18.02.21       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกที่แสนหวาน จดจำพ่อผู้เดียวผู้ให้ความสุข สะสมพลังโยคะในช่วงเวลาสั้นๆนี้เพราะจะมีประโยชน์มากในเวลาสุดท้าย

คำถาม:
ลูกที่มีการวางเฉยอย่างไม่มีขีดจำกัดควรมีสำนึกรู้อะไรอยู่ตลอดเวลา?

คำตอบ:
ลูกควรมีสำนึกรู้อยู่ตลอดเวลาว่าร่างนี้เป็นเครื่องแต่งกายที่สกปรกของฉันและเวลานี้ฉันต้องถอดออกและกลับบ้าน จดจำพ่อและมรดกและไม่มีสิ่งอื่นใด นี่คือการวางเฉยอันไม่มีขีดจำกัด ขณะที่มีการกระทำเพียรพยามอยู่ในการจดจำระลึกถึงที่ภาระของบาปจะถูกขจัดออกไปจากศีรษะของลูกและดวงวิญญาณจะกลับมาสะโตประธานจากตาโมประธาน

โอมชานติ
พ่ออธิบายทุกสิ่งอย่างดายง่ายมากแก่ลูกทุกวัน นี่คือมหาวิทยาลัยของพระเจ้า มีคำกล่าวไว้ในกีตะอย่างแท้จริงว่าพระเจ้าพูด พระเจ้าผู้เป็นพ่อของทุกคนคือหนึ่งเดียว ไม่มีใครอื่นสามารถเป็นพระเจ้าได้ ใช่ทุกคนสามารถเป็นลูกของพ่อผู้เดียวได้ ควรเข้าไปในสติปัญญาของลูกว่าพ่อก่อตั้งโลกใหม่ของสวรรค์อย่างแน่นอน เราจะได้รับมรดกของสวรรค์ของเราจากพ่อนั้นอย่างแน่นอน ชีพจายานตีจดจำกันในบารัตเท่านั้น อย่างไรก็ตามมีเพียงพ่อเท่านั้นที่มาและอธิบายว่าชีพจายานตีเกิดขึ้นได้อย่างไร พ่อมาในยุคบรรจบพบกันสำหรับลูก เพื่อที่จะทำให้ลูกบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์อีกครั้ง นั่นคือให้มรดกของลูกแก่ลูก ในเวลานี้ทุกคนถูกสาปแช่งโดยราวันและเหตุนี้เองพวกเขาจึงไม่มีความสุข เวลานี้คือโลกเก่าของยุคเหล็ก จดจำไว้เสมอว่าลูกคือบราห์มินสิ่งสร้างทางปากของบราห์มา ผู้ที่พิจารณาว่าตนเองเป็นบราห์มากุมารและกุมารีควรเข้าใจว่าพวกเขาได้รับมรดกของปู่ทุกวงจรโดยผ่านบราห์มา ไม่มีใครอื่นสามารถมีลูกได้มากมายขนาดนี้ ท่านเป็นพ่อของทุกคน บราห์มาก็เป็นลูกเช่นกัน ลูกทั้งหมดได้รับมรดกจากปู่ มรดกของท่านคืออาณาจักรของยุคทอง เมื่อพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดนั้นคือผู้สร้างสวรรค์เราจึงควรมีอาณาจักรของสวรรค์อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามเราลืมว่าเรามีอาณาจักรแห่งสวรรค์ พ่อที่ไม่มีตัวตนให้สิ่งนั้นกับเราอย่างไร? ท่านให้โดยผ่านบราห์มาอย่างแน่นอน เคยเป็นอาณาจักรของท่านในบารัต เวลานี้คือยุคบรรจบกันของวงจร เป็นเพราะบราห์มาคงอยู่ในยุคบรรจบพบกันที่ลูกถูกเรียกว่าบราห์มากุมารและกุมารี ไม่สามารถมีเรื่องของศรัทธาที่งมงายใดๆ นี่คือการรับเข้ามา ลูกคือบราห์มากุมารและกุมารี บราห์มาเป็นลูกของชีพบาบาและเรากำลังได้รับอาณาจักรแห่งสวรรค์จากชีพบาบาอีกครั้ง เราได้รับก่อนหน้านี้เช่นกันเมื่อ 5000 ปีที่แล้ว