16.06.22       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ลูกไม่ควรจะติดกับในรูปและนามของผู้มีร่างกายใดๆ อยู่อย่างปราศจากร่างและจดจำพ่อ,และช่วงชีวิตของลูกจะเพิ่มขึ้นและลูกจะอยู่อย่างเป็นอิสระจากโรคภัย

คำถาม:
อะไรคือสิ่งชี้บอกหลักของลูกๆที่รู้คิด?

คำตอบ:
1 ลูกๆที่รู้คิดจะเข้าถึงความรู้ด้วยตนเองก่อนและแล้วสามารถทำให้ผู้อื่นสร้างสมความรู้ด้วย ดังนั้นเมฆนั้นจะเติมเต็มตนเองและแล้วก็ไปและประพรมให้กับผู้อื่น พวกเขาจะไม่หาวในเวลาของการศึกษาเล่าเรียน เป็นความรับผิดชอบของครูที่จะนำแต่เพียงผู้ที่ตนเองได้กลับมาสดชื่นใหม่และแล้วไปปะพรมแก่ผู้อื่นมาที่นี่
2 เพียงผู้ที่อยู่ในโยคะอย่างถูกต้องแม่นยำเท่านั้น ผู้ที่ช่วยสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยพลังและผู้ที่ไม่สร้างอุปสรรค คือผู้ที่ควรจะมาที่นี่ ที่นี่ควรจะมีการอยู่ในความสงบโดยรอบ ไม่ควรจะมีเสียงดังรูปแบบใดๆ

เพลง :
ขอคารวะต่อชีวา....

