16.09.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน พ่อมาเพื่อขจัดความทุกข์ของทุกคนและให้ความสุข ดังนั้นเมื่อลูกคือลูกๆ ของผู้ขจัดความทุกข์ลูกต้องไม่เป็นเหตุของความทุกข์แก่ใคร

คำถาม:
อะไรคือสิ่งชี้บอกหลักของลูกที่จะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงส่ง?

คำตอบ:
1 พวกเขาจะทำตามศรีมัทเสมอ 2 พวกเขาไม่เคยดื้อดึงเกี่ยวกับสิ่งใด 3 พวกเขาศึกษาเล่าเรียนด้วยตนเองและวิ่งไปข้างหน้าเพื่อให้ติลัคของอำนาจในการปกครองกับตนเอง 4 พวกเขาไม่เคยทำให้ตนเองเกิดการสูญเสีย 5 พวกเขามีความเมตตาและมีความรู้สึกที่ให้คุณประโยชน์แก่ทุกคน พวกเขามีความใส่ใจอย่างมากในงานรับใช้ 6 พวกเขาไม่ทำการกระทำใดๆที่ตกต่ำ พวกเขาไม่ต่อสู้รบราหรือทะเลาะเบาะแว้งกัน

เพลง:
ลูกสูญเสียเวลากลางคืนในการหลับนอนและกลางวันในการรับประทาน

โอมชานติ
ลูกๆ ทางจิตกำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าพ่อทางจิต เพียงลูกๆ เท่านั้นที่เข้าใจภาษานี้ ไม่มีคนใหม่คนใดเข้าใจภาษานี้ได้ ไม่มีใครอื่นพูดคำว่า โอ ลูกๆ ทางจิต ไม่มีใครอื่นแม้กระทั่งรู้ถึงวิธีที่จะพูดเช่นนี้ ลูกรู้ว่าลูกกำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าพ่อทางจิต พ่อผู้ซึ่งไม่มีใครรู้จักท่านอย่างถูกต้องแม่นยำ แม้ว่าลูกจะเข้าใจว่าลูกคือดวงวิญญาณเพศชาย ที่ลูกทั้งหมดคือดวงวิญญาณและพ่อคือหนึ่งเดียว ไม่มีใครรู้สิ่งนี้อย่างถูกต้องแม่นยำ จนกว่าลูกจะมาที่นี่เป็นการส่วนตัวเพื่อที่จะเข้าใจไม่เช่นนั้นลูกจะเข้าใจได้อย่างไร? ต่อเมื่อลูกมาอยู่เบื้องหน้าพ่อเป็นการส่วนตัวเท่านั้นที่ลูกสามารถเข้าใจได้ ลูกคือบราห์มิน นามสกุลของลูกคือ: บราห์มากุมารและบราห์มากุมารีของสกุลบราห์มิน ดวงวิญญาณทั้งหมดเป็นของชีวา ลูกไม่ได้เรียกว่าเป็นชีพกุมารหรือชีพกุมารี คำพูดเหล่านั้นผิด มีทั้งกุมารและกุมารี ในฐานะดวงวิญญาณลูกทั้งหมดเป็นของชีวา เมื่อลูกกลายเป็นลูกของมนุษย์ลูกก็เรียกว่าเป็นกุมารและกุมารี ลูกๆของชีวาแน่นอนคือดวงวิญญาณที่ไม่มีตัวตน เพียงดวงวิญญาณเท่านั้นที่ถูกเรียกว่าซาลิแกรมอาศัยอยู่ในโลกวิญญาณ เมื่อลูกมาที่นี่ลูกก็กลายเป็นกุมารและกุมารีที่มีร่างกายที่มีตัวตน ในความเป็นจริงลูกคือกุมารลูกของชีพบาบา ลูกกลายเป็นกุมารและกุมารีเมื่อลูกเข้ามาในร่าง ลูกคือบราห์มากุมารและกุมารีและเหตุนี้เองลูกเรียกว่าเป็นพี่น้องหญิงชาย เป็นในเวลานี้ลูกได้รับความรู้ ลูกรู้ว่าบาบาจะทำให้พวกเราบริสุทธิ์และพาเรากลับไปกับท่าน มากเท่าที่ดวงวิญญาณจดจำพ่อพวกเขาจะกลับมาบริสุทธิ์มากตามนั้น ลูกดวงวิญญาณศึกษาความรู้นี้ที่ให้ไว้โดยผ่านปากของบราห์มา