17.01.23       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆที่แสนหวาน ลูกมาสู่สถานศึกษานี้เพื่อทำให้โชคของลูกสูงส่ง ลูกต้องศึกษาเล่าเรียนกับพ่อที่ไร้ตัวตนและกลายเป็นราชาเหนือราชา

คำถาม:
ลูกบางคนที่มีโชคกลายเป็นผู้ที่อับโชคได้อย่างไร

คำตอบ:
ลูกๆผู้ที่ไม่มีบ่วงกรรมนั้นมีโชค นั่นคือพวกเขาเป็นอิสระจากบ่วงกรรม อย่างไรก็ตามหากพวกเขาไม่ใส่ใจกับการศึกษาเล่าเรียนและสติปัญญาแร่ร่อนไปที่นั่นที่นี่ หากพวกเขาไม่จดจำพ่อผู้เดียวผู้ที่ให้มรดกอันยิ่งใหญ่กับพวกเขาแล้ว และแม้ว่าพวกเขามีโชค พวกเขาอาจถูกเรียกว่าผู้ที่อับโชคได้

คำถาม:
ศรีมัทเต็มไปด้วยความหวานชื่นใด

คำตอบ:
ศรีมัทเท่านั้นที่มีการชี้แนะของ แม่ พ่อ ครู และกูรู ศรีมัทเป็นเหมือนหัวน้ำตาล ซึ่งบรรจุความหวานของสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด

เพลง:
ฉันมาด้วยการปลุกโชคของฉัน

โอมชานติ
พระเจ้าชีวาพูด เมื่อผู้คนถ่ายทอดกีตะ พวกเขาทำสิ่งนั้นด้วยการใช้ชื่อของกฤษณะ ที่นี่ผู้เดียวที่กำลังพูดกีตะอยู่นั้นพูดว่า พระเจ้าชีวาพูด ท่านเองสามารถพูดว่า พระเจ้าชีวาพูด เพราะชีพบาบาเองที่กำลังพูด ทั้งสองยังพูดเช่นนี้พร้อมกัน ลูกๆเป็นของทั้งสอง ทั้งลูกสาวลูกชายกำลังนั่งอยู่ที่นี่ ดังนั้นพ่อจึงพูดว่า ลูกๆเข้าใจไหมว่าใครกำลังสอนลูกอยู่ ลูกจะพูดว่าบัพดาดากำลังสอนลูก ผู้ที่อาวุโส ถูกเรียกว่าพ่อ และผู้ที่อ่อนกว่าถูกเรียกว่าดาด้า นั่นคือ บราเธอร์ถูกเรียกว่าดาด้า ดังนั้นทั้งบัพและดาดารวมกันคือบัพดาดา ลูกๆ ยังรู้ด้วยว่าลูกคือนักเรียน นักเรียนนั่งอยู่ในโรงเรียนเพื่อสร้างโชคของตนเอง ศึกษาเล่าเรียนและสอบผ่านสิ่งนั้นสิ่งนี้ มีการสอบทางกายเหล่านั้นอยู่มากมาย ที่นี่สิ่งนี้อยู่ในหัวใจของลูกๆว่า พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดกำลังสอนลูก ลูกไม่ได้เรียกผู้นี้(บราห์มา) ว่า พ่อ พ่อที่ไร้ตัวตนกำลังอธิบายแก่ลูก ลูกรู้ว่าเราจะศึกษาราชาโยคะกับพ่อและกลายเป็นราชาเหนือราชา มีราชาและยังมีราชาเหนือราชาด้วยเช่นกัน ผู้ที่เป็นราชาเหนือราชาได้รับการกราบไหว้บูชาจากราชา ประเพณีนี้ดำเนินมาในแผ่นดินบารัตเท่านั้น ราชาที่ไม่บริสุทธิ์กราบไหว้ราชาที่บริสุทธิ์ (รูปบูชา) พ่ออธิบายแล้วว่า ผู้ที่มีทรัพย์สมบัติมาก ถูกเรียกว่าจักรพรรดิ (มหาราชา) ราชาเป็นจูเนียร์ ทุกวันนี้ราชาบางองค์มีทรัพย์สมบัติมากยิ่งกว่ามหาราชา ผู้คนที่มั่งคั่งบางคนก็ยังมีทรัพย์สมบัติมากยิ่งกว่าราชา ที่นั่นไม่เป็นไปตามกฎ ทุกสิ่งที่นั่นเป็นไปตามกฎ จักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่จะมีทรัพย์สมบัติที่มากมาย ลูกๆรู้ว่า พ่อที่ไร้ขีดจำกัดกำลังนั่งอยู่ที่นี่และกำลังสอนลูกๆ ไม่มีใครนอกจากดวงวิญญาณสูงสุดจะทำให้ลูกกลายเป็นราชาเหนือราชาเป็นนายแห่งสวรรค์ ผู้สร้างสวรรค์คือพ่อที่ไร้ตัวตน ชื่อของท่านได้รับการจดจำว่า พระเจ้าผู้เป็นพ่อแห่งสวรรค์ พ่ออธิบายอย่างชัดเจนว่า พ่อคือ ผู้ที่กำลังให้อำนาจปกครองแก่ลูกๆอีกครั้งหนึ่งและกำลังทำให้ลูกเป็นราชาเหนือราชา ลูกรู้ว่า เวลานี้ลูกมาหาพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดจากการปลุกโชคของตนเอง เพื่อกลายเป็นราชาเหนือราชา นี่คือประเด็นของความสุขอย่างมาก นี่เป็นการสอบที่สำคัญมาก บาบาพูดว่า จงทำตามศรีมัท! สิ่งนี้รวมถึงคำแนะนำของแม่ พ่อ ครู และกูรูฯลฯ นี่คือ หัวน้ำหวานของพวกเขาทุกคน ผู้เดียวนี้เติมเต็มไปด้วยความหวานของพวกเขาทุกคน ผู้เป็นที่รักของทุกคนคือผู้เดียว พ่อคือผู้ที่ทำให้ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์นั้นบริสุทธิ์ กูรูนานักยกย่องผู้เดียวด้วยเช่นกัน ดังนั้นแน่นอนว่าลูกจึงต้องจดจำท่าน ก่อนอื่นใดท่านจะพาลูกไปที่ที่ท่านอยู่ และแล้วท่านจะส่งลูกไปยังโลกที่บริสุทธิ์ จงอธิบายแก่ใครก็ตามที่มาว่านี่คือวิทยาลัยของพระเจ้า พระเจ้าพูด ในโรงเรียนอื่นๆพวกเขาจะไม่พูดว่า พระเจ้าพูด พระเจ้าคือผู้ที่ไร้ตัวตน มหาสมุทรแห่งความรู้ เมล็ดของต้นไม้โลกมนุษย์ พ่อนั่งที่นี่และสอนลูกๆ นี่คือความรู้ของพระเจ้า สรัสวตี คือ เทวีแห่งความรู้ ดังนั้นพวกเขากลายเป็นเทวาและเทวีผ่านความรู้ของพระเจ้าอย่างแน่นอน ด้วยการเรียนเพื่อเป็น นักกฎหมาย ลูกก็จะกลายเป็นนักกฎหมาย นี่คือความรู้ของพระเจ้า พระเจ้าให้ความรู้แก่สรัสวตีแล้ว เช่นเดียวกับที่สรัสวตีเป็นเทวีแห่งความรู้ ลูกๆก็เป็นเช่นนั้นด้วย สรัสวตีมีลูกจำนวนมาก แต่เป็นไปไม่ได้ที่แต่ละคนจะถูกเรียกว่าเทวีแห่งความรู้ ลูกไม่สามารถเรียกตนเองว่าเป็นเทวีในเวลานี้ ที่นั่นลูกถูกเรียกว่าเทพ จริงๆแล้วพระเจ้าให้ความรู้แก่ลูก ท่านทำให้ลูกซึมซับบทเรียนเหล่านี้ ผู้เดียวนี้ให้สถานภาพที่สูงแก่ลูกแต่เหล่าเทพไม่สามารถเป็นเทวาและเทวี