16.02.21       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆที่แสนหวาน ลูกแต่ละคนผูกเส้นด้ายแห่งชีวิตไว้กับพ่อผู้เดียว สายใยของลูกอยู่กับผู้เดียว เติมเต็มความรับผิดชอบของลูกต่อผู้เดียว

คำถาม:
ลูกๆ แต่ละดวงวิญญาณผูกเส้นด้ายแห่งชีวิตของลูกไว้กับดวงวิญญาณสูงสุดในยุคบรรจบพบกัน สิ่งนี้ดำเนินต่อไปอย่างเป็นระบบในหนทางของความไม่รู้ในลักษณะใด ?

คำตอบ:
ปลายส่าหรีของเจ้าสาวจะถูกผูกไว้กับสายสะพายของเจ้าบ่าวในงานแต่งงานของพวกเขา ภรรยาจึงเข้าใจว่าเธอต้องเป็นเพื่อนร่วมทางของเขาตลอดชีวิต เวลานี้ลูกได้ผูกปลายส่าหรีของลูกกับพ่อแล้ว ลูกเข้าใจว่าลูกจะได้รับการหล่อเลี้ยงจากพ่อเป็นเวลาครึ่งวงจร

เพลง:
ฉันได้ผูกเส้นด้ายแห่งชีวิตไว้กับท่าน ...

โอมชานติ
ดูในเพลงที่กล่าวไว้ว่า: ฉันผูกเส้นด้ายแห่งชีวิตของฉันไว้กับท่าน หญิงสาวผูกเส้นด้ายแห่งชีวิตของเธอไว้กับสามีของเธอและเธอเข้าใจว่าเธอต้องใช้ชีวิตของเธอในฐานะเพื่อนร่วมทางของเขาและเขาต้องดูแลเธอ ไม่ใช่ว่าภรรยาต้องดูแลเขา ไม่เลยเขาต้องดูแลเธอไปตลอดชีวิต ลูกๆได้ผูกเส้นด้ายแห่งชีวิตของลูกด้วยเช่นกัน ไม่ว่าลูกจะเรียกท่านว่าพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ครูหรือกูรู เส้นด้ายแห่งชีวิตของดวงวิญญาณต้องผูกไว้กับดวงวิญญาณสูงสุด ประเด็นของพวกเขาเป็นประเด็นทางวัตถุและมีขีดจำกัด ในขณะที่นี่คือประเด็นที่ละเอียดอ่อน เจ้าสาวผูกเส้นด้ายแห่งชีวิตของเธอไว้กับเจ้าบ่าวของเธอ แล้วเธอจึงไปบ้านของเขา ลูกต้องมีสติปัญญาที่จะเข้าใจทุกสิ่ง ในยุคเหล็กทุกสิ่งเป็นของการกำหนดเช่นปีศาจ ลูกรู้ว่าลูกได้ผูกเส้นด้ายแห่งชีวิตของลูกไว้กับผู้เดียว สายใยของลูกอยู่กับผู้เดียว ลูกต้องเติมเต็มความรับผิดชอบของลูกต่อผู้เดียวเพราะลูกได้รับความสุขอย่างมากมายจากท่าน ท่านทำให้เรากลายเป็นนายแห่งสวรรค์ ดังนั้นลูกควรทำตามคำแนะนำและแนวทางของพ่อเช่นนั้น นี่คือเส้นด้ายทางจิต เป็นจิตวิญญาณที่รับศรีมัท ลูกได้ตกลงมาด้วยการทำตามการกำหนดที่ชั่วร้ายเช่นปีศาจ เวลานี้ลูกต้องทำตามศรีมัทของพ่อทางจิต ลูกดวงวิญญาณเข้าใจว่าลูกกำลังผูกเส้นด้ายแห่งชีวิตของลูกกับดวงวิญญาณสูงสุด เราได้รับมรดกของความสุขอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลา 21 ชาติเกิดจากท่าน ด้วยการผูกเส้นด้ายแห่งชีวิตอันชั่วคราวนั้น ลูกก็ยังคงลงมาเรื่อยๆ ในขณะที่นี่คือการรับประกันเป็นเวลา 21 ชาติเกิด รายได้ของลูกนั้นยิ่งใหญ่มาก! ลูกไม่ควรประมาทเกี่ยวกับสิ่งนี้ มายาทำให้ลูกไม่ระมัดระวังอย่างมาก แน่นอนว่าต้องเป็นเพราะลักษมีและนารายณ์ที่ผูกเส้นด้ายแห่งชีวิตของพวกเขาไว้กับผู้เดียวที่พวกเขาได้รับมรดกนั้นเป็นเวลา 21 ชาติเกิด เส้นด้ายแห่งชีวิตนี้ของลูกๆ แต่ละดวงวิญญาณผูกไว้กับดวงวิญญาณสูงสุดทุกๆวงจรนับครั้งไม่ถ้วน อยู่ในสติปัญญาของลูกว่าเวลานี้ลูกเป็นของชีพบาบาและลูกได้ผูกเส้นด้ายแห่งชีวิตของลูกไว้กับท่าน พ่อนั่งที่นี่และอธิบายทุกสิ่งแก่ลูก ลูกเข้าใจว่าลูกผูกเส้นด้ายชีวิตของลูกไว้กับท่านในวงจรก่อนหน้านี้เช่นกัน ผู้คนเฉลิมฉลองชีพแจนตีแต่พวกเขาไม่เข้าใจว่าพวกเขากำลังเฉลิมฉลองวันเกิดของใคร ชีพบาบาผู้ที่เป็นผู้ชำระให้บริสุทธิ์จะมาในยุคบรรจบพบกันอย่างแน่นอน เพียงลูกๆเท่านั้นที่เข้าใจสิ่งนี้ โลกไม่เข้าใจสิ่งนี้ เหตุนี้เองจึงได้รับการจดจำว่ามีเพียงกำมือเดียวจากหลายๆล้าน ศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปได้หายไปและคัมภีร์และเรื่องราวทั้งหมดยังคงหลงเหลืออยู่ เนื่องจากศาสนานี้ไม่ได้คงอยู่ พวกเขาจะรู้เกี่ยวกับศาสนานี้ได้อย่างไร? เวลานี้ลูกกำลังผูกเส้นด้ายแห่งชีวิตของลูก เส้นด้ายของดวงวิญญาณถูกผูกติดกับดวงวิญญาณสูงสุด ไม่ใช่เรื่องของสิ่งใดที่จะทำกับร่างกาย ลูกอาจจะอาศัยอยู่ที่บ้าน แต่เพียงแค่จดจำท่านด้วยสติปัญญาของลูก เส้นด้ายของลูกดวงวิญญาณผูกไว้กับท่าน พวกเขาผูกปลายส่าหรีของเจ้าสาว นั่นเป็นไปในทางร่างกาย ที่นี่ลูกดวงวิญญาณมีโยคะกับดวงวิญญาณสูงสุด ผู้คนเฉลิมฉลองวันเกิดของชีวาในบารัตแต่ไม่มีใครรู้ว่าท่านมาเมื่อใด พวกเขาไม่รู้ว่าเป็นวันเกิดของกฤษณะเมื่อใดหรือเป็นวันเกิดของรามเมื่อใด ลูกๆเขียนคำว่า ตรีมูรติชีพแจนตี อย่างไรก็ตามตรีมูรติไม่ได้คงอยู่ในเวลานี้ ลูกพูดว่าชีพบาบาสร้างโลกผ่านบราห์มา ดังนั้นบราห์มาต้องอยู่ในรูปที่มีตัวตนอย่างแน่นอน ลูกพูดถึงตรีมูรติ แต่เวลานี้วิษณุและชังการ์อยู่ที่ไหน? เรื่องราวเหล่านี้ต้องเป็นที่เข้าใจอย่างชัดเจนมาก ตรีมูรติหมายถึงบราห์มา วิษณุและชังการ์ การก่อตั้งผ่านบราห์มาเกิดขึ้นในเวลานี้ การหล่อเลี้ยงจะเกิดขึ้นผ่านวิษณุในยุคทอง งานของการทำลายล้างจะเกิดขึ้นในเวลาสุดท้าย มีเพียงศาสนาเดียวของบารัตนั่นคือศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไป คนอื่นทั้งหมดมาเพื่อก่อตั้งศาสนาของพวกเขา ทุกคนรู้ว่าศาสนาเหล่านั้นก่อตั้งขึ้นเมื่อใดและช่วงเวลาของศาสนาเหล่านั้นคือช่วงเวลาใด ศาสนานั้นศาสนานี้เคยถูกก่อตั้งในช่วงเวลานั้นเวลานี้ ไม่มีใครเข้าใจสิ่งใดเกี่ยวกับบารัต ไม่มีใครรู้ว่าเมื่อใดเป็นวันเกิดของกีตะหรือวันเกิดของชีวา จะมีความแตกต่างระหว่างสองหรือสามปีระหว่างยุคของกฤษณะและราเด้ กฤษณะจะเกิดก่อนในยุคทองและราเด้มาทีหลัง แต่ไม่มีใครเข้าใจว่ายุคทองคงอยู่เมื่อใด ลูกต้องใช้เวลาหลายปีที่จะเข้าใจสิ่งนี้เช่นกัน จะมีคนเข้าใจได้มากแค่ไหนในเวลาเพียงสองหรือสามวัน? พ่ออธิบายทุกสิ่งให้กับลูกอย่างง่ายดายมาก ท่านคือพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ทุกคนควรได้รับมรดกจากท่านอย่างแน่นอน ผู้คนพูดว่า โอ้ พระเจ้าผู้เป็นพ่อ! และจดจำระลึกถึงท่าน มีวัดของลักษมีและนารายณ์ พวกเขาเคยปกครองในสวรรค์ แต่ใครให้มรดกแก่พวกเขา? แน่นอนว่าต้องเป็นผู้สร้างสวรรค์ที่ให้สิ่งนั้นแก่พวกเขา แต่ไม่มีใครเข้าใจว่าท่านให้สิ่งนั้นเมื่อใดหรืออย่างไร ลูกเข้าใจว่าเมื่อเป็นยุคทอง ไม่มีศาสนาอื่น เมื่อเราอยู่ในยุคทองเราบริสุทธิ์ ในยุคเหล็กเราไม่บริสุทธิ์ ดังนั้นท่านต้องให้ความรู้ในยุคบรรจบพบกัน ไม่ใช่ในยุคทอง ที่นั่นมีเพียงรางวัล ดังนั้นท่านต้องให้ความรู้แก่พวกเขาในชาติก่อนของพวกเขา เวลานี้ลูกก็ได้รับความรู้เช่นกัน ลูกเข้าใจว่าเพียงพ่อเท่านั้นที่ก่อตั้งศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไป กฤษณะอยู่ในยุคทอง เขาได้รับรางวัลของเขาจากที่ใด? ไม่มีใครรู้ว่าลักษมีและนารายณ์เป็นราเด้และกฤษณะ พ่อพูดว่า: ผู้ที่เข้าใจสิ่งนี้ในวงจรที่แล้วจะเข้าใจสิ่งนี้ในเวลานี้ กำลังมีการปลูกต้นอ่อน เรากำลังปลูกต้นอ่อนของต้นไม้ที่สุดแสนหวาน ลูกรู้ว่าพ่อมาเมื่อ 5000 ปีที่แล้วและทำให้มนุษย์กลายเป็นเทพ เวลานี้ลูกกำลังได้รับการโยกย้าย ก่อนอื่นลูกต้องกลายเป็นบราห์มิน เมื่อพวกเขาตีลังกา จุกจะปรากฏขึ้นอีกครั้งอย่างแน่นอน เวลานี้เรากลายเป็นบราห์มินแล้ว จำเป็นต้องมีบราห์มินสำหรับไฟบูชายัญอย่างแน่นอน นี่คือไฟบูชายัญของชีวาหรือรูดร้า มีคำกล่าวว่า: ไฟบูชายัญของความรู้ของรูดร้า กฤษณะไม่ได้สร้างไฟบูชายัญ เปลวไฟแห่งการทำลายล้างปรากฏออกมาจากไฟบูชายัญของความรู้ของรูดร้านี้ ไฟบูชายัญของชีพบาบานี้เป็นไปเพื่อที่จะชำระล้างผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ รูดร้าชีพบาบาไม่มีตัวตน ดังนั้นท่านจะสร้างไฟบูชายัญได้อย่างไรถ้าท่านไม่เข้ามาในร่างมนุษย์? มีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่สร้างไฟบูชายัญ สิ่งเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อนหรือในโลกที่ไม่มีตัวตน พ่ออธิบายว่า: นี่คือยุคบรรจบพบกัน เมื่ออาณาจักรของลักษมีและนารายณ์คงอยู่เป็นยุคทอง เวลานี้ลูกกำลังกลายเป็นเช่นนั้นอีกครั้ง เส้นด้ายแห่งชีวิตของลูกแต่ละดวงวิญญาณผูกไว้กับดวงวิญญาณสูงสุด ทำไมต้องผูกเส้นด้าย? เพื่อประกาศสิทธิ์ในมรดกของความสุขอย่างสม่ำเสมอ ลูกเข้าใจว่าลูกกำลังถูกทำให้เป็นลักษมีและนารายณ์โดยพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด พ่ออธิบายว่าลูกเป็นของศาสนาเทพ นั่นคืออาณาจักรของลูก แล้วลูกกลับมาใช้ชาติเกิดใหม่และเข้ามาในศาสนานักรบ สุริยวงศ์หายไปและจันทราวงศ์ก็มา ลูกเข้าใจว่าลูกวนไปรอบวงจรนี้อย่างไรและลูกใช้ชาติเกิดมากเท่าใด พระเจ้าพูดว่า: โอ้ ลูกๆ ลูกไม่รู้ถึงชาติเกิดของตนเอง พ่อรู้ชาติเกิดเหล่านั้น ตอนนี้ในเวลานี้มีเพียงสองรูปในร่างกายนี้เท่านั้น มีดวงวิญญาณบราห์มาและดวงวิญญาณสูงสุดชีวา สองรูปนี้บราห์มาและชีวาอยู่ในรูปที่รวมกัน ชังการ์ไม่เคยมาเพื่อเล่นบทบาทและวิษณุอยู่ในยุคทอง เวลานี้ลูกเป็นบราห์มินแล้วลูกก็กลายเป็นเทพ ในความเป็นจริงนี่คือความหมายของ ฮัมโซ โซฮัม พวกเขาได้กล่าวว่าดวงวิญญาณคือดวงวิญญาณสูงสุด และดวงวิญญาณสงสุดคือดวงวิญญาณ มีความแตกต่างกันมากมาย! การกำหนดของราวันเริ่มขึ้นทันทีที่เขามา ความรู้นี้จะหายไปก่อนเมื่อเป็นยุคทอง ทั้งหมดนี้ถูกกำหนดไว้แล้วให้เกิดขึ้นในละคร แล้วเมื่อนั้นที่พ่อจะมาและดำเนินการก่อตั้ง เวลานี้เป็นยุคบรรจบพบกัน พ่อพูดว่า: พ่อมาในยุคบรรจบพบกันของทุกๆวงจรเพื่อเปลี่ยนลูกจากมนุษย์ให้กลายเป็นเทพ พ่อสร้างไฟบูชายัญแห่งความรู้ ทุกสิ่งจะถูกสังเวยในไฟบูชายัญนี้ เปลวไฟแห่งการทำลายล้างจะต้องปรากฏออกมาจากไฟบูชายัญนี้ โลกที่ไม่บริสุทธิ์ต้องถูกทำลาย โลกที่บริสุทธิ์จะถูกสร้างขึ้นมาด้วยวิธีอื่นได้อย่างไร? ลูกแม้กระทั่งพูดว่า: โอ้ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ได้โปรดมา! ดังนั้นโลกที่ไม่บริสุทธิ์และโลกที่บริสุทธิ์จะอยู่ในเวลาเดียวกันหรือไม่? โลกที่ไม่บริสุทธิ์จะถูกทำลาย ลูกควรมีความสุขเกี่ยวกับสิ่งนี้ โดยผ่านสงครามมหาภารตะนี้ที่ประตูไปสวรรค์จะเปิดออก ว่ากันว่านี่คือสงครามมหาภารตะเดียวกัน นี่เป็นสิ่งที่ดีเพราะโลกที่ไม่บริสุทธิ์จะถูกทำลาย อะไรคือความจำเป็นสำหรับพวกเขาที่จะต้องเพียรพยายามอย่างหนักเพื่อสันติภาพ? ไม่มีใครอื่นมีดวงตาที่สามที่ลูกแต่ละคนได้รับ ลูกๆควรมีความสุขว่าลูกกำลังประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดอีกครั้ง บาบาฉันได้ประกาศสิทธิ์ในมรดกของฉันจากท่านหลายต่อหลายครั้ง แล้วราวันก็สาปแช่งลูก เป็นการง่ายที่จะจดจำสิ่งเหล่านี้ ส่วนที่เหลือทั้งหมดคือเรื่องเล่า ลูกถูกทำให้มั่งคั่งมาก! แล้วลูกกลับมายากจนได้อย่างไร? ทั้งหมดนี้ถูกกำหนดไว้แล้วในละคร มีคำกล่าวว่าความรู้ ความเลื่อมใสศรัทธาและการวางเฉย เพียงเมื่อลูกได้รับความรู้เท่านั้นที่สามารถมีการวางเฉยในความเลื่อมใสศรัทธา ลูกได้รับความรู้และเหตุนี้เองลูกจึงวางเฉยในความเลื่อมใสศรัทธา ลูกวางเฉยในทั้งโลกเก่า นี่คือสุสาน ลูกวนอยู่ในวงจรของ 84 ชาติเกิดและเวลานี้ลูกต้องกลับบ้าน จดจำพ่อแล้วลูกจะมาหาพ่อและบาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้อง ไม่มีวิธีอื่น บาปถูกเผาไปด้วยไฟของโยคะ ไม่ใช่ด้วยการอาบน้ำในแม่น้ำคงคา บาบาพูดว่า: มายาทำให้ลูกกลายเป็นคนโง่เขลา พวกเขาพูดถึง April fools (วันที่ 1 เมษายนเป็นวันเทศกาลคนโง่ที่ถือว่าเป็นวันสนุกสนานล้อเลียนกันได้) เวลานี้พ่อมาเพื่อทำให้ลูกเป็นเช่นลักษมีและนารายณ์ รูปภาพของสิ่งที่เราเป็นในวันนี้และสิ่งที่เราจะกลายเป็นในวันพรุ่งนี้นั้นดีมาก มายาก็ไม่ใช่น้อยๆเลย! มายาไม่ปล่อยให้ลูกผูกเส้นด้ายของลูกและมีการชักเย่อ เราพยายามที่จะจดจำบาบา แต่แล้วเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น เราลืม สิ่งนี้ต้องใช้ความเพียรพยายาม เหตุนี้เองโยคะโบราณของบารัตจึงเป็นที่รู้จักกันดีมาก ใครให้มรดกแก่เขา? ไม่มีใครเข้าใจสิ่งนี้ พ่อพูดว่า: ลูกๆ พ่อมาอีกครั้งเพื่อให้มรดกของลูกแก่ลูก นี่คืองานของพ่อ เวลานี้ทุกคนเป็นผู้อยู่อาศัยในนรก ลูกกำลังกลับมามีความสุข เมื่อบางคนมาที่นี่และเข้าใจสิ่งนี้เขาก็มีความสุข เขารู้สึกว่าสิ่งนี้ถูกต้อง มีบัญชีของ 84 ชาติเกิด ลูกต้องประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากพ่อ พ่อเข้าใจว่าลูกเหนื่อยล้าจากการทำความเลื่อมใสศรัทธาเป็นเวลาครึ่งวงจร ลูกๆที่แสนหวาน พ่อจะขจัดความเหนื่อยล้าทั้งหมดของลูกออกไป เวลานี้ความเลื่อมใสศรัทธาหนทางแห่งความมืดกำลังมาถึงจุดสิ้นสุดแล้ว มีความแตกต่างเช่นนั้นระหว่างดินแดนแห่งความทุกข์นี้และดินแดนแห่งความสุข พ่อมาในยุคบรรจบพบกันของวงจรเพื่อเปลี่ยนดินแดนแห่งความทุกข์ให้เป็นดินแดนแห่งความสุข ลูกต้องให้คำแนะนำของพ่อ พ่อจะให้มรดกที่ไม่มีขีดจำกัดของลูกแก่ลูก คำสรรเสริญนี้เป็นของผู้เดียวเท่านั้น ถ้าไม่ได้เป็นไปสำหรับชีพบาบา