18.06.22       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆที่แสนหวาน เพื่อที่จะประกาศสิทธิ์ในติลัคของอำนาจในการปกครองตนเองถึง 21 ชาติเกิด จงลืมสำนึกของร่างกายรวมทั้งร่างของลูกเองและจดจำพ่อผู้เดียว

คำถาม:
ประเด็นใดของปัญญาของลูกๆที่ยากจนที่ทำให้พ่อนั้นเป็นสุขและคำแนะนำใดที่ท่านให้กับลูกๆ เช่นนี้?

คำตอบ:
ลูกๆที่ยากจนผู้ที่คิดว่าพวกเขาควรใช้สิ่งของในครอบครองที่ไร้ค่าทั้งหมดของเขาอย่างมีค่าในงานรับใช้ของบาบาและสะสมโชคของพวกเขาสำหรับอนาคตเป็นเวลา 21 ชาติเกิด บาบานั้นมีความพึงพอใจอย่างมากที่เห็นปัญญาของลูกๆเหล่านั้น บาบาได้ให้คำแนะนำชั้นหนึ่งแก่พวกเขา: ลูกๆ กลายเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์(trustee) อย่าได้คิดว่าสิ่งต่างๆเป็นของลูกเอง ดูแลลูกๆของลูก ดูแลทุกสิ่งอย่างเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ ปรับปรุงชีวิตของลูกด้วยความรู้และกลายเป็นราชาเหนือราชา

เพลง :
ฉันได้มาจากการปลุกโชคของฉันเอง

โอมชานติ
ลูกๆได้ยิน 2 บรรทัดนั้นแล้ว ลูกๆนั้นเข้าใจแล้วว่าลูกได้มาที่นี่เพื่อสร้างโชคของลูกเพื่อโลกใหม่ ในการที่จะสร้างโชคนั้น ผู้นั้นต้องทำความเพียรพยายาม ลูกๆเข้าใจว่าที่นี่เราได้รับศรีมัทที่เราได้รับมนตราที่ยิ่งใหญ่ของ มานมานะบาฟ มีคำพูดเหล่านี้ ใครให้มนตรานี้แก่ลูก? เป็นผู้สูงสุดเหนืออื่นใด ผู้เดียวที่เป็นมหาสมุทรผู้ที่ให้คำแนะนำ เพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่เราได้รับคำแนะนำจากท่าน ไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่ได้เกิดขึ้นไปแล้วในละครจะซ้ำรอยหลังจาก 5000 ปี เรือของลูกสามารถข้ามฟากด้วยเพียงมนตรายิ่งใหญ่เดียวนี้ พ่อผู้ชำระให้บริสุทธิ์มาเพียงครั้งเดียวเท่านั้นและให้ศรีมัท ใครคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์? พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดทำให้ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์นั้นบริสุทธิ์และพาพวกเขาไปสู่โลกที่บริสุทธิ์ เพียงท่านเท่านั้นสามารถถูกเรียกว่าเป็นผู้ชำระให้บริสุทธิ์และเป็นผู้ประทานการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ ลูกกำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าท่าน ลูกรู้ว่าท่านเป็นทุกสิ่งสำหรับลูก สูงสุดเหนือสิ่งใดคือผู้เดียวที่สร้างโชคของเรา