18.07.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ลูกคือกองทัพทางจิตที่ไม่มีความก้าวร้าวรุนแรงทั้งสองทาง ลูกต้องก่อตั้งอาณาจักรที่สูงส่งของลูกด้วยการทำตามศรีมัท

คำถาม:
ลูกผู้รับใช้ทางจิตควรเตือนทุกคนเกี่ยวกับอะไร?

คำตอบ:
เตือนทุกคน:นี่คือเวลาของสงครามมหาภารตะเดียวกัน โลกเก่าเวลานี้จะถูกทำลาย พ่อกำลังดลใจให้โลกใหม่ได้รับการก่อตั้งขึ้นมา หลังจากการทำลายล้างจะมีเสียงร้องแห่งชัยชนะ ลูกควรจะมารวมตัวกันและหารือกันเกี่ยวกับวิธีที่จะให้คำแนะนำของพ่อแก่ทุกคนก่อนที่การทำลายล้างจะเกิดขึ้น

เพลง:
ลูกได้สูญเสียเวลากลางคืนในการหลับนอนและเวลากลางวันในการรับประทาน

โอมชานติ
พ่ออธิบายว่าพระเจ้านั้นสูงสุดเหนือสิ่งใด และเนื่องจากลูกคือกองทัพ ท่านจึงสามารถเรียกว่าผู้บัญชาการด้วยเช่นกัน ใครคือผู้บัญชาการสูงสุดของลูก? ลูกรู้ว่ามีกองทัพสองประเภท เหล่านั้นคือกองทัพทางโลก ในขณะที่ลูกคือกองทัพทางจิต กองทัพเหล่านั้นมีขีดจำกัด ในขณะที่ลูกคือกองทัพที่ไม่มีขีดจำกัด ลูกมีผู้บังคับบัญชา นายพล และนายร้อยด้วยเช่นกัน ลูกๆ รู้ว่าลูกกำลังก่อตั้งอาณาจักรของลูกด้วยการทำตามศรีมัท ไม่มีเรื่องของสงคราม ฯลฯ เรากำลังก่อตั้งอาณาจักรที่สูงส่งเหนือทั้งโลกของเราอีกครั้งด้วยการทำตามศรีมัท เราได้แสดงบทบาทนี้ในทุกๆ วงจร เรื่องราวทั้งหมดเหล่านี้ไม่มีขีดจำกัด สิ่งต่างๆ เหล่านี้ไม่ได้นำไปใช้ในสนามรบเหล่านั้น พ่อคือผู้ที่สูงสุดเหนือสิ่งใด ท่านเรียกว่าเป็นนักมายากล พ่อค้าเพชร และมหาสมุทรของความรู้ด้วยเช่นกัน คำยกย่องของพ่อไม่มีขีดจำกัด สติปัญญาของลูกเพียงแค่ต้องจดจำระลึกถึงพ่อ มายาทำให้ลูกลืมที่จะจดจำท่าน ลูกคือกองทัพทางจิตที่ไม่ก้าวร้าวรุนแรงทั้งสองทาง ความใส่ใจของลูกเท่านั้นคือวิธีการก่อตั้งอาณาจักรของลูก ละครจะทำให้ลูกทำสิ่งนี้อย่างแน่นอน ลูกต้องทำความเพียรพยายามใช่ไหม? ลูกที่ดีควรจะหารือกันในสิ่งนี้ในบรรดาลูกเอง สงครามของลูกกับมายาจะคงอยู่ต่อไปจนถึงเวลาสุดท้าย ลูกรู้ว่าสงครามมหาภารตะจะต้องเกิดขึ้นด้วยเช่นกันอย่างแน่นอน การทำล้างโลกเก่าจะเกิดขึ้นด้วยวิธีอื่นได้อย่างไร? บาบากำลังให้ศรีมัทแก่เรา เราลูกๆต้องก่อตั้งอาณาจักรของเราอีกครั้ง หลังจากโลกเก่านี้ถูกทำลาย จะมีเสียงร้องของชัยชนะในบารัต ลูกกลายเป็นเครื่องมือสำหรับสิ่งนี้ ดังนั้นมีการพบปะกันในบรรดาลูกๆเองและหารือกันถึงวิธีการทำงานรับใช้เพื่อที่ลูกจะสามารถให้สาสน์ของพ่อแก่ทุกคนว่าโลกเก่านี้จะถูกทำลาย พ่อกำลังก่อตั้งโลกใหม่ เมื่อพ่อทางร่างสร้างบ้านใหม่ ลูกๆ ของเขาก็มีความสุข นั่นคือประเด็นที่มีขีดจำกัดในขณะที่นี่คือเรื่องของทั้งโลก โลกใหม่เรียกว่าเป็นยุคทองและโลกเก่าเรียกว่ายุคเหล็ก เวลานี้เป็นโลกเก่า ดังนั้นลูกควรรู้ว่าพ่อนั้นก่อตั้งโลกใหม่เมื่อไรและก่อตั้งอย่างไร ลูกๆ เหล่านั้นก็รู้ถึงสิ่งนี้ตามลำดับกันไปตามความเพียรพยายามที่ลูกทำ ยิ่งใหญ่เหนือสิ่งใดคือพ่อ แล้วที่เหลือเป็นผู้ขี่ช้าง ผู้ขี่ม้าและกองทัพเท้าตามลำดับกันไป ผู้บัญชาการและผู้นำทัพได้รับการกล่าวถึงเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างในการที่จะอธิบายแก่ลูก ลูกๆควรจะพบปะในบรรดาลูกเองและหารือกันถึงวิธีการให้คำแนะนำของพ่อ นี่คืองานรับใช้ทางจิต เราจะให้การเตือนแก่พี่น้องชายหญิงของเราอย่างไรและบอกกับพวกเขาว่าเวลานี้ว่าพ่อได้มาแล้วเพื่อที่จะก่อตั้งโลกใหม่? การทำลายล้างของโลกเก่าเวลานี้ได้อยู่เบื้องหน้าลูก นี่คือสงครามมหาภารตะเดียวกัน มนุษย์ไม่รู้แม้กระทั่งว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากสงครามมหาภารตะ ลูกรู้สึกว่าในเวลานี้ลูกกำลังกลายเป็นมนุษย์ที่สูงส่งที่สุดในยุคบรรจบกันนี้ พ่อมาแล้วเพื่อทำให้ลูกกลายเป็นมนุษย์ที่สูงส่งที่สุด ไม่มีเรื่องของสงครามในสิ่งนี้ พ่ออธิบาย: ลูกๆ ไม่สามารถมีผู้ที่บริสุทธิ์แม้แต่คนเดียวในโลกที่ไม่บริสุทธิ์นี้ และไม่สามารถมีผู้ที่ไม่บริสุทธิ์แม้แต่คนเดียวในโลกที่บริสุทธิ์ ไม่มีใครเข้าใจในเรื่องเล็กๆน้อยๆ! ลูกได้รับการอธิบายในสาระจากรูปภาพทั้งหมด ไม่ว่าผู้คนในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาจะทำอะไร เช่น สวดมนต์ ทรมานตน ให้ทานและทำบุญ ฯลฯ มันนำมาซึ่งความสุขเพียงชั่วคราวให้แก่พวกเขาเท่านั้นเหมือนหนึ่งหยดของมูลกา อย่างไรก็ตามเป็นเพียงเมื่อลูกมาที่นี่และเข้าใจสิ่งเหล่านี้ที่ลูกจะสามารถเก็บรักษาไว้ในสติปัญญาของลูก ในเวลานี้เป็นอาณาจักรของความเลื่อมใสศรัทธา ไม่มีความรู้แม้เพียงน้อยนิด เช่นที่ไม่มีผู้ใดที่บริสุทธิ์ในโลกที่บริสุทธิ์นี้ ดังนั้นเช่นกันไม่มีใครนอกจากผู้เดียวที่มีความรู้นี้ พระเวทย์และคัมภีร์ศาสนาทั้งหมดนั้นเป็นหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ลูกต้องลงบันไดมา เวลานี้ลูกได้กลายเป็นบราห์มิน กองทัพนี้ตามลำดับกันไป ผู้ที่เป็นหลักเช่นผู้บังคับบัญชา ผู้นำทัพและนายพล ฯลฯ ควรพบปะกันและกันและหารือกันถึงธีที่จะให้สาสน์ของบาบา ได้มีการอธิบายแก่ลูกๆ แล้วว่าผู้นำสาสน์ ครูใหญ่และกูรู ทั้งหมดคือหนึ่งเดียว อื่นๆ ทั้งหมดเป็นของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา เพียงลูกเท่านั้นที่อยู่ในยุคบรรจบกัน จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการกลายเป็นลักษมีและนารายณ์นั้นถูกต้องแม่นยำอย่างสมบูรณ์ ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา พวกเขาถ่ายทอดเรื่องราวของนารายณ์ที่แท้จริง เรื่องราวของตาที่สาม และเรื่องราวของความเป็นอมตะ เวลานี้พ่อกำลังบอกเรื่องราวของนารายณ์ที่แท้จริงแก่ลูก ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ทุกสิ่งคือเรื่องของอดีต พวกเขาสร้างวัดฯลฯ แก่ใครก็ตามที่ได้มาและได้จากไปแล้ว เช่นเดียวกันในเวลานี้ชีพบาบากำลังสอนลูก ต่อมาภายหลังในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา อนุสรณ์ของสิ่งนี้จะถูกสร้างขึ้น ในยุคทองไม่มีภาพลักษณ์ของชีวาหรือของลักษมีและนารายณ์ ฯลฯ ความรู้นั้นแตกต่างจากความเลื่อมใสศรัทธาอย่างสมบูรณ์ เพียงลูกเท่านั้นที่มีความรู้นี้ เหตุนี้เองพ่อพูดว่า: อย่าได้ยินสิ่งที่เลวร้าย อย่าได้พูดสิ่งที่เลวร้าย ในเวลานี้ลูกๆ มีความสุขอย่างมากที่โลกใหม่นั้นกำลังได้รับการก่อตั้ง บาบาให้คำแนะนำสำหรับการก่อตั้งดินแดนของความสุขแก่เราอีกครั้ง คำแนะนำอันดับหนึ่งคือลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์ ทุกคนนั้นไม่บริสุทธิ์ ลูกๆ ที่ดีควรที่จะพบปะกันและกันและปรึกษาหารือกันถึงวิธีที่จะเพิ่มงานรับใช้และวิธีที่จะให้สาสน์ของพ่อแก่ผู้ที่ยากจน พ่อมาเช่นที่ท่านได้เคยมาในวงจรที่แล้ว ท่านพูดว่า: พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ! อาณาจักรต้องได้รับการก่อตั้งอย่างแน่นอน แน่นอนว่าพวกเขาจะเข้าใจในสิ่งนี้ ผู้ที่ไม่ได้เป็นของศาสนาเทพจะไม่เข้าใจ ในช่วงเวลาของการทำลายล้างพวกเขามีสติปัญญาที่ไม่มีความรักต่อพระเจ้า ลูกๆ รู้ว่าลูกเป็นของพระผู้เป็นเจ้าและผู้เป็นนาย ดังนั้นลูกต้องไม่ข้องแวะในกิเลสและต้องไม่รบราหรือทะเลาะเบาะแว้ง ศาสนาบราห์มินของลูกนั้นสูงส่งมาก: พวกเขาเป็นของศาสนาศูทรในขณะที่ลูกเป็นของศาสนาบราห์มิน ลูกนั้นเป็นจุกและพวกเขาเป็นเท้า เหนือสุดของจุกนั้นคือพระเจ้าผู้ที่ไม่มีตัวตน ผู้ที่สูงสุดเหนือสิ่งใดเท่านั้นเนื่องจากไม่มีใครสามารถเห็นท่านด้วยตาทางร่างเหล่านี้ จึงไม่ได้มีการแสดงชีพบาบาไว้ในภาพลักษณ์ที่หลากหลายหรือมีจุก(สัญลักษณ์ของบราห์มิน) พวกเขาพูดถึงเทพ นักรบ พ่อค้า และศูทร ผู้ที่กลายเป็นเทพและแล้วก็กลับมาใช้ชาติเกิดใหม่และกลายเป็นนักรบ พ่อค้า และศูทร