แม่และพ่อนี้เป็นเหมือนกับเทวาและเทวี แต่พวกเขาก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้น พ่อที่ไร้ตัวตนถูกเรียกว่าพระเจ้าผู้เป็นพ่อ ผู้ที่มีตัวตนนี้ไม่ถูกเรียกว่าพระเจ้า ประเด็นเหล่านี้ลึกล้ำอย่างมาก รูปและความสัมพันธ์ระหว่างดวงวิญญาณกับดวงวิญญาณสูงสุดเป็นประเด็นที่ลึกล้ำอย่างมาก ความสัมพันธ์ทางร่างกายเหล่านั้นของลุง ป้า น้าอาเป็นเรื่องธรรมดา นี่คือความสัมพันธ์ทางจิต ลูกต้องมีวิธีการที่ดีเยี่ยมเพื่ออธิบาย พวกเขาร้องเพลงถึงแม่และพ่อ ดังนั้นสิ่งนั้นมีความหมายอย่างแน่นอน คำพูดเหล่านั้นกลับมาไม่สูญสลาย พวกเขาอยู่ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาด้วยเช่นกัน ลูกๆรู้ว่าลูกกำลังนั่งอยู่ในโรงเรียน ผู้เดียวที่กำลังสอนลูก คือ มหาสมุทรแห่งความรู้ ดวงวิญญาณของผู้นี้ยังศึกษาเล่าเรียนด้วยเช่นกัน พ่อของดวงวิญญาณนี้คือพระเจ้าผู้เป็นพ่อ ผู้ที่เป็นพ่อของทุกคนและเป็นผู้ที่กำลังสอนพวกเราอยู่ ท่านไม่ได้เข้าไปสู่ครรภ์ แล้วท่านจะสอนความรู้แก่ลูกได้อย่างไรเล่า ท่านเข้าไปในร่างของบราห์มา และแล้วผู้คนเหล่านั้นได้ใส่ชื่อกฤษณะแทนที่จะเป็นชื่อของบราห์มา สิ่งนี้ยังถูกกำหนดไว้แล้วในละครเช่นกัน เมื่อความผิดพลาดเกิดขึ้นเท่านั้นที่พ่อจะมาและแก้ไขความผิดพลาดนั้น และทำให้ลูกเป็นอิสระจากความผิดพลาดนั้น เพราะการไม่รู้จักผู้เดียวที่ไร้ตัวตน ผู้คนจึงกลับมาสับสน พ่ออธิบายว่า พ่อคือพ่อที่ไร้ขีดจำกัดของลูกๆ ผู้ที่ให้มรดกที่ไม่มีขีดจำกัดของลูกแก่ลูกๆ ลักษมีและนารายณ์เป็นนายของสวรรค์ได้อย่างไร ไม่มีใครรู้สิ่งนี้ บางคนต้องเคยสอนพวกเขาถึงวิธีการที่จะมีการกระทำเช่นนั้นอย่างแน่นอน และผู้เดียวนั้นต้องอาวุโสอย่างแน่นอนเพื่อพ่อจะทำให้พวกเขาประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง ผู้คนไม่รู้สิ่งใดเลย พ่ออธิบายแก่ลูกด้วยความรักอย่างมากมาย ท่านเป็นผู้ทรงอำนาจที่ยิ่งใหญ่มาก ท่านเป็นนายผู้ชำทั้งระโลก ท่านอธิบายว่า ละครถูกกำหนดไว้แล้ว ลูกต้องเดินทางไปรอบวงจร ไม่มีใครรู้จักละครนี้ พวกเราเป็นนักแสดงในละครอย่างไร วงจรนี้หมุนไปอย่างไร ใครเปลี่ยนดินแดนแห่งความทุกข์ให้เป็นดินแดนแห่งความสุข ลูกเท่านั้นที่รู้สิ่งนี้ พ่อสอนลูกเพื่อดินแดนแห่งความสุข ลูกเท่านั้นที่กลับมามีความสุขเสมอถึง 21 ชาติเกิด ไม่มีใครสามารถไปที่นั่น ต้องเป็นเพียงไม่กี่คนเท่านั้นอย่างแน่นอนในดินแดนแห่งความสุข ประเด็นที่ดีมากต้องถูกอธิบาย ลูกพูดว่า บาบา ฉันเป็นของท่าน อย่างไรก็ตามมันใช้เวลาที่จะมาเป็นของบาบาได้อย่างสิ้นเชิง บางคนเป็นอิสระจากบ่วงกรรมอย่างรวดเร็ว ในขณะที่คนอื่นๆใช้เวลา บางคนมีโชคมากที่บ่วงกรรมของเขาถูกตัดขาดไปแล้ว แต่เนื่องจากพวกเขาก็ไม่ได้ใส่ใจต่อการศึกษา พวกเขาจึงถูกเรียกว่าผู้อับโชค สติปัญญาของพวกเขาไปหาลูกหลาน ฯลฯ ของพวกเขา ที่นี่ลูกต้องจดจำผู้เดียวเท่านั้น ลูกได้รับมรดกที่ยิ่งใหญ่มาก ลูกรู้ว่าลูกกำลังกลายเป็นราชาเหนือราชา พ่อนั่งอยู่ที่นี่และอธิบายว่า ราชาที่ไม่บริสุทธิ์ถูกสร้างขึ้นมาอย่างไรและราชาเหนือราชาที่บริสุทธิ์นั้นถูกสร้างขึ้นมาอย่างไร พ่อมาด้วยตนเองและทำให้ลูกกลายไปเป็นราชาเหนือราชา เป็นนายของสวรรค์ด้วยราชาโยคะนี้ ราชาที่ไม่บริสุทธิ์เหล่านั้นกลายเป็นเช่นนั้นจากการให้ทาน พ่อไม่ได้มาและสร้างพวกเขา พวกเขาเป็นผู้ให้ทานที่ยิ่งใหญ่ ด้วยการให้ทาน พวกเขาจึงเกิดในราชนิกูล พ่อให้ความสุขแก่ลูกเป็นเวลา 21 ชาติเกิด พวกเขากลายเป็นเช่นนั้นเพียงชาติเกิดเดียว แต่แม้กระนั้นพวกเขาก็อยู่อย่างไม่บริสุทธิ์และไม่มีความสุข พ่อมาและทำให้ลูกบริสุทธิ์ ผู้คนคิดว่า พวกเขาสามารถกลับมาบริสุทธิ์ได้ด้วยการอาบในแม่น้ำคงคา พวกเขาล้มลุกคลุกคลานไปทั่วอย่างมาก! พวกเขาสรรเสริญแม่น้ำคงคาและแม่น้ำยมุนาอย่างมาก ที่นี่ไม่มีความจำเป็นที่จะยกย่องผู้ใด น้ำมาจากมหาสมุทร มีแม่น้ำเช่นนั้นมากมาย ในต่างแดนก็เช่นกัน พวกเขาได้ขุดคลองมากมาย นั่นเป็นเรื่องใหญ่อย่างไร พวกเขาไม่รู้ว่ามหาสมุทรแห่งความรู้คือใครหรือคงคาแห่งความรู้คือใคร พวกเขาไม่รู้ว่าชักตีทำอะไร ในความเป็นจริงจากัดอัมบ้านี้คือคงคาแห่งความรู้ สรัสวตีแห่งความรู้ ผู้คนไม่รู้สิ่งใด พวกเขาเหมือนคนไร้การศึกษา พวกเขาไร้ปัญญาอย่างแท้จริง พ่อมาและทำให้ผู้ที่ไม่รู้คิดกลายเป็นผู้ที่รู้คิดอย่างมาก ลูกสามารถบอกผู้คนเหล่านั้นว่าใครทำให้พวกเขาเป็นราชาเหนือราชา สิ่งนี้ยังถูกกล่าวไว้ในกีตะด้วยเช่นกันว่า พ่อผู้เดียวเท่านั้นที่ทำให้ลูกเป็นราชาเหนือราชา ผู้คนไม่รู้สิ่งนี้เลย เราเองก็ไม่รู้สิ่งนี้ แม้แต่ผู้ที่เคยเป็นเช่นนั้นและไม่ได้เป็นเช่นนั้นอีกแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องนี้ แล้วผู้อื่นจะรู้ได้อย่างไรเล่า