ลูกมีศรัทธาว่าเราได้รับมนตราที่ยิ่งใหญ่นี้จากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ท่านคือพ่อ หนึ่งนั้นไม่มีตัวตนและอีกหนึ่งนั้นมีตัวตน ลูกๆจดจำท่านและพ่อก็จดจำลูกๆ ด้วย วงจรแล้ววงจรเล่า บาบาพูดกับลูกๆของท่านเท่านั้น พ่อพูดว่า: มีมนตราเดียวเท่านั้นสำหรับการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์และมีเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ให้สิ่งนั้น เพียงสัตกูรูเท่านั้นที่ให้มนตราที่แท้จริง ลูกรู้ว่าลูกได้มาที่นี่เพื่อที่จะสร้างโชคของลูกเพื่อดินแดนแห่งความสุขของลูก ยุคทองนั้นเรียกว่าเป็นดินแดนของความสุข ในขณะที่ที่นี่คือดินแดนแห่งความทุกข์ ชีพบาบาได้ให้มนตราแก่ผู้ที่เป็นบราห์มินผ่านปากของบราห์มาเท่านั้นและดังนั้นอย่างแน่นอนที่ท่านต้องเข้ามาสู่รูปที่มีตัวตน ไม่เช่นนั้นแล้วท่านจะให้มนตราได้อย่างไร? พ่อพูดว่า: วงจรแล้ววงจรเล่า พ่อให้มนตราที่ยิ่งใหญ่นี้แก่ลูก: จดจำพ่ออย่างสม่ำเสมอ ละทิ้งศาสนาทางร่างทั้งหมดและลืมร่างกายของลูกและความสัมพันธ์ทางร่างกายทั้งหมด หากลูกคิดว่าตนเองเป็นร่างกาย ความสัมพันธ์ทั้งหมดของร่างกายนั่นหมายถึงลุงป้าน้าอาและกูรูและนักบุญทั้งหมดนั้นก็ได้รับการจดจำ ผู้นี้พูดว่า: เมื่อลูกตาย ทั้งโลกก็ตายไปแล้วจากลูก พ่อเองก็พูดด้วยว่า: พ่อได้ให้มนตราแก่ลูกๆดวงวิญญาณ: คิดว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและอยู่อย่างปราศจากร่าง ละทิ้งสำนึกของร่างกาย ที่นี่ทุกคนมีสำนึกที่เป็นร่าง ในขณะที่ในยุคทอง ทุกคนนั้นมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ ลูกรู้จักพ่อสูงสุด ในยุคแห่งการบรรจบพบกันนี้ ลูกกลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณและลูกรู้จักพระเจ้าด้วยเช่นกัน: ลูกกลายเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้า ผู้ที่เชื่อในพระเจ้าคือผู้ที่รู้จักพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดและสิ่งสร้างของท่าน ไม่มีผู้ที่เชื่อในพระเจ้าในยุคทองหรือในยุคเหล็ก พวกเขาคงอยู่ในยุคแห่งการบรรจบพบกันเท่านั้น ลูกได้รับมรดกจากพ่อและแล้วลูกก็ไปและปกครองในยุคทอง เรื่องของผู้ที่เชื่อในพระเจ้าและไม่เชื่อในพระเจ้าเกิดขึ้นที่นี่เท่านั้น สิ่งนั้นไม่ได้เกิดขึ้นที่นั่น บราห์มินผู้ที่ก่อนหน้านั้นเคยเป็นผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าได้กลายเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้า