ความรู้ของพ่อชัดเจนในภาพด้วยเช่นกัน ชีพบาบากำลังสอนเราด้วยตัวท่านเอง กฤษณะไม่ได้สอนเราหรือพ่อไม่สามารถสอนเราผ่านกฤษณะ กฤษณะคือเจ้าชายแห่งสวรรค์ ลูกๆ ต้องอธิบายสิ่งนี้ด้วยเช่นกัน กฤษณะคือลูกของพ่อแม่ของเขาในยุคทอง เขาคือลูกของพ่อในยุคทอง เขาคือเจ้าชายแห่งสวรรค์ ไม่มีใครรู้จักเขา ในวันเกิดของกฤษณะผู้คนจะทำชิงช้าให้กับกฤษณะในบ้านของพวกเขาเองและในวัด ผู้เป็นแม่ก็ไปที่วัดและใส่เงินในกล่องและก็ทำกราบไหว้บูชา ทุกวันนี้ได้มีการแสดงพระคริสต์ในลักษณะเดียวกันกับกฤษณะ: เขาได้รับการสวมมงกุฎฯลฯ และวางไว้บนตักของแม่เช่นเดียวกับที่แสดงไว้กับกฤษณะ ชื่อกฤษณะและพระคริสต์นั้นฟังดูคล้ายกันแต่มีความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างการเกิดของกฤษณะและการเกิดของพระคริสต์ การเกิดของดวงวิญญาณพระคริสต์ไม่ได้อยู่ในรูปของเด็กทารก ดวงวิญญาณของพระคริสต์มาและเข้าไปในใครบางคน เขาไม่สามารถถือกำเนิดด้วยกิเลสได้ ก่อนหน้านี้พวกเขาไม่เคยวาดภาพพระคริสต์ในวัยเด็ก พวกเขามักจะวาดพระคริสต์บนไม้กางเขนเสมอ เวลานี้พวกเขาได้แสดงพระคริสต์ในลักษณะนี้ ลูกๆ รู้ว่าไม่มีใครที่เป็นผู้ที่ก่อตั้งศาสนาจะถูกฆ่าด้วยวิธีนั้น ดังนั้นพวกเขาฆ่าใคร? ผู้ที่พระคริสต์เข้าไปในร่าง ได้รับความเจ็บปวด ดวงวิญญาณที่สะโตประธานจะได้รับความเจ็บปวดได้อย่างไร? เขาได้ทำกรรมอะไรไว้ซึ่งได้รับความเจ็บปวดมากมายขนาดนั้น? ดวงวิญญาณมาในสภาพที่สะโตประธาน (บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์) บัญชีของทุกคนต้องได้รับการชำระสะสาง เวลานี้พ่อทำให้ทุกคนบริสุทธิ์ ดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ (สะโตประธาน) ไม่สามารถมาจากที่นั่นและมีประสบการณ์ของความเจ็บปวด เป็นดวงวิญญาณที่ต้องประสบความทุกข์ทรมาน เมื่อดวงวิญญาณอยู่ในร่างซึ่งได้รับประสบการณ์ของความเจ็บปวดและทุกข์ทรมาน ใครที่พูดว่า ฉันรู้สึกเจ็บปวด? ผู้ที่อยู่ในร่างกาย พวกเขาพูดว่าดวงวิญญาณสูงสุดนั้นอยู่ในทุกคน อย่างไรก็ตามท่านจะไม่พูดว่า พ่อรู้สึกเจ็บปวด ดวงวิญญาณสูงสุดจะอยู่ในทุกคนได้อย่างไร? ดวงวิญญาณสูงสุดจะทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดได้อย่างไร? ดวงวิญญาณนั้นร้องเรียกหา: โอ พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ขจัดความทุกข์ทรมานของเรา! เป็นพ่อเหนือโลกที่ดวงวิญญาณนั้นเรียกหา ลูกรู้ว่าเวลาพ่อมาและท่านกำลังแสดงวิธีการที่จะขจัดความทุกข์ทรมานของลูก ลูกดวงวิญญาณกลับมามีพลานามัยดีและมั่งคั่งเมื่ออยู่ในร่างกาย ลูกนั้นจะไม่พูดว่า พลานามัยดีและมั่งคั่งในโลกวิญญาณ ที่นั่นไม่มีโลก ที่นั่นมีเพียงความสงบ ที่นั่นลูกอยู่ในสภาพของศาสนาดั้งเดิมของความสงบ เวลานี้พ่อมาเพื่อขจัดความเจ็บปวดและให้ความสุขกับทุกคน ดังนั้นท่านพูดกับลูกๆ: ลูกต้องกลายเป็นของพ่อ ดังนั้นอย่าได้ทำร้ายใคร นี่คือสนามรบแต่เป็นสนามรบที่แฝงตัว ส่วนที่อื่นนั้นมองเห็นได้ ลูกต้องอธิบายความหมายของคำพูดที่ว่า: ผู้ที่ตายในสนามรบนี้จะได้ไปสวรรค์ ดูสิว่าการต่อสู้รบรานี้สำคัญแค่ไหน! ลูกๆ รู้ว่าไม่มีใครสามารถไปสู่สวรรค์ด้วยการตายในการรบราที่อื่น ในกีตะมีคำกล่าวว่า: พระเจ้าพูด ลูกมีความเชื่อในท่านใช่ไหม? พระเจ้าพูดกับใคร? ท่านพูดสิ่งนี้กับผู้ที่กำลังสู้รบในการรบรานั้น หรือท่านพูดเช่นนั้นกับลูก? ท่านพูดสิ่งนั้นกับทั้งสอง พวกเขาได้รับการบอกด้วยเช่นกันว่า: จงพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ! ต้องมีการทำงานรับใช้นี้ด้วยเช่นกัน หากลูกต้องการไปสวรรค์ลูกต้องทำความเพียรพยายาม! มีผู้คนของทุกศาสนาในสงคราม มีชาวซิกข์เช่นกัน พวกเขาก็จะไปสู่ศาสนาซิกข์ มันเป็นไปได้ที่พวกเขาจะไปสวรรค์หากพวกเขามาและรับความรู้จากลูกบราห์มินเท่านั้น เมื่อพวกเขาเคยมาหาบาบา บาบาก็จะอธิบายว่า หากพวกเขาอยู่ในการจดจำระลึกถึงชีพบาบาในขณะที่กำลังต่อสู้พวกเขาจะสามารถไปสวรรค์ได้ อย่างไรก็ตามใช่ว่าพวกเขาจะกลายเป็นราชาในสวรรค์ ไม่เลย ไม่สามารถอธิบายให้กับพวกเขามากไปกว่านั้น ความรู้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่สามารถอธิบายให้แก่พวกเขาได้ เมื่อพวกเขาอยู่ในสนามรบแน่นอนพวกเขาจะจดจำเทพพิเศษของเขา หากใครบางคนเป็นชาวซิกส์พวกเขาจะพูดว่า: ชัยชนะแด่กูรูโกวินดา ไม่มีใครจดจำดวงวิญญาณสูงสุดในขณะที่พิจารณาว่าตัวเขาเองเป็นดวงวิญญาณ อย่างไรก็ตามผู้ที่ยอมรับคำแนะนำของพ่อจะไปสู่สวรรค์ พ่อของทุกคนคือผู้เดียวกัน ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ พ่อพูดกับผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ว่า: ด้วยการจดจำพ่อบาปของลูกจะถูกตัดออกไปและลูกจะไปสู่ดินแดนแห่งความสุขที่พ่อกำลังก่อตั้ง หากลูกจดจำชีพบาบาขณะอยู่ในการรบรานี้ลูกก็จะไปสวรรค์ สนามรบนั้นแตกต่างจากสนามรบนี้ พ่อพูดว่า: ความรู้นี้ไม่มีวันถูกทำลาย ทุกคนคือลูกของชีพบาบา เวลานี้ชีพบาบาพูดว่า: ด้วยการจดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นลูกจะมาหาพ่อในดินแดนแห่งการหลุดพ้น ด้วยการศึกษาความรู้นี้ที่มีการสอนในเวลานี้ลูกสามารถประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรแห่งสวรรค์ เป็นสิ่งที่ง่ายดายมาก! ลูกนั้นพบหนทางไปสู่สวรรค์ใน 1 วินาที ฉันดวงวิญญาณกำลังจดจำพ่อ ไปสู่สนามรบในความสุขนี้ เราต้องลงมือทำ ต้องทำทุกสิ่งเพื่อปกป้องประเทศของเรา ที่นั่นมีเพียงศาสนาเดียว ลูกไม่เคยได้ยินความคิดที่ความแตกต่างที่นั่น ที่นี่มีความคิดเห็นแตกต่างกันมากมาย มีการทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่องน้ำและผืนดิน หากมีการตัดแหล่งน้ำหรือน้ำประปาของพวกเขา พวกเขาก็จะเริ่มขว้างปาก้อนหิน ถ้าพวกเขาไม่ให้เมล็ดข้าวหรือพืชพันธ์ธัญญาหารแก่กันก็จะมีการทะเลาะกัน ลูกๆ รู้ว่าพวกเรากำลังก่อตั้งอำนาจในการปกครองตนเอง เป็นไปด้วยการศึกษานี้ที่พวกเราได้มาซึ่งอาณาจักร โลกใหม่ต้องถูกก่อตั้งขึ้นมาอย่างแน่นอน มันถูกกำหนดไว้แล้ว ลูกควรจะมีความสุขอย่างมาก! ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรบราหรือทะเลาะเบาะแว้งกันเกี่ยวกับสิ่งใด เราต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายมาก บาบาได้อธิบายว่าลูกกำลังจะไปบ้านของฝ่ายสามีของลูกและเหตุนี้เองเวลานี้ลูกอยู่ในการถูกเนรเทศ ดวงวิญญาณทั้งหมดจะไป ร่างกายจะไม่ไป ความหยิ่งยโสของร่างกายต้องแตกสลายลง เราเป็นดวงวิญญาณและ 84 ชาติเกิดของเรากำลังจบสิ้นลงในเวลานี้ บอกผู้คนชาวบารัตว่าบารัตเคยเป็นสวรรค์และตอนนี้เป็นยุคเหล็ก ในยุคเหล็กมีศาสนามากมายนับไม่ถ้วน ในยุคทองมีเพียงศาสนาเดียว บารัตกำลังกลายเป็นสวรรค์อีกครั้ง บางคนก็เข้าใจว่าพระเจ้ามาแล้ว เมื่อลูกก้าวหน้าต่อไปพวกเขาก็จะทำนายอนาคต พวกเขาจะได้เห็นบรรยากาศใช่ไหม? ดังนั้นพ่อจึงอธิบายแก่ลูกๆ พ่อเป็นของทุกคน ทุกคนมีสิทธิ์เหนือท่าน พ่อพูดว่า: เวลานี้พ่อได้มาแล้ว พ่อบอกลูกทั้งหมดให้จดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นเพื่อที่บาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้อง มนุษย์เข้าใจว่าเวลานี้สงครามสามารถปะทุได้ตลอดเวลา สงครามสามารถเริ่มขึ้นได้ในวันพรุ่งนี้ ไม่ได้ใช้เวลาเลยสำหรับสงครามที่จะรวบรวมกำลัง อย่างไรก็ตามลูกๆเข้าใจว่าอาณาจักรของเรายังไม่ได้มีการก่อตั้งขึ้น ดังนั้นการทำลายล้างจะสามารถเกิดขึ้นได้อย่างไร? แต่กระนั้นลูกก็ยังไม่ได้ให้สาสน์ของพ่อแก่ทุกคนทั้งสี่ทิศ พ่อผู้ชำระให้บริสุทธิ์พูดว่า: จดจำพ่อแล้วบาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้อง สาสน์นี้ต้องไปถึงหูของทุกคน แม้ว่าสงครามจะเริ่มปะทุขึ้นและระเบิดก็ระเบิดขึ้น ลูกก็มีศรัทธาว่าอาณาจักรของเรากำลังมีการก่อตั้งอย่างแน่นอน การทำลายล้างนั้นยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้จนกว่าจะถึงเวลานั้น ผู้คนพูดว่าต้องมีสันติภาพและความสงบในโลก หากมีสงครามโลกโลกก็จะถูกทำลาย