17.09.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ลูกต้องกลายเป็นมนุษย์ที่สูงส่งที่สุดในยุคบรรจบพบกันที่สูงส่งนี้ มนุษย์ที่สูงส่งที่สุดคือลักษมีและนารายณ์

คำถาม:
ลูกๆ กำลังทำงานใดที่แฝงตัวกับพ่อ?

คำตอบ:
การก่อตั้งศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปและอาณาจักรเทพ ลูกกำลังทำงานนี้กับพ่อโดยวิธีที่แฝงตัว พ่อคือเจ้าแห่งสวนซึ่งกำลังเปลี่ยนป่าหนามให้กลายเป็นสวนดอกไม้ ไม่มีสิ่งใดที่น่ากลัวในสวนนั้นที่จะเป็นเหตุของความทุกข์

เพลง:
ในที่สุดวันที่เรารอคอยก็มาถึง

โอมชานติ
พ่อทางจิตนั่งที่นี่และอธิบายให้แก่ลูกๆ ทางจิต แน่นอนว่าท่านต้องอธิบายผ่านร่างกาย ดวงวิญญาณไม่สามารถทำสิ่งใดได้หากไม่มีร่างกาย เพียงครั้งเดียวในยุคบรรจบพบกันที่สูงส่งนี้ที่พ่อทางจิตใช้ร่างกาย ยุคบรรจบพบกันนี้เรียกว่ายุคที่สูงส่งที่สุดด้วยเช่นกันเพราะหลังจากยุคบรรจบพบกันนี้แล้ว ยุคทองก็จะมา ยุคทองยังเรียกว่าเป็นยุคที่สูงส่งที่สุดด้วยเช่นกัน พ่อมาและก่อตั้งยุคที่สูงส่งที่สุดนั้น ท่านมาในยุคบรรจบพบกัน ดังนั้นยุคนี้จึงเป็นยุคที่สูงส่งที่สุด ที่นี่ท่านทำให้ลูกๆกลับมาสูงส่งที่สุด จากนั้นลูกก็ไปอาศัยอยู่ในโลกใหม่ที่สูงส่งที่สุด สูงส่งที่สุดหมายถึงมนุษย์ที่สูงส่งที่สุดเหนือสิ่งใดผู้ที่เป็นราเด้และกฤษณะหรือลักษมีและนารายณ์ เพียงลูก เท่านั้นที่มีความรู้นี้ ผู้คนของศาสนาอื่นก็จะเห็นด้วยอย่างแน่นอนว่าพวกเขาเป็นนายแห่งสวรรค์ บารัตได้รับการยกย่องอย่างมาก อย่างไรก็ตามผู้คนของบารัตเองกลับไม่รู้เสียเอง พวกเขาพูดว่าคนนั้นคนนี้ได้กลายเป็นชาวสวรรค์ แต่พวกเขาไม่เข้าใจว่าสวรรค์คืออะไร พวกเขาเองพูดว่าคนนั้นคนนี้ได้จากไปสวรรค์แล้ว นั่นหมายความว่าเขาคนนั้นต้องอยู่ในนรกมาก่อน สวรรค์จะเกิดขึ้นเมื่อพ่อได้มาก่อตั้ง โลกใหม่เท่านั้นที่ถูกเรียกเช่นนี้ มีสองสิ่ง สวรรค์และนรก ผู้คนพูดว่าสวรรค์คงอยู่มาเป็นเวลาหลายแสนปี ลูกๆ เข้าใจว่ามันเป็นสวรรค์เมื่อวานนี้ เป็นอาณาจักรของพวกเขา (ลักษมีและนารายณ์) และลูกกำลังประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกอีกครั้งจากพ่อ พ่อพูดว่า: ลูกผู้เป็นที่รักที่แสนหวาน เพราะดวงวิญญาณของลูกไม่บริสุทธิ์ที่ลูกอยู่ในนรก มีคำกล่าวไว้อีกด้วยว่า: ยุคเหล็กยังคงเหลือเวลาอีก 40,000 ปี ดังนั้นพวกเขาจะถูกเรียกว่าผู้อาศัยในยุคเหล็กอย่างแน่นอน โลกนี้เก่าแล้ว มนุษย์ตกอยู่ในส่วนลึกของความมืดมิด ในเวลาสุดท้าย เมื่อมีไฟ สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดก็จะจบสิ้น ลูกมีสติปัญญาที่มีความรักตามลำดับกันไปตามความเพียรพยายามที่ลูกทำ ตามความรักของสติปัญญาของลูกว่าเป็นอย่างไร ลูกจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูตามนั้น ตื่นแต่เช้าตรู่และจดจำระลึกถึงพ่อด้วยความรักอย่างมาก ลูกอาจจะมีน้ำตาแห่งความรัก นี่ก็เป็นเพราะหลังจากระยะเวลาที่ยาวนานมากที่พ่อได้มาและพบลูก บาบา ท่านได้มาและปลดปล่อยเราจากความทุกข์ เราเคยตะเกียกตะกายอยู่ในมหาสมุทรแห่งยาพิษ และไม่มีความสุขอยู่เรื่อยๆ! ในเวลานี้เป็นก้นบึ้งของนรกที่ลึกที่สุด เวลานี้บาบาได้บอกลูกถึงความลับของทั้งวงจรแล้ว ท่านมาและอธิบายแก่ลูกด้วยเช่นกันว่า โลกดวงวิญญาณคืออะไร ก่อนหน้านี้ ลูกไม่รู้สิ่งนี้ โลกนี้เรียกว่าป่าหนาม สวรรค์เรียกว่าสวนของอัลล่าห์ สวนดอกไม้ พ่อเป็นเจ้าของสวนดอกไม้ด้วยเช่นกัน ใครที่ทำให้ลูกเปลี่ยนจากดอกไม้เป็นหนามอีกครั้ง? ราวัน ลูกๆ เข้าใจว่าบารัตเคยเป็นสวนดอกไม้ เวลานี้เป็นป่า สัตว์และแมลงป่องฯลฯ อาศัยอยู่ในป่า ไม่มีสัตว์ที่น่ากลัวในยุคทอง พวกเขาได้เขียนสิ่งต่างๆ มากมายในคัมภีร์ เช่น กฤษณะถูกงูกัด สิ่งนี้เกิดขึ้นและสิ่งนั้นเกิดขึ้น พวกเขาวาดภาพกฤษณะในยุคทองแดง พ่อได้อธิบายแล้วว่า ความเลื่อมใสศรัทธาแตกต่างจากความรู้อย่างสิ้นเชิง พ่อผู้เดียวเท่านั้นคือมหาสมุทรแห่งความรู้ บราห์มา วิษณุ และชังก้าร์ไม่ใช่มหาสมุทรแห่งความรู้ ไม่เลย มีเพียงมหาสมุทรแห่งความรู้ผู้เดียวนี้เท่านั้นที่เรียกว่าผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ด้วยความรู้เท่านั้นที่มนุษย์ได้รับการหลุดพ้น มีสถานที่สองแห่งของการหลุดพ้นนั่นคือดินแดนแห่งการหลุดพ้นและดินแดนแห่งการหลุดพ้นในชีวิต ลูกๆ รู้ว่าเวลานี้อาณาจักรกำลังถูกก่อตั้งขึ้นมา อย่างไรก็ตามสิ่งนี้แฝงตัว พ่อเองมาเพื่อก่อตั้งศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไป ผู้อื่นทั้งหมดมาในเครื่องแต่งกายของมนุษย์ของเขาเอง พ่อไม่ได้มีเครื่องแต่งกายของท่านเอง เหตุนี้เองท่านจึงถูกเรียกว่าพระเจ้าที่ไม่มีตัวตนผู้เป็นพ่อ คนอื่นมีร่างกาย ท่านถูกเรียกว่าพระเจ้าที่ไม่มีตัวตน พ่อของดวงวิญญาณที่ไม่มีตัวตน ลูกดวงวิญญาณอาศัยอยู่ที่นั่นและพ่อก็อยู่ที่นั่นด้วย อย่างไรก็ตามท่านแฝงตัว พ่อมาและก่อตั้งศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไป ไม่มีความทุกข์ใดในโลกวิญญาณ พ่อพูดว่า: ประโยชน์ของลูกอยู่บนพื้นฐานของสิ่งเดียวนั่นคือจดจำพ่อ! มานมานะบาฟ! เท่านั้นเอง เป็นที่เข้าใจกันว่าเมื่อมาเป็นลูกของพ่อแล้ว ลูกก็จะได้รับมรดก การจดจำอัลฟ่าหมายถึงการได้รับมรดกของโลกใหม่ในยุคทอง โลกที่ไม่บริสุทธิ์นี้ต้องถูกทำลายอย่างแน่นอน เราต้องไปยังดินแดนแห่งความเป็นอมตะอย่างแน่นอน พระเจ้าแห่งความเป็นอมตะกำลังบอกเล่าเรื่องราวของความเป็นอมตะแก่ลูกปารวตี ผู้คนมากมายเดินทางไปจาริกแสวงบุญ! ผู้คนจำนวนมากมายไปที่อัมนารถ! ไม่มีอะไรที่นั่น ทั้งหมดนั้นคือการหลอกลวง: ไม่มีแม้กระทั่งเมล็ดแห่งสัจจะ มีการร้องเพลงว่า: ร่างกายก็ไม่จริงแท้ มายาก็ไม่จริงแท้ และทั้งโลกก็ไม่จริงแท้ ต้องมีความหมายของสิ่งนั้น มีแต่ความไม่จริงแท้ที่นี่ นี่เป็นประเด็นของความรู้เช่นกัน ไม่ใช่เรื่องโกหกที่จะเรียกแก้วว่าแก้ว ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาพวกเขาพูดเท็จเกี่ยวกับพ่อ พ่อผู้เดียวเท่านั้นที่พูดสัจจะ ลูกรู้ว่าเวลานี้บาบาได้มาและกำลังบอกลูกถึงเรื่องราวที่จริงแท้ของการกลายเป็นนารายณ์ที่แท้จริง เพชรเทียมและไข่มุกเทียมก็มีอยู่เช่นกัน สมัยนี้มีการแสดงของเทียมมากมาย ประกายของสิ่งเหล่านั้นดูดียิ่งกว่าของจริงเสียอีก หินหรือเพชรพลอยเทียมเหล่านี้ไม่เคยมีที่นี่มาก่อน สิ่งเหล่านี้มาที่นี่จากต่างประเทศเมื่อไม่นานมานี้ เมื่อผสมของปลอมและของจริงเข้าด้วยกัน ลูกก็ไม่สามารถแยกแยะพวกมันได้ เครื่องมือถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อที่ลูกจะรับรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นได้ ไข่มุกเทียมถูกทำขึ้นเพื่อที่ลูกจะไม่สามารถแยกแยะพวกมันได้ ลูกๆ ไม่มีความสงสัยใดอีกต่อไป ผู้ที่มีความสงสัยจะไม่กลับมาอีก ผู้คนมากมายมาที่นิทรรศการ พ่อพูดว่า: เวลานี้เปิดร้านใหญ่ๆ ร้านค้าของลูกคือร้านที่แท้จริงร้านเดียวเท่านั้น ลูกเปิดร้านที่แท้จริง ซันยาสซีที่ยิ่งใหญ่ก็มีร้านที่ใหญ่โตมากที่บุคคลสำคัญจะไป ลูกสามารถเปิดศูนย์ใหญ่ได้ด้วยเช่นกัน เครื่องประกอบในหนทางความเลื่อมใสศรัทธาแตกต่างจากความรู้โดยสิ้นเชิง ไม่มีคำกล่าวว่าความเลื่อมใสศรัทธาคงอยู่มาตั้งแต่ตอนเริ่มแรก ไม่เลย ด้วยความรู้จึงมีการหลุดพ้นหรือมีกลางวัน ที่นั่นลูกเป็นนายของโลกที่ปราศจากกิเลสโดยสิ้นเชิง แม้กระทั่งมนุษย์ก็ไม่รู้ว่าลักษมีและนารายณ์นี้เป็นนายของโลก ที่นั่นมีเพียงสุริยะวงศ์และจันทราวงศ์เท่านั้น ไม่มีศาสนาอื่นใด ลูกๆ ได้ยินเพลงแล้ว ลูกเข้าใจไหมว่าในที่สุดวันของยุคบรรจบพบกันก็มาถึงเมื่อได้มาพบกับพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดของเรา? เรากำลังทำความเพียรพยายามเพื่อที่จะประกาศสิทธิ์ในมรดกที่ไม่มีขีดจำกัดของเรา ในยุคทองลูกจะไม่พูดว่า: ในที่สุดวันนั้นก็มาถึง ผู้คนที่นี่วางแผนเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์และธัญพืชมากมายและสิ่งอื่นๆ พวกเขาเชื่อว่าพวกเขาคือผู้ที่กำลังก่อตั้งสวรรค์ พวกเขาเชื่อว่านักเรียนคือสายเลือดใหม่หรือกลุ่มคนรุ่นใหม่และพวกเขาจะช่วยได้อย่างมาก เหตุนี้เองรัฐบาลจึงทำงานอย่างหนักกับพวกเขา อย่างไรก็ตามเป็นนักเรียนเหล่านั้นที่ขว้างก้อนหินฯลฯ เป็นนักเรียนที่เป็นแกนนำในการก่อความวุ่นวายและปั่นป่วน พวกเขาฉลาดมาก พวกเขาถูกเรียกว่าสายเลือดใหม่ มันไม่ได้เป็นเรื่องของเลือดใหม่ พวกเขามีความสัมพันธ์กันทางสายเลือด และความสัมพันธ์ของลูกในเวลานี้คือสายใยทางจิตวิญญาณ ลูกพูดว่า: บาบา ฉันเป็นลูกอายุ 2 เดือนของท่าน ลูกบางคนฉลองวันเกิดทางจิต เป็นวันเกิดของพระเจ้าที่ควรเฉลิมฉลอง วันเกิดทางร่างของลูกควรถูกยกเลิก เราจะเลี้ยงอาหารเฉพาะบราห์มินเท่านั้น ควรจะมีการฉลองสิ่งนี้ นั่นคือการเกิดที่ไม่บริสุทธิ์ ในขณะที่นี่คือการเกิดที่เป็นของพระเจ้าของลูก มีความแตกต่างของกลางวันและกลางคืน อย่างไรก็ตามสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อมีศรัทธา ไม่ควรเป็นเช่นนั้นที่ลูกฉลองการเกิดที่เป็นของพระเจ้าของลูก และจากนั้นลูกก็กลับไปสู่ชาติเกิดที่ไม่บริสุทธิ์ของลูกอีกครั้ง สิ่งนั้นเกิดขึ้นด้วยเช่นกัน พวกเขายังคงฉลองการเกิดที่เป็นของพระเจ้าของพวกเขาอยู่เรื่อยๆและจากนั้นก็หายไป ในปัจจุบันนี้พวกเขาฉลองการครบรอบแต่งงาน พวกเขาคิดว่าการแต่งงานคือโอกาสพิเศษที่เป็นสิริมงคล พวกเขาฉลองแม้กระทั่งวันที่จะไปสู่ความตกต่ำ เป็นที่น่าแปลกใจใช่ไหม? พ่อนั่งที่นี่และอธิบายสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด ลูกต้องฉลองวันเกิดที่เป็นของพระเจ้าของลูกกับบราห์มินเท่านั้น พวกเราคือลูกของชีพบาบา เมื่อเราฉลองวันเกิด เราก็จดจำเพียงชีพบาบาเท่านั้น ลูกที่มีศรัทธาในสติปัญญาควรฉลองวันเกิดของพวกเขาเพื่อลืมการเกิดที่ไม่บริสุทธิ์ของเขา บาบาได้ให้คำแนะนำนี้เช่นกัน สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อลูกมีศรัทธาอันแรงกล้าในสติปัญญาเท่านั้น เราเป็นของบาบาและไม่เป็นของใครอื่น แค่นี้! จากนั้นในเวลาสุดท้ายเราจะไปถึงจุดหมายปลายทางของเรา หากลูกตายในการจดจำระลึกถึงพ่อ ชาติเกิดต่อไปของลูกก็จะเป็นไปตามนั้น มิฉะนั้นผู้ที่จดจำภรรยาของเขาในเวลาสุดท้าย... สิ่งนี้ได้มีการกล่าวไว้ในคัมภีร์กรันท์ด้วยเช่นกัน มีคำกล่าวว่า: ขอให้มีน้ำของแม่น้ำคงคาอยู่ในปากของท่านในเวลาสุดท้าย สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นของหนทางความเลื่อมใสศรัทธา พ่อพูดกับลูกว่า: แม้ในขณะที่กำลังออกจากร่างกายของลูก ให้ควงกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเอง เก็บพ่อและวงจรไว้ในสติปัญญาของลูก