18.01.23       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆที่แสนหวาน จงมีค่าควรแก่การไว้วางใจและตรวจสอบตนเองด้วยความซื่อสัตย์เพื่อดูว่ามากเพียงใดที่ลูกได้กลับมาเพียบพร้อมสมบูรณ์ เพื่อที่จะกลับมาเพียบพร้อมสมบูรณ์ เฝ้าแต่ขจัดความอ่อนแอของสำนึกที่เป็นร่างของลูกออกไป

คำถาม:
การต่อรองอะไรที่ลูกๆได้ทำกับพ่อสำหรับอนาคต คุณประโยชน์อะไรที่ลูกมีของการต่อรองนั้นในยุคบรรจบพบกัน

คำตอบ:
อะไรก็ตามที่ลูกมี ทุกสิ่งมีค่าดุจเศษฟางรวมทั้งร่างกายของลูก อุทิศทั้งหมดนั้นให้แก่พ่อ และพูดว่า : บาบาเราจะรับทุกสิ่งจากท่านที่นั่น(ในอนาคต) นี้คือการต่อรองที่ดีที่สุดของทั้งหมด โดยการทำสิ่งนี้ทุกสิ่งของลูกอยู่อย่างปลอดภัยในเซฟของบาบาและลูกมีความสุขที่ไร้ขีดจำกัดที่ลูกอยู่ที่นี่เพียงเวลาอันสั้นและแล้วลูกจะไปอยู่ใน อาณาจักรของลูก ถ้าบางคนถามลูกจงบอกเขาว่า: ว้าว! เรากำลังประกาศสิทธิ์ในมรดกของความสุขที่ไม่มีขีดจำกัดจากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดของเรา เวลานี้เรากำลังกลับมามีพลานามัยดีเสมอและมั่งคั่งเสมอ

โอมชานติ
พ่อทางจิตอธิบายแก่ลูกๆทางจิต: ลูกๆที่แสนหวาน เมื่อลูกมาและนั่งที่นี่จงมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณและนั่งในการจดจำระลึกถึงพ่อ ลูกต้องมีความใส่ใจเสมอไป เมื่อลูกมีชีวิตอยู่ เฝ้าแต่จดจำพ่อ ถ้าลูกไม่จดจำท่านบาปของชาติเกิดแล้วชาติเกิดเล่าจะไม่ถูกตัดไป กงจักรของการตระหนักรู้ในตนเองของผู้สร้างและตอนเริ่มตอนกลางและตอนจบของสิ่งสร้างควรที่จะหมุนไปรอบในสติปัญญาของลูก ลูกคือประภาคารใช่หรือไม่ ในดวงตาข้างหนึ่งลูกมีดินแดนของความสงบและในดวงตาอีกข้างหนึ่งลูกมีดินแดนของความสุข ขณะนั่งและยืนและเคลื่อนไหวไปทั่ว จงพิจารณาตนเองว่าเป็นประภาคาร ด้วยการพิจารณาตนเองว่าเป็นประภาคารลูกให้คุณประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นด้วย บาบาแสดงวิธีการมากมายให้แก่ลูก เมื่อลูกพบใครบางคนบนถนน บอกเขาว่า : นี่คือดินแดนของความทุกข์ ท่านปรารถนาที่จะไปยังดินแดนของความสงบและ ดินแดนของความสุขหรือไม่ ให้สัญญาณแก่เขา ประภาคารก็ให้สัญญาณด้วยเช่นกัน ประภาคารชี้หนทาง ลูกก็ต้องแสดงหนทางไปสู่ดินแดนของความสุขและดินแดนของความสงบด้วยเช่นกัน กลางวันและกลางคืน ลูกต้องมีความใส่ใจเดียวนี้ เมื่อลูกอธิบายแม้เพียงเล็กน้อยแก่ใครบางคนด้วยพลังโยคะ ลูกศรจะยิงเข้าเป้าอย่างเร็ว และผู้นั้นผู้ที่ถูกลูกศรจะได้รับบาดเจ็บอย่างเร็ว อันดับแรกพวกเขาได้รับบาดเจ็บ และแล้วพวกเขาเป็นของบาบา ลูกๆจดจำพ่อด้วยความรักและดังนั้นพ่อถูกดึง บางคนไม่ได้จดจำท่านเลยและดังนั้นพ่อมีความเมตตา ถึงกระนั้นท่านพูดว่า ลูกๆที่แสนหวาน เฝ้าแต่ก้าวหน้าต่อไป ทำความเพียรพยายามและประกาศสิทธิ์ในอันดับข้างหน้า ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ผู้ประทานการหลุดพ้นเพื่อชีวิตใหม่ที่ไม่มีกิเลส เป็นเพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นและลูกต้องจดจำพ่อนั้นเท่านั้น ไม่ใช่เพียงพ่อ ลูกต้องจดจำบ้านที่แสนหวานด้วย ไม่ใช่เพียงบ้านที่แสนหวานเท่านั้น ลูกต้องการความมั่งคั่งด้วยเช่นกัน ดังนั้นจดจำดินแดนแห่งสวรรค์ด้วย

