16.10.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆที่แสนหวาน ลูกต้องกลับมามีค่าเป็นที่น่ายกย่องสรรเสริญโดยการรับใช้ในยุคบรรจบพบกัน แล้วลูกจะกลายเป็นมนุษย์ที่สูงส่งที่สุดและมีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาในอนาคต

คำถาม:
ด้วยการจบสิ้นความเจ็บป่วยใดที่รากเหง้าของมันที่ลูกจะสามารถปีนเข้าไปในหัวใจของพ่อได้?

คำตอบ:
1.ความเจ็บป่วยของสำนึกที่เป็นร่าง เพราะสำนึกที่เป็นร่างนี้ที่กิเลสทั้งหมดทำให้ลูกเป็นโรคอย่างมาก เมื่อสำนึกที่เป็นร่างนี้จบสิ้นลงที่ลูกสามารถปีนขึ้นไปในหัวใจของพ่อได้
2. เพื่อที่จะปีนขึ้นไปในหัวใจของพ่อ จงทำให้สติปัญญาของลูกกว้างไกลและไม่มีขีดจำกัดและนั่งอยู่บนกองไฟแห่งความรู้ ข้องแวะตนเองในงานรับใช้ทางจิต พร้อมกับการพูดความรู้ จดจำพ่ออย่างดีมาก

เพลง:
ตื่นเถิด! โอ้ เจ้าสาว ตื่นเถิด! วันแห่งความสุขของลูกกำลังจะมาถึง

โอมชานติ
ลูกๆทางจิตที่สุดแสนหวานได้ยินเพลงนี้แล้ว พ่อทางจิตพูดสิ่งนี้ผ่านปากของร่างเก่าที่ธรรมดานี้ พ่อพูดว่า: พ่อต้องเข้ามาในร่างเก่านี้ เข้ามาในอาณาจักรเก่านี้ เวลานี้นี่คืออาณาจักรของราวัน ร่างกายนี้เป็นของคนอื่นเพราะมีดวงวิญญาณอยู่ในร่างนั้นแล้วเมื่อพ่อเข้ามา พ่อเข้ามาในร่างต่างชาติ หากพ่อมีร่างของพ่อเอง ร่างนั้นก็จะมีชื่อของตนเอง ชื่อของพ่อไม่เคยเปลี่ยน ลูกคงเรียกพ่อว่าชีพบาบา ลูกๆได้ยินเพลงเหล่านี้ทุกวัน ยุคใหม่ที่หมายถึงโลกใหม่ ยุคทองกำลังจะมา ใครได้รับการบอกให้ตื่นขึ้นมา? ดวงวิญญาณทั้งหลาย เพราะดวงวิญญาณกำลังหลับในความมืดมิดที่สุด พวกเขาไม่รู้สิ่งใดเลย พวกเขาไม่รู้จักแม้กระทั่งพ่อ เวลานี้พ่อมาเพื่อปลุกลูกให้ตื่นขึ้นมา เวลานี้ลูกรู้จักพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ลูกจะได้รับความสุขที่ไม่มีขีดจำกัดจากท่านในยุคใหม่ ยุคทองเรียกว่ายุคใหม่ ยุคเหล็กเรียกว่ายุคเก่า ผู้รู้และบัณฑิตไม่รู้อะไรเลย หากลูกถามพวกเขาว่ายุคใหม่กลับมาเก่าได้อย่างไร ไม่มีใครในบรรดาพวกเขาที่สามารถบอกลูกได้ พวกเขาพูดว่าเป็นเรื่องของหลายแสนปี เวลานี้ลูกเข้าใจว่าลูกเข้ามาสู่ยุคเก่าจากยุคใหม่ได้อย่างไร นั่นคือลูกได้กลายเป็นชาวนรกจากชาวสวรรค์ได้อย่างไร มนุษย์ไม่รู้สิ่งใดเลย พวกเขาไม่รู้แม้กระทั่งชีวประวัติของผู้ที่เขากราบไหว้บูชา พวกเขากราบไหว้บูชาจากัดอัมบา แต่พวกเขาไม่รู้ว่าอัมบาคือใคร อันที่จริงแล้วแม่นั้นเรียกว่าอัมบา แต่ควรจะเป็นผู้ที่ได้รับการกราบไหว้บูชาเท่านั้น มีอนุสรณ์ที่ไม่มีสิ่งใดเจือปนของชีพบาบาผู้เดียวเท่านั้น มีอัมบาเดียวด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่รู้ว่าใครคือจากัดอัมบา