17.05.20    Avyakt Bapdada     Thai Murli     13.01.86     Om Shanti     Madhuban


ชีวิตบราห์มิน, ชีวิตที่มีความสุขอย่างสม่ำเสมอและไม่มีขีดจำกัด


วันนี้บัพดาดากำลังดูชุมนุมของหงส์ที่ศักดิ์สิทธิ์และที่มีความสุขของท่าน ลูกทุกคนอยู่อย่างมีความสุขและมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอหรือไม่? ความศักดิ์สิทธิ์หมายถึงรูปของความบริสุทธิ์ที่มองเห็นได้และเปิดเผยให้เห็นอย่างสม่ำเสมอในรูปของความสุข หากไม่มีความสุขแน่นอนว่าย่อมมีความไม่บริสุทธิ์นั่นคือความคิดหรือการกระทำบางอย่างที่ไม่ถูกต้องและนี่คือสาเหตุที่ไม่มีความสุข ความไม่บริสุทธิ์ไม่ได้หมายถึงกิเลสทั้งห้าเท่านั้น สำหรับดวงวิญญาณที่สมบูรณ์พร้อม สำหรับผู้ที่จะกลายเป็นดวงวิญญาณเทพ การมีความคิดคำพูดและการกระทำที่ไม่ถูกต้องที่ไร้ประโยชน์หรือธรรมดาไม่ใช่ความบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ ลูกกำลังเข้ามาใกล้กับสภาพที่สมบูรณ์พร้อมของลูก ดังนั้นตามเวลาในปัจจุบันอย่าได้มีการกระทำที่ไร้ประโยชน์หรือธรรมดา จะต้องมีการตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงในสิ่งนี้เช่นกัน ยิ่งความคิดคำพูดและการกระทำของลูกมีพลังมากเท่าไหร่ ลูกก็จะยิ่งได้สัมผัสกับประกายแห่งความสุขและความซาบซึ้งของการเป็นผู้ที่โชคดีมากเท่านั้น และให้ประสบการณ์นั้นกับผู้อื่น บัพดาดากำลังตรวจสอบสองสิ่งนี้ในลูกทุกคน: ลูกดูดซับความบริสุทธิ์ได้มากแค่ไหน ยังคงมีสิ่งใดที่ไร้ประโยชน์หรือธรรมดาอีกมากแค่ไหน? และลูกมีความสุขทางจิตวิญญาณความสุขที่ไม่สูญสลายและความสุขภายในมากแค่ไหน? เป้าหมายของลูกบราห์มินทั้งหมดที่ใช้ชีวิตบราห์มินนี้คือการมีความสุขอย่างสม่ำเสมอ ลูกกลายเป็นบราห์มินเพื่อที่จะนำไปสู่ชีวิตแห่งความสุข ลูกไม่ได้มาเป็นบราห์มินเพียงเพื่อทำความเพียรพยายามอย่างลำบากตรากตรำหรือประสบกับปัญหาหรือความปั่นป่วนในรูปใดรูปหนึ่งเสมอ