ไม่มีความหมายใดในความเข้าใจของการอยู่ทุกหนแห่งในเวลาเดียวกันเลย ลูกมีโยคะกับใคร ลูกเรียกหาใคร หากลูกเป็นพระเจ้าเสียเองแล้ว ลูกจะสวดมนต์ภาวนาถึงผู้ใดเล่า นี่เป็นความมหัศจรรย์อย่างมาก! มีความเคารพผู้ที่ทำความเลื่อมใสศรัทธามากมาย มีลูกประคำของความเลื่อมใสศรัทธาด้วยเช่นกัน ลูกประคำของรูดร้าคือลูกประคำของความรู้ และแล้วก็เป็นลูกประคำของผู้เลื่อมใสศรัทธา นั่นเป็นลูกประคำที่ไม่มีตัวตน ทุกดวงวิญญาณอาศัยอยู่ที่นั่น ในหมู่ดวงวิญญาณเหล่านั้น ดวงวิญญาณแรกที่ได้รับอันดับหนึ่งคือใคร ดวงวิญญาณของบราห์มาและสรัสวตีได้รับอันดับหนึ่ง ประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องของดวงวิญญาณ ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาทุกสิ่งเกี่ยวข้องกับร่างกาย ผู้เลื่อมใสศรัทธาคนนั้นคนนี้เคยเป็นเช่นนี้ พวกเขาจะพูดถึงชื่อของร่างกาย ลูกจะไม่พูดเช่นนี้เกี่ยวกับมนุษย์ ลูกรู้ว่าดวงวิญญาณของบราห์มากลายเป็นใคร ท่านจะใช้ร่างกายและกลายเป็นราชาเหนือราชา ดวงวิญญาณเข้าไปในร่างกายและปกครองอาณาจักร เขาไม่ใช่ราชาในเวลานี้ ดวงวิญญาณคือผู้ที่ปกครอง พ่อคือราชา พ่อคือดวงวิญญาณ พ่อคือนายของร่างกายนี้ พ่อคือดวงวิญญาณนำร่างกายชื่อศรีนารายณ์มาใช้และแล้วพ่อก็ปกครอง เป็นดวงวิญญาณที่รับฟังบางสิ่งและซึมซับสิ่งนั้น สันสการ์อยู่ในดวงวิญญาณ ลูกรู้ว่า เรากำลังประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรของเราจากพ่อด้วยการทำตามศรีมัท ทั้งบัพและดาดาพูดพร้อมกันว่า ลูกๆ ทั้งสองมีสิทธิ์ที่จะพูดว่า ลูกๆ พวกเขาพูดกับดวงวิญญาณว่า ลูกๆที่ไร้ตัวตน ลูกๆที่ไร้ตัวตนจดจำฉัน ผู้เป็นพ่อ! ผู้อื่นไม่สามารถพูดได้ว่า โอ ลูกๆที่ไร้ตัวตน โอ ดวงวิญญาณ จดจำฉัน ผู้เป็นพ่อ! พ่อคือผู้ที่พูดกับลูกๆ ดวงวิญญาณ ท่านไม่ได้พูดว่า พระเจ้า จดจำฉันผู้เป็นพระเจ้า ท่านพูดว่า โอ ดวงวิญญาณจดจำฉัน พ่อของลูก และบาปของลูกจะถูกปลดเปลื้องด้วยไฟโยคะนี้ ไม่มีดวงวิญญาณบาปใดสามารถกลายเป็นดวงวิญญาณบุญด้วยการอาบในแม่น้ำคงคา พวกเขาอาบในแม่น้ำคงคาและกลับบ้านและแล้วทำบาป เป็นเพราะกิเลสเหล่านี้พวกเขาจึงกลายเป็นดวงวิญญาณบาป ไม่มีใครเข้าใจเรื่องนี้ พ่ออธิบายว่า เวลานี้ลูกๆมีลางร้ายของราหูที่รุนแรงอยู่เหนือศีรษะลูก ตอนแรกเคราะห์นั้นเบามาก เวลานี้จงทำทานและเคราะห์นั้นจะถูกขจัดไป