้นแค้นอย่างมากเพราะสิ่งนี้ พ่อมาทำให้บารัตมั่งคั่ง พ่ออธิบายว่า ลูกๆชาวบารัตเคยอยู่ในสวรรค์และลูกต้องได้ใช้ 84 ชาติเกิดอย่างแน่นอน เวลานี้ 84 ชาติเกิดของลูกจบลงแล้ว ชาติเกิดสุดท้ายนี้เท่านั้นที่ยังคงเหลืออยู่ในเวลานี้ พระเจ้าพูดว่า พระเจ้าของทุกคนคือหนึ่งเดียว ผู้คนของศาสนาอื่นๆไม่ยอมรับว่ากฤษณะเป็นพระเจ้า พวกเขาจะยอมรับผู้ที่ไม่มีตัวตนเท่านั้น ท่านคือพ่อของทุกดวงวิญญาณ ท่านพูดว่า พ่อมาในตอนจบของหลายชาติเกิดนั้นของผู้นี้และเข้ามาในร่างของเขา เมื่ออาณาจักรได้ถูกก่อตั้งขึ้นแล้ว การทำลายล้างเริ่มต้นและพ่อกลับบ้าน นี่คือไฟบูชายัญที่ยิ่งใหญ่มาก ไฟบูชายัญอื่นๆทั้งหมดนั้นจะถูกสังเวยในไฟบูชายัญนี้ ขยะของทั้งโลกจะตกลงไปในไฟบูชายัญนี้และจะไม่มีไฟบูชายัญอื่นถูกสร้างขึ้นมา หนทางของความเลื่อมใสศรัทธามาจบสิ้น ความเลื่อมใสศรัทธาเริ่มต้นหลังจากยุคทองและยุคเงิน เวลานี้ความเลื่อมใสศรัทธากำลังจะถึงจุดจบ ดังนั้นทั้งหมดนี้จึงเป็นคำสรรเสริญของชีพบาบา พวกเขาให้ชื่อมากมายแก่ท่าน แต่กลับไม่รู้สิ่งใดเลย ผู้นี้คือชีวา แล้วท่านยังถูกเรียกว่ารูดร้า โสมนาถและบาบูลนาถ (ผู้ที่เปลี่ยนหนามให้เป็นดอกไม้)อีกด้วย พวกเขาให้ชื่อมากมายแก่ผู้เดียวนี้ ท่านได้รับชื่อตามงานรับใช้ที่ท่านทำ ท่านกำลังให้ลูกๆดื่มน้ำทิพย์ ลูกๆผู้เป็นแม่ได้มาเป็นเครื่องมือที่จะเปิดประตูสวรรค์ ผู้ที่บริสุทธิ์คือผู้ที่ได้รับการสรรเสริญ ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์จะสรรเสริญผู้ที่บริสุทธิ์ ทุกคนก้มศีรษะให้แก่กุมารี ลูกบราห์มากุมารและกุมารีกำลังยกระดับบารัต ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์และรับสิทธิ์ในมรดกของโลกที่บริสุทธิ์จากพ่อ ขณะอยู่ที่บ้านกับครอบครัว ลูกต้องอยู่อย่างบริสุทธิ์ สิ่งนี้ใช้ความเพียรพยายาม ตัณหาราคะคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เมื่อพวกเขาไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากกิเลส พวกเขาก็เริ่มทุบตีกัน ผู้ที่ไร้เดียงสาจะถูกทำร้ายในไฟบูชายัญของรูดร้า เมื่อไหบาปของผู้ที่ทำร้ายคนที่ไร้เดียงสาเต็มเปี่ยม การทำลายล้างก็จะเกิดขึ้น มีลูกสาวจำนวนมากที่ไม่เคยพบบาบา พวกเขาเขียนว่า บาบา ลูกรู้จักท่าน ลูกจะกลับมาบริสุทธิ์อย่างแน่นอน เพื่อที่จะรับสิทธิ์ในมรดกของลูกจากท่าน พ่ออธิบายว่า ลูกๆได้ศึกษาคัมภีร์และไปจาริกแสวงบุญทางกายบนหนทางแห่งความเลื่อมใสศรัทธา