โอมชานติ
ได้มีการอธิบายความหมายของคำว่า โอมชานติ แล้ว พ่อพูดว่า: ดวงวิญญาณ และ ดวงวิญญาณสูงสุดคือตัวแห่งความสงบ พ่อเป็นเช่นไร ลูกเป็นเช่นนั้น ดังนั้นพ่ออธิบายแก่ลูกๆ: ถึงอย่างไรลูกก็เป็นตัวแห่งความสงบ ลูกไม่ได้รับความสงบจากภายนอก นี่คืออาณาจักรของราวัน ในเวลานี้ ลูกต้องจดจำพ่อของลูกเท่านั้น พ่อกำลังนั่งอยู่ในผู้นี้;และดังนั้นลูกต้องทำตามคำแนะนำที่พ่อให้ลูก บาบาไม่ได้ดักลูกไว้ด้วยรูปและนามของใคร รูปและนามของผู้นี้เป็นภายนอก;ลูกไม่ควรจะติดกับในรูปของเขา ทั้งโลกดักทุกคนไว้ในรูปและนาม บาบาพูดว่า:สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดมีรูปและนาม;อย่าได้จดจำสิ่งเหล่านั้น จดจำพ่อของลูกและช่วงชีวิตของลูกจะเพิ่มขึ้นและลูกจะคงอยู่อย่างเป็นอิสระจากโรคภัย ลักษมีและนารายณ์เคยเป็นเหมือนลูกแต่พวกเขานั้นได้รับการตกแต่ง ไม่ใช่ว่าพวกเขามีความสูงถึงเพดาน มนุษย์คือมนุษย์ ดังนั้นพ่อพูดว่า: อย่าได้จดจำผู้มีร่างกายใดๆ,ลืมร่างกายของลูกและคิดว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ ลูกต้องทิ้งร่างเหล่านั้น อีกสิ่งหนึ่งคืออย่าได้อยู่อย่างไม่ระมัดระวัง! มีภาระที่ใหญ่หลวงของบาปบนศีรษะของลูก มีภาระที่ใหญ่หลวงและโดยที่ไม่ได้มีการจดจำระลึกถึงพ่อผู้เดียวภาระนั้นก็ไม่สามารถลดลงไปได้ พ่อได้อธิบายแล้วว่าผู้ที่ได้กลับมาบริสุทธิ์และสูงส่งที่สุดคือผู้ที่ต่อมาได้กลายเป็นผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ที่สุด ไม่มีเรื่องของการประหลาดใจในสิ่งนี้ ลูกต้องมองดูตนเองและจดจำพ่ออย่างมาก จดจำพ่อมากเพียงใดก็ตามที่ลูกสามารถทำได้ เป็นสิ่งที่ง่ายดายอย่างมาก! ลูกต้องจดจำพ่อผู้เป็นที่รักเช่นนั้นขณะที่เดินเหินและเคลื่อนไหวไปมา ท่านคือผู้เดียวที่ลูกเคยเรียกหาท่าน: โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ได้โปรดมา!แต่ไม่มีใครมีความรักที่ ลึกล้ำ แท้จริง ต่อท่าน ความรักของพวกเขาตรงไปหาสามีและลูกๆของพวกเขาฯลฯ พวกเขาเพียงแต่เคยพูดว่า โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ได้โปรดมา! พ่อพูดว่า: ลูกๆ,พ่อมาในยุคแห่งการบรรจบพบกันของทุกวงจร ไฟบูชายัญของความรู้ของรูดร้านั้นได้รับการจดจำ กฤษณะคือเจ้าชายของยุคทอง เขาไม่สามารถมาในรูป, นาม, สถานที่หรือเวลาอื่นใดได้ เนรูก็จะมาในรูปและตำแหน่งเดียวกันนั้นด้วยเช่นกันหลังจากหนึ่งวงจร ทำนองเดียวกัน,ศรีกฤษณะก็จะมาในยุคทอง รูปลักษณะของเขาจะไม่เปลี่ยน ชื่อของยักยะนี้คือรูดร้าญาณยักยะ ไฟบูชายัญซึ่งมีการสังเวยม้าเพื่อประกาศสิทธิ์ในอำนาจในการปกครองตนเอง การสังเวยตนเองเพื่อที่จะประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรหมายถึงการเป็นของท่าน เวลานี้ลูกนั้นเป็นของพ่อ ลูกควรจะจดจำผู้เดียวเท่านั้น ลูกต้องตัดสายใยของลูกกับสิ่งที่มีขีดจำกัดและมีการเชื่อมโยงกับสิ่งที่ไม่มีขีดจำกัด พ่อนั้นยิ่งใหญ่มาก ลูกเข้าใจว่าพ่อได้ให้อะไรเมื่อท่านมา พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดกำลังให้มรดกที่ไม่มีขีดจำกัดแก่ลูกซึ่งไม่สามารถมีใครอื่นให้ได้ มนุษย์เฝ้าแต่ทุบตีและแทงกันและกัน สิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้น ลูกเข้าใจว่าบาบาได้มาอีกครั้ง พ่อพูดว่า: พ่อมาในการบรรจบกันของทุกวงจรเมื่อต้องมีการสร้างโลกใหม่ขึ้น ผู้คนถามถึงโลกใหม่,อาณาจักรใหม่ของราม ที่นั่น มีความสุขและความมั่งคั่ง; มีทุกสิ่ง ที่นั่นไม่มีใครต่อสู้หรือทะเลาะเบาะแว้ง ในคัมภีร์,พวกเขาได้ทำให้ยุคทองและยุคเงินกลายเป็นนรก นั่นเป็นความผิด พวกเขาพูดเท็จและพ่อนั้นพูดสัจจะ พ่อพูดว่า: ลูกเรียกพ่อว่าผู้เป็นสัจจะ พ่อมาและบอกลูกถึงเรื่องราวที่แท้จริง อาณาจักรของใครที่เคยคงอยู่ในบารัตเมื่อ 5000 ปีที่แล้ว? ลูกๆ เข้าใจว่าเมื่อ 5000 ปีที่แล้วเคยมีอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์อย่างแน่นอน มีคำกล่าวว่า 3000 ปีก่อนพระคริสต์,บารัตเคยเป็นดินแดนสุขาวดี เป็นบัญชีที่ตรงไปตรงมา พวกเขาถามว่า:เหตุใดท่านจึงได้ทำให้ช่วงเวลาของวงจรยาวนานเท่านั้น? โอ! เพียงแต่คิดคำนวณสิ่งนั้น พระคริสต์ได้อยู่ที่นี่เป็นระยะเวลานานเท่านี้ มีสี่ยุคเท่านั้น ครึ่งหนึ่งของวงจรเป็นกลางวันและครึ่งหนึ่งของวงจรเป็นกลางคืน จำเป็นต้องมีใครบางคนที่สามารถอธิบายอย่างดีมาก พ่ออธิบาย: ตัณหาราคะนั้นคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เป็นผู้คนของบารัตที่ร้องสรรเสริญเหล่าเทพ,ด้วยการพูดว่าพวกเขานั้นเป็นผู้ที่มีคุณธรรม เต็ม 16 องศาสมบูรณ์ ดังนั้น,ราชินี 16,108 มาจากที่ใด?