การบรรลุผลนั้นยิ่งใหญ่มาก ดังนั้นลูกจึงควรทำความเพียรพยายามอย่างมากด้วยเช่นกัน พ่อพูดว่า พ่อผู้เดียวเท่านั้นจะทำให้ลูกไปเป็นราชาเหนือราชา ดังนั้นจงจดจำพ่อและมรดก จดจำ 84 ชาติเกิดของลูก เหตุนี้เองบาบาจึงให้ชื่อแก่ลูกๆว่า ผู้ควงกงจักรแห่งการสำนึกรู้ในตนเอง ดังนั้น ลูกต้องมีความรู้ของการสำนึกรู้ในตนเองด้วยเช่นกัน พ่ออธิบายว่า โลกเก่านี้กำลังถูกทำลาย พ่อจะพาลูกไปสู่โลกใหม่ ซานยาสซีเพียงแต่ลืมบ้านและครอบครัวของตนเอง ในขณะที่ลูกลืมทั้งโลก พ่อเท่านั้นที่พูดว่า จงอยู่อย่างปราศจากร่าง! พ่อกำลังพาลูกไปสู่โลกใหม่ ดังนั้นจงตัดการติดยึดของลูกต่อโลกเก่าและร่างเก่า และแล้วในโลกใหม่ลูกจะได้รับร่างใหม่ ดูซิว่า กฤษณะถูกเรียกว่าชยัมซุนดร้า เขาเคยสวยงามในยุคทองขณะที่เวลานี้ในชาติเกิดสุดท้าย เขากลายเป็นผู้ที่น่าเกลียด ดังนั้นจึงมีการกล่าวว่า ผู้ที่กลับมาน่าเกลียดได้กลายเป็นผู้ที่สวยงาม และแล้วเขาก็กลับมาน่าเกลียดอีกครั้ง เหตุนี้เองพวกเขาจึงให้ชื่อแก่เขาว่า ชยัมซุนดร้า เป็นกิเลสทั้ง 5 ราวันทำให้ลูกน่าเกลียด และแล้วพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดทำให้ลูกสวยงาม ยังแสดงไว้ในรูปภาพอีกด้วยเช่นกันว่า พ่อกำลังเตะโลกเก่าออกไปและกำลังกลับมาสวยงาม ดวงวิญญาณที่สวยงามกลายเป็นนายของโลก ดวงวิญญาณที่น่าเกลียดกลายเป็นนายของนรก เป็นดวงวิญญาณที่กลับมาน่าเกลียดและสวยงาม พ่อพูดว่า เวลานี้ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์ หะฐะโยคีเหล่านั้นใช้พละกำลังอย่างมากที่จะกลับมาบริสุทธิ์ อย่างไรก็ตามลูกไม่สามารถกลับมาบริสุทธิ์โดยปราศจากการมีโยคะ หรือลูกจะไม่สามารถกลับมาบริสุทธิ์ได้โดยไม่สัมผัสกับการลงโทษ ดังนั้น เหตุใดลูกจึงไม่จดจำพ่อเล่า ลูกต้องเอาชนะกิเลสทั้ง 5 ด้วยเช่นกัน พ่อพูดว่า กิเลสของตัณหาทำให้ลูกสัมผัสกับความทุกข์ตั้งแต่ตอนเริ่ม ผ่านตอนกลางจนถึงตอนจบ ผู้ที่ไม่สามารถเอาชนะกิเลสก็ไม่สามารถกลายเป็นราชาของดินแดนสุขาวดีได้ เหตุนี้เองพ่อจึงพูดว่า ดูซิ! ในรูปของพ่อ ครูและสัตกูรู พ่อกำลังสอนการกระทำที่ดีอย่างมากแก่ลูก พ่อดลใจให้ลูกปลดเปลื้องบาปของลูกด้วยพลังโยคะ และทำให้ลูกกลายเป็นราชาผู้ที่ชนะการกระทำบาป ในความเป็นจริง เป็นเทพของยุคทองผู้ที่ถูกเรียกว่าราชาผู้ที่ชนะการกระทำบาป ไม่มีการกระทำบาปใดที่นั่น