เวลานี้ลูกต้องกลับบ้าน ดังนั้นจงมีโยคะกับพ่อ จงตัดขาดจากคนอื่นๆและติดต่อกับพ่อผู้เดียวเท่านั้นแล้วพ่อจะพาลูกกลับไปและจะส่งลูกๆไปสวรรค์ นั่นคือดินแดนแห่งความสงบ ที่นั่นดวงวิญญาณไม่พูด ยุคทองคือดินแดนแห่งความสุขและนี่คือดินแดนแห่งความทุกข์ เวลานี้ขณะอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งความทุกข์นี้ ลูกต้องจดจำดินแดนแห่งความสงบและดินแดนแห่งความสุข แล้วลูกก็จะไปสวรรค์ ลูกได้ใช้ 84 ชาติเกิด วงจรของสกุลต่างๆหมุนไปอย่างต่อเนื่อง เริ่มแรกคือจุกของบราห์มิน แล้วก็สกุลเทพและสกุลนักรบ ลูกเล่นเกมตีลังกา เวลานี้ลูกจะกลายเป็นเทพจากที่เป็นบราห์มิน วงจรนี้หมุนไปอย่างต่อเนื่อง ด้วยการรู้สิ่งนี้ ลูกจะกลายเป็นผู้ปกครองโลก ลูกต้องการมรดกที่ไม่มีขีดจำกัดจากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ดังนั้น แน่นอนว่าลูกต้องทำตามคำสั่งของพ่อ ลูกอธิบายว่าดวงวิญญาณสูงสุดที่ไม่มีตัวตนได้มาเข้าร่างของผู้ที่มีตัวตนนี้ เมื่อเราดวงวิญญาณไม่มีตัวตน เราอาศัยอยู่ข้างบนที่นั่น พระอาทิตย์และพระจันทร์เหล่านี้คือแสงสว่าง นี่คือกลางวันและกลางคืนอันไม่มีขีดจำกัด ยุคทองและยุคเงินคือกลางวัน ยุคทองแดงและยุคเหล็กคือกลางคืน พ่อมาและชี้หนทางแห่งการหลุดพ้นในชีวิตให้แก่ลูกๆ ลูกได้รับการอธิบายที่ดีเช่นนั้น มีความสุขในยุคทองแล้วความสุขนั้นก็ค่อยๆลดลงไปอย่างต่อเนื่อง ในยุคทองมี 16 องศาและในยุคเงินมี 14 องศา ลูกต้องเข้าใจทุกประเด็นเหล่านี้ ความตายก่อนเวลาอันควรไม่เคยเกิดขึ้นที่นั่น ที่นั่น ไม่มีการร้องไห้หรือต่อสู้เพื่อสิ่งใด ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับการศึกษาเล่าเรียน ลูกจะเปลี่ยนจากมนุษย์เป็นเทพได้ด้วยการศึกษานี้เท่านั้น พระเจ้ากำลังสอนเราเพื่อทำให้เรากลายเป็นเทวาและเทวี การศึกษาเหล่านั้นมีค่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น การศึกษานี้มีค่าดุจเพชร นี่เป็นเพียงประเด็นเกี่ยวกับการกลับมาบริสุทธิ์ในชาติเกิดสุดท้ายนี้ ราชาโยคะนี้ง่ายดายที่สุด การเรียนเพื่อเป็นนักกฎหมาย ฯลฯ ไม่ง่ายเช่นนั้น ที่นี่ ด้วยการจดจำพ่อและวงจร ลูกจะกลายเป็นผู้ปกครองโลก หากลูกไม่รู้จักพ่อ ลูกก็ไม่รู้สิ่งใด พ่อเองไม่กลายเป็นนายของโลก พ่อทำให้ลูกเป็นเช่นนั้น ชีพบาบาพูดว่า บราห์มาผู้นี้จะเป็นจักรพรรดิ พ่อจะไม่เป็นเช่นนั้น พ่อนั่งอยู่ในดินแดนนิพพาน พ่อทำให้ลูกๆกลายเป็นนายของโลก พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดที่ไม่มีตัวตนเท่านั้นที่จะทำงานรับใช้อันไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนที่แท้จริงได้ มนุษย์ทำสิ่งนั้นไม่ได้ ด้วยการค้นพบพระเจ้า ลูกกลายเป็นนายของทั้งโลก ลูกจะเป็นนายของผืนดินและท้องฟ้าฯลฯ เหล่าเทพเคยเป็นนายของโลกใช่ไหม เวลานี้มีการแบ่งแยกมากมาย เวลานี้พ่อพูดว่า พ่อทำให้ลูกกลายเป็นนายของโลก ลูกๆเท่านั้นเคยอยู่ในสวรรค์ บารัตเคยเป็นนายของโลก เวลานี้บารัตยากจนข้นแค้น บารัตจะกลายเป็นนายของโลกอีกครั้งเพราะลูกๆผู้เป็นแม่ ส่วนใหญ่คือผู้เป็นแม่ เหตุนี้เองจึงมีคำกล่าวว่า ขอคารวะต่อผู้เป็นแม่ เวลาอันแสนสั้นยังคงหลงเหลืออยู่และไม่มีการรับประกันกับร่างกาย ทุกคนต้องตาย เวลานี้คือสภาพปลดเกษียณของทุกคน ทุกคนต้องกลับบ้าน พระเจ้ากำลังสอนสิ่งนี้แก่เรา ท่านคือผู้ที่เต็มไปด้วยความรู้ ความสงบและความปีติ ท่านคือผู้ที่ทำให้เราเต็มไปด้วยทุกคุณธรรม 16 องศาบริสุทธิ์สมบูรณ์ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า ต่างลำดับกันไปตามความเพียรพยายามที่ลูกทำ จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. การศึกษานี้ทำให้ลูกกลายเป็นเพชร ดังนั้นจงตั้งใจเรียนอย่างดี ตัดขาดตนเองออกจากคนอื่นๆ และเชื่อมโยงตนเองกับพ่อผู้เดียว

2. จงทำตามศรีมัทและรับสิทธิ์ในมรดกสวรรค์อย่างเต็มสมบูรณ์ ขณะกำลังเดินเหินและเคลื่อนไหวไปมา จงควงกงจักรแห่งการสำนึกรู้ในตนเองอย่างต่อเนื่อง

พร:
ขอให้ลูกทำงานรับใช้เช่นทรัสตีโดยการละทิ้งสำนึกรู้ “ของฉัน” และกลายเป็นดวงวิญญาณที่พอใจอย่างสม่ำเสมอ

ขณะที่มีชีวิตอยู่กับครอบครัวของลูกและทำงานรับใช้ จดจำเสมอว่า “ ฉัน เป็นทรัสตี ผู้รับใช้” เมื่อลูกไม่มีสำนึกรู้ใดของ “ของฉัน” ขณะทำงานรับใช้ ลูกสามารถอยู่อย่างพอใจ เมื่อมีสำนึกรู้ของ “ของฉัน” บ้าง ลูกจะถูกรบกวนและคิดว่า “ลูกของฉันทำสิ่งนี้...” เมื่อมีสำนึกรู้ของ “ของฉัน” ลูกถูกรบกวนแต่เมื่อลูกมีสำนึกรู้ของ “ของท่าน Yours” (tera – yours) ลูกสามารถว่ายน้ำ ( terna - ว่ายน้ำ) ข้ามไป การพูด “ของท่าน ของท่าน” หมายถึง การอยู่ในความเคารพตนเองของลูก และการพูดว่า “ของฉัน ของฉัน” หมายถึง การมีความหยิ่งยะโส

คติพจน์:
อยู่อย่างตระหนักรู้ในพ่อและศรีมัทของท่านด้วยสติปัญญาของลูกในทุกขณะและแล้วลูกจะเรียกได้ว่าดวงวิญญาณผู้ที่อุทิศตนด้วยหัวใจของเขา