ไม่มีคัมภีร์ศาสนาใดที่นั่น คัมภีร์ศาสนาคือสิ่งซึ่งผู้ก่อตั้งศาสนาได้พูดไว้ มีการเขียนคัมภีร์ขึ้นในนามของผู้ก่อตั้งศาสนานั้น เวลานี้ลูกๆกำลังจะไปสู่โลกใหม่,สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเก่าและทาโมประธาน เหตุนี้เอง พ่อพูดว่า: นำโยคะของสติปัญญาของลูกออกจากสิ่งเก่าๆเหล่านั้นทั้งหมด,จดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นและบาปของลูกจะถูกเผาไป หากใครบางคนไม่ระมัดระวัง บาบาก็จะคิดว่า: โชคของผู้นั้นเป็นเช่นนี้! เป็นสิ่งที่ง่ายดายอย่างมาก ลูกไม่สามารถเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้หรือ? เอาสายใยทั้งหมดของความผูกพันยึดมั่นออกจากทุกหนแห่งและจดจำพ่อผู้เดียว,และแล้วลูกจะไม่มีประสบการณ์ของความทุกข์ใดๆถึง 21 ชาติเกิด และลูกจะไม่เป็นผู้ที่พิกลพิการหรือหมดพลังอำนาจ ที่นั่นเป็นที่เข้าใจได้ว่าเมื่อช่วงชีวิตจบสิ้นลง,ลูกก็จากร่างหนึ่งและใช้ร่างถัดไป มีตัวอย่างของงู มีการตัวอย่างเช่นที่เกี่ยวกับสัตว์ด้วยเช่นกัน อย่างแน่นอน,ที่สัตว์เหล่านั้นต้องมีความเข้าใจบางอย่าง สัตว์นั้นมีความฉลาดมากยิ่งกว่ามนุษย์ของทุกวันนี้ ตัวอย่างของแมลงที่ส่งเสียงเปลี่ยนแปลงแมลงอย่างไรนั้นก็ได้นำมาใช้กับที่นี่ด้วย มองดูว่าแมลงที่ส่งเสียงได้นำแมลงต่างๆไปอย่างไร วันเวลาของความสุขของลูกนั้นกำลังจะมาถึงในขณะนี้ ลูกสาวพูดว่า: เราปรารถนาที่จะกลับมาบริสุทธิ์และเหตุนี้เองเราจึงถูกทุบตีอย่างมาก ใช่ ลูกๆ ลูกต้องอดทนกับบางสิ่ง มีคำกล่าวว่า: ได้มีการทำร้ายผู้ที่ไร้เดียงสา เพียงเมื่อมีการทำร้ายเท่านั้นที่ไหบาปจะกลับมาเต็มเปี่ยม อุปสรรคมากมายจะถูกสร้างขึ้นในรูดร้าญาณยักยะ มีการทำร้ายผู้ที่ไร้เดียงสา สิ่งนี้ได้รับการจดจำในคัมภีร์ ลูกสาวพูดว่า: บาบาเราได้พบท่านเมื่อ 5000 ปีที่แล้ว เราได้รับมรดกแห่งสวรรค์และกลายเป็นจักรพรรดินี บาบาพูดว่า: ใช่ ลูกสาวทั้งหลาย ลูกต้องทำความเพียรพยายามให้มากเท่านั้น ลูกต้องจดจำชีพบาบา,ไม่ใช่ผู้นี้ ท่าน(บราห์มา)ไม่ใช่กูรู หูของบราห์มาก็กำลังรับฟังอยู่ด้วยเช่นกัน บาบาคือ พ่อ ครู และสัตกูรู ของลูก ลูกเรียนรู้จากผู้เดียวนั้นและสอนผู้อื่น พ่อของทั้งหมดคือหนึ่งเดียว ท่านคือผู้เดียวที่สอนพวกเรา เหตุนี้เองเราต้องจดจำพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด บราห์มาและวิษณุไม่สามารถถูกเรียกว่าสามีเหนือสามีทั้งหมด เพียงชีพบาบาเท่านั้นที่ถูกเรียกว่าเป็นสามีเหนือสามีทั้งหมด ดังนั้นเหตุใดเราจึงไม่ยึดจับท่านไว้เล่า?ลูกทั้งหมดนั้นก่อนอื่นจะไปสู่โลกที่ไม่มีตัวตน,บ้านของพ่อแม่ของลูกและแล้วลูกก็จะไปสู่บ้านของฝ่ายสามีของลูก ก่อนอื่น,เราทั้งหมดต้องมาอยู่เบื้องหน้าชีพบาบาและคารวะท่านและแล้วเราจะไปสู่ยุคทอง เป็นสิ่งที่ง่ายดายอย่างมากที่มีราคาเพียงไม่กี่สตางค์เท่านั้น บาบามองดูลูกๆทั้งหมดเพื่อดูว่ามีใครสัปหงกบ้าง หากลูกสัปหงกหรือหาวและแล้วโยคะของสติปัญญาของลูกก็ได้สิ้นสุดลง เนื่องจากโยคะของสติปัญญาล้มลุกคลุกคลานออกไปภายนอกนั่นก็ทำลายบรรยากาศ ดังนั้น,บาบาจึงพูดเสมอว่าให้นำเมฆที่ได้สดชื่นใหม่ผู้ที่จะไปและประพรมผู้อื่นมาที่นี่ ไม่เช่นนั้นพวกเขาจะทำอะไรอื่นเล่าเมื่อพวกเขามาที่นี่? เป็นความรับผิดชอบของผู้ที่นำเขามา ผู้ใดเป็นครูที่รู้คิดผู้ที่เติมเต็มตนเองแล้วก็ไปประพรม?