ในเวลาปัจจุบันทั้งโลกนั้นไม่เชื่อในพระเจ้า ไม่มีใครรู้จักพ่อหรือสิ่งสร้างของท่าน พวกเขาเพียงแต่พูดว่าท่านนั้นอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน ลูกๆ มีสายใยกับพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดเท่านั้น ลูกได้รับศรีมัทจากท่าน นั่นคือท่านดลใจให้ลูกทำความเพียรพยายาม พ่อพูดว่า: ลูกๆลืมสำนึกของร่างกายและรวมทั้งร่างของลูกเองและอย่าได้จดจำใครอื่น ให้คิดว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำฉัน พ่อของลูก สิ่งนี้ถูกเรียกว่าเป็นมนตราที่ยิ่งใหญ่ที่จะทำให้ลูกสร้างโชคของลูก ลูกได้รับติลัคของอำนาจในการปกครองตนเองถึง 21 ชาติเกิด นั่นคือผลรางวัล กีตะเป็นไปเพื่อการเปลี่ยนจากมนุษย์ธรรมดาเป็นนารายณ์ นั่นคือเพื่อการกลายเป็นเทพจากมนุษย์ธรรมดา ลูกๆรู้ว่าโลกนี้กำลังเปลี่ยนแปลง ลูกกำลังสร้างโชคของลูกเพื่อโลกใหม่ นี่คือดินแดนแห่งความเป็นอมตะ เพียงแต่มองดูว่าผู้คนที่นี่มีโชคเพียงใด! ชื่อที่แท้จริงคือดินแดนแห่งความทุกข์ ใครได้พูดเช่นนี้? ดวงวิญญาณ เวลานี้ลูกได้กลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ ดวงวิญญาณพูดว่า: นี่คือดินแดนของความทุกข์ อาณาเขตสูงสุดของเราคือสถานที่ซึ่งบาบาอาศัยอยู่ เวลานี้พ่อให้ความรู้และสร้างโชคของเรา ท่านให้มนตราที่ยิ่งใหญ่เดียว: จดจำพ่อ! ลูกอาจจะรับฟังผู้มีร่างกาย แต่จดจำฉัน, ผู้เดียวที่ปราศจากร่าง แน่นอนที่ลูกจะต้องรับฟังท่านโดยผ่านผู้มีร่างกาย บราห์มากุมารและกุมารีจะพูดผ่านปากของเขาและบอกผู้ไม่บริสุทธิ์ให้จดจำผู้ชำระให้บริสุทธิ์ด้วย ลูกต้องเผาภาระของบาปที่อยู่บนศีรษะของลูกด้วยพลังของการจดจำระลึกถึง ลูกต้องกลับมาเป็นอิสระจากโรคภัย ลูกๆกำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าพ่อเป็นการส่วนตัว ลูกรู้ว่าบาบาได้มาเพื่อสร้างโชคของลูกและท่านชี้หนทางที่ง่ายดายอย่างมากแก่ลูก พวกเขาพูดว่า: บาบา ฉันลืมที่จะจดจำท่าน ลูกควรที่จะละอายใจ! ลูกจดจำพ่อทางโลกผู้ที่ทำให้ลูกไม่บริสุทธิ์ ในขณะที่กับพ่อเหนือโลกนี้ที่ทำให้ลูกนั้นบริสุทธิ์ ผู้ที่บอกลูกให้อยู่ในการจดจำระลึกถึงอยู่เสมอเพื่อที่บาปของลูกจะถูกเผาไป แต่ลูกพูดว่า: บาบา ฉันลืมท่าน! บาบาพูดว่า: พ่อได้มาเพื่อทำให้ลูกมีค่าควรแก่การอยู่ในวัด ลูกรู้ว่าบารัตคือชีวาลายา (วัดของชีวา) ที่พวกเราเคยปกครองและต่อมาภายหลังเราได้เริ่มกราบไหว้บูชาสัญลักษณ์ของเราเองในวัด เราลืมว่าเราเช่นกันได้เคยเป็นเทพ มาม่าและบาบาของลูกก็เคยเป็นเทพที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาด้วยเช่นกันและแล้วทั้งสองก็ได้กลายเป็นผู้ที่กราบไหว้บูชา ความรู้นี้อยู่ในสติปัญญาของลูก ประเด็นหลักที่มีการแสดงไว้ในต้นไม้ก็คือ: รากฐานนั้นคือศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปซึ่งไม่ได้คงอยู่อีกต่อไป 5000 ปีที่แล้วได้กลายเป็นยุคทองและเวลานี้เป็นยุคเหล็ก หลังจากยุคเหล็ก ยุคทองก็จะมาอีกครั้ง อย่างแน่นอนผู้เดียวที่ได้ให้ศรีมัทนั้นต้องมา แน่นอนที่โลกต้องเปลี่ยน ลูกเฝ้าแต่รัวกลอง(ประกาศแก่ทุกคน)แต่ต้นไม้ไม่สามารถเติบโตได้รวดเร็ว อุปสรรคมากมายเกิดขึ้นในหนทาง พวกเขาติดกับในรูปและนามที่หลากหลาย พ่อพูดว่า: อย่าได้ติดกับ ลูกอาจจะอยู่ในครัวเรือน จดจำพ่อและกลับมาบริสุทธิ์ด้วย พระเจ้าพูด: ตัณหาราคะคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ก่อนหน้านั้นพระเจ้าแห่งกีตะได้เคยกล่าวเช่นนี้และกำลังพูดสิ่งนั้นอีกครั้ง พระเจ้าของกีตะต้องได้ทำให้ลูกมีชัยชนะเหนือตัณหาราคะอย่างแน่นอน หนึ่งนั้นคืออาณาจักรของราวันและอีกหนึ่งนั้นคืออาณาจักรของราม อาณาจักรของรามคือกลางวันและอาณาจักรของราวันคือกลางคืน พ่อพูดว่า: อาณาจักรของราวันนี้กำลังจะมาถึงจุดจบในเวลานี้ ทุกสิ่งได้มีการตระเตรียมไว้เพื่อสิ่งนี้ พ่อจะสอนลูกและแล้วพาลูกกลับบ้านและแล้วลูกก็จะต้องการอาณาจักร ลูกจะไม่ปกครองในโลกที่ไม่บริสุทธิ์นี้ใช่ไหม? ชีพบาบาไม่มีเท้าใดที่ท่านจะวางบนผืนดิน เหล่าเทพไม่สามารถวางเท้าบนโลกที่ไม่บริสุทธิ์นี้ได้ ลูกรู้ว่าลูกกำลังจะกลายเป็นเทพและลูกจะมาในบารัต แต่โลกจะเปลี่ยนจากนรกให้เป็นสวรรค์ เวลานี้ลูกกำลังจะกลับมาสูงส่ง ลูกๆมากมายพูดว่า: บาบา พายุมากมายมา พ่อพูดว่า: ลูกลืมพ่อ ลูกไม่ได้ทำตามศรีมัทของท่าน ลูกได้รับคำแนะนำที่สูงส่งที่สุดจากพ่อ: ลูกๆอย่าได้อยู่อย่างเลวทรามต่ำช้า มีผู้เดียวเท่านั้นที่สอนลูกและท่านพูดว่า:จดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นอย่างสม่ำเสมอ อย่าได้แม้กระทั่งจดจำพาหนะของผู้นี้ มีคนขับขี่พาหนะและเจ้าของพาหนะ ไม่ใช่เป็นเรื่องของรถม้า ใครจะนั่งในนั้นและให้ความรู้หรือ? ทุกวันนี้ผู้คนเดินทางโดยเครื่องบิน วิทยาศาสตร์นั้นอยู่ในสภาพที่เต็มกำลังแรง ความโอฬารตระการตาของมายาก็อยู่ในสภาพที่เต็มกำลังแรงด้วยเช่นกัน ในปัจจุบันพวกเขาได้ให้เกียรติอย่างมากมายแก่ทุกคน นายกรัฐมนตรีของประเทศหนึ่งประเทศใดอาจจะได้รับเกียรติมากมายและแล้ว 