18.03.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน เก็บรักษาละครที่ไม่มีขีดจำกัดนี้ไว้ในสำนึกรู้ของลูกอย่างสม่ำเสมอแล้วลูกจะมีความสุขอย่างไม่มีขีดจำกัด เป็นผู้ที่มีความเพียรพยายามที่ดี ลูกๆ ที่พิเศษมากๆที่ได้รับการกราบไหว้บูชามากที่สุด

คำถาม:
จิตสำนึกใดปลดปล่อยลูกจากความทุกข์ทุกประเภทในโลกนี้? วิธีใดที่จะอยู่อย่างร่าเริงแจ่มใส?

คำตอบ:
จงตระหนักไว้เสมอว่าเวลานี้ลูกกำลังจะไปสู่โลกใหม่ในอนาคต รักษาความสุขของอนาคตไว้และลูกจะลืมความทุกข์ทั้งหมดของลูก ในโลกแห่งอุปสรรคนี้จะมีอุปสรรค แต่เมื่อลูกตระหนักว่าลูกจะอยู่ในโลกนี้เพียงไม่กี่วัน ลูกก็จะอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใส

เพลง:
ตื่นเถิด! โอ้ เจ้าสาว ตื่นเถิด! รุ่งอรุณของวันใหม่กำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว

โอมชานติ
เพลงนี้ดีมาก เมื่อได้ยินเพลงนี้ ความลับของ 84 ชาติเกิดทั้งหมดตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเข้ามาสู่สติปัญญาของลูก ลูกได้รับคำอธิบายแล้วว่าเมื่อลูกลงมาที่นี่จากเบื้องบน ลูกไม่ได้ลงผ่านมาทางอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน อย่างไรก็ตาม เวลานี้ลูกจะต้องกลับไปที่นั่นโดยผ่านดินแดนที่ละเอียดอ่อน เป็นเพียงในเวลานี้เท่านั้นที่บาบาแสดงให้ลูกเห็นอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน ประเด็นของความรู้เหล่านี้ไม่ได้เป็นที่รู้ในยุคทองและยุคเงิน ไม่มีรูปภาพใดๆ เหล่านี้ มีรูปภาพมากมายในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา เหล่าเทพฯลฯ ได้รับการกราบไหว้บูชาอย่างมากมาย ดุรกา กาลี และสรัสวตีแท้จริงแล้วทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียว แต่เธอได้รับชื่อที่แตกต่างกันมากมาย ผู้ที่ทำความเพียรพยายามอย่างดี, ผู้ที่พิเศษมากจะได้รับการกราบไหว้บูชามากที่สุด ลูกรู้ว่าจากการมีค่าควรแก่การได้รับการกราบไหว้บูชา ลูกได้กลายเป็นผู้กราบไหว้บูชา ลูกได้เริ่มที่จะกราบไหว้บูชาบาบาและตัวลูกเอง ผู้นี้ (บราห์มาบาบา) เคยกราบไหว้บูชานารายณ์ นี่คือละครที่มหัศจรรย์ เช่นที่มีความสุขในการที่ได้ดูละคร นี่ก็เช่นกันเป็นละครที่ไม่มีขีดจำกัด ไม่มีใครรู้เกี่ยวกับสิ่งนี้ ความลับทั้งหมดของละครอยู่ในสติปัญญาของลูกในเวลานี้ มีความทุกข์อย่างมากในโลกนี้ ลูกรู้ว่าลูกจะต้องอยู่ที่นี่อีกไม่กี่วันและลูกกำลังจะไปยังโลกใหม่ เมื่อลูกรักษาความสุขของอนาคตไว้ ความทุกข์ของปัจจุบันก็ถูกขจัดออกไป หลายคนเขียนว่า: บาบา มีอุปสรรคมากมายและเราประสบกับความสูญเสีย พ่อพูดว่า: ไม่ว่าอุปสรรคอะไรก็ตามมาอยู่เบื้องหน้าลูก ไม่ว่าลูกจะเป็นเศรษฐีในวันนี้และลูกจะล้มละลายในวันพรุ่งนี้ ลูกก็จะยังคงต้องอยู่ในความสุขของอนาคต นี่คือโลกที่ชั่วร้ายของราวัน ในขณะที่ลูกเดินเหินและเคลื่อนไหวไปมา อุปสรรคอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะมา เหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันในโลกนี้ และแล้วเราจะไปยังโลกแห่งความสุขที่ไม่มีขีดจำกัด บาบาพูดว่า: เมื่อวานเราน่าเกลียด เราเป็นเด็กชาวบ้าน เวลานี้พ่อกำลังให้ความรู้แก่เราและทำให้เราสวยงาม ลูกรู้ว่าพ่อคือเมล็ด, สัจจะ และชีวิตที่มีความรู้สึก เรียกท่านว่าดวงวิญญาณสูงสุด ท่านอาศัยอยู่ในดินแดนสูงสุดเหนือทั้งหมด ท่านไม่ได้เข้ามาในวงจรของการเกิดใหม่ เราทั้งหมดเข้ามาในวงจรของการเกิดใหม่ ในขณะที่ท่านอยู่ในการสงวนไว้ ท่านต้องมาในเวลาสุดท้ายของวงจรและให้การหลุดพ้นแก่ทุกคน เป็นเวลาชาติเกิดแล้วชาติเกิดเล่าในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา ลูกได้ร้องเพลงเรื่อยมาว่า: บาบา เมื่อท่านมาเราจะเป็นของท่าน ของฉันคือบาบาผู้เดียวเท่านั้นและไม่มีใครอื่น เราจะไปกับบาบาเท่านั้น นี่คือโลกแห่งความทุกข์ บารัตมีความยากจนมาก! พ่อพูดว่า: พ่อทำให้บารัตมั่งคั่งอย่างมากแล้วราวันก็ทำให้บารัตเป็นนรก เวลานี้ลูกๆ กำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าพ่อโดยตรง หลายคนอาศัยอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของพวกเขา ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถนั่งที่นี่ได้ อยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูก ลูกอาจสวมใส่เสื้อผ้าสี ใครบอกว่าลูกต้องสวมใส่เสื้อผ้าสีขาว? บาบาไม่เคยบอกใครอย่างนี้ เป็นเพราะว่าลูกไม่ชอบเสื้อผ้าสี ลูกจึงสวมใส่สีขาว ถึงแม้ว่าขณะที่อาศัยอยู่ที่นี่ ลูกใส่เสื้อผ้าสีขาว ผู้ที่สวมเสื้อผ้าสีเหล่านั้นยังคงสามารถให้คุณประโยชน์ต่อผู้คนมากมาย ผู้หญิงพยายามที่จะอธิบายให้แก่สามีของเธอว่า: พระเจ้ากำลังบอกเราให้กลับมาบริสุทธิ์ เป็นเพราะว่าเหล่าเทพบริสุทธิ์ที่ผู้คนคารวะต่อรูปบูชาของเขา เป็นสิ่งที่ดีมากที่จะกลับมาบริสุทธิ์ ลูกรู้ว่าเวลานี้เป็นตอนจบของโลก ลูกจะทำอะไรกับเงินมากมายนั้น? มีการจี้ปล้นอย่างมาก! มีการติดสินบนอย่างมาก! คำพูดที่ว่า ทรัพย์สมบัติของบางคนจะถูกฝังไว้ และทรัพย์สมบัติของบางคนจะถูกขโมยไป แต่เพียงทรัพย์สมบัติของผู้ที่ใช้ในนามของพระเจ้าเท่านั้นที่จะถูกใช้อย่างมีค่า ใช้ได้กับเวลานี้ พระเจ้าอยู่เบื้องหน้าลูกในเวลานี้ ลูกๆ ที่รู้คิดให้ทุกสิ่งในนามของพระเจ้าและใช้ไปในทางที่มีค่า มนุษย์ให้ทานต่อมนุษย์ที่ไม่บริสุทธิ์ ที่นี่มีการยอมรับการให้ทานจากดวงวิญญาณบุญที่บริสุทธิ์ ลูกไม่มีสายใยกับผู้ใดนอกจากบราห์มิน ลูกคือดวงวิญญาณบุญที่บริสุทธิ์ ลูกเพียงแค่ทำงานบุญที่บริสุทธิ์เท่านั้น มีเพียงลูกเท่านั้นที่อาศัยอยู่ในอาคารเหล่านี้ที่ได้มีการสร้างขึ้นมา ไม่มีเรื่องของบาป เงินอะไรก็ตามที่ลูกมี ลูกใช้เงินนั้นเพื่อทำให้บารัตกลายเป็นสวรรค์ ลูกบางคนแม้กระทั่งไปโดยที่ไม่มีอาหารและพูดว่า: บาบา วางอิฐหนึ่งก้อนในอาคารนี้ในชื่อของฉันเพื่อที่ฉันจะได้รับปราสาทราชวังเป็นการตอบแทน ลูกๆเช่นนี้รู้คิดอย่างมาก! ลูกได้รับทองคำเป็นการตอบแทนสำหรับก้อนหิน มีเวลาเหลืออยู่น้อยมาก ลูกทำงานรับใช้เป็นอย่างมาก! งานออกร้านและนิทรรศการยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ลูกสาวต้องกลับมาฉลาดมากขึ้น ลูกบางคนไม่ได้เป็นของพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ลูกจะไม่ปล่อยความผูกพันยึดมั่นของลูก พ่อพูดว่า: พ่อได้ส่งลูกไปสวรรค์ เวลานี้พ่อกำลังทำให้ลูกพร้อมที่จะไปยังสวรรค์อีกครั้ง หากลูกทำตามศรีมัทลูกจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง ไม่มีใครสามารถพูดสิ่งเหล่านี้ได้ วงจรโลกทั้งหมดรวมทั้งโลกที่ไม่มีตัวตนและโลกที่ละเอียดอ่อนอยู่ในสติปัญญาของลูก พ่อพูดว่า: ลูกๆ กลายเป็นผู้ที่ควงกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเองและเฝ้าแต่อธิบายแก่ผู้อื่นต่อไป เพียงแค่ดูว่านี่คือธุรกิจประเภทใด! ลูกเองกลายเป็นนายแห่งสวรรค์ที่มั่งคั่ง และดังนั้นลูกต้องทำให้ผู้อื่นเป็นสิ่งนี้ด้วยเช่นกัน เพียงสิ่งเดียวที่ควรจะอยู่ในสติปัญญาของลูกคือ ลูกจะแสดงหนทางนี้ให้แก่ผู้อื่นได้อย่างไร ตามละครอะไรที่ผ่านไปคือละคร เราสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวินาทีในฐานะผู้สังเกตการณ์ที่ละวาง พ่อให้นิมิตแก่ลูกๆ ด้วยดริชตีที่สูงส่ง เมื่อลูกก้าวหน้าไปลูกจะมีนิมิตมากมาย ผู้คนจะร้องไห้ออกมาในความทุกข์ระทม ในขณะที่ลูกจะปรบมือในความสุข เรากำลังเปลี่ยนจากมนุษย์เป็นเทพ และดังนั้นโลกใหม่จึงจำเป็นสำหรับเราอย่างแน่นอน การทำลายล้างถูกกำหนดไว้แล้วสำหรับสิ่งนี้ นี่เป็นสิ่งที่ดี แม้ผู้คนจะเชื่อว่าพวกเขาไม่ควรต่อสู้รบราในบรรดาพวกเขาเองและควรมีความสงบ แต่การต่อสู้รบราทั้งหมดนั้นได้ถูกกำหนดไว้แล้วในละคร ลิงสองตัวต่อสู้กันและตัวที่สามก้เอาเนยไปจากทั้งสอง ดังนั้นเวลานี้พ่อพูดว่า: จดจำฉันผู้เป็นพ่อและชี้หนทางให้แก่ทุกคน มีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายและรับประทานอาหารที่เรียบง่าย บางครั้งลูกได้รับการต้อนรับที่ดีมาก ลูกพูดถึงคลังสมบัติจากที่ลูกรับประทานว่า บาบาทั้งหมดนี้เป็นของท่าน พ่อพูดว่า: จงดูแลคลังสมบัตินั้นในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์! บาบาทั้งหมดนี้ท่านได้ให้แก่เรามา ในหนทางความเลื่อมใสศรัทธาสิ่งนี้ถูกกล่าวถึงเพื่อจุดประสงค์ในการพูดเท่านั้น เวลานี้พ่อกำลังบอกลูกให้กลายเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ เวลานี้พ่ออยู่เบื้องหน้าลูกเป็นการส่วนตัว พ่อก็กลายเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์และจากนั้นเพื่อเป็นการตอบแทนพ่อก็ทำให้ลูกเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ด้วยเช่นกัน