เราเคยเป็นของศาสนาเทพ ยังคงมีการขยายตัวต่อไปจนเวลาสุดท้าย ตัวอย่างเช่นพระคริสต์มาและศาสนาคริสยังคงมีอยู่และยังคงเติบโตขึ้นเรื่อยๆ พวกเขาเข้าใจว่าพวกเขากลายเป็นชาวคริสต์ด้วยพระคริสต์ พระคริสต์ได้มาเมื่อ 2000 ปีที่แล้ว เวลานี้กำลังเติบโต ทุกสิ่งในตอนแรกสะโตประธานและจากนั้นก็ สะโต ราโจและตาโม ลูกสะโตประธานในยุคทองแล้วลูกก็ไปสู่สภาพสะโต ราโจ และตาโม โลกที่ตาโมประธานจะกลับมาสะโตประธานอีกครั้งอย่างแน่นอน เคยมีศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปในโลกใหม่ มีสี่ศาสนาหลัก ศาสนาของลูกคงอยู่มาเป็นเวลาครึ่งวงจร ที่นี่ลูกเป็นของศาสนานั้นเช่นกันแต่เนื่องจากมีกิเลสจึงไม่เรียกตนเองว่าเป็นเทพอีกต่อไป ลูกเป็นของศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไป แต่เมื่อลูกไปสู่หนทางแห่งบาปลูกก็กลับมาไม่บริสุทธิ์และเหตุนี้เองที่ลูกเรียกตนเองว่าฮินดู เวลานี้ลูกกลายเป็นบราห์มินแล้ว ชีพบาบาคือผู้สูงที่สุดเหนือสิ่งใด และแล้วก็มีลูกบราห์มิน สกุลบราห์มินของลูกสูงที่สุด ลูกได้กลายเป็นลูกของบราห์มา แต่ลูกไม่ได้รับมรดกจากบราห์มา ชีพบาบาคือผู้ก่อตั้งสวรรค์โดยผ่านบราห์มา เวลานี้ลูกดวงวิญญาณรู้จักพ่อ พ่อพูดว่า: ด้วยการมารู้จักพ่อจากพ่อ ลูกจะเข้าใจความรู้ทั้งหมดของตอนเริ่ม ตอนกลาง และตอนจบของวงจรโลก พ่อมีความรู้นั้น พ่อคือมหาสมุทรแห่งความรู้ มหาสมุทรแห่งความปีติ มหาสมุทรแห่งความบริสุทธิ์ ลูกกลับมาบริสุทธิ์เป็นเวลา 21 ชาติเกิดแล้วลูกก็ตกลงไปในมหาสมุทรแห่งยาพิษ เวลานี้พ่อผู้เป็นมหาสมุทรแห่งความรู้กำลังทำให้ลูกบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ น้ำของคงคาไม่สามารถชำระลูกให้บริสุทธิ์ได้ ผู้คนไปอาบน้ำที่นั่น แต่น้ำนั้นก็ไม่ใช่ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ได้ แม่น้ำเหล่านี้คงอยู่ในยุคทองเช่นเดียวกันและก็ยังคงอยู่ในยุคเหล็ก ไม่มีความแตกต่างในน้ำ พวกเขาแม้กระทั่งพูดว่า: ผู้ประทานหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ทุกคนคือรามผู้เดียว ท่านเท่านั้นคือมหาสมุทรแห่งความรู้และผู้ชำระล้างให้บริสุทธิ์ บาบามาและให้ความรู้แก่ลูกซึ่งลูกจะกลับมาเป็นนายแห่งสวรรค์ ในยุคทองและยุคเงินไม่มีความเลื่อมใสศรัทธาหรือคัมภีร์ฯลฯ ลูกได้รับมรดกของความสุขอย่างสม่ำเสมอจากพ่อ ไม่ใช่ว่าลูกต้องไปที่นั่นและอาบน้ำในแม่น้ำคงคาหรือที่ลูกต้องไปจาริกแสวงบุญ นี่คือการจาริกแสวงบุญทางจิตของลูกซึ่งไม่มีมนุษย์คนใดสามารถสอนลูกได้ พ่อคือพ่อของทุกดวงวิญญาณ มีพ่อทางร่างกายมากมายนับไม่ถ้วน ในขณะที่มีพ่อทางจิตมีเพียงผู้เดียวเท่านั้น