นี่คือมหาวิทยาลัยทางจิต ลูกให้ความรู้กับคนทั้งโลก พ่อผู้เดียวเท่านั้นที่มาและเปลี่ยนแปลงโลก ผู้คนเหล่านั้นพูดว่าวงจรมีหลายล้านปี ลูกรู้ว่าวงจรมีอายุ 5000 ปี มีการกล่าวกันว่ามีสวรรค์เมื่อ 3000 ปีก่อนคริสตกาล พวกเขาคำนวณยุคของศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ ไม่มีการพูดถึงผู้ใดก่อนหน้าศาสนาทั้งสองนั้น ลูกสามารถเปิดเผยทุกสิ่งได้อย่างถูกต้องในแต่ละวัน ดังนั้นลูกควรจะมีความซาบซึ้งอย่างมาก! ไม่มีเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้ง ผู้ที่เป็นลูกกำพร้าคือผู้ที่ทะเลาะเบาะแว้งกัน ไม่ว่าลูกจะทำความเพียรพยายามมากแค่ไหนก็ตามในเวลานี้จะกลายเป็นรางวัลของลูกเป็นเวลา 21 ชาติเกิด หากลูกต่อสู้รบราหรือทะเลาะเบาะแว้งกันลูกจะไม่ได้ประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงส่ง ลูกจะได้รับประสบการณ์ของการลงโทษด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม ไม่ว่าลูกต้องการอะไรก็ตามให้มาหาพ่อ! รัฐบาลก็กล่าวเช่นกันว่า: อย่าได้นำเอากฎหมายมาไว้ในมือของลูกเอง! ลูกบางคนก็พูดว่าลูกต้องการรองเท้าจากต่างประเทศ บาบาพูดว่า: เวลานี้ลูกอยู่อย่างถูกเนรเทศ ที่นั่นลูกจะได้รับสิ่งที่ดีมาก พ่อบอกลูกแต่สิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น ท่านจะพูดว่า: สิ่งนี้ไม่ถูกต้อง ทำไมลูกถึงโหยหาสิ่งเหล่านั้นที่นี่ ลูกต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายมากที่นี่ มิฉะนั้นก็จะมีสำนึกที่เป็นร่าง ลูกต้องไม่ทำตามการกำหนดของลูกในสิ่งนี้ บาบาพูดว่า: หากลูกไม่สบายลูกก็สามารถเรียกหมอได้ ทุกคนสามารถได้รับการรักษาด้วยยา อย่างไรก็ตามพ่ออยู่ที่นี่ไม่ว่าในกรณีใด ถึงอย่างไรศรีมัทก็คือศรีมัท! ที่ใดมีศรัทธาที่นั่นมีชัยชนะ ลูกเข้าใจทั้งหมดนี้ การทำตามคำแนะนำของพ่อมีคุณประโยชน์ เราต้องให้ประโยชน์กับตนเองด้วยเช่นกัน หากลูกไม่สามารถทำให้ใครมีค่าสักปอนด์แล้ว ลูกเองก็จะยังคงอยู่อย่างไม่มีค่าแม้แต่สตางค์แดงเดียว และไม่มีค่าที่จะกลายเป็นเงินปอนด์ หากลูกไม่มีคุณค่าเลยที่นี่แล้วลูกก็จะไม่มีคุณค่าเลยที่นั่น ลูกๆที่เฝ้าแต่ทำงานรับใช้ก็มีความใส่ใจอย่างมากในการทำงานรับใช้ เขาเฝ้าแต่เดินทางไปทั่ว หากลูกไม่ทำงานรับใช้ลูกก็ไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นผู้ให้คุณประโยชน์หรือผู้ที่มีความเมตตาได้ หากลูกไม่จดจำบาบาลูกจะเฝ้าแต่ทำการกระทำที่ตกต่ำลูกจะได้รับสถานภาพที่ต่ำ ไม่ใช่ว่าถึงอย่างไรลูกก็มีโยคะกับชีพบาบาอยู่แล้วหรือถึงอย่างไรลูกก็เป็น BK เป็นเพียงด้วยบราห์มาบาบาเท่านั้นที่ชีพบาบาให้ความรู้แก่ลูก