สิ่งใดก็ตามที่ลูกจะทำ จงถามก่อน บาบายังคงให้คำแนะนำเกี่ยวกับทุกสิ่งต่อไปเรื่อยๆ บาบา ฉันจะสร้างบ้านได้ไหม? ฉันจะทำสิ่งนี้ได้ไหม? บาบาพูดว่า: ได้ ลูกทำได้ แต่ลูกต้องไม่ให้สิ่งใดแก่ดวงวิญญาณบาป หากลูกสาวของลูกไม่ทำตามหนทางของความรู้และต้องการแต่งงาน แล้วจะไปทำอะไรได้? พ่อถามว่า: ทำไมลูกต้องการที่จะกลับมาไม่บริสุทธิ์? อย่างไรก็ตามหากสิ่งนี้ไม่อยู่ในโชคของพวกเขา พวกเขาก็กลับมาไม่บริสุทธิ์ มีหลายกรณีที่แตกต่างกัน แม้ว่าบางคนจะคงอยู่อย่างบริสุทธิ์ มายาก็ตบตีดวงวิญญาณนั้นที่ต่อมาเป็นคนที่เลวร้ายอย่างมาก มายามีพลังอย่างมาก เมื่อบางคนตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของตัณหาราคะ ก็ต้องกล่าวว่าสิ่งนั้นถูกกำหนดไว้ในละคร ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจนถึงตอนนี้ก็เกิดขึ้นมาในวงจรที่แล้วเช่นกัน ไม่มีอะไรใหม่! หลายคนสร้างอุปสรรคในขณะที่เราทำงานที่ดีนี้ นี่ไม่มีอะไรใหม่! เราต้องทำให้บารัตกลายเป็นสวรรค์อย่างแน่นอนด้วยร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สมบัติของเรา เราจะสังเวยทุกสิ่งต่อพ่อ ลูกๆ รู้ว่าลูกกำลังรับใช้บารัตในด้านจิตวิญญาณตามศรีมัท สิ่งนี้อยู่ในสติปัญญาของลูกว่าลูกกำลังก่อตั้งอาณาจักรของลูกอีกครั้ง พ่อพูดว่า: จงเปิดโรงพยาบาลที่เป็นทั้งมหาวิทยาลัยทางจิตบนพื้นที่สามตารางฟุตที่ผู้คนสามารถกลับมามีสุขภาพพลานามัยที่ดีและมั่งคั่งเสมอ อย่างไรก็ตามไม่มีใครแม้แต่จะให้ที่ดินสามตารางฟุต! พวกเขาพูดว่า: บราห์มากุมารีจะร่ายเวทมนตร์ใส่คุณและทำให้คุณกลายเป็นพี่น้องชายหญิง นี่เป็นวิธีที่ดีมากที่สร้างไว้สำหรับลูกในละคร พี่น้องชายหญิงไม่สามารถมีสายตาที่ไม่ดีต่อกันและกันได้ ทุกวันนี้ก็มีสิ่งที่สกปรกมากมายในโลก อย่าได้ถามเลย! เช่นที่พ่อรู้สึกถึงความเมตตา ดังนั้นลูกๆควรมีความรู้สึกถึงความเมตตาด้วยเช่นกัน เช่นที่พ่อเปลี่ยนนรกให้เป็นสวรรค์ ดังนั้นลูกๆ ที่มีเมตตาต้องกลายเป็นผู้ช่วยของพ่อ หากลูกมีทรัพย์สมบัติ จงเปิดโรงพยาบาลที่เป็นทั้งมหาวิทยาลัยด้วย ไม่มีเรื่องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในสิ่งนี้ เพียงแค่เก็บรูปภาพเหล่านี้ไว้ที่นั่น ล็อคของสติปัญญาของผู้ที่รับความรู้เมื่อวงจรที่แล้วจะเปิดออกมา พวกเขาจะมาอยู่เรื่อยๆ ลูกมากมายมาจากที่ที่ห่างไกลเพื่อศึกษาเล่าเรียน บาบาได้เห็นลูกบางคนที่ออกจากหมู่บ้านของพวกเขาในตอนกลางคืนและมาถึงศูนย์ในตอนเช้า พวกเขาได้เติมเต็มอาภรณ์ของพวกเขาและก็กลับบ้าน ไม่ควรจะมีอาภรณ์ของลูกคนไหนเป็นเช่นนั้นที่ทุกสิ่งที่ลูกได้ยินหลุดออกไป ลูกจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพใด? ลูกๆ ควรมีความสุขอย่างมากที่พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดกำลังสอนลูกเพื่อให้มรดกที่ไม่มีขีดจำกัดแก่ลูก ความรู้นั้นง่ายดายมาก! พ่อเข้าใจดีว่าผู้ที่มีสติปัญญาเป็นหินอย่างสมบูรณ์จะต้องถูกทำให้เป็นผู้ที่มีสติปัญญาที่สูงส่ง บาบามีความสุขมาก สิ่งนี้แฝงตัวและความรู้ก็แฝงตัวด้วยเช่นกัน มาม่าและบาบากลายเป็นลักษมีและนารายณ์ ดังนั้นลูกจะเป็นสิ่งใดที่น้อยกว่านั้นหรือไม่? ฉันก็จะทำงานรับใช้เช่นกัน ดังนั้นลูกควรมีความซาบซึ้งในการก่อตั้งอาณาจักรของลูกด้วยพลังโยคะ เวลานี้ลูกกำลังกลายเป็นนายแห่งสวรรค์ ความรู้นี้จะไม่คงอยู่ที่นั่น ความรู้นี้เป็นไปสำหรับช่วงเวลาในปัจจุบัน อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน และเวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. จงกลับมารู้คิดและทำทุกสิ่งให้มีค่าโดยการใช้สิ่งนั้นในนามของพระเจ้า อย่าให้ทานแก่ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ ลูกไม่มีสายใยกับใครนอกจากบราห์มิน