แน่นอนว่าด้วยการทำความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องในเวลานี้ ลูกจะมีการจดจำระลึกถึงนั้นในเวลาสุดท้าย พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ เพราะเวลานี้ลูกๆ ต้องกลับบ้านอย่างปราศจากร่าง .oขณะที่กำลังเล่นบทบาทของลูกที่นี่ ลูกdHกลับมาตาโมประธานจากสะโตประธาน เวลานี้ลูกต้องกลับมาสะโตประธานอีกครั้ง เวลานี้ลูกดวงวิญญาณไม่บริสุทธิ์ ดังนั้นลูกจะสามารถรับร่างที่บริสุทธิ์ได้อย่างไร? บาบาได้ให้ตัวอย่างมากมายแก่ลูก ถึงอย่างไรท่านก็เป็นพ่อค้าเพชร ความไม่บริสุทธิ์ไม่ได้ผสมอยู่ในเครื่องประดับแต่ผสมอยู่ในทองคำ หากลูกต้องการที่จะทำให้ทองคำ 24 กะรัตเป็นทองคำ 22 กะรัต ลูกก็ผสมเงินเข้าไปในนั้น เวลานี้ไม่มีทองคำ พวกเขาเฝ้าแต่นำสิ่งนั้นมาจากทุกคน ดูชนิดของธนบัตรที่พวกเขาทำในปัจจุบันนี้ แม้กระทั่งกระดาษก็มีไม่พอ ลูกๆ เข้าใจว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นวงจรแล้ววงจรเล่า ทุกคนจะได้รับการตรวจสอบอย่างเต็มที่ ผู้คนจะทำให้เปิดตู้เก็บของของพวกเขาฯลฯ มีการตรวจสอบอย่างเต็มที่ มีคำกล่าวว่า: ทรัพย์สมบัติของบางคนจะถูกฝังไว้ ทรัพย์สมบัติของคนอื่นจะถูกปล้นโดยรัฐบาล ไฟที่รุนแรงก็จะประทุขึ้นมาด้วยเช่นกัน ลูกๆรู้ว่าทั้งหมดนั้นกำลังจะเกิดขึ้น นี่คือเหตุผลที่ลูกกำลังเตรียมกระเป๋าและสัมภาระสำหรับอนาคต คนอื่นไม่รู้สิ่งนี้ เพียงลูกเท่านั้นที่ได้รับมรดกเป็นเวลา 21 ชาติเกิด ด้วยเงินของลูกที่ทำให้บารัตเป็นสวรรค์ จากนั้นลูกก็จะอาศัยอยู่ที่นั่น ลูกๆประกาศสิทธิ์ในติลัคของอำนาจการปกครองของลูกด้วยความเพียรพยายามของลูกเอง บาบาพระเจ้าแห่งคนจนได้มาเพื่อทำให้ลูกกลายเป็นนายแห่งสวรรค์ อย่างไรก็ตามลูกกลายเป็นคนเหล่านั้นตามการศึกษาของลูกเองที่ลูกศึกษามามากแค่ไหน สิ่งนั้นไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความเมตตาหรือพร เป็นหน้าที่ของครูที่จะสอน ไม่ได้เป็นเรื่องของความเมตตา ครูได้รับเงินเดือนจากรัฐบาล ดังนั้นพวกเขาจะสอนอย่างแน่นอน ลูกได้รับรางวัลที่ใหญ่มาก ลูกกลายเป็นผู้มีโชคหลายล้านเท่า พวกเขาได้แสดงสัญลักษณ์ของดอกบัวที่เท้าของกฤษณะ ลูกมาที่นี่เพื่อจะกลายเป็นมหาเศรษฐีในอนาคต ลูกกลายเป็นผู้มีความสุข มีพลานามัยและเป็นอมตะอย่างมาก ลูกได้รับชัยชนะเหนือความตาย มนุษย์ไม่สามารถเข้าใจสิ่งเหล่านี้ เมื่ออายุขัยของลูกจบลง ลูกจะกลายเป็นอมตะ พวกเขาได้สร้างภาพลักษณ์ของพันดาวาที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขามีขนาดใหญ่และสูง พวกเขาเชื่อว่าพันดาวาสตัวสูงมาก ลูกคือพันดาวาสเหล่านั้น ความแตกต่างคือกลางวันและกลางคืน! คนไม่ได้สูงขนาดนั้น พวกเขาสูงแค่ 6 ฟุตเท่านั้น ในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา มีความเลื่อมใสศรัทธาในชีพบาบาเป็นอันดับแรก พวกเขาไม่สามารถสร้างสัญลักษณ์ขนาดใหญ่ของท่านได้ใช่ไหม? ประการแรกมีความเลื่อมใสศรัทธาชีพบาบาที่ไม่มีสิ่งใดเจือปน จากนั้นพวกเขาก็แกะสลักรูปปั้นของเทพ แล้วพวกเขาก็สร้างรูปบูชาขนาดใหญ่มากของเทพเหล่านั้น พวกเขาทำสัญลักษณ์ขนาดใหญ่ของพันดาวาส พวกเขาได้ทำรูปบูชาเหล่านั้นเพื่อเอาไว้กราบไหว้บูชา การกราบไหว้บูชาลักษมีเกิดขึ้นทุกๆ 12 เดือน การกราบไหว้บูชาจากัดอัมบ้า (แม่ของโลก) เกิดขึ้นทุกวัน บาบาอธิบายด้วยว่า ลูกได้รับการกราบไหว้บูชาสองทาง พ่อได้รับการกราบไหว้บูชาเพียงแค่ในฐานะดวงวิญญาณหรือลิงกัม (สัญลักษณ์รูปไข่) ลูกได้รับการกราบไหว้บูชาในรูปของซาลิแกรมและในรูปของเทพด้วยเช่นกัน เมื่อพวกเขาได้ก่อไฟบูชายัญของรูดร้าขึ้นมา พวกเขาก็มีการสร้างซาลิแกรมมากมาย ดังนั้นใครยิ่งใหญ่กว่ากัน? นี่คือเหตุผลที่บาบาพูดว่านมัสเตกับลูกๆ ท่านทำให้ลูกได้รับสถานภาพที่สูงมาก! บาบาบอกสิ่งที่ลึกล้ำอย่างมากแก่ลูก ดังนั้นลูกควรมีความสุขอย่างมาก! พระเจ้ากำลังสอนเราและทำให้พวกเรากลายเป็นเทพเจ้า พวกเราควรจะขอบคุณท่านอย่างมาก! ด้วยการอยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อ ลูกจะฝันดีและลูกจะได้รับนิมิตด้วย อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ฉลองวันเกิดทางจิตที่เป็นของพระเจ้าและรักษาสายสัมพันธ์ทางจิตของลูก ไม่ใช่สายโลหิต ยกเลิกวันเกิดทางร่างที่ไม่บริสุทธิ์ของลูก ไม่ควรแม้แต่จะจดจำสิ่งนี้

2. เตรียมกระเป๋าและสัมภาระของลูกสำหรับอนาคต ใช้ทรัพย์สมบัติของลูกในหนทางที่มีค่าเพื่อรับใช้บารัตและทำให้บารัตกลายเป็นสวรรค์ ให้ติลัคของอำนาจในการปกครองของลูกแก่ตนเองด้วยการทำความเพียรพยายามของลูกเอง

พร:
ขอให้ลูกเปิดสวิตช์ของสำนึกรู้และสัมผัสกับสภาพที่ปราศจากร่างในหนึ่งวินาทีด้วยสติปัญญาที่มีความรักของลูก

ที่ใดมีความรักต่อพระเจ้า การกลับมาปราศจากร่างก็เหมือนกับเป็นเกมของหนึ่งวินาที ความมืดจะหายไปในทันทีที่ลูกเปิดสวิตช์ไฟ ในทำนองเดียวกันเมื่อลูกมีสติปัญญาแห่งความรักและลูกเปิดสวิตช์ของสำนึกรู้ สวิตช์ของสำนึกรู้ของร่างกายและโลกที่มีตัวตนจะดับลง นี่คือเกมของหนึ่งวินาที ต้องใช้เวลาในการพูดว่า บาบา, บาบา ด้วยปากของลูก แต่ไม่ต้องใช้เวลาใด ๆ ในการทำให้บาบาเข้ามาสู่สำนึกรู้ของลูก คำว่า บาบา คือระเบิดทางจิตวิญญาณซึ่งทำให้ลูกลืมโลกเก่า

คติพจน์:
อยู่เหนือโคลนแห่งจิตสำนึกที่เป็นร่างกายและลูกจะกลายเป็นเทวดานางฟ้าที่เป็นแสงและเบาสบายเป็นสองเท่า