หากลูกจดจำเพียงชีพบาบาเท่านั้นลูกจะรับฟังมุรลีได้อย่างไรและผลของสิ่งนั้นจะเป็นอย่างไร? หากลูกไม่ศึกษาเล่าเรียนลูกจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพอะไร? ลูกรู้ด้วยเช่นกันว่าไม่ใช่ทุกคนจะสามารถมีโชคที่สูงส่ง ที่นั่นเช่นกันสถานภาพจะตามลำดับกันไป ทุกคนต้องกลับมาบริสุทธิ์ ดวงวิญญาณไม่สามารถไปสู่ดินแดนแห่งความสงบได้หากไม่กลับมาบริสุทธิ์ พ่อพูดว่า: เฝ้าแต่ให้ความรู้นี้แก่ทุกคน หากใครบางคนไม่ฟังความรู้ในเวลานี้ เขาจะรับฟังความรู้นี้ในอนาคตแน่นอน เวลานี้ไม่ว่าจะมีอุปสรรคและพายุมาด้วยความแรงแค่ไหนลูกก็ต้องไม่กลัว เพราะศาสนาใหม่กำลังถูกก่อตั้งขึ้น ลูกกำลังก่อตั้งอาณาจักรที่แฝงตัว บาบามีความพอใจที่ได้เห็นลูกๆ ที่เฝ้าแต่ทำงานรับใช้ ลูกต้องทำตามศรีมัทและให้ติลัคของอำนาจในการปกครองตนเองแก่ตัวเอง ลูกต้องไม่ดื้อดึงเกี่ยวกับสิ่งนี้ อย่าปล่อยให้ตนเองต้องประสบกับความสูญเสียโดยไม่มีเหตุผล บาบาพูดว่า: ลูกๆ จงเป็นผู้ที่เฝ้าแต่ทำงานรับใช้และเป็นผู้ที่มีเมตตากรุณาและให้คุณประโยชน์ ครูบอกลูกผู้เป็นนักเรียนว่า: ศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดีและเร่งไปข้างหน้า! ลูกจะได้รับทุนการศึกษาจากสวรรค์เป็นเวลา 21 ชาติเกิด การเข้าไปสู่ราชวงศ์นี้เป็นทุนการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ในตัวเอง อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. อยู่อย่างเรียบง่ายและธรรมดาในยุคบรรจบพบกันนี้เพราะนี่เป็นเวลาที่จะคงอยู่อย่างถูกเนรเทศ อย่าได้มีความคาดหวังใดๆ ที่นี่ อย่าได้ถือกฎหมายไว้ในมือของลูกเอง(ตัดสินความด้วยตนเอง) อย่าได้ต่อสู้รบราหรือทะเลาะเบาะแว้งกัน

2. เพื่อที่จะก่อตั้งอาณาจักรใหม่ก่อนที่การทำลายล้างจะเกิดขึ้น จงให้สาสน์ของพ่อแก่ทุกคน พ่อพูดว่า: จดจำพ่อแล้วบาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้องและลูกจะกลับมาบริสุทธิ์

พร:
ขอให้ลูกเชื่อฟังและได้รับติลัคแห่งความสำเร็จจากพ่อเสมอในขณะที่นั่งบนบัลลังก์หัวใจ

ทุกวันในเวลาอมฤตพ่อผู้ประทานโชคได้ให้ติลัคแห่งความสำเร็จแก่ลูกที่เชื่อฟังของท่านทุกคน ลูกบราห์มินที่เชื่อฟังไม่สามารถใช้คำว่า "งานหนัก" หรือ "ยาก" ในคำพูดหรือแม้แต่ในความคิดของพวกเขา พวกเขากลายเป็นโยคีที่ง่ายดาย และดังนั้นพวกเขาจึงไม่มีวันท้อแท้ แต่จะนั่งอยู่บนบัลลังก์หัวใจอยู่เสมอและมีความเมตตา พวกเขาจบสิ้นจิตสำนึกของ ฉัน หรือความรู้สึกสงสัยใด ๆ

คติพจน์:
อย่าได้คิดถึงวันที่ของการเปลี่ยนแปลงของโลก แต่จงกำหนดช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงของลูกเอง