17.07.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน เวลานี้ลูกมีสาระของความรู้เต็มเปี่ยมอยู่ในสติปัญญาของลูก ดังนั้นลูกจึงไม่จำเป็นต้องใช้แม้กระทั่งรูปภาพใดๆ จดจำพ่อและขณะเดียวกันเตือนผู้อื่นให้จดจำท่านด้วยเช่นกัน

คำถาม:
ความรู้อะไรจะคงอยู่ในสติปัญญาของลูกในช่วงเวลาสุดท้าย?

คำตอบ:
ในเวลานั้นสติปัญญาของลูกจะมีเพียงความรู้ว่าลูกกำลังจะกลับบ้าน และแล้วจากที่นั่นลูกจะลงมาสู่วงจร ลูกจะค่อยๆ ลงบันไดมาแล้วพ่อจะมาเพื่อทำให้สภาพของลูกสูงขึ้น เวลานี้ลูกรู้แล้วว่าตอนแรกลูกเป็นของสุริยวงศ์และต่อมาลูกกลายเป็นส่วนหนึ่งของจันทราวงศ์ ฯลฯ ไม่มีความจำเป็นสำหรับรูปภาพในสิ่งนี้

โอมชานติ
ลูกๆ ลูกกำลังนั่งที่นี่ในสำนึกของการเป็นดวงวิญญาณหรือไม่? ลูกมีความรู้ของวงจร 84 ชาติเกิดอยู่ในสติปัญญาของลูก นั่นคือลูกมีความรู้ของชาติเกิดที่หลากหลายของลูก มีรูปภาพของภาพลักษณ์ของรูปที่หลากหลาย ลูกๆ มีความรู้ว่าลูกใช้ 84 ชาติเกิดอย่างไรด้วยเช่นกัน ในตอนเริ่มแรกลูกมาจากโลกที่ไม่มีตัวตนสู่ศาสนาเทพ ลูกมีความรู้นี้ในสติปัญญาของลูก ดังนั้นไม่มีความจำเป็นสำหรับรูปภาพใดๆ เราไม่ต้องจดจำภาพลักษณ์ใดๆ ฯลฯ ในเวลาสุดท้ายเพียงสิ่งเดียวที่ลูกจะจดจำคือลูกเป็นดวงวิญญาณ ผู้อยู่อาศัยของโลกที่ไม่มีตัวตนและลูกเล่นบทบาทของลูกที่นี่ ลูกต้องไม่ลืมสิ่งนี้ เรื่องราวเหล่านี้ของวงจรของโลกมนุษย์เรียบง่ายอย่างมาก แน่นอนไม่จำเป็นต้องมีรูปภาพในสิ่งนี้เลย เพราะรูปภาพเหล่านั้นทั้งหมด ฯลฯ เป็นสิ่งที่เป็นของหนทางความเลื่อมใสศรัทธา ในหนทางความรู้มีการศึกษา ไม่จำเป็นสำหรับรูปภาพเหล่านั้นในหนทางของความรู้ รูปภาพเหล่านั้นเพียงแค่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง ตัวอย่างเช่นพวกเขาพูดว่าพระเจ้าแห่งกีตะคือศรีกฤษณะ ในขณะที่เราพูดว่าเป็นชีวา นี้เป็นบางสิ่งที่จะต้องเข้าใจด้วยสติปัญญาด้วยเช่นกัน ความรู้ที่ว่าเราได้ไปรอบวงจรของ 84 ชาติเกิดคงอยู่ในสติปัญญาของลูก เวลานี้เราต้องกลับมาบริสุทธิ์ เราจะกลับมาบริสุทธิ์แล้วเริ่มวนไปในวงจรอีกครั้ง นี่คือความรู้ในสาระซึ่งลูกต้องเก็บไว้ในสติปัญญาของลูก เช่นที่สติปัญญาของพ่อมีความรู้ของประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของโลกและที่วงจรของ 84 ชาติเกิดนั้นหมุนไปอย่างไร ดังนั้นลูกเช่นกันก็มีความรู้ว่าลูกเข้าไปในสุริยวงศ์ก่อนแล้วจึงเข้าไปในจันทราวงศ์ ไม่จำเป็นเลยสำหรับรูปภาพต่างๆ รูปภาพเหล่านั้นได้ถูกสร้างขึ้นเพียงเพื่อที่จะอธิบายให้แก่มนุษย์อื่น ในหนทางของความรู้พ่อเพียงพูดว่า: มานมานะบาฟ! มีภาพลักษณ์ที่มีสี่แขนและภาพลักษณ์ของราวัน ฯลฯ รูปภาพเหล่านั้นถูกแสดงเพื่อให้ลูกอธิบายสิ่งเหล่านั้น สติปัญญาของลูกมีความรู้ที่ถูกต้อง ลูกยังคงสามารถอธิบายโดยปราศจากรูปภาพ ลูกมีวงจรของ 84 ชาติเกิดในสติปัญญาของลูก จึงเป็นการง่ายกว่าที่จะอธิบายด้วยรูปภาพ แต่แท้จริงแล้วไม่มีความจำเป็นใดเลยสำหรับรูปภาพเหล่านั้น สติปัญญาของลูกตระหนักว่าก่อนหน้านี้ลูกได้เป็นของสุริยวงศ์และต่อมาจันทราวงศ์ มีความสุขอย่างมากที่นั่น สิ่งนี้เรียกว่าสวรรค์ สิ่งนี้ได้รับการอธิบายโดยใช้รูปภาพต่างๆ ในเวลาสุดท้ายลูกจะมีความรู้นี้ในสติปัญญาของลูก เวลานี้เรากำลังกลับบ้านและแล้วเราจะเข้ามาในวงจรอีกครั้ง ลูกอธิบายแก่ผู้คนโดยใช้รูปภาพบันไดดังนั้นจึงเป็นการง่ายสำหรับพวกเขาที่จะเข้าใจ สติปัญญาของลูกมีความรู้ว่าลูกลงบันไดมาอย่างไรด้วยเช่นกัน แล้วพ่อก็มาเพื่อทำให้สภาพของลูกสูงขึ้น พ่อพูดว่า: ฉันอธิบายสาระของรูปภาพเหล่านี้ให้แก่ลูก มีรูปภาพของวงจร ลูกสามารถอธิบายว่าวงจรนี้เป็น 5000 ปี ถ้าหากว่าวงจรเป็นแสนๆ ปีประชากรจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก สำหรับชาวคริสต์มีการแสดงไว้ว่าเป็น 2000 ปีตั้งแต่พระคริสต์ได้มา มีมนุษย์มากมายในนั้น ใน 5000 ปีจะมีมนุษย์มากมาย ลูกแสดงให้เห็นการคำนวณอย่างเต็มที่ ในยุคทองเพราะพวกเขาบริสุทธิ์จึงมีผู้คนเพียงไม่กี่คนที่นั่น เวลานี้มีผู้คนมากมาย หากช่วงเวลาของยุคทองเป็นแสนปี ประชากรนั้นจะนับไม่ถ้วน พวกเขาคำนวณว่าประชากรของชาวคริสต์มีมากกว่าของชาวฮินดู ชาวฮินดูมากมายได้กลายเป็นชาวคริสต์ ลูกที่ดีที่รู้คิดสามารถอธิบายสิ่งนี้ได้โดยไม่ใช้รูปภาพ ลองคิดดูว่ามีมนุษย์มากมายเพียงใดในปัจจุบัน และจะมีมนุษย์เพียงเล็กน้อยเพียงใดในโลกใหม่ เวลานี้เป็นโลกเก่าซึ่งมีมนุษย์มากมายอยู่ภายในนั้น แล้วโลกใหม่ได้รับการก่อตั้งขึ้นอย่างไร? ใครก่อตั้งโลกใหม่? เพียงพ่อเท่านั้นอธิบายสิ่งนี้ ท่านเท่านั้นคือมหาสมุทรแห่งความรู้ ลูกๆ เพียงต้องเก็บวงจรของ 84 ชาติเกิดไว้ในสติปัญญาของลูก เวลานี้เราจะไปจากนรกสู่สวรรค์ ดังนั้นลูกควรมีความสุขนั้นในตัวลูกใช่ไหม? ในยุคทองไม่มีเรื่องของความทุกข์ ไม่มีสิ่งใดที่ขาดหายไปที่นั่นที่ลูกต้องเพียรพยายามเพื่อให้ได้มา ที่นี่ลูกต้องเพียรพยายาม ลูกพูดว่า: ฉันต้องการเครื่องจักรนี้ ฉันต้องการสิ่งนั้น ฯลฯ ความสุขทุกรูปแบบมีอยู่ที่นั่น เช่นเดียวกับที่มหาราชามีความสุขทุกรูปแบบที่นี่ คนยากจนไม่มีความสุขทุกรูปแบบ อย่างไรก็ตามนี่คือยุคเหล็กซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเจ็บป่วยต่างๆหลายทุกรูปแบบ ฯลฯ เวลานี้ลูกกำลังเพียรพยายามที่จะไปยังโลกใหม่ สวรรค์และนรกคงอยู่ที่นี่ ความสนุกสนานและเกมที่ลูกมีในอาณาเขตที่ละเดียดอ่อนนั้นเป็นเพียงแค่ฆ่าเวลา ความสนุกสนานและเกมทั้งหมดเหล่านั้นมีไว้เพื่อฆ่าเวลาจนกว่าลูกจะถึงสภาพที่อยู่เหนือบ่วงกรรมของลูก เมื่อลูกถึงสภาพที่อยู่เหนือบ่วงกรรมของลูก ก็เท่านั้น! ลูกจะเพียงจดจำว่าลูกดวงวิญญาณได้จบสิ้นวงจรของ 84 ชาติเกิดของลูกอย่างสมบูรณ์แล้ว และเวลานี้ลูกกำลังกลับบ้าน จากนั้นก็จะเข้ามาสู่โลกที่สะโตประธานและเล่นบทบาทที่สะโตประธานของลูก ลูกมีความรู้นี้อยู่ในสติปัญญาของลูก ดังนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องใช้รูปภาพ ฯลฯ ทนายความศึกษาอย่างมากและกลายเป็นทนายความ บทเรียนต่างๆ ที่เขาได้เรียนก็จบสิ้นลงทั้งหมด เขาได้รับรางวัลของเขาเป็นผลลัพธ์ ลูกเช่นกันศึกษาแล้วจะไปที่นั่นและปกครอง ที่นั่นไม่มีความจำเป็นใดเลยสำหรับความรู้นี้ สติปัญญาของลูกในเวลานี้ตระหนักว่าอะไรถูกอะไรผิดเกี่ยวกับรูปภาพเหล่านี้ พ่อนั่งที่นี่และอธิบายว่าลักษมีและนารายณ์เป็นใครและวิษณุเป็นใคร ผู้คนสับสนในการมองเห็นรูปภาพของวิษณุ การกราบไหว้บูชาใครบางคนโดยที่ไม่รู้จักเขาเป็นเรื่องที่ไม่รู้คิด พวกเขาไม่ได้เข้าใจสิ่งใดเลย เช่นที่พวกเขาไม่รู้จักวิษณุ ดังนั้นพวกเขาไม่รู้จักลักษมีหรือนารายณ์ด้วยเช่นกัน พวกเขาไม่รู้เกี่ยวกับบราห์มา วิษณุหรือชังการ์ บราห์มาคงอยู่ที่นี่แต่เมื่อท่านกลับมาบริสุทธิ์ ท่านก็จากร่างของท่านและไปที่นั่น มีการวางเฉยในโลกเก่านี้ บ่วงพันธะของกรรมที่นี่เป็นเหตุของความเจ็บปวดและความทุกข์ เวลานี้พ่อพูดว่า: กลับบ้าน! ที่นั่นจะไม่มีนามหรือร่องรอยของความทุกข์ใด ก่อนอื่นใดทั้งหมดลูกเคยอยู่ในบ้านของลูก และแล้วลูกได้เข้าไปสู่อาณาจักรของลูก เวลานี้พ่อมาอีกครั้งเพื่อชำระลูกให้บริสุทธิ์ ในเวลานี้อาหารและเครื่องดื่มของมนุษย์สกปรกมาก! ดูสิ่งที่พวกเขายังคงรับประทานอยู่! เหล่าเทพที่นั่นไม่ได้รับประทานอาหารที่สกปรกเช่นนั้น ดูซิว่าหนทางของความเลื่อมใสศรัทธานั้นเป็นเหมือนอะไร พวกเขาสังเวยแม้แต่มนุษย์ พ่อพูดว่า: ละครนี้ถูกกำหนดไว้แล้ว โลกเก่าแน่นอนต้องกลับมาใหม่อีกครั้ง ลูกรู้ว่าลูกกำลังกลับมาสะโตประธาน สติปัญญาของลูกเข้าใจสิ่งเหล่านี้ใช่ไหม? ถ้าไม่มีรูปภาพเลยที่นี่ก็น่าจะดีกว่า มิฉะนั้นมนุษย์จะถามคำถามมากเกินไป พ่อได้อธิบายวงจร 84 ชาติเกิดแก่ลูก เรากลายเป็นสุริยวงศ์จากนั้นจันทราวงศ์และจากนั้นวงสกุลพ่อค้า เราได้ใช้ชาติเกิดมากมายในแต่ละราชวงศ์ เก็บสิ่งนี้ไว้ในสติปัญญาของลูก! ลูกๆ เข้าใจความลับของอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน ลูกไปยังอาณาเขตที่ละเอียดอ่อนในตอนเข้าฌาน แต่อย่างก็ตามไม่มีสิ่งใดเลยของโยคะและความรู้ในสิ่งนั้น นั้นเป็นเพียงแค่ระบบ ลูกได้รับการอธิบายแล้วว่าดวงวิญญาณหนึ่งถูกปลุกเรียกมาอย่างไร และเมื่อใดดวงวิญญาณนั้นมา เขาร้องไห้เสียใจและสำนึกผิดที่ไม่ได้ฟังพ่อในขณะที่เขาอยู่ที่นี่ ลูกๆ กำลังได้รับการอธิบายทั้งหมดนี้เพื่อว่าลูกจะคงอยู่อย่างไม่ว่างเว้นในการทำความเพียรพยายามและไม่ขาดความระมัดระวัง ลูกๆ ต้องให้ความสนใจเสมอว่าลูกต้องใช้เวลาของลูกอย่างมีค่าและอย่าได้สูญเสียเวลา และแล้วมายาจะไม่สามารถทำให้ลูกทำความผิดได้ พ่อยังคงอธิบายต่อไปด้วยเช่นกันว่า: ลูกๆ อย่าได้สูญเสียเวลา! เพียรพยายามที่จะแสดงหนทางนี้แก่ผู้คนอื่นอีกมากมาย! จงกลายเป็นผู้ให้ทานที่ยิ่งใหญ่! จดจำพ่อแล้วบาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้อง! อธิบายกับใครก็ตามที่มาที่นี่และบอกเขาเกี่ยวกับวงจรของ 84 ชาติเกิด ความรู้ของประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของโลกซ้ำรอยอย่างไร และวงจรหมุนไปอย่างไรทั้งหมดควรอยู่ในสติปัญญาของลูกโดยย่อ ลูกๆ ควรอยู่อย่างมีความสุขว่าเวลานี้ลูกกำลังได้รับการปลดปล่อยจากโลกที่สกปรกนี้ มนุษย์เชื่อว่าสวรรค์และนรกทั้งสองคงอยู่ที่นี่ด้วยกัน ผู้ที่มีความมั่งคั่งอย่างมากเชื่อว่าพวกเขาอยู่ในสวรรค์ พวกเขาได้เคยกระทำดีบางอย่าง และดังนั้นจึงได้รับความสุข ขณะนี้ลูกกำลังทำการกระทำที่ดีมาก ดังนั้นลูกจะได้รับความสุขเป็นเวลา 21 ชาติเกิด ผู้คนเหล่านั้นเชื่อว่าตนเองจะอยู่ในสวรรค์เป็นเวลาหนึ่งชาติเกิด พ่อพูดว่า: ความสุขของพวกเขานั้นชั่วคราว ความสุขของลูกคงอยู่เป็นเวลาถึง 21 ชาติเกิด เป็นไปสำหรับสิ่งนี้ที่พ่อพูดว่า: จงเฝ้าแต่ชี้หนทางนี้ให้แก่ทุกคน เป็นเพียงโดยการมีการจดจำระลึกถึงพ่อเท่านั้นที่ลูกจะกลับมาเป็นอิสระจากโรคภัยและเป็นนายของโลก ในสวรรค์มีอาณาจักร จดจำสิ่งนั้นด้วยเช่นกัน อาณาจักรนั้นเคยคงอยู่แต่ไม่ได้คงอยู่ในเวลานี้ สิ่งนี้เพียงใช้ได้กับบารัตเท่านั้น ที่เหลือทั้งหมดเป็นส่วนประกอบ ในเวลาสุดท้ายทุกคนจะกลับบ้านและจากนั้นเราก็จะไปสู่โลกใหม่ ไม่มีความจำเป็นใดที่ต้องใช้รูปภาพเพื่ออธิบายสิ่งนี้ ได้มีการสร้างรูปภาพของโลกที่ไม่มีตัวตนและดินแดนที่ละเอียดอ่อนสำหรับการอธิบาย ได้มีการอธิบายว่าเป็นผู้ที่อยู่ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาที่ได้สร้างรูปภาพเหล่านั้นขึ้น ดังนั้นเราต้องแก้ไขรูปภาพเหล่านั้นให้ถูกต้อง มิฉะนั้นพวกเขาจะพูดว่าเราเป็นผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้า เหตุนี้เองเราสร้างรูปภาพเหล่านั้นพร้อมการแก้ไขที่ถูกต้อง การสร้างผ่านบราห์มาและการทำลายล้างผ่านชังการ์ โดยแท้จริงแล้วถูกกำหนดไว้ในละคร ไม่มีใครทำสิ่งใดจริงๆ นักวิทยาศาสตร์สร้างทุกสิ่งด้วยสติปัญญาของพวกเขาเอง ไม่ว่าจะมีใครบางคนบอกพวกเขาว่าไม่ให้ผลิตระเบิดอีกต่อไปมากแค่ไหน พวกเขาจะหยุดทำสิ่งนั้นก็ต่อเมื่อผู้ที่มีระเบิดจำนวนมากมายเหล่านั้นจะนำระเบิดไปทิ้งในทะเล เนื่องจากระเบิดเหล่านั้นยังคงมีการเก็บรักษาไว้ ระเบิดอื่นๆจะถูกผลิตโดยผู้อื่นอย่างแน่นอนลูกๆ เข้าใจว่าในขณะนี้โลกจะถูกทำลายอย่างแน่นอน สงครามจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน การทำลายล้างจะเกิดขึ้นแล้วลูกจะประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรของลูกเอง พ่อพูดว่า: เวลานี้จงมีความเมตตากรุณาที่จะให้คุณประโยชน์กับทุกคน พ่อให้ศรีมัทแก่ลูกๆ เพื่อว่าจะทำให้โชคของลูกสูงส่ง พ่อพูดว่า: ลูกที่แสนหวานจงใช้ทุกสิ่งที่ลูกมีอย่างมีค่าในนามของพระผู้เป็นเจ้า ทรัพย์สมบัติของบางคนจะถูกฝังไว้ใต้ดิน ทรัพย์สมบัติของคนที่รวยบางคนจะถูกรูดปล้นโดยรัฐบาล พ่อเองพูดว่า: ลูกๆ จงใช้เงินของลูกที่นี่โดยการเปิดมหาวิทยาลัยควบคู่กับโรงพยาบาลทางจิตและผู้คนมากมายจะได้รับคุณประโยชน์ จงใช้เงินของลูกในนามของพระผู้เป็นเจ้าและลูกจะได้รับการตอบแทนสำหรับสิ่งนั้นเป็นเวลาถึง 21 ชาติเกิด โลกนี้จะถูกทำลาย ดังนั้นมากเท่าที่จะเป็นไปได้จงใช้ทุกสิ่งอย่างมีค่าในนามของพระผู้เป็นเจ้า ชีพบาบาคือพระผู้เป็นเจ้า ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาเช่นกันลูกเคยให้ทานในนามของพระผู้เป็นเจ้า เวลานี้ลูกกำลังทำสิ่งนี้โดยตรง จงเฝ้าแต่เปิดมหาวิทยาลัยที่ใหญ่โตในนามของพระเจ้า และผู้คนมากมายจะได้รับประโยชน์ ลูกจะประกาศสิทธิ์ในโชคแห่งอาณาจักรของลูกเป็นเวลา 21 ชาติเกิด มิฉะนั้นทรัพย์สมบัติและความมั่งคั่งทั้งหมดนั้นจะถูกทำลาย สิ่งนั้นไม่เคยถูกทำลายในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา เวลานี้ทุกสิ่งจะถูกทำลาย จงใช้ทุกสิ่งในเวลานี้แล้วลูกจะได้รับการตอบแทนของสิ่งนั้น นำคุณประโยชน์ให้แก่ทุกคนในนามของพระผู้เป็นเจ้าแล้วลูกจะได้รับมรดกเป็นเวลา 21 ชาติเกิด ได้มีการอธิบายแก่ลูกอย่างชัดเจนมาก อย่างไรก็ตามผู้ที่มีสิ่งนี้อยู่ในโชคของพวกเขาจะยังคงใช้ไปในลักษณะนี้ ลูกต้องดูแลครอบครัวของลูกด้วยเช่นกัน บทบาทของผู้นี้(ของบาบา) เป็นเช่นนั้น ความซาบซึ้งของท่านมีพลังมาก : บาบากำลังให้อำนาจในการปกครองแก่ฉัน ดังนั้นฉันจะทำอย่างไรกับ การทำงานอย่างหนักเหมือนลานี้? ลูกทั้งหมดกำลังนั่งที่นี่เพื่อประกาศสิทธิ์ในอำนาจแห่งการปกครอง ดังนั้นจงทำตามท่าน! ลูกรู้ว่าท่านได้สละละทิ้งทุกสิ่งอย่างไร ท่านได้มีความซาบซึ้งอย่างมากว่าท่านจะได้รับอำนาจการปกครองนั้น หุ้นส่วนคนแรกได้พบอัลล่าห์ ดังนั้นท่านให้อาณาจักรของเขา (ธุรกิจ) แก่ผู้ที่เป็นหุ้นส่วนธุรกิจของท่าน ท่านมีอาณาจักร ท่านนั้นไม่ได้ยิ่งหย่อนเลย! ธุรกิจของท่านอุดมสมบูรณ์มาก(เจริญรุ่งเรือง) เวลานี้ลูกจะได้รับอำนาจการปกครองของลูก ดังนั้นจงนำคุณประโยชน์มาให้ผู้คนมากมาย บัทตีถูกสร้างขึ้น