พ่อได้มาแล้วเพื่อทำให้ลูกๆผู้อ่อนหวานที่สุดสมบูรณ์พร้อม ดังนั้นจงกลับมามีค่าควรแก่การไว้วางใจและตรวจสอบตนเองด้วยความซื่อสัตย์ มากเพียงไรที่ฉันได้กลับมาสมบูรณ์พร้อม พ่อเฝ้าแต่แสดงหนทางให้แก่ลูกที่จะกลับมาสมบูรณ์พร้อม ความอ่อนแอหลักคือสำนึกที่เป็นร่าง สำนึกที่เป็นร่างไม่ปล่อยให้ลูกเคลื่อนไปข้างหน้าในสภาพของลูกและ ดังนั้นลูกต้องลืมร่างกายของลูกด้วย พ่อมีความรักอย่างมากมายสำหรับลูกๆ พ่อมีความสุขที่เห็นลูกๆดังนั้นลูกๆควรมีความสุขที่เท่ากันด้วย ลูกควรขนลุกด้วยความสุขอยู่ภายในด้วยความสุขอยู่ภายในโดยการจดจำพ่อ ทุกวันปรอทของความสุขของลูกต้องอยู่สูง ปรอทจะขึ้นด้วยการจาริกแสวงบุญของการจดจำระลึกถึงและจะค่อยๆสูงขึ้น โดยการมีชัยชนะและการพ่ายแพ้ตามลำดับกันไปตามความเพียรพยายามของลูก ลูกจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพของลูกตามวงจรที่แล้ว ในฐานะผู้สังเกตการณ์ที่ละวาง บัพดาดาเฝ้าแต่มองดูสภาพของลูกๆและเฝ้าแต่อธิบายให้แก่ลูกด้วยเช่นกัน ทั้งบัพและดาดามีความรักมากมายสำหรับลูกๆ เพราะลูกทำงานรับใช้ที่น่ารักทุกวงจรและลูกทำงานรับใช้ด้วยความรักอันมากมาย อย่างไรก็ตามถ้าลูกๆไม่ทำตามศรีมัท พ่อจะสามารถทำอะไรได้ พ่อมีความเมตตามากมาย มายาทำให้ลูกพ่ายแพ้และพ่อทำให้ลูกลุกขึ้นอีกครั้ง ผู้ที่อ่อนหวานมากที่สุดเหนือทั้งหมดคือพ่อเดียวนั้น เจ้าผู้ไร้เดียงสาอ่อนหวานและน่ารักมากเพียงไร ชีวาเจ้าผู้ไร้เดียงสาเป็นชื่อของเพียงผู้เดียวเท่านั้น