ลูกต้องนำบุคคลเช่นนั้นมาที่นี่ มีคุณประโยชน์ใดในการนำผู้อื่นมา? ลูกต้องรับฟังและเข้าถึงสิ่งเหล่านี้และทำให้ผู้อื่นสามารถเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ด้วย ลูกต้องทำความเพียรพยายาม เมื่อลูกรับประทานจากคลังสมบัติที่มีค่านี้ความเจ็บปวดและความทุกข์ของลูกจะจบสิ้น ผู้ที่อยู่ในโยคะอย่างถูกต้องคือผู้ที่ควรจะมาที่นี่ ไม่เช่นนั้นพวกเขาก็จะทำลายบรรยากาศ ในเวลานี้ลูกต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ไม่ควรจะมีเรื่องของการแม้กระทั่งถ่ายภาพฯลฯ มากเพียงใดก็ตามที่ลูกสามารถทำได้ลูกต้องอยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อและให้ทานของโยคะ ควรจะมีการรักษาความเงียบสงบในทุกแห่ง โรงพยาบาลนั้นอยู่ในบริเวณที่เงียบสงบเสมอที่ซึ่งไม่มีเสียงดังเพราะผู้ป่วยต้องการความเงียบสงบ ลูกได้รับคำแนะนำให้คงอยู่ในความเงียบสงบนั้น การจดจำพ่อคือความเงียบสงบที่แท้จริงแต่ที่เหลือเป็นของปลอม ผู้คนพูดว่า อยู่ในความเงียบสงัด (dead silence) เป็นเวลาสองนาที แต่ในสองนาทีนั้น สติปัญญาล้มลุกคลุกคลานไปทุกหนแห่ง ไม่มีแม้เพียงคนเดียวที่สามารถรักษาความเงียบสงบที่แท้จริงนั้นไว้ ลูกอยู่อย่างละวาง ฉันคือดวงวิญญาณ หมายถึงการอยู่ในศาสนาของตนเอง การพยายามที่จะอยู่ในความเงียบสงบหลังจากทำให้ตัวเองสำลักนั้นไม่ใช่ความเงียบสงบที่แท้จริง จงอยู่อย่างปราศจากร่างและคงอยู่ในความเงียบสงบเป็นเวลาสามนาที! ไม่มีใครมีพลังที่จะพูดเช่นนี้ เหล่านี้คือคำพูดที่ยิ่งใหญ่ของพ่อ: ลูกๆ ผู้เป็นที่รัก; จดจำพ่อและบาปของลูกของทุกชาติเกิดจะถูกตัดทิ้ง ไม่เช่นนั้นลูกจะทำลายสถานภาพของลูกและจะมีประสบการณ์ของการลงโทษด้วยเช่นกัน มีคุณประโยชน์มากมายในการทำตามคำแนะนำของชีพบาบา จดจำพ่ออยู่เสมอ ไม่ว่ามากเพียงใดก็ตามที่ลูกสามารถทำได้,จดจำพ่อที่แสนหวานที่สุด นักเรียนควรที่จะมีความใส่ใจอย่างมากที่จะรักษาเกียรติของครูของเขา หากนักเรียนมากมายสอบไม่ผ่าน ครูก็จะไม่ได้รับรางวัล ที่นี่ไม่มีเรื่องของพรหรือความเมตตา ลูกทั้งหมดต้องมีพรและความเมตตาสำหรับตนเอง นักเรียนมีความเมตตาต่อตนเอง พวกเขาทำความเพียรพยายาม นี้เป็นการศึกษาเล่าเรียนด้วย ลูกจะกลายเป็นผู้เอาชนะบาปและประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงมากเท่าที่ลูกนั้นอยู่ในโยคะ ด้วยการจดจำระลึกถึงลูกจะกลับมาเป็นอิสระจากโรคภัยอยู่เสมอ มานมานะบาฟ! กฤษณะไม่สามารถพูดเช่นนี้ พ่อที่ไม่มีตัวตนพูดว่า: อยู่อย่างปราศจากร่าง! นี่คือครอบครัวของพระเจ้าที่ไม่มีขีดจำกัด มีแม่,พ่อ,พี่น้องหญิงชายเท่านั้นเอง! ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด! ในความสัมพันธ์อื่นๆ มีลุง,ป้า,น้า,อา ฯลฯ แต่ที่นี่มีความสัมพันธ์ของพี่น้องหญิงชายเท่านั้น ไม่ได้เป็นเช่นนี้ในเวลาอื่นใด เป็นเพียงในยุคแห่งการบรรจบพบกันนี้เท่านั้น ในเมื่อเรากำลังรับมรดกของเราจากแม่และพ่อ เรากำลังได้รับความสุขมากมาย ในอาณาจักรของราวัน,มีความทุกข์มากมาย ในอาณาจักรของราม,มีความสุขมากมาย ที่เวลานี้ลูกกำลังทำความเพียรพยายามเพื่อสิ่งนั้น ไม่ว่าลูกจะทำความเพียรพยายามมากเพียงใดในเวลานี้ก็ตาม,สิ่งนั้นจะเป็นคำแนะนำสำหรับทุกวงจร การได้มานั้นยิ่งใหญ่มาก ทรัพย์สมบัติทั้งหมดของผู้ที่เป็นอภิมหาเศรษฐีกำลังจะกลายเป็นฝุ่น เพียงแต่มองดูถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสงครามเล็กๆได้เริ่มต้น! อย่างไรก็ตาม,เรื่องราวนั้นเป็นของลูกๆ โดยการรับฟังเรื่องราวที่แท้จริง,ลูกกลายเป็นนายของดินแดนแห่งสัจจะ ลูกมีศรัทธาที่มั่นคงนี้ ไม่มีใครที่ไม่มีศรัทธาจะสามารถแม้กระทั่งมาที่นี่ได้ ลูกๆไม่ควรจะอยู่อย่างไม่ระมัดระวัง ลูกต้องรับมรดกที่สมบูรณ์ของลูกจากพ่อ,เช่นที่มาม่าและบาบาได้รับ..อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. อยู่อย่างละวางจากร่างกายและฝึกฝนที่จะทำให้ตนเองมั่นคงในศาสนาของตนเอง จดจำพ่อผู้เป็นที่รักที่สุดมากเท่าที่ลูกสามารถทำได้ ขจัดสายใยทั้งหมดของความผูกพันยึดมั่นจากทุกสิ่ง