ลูกกลายเป็นบราห์มิน เพื่อที่จะได้รับความสุขทางจิตวิญญาณ ความสุขภายใน และความสุขที่เหนือประสาทสัมผัสซึ่งไม่สามารถบรรลุได้มาตลอดช่วงเวลาที่เหลือของวงจร อย่างไรก็ตามลูกต้องตรวจสอบว่าความสุขของลูกไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งอำนวยความสะดวก การได้มาซึ่งสิ่งที่มีขีดจำกัด ความสำเร็จชั่วคราว ความเคารพหรือศักดิ์ศรี หรือความต้องการที่มีขีดจำกัดของจิตใจที่ลูกได้รับ หรือเพราะลูกชอบบุคคล,สถานที่หรือทรัพย์สมบัติโดยเฉพาะ ตรวจสอบว่าความสุขของลูกไม่ได้ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวของลูก ความสุขที่ขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง มันไม่ใช่ความสุขที่ไม่สูญสลาย หากการค้ำจุนสั่นคลอน ความสุขของลูกก็จะสั่นคลอนเช่นกัน ลูกไม่ได้เป็นบราห์มินเพื่อได้ความสุขเช่นนั้น แม้แต่ผู้คนในโลกก็ยังมีความสุขบนพื้นฐานของการบรรลุผลอันชั่วคราว คติพจน์ของพวกเขาคือ: กิน ดื่มและรื่นเริง! อย่างไรก็ตามเมื่อการค้ำจุนที่ชั่วคราวนั้นสิ้นสุดลง ความสุขของพวกเขาก็หมดลงเช่นกัน ในชีวิตของบราห์มินเช่นกันถ้าลูกมีความสุขบนพื้นฐานของการค้ำจุนเหล่านั้นแล้วอะไรคือความแตกต่าง? ลูกได้กลายเป็นลูกของมหาสมุทรแห่งความสุข ดังนั้นลูกจึงเป็นผู้ที่ไหลรินไปกับคลื่นแห่งความสุขในทุกความคิดและทุกวินาที ลูกคือสมบัติที่มีค่าแห่งความสุขอย่างสม่ำเสมอ สิ่งนี้เรียกว่าการเป็นหงส์ที่ศักดิ์สิทธิ์และมีความสุข บัพดาดาได้เห็นว่าเป้าหมายของลูกคือการมีความสุขภายในอย่างสม่ำเสมอโดยไม่มีการค้ำจุนที่มีขีดจำกัดใดๆ อย่างไรก็ตามลูกบางคนก็เคลื่อนออกไปจากเป้าหมายของพวกเขาและติดกับอยู่ในถนนข้างทางเล็กๆของการบรรลุผลที่มีขีดจำกัดแทน ด้วยวิธีนี้พวกเขาจึงห่างไกลออกไปจากเป้าหมายของพวกเขานั่นคือจากจุดหมายปลายทางของพวกเขา พวกเขาออกจากทางหลวงและติดกับในถนนข้างทาง พวกเขาปล่อยเป้าหมายของความสุขไปและวิ่งไล่ล่าการบรรลุผลที่มีขีดจำกัด หากวันนี้ชื่อของพวกเขาได้รับการยกย่องหรืองานของพวกเขาประสบความสำเร็จและความปรารถนาของพวกเขาได้รับการเติมเต็มแล้วพวกเขาก็มีความสุข หากพวกเขาได้มาซึ่งสิ่งที่พวกเขาชอบหรือความคิดของพวกเขาได้รับการเติมเต็มแล้วพวกเขามีก็ความสุขมาก หากมีบางสิ่งที่ขาดหายไปแม้แต่น้อย พวกเขาก็จะติดอยู่และเป้าหมายของพวกเขาก็ยังคงอยู่ในอีกด้านหนึ่ง เป้าหมายของพวกเขากลับมามีขีดจำกัดและดังนั้นพวกเขาจึงก้าวออกไปจากความสุขที่ไม่สูญสลายที่ไม่มีขีดจำกัด ดังนั้นบัพดาดาจึงถามว่า: นี่เป็นสาเหตุที่ลูกมาเป็นบราห์มินหรือไม่? นี่เป็นสาเหตุที่ลูกใช้ชีวิตทางจิตนี้หรือไม่? นั่นคือชีวิตธรรมดา! นั่นไม่ได้เรียกว่าชีวิตที่สูงส่ง