ไม่มีใครเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ของภาพลักษณ์ที่หลากหลายเหล่านั้น ในเวลานี้ลูกเข้าใจ ดังนั้นลูกควรที่จะทำรูปภาพที่ถูกต้อง ได้มีการแสดงชีพบาบาและลูก บราห์มินไว้ด้วยเช่นกัน เวลานี้ลูกต้องให้สาสน์แก่ทุกคน: พิจารณาว่าตนเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ! นี่คือหน้าที่ของลูกที่ต้องให้สาสน์นี้ เช่นที่คำยกย่องของพ่อไม่มีขีดจำกัดดังนั้นบารัตด้วยเช่นกันที่ได้รับการยกย่องอย่างมาก หากใครบางคนได้ยินความรู้นี้เป็นเวลา 7 วัน ความรู้ก็จะอยู่ในสติปัญญาของเขา พวกเขาพูดว่าพวกเขาไม่มีเวลา โอ้! แต่ลูกได้ร้องเรียกหามาเป็นเวลาครึ่งวงจรและในเวลานี้ท่านได้มาที่นี่ในทางปฏิบัติแล้ว พ่อต้องมาที่นี่ในตอนสิ้นสุด(ของวงจร) เพียงลูกบราห์มินเท่านั้นที่เข้าใจสิ่งนี้ตามลำดับกันไปตามความเพียรพยายามที่ลูกทำ ในทันทีที่ลูกเริ่มศึกษาความรู้นี้ ลูกได้พัฒนาศรัทธาที่ว่าผู้เป็นที่รักที่ลูกเคยร้องเรียกหาได้มาแล้วในเวลานี้ ท่านจะต้องมาในร่างของใครบางคนอย่างแน่นอน ท่านไม่มีร่างกายของท่านเอง พ่อพูดว่า: พ่อเข้ามาในผู้นี้และให้ความรู้ของวงจรโลก ผู้สร้าง และสิ่งสร้างแก่ลูก ไม่มีใครอื่นรู้ถึงสิ่งนี้ นี่คือการศึกษาเล่าเรียน บาบาทำให้การศึกษานี้ง่ายมากและอธิบายให้กับเรา บาบาพูดว่า: พ่อทำให้ลูกมั่งคั่งอย่างมาก! ไม่มีใครที่จะบริสุทธิ์หรือเป็นสุขเช่นที่ลูกเป็นทุกๆ วงจร ลูกๆ ให้ทานความรู้นี้แก่ทุกคนในเวลานี้ พ่อให้ทานเพชรพลอยแก่ลูก แล้วลูกก็ให้ทานเพชรพลอยแก่ผู้อื่น ลูกกำลังทำให้บารัตกลายเป็นสวรรค์ ลูกทำตามศรีมัทและทำให้บารัตกลายเป็นสวรรค์ด้วยการใช้ร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สมบัติของลูก นี่คืองานที่สูงส่งเช่นนั้น ลูกคือกองทัพที่แฝงตัว ไม่มีใครรู้ถึงสิ่งนี้ ลูกรู้ว่าลูกกำลังประกาศสิทธิ์ในอำนาจของการปกครองเหนือโลกและกลับมาสูงส่งด้วยการทำตามศรีมัท พ่อพูดว่า: เวลานี้จดจำพ่อผู้เดียวอย่างสม่ำเสมอ! กฤษณะไม่สามารถพูดสิ่งนี้ เขาเป็นเจ้าชาย ลูกกำลังกลายเป็นเจ้าชาย ในยุคทองและยุคเงินมีหนทางของครอบครัวที่บริสุทธิ์ ราชาที่ไม่บริสุทธิ์กราบไหว้บูชารูปเคารพของราชานารายณ์ที่บริสุทธิ์และราชินีลักษมีที่บริสุทธิ์ เริ่มแรกนั้นเป็นอาณาจักรของหนทางครอบครัวที่บริสุทธิ์ และแล้วก็เป็นอาณาจักรของหนทางครอบครัวที่ไม่บริสุทธิ์ เป็นครึ่งต่อครึ่ง กลางวันและกลางคืน หากเป็นเรื่องของหลายแสนปีก็จะไม่สามารถเป็นครึ่งต่อครึ่ง หากเป็นหลายแสนปีประชากรของศาสนาฮินดูซึ่งในความเป็นจริงเป็นศาสนาเทพจะเป็นจำนวนที่มากกว่าอย่างมาก