ลูกๆที่แสนหวานเวลานี้ลูกกำลังกลับมาเป็นเพชรที่ประมาณค่ามิได้อย่างมากๆ พ่อค้าเพชรเก็บเพชรที่มีค่าของพวกเขาไว้ในธนาคารสำหรับความปลอดภัยของเพชรนั้นเสมอ ลูกๆ บราห์มินก็มีค่าด้วย และลูกกำลังนั่งอยู่อย่างปลอดภัยในธนาคารของ ชีพบาบา เวลานี้ลูกอยู่ในเซฟของบาบาและกำลังกลับมาเป็นอมตะ ลูกกำลังได้รับชัยชนะเหนือความตายด้วย เวลานี้ที่ลูกเป็นของชีพบาบา ลูกปลอดภัย แต่ลูกยังต้องทำความเพียรพยายามที่จะได้รับสถานภาพที่สูง ไม่ว่าผู้คนในโลกมีความมั่งคั่งและอื่นๆมากเพียงไร ทั้งหมดนั้นจะจบสิ้น ไม่มีสิ่งใดจะเหลืออยู่ เวลานี้ลูกๆไม่มีสิ่งใด ไม่มีแม้ร่างกายเหล่านั้น จงให้ร่างกายเหล่านั้นแก่พ่อด้วย สำหรับผู้ที่ไม่มีสิ่งใดเลย เป็นราวกับว่าพวกเขามีทุกสิ่ง ลูกได้ทำการต่อรอง กับพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดสำหรับโลกใหม่ในอนาคต ลูกพูดว่า : บาบา อะไรก็ตามที่เรามีมีค่าเช่นเศษฟาง แม้ร่างกายเหล่านั้น เรากำลังให้ทั้งหมดนั้นแก่ท่านและแล้วเราจะรับทุกสิ่งจากท่านเมื่อเราอยู่ที่นั่น ดังนั้นก็เป็นราวกับว่า ลูกได้กลับมาปลอดภัย เวลานี้ทุกสิ่งปลอดภัยอยู่ในคลังสมบัติของบาบาลูกๆควรมีความสุขอย่างมากมายภายในลูกว่าเวลานี้เหลือเวลาอีกเพียงเล็กน้อยและแล้วเราก็จะไปสู่อาณาจักรของเรา ถ้าใครบางคนถามลูก บอกเขาว่า : ว้าว! เรากำลังประกาศสิทธิ์ในมรดกของความสุขที่ไม่มีขีดจำกัดของเราจากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด เรากำลังกลับมามีพลานามัยดีและมั่งคั่งเสมอ ความปรารถนาของหัวใจของเราทั้งหมดกำลังได้รับการเติมเต็ม พ่อนี้น่ารักและบริสุทธิ์อย่างมาก ท่านกำลังทำให้ดวงวิญญาณบริสุทธิ์เช่นเดียวกับท่านเอง ยิ่งลูกจดจำท่านมากเพียงไร ลูกจะกลับมาน่ารักมากขึ้นตามนั้น เหล่าเทพน่ารักมากแม้ขณะนี้ภาพลักษณ์ที่ไม่มีชีวิตของพวกเขาได้รับการกราบไหว้ ดังนั้นลูกๆก็ต้องกลับมาน่ารักมากเท่านั้นเช่นกัน ลูกต้องไม่จดจำผู้มีชีวิตในร่างกายใดๆหรือสิ่งใดในเวลาสุดท้าย บาบา เราได้รับทุกสิ่งจากท่าน

ลูกๆที่แสนหวาน ต้องสัญญากับตนเอง: ฉันจะไม่ทำการกระทำที่เป็นบาปใดๆที่จะทำให้สำนึกของฉันกัดกร่อน ดังนั้น มากเท่าที่จะเป็นไปได้ เฝ้าแต่ปรับปรุงแก้ไขตนเอง ทำความเพียรพยายามที่จะประกาศสิทธืในสถานภาพที่สูง แน่นอน ทุกคนต่างลำดับกันไป เครื่องประดับเพชรก็ต่างลำดับกันไป บ้างมีข้อบกพร่องมากมายแต่บ้างบริสุทธิ์สมบูรณ์ พ่อก็เป็นพ่อค้าเพชรด้วย ใช่หรือไม่ ดังนั้นพ่อต้องตรวจสอบแต่ละเพชรพลอยอย่างถี่ถ้วน ผู้นี้เป็นเพชรพลอยชนิดใดและเขามีข้อบกพร่องใด พ่อจะมองดูที่เพชรพลอยที่บริสุทธิ์ที่ดีมากด้วยความรักอย่างมาก เพชรพลอยที่บริสุทธิ์ที่ดีมากถูกเก็บไว้ในกล่องทองคำ ลูกๆเข้าใจด้วยตนเองว่าพวกเขาเป็นเพชรพลอยชนิดใด และพวกเขามีข้อบกพร่องใด

เวลานี้ลูกจะพูดว่า : ว้าว! สัทกูรู ว้าว! ท่านได้แสดงหนทางนี้ให้แก่เรา ว้าว โชค! ว้าว! ว้าว ละคร! ว้าว! ลูกพูดจากหัวใจของลูกว่า : ขอบคุณบาบา ที่ท่านได้รับเอาข้าว 2 กำมือจากเราและท่านให้ผลตอบแทนร้อยเท่าในอนาคตอย่างปลอดภัยแก่เรา อย่างไรก็ตาม ในสิ่งนี้ด้วย ลูกๆจำเป็นต้องมีสติปัญญาที่กว้างไกลไม่มีขีดจำกัดอย่างมาก ลูกๆเฝ้าแต่ได้รับทรัพย์ที่มีค่ามากมายของความมั่งคั่งของความรู้และดังนั้นลูกควรมีความสุขที่ไม่มีขีดจำกัด หัวใจของลูกบริสุทธิ์มากเพียงไร ลูกจะทำให้ผู้อื่นบริสุทธิ์มากขึ้นตามนั้น เพียงด้วยสภาพของโยคะเท่านั้นที่หัวใจของลูกกลับมาบริสุทธิ์ ลูกๆต้องมีความสนใจอย่างมากที่จะกลายเป็น โยคีและทำให้ผู้อื่นเป็นโยคี ถ้าลูกมีความผูกพันยึดมั่นต่อร่างกายของลูกและมีสำนึกที่เป็นร่าง และแล้วลูกต้องเข้าใจว่าสภาพของลูกอ่อนแอมาก เพียงลูกๆที่มีสำนึกเป็นดวงวิญญาณเท่านั้นกลับมาเป็นเพชรที่แท้จริงและดังนั้นมากที่จะเป็นไปได้ฝึกฝนสำนึกเป็นดวงวิญญาณ จดจำพ่อ คำว่า บาบา อ่อนหวานมากที่สุด พ่อจะเอาลูกๆนั่งอยู่บนเปลือกตาของท่านด้วยความรักอย่างมากและพาลูกไปกับท่าน โดยการอยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อเช่นนี้ ลูกต้องมีความซาบซึ้งอย่างสมบูรณ์ ในการอยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อ ลูกจะกลับมามีความสุขและเยือกเย็นอย่างมาก เช่นที่พ่อยกระดับผู้ที่ประนามท่าน ในทำนองเดียวกัน ลูกต้องทำตามพ่อ จงเป็นผู้ประทานความสุข