ไม่ว่าลูกจะทำงานอะไร ไม่ว่างานงานรับใช้นั้นจะยิ่งใหญ่แค่ไหน อะไรก็ตามที่ทำให้ลูกผิดหวังจากการได้รับความสุขจากภายใน ความสุขทางจิตวิญญาณ และความสุขที่ไม่มีขีดจำกัด นั่นคืออะไรก็ตามที่นำลูกเข้าสู่ขอบเขตที่มีขีดจำกัด ที่ถ้าวันนี้มีความสุขและวันพรุ่งนี้มีความสับสน วันนี้มีความสุขและพรุ่งนี้ลูกจะถูกทำให้วุ่นวาย ถ้ามันพรากลูกจากความสุขแล้วก็วางมือจากงานรับใช้นั้นก่อน แต่อย่าปล่อยความสุขของลูกไป งานรับใช้ที่แท้จริงจะให้ประสบการณ์ของสภาพที่ไม่มีขีดจำกัดและความสุขที่ไม่มีขีดจำกัดแก่ลูกเสมอ หากไม่มีประสบการณ์นี้แล้วแสดงว่างานรับใช้เช่นนั้นมีการการปะปน นั่นไม่ใช่งานรับใช้ที่แท้จริง จงรักษาเป้าหมายของการประสบกับความก้าวหน้าในตนเอง การบรรลุผลเพื่อตนเอง ความพอใจและความยิ่งใหญ่ด้วยการรับใช้อยู่เสมอ ที่ใดมีความยิ่งใหญ่ของความพอใจ ที่นั่นจะมีประสบการณ์ของการบรรลุผลที่ไม่สูญสลาย งานรับใช้หมายถึงการทำให้สวนดอกไม้นั้นเจริญงอกงาม งานรับใช้หมายถึงการได้สัมผัสกับสวนดอกไม้และไม่ติดอยู่ในกับดักของป่าหนาม การขาดการได้มาซึ่งการบรรลุผล การขาดความสุข หรือมีความสับสนในจิตใจบางอย่าง การประสบกับความสุขในช่วงเวลาหนึ่งและกลับมามีความสับสนในช่วงเวลาต่อมา สิ่งเหล่านี้เป็นหนาม การก้าวออกมาจากหนามเหล่านี้หมายถึงการได้สัมผัสกับความสุขที่ไม่มีขีดจำกัด ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม้ว่าลูกจะต้องละทิ้งการบรรลุผลที่มีขีดจำกัด แม้ว่าลูกจะต้องสละละทิ้งสิ่งต่าง ๆ มากมาย จงปล่อยสิ่งเหล่านั้นไป แต่อย่าปล่อยความสุขของลูก อย่าได้ก้าวออกไปจากเป้าหมายที่ลูกมาที่นี่ จงทำการตรวจสอบที่ละเอียดอ่อนนี้ ลูกมีความสุข แต่ขอให้แน่ใจว่าลูกไม่ได้พิจารณาความสุขบนพื้นฐานของการได้มาซึ่งการบรรลุผลอันชั่วคราวว่าเป็นความสุขของลูก ตรวจสอบว่าลูกไม่ได้พิจารณาว่าฉากข้างทางใดๆเป็นจุดหมายปลายทางของลูก เพราะฉากข้างนั้นน่าสนใจและดึงดูดอย่างมาก อย่างไรก็ตามการไปถึงจุดหมายปลายทางหมายถึงการประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรที่ไม่มีขีดจำกัด ผู้ที่ก้าวออกไปจากจุดหมายปลายทางของพวกเขาไม่สามารถประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรของโลกได้ พวกเขาไม่สามารถแม้กระทั่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของราชวงศ์ได้ ดังนั้นให้รักษาเป้าหมายและจุดหมายปลายทางของลูกไว้เสมอ ถามตนเองว่า: ในขณะที่เคลื่อนไป ฉันไม่ได้เข้าไปในถนนที่มีขีดจำกัดใช่ไหม? ความสุขของการได้มาซึ่งการบรรลุผลอันชั่วคราวไม่ได้ทำให้ลูกก้าวออกไปจากโชคแห่งความสุขอันเป็นนิรันดร์ใช่หรือไม่? ลูกไม่ใช่ผู้ที่มีความสุขเพียงเล็กน้อยใช่ไหม? ลูกไม่ได้เป็นเพียงแค่พอใจในตนเองโดยการคิดว่า ไม่ว่าฉันจะเป็นอะไร ไม่ว่าฉันจะเป็นอย่างไร ฉันก็สบายดีและมีความสุข ใช่ไหม? สิ่งบ่งบอกของความสุขที่ไม่มีวันสูญสลายคือลูกจะได้รับพรแห่งความสุขจากผู้อื่นอย่างสม่ำเสมออย่างแน่นอน พรแห่งความรักจากบัพดาดาและซีเนียร์ผู้อาวุโสจะช่วยให้ลูกได้สัมผัสกับการเคลื่อนไปในมหาสมุทรแห่งความสุขภายในทางจิตวิญญาณ อันเนื่องมาจากความไม่ระมัดระวังอย่าได้คิดว่า: ฉันสบายดี แต่คนอื่นไม่รู้เกี่ยวกับฉัน แสงของดวงอาทิตย์จะซ่อนเร้นอยู่ได้หรือไม่? กลิ่นหอมของสัจจะไม่มีวันหมดสิ้น มันไม่สามารถซ่อนเร้นได้ ดังนั้นอย่าปล่อยให้ตนเองถูกตัดสิทธิ์ ทำให้บทเรียนนี้มั่นคง สิ่งแรกคือความสุขที่ไม่มีขีดจำกัดและไม่สูญสลายของลูก และสิ่งต่อไปคือเรื่องอื่นๆ ความสุขไม่มีขีดจำกัดจะทำให้ลูกได้สัมผัสกับโชคที่สูงส่งของงานรับใช้ ของความรักจากทุกคน และโชคของการได้รับความเคารพที่ไม่สูญสลายจากทุกคนโดยอัตโนมัติ ผู้ที่มีความสุขอย่างสม่ำเสมอเป็นผู้ที่มีโชคดี พวกเขาได้รับการบรรลุผลทั้งหมดโดยไม่ต้องเพียรพยายาม ไม่มีความปรารถนาใด ๆ และโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรเลย ลูกได้ทำให้บทเรียนนี้มั่นคงหรือไม่?

บัพดาดากำลังดูว่า ทำไมลูกถึงมา ลูกต้องไปที่ไหน และลูกจะไปที่ไหน หากลูกละทิ้งสิ่งที่มีขีดจำกัดแต่ยังคงเข้าไปสู่สิ่งที่มีขีดจำกัดแล้วลูกจะสัมผัสกับสิ่งที่ไม่มีขีดจำกัดเมื่อใด? บัพดาดามีความรักต่อลูกๆ ลูกจะไม่เรียกสิ่งนั้นว่าเป็นความเมตตาเพราะลูกไม่ใช่ขอทาน ลูกเป็นลูกของผู้ประทานและผู้ประทานโชค ความเมตตาเป็นไปสำหรับผู้ที่มีความทุกข์ ลูกเป็นตัวของความสุข ลูกๆของผู้ประทานความสุข เวลานี้ลูกเข้าใจหรือไม่ว่าลูกต้องทำอะไร? ในปีนี้บัพดาดาได้ดึงดูดความสนใจของลูกไปยังสิ่งต่างๆซ้ำแล้วซ้ำเล่า ปีนี้ให้ความใส่ใจกับตนเองเป็นพิเศษโดยเฉพาะ ผู้คนในโลกเพียงแค่พูดว่า กินดื่มและรื่นเริง! อย่างไรก็ตามบัพดาดาพูดว่า: กินและรับใช้ผู้อื่น อยู่ในความสุขและนำความสุขมาให้ผู้อื่น อัจชะ

ถึงผู้ที่อยู่ในความสุขที่ไม่สูญสลายและไม่มีขีดจำกัดอย่างสม่ำเสมอ ถึงผู้ที่สัมผัสกับโชคแห่งความสุขในทุกการกระทำ ถึงผู้ที่แจกจ่ายสมบัติที่มีค่าแห่งความสุขให้กับทุกคน ถึงผู้ที่กระจายกลิ่นแห่งความสุขเสมอ ถึงผู้ที่เคลื่อนไปด้วยคลื่นของความจริงจังและความกระตือรือร้นของความสุข ถึงผู้ที่รักษาประกายและความซาบซึ้งของพวกเขาอย่างสม่ำเสมอ ถึงดวงวิญญาณที่สูงส่งผู้ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่สูงส่ง ด้วยความรัก ความทรงจำระลึกถึง และนมัสเต จากบัพดาดา เพื่อทำให้ลูกศักดิ์สิทธิ์และมีความสุขอย่างสม่ำเสมอ

บัพดาดาพบกลุ่ม: ในขณะที่อาศัยอยู่กับครอบครัวของลูก ลูกอยู่อย่างละวางและมีความรักต่อพ่ออยู่เสมอใช่ไหม? ลูกไม่เคยผูกพันยึดมั่นกับครอบครัวของลูกใช่ไหม? หากมีความผูกพันยึดมั่นกับใครนั่นก็จะกลายเป็นอุปสรรคในชีวิตของลูกตลอดเวลา ดังนั้นจงอยู่อย่างเป็นอิสระจากอุปสรรค์และเดินหน้าต่อไป กลายเป็นองคดเหมือนในวงจรก่อนหน้านี้และอยู่อย่างไม่ไหวหวั่นสั่นคลอน องคดแสดงให้เห็นว่ามีคุณสมบัติพิเศษอะไร? สติปัญญาของเขามีศรัทธาเช่นนั้นที่ไม่มีใครสามารถแม้กระทั่งมาเขย่าเท้าของเขาได้ มายาจะมาในหลายวิธีที่จะลองและทำให้ศรัทธาของลูกในรูปของเท้าของลูกสั่นคลอน อย่างไรก็ตามมายาอาจจะมาทำให้สั่นคลอน แต่เท้าแห่งศรัทธาของลูกจะต้องไม่สั่นคลอน มายาจะอุทิศตัวเธอเองกับลูก ลูกจะไม่อุทิศตัวกับเธอใช่ไหม? จงอุทิศตัวลูกเองต่อพ่อไม่ใช่ต่อมายา ผู้ที่สติปัญญามีความศรัทธาเช่นนี้จะอยู่อย่างไร้กังวลอยู่เสมอ หากมีความกังวลแม้แต่น้อยแล้วแสดงว่ายังขาดศรัทธา เมื่อบางครั้งมีความกังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับบางสิ่ง สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นคือการขาดศรัทธาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นการขาดศรัทธาในละคร ขาดศรัทธาในตนเองหรือขาดศรัทธาในพ่อ หากมีการขาดศรัทธาแม้แต่เล็กน้อยจากหนึ่งในสามประเภทของศรัทธาแล้วลูกไม่สามารถอยู่อย่างไร้กังวลได้ ความเจ็บป่วยที่ใหญ่ที่สุดคือความกังวล แม้แต่หมอก็ยังไม่มีทางรักษาให้หายป่วยได้ พวกเขาอาจให้ยานอนหลับเพื่อให้ลูกนอนหลับชั่วคราว แต่พวกเขาจะไม่สามารถรักษาอาการเจ็บป่วยของลูกได้ตลอดเวลา ยิ่งผู้ที่มีความกังวลวิ่งไล่ตามการบรรลุผลมากเท่าไหร่ การบรรลุผลนั้นก็จะยิ่งวิ่งไปข้างหน้าพวกเขามากเท่านั้น ดังนั้นให้เท้าของศรัทธาของลูกอยู่อย่างไม่สั่นคลอน เท้าหมายถึงมีพลังเดียวและการค้ำจุนเดียว ไม่ว่าลูกจะเรียกพลังหรือศรัทธามันเป็นสิ่งเดียวกัน ชัยชนะสำหรับลูก ๆ ที่มีศรัทธาในสติปัญญาเช่นนั้นรับประกันไว้แล้ว

2. ลูกอุทิศตนต่อพ่อเสมอหรือไม่? ลูกเป็นคนที่จะทำตามสัญญาตามที่ลูกได้ทำไว้ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาใช่ไหม? ลูกสัญญาอะไร? ลูกจะอุทิศตนเสมอ การอุทิศตนหมายถึงการอุทิศตนอย่างสม่ำเสมอและมีพลัง ดังนั้นลูกอุทิศตนแล้วหรือลูกกำลังจะอุทิศตน? การอุทิศตนหมายถึง ไม่มีอะไรเป็นของฉัน จิตสำนึกของของฉันได้จบสิ้น แม้แต่ร่างกายก็ไม่ใช่ของฉัน ดังนั้นลูกเคยกลับมามีจิตสำนึกที่เป็นร่างกายหรือไม่? มันคือเมื่อลูกมีจิตสำนึกของของฉัน จึงมีจิตสำนึกของร่างกาย การอยู่เหนือแม้กระทั่งจิตสำนึกนี้หมายถึงการอุทิศตน ดังนั้นจงทำให้จิตสำนึกของ ฉัน จบสิ้นไปตลอดกาล เฝ้าแต่มีประสบการณ์ว่าทุกสิ่งเป็นของท่าน ยิ่งลูกมีประสบการณ์มากเท่าไหร่ลูกก็ยิ่งกลายเป็นตัวของอำนาจมากขึ้นเท่านั้น คนเช่นนี้จะไม่ถูกหลอกลวง พวกเขาไม่สามารถสัมผัสกับคลื่นแห่งความทุกข์ ดังนั้นจงเฝ้าแต่ถ่ายทอดเรื่องราวของประสบการณ์ของลูกให้กับทุกคน ดวงวิญญาณที่มีประสบการณ์บรรลุความสำเร็จมากขึ้นในเวลาอันสั้น อัจชะ

ในช่วงเวลาแห่งการอำลา มอบความรักและความทรงจำระลึกถึงให้กับเทศกาลว่าว (Makar-sankranti) ในวันที่ 14 มกราคม

ผู้คนได้ทำเครื่องหมายของนัยสำคัญของวันนี้โดยการกินและให้อาหารแก่ผู้อื่นเสมอ พวกเขากินสิ่งหนึ่งและให้คนอื่นอีกสิ่งหนึ่ง พวกเขาบริจาคเมล็ดงาหรือกินเมล็ดงานั้น 'เมล็ดงา'เป็นจุดเล็ก ๆ เมื่อมีบางสิ่งเกิดขึ้นและมันอาจจะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยมาก พวกเขาก็บอกว่ามันเหมือนกับเมล็ดงา หากเป็นสิ่งที่ใหญ่ก็จะกล่าวว่าเป็นเหมือนภูเขา ดังนั้นจึงมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างภูเขากับเมล็ดงา นัยสำคัญนั้นจึงให้กับเมล็ดงาเพราะลูกกลายเป็นจุดที่ละเอียดอ่อนมาก มันคือเมื่อลูกกลายเป็นรูปที่เป็นจุดนั่นคือลูกกลายเป็นว่าวในสภาพที่โบยบิน ดังนั้นเมล็ดงาก็มีนัยสำคัญเช่นกัน เมล็ดงามักผสมกับสิ่งที่หวานเสมอ เมล็ดงาด้วยตัวของมันเองแล้วจะไม่เคยถูกกิน ความหวานเป็นสิ่งชี้บอกของการนำพวกเขามาด้วยกันด้วยความรัก เมื่อสิ่งที่หวานผสมกับเมล็ดงาลูกจะเพลินกับมัน หากลูกจะกินเมล็ดงาเพียงอย่างเดียวลูกจะพบว่ามันขม แต่เมื่อมีสิ่งที่หวานผสมกับพวกมันพวกมันก็จะดีมาก ดังนั้นเมื่อวิญญาณของลูกมีความสัมพันธ์กับความหวานเมื่อลูกมีความรักนั้นลูกก็จะได้รับการยกระดับ ดังนั้นนี่คืออนุสรณ์แห่งความหวานโดยรวม มีสัญลักษณ์สำหรับสิ่งนั้นเช่นกัน ดังนั้นจงนำพลังของชุมนุมเข้ามาสู่ตัวลูกเสมอ บนพื้นฐานของความหวานจงกลายเป็นรูปจุดและเป็นว่าวและโบยบินในสภาพที่โบยบิน นั่นคือนัยสำคัญของวันนี้ ดังนั้นการเฉลิมฉลองหมายถึงการกลายเป็น ลูกกลายเป็นสิ่งนี้ในขณะที่ผู้คนเหล่านั้นเพียงแค่เฉลิมฉลองในช่วงเวลาสั้นๆ การให้ทานที่นี่หมายถึงการให้ทานความอ่อนแอที่ลูกมี เพียงแค่พิจารณาว่าเป็นสิ่งที่เล็กน้อยและให้ทาน คิดว่ามันเป็นเหมือนเมล็ดงาและให้ทานไป อย่าคิดว่ามันจะเป็นสิ่งที่สำคัญและคิดว่า ฉันต้องสละละทิ้งมัน ฉันต้องให้มัน ไม่เลย ให้ทานในขณะที่คิดว่ามันเป็นอะไรที่เล็กเท่าเมล็ดงา คิดว่ามันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆ และให้สิ่งนั้นอย่างมีความสุข นี่คือนัยสำคัญของการให้ทาน ลูกเข้าใจไหม?