ผู้นี้คือจากัดอัมบา(แม่ของชาวโลก)และลักษมีคือจักรพรรดินีของโลก ลูกรู้ว่าแม่ของชาวโลกคือใครและใครคือจักรพรรดินีของโลก ไม่มีใครสามารถเข้าใจสิ่งเหล่านี้ ลักษมีเรียกว่าเทพ ในขณะที่จากัดอัมบาเรียกว่าบราห์มิน บราห์มินมีอยู่ในยุคบรรจบพบกันเท่านั้น ไม่มีใครรู้เกี่ยวกับยุคบรรจบพบกันนี้ โลกใหม่ที่สูงส่งที่สุดถูกสร้างขึ้นโดยผ่านประชาบิดาบราห์มา ลูกสามารถมองเห็นมนุษย์ที่สูงส่งที่สุดที่นั่น (ในยุคทอง) ในเวลานี้ลูกบราห์มินมีค่าควรแก่การสรรเสริญ เวลานี้ลูกคือผู้รับใช้แล้วจะกลับมามีค่าควรแก่การได้รับการกราบไหว้บูชา บราห์มาถูกแสดงไว้ด้วยแขนมากมาย แล้วทำไมถึงไม่แสดงอัมบาด้วยแขนมากมาย? ทุกคนเป็นลูกของเธอเช่นกัน ประชาบิดาเป็นแม่และพ่อด้วย ลูกๆไม่ได้ถูกเรียกว่าประชาบิดา ในยุคทองลักษมีและนารายณ์ไม่เคยถูกเรียกว่าแม่ของชาวโลกและพ่อของชาวโลก ชื่อประชาบิดานั้นเป็นที่รู้จักกันดีมาก พ่อและแม่ของชาวโลกมีเพียงผู้เดียวเท่านั้น ที่เหลือทั้งหมดคือลูกของท่าน เมื่อลูกไปที่วัดของประชาบิดาบราห์มาในอัชเมียร์ ลูกสามารถเรียกท่านว่าเป็นบาบาได้ เพราะท่านคือพ่อของมวลมนุษย์ พ่อทางร่างสร้างลูกๆ ดังนั้นพวกเขาคือพ่อของผู้คนที่มีขีดจำกัด ผู้นี้ไม่มีขีดจำกัด ชีพบาบาคือพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดของทุกดวงวิญญาณ ลูกๆต้องเขียนเกี่ยวกับความแตกต่างนี้ จากัดอัมบาและสรัสวตีคือผู้เดียว แต่ถึงกระนั้นก็มีการให้ชื่อไว้มากมาย - ดุรกา กาลีฯลฯ ลูกๆทั้งหมดคือลูกของอัมบาและบาบา นี่คือสิ่งสร้าง สรัสวตีคือลูกสาวของประชาบิดาบราห์มาและเธอนั้นเรียกว่าอัมบาด้วยเช่นกัน ที่เหลือทั้งหมดคือลูกชายและลูกสาวและพวกเขาทั้งหมดที่ถูกนำมาเลี้ยงดู จะมีลูกมากมายขนาดนี้ได้ยังไง? พวกเขาคือสิ่งสร้างที่เกิดจากปาก ภรรยาถูกสร้างขึ้นผ่านปากและสามีจึงกลายเป็นผู้สร้าง เขาพูดว่า ผู้นี้เป็นของฉัน ฉันได้สร้างลูกๆกับเธอ ทั้งหมดนี้เกิดจากการนำมาเลี้ยงดู สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสร้างทางจิตโดยผ่านปาก ถึงอย่างไรดวงวิญญาณก็มีอยู่แล้ว ดวงวิญญาณไม่ได้รับการนำมาเลี้ยงดู พ่อพูดว่า:ลูกๆดวงวิญญาณเป็นลูกๆของพ่อเสมอ พ่อมาและนำลูกๆมาเลี้ยงดูผ่านประชาบิดาบราห์มา ท่านไม่ได้นำดวงวิญญาณมาเลี้ยงดู ท่านนำลูกชายและลูกสาวมาเลี้ยงดู สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากที่ต้องเข้าใจ ด้วยการเข้าใจสิ่งเหล่านี้ลูกจะกลายเป็นลักษมีและนารายณ์ เราสามารถอธิบายได้ว่าพวกเขากลายเป็นเช่นนั้นได้อย่างไร พวกเขาทำกรรมอะไรที่พวกเขากลายเป็นนายของโลก? ลูกสามารถถามได้ที่นิทรรศการ: ท่านรู้หรือไม่ว่าพวกเขาได้มาซึ่งอาณาจักรแห่งสวรรค์ได้อย่างไร? ไม่ใช่ลูกทุกคนที่จะอธิบายได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ผู้ที่มีคุณธรรมที่สูงส่งและอยู่อย่างไม่ว่างเว้นในงานรับใช้ทางจิตสามารถอธิบายได้ ทุกคนติดกับอยู่ในความเจ็บป่วยของมายา มีโรคมากมายหลายประเภท มีโรคของสำนึกที่เป็นร่างด้วยเช่นกัน เป็นกิเลสที่ทำให้ลูกเป็นโรค พ่อพูดว่า: พ่อทำให้ลูกกลายเป็นเทพที่บริสุทธิ์ ครั้งหนึ่งลูกเต็มไปด้วยคุณธรรมทั้งหมด บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ เวลานี้ลูกได้กลับมาไม่บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดพูดสิ่งนี้ นี่ไม่ใช่เรื่องของการประณามแต่เป็นเพียงการอธิบาย พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดพูดกับชาวบารัตว่า: พ่อมาที่นี่ในบารัต คำสรรเสริญของบารัตนั้นไม่มีขีดจำกัด ท่านมาที่นี่และเปลี่ยนนรกให้เป็นสวรรค์และประทานความสงบแก่ทุกคน ดังนั้นคำสรรเสริญของพ่อไม่มีที่สิ้นสุดเช่นกัน ไม่มีที่สิ้นสุดต่อคำสรรเสริญ ไม่มีใครรู้จักจากัดอัมบาหรือคำยกย่องของเธอ ลูกสามารถแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างชีวประวัติของจากัดอัมบาและชีวประวัติของลักษมี จากัดอัมบากลายเป็นลักษมี หลังจากใช้ 84 ชาติเกิดลักษมีก็กลายเป็นจากัดอัมบา ลูกควรเก็บรูปภาพประเภทต่างๆไว้ พวกเขาแสดงภาพลักษมีพร้อมกับไห แต่ลักษมีจะอยู่ในยุคบรรจบพบกันได้อย่างไร? เธออยู่ในยุคทองเท่านั้น พ่ออธิบายสิ่งเหล่านี้ ผู้ที่ได้รับการมอบหมายให้ทำรูปภาพควรไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้เช่นกัน และจะกลายเป็นเรื่องง่ายที่จะอธิบาย เมื่อลูกมีสติปัญญาที่กว้างไกลและไม่มีขีดจำกัดเท่านั้นที่ลูกสามารถปีนขึ้นไปในหัวใจของพ่อ ลูกสามารถปีนขึ้นไปในหัวใจของพ่อเมื่อลูกจดจำพ่ออย่างดีมากและนั่งอยู่บนกองไฟของความรู้ ไม่ใช่ว่าผู้ที่พูดความรู้ได้อย่างดีมากจะสามารถปีนขึ้นไปในหัวใจของพ่อได้ ไม่เลย พ่อพูดว่า: ลูกจะปีนขึ้นไปในหัวใจได้ตามลำดับกันไปในเวลาสุดท้ายเมื่อลูกจบสิ้นสำนึกที่เป็นร่างตามความเพียรพยายามที่ลูกทำ พ่อได้อธิบายว่าผู้ที่มีความรู้ของธาตุบราห์มจะทำความเพียรพยายามอย่างมากที่จะหลอมรวมเข้าไปในสิ่งนั้น แต่ไม่มีใครสามารถหลอมรวมเข้ากับธาตุบราห์มเช่นนั้นได้ พวกเขาทำความเพียรพยายามและได้มาซึ่งสถานภาพที่สูง พวกเขากลายเป็นดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่เช่นนั้นที่พวกเขาถูกชั่งน้ำหนักกับทองคำขาว อย่างไรก็ตามพวกเขาก็ทำความเพียรพยายามที่จะหลอมรวมเข้าไปในธาตุบราห์มและดังนั้นพวกเขาก็ได้รับผลของความเพียรพยายามของเขา อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่สามารถได้รับการหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิต ลูกๆรู้ว่าโลกเก่านี้กำลังจะจากไป ระเบิดเหล่านั้นไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเก็บไว้เฉยๆ ลูกรู้ว่าระเบิดเหล่านั้นจะใช้เพื่อการทำลายล้างโลกเก่า มีระเบิดประเภทต่างๆมากมาย เวลานี้พ่อกำลังสอนความรู้และโยคะแก่ลูก จากนั้นลูกก็จะกลายเป็นเจ้าชายและเจ้าหญิงที่มีมงกุฎสองชั้น เป็นเทพ สถานภาพใดสูงกว่ากัน? บราห์มินซึ่งเป็นจุกอยู่บนยอดสุด จุกนั้นสูงสุด เวลานี้พ่อมาเพื่อทำให้ลูกบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ ลูกมีความซาบซึ้งหรือไม่ว่าลูกกำลังกลายเป็นผู้ที่ชำระให้บริสุทธิ์เช่นกันที่ลูกกำลังชำระล้างทุกคนให้บริสุทธิ์และทำให้พวกเขาเป็นเจ้าชายและเจ้าหญิง? หากลูกมีความซาบซึ้งนี้ลูกจะมีความสุขอย่างมาก ถามหัวใจลูกดูว่าลูกกำลังทำให้คนมากมายแค่ไหนที่คล้ายคลึงกับตัวลูก ประชาบิดาบราห์มาและจากัดอัมบามีความคล้ายกันเช่นเดียวกัน พวกเขากำลังสร้างสิ่งสร้างของบราห์มิน มีเพียงพ่อเท่านั้นที่แสดงให้ลูกเห็นวิธีที่จะเปลี่ยนจากศูทรให้เป็นบราห์มิน สิ่งนี้ไม่ได้กล่าวถึงในคัมภีร์ใดๆ นี่คือยุคของกีตะ มีสงครามมหาภารตะอย่างแท้จริง มีเพียงผู้เดียวเท่านั้นหรือที่ได้รับการสอนราชาโยคะ? เหตุนี้เองผู้คนจึงมีเพียงอรชุนและกฤษณะในสติปัญญาของเขา ลูกๆมากมายกำลังศึกษาที่นี่ ดูซิว่าลูกนั่งที่นี่อย่างธรรมดาเพียงใด เด็กเล็กๆศึกษาอัลฟ่าและเบต้า ลูกกำลังนั่งที่นี่และลูกกำลังได้รับการสอนอัลฟ่าและเบต้าเช่นกัน อัลฟ่าคือบาบาและเบต้าคือมรดกของลูก พ่อพูดว่า: จดจำพ่อและลูกจะกลายเป็นนายของโลก อย่าได้ทำกรรมที่ชั่วร้ายเช่นปีศาจใดๆ สร้างสมคุณธรรมที่สูงส่ง ตรวจสอบว่าลูกไม่มีข้อบกพร่องใดภายในตัวลูก ฉันปราศจากคุณธรรม ฉันไม่มีคุณธรรม มีอาศรมชื่อว่านิรคุณอาศรม แต่พวกเขาไม่รู้ความหมายของชื่อนั้น นิรคุณหมายถึงฉันไม่มีคุณธรรม เป็นงานของพ่อที่จะทำให้ลูกมีคุณธรรม พวกเขาได้นำหมวกที่มีสมญาของพ่อไปเพื่อตนเอง พ่ออธิบายสิ่งต่างๆมากมายและให้คำแนะนำแก่ลูกเช่นกัน แสดงความแตกต่างระหว่างจากัดอัมบาและลักษมี บราห์มาและสรัสวตีเป็นของยุคบรรจบพบกัน ในขณะที่ลักษมีและนารายณ์เป็นของยุคทอง รูปภาพเหล่านี้จะใช้เพื่อการอธิบาย สรัสวตีคือลูกสาวของบราห์มา ลูกกำลังศึกษาเพื่อเปลี่ยนจากมนุษย์ธรรมดาไปเป็นเทพ เวลานี้ลูกคือบราห์มิน เทพยุคทองคือมนุษย์เช่นกัน แต่พวกเขาเรียกว่าเทพ มันเหมือนเป็นการดูหมิ่นที่จะเรียกพวกเขาว่ามนุษย์ และเหตุนี้เองพวกเขาจึงเรียกว่าเทพหรือเทพเจ้า หากราชาและราชินีเรียกว่าเป็นเทพเจ้า