15 วันต่อมาใครบางคนเอาเกียรตินั้นไป แม้กระทั่งราชาก็มีปัญหานี้: พวกเขาคงอยู่ในความกลัวเสมอ ลูกได้รับความรู้ที่ง่ายดายอย่างมาก ลูกนั้นยากจนอย่างมากที่ลูกไม่มีแม้กระทั่งเปลือกหอย ลูกทำให้บาบาเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์และพูดว่า: บาบาทั้งหมดนี้เป็นของท่าน และบาบาก็พูดว่า: อัจชะลูกอยู่อย่างผู้ดูแลผลประโยชน์ด้วยเช่นกัน หากลูกยังคงคิดว่าทุกสิ่งเป็นของลูกนั่นไม่ใช่การมีปัญญา ลูกต้องทำตามศรีมัท ผู้ที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์จะทำตามศรีมัท ลูกนั้นยากจนและดังนั้นลูกจึงคิดว่าลูกควรจะให้สิ่งของในครอบครองที่ไร้ค่าทั้งหมดของลูกแก่บาบา บาบาได้ให้คำแนะนำชั้นหนึ่งแก่ลูก พ่อพูดว่า: ลูกต้องดูแลลูกๆ ในเวลานี้ลูกกำลังได้รับความรู้ที่ด้วยความรู้นี้อนาคตของลูกเปลี่ยนแปลงและลูกกลายเป็นราชาเหนือราชา เป็นหน้าที่ของพ่อที่จะให้คำแนะนำ จดจำพ่อ ลูกควรจะมีความเมตตาที่จะปกป้องทุกคนจากการตกลงไปในหลุมพราง ลูกต้องเคลื่อนไปด้วยกลยุทธ์อย่างมาก มีสุพนาค (Supnakha) และปัทนา (Putna)(ปีศาจซึ่งเป็นผู้หญิง) อจามิล (Ajamil) และดูรโยธัน (Duryodhan) ก็ใช้ได้กับเวลาปัจจุบันด้วย ฉากปัจจุบันนี้จะปรากฏขึ้นอีกครั้งหลังจาก 1 วงจร พ่อนั้นมาเป็นการส่วนตัวเพื่อให้ความรู้ ท่านสามารถทำให้ลูกได้มาซึ่งสถานภาพของการเป็นเทพจากมนุษย์ ลูกได้มาเพื่อประกาศสิทธิ์ในมรดกเช่นที่ลูกเคยทำเมื่อ 5000 ปีที่แล้ว ก่อนหน้านั้นด้วยเคยมีสงครามที่ยิ่งใหญ่ สงครามนั้นเชื่อมโยงกับสิ่งนี้ พ่ออธิบายทุกสิ่งอย่างถูกต้องและทำให้ลูกประกาศสิทธิ์ในสถานภาพของเทพจากมนุษย์ธรรมดา ลูกได้มาเพื่อประกาศสิทธิ์ในมรดกจากพ่อ ลูกจะไม่ได้รับมรดกจากบราห์มาหรือจากัดอัมบาหรือจากบราห์มากุมารีอื่นใด พวกเขาเองก็ประกาศสิทธิ์ในมรดกของพวกเขาจากพ่อด้วย พวกเขาอธิบายแก่ผู้อื่นด้วยเช่นกัน ลูกได้กลายเป็นลูกๆ ของจากัดปิตา (พ่อของชาวโลก) และประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกผ่านท่าน ท่านบอกแต่ละคนเป็นการส่วนตัว: ลูกๆ จดจำพ่อ! ลูกธนูนี้ก็จะยิงตรงไปยังลูก พ่อพูดว่า: ลูกๆต้องประกาศสิทธิ์ในมรดกจากพ่อ ถึงแม้เพื่อนฝูงหรือญาติมิตรตาย ก็ยังคงต้องมีการประกาศสิทธิ์ในมรดกจากพ่อ ลูกต้องมีความสุขอย่างมากในสิ่งนี้ ในเมื่อลูกได้มาเพื่อสร้างโชคของลูก ลูกรู้ว่าบาบากำลังทำให้ลูกกลายเป็นนายของสวรรค์อีกครั้งและดังนั้นลูกต้องสั่งสมกิริยามารยาทตามนั้น ลูกต้องปกป้องตนเองจากกิเลส เรากำลังจะกลับมาบริสุทธิ์และปราศจากกิเลส ลูกได้เข้าใจละครและต้นไม้ ไม่มีความยากลำบากอื่นใด เป็นสิ่งที่ง่ายดายอย่างมาก กระนั้นลูกก็พูดว่า:บาบาฉันลืมท่าน วิญญาณปีศาจร้ายมา บาบาพูดว่า: ขับไล่วิญญาณปีศาจร้ายออกไป มองดูในกระจกหัวใจของลูก และดูว่าลูกได้กลับมามีค่าหรือไม่ เราได้กลับมาเป็นนารายณ์จากธรรมดา พ่อนั่งที่นี่และอธิบาย: ลูกๆที่แสนหวาน ลูกๆที่มีโชค ลูกได้มาที่นี่เพื่อกลายเป็นผู้ที่มีโชคหนึ่งร้อยเท่า ในปัจจุบันลูกไร้โชคอย่างมาก เพียงชาวบารัตเท่านั้นที่เคยมีโชคอย่างมาก พวกเขาเคยมั่งคั่งอย่างมาก เป็นเรื่องของบารัต พ่อพูดว่า: เวลานี้คิดว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณเพราะลูกต้องมาหาพ่อและแล้วความคิดสุดท้ายของลูกจะนำลูกไปสู่จุดหมายปลายทางของลูก เวลานี้ละครกำลังจะจบสิ้นและเราจะกลับบ้านในเวลาใดก็ตาม ท่านได้แสดงวิธีการแก่ลูก: กลับมาเป็นอิสระจากบาปทั้งหมด แล้วลูกจะเป็นดวงวิญญาณบุญที่บริสุทธิ์ เคยมีโลกของดวงวิญญาณบุญที่บริสุทธิ์และกำลังมีการก่อตั้งขึ้นมาอีกครั้ง โลกเก่าต้องเปลี่ยนไปและกลับมาใหม่ พวกเขาเชื่อว่าบารัตเคยเป็นแผ่นดินโบราณและเชื่อว่าเป็นสวรรค์ พระเจ้าแห่งสวรรค์ผู้เป็นพ่อได้สร้างสวรรค์ ท่านได้มาเมื่อใด? ท่านมาในเวลานี้เท่านั้น เป็นที่รู้ได้ว่าเป็นเวลาของการมาของพ่อผู้ที่ให้คุณประโยชน์ ชุมนุมของราวันนั้นใหญ่โตอย่างมากขณะที่ชุมนุมของรามนั้นเล็กมาก การขยายตัวเฝ้าแต่เกิดขึ้นที่นี่ ลูกๆ จะเฝ้าแต่มาเพื่อประกาศสิทธิ์ในมรดกจากพ่ออีกครั้ง พวกเขาเฝ้าแต่อธิบายด้วยการใช้นิทรรศการและเครื่องฉายภาพ เวลานี้ลูกต้องทำงานรับใช้มากมาย บาบาเฝ้าแต่พูดว่า: ลูกๆ ผู้เป็นที่รัก นี่คือละคร อย่างไรก็ตาม สิ่งใดก็ตามที่ได้เกิดขึ้นจนกระทั่งถึงเวลานี้ก็จะกล่าวได้ว่าเป็นละครที่ถูกต้อง พ่อพูดว่า: แม้กระทั่งพ่อก็ถูกกำหนดไว้แล้วในละคร ลูกๆ พ่อเองก็ต้องเข้ามาสู่โลกที่ไม่บริสุทธิ์ ดูว่าพ่อได้จากอาณาเขตสูงสุดและท่านมาที่นี่เพื่อลูกๆอย่างไร หมอนั้นก็จะไม่วิ่งหนีไปจากโรคระบาดใดๆ หมอเหล่านั้นต้องมา ผู้คนร้องเพลง: ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ได้โปรดมา! มาและชำระพวกเราจากกิเลสทั้ง 5 นั่นคือปลดปล่อยเราจากสิ่งเหล่านั้น พาเราไปจากโลกของความทุกข์ไปสู่โลกแห่งความสุขเถิด พระเจ้าคือผู้ปลดปล่อย ท่านคือผู้ปลดปล่อยของทั้งหมด