จดจำสิ่งนี้อย่างมั่นคงมาก เมื่อบาบาถามลูกว่า ลูกมีพ่อกี่คน ลูกก็กลับมาสับสนและสงสัยว่าบาบากำลังถามอะไรลูก ทุกคนมีพ่อเพียงคนเดียวเท่านั้น จะมีใครสามารถมีพ่อสองคนหรือสามคนได้อย่างไร? พ่ออธิบายว่า: ลูกจดจำพ่อนั้น ดวงวิญญาณสูงสุด เมื่อลูกไม่มีความสุข เมื่ออยู่ในความทุกข์พวกเขาพูดว่า: โอ พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ปลดปล่อยเราจากความทุกข์ ดังนั้นจึงมีสองพ่อ: หนึ่งคือพ่อทางร่างและอีกหนึ่งคือพ่อทางจิตซึ่งพวกเขาร้องเพลงสรรเสริญ: ท่านคือแม่และพ่อและเราคือลูกของท่าน มีความสุขอย่างมากเนื่องจากความเมตตาของลูก ลูกไม่สามารถได้รับความสุขจากพ่อแม่ทางร่างได้มากขนาดนั้น เมื่อผู้คนประสบกับความทุกข์เขาจึงจดจำพ่อนั้น เพียงพ่อนั้นเท่านั้นสามารถถามคำถามเช่นนั้นกับลูก ไม่มีใครอื่นสามารถถามคำถามนี้กับลูกได้ ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาลูกร้องเพลง: บาบาเมื่อท่านมาฉันจะไม่ฟังใครนอกจากท่าน คนอื่นทั้งหมดเป็นเหตุแห่งความทุกข์เท่านั้น เพียงท่านเท่านั้นที่ให้ความสุข! ดังนั้นพ่อมาและเตือนลูกในสิ่งที่ลูกเคยพูด ลูกรู้ว่าเพียงลูกเท่านั้นที่เรียกว่าบราห์มากุมารและกุมารี ผู้คนมีสติปัญญาเป็นหินเช่นนั้นที่พวกเขาไม่เข้าใจแม้กระทั่งว่าบราห์มากุมารีคือใครและมามาและบาบาเป็นใคร พวกเขาไม่ใช่นักบวชหรือนักบุญ นักบวชและนักบุญเรียกว่ากูรู, ไม่ใช่แม่และพ่อ พ่อนั้นมาและก่อตั้งอาณาจักรของศาสนาเทพซึ่งราชาและราชินี,ลักษมีและนารายณ์ปกครอง ในตอนแรกพวกเขาบริสุทธิ์และจากนั้นพวกเขาก็กลับมาไม่บริสุทธิ์ ผู้ที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้จากนั้นก็ใช้ 84 ชาติเกิด อันดับแรกลูกได้รับมรดกของความสุขเป็นเวลา 21 ชาติเกิดจากพ่อ กุมารีคือผู้ที่ยกระดับ 21 วงศ์สกุล นี่คือสิ่งที่ลูกได้รับการจดจำ ลูกคือกุมารี ไม่ใช่ผู้ครองเรือน แม้ว่าลูกจะเติบโตขึ้น ลูกทั้งหมดตายในขณะที่มีชีวิตอยู่และเวลานี้กลายเป็นลูกของพ่อ ประชาบิดาบราห์มามีลูกมากมายและจำนวนของพวกเขาก็จะยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากนั้นพวกเขาทั้งหมดก็จะกลายเป็นเทพ นี่คือไฟบูชายัญของชีพบาบา สิ่งนี้เป็นที่รู้จักกันว่าไฟบูชายัญเพื่ออำนาจในการปกครองตนเอง, เพื่อที่จะได้มาซึ่งอำนาจการปกครองตนเอง ดวงวิญญาณได้รับมรดกของพวกเขาของอาณาจักรแห่งสวรรค์จากพ่อ ลูกต้องทำอะไรในไฟบูชายัญนี้ ลูกต้องสังเวยทุกสิ่งเข้าไปในนั้นรวมทั้งร่างกายของลูก ด้วยไฟสังเวยนี้ลูกจะได้รับอาณาจักร พ่อมาเตือนลูกถึงสิ่งที่ลูกเคยร้องเพลงบนหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา: บาบา เมื่อท่านมาฉันจะอุทิศตัวฉันเองแก่ท่าน! ฉันจะสังเวยตนเองให้กับท่าน! เวลานี้ลูกทั้งหมดพิจารณาว่าตนเองเป็นบราห์มากุมารและกุมารี ลูกอาจจะอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูกแต่ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์เหมือนดอกบัว พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ! เราเป็นลูกของบาบา ลูกดวงวิญญาณเป็นคู่รัก พ่อพูดว่า: พ่อคือผู้เป็นที่รัก ลูกได้ร้องเรียกหาพ่อผู้เป็นที่รัก ลูกคือคู่รักเป็นเวลาครึ่งวงจร ผู้ที่ถูกเรียกว่าพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดไม่มีตัวตน ดวงวิญญาณที่เล่นบทบาทผ่านร่างนี้ก็ไม่มีตัวตนเช่นกัน ลูกต้องเล่นบทบาทของลูกในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาเช่นกัน ความเลื่อมใสศรัทธาคือกลางคืน ผู้คนล้มลุกคลุกคลานในเวลากลางคืน ลูกได้เคยล้มลุกคลุกคลานตั้งแต่ยุคทองแดงเป็นต้นมา ในเวลานี้ลูกประสบกับความทุกข์เป็นอย่างมาก เวลานี้เป็นช่วงปลายของยุคเหล็ก เงินทั้งหมดของพวกเขาฯลฯจะกลายเป็นฝุ่น เมื่อใครบางคนที่เป็นมหาเศรษฐีหรือราชามีลูกเขาคิดว่าทรัพย์สมบัติทั้งหมดนั้นเป็นของลูกของเขา ที่ลูกและหลานของเขาจะกินจากสมบัตินั้น แต่พ่อพูดว่า: พวกเขาจะไม่กินสิ่งใดจากสิ่งนั้นเลย โลกนี้กำลังจะถูกทำลาย มีเวลาเหลือเพียงน้อยนิดมาก จะมีอุปสรรคมากมาย ผู้คนจะต่อสู้กันในบันดาพวกเขาเอง ในเวลาสุดท้ายพวกเขาจะต่อสู้ในลักษณะเช่นนั้นที่แม่น้ำแห่งสายเลือดจะไหลริน ลูกไม่ต่อสู้กับใคร ลูกรักษาพลังโยคะของลูก หากลูกอยู่ในการจดจำระลึกถึงแล้วเมื่อใครก็ตามที่มีความคิดที่ไม่ดีมาอยู่เบื้องหน้าลูกเขาจะมีภาพนิมิตที่น่ากลัวและจะวิ่งหนีไปในทันที ลูกจะจดจำชีพบาบาและเขาจะวิ่งหนีไป ผู้ที่เป็นลูกที่เข้มแข็งมากจะเพียรพยายามที่จะเป็นของชีพบาบาผู้เดียวและไม่มีใครอื่น พ่ออธิบาย: ให้มือของลูกทำงานไปและให้หัวใจของลูกจดจำพ่อ ลูกๆต้องดูแลบ้านของลูกเช่นกัน อย่างไรก็ตามหากลูกดวงวิญญาณจดจำพ่อ ภาระของบาปจะถูกขจัดออกไป เพียงแค่จดจำพ่อและลูกจะกลับมาสะโตประธานจากตาโมประธาน แต่ตามลำดับกันไปตามความพยายามที่ลูกทำ และแล้วลูกจะละร่างของลูกและบาบาจะพาลูกดวงวิญญาณกลับไปเหมือนฝูงยุง จะมีการลงโทษสำหรับส่วนที่เหลือของโลก มีเพียงน้อยนิดเท่านั้นที่ยังคงอยู่ในบารัต มีสงครามมหาภารตะสำหรับสิ่งนั้น จะมีการขยายตัวอย่างมากที่นี่ หลายคนจะได้ยินสิ่งเหล่านี้ในงานนิทรรศการและผ่านโปรเจอเตอร์ ฯลฯ ปวงประชาเหล่านั้นก็จะถูกสร้างขึ้นมาอยู่เรื่อยๆ มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะเป็นราชาและที่เหลือจะเป็นปวงประชา