แล้วปวงประชาของเขาก็จะต้องได้รับการเรียกเช่นนั้นด้วยเช่นกัน เหตุนี้เองพวกเขาจึงถูกเรียกว่าเทพ มีรูปภาพของตรีมูรติด้วยเช่นกัน ในยุคทองมีมนุษย์จำนวนน้อยมาก ในขณะยุคเหล็กมีมนุษย์จำนวนมากมาย สิ่งนี้สามารถอธิบายได้อย่างไร? รูปภาพของวงจรเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสิ่งนี้อย่างแน่นอน ลูกเชื้อเชิญผู้คนมากมายให้มาที่นิทรรศการ แต่ถึงกระนั้นยังไม่มีใครเชื้อเชิญเจ้าหน้าที่ศุลกากร ลูกต้องไตร่ตรองด้วยวิธีนี้ จำเป็นต้องมีสติปัญญาสำหรับสิ่งนี้ ลูกควรจะมีความเคารพนับถือต่อพ่อ พวกเขาตกแต่งม้าของฮุสเซนอย่างมาก สายคาดบนหัวม้ามีขนาดเล็กมาก ในขณะที่ม้าตัวใหญ่มาก ดวงวิญญาณเป็นเพียงจุดที่เล็กมาก แต่กระนั้นเครื่องประดับของเขามีขนาดใหญ่มาก นี่คือบัลลังก์ของภาพลักษณ์ที่เป็นอมตะ พวกเขาได้นำประเด็นของการอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกันมาจากกีตะ พ่อพูดว่า: พ่อกำลังสอนราชาโยคะแก่ลูกดวงวิญญาณ ดังนั้นพ่อจะอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกันได้อย่างไร? พ่อ ครูและกูรูจะอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกันได้อย่างไร? พ่อพูดว่า: พ่อคือพ่อของลูกและเป็นมหาสมุทรแห่งความรู้เช่นกัน เมื่อลูกเข้าใจประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ที่ไม่มีขีดจำกัดนี้ ลูกจะได้รับอาณาจักรที่ไม่มีขีดจำกัด ลูกต้องสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่งเช่นกัน มายาบีบจมูกของลูก เมื่อกิจกรรมของบางคนสกปรก เขาเขียนถึงบาบาว่าเขาได้ทำความผิดพลาดเช่นนั้น เขาพูดว่า ฉันได้ทำให้ใบหน้าของฉันสกปรก ที่นี่ลูกได้รับการสอนเรื่องความบริสุทธิ์ ดังนั้นหากบางคนล้มลง พ่อจะสามารถทำอะไรได้เกี่ยวกับสิ่งนี้? หากลูกทำกรรมที่สกปรกที่บ้านและทำให้ใบหน้าของลูกสกปรก พ่อของเขาจะพูดว่า มันจะดีกว่าถ้าเธอตายไป! แม้ว่าพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดจะรู้ว่าสิ่งนี้อยู่ในละคร แต่ท่านก็จะพูดเช่นนี้เช่นกันใช่ไหม? หลังจากให้คำสอนเหล่านี้แก่ผู้อื่นแล้ว หากตัวลูกเองล้มลง ลูกจะสะสมบาปถึง 1,000 เท่า บางคนพูดว่า: มายาตบตีฉัน มายาชกลูกในลักษณะที่ลูกสูญเสียปัญญาของลูกทั้งหมดไปอย่างสิ้นเชิง พ่อเฝ้าแต่อธิบายว่า: ดวงตาเหล่านั้นหลอกลวงลูกอย่างมาก อย่าได้กระทำบาปใดๆ พายุมากมายจะมาเพราะลูกอยู่ในสนามรบ ลูกไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น มายาตบตีลูกอย่างรวดเร็วมาก เวลานี้ลูกกำลังกลับมารู้คิด เป็นดวงวิญญาณที่กลับมารู้คิด และเป็นดวงวิญญาณที่กลับมาไม่รู้คิด เวลานี้พ่อกำลังทำให้เรารู้คิด