16.07.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูก ๆ ที่แสนหวาน ยุคบรรจบกันนี้เป็นยุคที่บาปของลูกได้รับการปลดเปลื้อง แน่นอนลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์ในยุคนี้และไม่ทำบาปใดๆ

คำถาม:
ลูกคนไหนที่สามารถมีประสบการณ์ของความสุขที่เหนือประสาทสัมผัส?

คำตอบ:
ผู้ที่เต็มไปด้วยเพชรพลอยแห่งความรู้ที่ไม่สูญสลายสามารถมีประสบการณ์ของความสุขที่เหนือประสาทสัมผัสได้ ยิ่งลูกซึมซับความรู้ไว้ในชีวิตของลูกมากเท่าไหร่ ลูกก็จะยิ่งกลับมามั่งคั่งมากขึ้นเท่านั้น หากลูกไม่ซึมซับเพชรพลอยแห่งความรู้ใดๆลูกก็ยังคงยากจน พ่อกำลังให้ความรู้ของอดีต ปัจจุบัน และอนาคตแก่ลูก และทำให้ลูกกลายเป็นตรีกาลดาร์ชิ

เพลง:
ขอคารวะต่อชีวา

โอมชานติ
อดีตในเวลานี้ได้กลายเป็นปัจจุบันและแล้วปัจจุบันจะกลายเป็นอดีต ผู้คนจดจำอดีต เวลานี้ลูกอยู่ในยุคบรรจบกันที่เป็นสิริมงคลที่สุด คำว่า สิริมงคล (purshottam) ต้องมีการใช้อย่างแน่นอน ลูกสามารถเห็นปัจจุบัน อนุสรณ์ของอดีตกำลังเกิดขึ้นในทางปฏิบัติในเวลานี้ ไม่ควรมีความสงสัยเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิ่งนี้ ลูกๆรู้ว่าเวลานี้เป็นยุคบรรจบกันและเป็นตอนจบของยุคเหล็กด้วยเช่นกัน 5000 ปีที่แล้ว ยุคบรรจบกันเคยเป็นอดีตอย่างแน่นอน และเวลานี้ได้กลายเป็นปัจจุบัน เวลานี้พ่อมาแล้ว ดังนั้นอนาคตคือสิ่งซึ่งเคยเป็นอดีต เวลานี้พ่อกำลังสอนราชาโยคะแก่ลูกเพื่อที่ลูกจะได้รับอาณาจักรของลูกในยุคทอง เวลานี้เป็นยุคบรรจบกัน ไม่มีใครนอกจากลูกๆรู้ถึงสิ่งเหล่านี้ ลูกกำลังศึกษาราชาโยคะในทางปฏิบัติ ซึ่งง่ายดายมาก ลูกๆทั้งเยาว์วัยหรือแก่ชราต้องอธิบายหนึ่งสิ่งหลักอย่างแน่นอนว่า: จดจำพ่อและบาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้อง เนื่องจากเป็นเวลาสำหรับบาปของลูกได้รับการปลดเปลื้อง ใครเล่าจะกระทำบาปอีกต่อไป? อย่างไรก็ตามมายาทำให้ลูกกระทำบาป และแล้วลูกเข้าใจว่าลูกเคยถูกตบตีและถูกทำให้กระทำผิดอย่างรุนแรง ลูกได้ร้องเรียกหาพ่อ: โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ได้โปรดมา! เวลานี้พ่อได้มาชำระลูกให้บริสุทธิ์ ลูกควรกลับมาบริสุทธิ์ใช่ไหม? หลังจากเป็นของพระเจ้า ลูกไม่ควรกลับมาไม่บริสุทธิ์ ในยุคทอง ทุกคนบริสุทธิ์ บารัตเองเคยบริสุทธิ์ เป็นที่จดจำว่า: โลกที่มีกิเลสและโลกที่ปราศจากกิเลส พวกเขาปราศจากกิเลสอย่างสมบูรณ์และเรามีกิเลส เพราะเราข้องแวะในกิเลส คำว่า กิเลส หมายถึง ชั่วร้าย เป็นผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ผู้ที่ร้องเรียกหาท่านให้มาและชำระพวกเขาให้บริสุทธิ์ ผู้ที่โกรธไม่ร้องเรียกหา พ่อมาตามแผนของละคร สิ่งนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แม้เพียงเล็กน้อย อะไรก็ตามที่ได้เกิดขึ้นในอดีตกำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน การรู้อดีต,ปัจจุบันและอนาคตเป็นที่รู้กันว่าเป็นตรีกาลดาร์ชิ สิ่งนี้ต้องเป็นที่จดจำ สิ่งเหล่านี้ทำให้ลูกต้องเพียรพยายามอย่างมาก ลูกลืมซ้ำแล้วซ้ำอีก มิฉะนั้นลูกๆจะมีประสบการณ์ความสุขเหนือประสาทสัมผัสอย่างมาก! ลูกกำลังกลับมามั่งคั่งอย่างที่สุดด้วยเพชรพลอยแห่งความรู้ที่ไม่สูญสลาย ยิ่งลูกซึมซับมากเท่าไหร่ ลูกก็จะยิ่งกลับมามั่งคั่งมากเท่านั้น อย่างไรก็ตามนั่นเป็นเรื่องของโลกใหม่ ลูกรู้ว่าอะไรก็ตามที่ลูกทำในขณะนี้เป็นไปเพื่อโลกใหม่อนาคต พ่อได้มาเพื่อก่อตั้งโลกใหม่และทำลายโลกเก่า สิ่งนี้จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับที่ได้เกิดขึ้นเมื่อวงจรที่แล้ว ลูกๆจะเห็นสิ่งนี้ด้วยเช่นกัน จะมีภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยเช่นกัน แผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นและทุกสิ่งจะถูกทำลาย จะมีแผ่นดินไหวมากมายในบารัต เราพูดว่าทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน สิ่งนี้ได้เกิดขึ้นเช่นกันเมื่อวงจรที่แล้ว เหตุนี้เองจึงมีการพูดว่าเมืองดวารกาทองคำได้จมลงใต้ทะเล ลูกๆควรทำให้สิ่งนี้นั่งอยู่ในสติปัญญาของลูกอย่างชัดเจนมากว่าลูกได้รับความรู้นี้เช่นกันเมื่อ 5000 ปีที่แล้ว ไม่มีความแตกต่างแม้เพียงเล็กน้อยในสิ่งนี้ บาบาเราได้ประกาศสิทธิ์ในมรดกของเราจากท่าน 5000 ปีที่แล้ว เราได้ประกาศสิทธิ์ในมรดกของเราจากท่านนับครั้งไม่ถ้วน ไม่สามารถนับได้ ลูกกลายเป็นนายของโลกหลายครั้ง แล้วลูกก็กลายเป็นขอทานด้วยเช่นกัน ในเวลานี้ทั้งบารัตกลายเป็นขอทาน ลูกเขียนว่า ตามแผนของละคร ผู้คนเหล่านั้นไม่ใช้คำว่าละคร พวกเขามีแผนของเขาเอง ลูกพูดว่าตามแผนของละคร เรากำลังทำการก่อตั้งอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันกับที่เราได้ทำเมื่อ 5000 ปีที่แล้ว เวลานี้เรากำลังทำตามศรีมัทและกำลังทำเช่นเดียวกันกับที่เราได้ทำในวงจรที่แล้ว เรากำลังได้รับพลังโดยการทำตามศรีมัท มีชื่อชีพ ชัคตี ลูกชีพชัคตีเป็นเทวีเหล่านั้นผู้ที่ได้รับการกราบไหว้บูชาในวัด ลูกคือเทวีผู้ที่ได้รับอาณาจักรของโลกอีกครั้ง ให้ดูว่าจากัดอัมบ้าได้รับการกราบไหว้มากเพียงไร! เธอได้รับชื่อมากมาย อย่างไรก็ตามเธอเป็นเพียงผู้เดียว