16.01.23       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆที่แสนหวาน ยิ่งลูกถ่ายทอดความรู้นี้แก่ผู้อื่นมากเพียงไร ความรู้ที่ละเอียดอ่อนนี้จะกลับมาอยู่ในสติปัญญาของลูกมากขึ้นตามนั้น ดังนั้นลูกต้องทำงานรับใช้อย่างแน่นอน

คำถาม:
ลูกๆ สองประเภทใดที่พ่อมี? อะไรคือความแตกต่างระหว่างทั้งสอง?

คำตอบ:
พ่อมีลูกเลี้ยงและลูกจริง ลูกเลี้ยงเพียงแต่พูดว่า บาบา มาม่า ผ่านปากของพวกเขา แต่ไม่สามารถทำตามศรีมัทได้อย่างสมบูรณ์ พวกเขาไม่ได้อุทิศตนเองอย่างสมบูรณ์ ลูกจริงจะอุทิศตนเองอย่างสมบูรณ์ด้วยร่างกาย จิตใจและทรัพย์สมบัติของพวกเขา นั่นคือพวกเขากลายเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ พวกเขาเฝ้าแต่ทำตามศรีมัทในทุกย่างก้าว เป็นเพราะไม่ทำงานรับใช้ ลูกเลี้ยงจึงตกลงมาขณะที่ก้าวไปข้างหน้า พวกเขาพัฒนาความสงสัยขึ้นมา สติปัญญาของลูกจริงมีศรัทธาที่สมบูรณ์

เพลง:
อย่าได้ลืมวันเวลาในวัยเด็กของลูก

โอมชานติ
พ่ออธิบายแก่ลูกๆ พ่อคนไหน? ในความเป็นจริงคือพ่อทั้งสอง หนึ่งนั้นคือพ่อทางจิต ผู้ที่ถูกเรียกว่าบาบา และอีกหนึ่งนั้น คือพ่อทางร่าง ผู้ที่ถูกเรียกว่าดาด้า ลูกๆ ในทุกศูนย์รู้ว่าพวกเขาคือลูกของบัพดาดา ชีวาคือพ่อทางจิต ท่านคือพ่อของลูกๆดวงวิญญาณทั้งหมดและบราห์มาดาด้าคือหัวหน้าของต้นไม้เผ่าพันธุ์มนุษย์ ลูกได้มาและกลายเป็นลูกๆของท่าน ลูกบางคนก็เป็นลูกจริงอย่างแท้จริงในขณะที่ผู้อื่นยังเป็นลูกเลี้ยง ลูกทั้งสองพูดว่า มาม่า บาบา แต่ลูกเลี้ยงไม่สามารถอุทิศตนเองได้ ผู้ที่ไม่อุทิศตนเองไม่สามารถได้รับพละกำลังมากเช่นนั้น นั่นคือพวกเขาไม่สามารถทำให้พ่อเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของร่างกาย,จิตใจและทรัพย์สมบัติของพวกเขาได้ พวกเขาไม่สามารถทำตามศรีมัทของท่านเพื่อที่จะกลับมาสูงส่ง ลูกจริงได้รับการช่วยเหลือที่ละเอียดอ่อน แต่กระนั้นพวกเขาก็มีจำนวนเพียงน้อยนิด ถึงแม้ว่ามีลูกจริงแต่ก็ยังไม่รู้ผลลัพธ์ที่ประกาศออกมาจนกระทั่งพวกเขาถูกเรียกว่าเป็นผู้ที่มั่นคงอย่างแท้จริงด้วยเช่นกัน แม้ว่าพวกเขาจะอยู่ที่นี่และดีมากและกำลังทำงานรับใช้ด้วยเช่นกัน แต่แม้กระนั้นพวกเขาก็ยังตกลงมา นี่คือเรื่องทั้งหมดของโยคะของสติปัญญาของลูก ลูกต้องไม่ลืมบาบา บาบากำลังทำให้บารัตกลายเป็นสวรรค์ด้วยการช่วยเหลือของลูกๆ กองทัพชีพชัคตีเป็นที่จดจำ ลูกแต่ละคนต้องพูดกับตนเองว่า: เราเป็นบุตรบุญธรรมของชีพบาบาอย่างแท้จริง เรากำลังประกาศสิทธิ์ในมรดกแห่งสวรรค์ของเราจากพ่อ มรดกที่เราเคยได้รับจากยุคทองแดงจากพ่อทางร่างเป็นมรดกของนรกเท่านั้น เราเฝ้าแต่กลับมาไม่มีความสุข ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธามีเพียงศรัทธาที่งมงาย และแต่ละปีที่ผ่านไปเราก็ได้แต่ตกลงมาเท่านั้นนับตั้งแต่การทำความเลื่อมใสศรัทธาเริ่มขึ้น ในการทำความเลื่อมใสศรัทธาในตอนแรกไม่มีสิ่งใดเจือปนด้วย พวกเขาเคยกราบไหว้บูชาผู้เดียวเท่านั้น เวลานี้แทนที่จะเป็นเช่นนั้นพวกเขากราบไหว้บูชามากมาย ไม่มีฤๅษี มุนี ผู้รู้หรือผู้เคร่งศาสนาใดรู้ว่าเมื่อไรที่ความเลื่อมใสศรัทธาเริ่มต้น กลางวันและกลางคืนของบราห์มาได้มีการกล่าวไว้ในคัมภีร์ แม้ว่าบราห์มาและสรัสวตีกลายเป็นลักษมีและนารายณ์ พวกเขายังพูดถึงชื่อของบราห์มา พร้อมกันกับบราห์มาก็มีลูกๆมากมายด้วยเช่นกัน ถ้าไม่ได้มีลูกๆมากมายของลักษมีและนารายณ์ เขาจะไม่ถูกเรียกว่าประชาบิดา เวลานี้ผู้คนใหม่ๆกำลังถูกสร้างขึ้น สิ่งสร้างใหม่ (ผู้คน) คือบราห์มิน เป็นบราห์มินผู้ที่พิจารณาตนเองว่าเป็นลูกๆของพระเจ้า เหล่าเทพไม่คิดว่าตนเองเป็นเช่นนั้น พวกเขาไม่แม้กระทั่งสำนึกรู้ในวงจร ลูกรู้ว่าเวลานี้ลูกๆกลายเป็นลูกของชีพบาบา ท่านอธิบายวงจรของ 84 ชาติเกิดแก่พวกเราแล้ว ด้วยการช่วยเหลือของท่าน เรากำลังทำให้บารัตไปสู่ราชสถาน (ดินแดนของพระราชา) ที่สูงส่งและบริสุทธิ์อีกครั้ง นี่คือบางสิ่งที่ต้องเข้าใจอย่างชัดเจน บางคนต้องการความกล้าหาญที่จะอธิบายสิ่งนี้ ลูกคือกองทัพชีพชัคตีพันดาบ ลูกคือผู้นำทางด้วยเช่นกัน ลูกได้ชี้หนทางแก่ทุกคน ไม่มีใครนอกจากลูกๆ สามารถชี้หนทางไปบ้านทางจิตที่แสนหวานได้ ผู้นำทางเหล่านั้นพาลูกไปยังอมานาถหรือสถานที่จาริกแสวงบุญอื่นๆ ลูกๆ บี.เค. พาทุกคนไปห่างไกลจากทุกสิ่งไปสู่อาณาเขตสูงสุด (พารามดาม) ผู้นำทางเหล่านั้นคือผู้ทำให้ลูกล้มลุกคลุกคลานไปทั่ว ลูกพาทุกคนไปหาพ่อในดินแดนแห่งความสงบ ดังนั้นลูกจึงต้องจดจำเสมอว่า: เรากำลังทำให้บารัตไปสู่ราชสถาน(ดินแดนของราชา)ที่สูงส่งอีกครั้งหนึ่ง ใครก็ตามจะเชื่อสิ่งนี้ เคยมีศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปในบารัต ในยุคทองบารัตเคยเป็นราชสถานที่บริสุทธิ์สูงส่งไม่มีขีดจำกัด และแล้วกลายเป็นราชสถานของนักรบที่บริสุทธิ์ และแล้วเมื่อมายามาปรากฏขึ้น นั่นก็กลายเป็นราชสถานที่เป็นเช่นปีศาจ ที่นี่ก็เคยมีราชาและราชินีที่เคยปกครองในตอนเริ่มต้นด้วย อย่างไรก็ตามอาณาจักรที่ได้ดำเนินไปนั้นเป็นอาณาจักรที่ไม่มีมงกุฎแห่งแสง หลังจากราชสถานแห่งเทพ ก็กลายเป็นราชสถานที่ไม่บริสุทธิ์และเป็นเช่นปีศาจ เวลานี้เป็นดินแดนของปวงประชาที่ไม่บริสุทธิ์ เป็นราชสถานที่ประชาชนปกครองประชาชน ในความเป็นจริงนั้นไม่สามารถถูกเรียกว่าเป็นราชสถาน พวกเขาเพียงแต่ให้ชื่อไว้เท่านั้น เวลานี้ไม่มีอาณาจักร ละครนี้ถูกกำหนดไว้แล้ว รูปภาพของลักษมีและนารายณ์นี้จะมีประโยชน์อย่างมากต่อลูก ลูกต้องอธิบายด้วยการใช้สิ่งนี้: บารัตเคยได้รับมงกุฎสองชั้นเช่นนี้ บารัตเคยเป็นอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์นี้ พวกเขาเคยเป็นราเด้และกฤษณะในวัยเด็กของเขา และแล้วในยุคเงินก็กลายเป็นอาณาจักรของราม และแล้วมายาก็มาในยุคทองแดง สิ่งนี้ง่ายดายอย่างมาก ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของบารัตได้มีการอธิบายไว้ในสาระ ในยุคทองแดงได้มีการสร้างวัดมากมายให้แก่ราชานารายณ์และราชินีลักษมีที่บริสุทธิ์ เหล่าเทพเองก็ได้เข้าไปสู่หนทางของบาป พวกเขาเริ่มกลับมาไม่บริสุทธิ์ และแล้วพวกเขาก็ได้สร้างวัดแก่เทพที่บริสุทธิ์ ผู้ที่เคยมีชีวิตอยู่และพวกเขาก็เริ่มกราบไหว้บูชาเทพเหล่านี้ เป็นผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ที่ก้มลงให้แก่ผู้ที่บริสุทธิ์ ได้มีมีราชาและราชินีจนกระทั่งรัฐบาลอังกฤษได้มา แม้กระทั่งเจ้าของที่ดินก็เคยใช้สมญาว่าราชาหรือราชินี ด้วยสิ่งนี้ทำให้พวกเขาได้รับความเคารพในท้องพระโรง เวลานี้ไม่มีใครเป็นราชา เมื่อพวกเขาเริ่มต่อสู้กันเอง ชาวอิสลามก็มา ลูกๆรู้ว่าเวลานี้เป็นตอนสิ้นสุดของยุคเหล็กอีกครั้ง การทำลายล้างเพียงแต่อยู่เบื้องหน้า พ่อกำลังสอนราชาโยคะแก่ลูกอีกครั้งหนึ่ง เพียงลูกเท่านั้นที่รู้ว่าการก่อตั้งเกิดขึ้นอย่างไร และแล้วประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์นี้จะถูกลบทิ้ง ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ผู้คนเหล่านั้นเขียนกีตะของเขาเองและมีความแตกต่างมากมายในสิ่งนั้น ในการทำความเลื่อมใสศรัทธาพวกเขาต้องการตำราทางศาสนาของเหล่าเทพของพวกเขาอย่างแน่นอน ดังนั้นตามละครพวกเขาจึงสร้างกีตะขึ้น ไม่ได้เป็นเช่นในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา พวกเขาจะก่อตั้งอาณาจักรหรือเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นนารายณ์ด้วยกีตะ ไม่ใช่เลย! เวลานี้พ่ออธิบาย: ลูกคือกองทัพที่แฝงตัว บาบาก็แฝงตัวด้วยเช่นกัน พลังของโยคะที่แฝงตัวทำให้ลูกสามารถได้รับอาณาจักร ด้วยพลังทางวัตถุลูกได้รับอาณาจักรที่มีขีดจำกัด ด้วยพลังของโยคะลูกได้รับอาณาจักรที่ไม่มีขีดจำกัด