17.11.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน พ่อมาเพื่อเปลี่ยนแปลงบุคลิกของลูก และทำให้โลกปราศจากกิเลส ลูกคือพี่น้องกัน ดังนั้นสายตาของลูกควรที่จะบริสุทธิ์มาก

คำถาม:
แม้ว่าลูกจะเป็นจักรพรรดิที่ไร้กังวล แน่นอนว่าลูกควรมีความใส่ใจหลักอย่างหนึ่ง ความใส่ใจนั้นคืออะไร?

คำตอบ:
ความใส่ใจหลักที่ลูกควรมีคือทำอย่างไรจึงจะบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ ไม่ควรเป็นเช่นนั้นที่ลูกเป็นของพ่อแต่ลูกต้องประสบกับการถูกลงโทษเบื้องหน้าพ่อ ลูกควรมีความใส่ใจที่จะได้รับการปลดปล่อยจากการถูกลงโทษ มิฉะนั้นในเวลานั้นลูกจะรู้สึกอับอายอย่างมาก ลูกเป็นจักรพรรดิที่ไร้กังวล และลูกต้องให้คำแนะนำของพ่อกับทุกคน ผู้ที่เข้าใจสิ่งนี้จะกลายเป็นนายของสิ่งที่ไม่มีขีดจำกัด ถ้าใครบางคนไม่เข้าใจ นั่นคือโชคของพวกเขา ลูกไม่ต้องใส่ใจเกี่ยวกับสิ่งนั้น

โอมชานติ
พ่อทางจิตซึ่งมีชื่อว่าชีวา นั่งที่นี่และอธิบายแก่ลูกๆของท่าน พ่อทางจิตของทุกคนคือผู้เดียว ก่อนอื่นใดต้องอธิบายสิ่งนี้ เพราะหลังจากนั้นมันจะเป็นเรื่องง่ายขึ้นสำหรับพวกเขาที่จะเข้าใจทุกสิ่ง หากพวกเขาไม่รับคำแนะนำของพ่อแล้ว พวกเขาก็จะมีคำถามอยู่เรื่อยๆ ก่อนอื่นต้องมีการปลูกฝังศรัทธานี้ในพวกเขา ทั้งโลกไม่รู้ว่าพระเจ้าของกีตะคือใคร พวกเขาพูดว่าพระเจ้าของกีตะคือกฤษณะ ในขณะที่พวกเราพูดว่าชีวา พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดคือพระเจ้าของกีตะ ท่านผู้เดียวคือมหาสมุทรแห่งความรู้ คัมภีร์หลักคือกีตะซึ่งเป็นเพชรพลอยของทุกคัมภีร์ พวกเขาได้กล่าวถึงพระเจ้าเมื่อพวกเขาพูดว่า: โอ พระภู่! หนทางและวิธีการของท่านนั้นพิเศษที่สุด! พวกเขาไม่พูดเรื่องเช่นนี้กับกฤษณะ พ่อผู้เป็นสัจจะนั้นบอกสัจจะแก่ลูกอย่างแน่นอน โลกในตอนเริ่มต้นนั้นใหม่และสะโตประธาน เวลานี้โลกเก่าและตาโมประธาน พ่อผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ ลูกต้องอธิบายด้วยเช่นกันว่าพ่อเปลี่ยนแปลงโลกอย่างไร เพียงเมื่อดวงวิญญาณกลับมาสะโตประธานเท่านั้นที่จะมีการก่อตั้งโลกที่สะโตประธานได้ ก่อนอื่นใด ลูกๆ ต้องคงอยู่อย่างสำรวจตนเอง ลูกต้องไม่พูดมากเกินไป เมื่อผู้คนมาและเห็นภาพมากมายเกินไป พวกเขาจะมีคำถามอยู่เรื่อยๆ ก่อนอื่นลูกต้องอธิบายเพียงสิ่งเดียวเท่านั้น ลูกไม่ควรเปิดช่องว่างใดๆ แก่พวกเขาที่จะถามคำถามมากเกินไป บอกพวกเขาว่า: ก่อนอื่นจงมีศรัทธาในสิ่งเดียวแล้วเราจะอธิบายเพิ่มเติมมากขึ้น จากนั้นนำพวกเขาไปที่ภาพวงจร 84 ชาติเกิด พ่อพูดว่า: พ่อเข้ามาในผู้นี้ในตอนสุดท้ายของชาติเกิดสุดท้ายจากหลายชาติเกิดของเขา พ่อบอกผู้นี้ว่า: ลูกไม่รู้ชาติเกิดของตนเอง พ่ออธิบายแก่พวกเราผ่านประชาบิดาบราห์มา ก่อนอื่นอธิบายอัลฟ่า เมื่อผู้คนเข้าใจอัลฟ่าแล้วพวกเขาจะไม่มีความสงสัยใดๆ บอกพวกเขาว่า: พ่อคือสัจจะ ท่านไม่พูดสิ่งใดที่ไม่เป็นจริง มีเพียงพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดเท่านั้นที่สอนราชาโยคะแก่พวกเรา เมื่อชีพราตรีเป็นที่จดจำ แน่นอนว่าชีวาต้องมาที่นี่ในเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่นเดียวกับที่ผู้คนเฉลิมฉลองกฤษณะชยันตีที่นี่ ท่านพูดว่า: พ่อทำการก่อตั้งผ่านบราห์มา ทั้งหมดนั้นคือลูกๆ ของพ่อที่ไม่มีตัวตนผู้เดียวนั้น ลูกก็เป็นลูก ของพ่อเช่นกัน แล้วลูกก็กลายเป็นลูกของประชาบิดาบราห์มาด้วย ในเมื่อการก่อตั้งดำเนินไปโดยผ่านประชาบิดาบราห์มา ก็ต้องมีบราห์มินแน่นอนว่า ดังนั้นลูกจึงเป็นพี่น้องหญิงชาย ดังนั้นจึงมีความบริสุทธิ์ในสิ่งนี้ นี่คือกลยุทธิ์ที่จะอยู่อย่างบริสุทธิ์ขณะอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูกเช่นกัน พี่น้องหญิงชายต้องไม่มีสายตาที่เป็นอาชญากรต่อกัน สายตาของลูกได้รับการปฏิรูปสำหรับ 21 ชาติเกิด พ่อให้คำสอนแก่ลูกๆ ท่านเปลี่ยนแปลงบุคลิกของลูก บุคลิกภาพของแต่ละคนในโลกนี้ต้องได้รับการเปลี่ยนแปลง ไม่มีบุคลิกใดๆ ในโลกเก่าที่ไม่บริสุทธิ์นี้ ทุกคนมีกิเลสอยู่ภายใน นี่คือโลกที่มีกิเลสที่ไม่บริสุทธิ์ โลกที่ปราศจากกิเลสจะถูกสร้างขึ้นอย่างไร? ไม่มีใครนอกจากพ่อสามารถสร้างโลกนั้นขึ้นมาได้ เวลานี้พ่อกำลังทำให้ลูกบริสุทธิ์ เรื่องทั้งหมดนี้แฝงตัว ฉันเป็นดวงวิญญาณ ฉันดวงวิญูญาณนี้ต้องพบกับพระเจ้าผู้เป็นพ่อ ทุกคนทำความเพียรพยายามที่จะพบพระเจ้า พระเจ้านั้นคือผู้เดียวที่ไม่มีตัวตน มีเพียงดวงวิญญาณสูงสุดเท่านั้นที่ถูกเรียกว่าเป็นผู้ปลดปล่อยและผู้นำทาง ผู้คนของศาสนาอื่นเหล่านั้นไม่ได้เรียกใครว่าเป็นผู้ปลดปล่อยหรือผู้นำทาง พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดเท่านั้นที่มาและปลดปล่อยทุกคน นั่นคือท่านเปลี่ยนผู้ที่ตาโมประธานให้สะโตประธาน ท่านแสดงหนทางให้แก่ทุกคน ดังนั้นก่อนอื่นจงทำให้สิ่งเดียวนี้อยู่ในสติปัญญาของพวกเขา หากพวกเขาไม่เข้าใจสิ่งนี้ก็ปล่อยเขาไปไม่ต้องไปยุ่งกับเขา หากพวกเขาไม่เข้าใจอัลฟ่าแล้วพวกเขาจะได้รับประโยชน์จากเบต้าได้อย่างไร? แทนที่จะเป็นเช่นนั้น จงปล่อยเขาไป ลูกต้องไม่สับสน ลูกเป็นจักรพรรดิที่ไร้กังวล จะมีอุปสรรคจากปีศาจ นี่คือไฟบูชายัญแห่งความรู้ของรูดร้า ดังนั้นก่อนอื่นจงให้คำแนะนำของพ่อแก่ทุกคน พ่อพูดว่า: มานมานะบาฟ! ลูกประกาศสิทธิ์ในสถานภาพตามความเพียรพยายามที่ลูกทำ อาณาจักรของศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่เป็นนิรันดรนั้นกำลังถูกก่อตั้ง จะมีราชวงศ์ของลักษมีและนารายณ์ ผู้คนของศาสนาอื่นไม่ได้ก่อตั้งราชวงศ์ พ่อมาและปลดปล่อยทุกคน จากนั้นผู้ก่อตั้งแต่ละศาสนาก็ต้องมาในเวลาของตนเองเพื่อก่อตั้งศาสนาของตนเอง จำนวนประชากรต้องเติบโตขึ้น ทุกคนต้องกลายเป็นคนไม่บริสุทธิ์ พ่อเท่านั้นที่ทำงานของการชำระผู้ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ ผู้คนเหล่านั้นเพียงแค่มาเพื่อก่อตั้งศาสนา ไม่มีสิ่งใดที่ยิ่งใหญ่ในนั้น มีเพียงคำยกย่องของผู้เดียวเท่านั้น ผู้คนเหล่านั้นทำสิ่งต่างๆ มากมายเพื่อพระคริสต์ ลูกควรอธิบายให้พวกเขาเข้าใจด้วยว่ามีเพียงพระจ้าผู้เป็นพ่อเท่านั้นที่เป็นผู้ปลดปล่อยและเป็นผู้นำทาง ดวงวิญญาณของศาสนาคริสต์จะตามเขาลงมาอย่างต่อเนื่อง มีเพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่ปลดปล่อยลูกออกจากความทุกข์ สติปัญญาของลูกควรซึมซับประเด็นเหล่านี้ทั้งหมดเป็นอย่างดี มีเพียงพระเจ้าผู้เดียวเท่านั้นที่เรียกว่าผู้ที่มีเมตตา ไม่มีมนุษย์แม้แต่คนเดียวที่สามารถมีความเมตตาต่อผู้อื่นได้ ความเมตตาของท่านนั้นไม่มีขีดจำกัด พ่อผู้เดียวเท่านั้นที่มีความเมตตาต่อทุกคน ทุกคนในยุคทองมีความสุขและความสงบ ที่นั่นไม่มีเรื่องของความทุกข์ เมื่อลูกอธิบายให้กับผู้อื่นเกี่ยวกับอัลฟ่า แต่ไม่สามารถทำให้พวกเขามีศรัทธาในประเด็นเดียวนี้ได้และไปสนใจเรื่องอื่นแทน ลูกก็จะพูดว่าคอของลูกเหนื่อยล้าก่อนอื่นลูกต้องให้คำแนะนำของพ่อ อย่าได้เข้าไปสู่ประเด็นอื่น บอกพวกเขา: พ่อพูดสัจจะเท่านั้น พ่อเท่านั้นที่บอกทุกสิ่งนี้แก่พวกเราชาวบีเค ท่านได้ทำภาพเหล่านี้ทั้งหมดขึ้นมา ลูกไม่ควรมีความสงสัยเกี่ยวกับสิ่งนี้ สติปัญญาที่มีความสงสัยนำลูกไปสู่การทำลายล้าง ก่อนอื่นจงพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อเพื่อที่บาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้อง ไม่มีวิธีอื่นใด เพียงผู้เดียวเท่านั้นคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ใช่ไหม? พ่อพูดว่า: จงละทิ้งความสัมพันธ์ทางร่างกายทั้งหมดและจดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นอย่างสม่ำเสมอ! ผู้ที่พระเจ้าเข้ามาในร่างของเขาก็ต้องเพียรพยายามอย่างมากที่จะกลับมาสะโตประธานเช่นกัน ด้วยการทำความเพียรพยายามเท่านั้นที่เขาจะกลายเป็นเช่นนั้นได้ ท่านได้แสดงให้พวกเราเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างบราห์มาและวิษณุเช่นกัน พ่อสอนราชาโยคะแก่ลูกบราห์มิน ด้วยเหตุนี้เองลูกจึงกลายเป็นนายของดินแดนแห่งวิษณุ ลูกเป็นผู้ที่ใช้ 84 ชาติเกิด และกลายเป็นศูทรในตอนท้าย จากนั้นพ่อก็มาและเปลี่ยนลูกจากศูทรเป็นบราห์มิน ไม่มีใครอื่นสามารถอธิบายสิ่งนี้ได้ สิ่งหลักคือการให้คำแนะนำของพ่อ พ่อพูดว่า: พ่อต้องมาที่นี่เพื่อชำระผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ ไม่ใช่ว่าพ่อให้แรงบันดาลใจจากข้างบน ชื่อของผู้เดียวนี้คือ พาหนะที่โชคดี ดังนั้นท่านต้องเข้ามาในผู้นี้อย่างแน่นอน นี่คือชาติเกิดสุดท้ายจากหลายชาติของเขา จากนั้นเขาก็กลับมาสะโตประธาน พ่อได้แสดงวิธีที่จะใช้สำหรับสิ่งนี้แก่ลูก: พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นอย่างสม่ำเสมอ! พ่อผู้เดียวคือผู้ทรงพลังอำนาจ ด้วยการจดจำพ่อ ลูกจะได้รับพลัง ลูกจะกลายเป็นนายของโลก พวกเขาได้รับมรดกของพวกเขาจากพ่อและกลายเป็นลักษมีและนารายณ์ ท่านอธิบายว่าพวกเขาได้รับสิ่งนั้นอย่างไร ที่พิพิธภัณฑ์และนิทรรศการให้บอกพวกเขาว่า: ก่อนอื่นให้เข้าใจเพียงสิ่งเดียว จากนั้นจึงไปที่หัวข้ออื่นๆ จำเป็นที่สุดที่จะต้องเข้าใจสิ่งนี้ มิฉะนั้นก็จะไม่สามารถถูกปลดปล่อยจากความทุกข์ได้ จนกว่าจะมีศรัทธาในสิ่งนี้ ไม่เช่นนั้นแล้วก็จะไม่สามารถเข้าใจสิ่งใดได้ ในเวลานี้โลกนี้เสื่อมโทรม โลกของเทพสูงส่ง ลูกต้องอธิบายด้วยวิธีนี้ ลูกต้องจับชีพจรของมนุษย์เพื่อดูว่าพวกเขาเข้าใจสิ่งใดหรือไม่ หรือว่าพวกเขากำลังนั่งอยู่ที่นั่นเหมือนคนบ้าไร้สติ หากพวกเขาบ้าไร้สติก็ปล่อยพวกเขาไปอย่าไปยุ่ง ลูกต้องไม่เสียเวลา ลูกต้องมีสติปัญญาที่ตระหนักรู้ว่าผู้ใดที่กระหายและมีค่าต่อความรู้นี้ ใบหน้าของผู้ที่เข้าใจสิ่งนี้จะเปลี่ยนไป ก่อนอื่นจงบอกข่าวดีบางอย่างแก่พวกเขาว่า: คุณได้รับมรดกที่ไม่มีขีดจำกัดจากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด บาบารู้ว่าลูกบางคนอ่อนแอมากในการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึง ต้องใช้ความเพียรพยายามที่จะอยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อ ในสิ่งนี้เองที่มายาสร้างอุปสรรคมากมาย สิ่งนี้ก็ถูกกำหนดไว้แล้วในละคร พ่อนั่งที่นี่และอธิบายว่าการละเล่นนี้ถูกกำหนดไว้แล้วอย่างไร มนุษย์ในโลกไม่เข้าใจอะไรเลยแม้แต่เล็กน้อย เมื่อลูกอยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อ ลูกจะอยู่อย่างมั่นคงในขณะที่อธิบายให้แก่ผู้อื่น มิฉะนั้นพวกเขาจะคอยชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของลูก บาบาพูดว่า: ลูกไม่ต้องผ่านความยากลำบากใดๆ การก่อตั้งจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ไม่มีใครสามารถขัดขืนชะตากรรมนี้ได้ ลูกต้องอยู่อย่างกระตือรือร้น เรากำลังได้รับมรดกที่ไม่มีขีดจำกัดของเราจากพ่อ พ่อพูดว่า: จดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นอย่างสม่ำเสมอ! นั่งและอธิบายด้วยความรักอย่างมากมาย ด้วยการจดจำระลึกถึงพ่อควรมีน้ำตาของความรัก ความสัมพันธ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นของยุคเหล็ก ความสัมพันธ์นี้อยู่กับพ่อทางจิต น้ำตานี้ของลูกเหล่านี้จะกลายเป็นลูกปัดของสร้อยประคำแห่งชัยชนะ มีลูกเพียงไม่กี่คนที่จดจำระลึกถึงพ่อด้วยความรักมากมายขนาดนั้น จงให้เวลาให้มากที่สุดเพื่อทำให้อนาคตของลูกสูงส่ง ไม่ควรมีเด็กๆมากเกินไปในนิทรรศการ และไม่จำเป็นที่จะต้องมีรูปภาพมากเกินไปด้วย ภาพอันดับหนึ่งคือ: ใครคือพระเจ้าแห่งกีตะ? ถัดจากภาพนั้นให้วางภาพของลักษมีและนารายณ์ แล้วตามด้วยภาพบันได แค่นี้เอง ไม่จำเป็นต้องมีรูปภาพมากเกินไป ลูกๆต้องเพิ่มการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึงให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ความใส่ใจหลักที่ลูกต้องมีคือทำอย่างไรจึงจะบริสุทธิ์จากสิ่งไม่บริสุทธิ์ เมื่อลูกเป็นของบาบาแล้ว มันเป็นเรื่องของความตกต่ำอย่างมากหากลูกต้องถูกลงโทษเบื้องหน้าท่าน หากเวลานี้ลูกไม่อยู่ในการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึง ลูกจะรู้สึกละอายอย่างมากเมื่อลูกอยู่เบื้องหน้าพ่อในเวลาของการถูกลงโทษ ความใส่ใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ลูกต้องมีคือลูกต้องไม่สัมผัสกับการถูกลงโทษ ลูกคือรูปและบาซัน บาบาพูดว่า: พ่อก็คือรูปและบาซันเช่นกัน พ่อคือจุดที่แสนเล็กและยังเป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ด้วย ท่านเติมเต็มลูก ดวงวิญญาณด้วยความรู้ทั้งหมด ลูกมีความลับทั้งหมดของ 84 ชาติเกิดอยู่ในสติปัญญา ลูกกลายเป็นตัวของความรู้และประพรมความรู้ให้แก่ผู้อื่น เพชรพลอยแห่งความรู้แต่ละเม็ดมีคุณค่ามากที่ไม่มีใครสามารถกำหนดราคาได้ เหตุนี้เองที่บาบาพูดว่า: ลูกคือผู้ที่มีโชคหลายล้านเท่า สัญญลักษณ์ของดอกบัวที่เท้าของลูกได้มีการแสดงไว้ ไม่มีใครสามารถเข้าใจสิ่งนี้ ผู้คนมีชื่อพาดัมปติ(มหาเศรษฐี) และผู้อื่นก็คิดว่าผู้ที่มีชื่อนี้จะต้องมีความมั่งคั่งอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีนามสกุลพาดัมปติเช่นกัน พ่ออธิบายทุกสิ่งแล้วท่านก็พูดว่า: สิ่งหลักคือการจดจำระลึกถึงพ่อและวงจร 84 ชาติเกิด ความรู้นี้เพื่อผู้คนของบารัต ลูกคือผู้ที่ใช้ 84 ชาติเกิด ต้องเข้าใจสิ่งนี้ด้วยเช่นกัน ไม่มีซันยาสซีคนใดฯลฯ ที่เรียกว่าเป็นผู้ควงกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเอง แม้แต่เทพก็จะไม่ควรเรียกเช่นนั้น เทพไม่มีความรู้นี้ บอกพวกเขา: เรามีความรู้ทั้งหมด แม้แต่ลักษมีและนารายณ์ก็ไม่มีความรู้นี้ ทุกสิ่งที่พ่ออธิบายแก่ลูกนั้นถูกต้องแม่นยำ ความรู้นี้มหัศจรรย์มาก! ลูกเป็นนักเรียนที่แฝงตัวมาก ลูกพูดว่า ลูกกำลังจะไปมหาวิทยาลัยและพระเจ้ากำลังสอนลูกอยู่ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูกคืออะไร? เรากำลังจะกลายเป็นพวกเขาเหล่านี้ (ลักษมีและนารายณ์) เมื่อผู้คนได้ยินสิ่งนี้ พวกเขาจะต้องประหลาดใจ ลูกพูดว่า: เรากำลังจะไปที่สำนักงานใหญ่ของเรา เรากำลังศึกษาอะไร? เรากำลังศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนจากมนุษย์ธรรมดาให้กลายเป็นเทพ เปลี่ยนจากขอทานให้เป็นเจ้าชาย ภาพของลูกนั้นชั้นหนึ่ง ทรัพย์สมบัติจะบริจาคให้กับผู้ที่มีค่าเสมอ แล้วลูกจะพบผู้ที่มีค่าได้ที่ไหน? ในวัดของชีวา, ลักษมีและนารายณ์ และ รามและสีดา ไปที่นั่นและรับใช้พวกเขา! อย่าได้เสียเวลาของลูก! ไปที่แม่น้ำคงคาและถามผู้คนที่นั่นว่า: แม่น้ำคงคาเป็นผู้ชำระให้บริสุทธิ์หรือพ่อสูงสุด,ดวงวิญญาณสูงสุดเป็นผู้ชำระให้บริสุทธิ์? น้ำนี้จะให้การหลุดพ้นแก่ทุกคน หรือเป็นพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดที่จะทำเช่นนั้น? ลูกสามารถอธิบายสิ่งนี้ได้อย่างดีมาก แสดงให้ผู้คนเห็นถึงหนทางที่จะกลายเป็นนายของโลก ให้ทานสิ่งนี้แก่มนุษย์ และทำให้ผู้ที่เป็นเหมือนเปลือกหอยกลายเป็นเพชรและเป็นนายของโลก บารัตเคยเป็นนายของโลก สกุลบราห์มินของลูกสูงยิ่งกว่าสกุลเทพ บาบาผู้นี้เข้าใจว่า: ท่านคือลูกผู้เป็นที่รักเดียวของพ่อ บาบาได้ยืมร่างของฉันมาใช้ ไม่มีใครนอกจากลูกที่จะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ บาบากำลังขี่พาหนะของฉัน ฉันทำให้บาบานั่งบนไหล่ของฉัน นั่นคือฉันได้ให้ร่างนี้แก่บาบาเพื่อทำงานรับใช้ ท่านให้การตอบแทนมากมายสำหรับสิ่งนั้น! ท่านทำให้ฉันสูงที่สุดเเละให้ฉันนั่งบนไหล่ของท่าน ท่านทำให้ฉันเป็นอันดับหนึ่ง เมื่อพ่อรักลูกของพวกเขามาก เขาก็นำลูกของพวกเขานั่งบนไหล่ของเขา ผู้เป็นแม่อุ้มลูกไว้บนตักเท่านั้น แต่ผู้เป็นพ่อทำให้ลูกของเขานั่งบนไหล่ โรงเรียนไม่เคยถูกเรียกว่าจินตนาการ! มีการศึกษาประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ในโรงเรียน แล้วนั่นจะเป็นจินตนาการได้ไหม? นี่คือประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของโลกเช่นกัน อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. นั่งและจดจำพ่อทางจิตด้วยความรักอย่างมาก เมื่อลูกมีน้ำตาแห่งความรักในการจดจำระลึกถึง น้ำตาเหล่านั้นจะกลายเป็นลูกปัดของสร้อยประคำแห่งชัยชนะ ใช้เวลาของลูกอย่างมีคุณค่าและสร้างรางวัลในอนาคต

2. อย่าได้พูดมากเกินไป แต่จงสำรวจตนเองและให้สาสน์ของอัลฟ่าแก่ทุกคน มีความใส่ใจเดียวเท่านั้นที่จะไม่แสดงการกระทำใดๆที่จะทำให้ลูกต้องถูกลงโทษ

พร:
ขอให้ลูกยกระดับผู้ที่ประณามลูกด้วยความปรารถนาดีของลูกและรับใช้พวกเขาเช่นเดียวกับที่พ่อทำ

เช่นเดียวกับที่พ่อยกระดับผู้ที่ประณามพ่อ ในทำนองเดียวกันไม่ว่าดวงวิญญาณที่มาอยู่เบื้องหน้าลูกจะเป็นดวงวิญญาณประเภทใด จงเปลี่ยนดวงวิญญาณนั้นด้วยความรู้สึกเมตตาและความปรารถนาดี นี่คืองานรับใช้ที่แท้จริง เช่นเดียวกับที่นักวิทยาศาสตร์สามารถปลูกสิ่งต่างๆในทรายได้ ในทำนองเดียวกันจงเมตตาและใช้พลังแห่งความเงียบสงบเพื่อยกระดับผู้ที่ประณามลูก และด้วยเหตุนี้จึงเปลี่ยนแผ่นดิน ด้วยการเปลี่ยนแปลงตนเองและด้วยความปรารถนาดี ดวงวิญญาณประเภทใดก็ตามจะมีการเปลี่ยนแปลง เพราะความปรารถนาดีนำมาซึ่งความสำเร็จอย่างแน่นอน

คติพจน์:
การไตร่ตรองความรู้เป็นพื้นฐานของความสดชื่นแจ่มใสอยู่เสมอ