ใครจะชำระล้างลูกให้บริสุทธิ์? ทั้งหมดนี้ถูกกำหนดไว้แล้วในละคร ลูกร้องเรียกหาพ่อทุกๆวงจร โอ้ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ได้โปรดมา! ผู้คนเฉลิมฉลองชีพแจนตี พวกเขาพูดว่าบราห์มาก่อตั้งสวรรค์ แล้วชีวาทำอะไรที่ผู้คนเฉลิมฉลองชีพแจนตี พวกเขาไม่เข้าใจสิ่งใดเลย ความรู้นี้ควรนั่งอย่างมั่นคงในสติปัญญาของลูก ลูกได้ผูกเส้นด้ายของลูกกับผู้เดียว ดังนั้นอย่าได้ผูกเส้นด้ายของลูกกับใครอื่น มิฉะนั้นลูกจะตกลงมา พ่อจากเบื้องบนนั้นเรียบง่ายที่สุด ท่านไม่ได้มีความโอฬารตระการตาภายนอกใดๆ พ่ออื่นๆท่องทัวร์ไปทั่วด้วยรถยนต์และเครื่องบิน พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดพูดว่า: พ่อเข้ามาในสู่โลกที่ไม่บริสุทธิ์และเข้ามาในร่างที่ไม่บริสุทธิ์เพื่อที่จะรับใช้ลูกๆ ลูกได้ร้องเรียกหา: โอ ศัลยแพทย์ที่คงอยู่ตลอดไปได้โปรดมา! มาและฉีดยาให้เรา! เวลานี้ลูกได้รับการฉีดยา พ่อพูดว่า: มีโยคะและบาปของลูกจะถูกเผาไป พ่อคือผู้ขจัดความทุกข์ใน 63 ชาติเกิด และผู้ประทานความสุขเป็นเวลา 21 ชาติเกิด อัจชะ

ถึงลูกๆที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ผูกเส้นด้ายทางจิตของสติปัญญาของลูกไว้กับพ่อผู้เดียว ทำตามศรีมัทของผู้เดียว

2. เรากำลังเพาะต้นอ่อนของต้นไม้ที่แสนหวานที่สุด ดังนั้นก่อนอื่นเราต้องทำให้ตนเองอ่อนหวานอย่างมาก อยู่อย่างข้องแวะในการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึงและให้บาปของลูกได้รับการปลดเปลื้อง

พร:
ขอให้ลูกใช้สมบัติที่มีค่าทั้งหมดของลูกเพื่อประโยชน์ของโลกและกลายเป็นตัวแห่งความสำเร็จ

ลูกใช้เวลาอย่างมากไปกับครัวเรือนที่มีขีดจำกัดและธรรมชาติและซันสการ์ที่มีขีดจำกัดของลูก อย่างไรก็ตามลูกต้องอยู่เหนือครัวเรือนของลูกเองและรักษาสมดุลของความคิด คำพูด การกระทำ ความสัมพันธ์ และสายใยของลูก แล้วลูกจะมีความงดงามตระการตามากขึ้นด้วยการใช้จ่ายที่น้อยลงด้วยความประหยัดของสมบัติที่มีค่าเหล่านี้ทั้งหมด เวลานี้จงกลายเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นด้วยการใช้จ่ายที่น้อยลงโดยใช้สมบัติที่มีค่าของเวลา สมบัติที่มีค่าของพลัง และสมบัติที่มีค่าทางวัตถุของลูก แทนที่จะใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อตัวเอง จงใช้เพื่อให้คุณประโยชน์ต่อโลกและลูกจะกลายเป็นตัวแห่งความสำเร็จ

คติพจน์:
ดูดซับอยู่ในความรักของผู้เป็นหนึ่งเดียวอย่างสม่ำเสมอและลูกจะเป็นอิสระจากอุปสรรค