หลายคนยังคงมีสำนึกที่เป็นร่าง พวกเขาไม่เข้าใจว่าพวกเขาคือดวงวิญญาณ พ่อกำลังสอนเราดวงวิญญาณ ฉันดวงวิญญาณรับฟังผ่านหูเหล่านี้ พ่อพูดว่า: อย่าปล่อยให้หูของลูกได้ยินอะไรที่เลวร้าย พ่อกำลังทำให้ลูกกลายเป็นนายของโลก นี่คือจุดหมายปลายทางที่สูงมาก เมื่อความตายเข้ามาใกล้มากขึ้น ลูกก็จะมีความกลัว เมื่อบางคนกำลังจะตาย เพื่อนฝูงและญาติมิตรของเขาจะบอกว่า จดจำระลึกถึงพระเจ้า! หรือจดจำกูรูของเธอ! พวกเขาสอนลูกให้จดจำผู้มีร่างกาย พ่อพูดว่า: จดจำพ่อผู้เดียวอย่างสม่ำเสมอ สิ่งนี้อยู่ในสติปัญญาของลูกๆ พ่อสั่งลูกๆให้จดจำท่านผู้เดียวอย่างสม่ำเสมอ อย่าจดจำผู้มีร่างกาย แม่และพ่อคือผู้มีร่างกายด้วยเช่นกันใช่ไหม? พ่อปราศจากภาพลักษณ์โดยสิ้นเชิง พ่อไม่มีร่างกาย พ่อนั่งอยู่ในผู้นี้และให้ความรู้แก่ลูก เวลานี้ลูกกำลังเรียนความรู้และโยคะ ลูกพูดว่าลูกกำลังเรียนความรู้นี้จากพ่อมหาสมุทรแห่งความรู้เพื่อที่จะกลายเป็นเจ้าชายและเจ้าหญิง มหาสมุทรแห่งความรู้สอนความรู้แก่ลูกและสอนราชาโยคะแก่ลูกด้วยเช่นกัน อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. กลับมารู้คิดและอย่าพ่ายแพ้ต่อพายุของมายาเลย ดวงตาของลูกหลอกลวงลูกและดังนั้นลูกต้องดูแลตนเอง อย่าปล่อยให้หูของลูกได้ยินสิ่งใดที่เลวร้าย

2. ถามหัวใจของลูกเองว่า: ฉันได้ทำให้คนกี่คนเป็นเหมือนกับตัวฉันเอง? ฉันได้กลายเป็นนายผู้ชำระให้บริสุทธิ์ที่ยิ่งใหญ่แล้วหรือยัง และฉันกำลังทำงานรับใช้ของการชำระผู้อื่นให้บริสุทธิ์(กำลังทำให้พวกเขากลายเป็นเจ้าชายและเจ้าหญิง)หรือไม่? ฉันมีข้อบกพร่องใดในตัวฉันหรือไม่? ฉันได้สร้างสมคุณธรรมที่สูงส่งมากเพียงใด?

พร:
ขอให้ลูกเป็นลูกที่เมตตาของพ่อผู้เมตตาและแสดงให้ทุกคนเห็นจุดหมายปลายทางของพวกเขา

เมื่อลูกๆ ที่มีเมตตาของพ่อผู้มีเมตตาเห็นใครก็ตามทำตัวเหมือนขอทาน พวกเขาจะรู้สึกเมตตาต่อดวงวิญญาณนั้น ที่เขาควรจะได้รับประโยชน์และพบจุดหมายปลายทางของเขา ใครก็ตามในหมู่ลูกได้เข้ามามีการติดต่อกับดวงวิญญาณเช่นนั้นลูกจะต้องให้คำแนะนำของพ่อแก่พวกเขาอย่างแน่นอน เมื่อมีคนมาที่บ้านของลูก ลูกจะต้องหยิบยื่นน้ำให้พวกเขาดื่มก่อน และถ้าคน ๆ นั้นจะจากไปโดยไม่ยอมรับอะไรเลยจะถือว่าไม่ดี ในทำนองเดียวกันใครก็ตามที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับลูก ลูกจะต้องให้น้ำแห่งคำแนะนำของพ่อแก่พวกเขาอย่างแน่นอน นั่นคือในฐานะลูก ๆ ของผู้ประทาน จงเป็นผู้ประทานและให้บางสิ่งแก่พวกเขาอย่างแน่นอนเพื่อให้พวกเขาไปถึงจุดหมายปลายทางของพวกเขา

คติพจน์:
ความหมายง่ายๆของ "การมีทัศนคติของการวางเฉยที่ถูกต้อง" คือ การมีความรักเหมือนกับที่ลูกละวาง