ลูกๆมีศรัทธาในหัวใจของลูกว่าเวลานี้ลูกกำลังทำให้บารัตกลายเป็นราชสถานของเทพเดียวกันนั้น ความเพียรพยายามของผู้ที่ทำความเพียรพยายามไม่สามารถอยู่อย่างซ่อนเร้นได้ การทำลายล้างต้องเกิดขึ้น สิ่งนี้กล่าวไว้ในกีตะด้วยเช่นกัน มีการถามว่า: ตามความเพียรพยายามของเวลานี้ ฉันจะได้รับสถานภาพใดในอนาคต? ที่นี่ด้วย เมื่อใครบางคนทิ้งร่างของเขาก็จะมีคำถามว่า: เขาจะได้รับสถานภาพใด? เพียงพ่อเท่านั้นที่รู้ว่าเขาได้ทำงานรับใช้ประเภทใดด้วยร่างกาย จิตใจและทรัพย์สมบัติของเขา ลูกๆไม่สามารถรู้สิ่งนี้ได้ บัพดาดารู้ ลูกสามารถได้รับการบอกด้วยเช่นกันว่าลูกทำงานรับใช้ประเภทใด ไม่ว่าลูกจะรับความรู้หรือไม่ก็ตาม ไม่ว่าลูกจะช่วยเหลืออย่างมากมายเพียงไร ยกตัวอย่างเช่นผู้คนให้ทานเพราะพวกเขาเชื่อว่าสถาบันนี้ดีมากและสถาบันนี้ก็ทำงานที่ดี พวกเขาพูดว่า: ฉันไม่มีพลังที่จะอยู่อย่างบริสุทธิ์ ฉันจะช่วยยักยะ ดังนั้นพวกเขาจึงได้รับการตอบแทนของสิ่งนั้น เมื่อผู้คนสร้างวิทยาลัยหรือโรงพยาบาล พวกเขาทำสิ่งนั้นเพื่อผู้อื่น ไม่ใช่เพื่อที่ว่าพวกเขาจะสามารถไปโรงพยาบาลได้หากพวกเขาล้มป่วย ไม่ว่าอะไรก็ตามที่พวกเขาสร้างเขาทำสิ่งนั้นเพื่อผู้อื่น ดังนั้นพวกเขาจึงได้รับผลของสิ่งนั้น นั่นเรียกว่าการให้ทาน เกิดอะไรขึ้นที่นี่? ลูกได้รับพรและลูกก็อยู่อย่างมีความสุข ทั้งในโลกนี้และในโลกที่อยู่เหนือทุกสิ่ง ลูกอยู่อย่างมีความสุข เมื่อลูกพูดถึงโลกนี้และโลกที่อยู่เหนือขึ้นไป (ปารโลก) นั่นใช้กับยุคแห่งการบรรจบพบกัน สิ่งนี้หมายความว่าทั้งชาติเกิดนี้ในดินแดนแห่งความตายและชาติเกิดในดินแดนแห่งความเป็นอมตะได้กลับมามีคุณค่า ชาติเกิดนี้ของลูกถูกทำให้มีคุณค่าอย่างแท้จริงในเวลานี้ บ้างกำลังรับใช้ด้วยร่างกายของเขา บ้างก็รับใช้ด้วยจิตใจและที่เหลือก็กำลังรับใช้ด้วยสมบัติของเขา หลายคนไม่สามารถรับความรู้ได้ พวกเขาพูดว่า: บาบา ฉันไม่มีความกล้าหาญแต่ฉันสามารถช่วยเหลือได้ พ่อจะบอกพวกเขาว่า: ลูกสามารถกลับมามั่งคั่งอย่างมาก หากมีบางสิ่งลูกสามารถถามพ่อได้ ลูกต้องการทำตามพ่อและดังนั้นลูกต้องถามท่าน: บาบา ฉันควรจะทำอะไรในสถานการณ์นี้? พ่อผู้ให้ศรีมัทแก่ลูกกำลังนั่งอยู่ที่นี่ ลูกต้องถามท่าน ลูกต้องไม่ซ่อนเร้นสิ่งใดจากท่าน ไม่เช่นนั้นโรคภัยจะเพิ่มพูนขึ้น หากลูกไม่ทำตามศรีมัทในทุกย่างก้าว บางสิ่งก็จะผิดพลาดไป บาบาไม่ได้อยู่ห่างไกล ลูกควรที่จะมาเป็นการส่วนตัวเบื้องหน้าบาบาแล้วถามท่าน ลูกควรที่จะมาหาบัพดาดาเช่นนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า ในความเป็นจริงลูกควรอยู่รวมรูปกับพ่อผู้เป็นที่รักที่สุด ลูกควรที่จะแอบอิงอยู่กับเจ้าบ่าว ผู้คนเหล่านั้นเป็นไปทางร่างในขณะที่ผู้นี้เป็นไปทางจิต ที่นี่ไม่มีเรื่องของการแอบอิงอยู่กับท่าน ไม่ใช่ทุกคนจะถูกทำให้นั่งอยู่ที่นี่ นี่คือสิ่งเช่นนั้นที่ลูกต้องการให้พ่อเพียงแต่นั่งอยู่เบื้องหน้าลูกในขณะลูกเฝ้าแต่รับฟังท่านและเฝ้าแต่ทำตามการชี้แนะของท่านด้วย อย่างไรก็ตาม บาบาจะพูดว่า: ลูกต้องไม่เพียงแต่นั่งอยู่ที่นี่ จงกลายเป็นแม่น้ำคงคา จงไปและทำงานรับใช้! ความรักของลูกๆควรจะเป็นเหมือนกับความรักของผู้ที่ซาบซึ้งอยู่ในความรัก อย่างไรก็ตามลูกต้องทำงานรับใช้ด้วยเช่นกัน ผู้ที่สติปัญญาของพวกเขามีศรัทธาจะแอบอิงอยู่กับท่านอย่างสมบูรณ์ ลูกๆเขียนว่า: ผู้นั้นผู้นี้มีศรัทธาที่ดีมากในสติปัญญา พ่อจะตอบว่า: เขาไม่เข้าใจสิ่งใดเลย! หากเขามีศรัทธาว่าพ่อผู้ที่ทำให้พวกเราไปเป็นนายแห่งสวรรค์ได้มาแล้ว เขาจะไม่สามารถคงอยู่แม้เพียงหนึ่งวินาทีโดยที่ไม่พบปะกับพ่อ มีลูกสาวมากมายผู้ที่สิ้นหวังอย่างมาก และแล้วขณะนั่งอยู่ที่บ้าน พวกเขาได้นิมิตของบราห์มาหรือกฤษณะ หากลูกมีศรัทธาว่าพ่อได้มาแล้วจากอาณาเขตสูงสุดเพื่อที่จะให้อาณาจักรแก่ลูก ลูกควรจะมาและพบปะกับบาบา เมื่อลูกเช่นนั้นมา บาบาก็บอกพวกเขาให้กลายเป็นคงคาแห่งความรู้ ปวงประชามากมายเป็นที่ต้องการ อาณาจักรกำลังถูกก่อตั้งขึ้น รูปภาพเหล่านี้ดีมากที่จะใช้อธิบาย ลูกสามารถบอกใครก็ตามว่าลูกกำลังก่อตั้งอาณาจักรอีกครั้งหนึ่ง การทำลายล้างนั้นเพียงแต่อยู่เบื้องหน้า จงประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากพ่อก่อนที่ลูกจะตาย ทุกคนต้องการมีรัฐบาลเดียวที่ทรงอำนาจ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถมารวมกันแล้วกลายเป็นหนึ่งเดียว เคยมีอาณาจักรเดียวที่ได้รับการจดจำอย่างแน่นอน ชื่อของยุคทองได้รับการยกย่องอย่างมาก สิ่งนั้นกำลังถูกก่อตั้งขึ้นอีกครั้งหนึ่ง บ้างจะเชื่อสิ่งเหล่านี้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ผู้อื่นไม่เชื่อ เคยมีอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์เมื่อห้าพันปีที่แล้ว และแล้วอาณาจักรนั้นก็กลายเป็นอาณาจักรของราชาเหล่านี้ เวลานี้ราชาทั้งหมดกลับมาไม่บริสุทธิ์ เวลานี้มีอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ที่บริสุทธิ์ นี่เป็นสิ่งที่ง่ายดายอย่างมากสำหรับลูกที่จะอธิบาย เรากำลังก่อตั้งอาณาจักรเทพด้วยศรีมัทของชีพบาบาและด้วยการช่วยเหลือของท่าน