2. ให้ความใส่ใจอย่างสมบูรณ์ต่อการศึกษาเล่าเรียนและมีพรและความเมตตาต่อตนเอง ตัดโยคะของสติปัญญาออกไปจากสิ่งที่มีขีดจำกัดและเชื่อมโยงโยคะของสติปัญญาของลูกกับสิ่งที่ไม่มีขีดจำกัด สังเวยตนเองอย่างสมบูรณ์ด้วยการเป็นของพ่อ

พร:
ขอให้ลูกกลายเป็นดวงวิญญาณโยคีและญาณีที่ง่ายดายโดยการจบสิ้นความอ่อนแอทั้งหลายของลูกด้วยความเป็นมิตรแห่งสัจจะที่มั่นคงสม่ำเสมอ

ความอ่อนแอใดๆเข้ามาเมื่อลูกก้าวห่างออกไปจากสัจจะและข้องแวะอยู่ในความเป็นมิตรอื่น เหตุนี้เองพวกเขาพูดในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาว่า : อยู่ในความเป็นมิตรของสัจจะอย่างสม่ำเสมอ ความเป็นมิตรของสัจจะหมายถึงการอยู่ในความเป็นมิตรของพ่อที่แท้จริงอย่างสม่ำเสมอ การมีความเป็นมิตรของพ่อที่แท้จริงนั้นง่ายดายสำหรับลูกๆ เพราะลูกมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับท่าน ดังนั้นอยู่ในความเป็นมิตรแห่งสัจจะอย่างสม่ำเสมอและกลายเป็นดวงวิญญาณโยคีและญาณีที่ง่ายดายผู้ที่จบสิ้นความอ่อนแอทั้งหมด