ลูกๆเวลานี้เข้าใจความลับของละคร พ่อบอกข่าวของโลกไม่มีตัวตน ละเอียดอ่อนและโลกวัตถุแก่ลูก ดวงวิญญาณพูดว่า : เวลานี้เรากำลังทำความเพียรพยายามที่จะไปสู่โลกใหม่ เราจะกลับมามีค่าควรแก่การไปสวรรค์ เราจะให้คุณประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น อัจชะ พ่อกำลังอธิบายให้แก่ลูกๆที่แสนหวาน : พ่อคือผู้ขจัดความทุกข์และผู้ประทานความสุขและดังนั้นลูกๆก็ต้องให้ความสุขแก่ทุกคน ลูกต้องเป็นมือขวาของพ่อ พ่อรักลูกๆเช่นนี้ มือขวาถูกใช้เพื่อทำงานที่เป็นสิริมงคล ดังนั้นพ่อพูดว่า กลับมาถูกต้องตามศีลธรรมจรรยาในทุกสิ่ง จดจำพ่อผู้เดียวและความคิดสุดท้ายของลูกจะนำลูกไปสู่จุดหมายปลายทางของลูก จบสิ้นความผูกพันยึดมั่นของลูกต่อโลกเก่านี้ นี่คือสุสาน ถ้าลูกตายขณะคิดถึงธุรกิจของลูกหรือลูกๆของลูก ลูกจะทำลายทุกสิ่งโดยไม่มีประโยชน์อันใด โดยการจดจำชีพบาบา ลูกจะกลับมามั่งคั่งอย่างมาก เมื่อลูกมีสำนึกที่เป็นร่าง ทุกสิ่งก็ได้ถูกทำให้เสียหายไปอย่างสมบูรณ์ โดยการมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ ลูกกลับมาเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก ลูกต้องไม่มีความละโมบสำหรับทรัพย์สมบัติ โดยที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสิ่งนั้น ลูกจะแม้ลืมที่ชีพ บาบา บาบาดูว่ามากเพียงไรที่ลูกอุทิศทุกสิ่งให้แก่พ่อ และมากเพียงใดที่ลูกทำตามศรีมัทของท่าน ในตอนเริ่มแรก แม้พ่อได้สาธิตแสดงสิ่งนี้โดยการกลายเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ท่านได้อุทิศทุกสิ่งให้แก่พระเจ้า และท่านเองกลายเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ ฉันเพียงต้องใช้ทุกสิ่งสำหรับงานของพระเจ้า ลูกต้องไม่หวาดกลัวต่ออุปสรรค มากเท่าที่จะเป็นไปได้ ใช้ทุกสิ่งของลูกในทางที่มีค่าสำหรับงานรับใช้ อุทิศทุกสิ่งแก่พระเจ้าและเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

ลูกๆผู้อ่อนหวานที่สุดผู้เป็นที่รักที่จากหายไปนานและเวลานี้ได้พบผ่านอีกครั้ง สวัสดีตอนเช้าจากแม่พ่อบัพดาดาพ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆทางจิต

คำพูดที่สูงส่งที่ละเอียดอ่อน -1977

ลูกทั้งหมดสามารถมีประสบการณ์สภาพของการอยู่อย่างมั่นคงในรูปของลูกของการอยู่เหนือเสียงเป็นเวลาที่ยาวนานใช่หรือไม่ ลูกสามารถอยู่อย่างมั่นคงในประสบการณ์ของการเข้ามาสู่เสียงเป็นเวลาที่ยาวนานกว่า หรือลูกสามารถมีประสบการณ์สภาพเหนือเสียงเป็นเวลาที่ยาวนานกว่า ยิ่งลูกเข้ามาใกล้กับสภาพสุดท้ายมากเพียงไรซึ่งเป็นสภาพที่อยู่เหนือบ่วงกรรม ลูกจะมีความรักสำหรับการอยู่อย่างมั่นคงในสภาพของความเงียบสงบ ของการอยู่เหนือเสียงมากตามนั้น ขณะที่มั่นคงในสภาพนี้ ลูกสามารถมีประสบการณ์ความสุขเหนือประสาทสัมผัสอย่างสม่ำเสมอ ด้วยสภาพของความสุขเหนือประสาทสัมผัสนี้ ลูกจะสามารถปลุกเรียกดวงวิญญาณอื่นๆ สภาพที่มีพลังนี้เรียกว่าเป็นสภาพของผู้ให้คุณประโยชน์โลก เช่นที่ ทุกวันนี้ ด้วยวิทยาศาสตร์ ลูกสามารถมีประสบการณ์สิ่งต่างๆอยู่ใกล้มาก เสียงที่อยู่ไกลสามารถได้ยินอย่างใกล้มากด้วยวิธีการโทรศัพท์ ฉากที่ไกลมากในบางแห่งสามารถเห็นได้ชัดเจนมากบนโทรทัศน์ ในทำนองเดียวกันไม่ว่าดวงวิญญาณจะอยู่ห่างไกลมากเพียงไร ลูกสามารถทำให้สาสน์ไปถึงดวงวิญญาณต่างๆได้ด้วยความเงียบสงบ ให้พวกเขามีประสบการณ์ของสิ่งนี้เป็นราวกับว่าใครบางคนได้ให้สาสน์แก่พวกเขาในรูปที่มีตัวตน ขณะนั่งอยู่ห่างไกลพวกเขาจะมีประสบการณ์ในนิมิตของลูกดวงวิญญาณที่สูงส่งและเห็นกิจกรรมที่สูงส่งของพระเจ้าราวกับว่าเป็นทั้งหมดกำลังเกิดขึ้นอยู่เบื้องหน้าพวกเขา ลูกจะปรากฏให้เห็นด้วยความคิด นั่นคือ ลูกจะเล่นกับบทบาทของการได้รับความสำเร็จผ่านความคิด นั่นคือของการอยู่เหนือเสียง อย่างไรก็ตามวิธีที่จะได้รับความสำเร็จนี้คือการทำให้ตนเองมั่นคงเป็นเวลาสูงที่สุดในรูปของความเงียบสงบของลูก เหตุนี้เองมีคำกล่าวว่า: ความเงียบสงบคือทองคำ สิ่งนี้กล่าวได้ว่าเป็นสภาพยุคทอง