แม้แต่ที่ปรึกษาก็กล่าวได้ว่าอยู่ในทิวแถวของปวงประชา มีประชากรมากมาย หนึ่งราชาจะมีประชากรประมาณ 100000 คน ดังนั้นราชาและราชินีต้องเพียรพยายาม พ่อพูดว่า: ในขณะที่ทำทุกสิ่งจดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นอย่างสม่ำเสมอ คู่รักและผู้เป็นที่รักมีความรักทางร่างกายต่อกันและกัน ลูกๆคือคู่รักในเวลานี้ คู่รักของลูกมาและมาสอนลูก เวลานี้ท่านกำลังสอนลูก หลังจากการศึกษาจบลงแล้วลูกก็จะกลายเป็นเทพ บาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้องโดยการจดจำระลึกถึงและลูกจะเป็นอิสระจากโรคภัยตลอดกาล ลูกต้องจดจำวงจรของ 84 ชาติเกิดเช่นกัน ในยุคทองเราใช้ชาติเกิดมากเท่านี้ ในยุคเงินเราใช้ชาติเกิดมากเท่านี้ เราที่เป็นของศาสนาเทพได้วนเวียนไปในวงจร 84 ชาติเกิด เมื่อลูกก้าวหน้าต่อไปจำนวนของลูกจะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ลูกจะมีศูนย์เป็นพันศูนย์ ลูกจะอธิบายไปเรื่อยๆในทุกถนน จดจำพ่อและมรดกของลูก! เวลานี้ลูกต้องกลับบ้าน นี่คือเครื่องแต่งกายที่สกปรก นี่คือการวางเฉยที่ไม่มีขีดจำกัด ซันยาสซีเพียงแค่ละทิ้งบ้านและครอบครัวที่มีขีดจำกัดของเขา พวกเขาคือหฐโยคี พวกเขาไม่สามารถสอนราชาโยคะได้ พวกเขาพูดว่าความเลื่อมใสศรัทธาคงอยู่ตลอดไปชั่วนิรันดร์ พ่อพูดว่า: ความเลื่อมใสศรัทธาเริ่มต้นในยุคทองแดง ลูกลงมา 84 ขั้นและกลับมาตาโมประธาน ลูกเคยเป็นเทพ ชาวคริสต์พูดว่าพวกเขาเป็นคริสเตียน ลูกรู้ว่าลูกเคยอยู่ในยุคทอง พ่อมาก่อตั้งศาสนาเทพ ผู้ที่เป็นลักษมีและนารายณ์เวลานี้กลายเป็นบราห์มินท์ ในยุคทองเคยมีหนึ่งราชาและหนึ่งราชินีและหนึ่งภาษา ลูกๆมีนิมิตของสิ่งนั้นเช่นกัน ลูกทุกคนเป็นของศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไป เพียงลูกเท่านั้นที่ใช้ 84 ชาติเกิด เมื่อผู้คนพูดว่าดวงวิญญาณมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบของการกระทำและพระเจ้าอยู่ในทุกหนแห่งนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง มีดวงวิญญาณในมนุษย์ทุกคนและดังนั้นพระเจ้าจะสามารถอยู่ในทุกคนอย่างที่พวกเขาพูดได้อย่างไร? ในกรณีนั้นทุกคนจะเป็นพ่อ! พวกเขากลับมาตาโมประธาน ก่อนหน้านี้ลูกเชื่อทุกสิ่งที่ลูกได้ยิน เวลานี้พ่อมาบอกสัจจะความจริงแก่ลูก ท่านให้ดวงตาที่สามของความรู้แก่ลูกแต่ละคนซึ่งลูกเข้าใจตอนต้นตอนกลางและตอนจบของโลก นี่คือเรื่องราวของความเป็นอมตะเช่นกัน อย่างไรก็ตามไม่มีเรื่องราวในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน ฯลฯ ทั้งหมดนั้นคือต้นอ่อนของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ลูกกำลังรับฟังเรื่องราวของความเป็นอมตะเพื่อที่จะกลับมาเป็นอมตะ ที่นั่นลูกได้ละร่างกายของลูกและรับอีกร่างหนึ่งอย่างมีความสุขยิ่ง ที่นี่เมื่อมีใครตายพวกเขาก็ร้องไห้คร่ำครวญ ไม่มีความเจ็บป่วยฯลฯที่นั่น ที่นั่นพวกเขาอยู่อย่างมีสุขภาพพลานามัยที่ดีเสมอและยังคงมีช่วงชีวิตที่ยืนยาว ที่นั่นไม่มีความไม่บริสุทธิ์ เวลานี้ทำให้มั่นคงว่าลูกได้ใช้วงจรของ 84 ชาติเกิดครบสมบูรณ์และที่เวลานี้บาบามาพาเรากลับบ้าน ท่านกำลังบอกลูกถึงวิธีการที่จะกลับมาบริสุทธิ์ด้วยเช่นกัน ท่านพูดว่า: เพียงแค่จดจำฉันผู้เป็นพ่อและมรดก ในยุคทองลูกสมบูรณ์พร้อม 16 องศาเต็ม แล้วองศาก็ลดลง เวลานี้ไม่มีองศาเหลืออยู่ในตัวลูกเลย เพียงพ่อเท่านั้นที่ปลดปล่อยลูกจากความทุกข์และพาลูกไปสู่ความสุข เหตุนี้เองท่านจึงถูกเรียกว่าผู้ให้การหลุดพ้น ท่านพาทุกคนกลับบ้านพร้อมกับท่าน กูรูของลูกจะไม่พาลูกกลับไปกับเขา เมื่อกูรูคนหนึ่งจากไป,หนึ่งในลูกศิษย์ของเขาก็จะนั่งบนบัลลังก์ของเขา และแล้วก็มีความปั่นป่วนในบันดาลูกศิษย์เป็นอย่างมาก พวกเขาต่อสู้กันเองเพื่อชิงบัลลังก์ พ่อพูดว่า: พ่อจะพาลูกดวงวิญญาณกลับไปกับพ่อ หากลูกไม่กลับมาสมบูรณ์พร้อมก็ต้องมีประสบการณ์ของการลงโทษและสถานภาพของลูกจะถูกทำลาย อาณาจักรได้รับการก่อตั้งขึ้นที่นี่

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ฝึกฝนในการจดจำระลึกถึงเช่นนั้นที่ใครก็ตามมาอยู่เบื้องหน้าลูกด้วยความคิดที่ไม่ดีจะถูกเปลี่ยนแปลง รักษาความพยายามของการเป็นของชีพบาบาผู้เดียวและไม่มีใครอื่น

2. เพื่อที่จะได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองตนเอง จงสังเวยทุกสิ่งที่ลูกมีรวมทั้งร่างกายของลูก เมื่อลูกอุทิศทุกสิ่งที่ลูกมีรวมทั้งร่างกายของลูกในไฟบูชายัญนี้ลูกจะได้รับสถานภาพที่สูงส่ง

พร:
ขอให้ลูกเป็นตัวแห่งการบรรลุผลทั้งหมดและในฐานะที่เป็นดวงวิญญาณที่มีความรู้ จงหลอมรวมตนเองในมหาสมุทรแห่งความรู้และความรู้

ผู้ที่เป็นดวงวิญญาณที่มีความรู้จะหลอมรวมในมหาสมุทรแห่งความรู้และในความรู้ เนื่องจากการเป็นตัวของการบรรลุผลทั้งหมด ลูกจึงมีสภาพของการเพิกเฉยต่อความรู้ในเรื่องของความปรารถนาโดยอัตโนมัติ ผู้ที่ขึ้นอยู่กับธรรมชาติหรือซันสการ์ของพวกเขาแม้แต่น้อยนิด ผู้ที่ร้องขอชื่อเสียงความเคารพและเกียรติยศ ผู้ที่ถามคำถามว่า อะไร และ ทำไม ผู้ที่เรียกร้อง ผู้ที่ภายในเป็นรูปแบบหนึ่งแต่ภายนอกเป็นอีกสิ่งหนึ่ง ไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นดวงวิญญาณที่มีความรู้

คติพจน์:
เพียงผู้ที่สัมผัสความสุขที่เหนือประสาทสัมผัสและความปิติสุขในชีวิตของพวกเขาเท่านั้นที่เป็นโยคีที่ง่ายดาย