บางคนได้ผ่านการอบมาอย่างดีและพร้อมแล้ว ในขณะคนอื่นๆยังคงอ่อนแอ เมื่อธนบัตรที่ทำโดยรัฐบาลไม่ได้ออกมาอย่างถูกต้อง ธนบัตรเหล่านั้นทั้งหมดก็ต้องถูกเผา ในสมัยก่อนเคยมีเงินรูปีที่ทำด้วยเงิน มีทองคำและเงินมากมาย ดูซิว่าอะไรเกิดขึ้นในเวลานี้! ความมั่งคั่งของบางคนถูกรัฐบาลรูดปล้น ความมั่งคั่งของผู้อื่นถูกโจรรูดปล้น ดูซิว่ามีการรูดปล้นและลักขโมยมากเพียงไร! จะมีความอดอยากด้วยเช่นกัน นี่คืออาณาจักรของราวัน ยุคทองได้ชื่อว่าเป็นอาณาจักรของราม พ่อพูดว่า: ลูกได้รับการทำให้สูงส่งมาก! ดังนั้นลูกกลับมายากจนข้นแค้นอย่างมากได้อย่างไร? เวลานี้ลูกๆ ได้รับความรู้เป็นอย่างมาก ดังนั้นควรมีความสุขอย่างยิ่ง ความสุขของลูกจะเพิ่มขึ้นวันแล้ววันเล่า ยิ่งลูกเข้ามาใกล้การจาริกแสวงบุญของลูกมากเท่าไหร่ ลูกจะรู้สึกถึงความสุขเป็นอย่างมากเท่านั้น ลูกรู้ว่าดินแดนแห่งความสงบและดินแดนแห่งความสุขอยู่เบื้องหน้าเท่านั้น ลูกสามารถมองเห็นต้นไม้แห่งสวรรค์ เท่านั้นเอง! เวลานี้เราเกือบจะไปถึงที่นั่นแล้ว อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ใส่ใจกับการใช้เวลาของลูกอย่างมีค่า เพื่อให้แน่ใจว่ามายาไม่ได้ทำให้ลูกทำความผิดใดๆ จงกลายเป็นผู้ให้ทานที่ยิ่งใหญ่และอยู่อย่างไม่ว่างเว้นในการแสดงหนทางให้แก่ผู้อื่นมากมาย

2. เพื่อที่จะทำให้โชคของลูกสูงส่ง จงใช้ทุกสิ่งที่ลูกมีอย่างมีค่าในนามของพระผู้เป็นเจ้า เปิดมหาวิทยาลัยทางจิต

พร:
ขอให้ลูกไม่รู้เหนื่อยเช่นพ่อบราห์มาและจบสิ้นความไม่ระมัดระวังด้วยระเบียบวินัยที่เข้มงวดและความมุ่งมั่น

เพื่อที่จะไม่รู้เหนื่อยเหมือนพ่อบราห์มา จงจบสิ้นความไม่ระมัดระวัง สำหรับสิ่งนี้ให้นำระเบียบวินัยที่เข้มงวดมาใช้สำหรับตัวลูกเอง มีความมุ่งมั่นและรักษาความใส่ใจของลูกให้มีความตื่นตัวอยู่เสมอและความไม่ระมัดระวังจะจบสิ้น ก่อนอื่นทำงานเกี่ยวกับตนเองแล้วจึงทำงานรับใช้และพื้นดินจะได้รับการเปลี่ยนแปลง เวลานี้จงปล่อยหมอนดันลอปพิลโล่ของความคิดเกี่ยวกับความสะดวกสบายเช่น "ฉันจะทำสิ่งนี้ มันจะเกิดขึ้น" ให้รักษาคติพจน์ฉันต้องทำสิ่งนี้ ไว้ในหัวของลูกแล้วการเปลี่ยนแปลงของลูกจะเกิดขึ้น

คติพจน์:
คำพูดที่ทรงพลังคือคำพูดที่มีความรู้สึกของสำนึกเป็นดวงวิญญาณและความรู้สึกของความปรารถนาดี