จะเป็นจำนวนของฮินดูที่นับไม่ถ้วน ในเวลาปัจจุบันพวกเขายังคงทำสำมะโนประชากร เป็นสิ่งที่กำหนดไว้แล้วในละครและจะเกิดขึ้นอีกครั้ง ความตายนั้นกำลังยืนอยู่เบื้องหน้า จะเป็นสงครามมหาภารตะเดียวกัน ดังนั้นพบปะกันและวางแผนงานรับใช้ ลูกต้องเฝ้าแต่ทำงานรับใช้ต่อไป ลูกต้องสร้างรูปภาพใหม่ๆ และจัดงานนิทรรศการ โอเค ลูกควรจะทำอะไรในตอนนี้? อัจชะ สร้างพิพิธภัณฑ์ทางจิต เมื่อผู้คนเห็นสิ่งนี้พวกเขาก็จะแนะนำสิ่งนี้ให้แก่ผู้อื่น ทั้งคนจนและคนรวยก็จะกันเงินไว้เพื่อที่จะทำทาน ผู้ที่ร่ำรวยจะกันเงินไว้มากกว่า เป็นสิ่งเดียวกันที่นี่ บางคนให้ 1000 และผู้อื่นก็ให้น้อยกว่า บางคนก็ส่งเงินเพียง 2 รูปี พวกเขาพูดว่า: ใช้ 1 รูปีสำหรับอิฐ 1 ก้อนในชื่อของฉันและสะสมอีก 1 รูปีสำหรับ 21 ชาติเกิด นี่คือสิ่งที่แฝงตัว 1 รูปีของคนจนเทียบเท่ากับ 1000 รูปีของคนรวย เพราะว่าคนจนมีเงินน้อยมาก พวกเขาจะสามารถทำอะไรได้? มีบัญชี นักธุรกิจก็เก็บบางส่วนไว้เพื่อทำทานด้วยเช่นกัน ในเวลานี้ควรจะทำอะไร? ช่วยพ่อ! และแล้วสำหรับสิ่งนั้นพ่อจะให้ 21 ชาติเกิดเป็นการตอบแทนลูก พ่อมาและช่วยคนจน โลกนี้จะไม่คงอยู่อีกต่อไป ทุกสิ่งจะกลายเป็นฝุ่น ลูกรู้ว่าการก่อตั้งต้องเกิดขึ้นเหมือนกับที่ได้เคยเกิดขึ้นในวงจรก่อนหน้านี้ พ่อที่ไม่มีตัวตนพูดว่า: ลูกๆ ละทิ้งศาสนาทางร่างของลูกทั้งหมดและจดจำพ่อผู้เดียว บราห์มานี้คือส่วนหนึ่งของสิ่งสร้างเช่นกัน บราห์มาเป็นลูกของใคร? ใครที่สร้างท่าน? บราห์มา วิษณุ และชังก้าร์ถูกสร้างขึ้นได้อย่างไร? ไม่มีใครรู้สิ่งนี้เลย พ่อมาและอธิบายสัจจะ บราห์มาต้องคงอยู่ในโลกมนุษย์อย่างแน่นอน ราชวงศ์ของบราห์มาได้รับการจดจำ ไม่มีใครรู้ว่าพระเจ้าสร้างโลกมนุษย์อย่างไร บราห์มาต้องอยู่ที่นี่ใช่ไหม? พ่อพูดว่า: ร่างของผู้ที่พ่อเข้ามาในเวลานี้เป็นชาติเกิดสุดท้ายของหลายต่อหลายชาติเกิดของเขา เขาได้ใช้ 84 ชาติเกิดเต็ม บราห์มาไม่ใช่ผู้สร้าง เพียงพ่อผู้ไม่มีตัวตนผู้เดียวเท่านั้นคือผู้สร้าง ดวงวิญญาณไม่มีตัวตนด้วยเช่นกัน ดวงวิญญาณเป็นอมตะ ไม่มีใครสร้างดวงวิญญาณ ดังนั้นบราห์มามาจากที่ไหน? พ่อพูดว่า: พ่อเข้ามาในg-kและเปลี่ยนชื่อของg-k ชื่อของลูกบราห์มินถูกเปลี่ยนด้วยเช่นกัน ลูกคือราชริชชี ในตอนเริ่มต้นลูกได้ละทิ้งทุกสิ่งและมาและอาศัยอยู่กับพ่อ เหตุนี้เองลูกจึงถูกเปลี่ยนชื่อ และแล้วมายาได้กินลูกบางคนเข้าไป บาบาจึงหยุดการสร้างลูกประคำและหยุดให้ชื่อใหม่ ในปัจจุบันมีการคดโกงอย่างมากในทุกรูปแบบ พวกเขาแม้กระทั่งโกงนม ลูกไม่สามารถที่จะได้รับของจริง พวกเขาแม้กระทั่งโกงพ่อ พวกเขาเริ่มที่จะเรียกตนเองว่าพระเจ้า ในเวลานี้ลูกๆ เข้าใจว่าดวงวิญญาณคืออะไรและดวงวิญญาณสูงสุดคืออะไร อย่างไรก็ตามนี่ก็ตามลำดับกันไปตามความเพียรพยายามที่ลูกแต่ละคนทำ พ่อรู้ว่าลูกแต่ละคนศึกษาเล่าเรียนและสอนผู้อื่นมากเพียงไรและแล้วสถานภาพใดที่ลูกจะได้รับ ลูกมีศรัทธาว่าลูกกำลังถูกทำให้เป็นมงกุฎราชกุมารของโลกโดยพ่อ ดังนั้นลูกควรทำความเพียรพยายามตามนั้นและแสดงให้ผู้อื่นเห็นว่าลูกกำลังกลายเป็นมงกุฎราชกุมาร ลูกเคยวนไปรอบวงจรของ 84 ชาติเกิดและในเวลานี้ลูกกำลังเป็นเช่นนั้นอีกครั้ง นี่คือนรก ไม่มีสิ่งใดหลงเหลืออยู่ที่นี่ เวลานี้พ่อมาแล้วและกำลังเติมคลังสมบัติของลูกและกำลังขจัดความทุกข์ทั้งหมดของลูก ถามทุกคนว่า: ท่านได้มาที่นี่เพื่อที่เติมเต็มคลังสมบัติของท่านใช่ไหม? ไม่มีความตายในดินแดนของความเป็นอมตะ พ่อมาเพื่อขจัดความทุกข์ของลูกและเติมคลังสมบัติของลูก นั่นคือดินแดนแห่งความเป็นอมตะ และนี่คือดินแดนแห่งความตาย ฟังและพูดเกี่ยวกับสิ่งที่หวานชื่นเหล่านี้ ไม่ใช่สิ่งที่ไร้ประโยชน์ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. พ่อมาเพื่อสอนการศึกษานี้แก่ลูกที่จะทำให้ลูกกลายเป็นนายของโลก ดังนั้นอย่าได้พูดว่าลูกไม่มีเวลา ทำตามศรีมัทและรับใช้บารัตด้วยร่างกาย จิตใจและทรัพย์สมบัติของลูกเพื่อที่จะทำให้บารัตกลายเป็นสวรรค์

2. ฟังและพูดเกี่ยวกับสิ่งที่หวานชื่นอย่างมากของความรู้ในบรรดาลูกเอง จดจำคำแนะนำของพ่อเสมอ: อย่าได้ยินสิ่งที่เลวร้าย อย่าได้พูดสิ่งที่เลวร้าย...

พร:
ขอให้ลูกเป็นผู้ที่มีความสามารถรอบด้านที่อยู่อย่างตื่นตัวและพร้อมเสมอโดยการสละความเกียจคร้านแม้กระทั่งเล็กน้อยเกี่ยวกับความเพียรพยายาม

การเหนื่อยในความพยายามของลูกเป็นสิ่งบ่งบอกของความเกียจคร้าน คนเกียจคร้านจะเหนื่อยเร็ว ในขณะที่คนที่มีความกระตือรือร้นจะไม่เหน็ดเหนื่อยเลย ผู้ที่ท้อแท้เกี่ยวกับความพยายามของพวกเขาจะมีความเกียจคร้านและคิดว่า ฉันจะทำอย่างไรดี? ฉันทำได้มากแค่นี้ ฉันไม่สามารถทำอะไรได้อีก ฉันไม่มีความกล้าหาญ ฉันกำลังเคลื่อนไป ฉันกำลังทำทุกสิ่ง ... เวลานี้อย่าปล่อยให้ชื่อหรือร่องรอยของความเกียจคร้านนี้หลงเหลืออยู่ ในการทำเช่นนี้ลูกต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา พร้อมเสมอ และเป็นผู้ที่มีความสามารถรอบด้าน

คติพจน์:
การรักษาความสำคัญของเวลาไว้เบื้องหน้าลูกสะสมการบรรลุผลอย่างเต็มที่ในบัญชีของลูก