2. ให้แน่ใจว่าไม่มีรูรั่วใดเลยในอาภรณ์ของสติปัญญาของลูกที่จะปล่อยให้ความรู้หลุดออกไป พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดกำลังสอนลูกเพื่อที่จะให้มรดกที่ไม่มีขีดจำกัดของลูกแก่ลูก จงอยู่ในความสุขที่แฝงตัวนี้ จงมีความเมตตาเหมือนพ่อ

พร:
ขอให้ลูกเป็นผู้รับใช้ที่แท้จริงและทำให้ทุกคนมีพลังโดยการให้ความร่วมมือกับพวกเขาด้วยความจริงจังและความกระตือรือร้น

ผู้รับใช้หมายถึงผู้ที่ให้ความร่วมมือกับทุกคนในเรื่องของความจริงจังและความกระตือรือร้นและทำให้พวกเขามีพลัง ตอนนี้มีเวลาน้อยและจะมีสิ่งสร้างจำนวนมากที่สุดมาที่นี่ อย่ากลับมามีความสุขโดยคิดว่ามีคนมากมายได้มาแล้ว ตอนนี้ตัวเลขจะเพิ่มขึ้นอีกมากและดังนั้นเวลานี้จงให้การตอบแทนจากการหล่อเลี้ยงที่ลูกได้รับ มีความร่วมมือกับดวงวิญญาณที่อ่อนแอที่มาและทำให้พวกเขามีพลัง ไม่ไหวหวั่นสั่นคลอนและลูกจะถูกเรียกว่าผู้รับใช้ที่แท้จริง

คติพจน์:
ทำให้ดวงวิญญาณและจิตวิญญาณมั่นคง เมื่อใดก็ตาม ที่ไหนก็ตามและอย่างไรก็ตามที่ลูกต้องการ นี่คือการฝึกฝนทางจิตวิญญาณ