คติพจน์:
เพื่อที่จะอยู่อย่างเป็นสุขอย่างสม่ำเสมอ สละละทิ้งความอยากความปรารถนาที่จะได้ยินคำสรรเสริญใดๆ

คำพูดที่ประมาณค่าไม่ได้ของมาเตสวารีจี

สภาพของการหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิต

สภาพของทั้งการหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิตเป็นของสิ่งนั้นเอง เมื่อเราใช้คำว่า หลุดพ้น สิ่งนี้หมายถึงการหลุดพ้นจากการเล่นบทบาทในร่างกาย นี้หมายถึงดวงวิญญาณไม่มีบทบาทที่จะเล่นในร่างกายบนโลกนี้อีกต่อไป เมื่อดวงวิญญาณไม่มีบทบาทเช่นมนุษย์นั้นหมายความว่าดวงวิญญาณอยู่ในโลกที่ไม่มีตัวตนซึ่งเป็นโลกที่อยู่เหนือความสุขและความทุกข์ นี้เรียกว่าสภาพของการหลุดพ้น ที่ไม่ใช่สถานภาพของการหลุดพ้นในชีวิต ดวงวิญญาณที่เป็นอิสระจากบ่วงกรรมใดๆ นั่นคือขณะที่เป็นผู้แสดงในร่างกายและยังคงละวางจากบ่วงพันธะของกรรมใดๆ นั้นอยู่ในสถานภาพของการหลุดพ้นในชีวิต สภาพที่สูงสุดเหนือสิ่งใด นั้นคือรางวัลของเทพของเราโดยการทำความเพียรพยายามในชาติเกิดนี้ เราได้รับรางวัลของเทพของยุคทอง นั้นคือสถานภาพที่สูงของเรา แต่เราจะสามารถพูดถึงดวงวิญญาณผู้ที่ไม่ได้กำลังเล่นบทบาทที่พวกเขามีสถานภาพได้อย่างไร เมื่อดวงวิญญาณไม่มีบทบาทบนเวที ดวงวิญญาณไม่มีสถานภาพของการหลุดพ้น มนุษย์ทั้งหมดไม่ได้กำลังไปสู่ยุคทอง เพราะชุมนุมของมนุษย์นั้นเล็กมาก ณ ที่นั่น ผู้ที่มีโยคะกับพระเจ้าและกลับมาคาร์มาทีท จะได้รับสถานภาพของเทพของการหลุดพ้นในชีวิตของยุคทอง ที่เหลือจะมีประสบการณ์การถูกลงโทษจากดารามราชและกลับมาเป็นอิสระจากบ่วงกรรม พวกเขาจะได้รับการปลดปล่อยและกลับมาบริสุทธิ์และไปยังดินแดนของการหลุดพ้น พวกเขาอยู่ในการหลุดพ้นแต่พวกเขาไม่มีสถานภาพใดในดินแดนของการหลุดพ้น สภาพนั้นที่ได้รับโดยอัตโนมัติตามเวลาโดยปราศจากการที่ลูกต้องทำความเพียรพยายามสำหรับสิ่งนั้น ความปรารถนาที่มนุษย์มีจากยุคทองแดงถึงตอนจบของยุคเหล็กในการไม่เข้ามาในวงจรของการเกิดและการตายนั้นได้รับการเติมเต็มในขณะนี้ สิ่งนี้หมายความว่าทุกดวงวิญญาณต้องผ่านดินแดนของการหลุดพ้นอย่างแน่นอน อัจชะ