เช่นที่พ่อคือชีวาเพียงผู้เดียวเท่านั้น ลูกช่วยทำให้โลกกลายเป็นสวรรค์และดังนั้นลูกก็ได้รับการกราบไหว้บูชาเช่นกัน มีเทวีมากมาย! ลักษมีได้รับการกราบไหว้บูชาอย่างมาก ในวันดีพมาลา (ดิวาลีเทศกาลแห่งแสง) พวกเขากราบไหว้มหาลักษมี(ลักษมีที่มีสี่มือ) เธอคือหัวหน้า จักรพรรดิและจักรพรรดินีด้วยเช่นกันเป็นมหาลักษมี ทั้งสองถูกรวมไว้ในสิ่งนี้ เราเคยกราบไหว้บูชามหาลักษมี ถ้าความมั่งคั่งของเราเพิ่มขึ้น เราเชื่อว่าเป็นเพราะพรที่ได้รับจากมหาลักษมี พวกเขาเพียงแค่กราบไหว้บูชาเธอทุกปี อัจชะ ผู้คนร้องขอความมั่งคั่งจากเธอ พวกเขาร้องขอสิ่งใดจากเทวีเหล่านั้น? ลูกเทวีแห่งยุคบรรจบกันให้พรสำหรับสวรรค์ ผู้คนไม่รู้ว่าความปรารถนาของพวกเขาทั้งหมดสำหรับสวรรค์สามารถได้รับการเติมเต็มโดยเทวีทั้งหลาย ลูกคือเทวีใช่ไหม? ลูกให้ทานความรู้แก่มนุษย์ซึ่งด้วยความรู้นี้ความปรารถนาทั้งหมดของพวกเขาได้รับการเติมเต็ม เมื่อพวกเขามีความเจ็บป่วย พวกเขาร้องขอเทวีให้รักษาและคุ้มครองพวกเขา มีเทวีหลายประเภท ลูกคือเทวีชีพชัคตีแห่งยุคบรรจบกัน ลูกให้พรพวกเขาด้วยสวรรค์ พ่อให้สิ่งนี้และลูกๆก็ให้สิ่งนี้เช่นกัน พวกเขาแสดงให้เห็นมหาลักษมีที่มองเห็นได้ แต่พวกเขาทำให้นารายณ์นั้นแฝงตัว พ่อกำลังเพิ่มอิทธิพลของลูกๆ เทวีทั้งหลายทำให้สมปรารถนาทั้งหมดสำหรับความสุขเป็นเวลา 21 ชาติเกิด ผู้คนร้องขอความมั่งคั่งจากมหาลักษมี พวกเขาทำธุรกิจที่ดี ฯลฯ เพื่อความมั่งคั่ง พ่อมาและทำให้ลูกกลายเป็นนายของทั้งโลกและให้ความมั่งคั่งมากมายแก่ลูก ศรีลักษมีและนารายณ์เคยเป็นนายของโลก เวลานี้พวกเขายากจนข้นแค้น ลูกๆรู้ว่าพวกเขาได้ปกครองอาณาจักรอย่างไร แล้วสถานภาพของพวกเขาค่อยๆ ลดลงอย่างไร ดูซิว่าว่าสภาพของลูกในเวลานี้ได้กลายเป็นเช่นไรจากการใช้ชาติเกิดใหม่ และองศาของลูกได้ลดลง! นี่ไม่ใช่สิ่งใดใหม่ วงจรยังคงหมุนไปทุก 5000 ปี บารัตยากจนอย่างมากในเวลานี้! นี่เป็นอาณาจักรของราวัน บารัตเคยสูงส่งมาก บารัตเคยเป็นอันดับหนึ่ง เวลานี้เป็นอันดับสุดท้าย ถ้าบารัตไม่ได้กลายเป็นอันดับสุดท้ายแล้วจะสามารถเป็นอันดับหนึ่งได้อย่างไร? จะต้องมีบัญชีที่ถูกต้อง เมื่อลูกไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้อย่างอดกลั้น, ทุกสิ่งจะเข้าไปในสติปัญญาของลูกโดยอัตโนมัติ เหล่านี้คือเรื่องราวที่แสนหวาน! เวลานี้ลูกรู้วงจรโลกทั้งหมด การศึกษาไม่ใช่อยู่ในโรงเรียนเท่านั้น ครูให้บทเรียนแก่ลูกเพื่อศึกษาที่บ้าน นั่นเรียกว่าการบ้าน พ่อเช่นกันให้การบ้านแก่ลูก ตลอดทั้งวันลูกสามารถทำธุรกิจของลูก