โดยการอยู่อย่างมั่นคงในสภาพนี้ ลูกจะสามารถนำมาซึ่งการยกย่องที่มากกว่าด้วยการใช้จ่ายที่น้อยกว่า ลูกจะสามารถมีผลลัพธ์ที่มากกว่าด้วยการใช้จ่ายที่น้อยกว่าของทรัพย์ที่มีค่าของเวลา พลังงาน และทรัพยากรทางวัตถุสำหรับสิ่งนี้ เพียงจดจำคำเดียว อะไรคือคำนั้น สมดุล ให้มีสมดุลในทุก ความคิดและคำพูดในสายใยและความสัมพันธ์ของลูก และแล้วแทนความธรรมดา คำพูด การกระทำ ความคิด สายใยและความสัมพันธ์จะเห็นได้ว่าเป็นทางจิต นั่นคือ คือพวกเขาจะดูเหมือนเป็นปาฏิหาริย์ จากริมฝีปากและจิตใจของทุกคน เสียงจะปรากฏออกมาว่านี้คือปาฏิหาริย์ ตามเวลา ความเร็วของความเพียรพยายามของลูกและความเร็วของงานรับใช้โลกต้องรวดเร็วมาก เพียงเมื่อนั้นที่ลูกจะเรียกได้ว่าเป็นผู้ให้คุณประโยชน์โลก

ดวงวิญญาณส่วนใหญ่ของโลกกำลังปลุกเรียกการเปิดเผยของลูกผู้เป็นดวงวิญญาณที่รักพิเศษและพ่อ อย่างไรก็ตามดวงวิญญาณที่เป็นที่รักพิเศษไม่ได้กำลังปลุกเรียกดวงวิญญาณเหล่านั้นมากเท่านั้น อะไรคือเหตุผลสำหรับสิ่งนี้ ลูกกำลังใช้เวลามากเกินไปสำหรับครัวเรือนที่มีขีดจำกัดของลูกเองของธรรมชาติและสันสการ์ของลูก เช่นที่ดวงวิญญาณที่ปราศจากความรู้ไม่มีเวลาฟังความรู้ ในทำนองเดียวกัน บราห์มินมากมายไม่มีเวลาที่จะอยู่อย่างมั่นคงในสภาพที่มีพลังนี้ เหตุนี้เองจึงมีความจำเป็นสำหรับลูกที่จะต้องกลับมาเป็นภูเขาไฟ