เราได้รับพลังจากชีพบาบาด้วยเช่นกัน ลูกควรจะมีความซาบซึ้งนี้ ลูกคือนักรบ ลูกสามารถไปที่วัดด้วยเช่นกันและอธิบายแก่พวกเขาว่าการก่อตั้งสวรรค์จะเกิดขึ้นด้วยผู้สร้างอย่างแน่นอน ลูกรู้ว่าพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดคือผู้เดียวเท่านั้น ท่านกำลังตกแต่งประดับประดาลูกเป็นการส่วนตัวด้วยความรู้ ท่านกำลังสอนราชาโยคะแก่ลูก ผู้คนเหล่านั้นที่ถ่ายทอดกีตะไม่สามารถที่จะสอนราชาโยคะแก่ลูกได้ ลูกๆถูกทำให้มีประสบการณ์ของความซาบซึ้งในสติปัญญาของลูกด้วยสิ่งนี้ บาบาได้มาเพื่อก่อตั้งสวรรค์ มีราชสถานที่บริสุทธิ์ในสวรรค์ ผู้คนได้ลืมอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ไปแล้ว เวลานี้พ่อนั่งอยู่เบื้องหน้าลูกเป็นการส่วนตัวและอธิบายแก่ลูก ในกีตะพาทชาลาใดๆ ฯลฯ ที่ลูกไป ไม่มีใครสามารถถ่ายทอดประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ทั้งหมดหรือให้ข้อมูลของ 84 ชาติเกิดได้ เป็นเรื่องง่ายที่จะอธิบายหากลูกมีภาพของราเด้และกฤษณะพร้อมกันกับภาพของลักษมีและนารายณ์ นี่คือรูปภาพที่ถูกต้อง สิ่งนี้ควรที่จะมีการเขียนอย่างชัดเจนบนภาพด้วยเช่นกัน ลูกเก็บทั้งวงจรไว้ในสติปัญญาของลูก ลูกควรจะจดจำผู้เดียวที่อธิบายวงจรแก่ลูกด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างมากเพื่อฝึกฝนของการจดจำระลึกถึงอย่างสม่ำเสมอ ขอให้มีการจดจำระลึกถึงอย่างสม่ำเสมอเช่นนั้นที่ลูกจะไม่จดจำขยะใดๆในเวลาสุดท้าย ลูกต้องไม่ลืมพ่อ เด็กเล็กๆจดจำพ่อของพวกเขาได้อย่างดี และแล้วเมื่อเด็กๆโตขึ้นพวกเขาก็จดจำทรัพย์สมบัติ ลูกได้รับสมบัติที่ลูกจะต้องเข้าถึงอย่างดีมากด้วยเช่นกันและแล้วลูกจึงให้ทานแก่ผู้อื่น จงกลายเป็นผู้ที่ใจบุญอย่างสมบูรณ์ พ่อมาอยู่เบื้องหน้าลูกเป็นการส่วนตัวและสอนราชาโยคะแก่ลูก ลูกศึกษากีตะชาติแล้วชาติเล่าและไม่มีการได้มาซึ่งการบรรลุผลใด พ่อกำลังให้คำสอนเหล่านี้แก่ลูกที่นี่เพื่อที่จะเปลี่ยนลูกจากคนธรรมดาไปเป็นนารายณ์ นี่คือหนทางความเลื่อมใสศรัทธา เพียงกำมือเดียวจากหลายพันล้านผู้จะปรากฏตัวขึ้นที่นี่ที่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสกุลเทพของลูก พวกเขาจะมาที่นี่เพื่อกลายเป็นบราห์มินอย่างแน่นอน บ้างจะกลายเป็นราชาและคนอื่นจะกลายเป็นปวงประชา ในบรรดาพวกเขาด้วยเช่นกัน บางคนจะกลายเป็นผู้ที่ประหลาดใจจากการได้ยินความรู้, ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่นและแล้วก็วิ่งหนีไป