ฯลฯ ได้ เพราะลูกต้องหาเลี้ยงชีพสำหรับร่างกาย ทุกคนมีเวลาในอมฤตเวลา ตี 2 หรือตี 3 ในตอนเช้าเป็นเวลาที่ดีมาก จงตื่นขึ้นในเวลานั้นและจดจำพ่อด้วยความรักอย่างมาก เป็นกิเลสที่สร้างความทุกข์แก่ลูกตั้งแต่เวลาเริ่มต้น, ตลอดตอนกลาง, ถึงตอนจบของกิเลส ผู้คนเผาหุ่นจำลองของราวัน แต่พวกเขาไม่เข้าใจความหมายของสิ่งนั้น พวกเขาพูดว่าธรรมเนียมของการเผาหุ่นราวันได้เริ่มมาตั้งแต่เวลาเริ่มต้น สิ่งนั้นเช่นกันถูกกำหนดไว้ในละคร พวกเขาได้เฝ้าแต่ฆ่าราวันเรื่อยมา, แต่แล้วราวันก็ไม่เคยตาย! เวลานี้ลูกๆเข้าใจว่าเมื่อใดการเผาหุ่นราวันจะสิ้นสุด เวลานี้ลูกกำลังฟังเรื่องราวของนารายณ์ที่แท้จริง ลูกรู้ว่าเวลานี้ลูกกำลังได้รับมรดกของลูกจากพ่อ เพราะไม่มีใครรู้จักพ่อ ทุกคนเป็นลูกกำพร้า พวกเขาไม่รู้จักพ่อผู้ทำให้บารัตเป็นสวรรค์ สิ่งนี้ถูกกำหนดไว้ในละครเช่นกัน เป็นเพียงเมื่อพวกเขาได้ลงบันไดมาและกลับมาตาโมประธานที่พ่อมา อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่พิจารณาตนเองว่าตาโมประธาน พ่อพูด: ต้นไม้ทั้งต้นได้ถึงสภาพเสื่อมโทรมทั้งหมดแล้วในเวลานี้! ไม่มีแม้แต่ดวงวิญญาณเดียวที่สะโตประธาน ดวงวิญญาณที่สะโตประธานคงอยู่ในดินแดนแห่งความสงบและดินแดนแห่งความสุข เวลานี้พวกเขาตาโมประธาน เพียงพ่อเท่านั้นสามารถมาและปลุกลูกให้ตื่นจากการหลับใหลของความไม่รู้ ลูกเฝ้าแต่ปลุกตนเองและก็ปลุกผู้อื่นให้ตื่น เมื่อใครบางคนตาย ผู้คนจุดตะเกียงเพื่อว่าจะสามารถมีแสงสำหรับดวงวิญญาณนั้น เวลานี้มีความมืดมิดทุกหนแห่ง ดังนั้นดวงวิญญาณไม่สามารถกลับบ้านได้ แม้ว่าพวกเขาต้องการได้รับการหลุดพ้นจากความทุกข์ของพวกเขา ก็ไม่มีแม้ดวงวิญญาณเดียวที่สามารถได้รับการปลดปล่อย ลูกๆผู้ที่คงตระหนักรู้ว่าเวลานี้เป็นยุคบรรจบกันที่เป็นสิริมงคลที่สุดไม่สามารถหยุดการให้ทานเพชรพลอยของความรู้ เช่นที่ผู้คนให้ทานและทำบุญที่ยิ่งใหญ่ในเดือนบุญอันเป็นสิริมงคล เช่นเดียวกันลูกต้องให้ทานเพชรพลอยของความรู้ในยุคบรรจบกันที่สิริมงคลมากที่สุดนี้ ลูกเข้าใจด้วยเช่นกันว่าพ่อสูงสุด, ดวงวิญญาณสูงสุด, ท่านเองกำลังสอนลูกอยู่ ไม่มีเรื่องของกฤษณะในการทำสิ่งนี้ กฤษณะเป็นเจ้าชายองค์แรกของยุคทอง แล้วเขายังใช้ชาติเกิดต่อไป บาบาได้อธิบายแก่ลูกถึงความลับของอดีต, ปัจจุบันและอนาคต ลูกกำลังกลายเป็นตรีกาลดาร์ชิ ไม่มีใครนอกจากพ่อสามารถทำให้ลูกกลายเป็นตรีกาลดาร์ชิได้ เพียงพ่อเท่านั้นที่มีความรู้ของตอนเริ่ม ตอนกลางและตอนจบของโลก เพียงท่านเท่านั้นเรียกว่ามหาสมุทรแห่งความรู้ เพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ได้รับการจดจำว่าสูงสุดเหนือสิ่งใด ท่านคือผู้สร้าง คำว่า พระเจ้าแห่งสวรรค์ พ่อ นั้นชัดเจนมาก ท่านคือผู้เป็นหนึ่งเดียวผู้ก่อตั้งสวรรค์ วันเกิดของชีวาได้รับการเฉลิมฉลอง แต่ไม่มีใครรู้ว่าท่านมาเมื่อใดหรือท่านทำอะไรเมื่อท่านมา พวกเขาไม่แม้จะเข้าใจว่าวันเกิดของท่านหมายความว่าอะไร ดังนั้นพวกเขาเฉลิมฉลองอะไร? ทั้งหมดนั้นถูกกำหนดไว้ในละคร เป็นเพียงในเวลานี้ ไม่ใช่เวลาอื่น ที่ลูกๆรู้ตอนเริ่ม ตอนกลางและตอนจบของละคร ลูกจะมารู้สิ่งนี้อีกครั้งเมื่อพ่อมาอีกครั้ง เวลานี้ลูกได้ตระหนักว่าวงจรของ 84 ชาติเกิดหมุนไปอย่างไร มีอะไรในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา? ลูกไม่ได้รับสิ่งใดจากการทำตามสิ่งนั้น ผู้ที่เลื่อมใสศรัทธามากมายเดินทางไปยังสถานที่ที่มีฝูงชนแออัดและสะดุดล้มไปรอบๆ บาบาได้ปลดปล่อยลูกจากสิ่งนั้น เวลานี้ลูกเข้าใจว่าลูกกำลังทำตามศรีมัทและกำลังทำให้บารัตสูงส่งอีกครั้งหนึ่ง โดยการทำตามศรีมัทเท่านั้นที่ลูกสามารถกลับมาสูงส่งได้ ศรีมัทนั้นได้รับในยุคบรรจบกันเท่านั้น ลูกรู้อย่างถูกต้องแม่นยำว่าลูกเคยเป็นใครและลูกจะกลายเป็นสิ่งนั้นอีกครั้งอย่างไร เวลานี้ลูกกำลังทำความเพียรพยายามอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ได้สิ่งนั้น ลูกๆ ถ้าในขณะที่ลูกทำความเพียรพยายามแล้วลูกสอบตก ลูกต้องให้ข่าวนั้นแก่พ่อเพื่อที่พ่อสามารถเตือนลูกและทำให้ลูกตื่นตัวอีกครั้ง อย่าได้เพียงแค่นั่งลงและพิจารณาว่าตนเองล้มเหลว จงลุกขึ้นอีกครั้ง กินยาบ้าง! ศัลยแพทย์กำลังนั่งอยู่ที่นี่ บาบาอธิบายว่ามีความแตกต่างกันมากเพียงใดในการตกลงมาจากชั้นห้าและการตกลงมาจากชั้นสอง กิเลสตัณหาราคะคือชั้นห้า เหตุนี้เองบาบาบอกว่า ตัณหาราคะเป็นศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ทำให้ลูกไม่บริสุทธิ์ เวลานี้จงกลับมาบริสุทธิ์! พ่อผู้ชำระให้บริสุทธิ์มาเพื่อชำระลูกให้บริสุทธิ์ ท่านจะทำให้ลูกบริสุทธิ์ในยุคบรรจบกันอย่างแน่นอน นี่คือการบรรจบพบกันของตอนจบของยุคเหล็กและตอนต้นของยุคทอง ลูกๆรู้ว่าในเวลานี้พ่อกำลังปลูกต้นอ่อน แล้วต้นไม้ทั้งต้นจะเติบโตที่นี่ ต้นไม้ของลูกบราห์มินจะเติบโตแล้วลูกจะมีประสบการณ์ของความสุขในสุริยวงศ์และจันทราวงศ์ ได้มีการอธิบายแก่ลูกอย่างง่ายดายมาก! อัจชะ ถ้าลูกไม่ได้รับมุรลี ก็จงจดจำพ่อ! ทำให้มั่นคงในสติปัญญาของลูกว่าชีพบาบาบอกลูกโดยผ่านร่างกายของบราห์มา: จดจำพ่อและลูกจะไปสู่สกุลวิษณุ ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามของลูก ความเพียรพยายามอะไรที่ลูกได้ทำทุกวงจร นั่นคือความเพียรพยายามที่แท้จริงที่ลูกจะทำในขณะนี้ เป็นเวลาครึ่งวงจรที่ลูกมีสำนึกเป็นร่าง เวลานี้เพียรพยายามอย่างเต็มที่ที่จะกลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ สิ่งนี้ต้องใช้ความเพียรพยายาม การศึกษานี้ง่ายดาย สิ่งหลักคือการกลับมาบริสุทธิ์ การลืมพ่อเป็นความผิดอย่างยิ่ง โดยการกลับมามีสำนึกเป็นร่างที่ลูกลืมท่าน ดำเนินธุรกิจของลูก ฯลฯ เป็นเวลาแปดชั่วโมงเพื่อการหาเลี้ยงชีพของร่างกายของลูก แต่เพียรพยายามที่จะอยู่ในการจดจำระลึกถึงเป็นเวลาอีกแปดชั่วโมง สภาพนั้นจะไม่ถูกสร้างขึ้นอย่างรวดเร็วมาก ในเวลาสุดท้ายเมื่อลูกถึงสภาพนั้นการทำลายล้างจะเกิดขึ้น เมื่อลูกไปถึงสภาพที่อยู่เหนือบ่วงกรรม ร่างกายของลูกจะไม่คงอยู่ ลูกจะละร่างนั้นเพราะดวงวิญญาณจะกลับมาบริสุทธิ์ เมื่อลูกถึงสภาพอยู่เหนือบ่วงกรรมของลูกตามลำดับกัน สงครามจะเริ่มขึ้น จนกว่าจะถึงเวลานั้น การซ้อมจะยังคงดำเนินต่อไป อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ให้ทานเพชรพลอยแห่งความรู้ที่ไม่สูญสลายในเดือนแห่งบุญที่เป็นสิริมงคลที่สุดนี้ ตื่นขึ้นมาในเวลาอมฤตและไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้ พร้อมกับการหารายได้เพื่อเลี้ยงชีพของลูกตามศรีมัท ลูกต้องทำการบ้านที่พ่อให้กับลูกอย่างแน่นอน

2. เมื่อใดก็ตามที่ลูกมีอุปสรรคในความเพียรพยายามของลูก ให้ข่าวนั้นแก่พ่อและรับศรีมัทจากท่าน บอกทุกสิ่งแก่ศัลยแพทย์ นี่เป็นเวลาที่บาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้อง ดังนั้นอย่าได้กระทำบาปใดอีกต่อไป

พร:
ขอให้ลูกกลับมาอยู่เหนือบ่วงกรรมเหมือนพ่อและเป็นอิสระจากร่างกาย ความสัมพันธ์ และความสะดวกสบายทางวัตถุ

หากผู้ที่รักษารูปแบบของจิตสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณของพวกเขาในขณะที่ดูแลครอบครัวของพวกเขาอย่างเป็นเครื่องมือตามคำแนะนำสั่งสอนและไม่ได้มาจากความผูกพันยึดมั่นและได้รับคำสั่งให้ออกไปตอนนี้พวกเขาก็จะทำเช่นนั้น เมื่อเสียงแตรเป่าเวลาของลูกจะไม่ผ่านไปด้วยความคิด ลูกจะถูกกล่าวว่าเป็นผู้เอาชนะความผูกพันยึดมั่น ดังนั้นตรวจสอบตัวเองว่ามีบ่วงพันธะใด ๆ ของร่างกายความสัมพันธ์ และความสะดวกสบายทางวัตถุกำลังดึงลูกเข้าไปหาตัวมันเองหรือไม่ ที่ใดมีบ่วงที่นั่นจะมีแรงดึงดูด แต่ผู้ที่อิสระจะอยู่ใกล้กับสภาพที่อยู่เหนือบ่วงกรรมเช่นเดียวกับพ่อ

คติพจน์:
พร้อมกับความรักและความร่วมมือจงกลายเป็นรูปของพลังและลูกจะได้รับอันดับต้นๆในอาณาจักร