ท่านคือผู้นำทางที่พาพวกเรากลับบ้านและเราก็ลงมาตามลำดับกันไป มีสุริยวงศ์ จันทราวงศ์และแล้วเมื่อยุคทองแดงเริ่มต้น ลูกได้กลายเป็นผู้กราบไหว้บูชา ได้มีการร้องเพลงว่าเหล่าเทพได้เริ่มทำตามหนทางบาป พวกเขาได้แสดงรูปภาพของหนทางบาป เวลานี้ลูกเข้าใจในทางปฏิบัติว่าลูกเคยเป็นเทพ ประเด็นเหล่านี้ง่ายดายอย่างมากที่จะเข้าใจ พวกเขาควรเข้าถึงประเด็นเหล่านี้อย่างถูกต้องด้วยสติปัญญา เวลานี้ลูกๆ ได้มาเพื่อสร้างโชคของลูก ที่นี่พ่อกำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าลูกเป็นการส่วนตัว และผู้เป็นครูนั้นตามลำดับกันไป ที่นี่พระเจ้าได้บอกลูกถึงสาระของพระเวทย์และคัมภีร์ทั้งหมดผ่านปากของประชาบิดาบราห์มา บราห์มาจะได้ยินสิ่งนั้นก่อน พวกเขาได้แสดงบราห์มา วิษณุและชางก้าในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน อย่างไรก็ตามวิษณุคือนายของยุคทองและบราห์มาคือนายของยุคแห่งการบรรจบพบกัน บราห์มาเป็นที่ต้องการที่นี่ เพื่อที่ต่อมาบราห์มินจะสามารถกลายเป็นเทพ นี่คือไฟบูชายัญของความรู้ของรูดร้า (ผู้ที่ไม่มีตัวตน) ไฟบูชายัญถูกสร้างมาก่อนหน้านั้นด้วย ทั้งโลกจะถูกสังเวยลงไปในยักยะนี้ ทุกสิ่งจะจบสิ้น และแล้วลูกๆก็จะไปปกครองในโลกใหม่ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ขจัดวิญญาณปีศาจร้ายที่อยู่ในลูกออกไปและกลับมามีค่าที่จะเปลี่ยนจากมนุษย์ธรรมดาเป็นนารายณ์ ตรวจสอบในกระจกหัวใจของลูก และดูว่ามากเพียงใดที่ลูกกลับมามีค่า

2. คิดว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ และอยู่อย่างปราศจากร่าง และจดจำพ่อ ฝึกฝนที่จะลืมสำนึกของร่างกาย

พร:
ขอให้ลูกมีหัวใจที่เป็นสุขและสดชื่นแจ่มใสและอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใสด้วยความสูงศักดิ์ของความบริสุทธิ์ของลูกอย่างสม่ำเสมอ

ดวงวิญญาณผู้ที่มีความสูงศักดิ์ นั่นคือ ความจริงแท้ของความบริสุทธิ์จะร่ายรำในความสุขอย่างสม่ำเสมอ ความสุขของพวกเขานั้นบางครั้งน้อยลงไป วันแล้ววันเล่าความสุขของพวกเขาเฝ้าแต่เพิ่มขึ้นในทุกขณะ พวกเขาจะไม่เป็นภายในสิ่งหนึ่งและภายนอกเป็นบางสิ่งอื่น พวกเขามีสัจจะในทัศนคติ สายตา คำพูด และพฤติกรรม ดวงวิญญาณที่จริงแท้และสูงศักดิ์เช่นนี้จะอยู่อย่างเป็นสุขอย่างสม่ำเสมอในหัวใจของพวกเขาและในดวงตาของพวกเขาและในรูปลักษณะของพวกเขา พวกเขามีหัวใจที่เป็นสุขและร่าเริงสดชื่นแจ่มใสตลอดไป

คติพจน์:
พลังที่สูงส่งมากที่สุดในโลกคือพลังของความบริสุทธิ์