มีการลงโทษที่รุนแรงอย่างมากสำหรับผู้ที่กลายเป็นลูกๆและแล้วก็หย่าขาดจากพ่อ การลงโทษนั้นรุนแรง เวลานี้ไม่มีลูกคนใดสามารถพูดว่าลูกมีการจดจำระลึกถึงที่สม่ำเสมอ หากลูกพูดเช่นนี้ลูกควรที่จะส่งชาร์ทที่มีการบันทึกแล้วของลูกให้กับบาบาแล้วบาบาจะเข้าใจว่าลูกกำลังใช้ร่างกาย จิตใจและทรัพย์สมบัติของลูกในการรับใช้บารัต ให้มีภาพลักษมีและนารายณ์อยู่ในกระเป๋าของลูกเสมอ ลูกๆควรจะที่มีความซาบซึ้งอย่างมาก นักสังคมสงเคราะห์ถามลูกว่าลูกรับใช้บารัตอย่างไร จงบอกพวกเขาว่า: เรากำลังทำให้บารัตกลายเป็นราชสถานของเทพด้วยร่างกาย จิตใจและทรัพย์สมบัติของเรา ไม่มีใครอื่นสามารถทำงานรับใช้เช่นนั้นได้ ยิ่งลูกทำงานรับใช้มากเพียงไร สติปัญญาของลูกจะกลับมาละเอียดอ่อนมากขึ้นตามนั้น มีลูกๆมากมายที่ไม่สามารถอธิบายได้อย่างดีมาก และดังนั้นพวกเขาจึงประณามชื่อเสียง บางคนแม้กระทั่งมีวิญญาณปีศาจร้ายของความโกรธและดังนั้นนั่นเป็นการทำบางสิ่งที่เป็นการทำลายล้างเช่นกัน พวกเขาจะถูกบอกให้ดูใบหน้าของตนเอง ลูกได้กลับมามีค่าควรแก่การแต่งงานกับลักษมีและนารายณ์ไหม? ลูกๆเหล่านั้นผู้ที่สูญเสียเกียรติจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพอะไร? พวกเขาจะมาในทิวแถวของกองทัพเท้า ลูกก็เป็นกองทัพด้วยเช่นกัน อัจชะ

ถึงลูกๆที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. จงกลายเป็นผู้ให้ทานที่ยิ่งใหญ่ของเพชรพลอยแห่งความรู้ที่ไม่สูญสลาย รับใช้บารัตด้วยร่างกาย จิตใจและทรัพย์สมบัติของลูกเพื่อทำให้บารัตกลายเป็นสวรรค์

2. อย่าได้ทำการกระทำที่เป็นการทำลายล้างใดๆ ฝึกฝนที่จะมีการจดจำระลึกถึงที่สม่ำเสมอ

พร:
ขอให้ลูกมีประสบการณ์ของความสุขที่มั่นคงและสม่ำเสมอ และประกาศสิทธิ์อันดับ 1 ด้วยการกลับมาเต็มไปด้วยสมบัติที่ไม่สิ้นสุด

เพื่อที่จะประกาศสิทธิ์อันดับ 1 จงมีประสบการณ์ความสุขที่มั่นคงและสม่ำเสมอต่อไป อย่าจมอยู่ในจามีล่าใดๆ เมื่อลูกไปที่จามีล่า การแกว่งไกวของความสุขจะหลุดหายและแล้วลูกจะไม่สามารถแกว่งไกวได้สูง ดังนั้นจงแกว่งไกวในการแกว่งไกวของความสุขอย่างมั่นคง ลูกๆ ทุกคนได้รับสมบัติที่ไม่สูญสลาย ไม่มีที่สิ้นสุด และไม่มีขีดจำกัดจากบัพดาดา ดังนั้น อยู่อย่างมั่นคงและเต็มไปด้วยการได้มาซึ่งการบรรลุผลของสมบัติเหล่านั้น ความพิเศษของยุคบรรจบพบกันคือประสบการณ์ ดังนั้นจงใช้ประโยชน์จากความพิเศษของยุคนี้

คติพจน์:
เพื่อที่จะเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ผ่านจิตใจของลูก จงมั่นคงในสภาพทางจิตวิญญาณอย่างสม่ำเสมอ