คำพูดที่สูงส่งจากมาเตชวารี

1) พระเจ้าในรูปของกูรู ครู และพ่อ ให้มรดกของความสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน
ดูสิพระเจ้าได้ใช้สามรูปแบบและให้มรดกแก่เรา ท่านคือพ่อของเรา ครูและกูรูของเรา กับพ่อเรามีความสัมพันธ์ของพ่อ กับครูเรามีความสัมพันธ์ของครู และกับกูรูเรามีความสัมพันธ์ของกูรู หากลูกหย่าขาดจากพ่อลูกจะได้รับมรดกได้อย่างไร? มันคือเมื่อลูกสอบผ่านและได้รับใบประกาศนียบัตรจากครูที่ลูกจะได้รับการสนับสนุนจากครู ถ้าลูกเป็นลูกที่ซื่อสัตย์และเชื่อฟังของพ่อและยังไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านลูกจะไม่สร้างรางวัลสำหรับอนาคตได้ ลูกจะไม่สามารถประกาศสิทธิ์ในการหลุดพ้นอย่างสมบูรณ์และลูกจะไม่สามารถประกาศสิทธิ์ในมรดกแห่งความบริสุทธิ์จากพ่อได้ คำสัญญาของพระเจ้าคือ: หากลูกใช้ความพยายามอย่างแรงกล้า พ่อจะให้คุณประโยชน์ถึงหนึ่งร้อยเท่า นี่ไม่ใช่เพียงแค่พูดเท่านั้น แต่ลูกต้องมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับท่านด้วย ท่านยังให้คำแนะนำแก่อรชุนด้วยเช่นกัน: จงฆ่าทุกคน จดจำฉันผู้เดียวตลอดเวลา พระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงพลัง ผู้ที่ทรงอำนาจ ผู้ที่มีพลังทั้งหมด ดังนั้นท่านจะทำตามสัญญาของท่านอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามนั่นก็คือเมื่อลูก ๆ เติมเต็มความรับผิดชอบต่อท่านเช่นกัน เมื่อพวกเขาตัดโยคะของสติปัญญาของพวกเขาออกจากคนอื่นๆและเชื่อมโยงตัวเองกับพระเจ้าผู้เดียว แล้วเมื่อนั้นพวกเขาจึงจะได้รับมรดกทั้งหมดจากท่าน

2) ดวงวิญญาณมนุษย์ทุกคนเข้ามาเกิดใหม่
ดูซิทุกคนที่มาเพื่อก่อตั้งศาสนาจะมาเกิดใหม่และมาเพื่อรักษาศาสนาของพวกเขา พวกเขาเองไม่ได้เป็นอิสระและพวกเขาก็ไม่ได้ปลดปล่อยคนอื่นๆให้เป็นอิสระ หากพวกเขาปลดปล่อยทุกคนเรื่อยๆแล้วก็จะมีเพียงผู้ที่ไม่เป็นอิสระเท่านั้นที่จะอยู่บนโลกนี้ อย่างไรก็ตามมันไม่สามารถเป็นเช่นนั้นที่ดวงวิญญาณบาปยังคงอยู่และดวงวิญญาณบุญจากไป ยกตัวอย่างเช่น ซันยาสซีปราศจากกิเลสและหากพวกเขาเป็นอิสระก็จะมีเพียงดวงวิญญาณบาปเท่านั้นที่หลงเหลืออยู่ และแล้วลูกจะไม่สามารถมองเห็นการขยายตัวของซันยาสซีและโลกไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ในลักษณะนั้น ดวงวิญญาณบุญให้การค้ำจุนโลกด้วยพลังแห่งการปราศจากกิเลสของพวกเขาและดังนั้นโลกจึงดำเนินต่อไป มิฉะนั้นโลกจะถูกเผาไหม้ในไฟแห่งตัณหาราคะ มันไม่ได้เป็นกฎสำหรับดวงวิญญาณใด ๆ ที่จะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพของการหลุดพ้นและออกไปครึ่งทางจากวงจร ในทำนองเดียวกันไม่มีแม้แต่ใบไม้เดียวที่สามารถหลอมรวมเข้าไปในเมล็ด ต้นไม้ต้องเติบโตและไปถึงสภาวะของความเสื่อมโทรมโดยสิ้นเชิง จากนั้นต้นไม้ใหม่จะปรากฏออกมา ดังนั้นทุกคนที่มาเพื่อก่อตั้งศาสนาจะก็จะหล่อเลี้ยงศาสนาอย่างแน่นอน แต่เมื่อผู้เดียวที่ค้ำจุนเราได้ทำลายศาสนาที่นับไม่ถ้วนจึงสามารถก่อตั้งศาสนาเดียวได้ ผู้เดียวนี้ทำงานสามอย่างด้วยกัน การก่อตั้ง การทำลายล้าง และการบำรุงรักษา ในขณะที่พ่อของศาสนาต่างๆทำงานของการก่อตั้งเพียงอย่างเดียวเท่านั้น พวกเขาไม่ได้ดำเนินงานของการทำลายล้างพวกเขา อยู่ในมือของพระเจ้าที่จะสร้างแรงบันดาลใจในงานแห่งการทำลายล้างและเหตุนี้เองที่ท่านถูกเรียกว่าตรีมูรติ อัจชะ