มีความรักเสมออยู่เสมอ อยู่อย่างเป็นส่วนหนึ่งของชุมนุม และพิจารณาบางสิ่งที่ใหญ่ว่าเป็นสิ่งที่เล็กน้อยและทำให้มันจบสิ้นลงด้วยการเผามันในกองไฟ นั่นคือนัยสำคัญ ดังนั้นลูกได้เฉลิมฉลองใช่ไหม? ลูกจุดไฟของการกระทำที่มุ่งมั่นไว้ ผู้คนโดยเฉพาะจุดไฟในวันนี้ ดังนั้นนี่คือวันสำหรับการเปลี่ยนซันสการ์ พวกเขาเรียกมันว่าซันกรันตี(sankranti) และลูกเรียกว่าวันสำหรับการเปลี่ยนซันสการ์ อัจชะ ด้วยความรัก, ความทรงจำระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้าทุกคนสำหรับการอยู่อย่างประสบความสำเร็จอย่างสม่ำเสมอด้วยความรักและพลังของชุมนุม

พร:
ขอให้ลูกอยู่ในสำนึกรู้ของพระเจ้าและโชคของลูกอย่างสม่ำเสมอและกลายเป็นดวงวิญญาณที่โชคดีที่สุดที่สูงส่งมากที่สุด

ในยุคบรรจบกัน พระเจ้ารับใช้ลูก ๆ ของท่านในรูปที่มีชีวิต ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาทุกคนรับใช้พระเจ้า แต่ที่นี่พระเจ้ารับใช้รูปปั้นบูชาที่มีชีวิตของลูก ท่านปลุกลูกให้ตื่นขึ้นในเวลาอมฤต ออฟเฟอร์โบ๊กให้ลูกและทำให้ลูกนอนหลับ ผู้ที่ไปนอนด้วยเครื่องเล่นเทป (เสียงเพลงที่ร้องในเวลากลางคืน) และผู้ที่ตื่นขึ้นด้วยเครื่องเล่นเทป (เพลงอมฤตเวลา) - พวกเราบราห์มินเป็นที่รักเป็นพิเศษและเป็นดวงวิญญาณที่โชคดีที่สุดที่สูงส่งมากที่สุด เฝ้าแต่แกว่งไกวอย่างต่อเนื่องในความสุขของโชคนี้ กลายเป็นคนที่ได้รับความรักจากพ่อเป็นพิเศษไม่ใช่จากมายา ผู้ที่เป็นที่รักของมายาเล่นเกมเหมือนเด็กๆมากมาย

คติพจน์:
เพื่อให้ประสบการณ์ของการบรรลุผลทั้งหมดด้วยใบหน้าที่สดชื่นแจ่มใสของลูกคืองานรับใช้ที่แท้จริง


หมายเหตุ:
วันนี้เป็นวันโยคะสากล วันอาทิตย์ที่สามของเดือน ตั้งแต่เวลา 18:30 น. - 19:30 น. พี่น้องทุกคนได้รับประสบการณ์ที่หลอมรวมในความรักของพระเจ้า นั่งอยู่ในสำนึกรู้เสมอ: ฉัน, ดวงวิญญาณเต็มไปด้วยการบรรลุผลทั้งหมดและเป็นดวงดาวที่โชคดีที่สุด ลำแสงแห่งความรักปรากฏออกมาจากมหาสมุทรแห่งความรักและหลอมรวมในตัวฉันเอง,ดวงวิญญาณ กระแสของความรักเหล่านั้นแพร่กระจายไปทุกที่ในบรรยากาศ