ยุคของผู้ชนะบาปแยกจากยุคของผู้ที่ทำบาป ราชาผู้ที่ชนะการกระทำบาปมีชีวิตอยู่ในอดีต และเคยมีราชาที่ทำบาปผู้ที่เคยมีชีวิตอยู่และได้จากไปแล้ว เวลานี้เรากำลังชนะบาป และแล้วเริ่มทำความผิดในยุคทองแดงอีกครั้ง ดังนั้น พวกเขาจึงถูกให้ชื่อว่า กษัตรวิกรรม (ผู้ที่มีการกระทำที่เป็นบาป) เทพคือผู้ที่ชนะการกระทำบาป เวลานี้เรากำลังจะกลายเป็นเช่นนั้น และแล้วเมื่อเราไปสู่หนทางบาป บัญชีบาปจึงเริ่มขึ้น เราสะสางบัญชีของบาปที่นี่ และแล้วเราจะกลายเป็นผู้ที่ชนะบาป ไม่มีการกระทำบาปใดที่นั่น ดังนั้นลูกๆ ลูกควรจะมีความซาบซึ้งว่า เราทำให้โชคของเราสูงส่งที่นี่ นี่คือสถานศึกษาเพื่อการสร้างโชคที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ไม่มีเรื่องของการสร้างโชคชุมนุมทางจิต ในสถานศึกษามีการสร้างโชคอยู่เสมอ ลูกรู้ว่าเราจะเปลี่ยนจากผู้ชายธรรมดาไปเป็นนารายณ์ นั่นคือ เราจะกลายเป็นราชาเหนือราชา แท้จริงแล้ว ราชาที่ไม่บริสุทธิ์จะกราบไหว้ราชาที่บริสุทธิ์ พ่อผู้เดียวเท่านั้นทำให้ลูกบริสุทธิ์ ลูกจะไม่ปกครองในโลกที่ไม่บริสุทธิ์ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. จงกลับมาเป็นอิสระจากลางร้ายของราหูด้วยการรักษาความรู้ของการควงกงจักรแห่งการสำนึกรู้ในตนเองไว้ในสติปัญญาของลูก สะสางบัญชีบาปด้วยการกระทำที่สูงส่งและด้วยพลังโยคะกลายเป็นผู้ชนะการกระทำที่เป็นบาป

2. เพื่อที่จะทำให้โชคของลูกสูงส่ง จงใส่ใจอย่างเต็มที่กับการศึกษาเล่าเรียน

พร:
ขอให้ลูกเป็นอิสระจากพันธะที่น่าดึงดูดของความหวานของการแสดงออกภายนอกใดๆและกลับมาหลุดพ้นในชีวิต

การแสดงออกภายนอกหมายถึงกระแสคลื่นของธรรมชาติและสันสการ์ ความคิด คำพูด สายใยและความสัมพันธ์ของบุคคล พวกเขานำลูกไปสู่ความไร้ประโยชน์ในแบบใดแบบหนึ่ง ไปสู่ชีวิตที่ยุ่งอยู่กับความคิดที่ไร้ประโยชน์ในแบบใดแบบหนึ่งเสมอ เป็นการห่างไกลจากความสุข ความสงบ และพลังภายใน ความหวานของการแสดงออกภายนอกนี้มีแรงดึงดูดจากภายนอกมากมาย ดังนั้น ก่อนอื่น ตัดสิ่งเหล่านี้ออกไป เพราะความหวานนี้จะกลายเป็นพันธะที่ละเอียดอ่อนและทำให้ลูกห่างไกลจากจุดหมายของความสำเร็จ เมื่อลูกกลับมาอิสระจากพันธะเหล่านี้แล้ว ลูกจะถูกกล่าวว่าเป็นผู้ที่หลุดพ้นในชีวิต

คติพจน์:
ผู้ที่หลุดพ้นและละวางจากผลแห่งกรรมดีและชั่ว และมีเมตตา คือทาปาสวีที่แท้จริง