เมื่อมองเห็นครัวเรือนของทุกคน บัพดาดายิ้มเพราะทุกคนได้กลับมายุ่งมากเกินไป ลูกยุ่งมาก ใช่หรือไม่ ในสภาพดั้งเดิมของลูก ลูกจะอยู่อย่างเป็นอิสระอย่างสม่ำเสมอ ลูกจะได้รับความสำเร็จและเป็นอิสระด้วยเช่นกัน เนื่องจากเครื่องมือของวิทยาศาสตร์สามารถถูกควบคุมจากพื้นโลกเมื่อพวกเขาไปสู่อวกาศ และยานอวกาศสามารถถูกกำกับได้ตามที่ต้องการในเวลาที่ต้องการ และแล้วลูกผู้เป็นตัวของพลังของความเงียบสงบจะไม่สามารถรับใช้ดวงวิญญาณใดๆ ผ่านงานรับใช้รูปแบบใดที่ลูกปรารถนาในโลกที่มีตัวตนบนพื้นฐานของความคิดที่สูงส่งของลูกได้หรือ อย่างไรก็ตามลูกต้องอยู่เหนือการครองเรือนของลูก นั่นคือ ลูกต้องอยู่ข้างบน

จงใช้ทรัพย์ที่มีค่าทั้งหมดที่ลูกได้รับการบอกแล้วเกี่ยวกับทั้งหมดนั้น ไม่ใช่เพียงสำหรับตนเองแต่สำหรับทั้งโลกลูกเข้าใจหรือไม่ว่าเวลานี้ลูกต้องทำอะไร แสดงสมดุลของการรับใช้ด้วยเสียง รับใช้ด้วยวิธีการทางกายภาพและรับใช้ด้วยการอยู่เหนือเสียง ในลักษณะที่ละเอียดอ่อนด้วยความยิ่งใหญ่และพลังของความคิดที่สูงส่งและกลองของการทำลายล้างก็จะดังขึ้น ลูกเข้าใจหรือไม่ ลูกกำลังทำแผนมากมาย และบัพดาดากำลังแบ่งปันแผนของท่านด้วยเช่นกัน เพราะด้วยไม่มีสมดุลที่ถูกต้อง ลูกต้องทำงานหนัก หลังจากทำงานพิเศษใด โดยทั่วไปแล้วลูกก็พักเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตามในแผนสุดท้ายลูกจะมีประสบการณ์ของความไม่รู้เหนื่อย อัจชะ

ถึงดวงวิญญาณผู้ใช้ทุกพลังของพวกเขาสำหรับคุณประโยชน์โลก ถึงผู้ที่เป็นตัวของความสำเร็จผ่านความคิดของพวกเขา ถึงผู้ที่เป็นอิสระจากการครองเรือนของพวกเขา ถึงดวงวิญญาณที่สูงส่งผู้ที่อยู่อย่างมั่นคงอย่างสม่ำเสมอในสภาพของความเงียบสงบ รักและระลึกถึงและนมัสเต ของบัพดาดา

พร:
ขอให้ลูกเป็นผู้ประทานความสงบที่ยิ่งใหญ่และกลายเป็นเครื่องมือที่จะก่อตั้งโลกใหม่ด้วยพลังของความเงียบ สงบ

เพื่อที่จะสะสมพลังของความเงียบสงบ จงอยู่เหนือร่างกายของลูกและกลับมาปราศจากร่าง พลังของความเงียบสงบนี้เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มาก โลกใหม่ได้รับการก่อตั้งด้วยพลังของความเงียบสงบ ผู้ที่อยู่เหนือเสียงและมั่นคงในรูปของความเงียบสงบของพวกเขาจะสามารถทำงานของการก่อตั้งได้ ดังนั้น จงเป็นผู้ประทานความสงบ นั่นคือเป็นตัวของความสงบและให้ลำแสงของความสงบแก่ดวงวิญญาณที่ไร้ความสงบ เพิ่มพลังของความเงียบสงบเป็นพิเศษ นี่คือความยิ่งใหญ่ของการทำทานทั้งหมด นี้คือสิ่งที่มีพลังและเป็นที่รักมากที่สุด

คติพจน์:
การมีความปรารถนาดีสำหรับทุกดวงวิญญาณ และทุกด้านของวัตถุธาตุคือผู้ให้คุณประโยชน์โลก