19.02.21       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆที่แสนหวาน เวลานี้ลูกกำลังเปลี่ยนสุสานนี้ให้เป็นดินแดนแห่งเทวดานางฟ้า ดังนั้นขอให้ลูกมีการวางเฉยต่อโลกเก่านี้ สุสานนี้อย่างสิ้นเชิง

คำถาม:
พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดเป็นผู้รับใช้ที่มหัศจรรย์ของลูกๆ ทางจิตของท่านอย่างไร?

คำตอบ:
บาบาพูดว่า: ลูกๆ พ่อเป็นคนซักผ้าของลูก พ่อซักเสื้อผ้าที่สกปรกทั้งหมดซึ่งไม่เพียงแต่ลูกๆเท่านั้นแต่ยังรวมถึงของทั้งโลกในหนึ่งวินาที เมื่อเสื้อผ้าของดวงวิญญาณสะอาด ลูกได้รับร่างกายที่บริสุทธิ์ ท่านคือ ผู้รับใช้ที่มหัศจรรย์เช่นนั้นที่ท่านทำให้ทุกคนสะอาดในหนึ่งวินาทีด้วยมันตราที่น่าอัศจรรย์ของมานมานมานะบาฟ

โอมชานติ
พ่อได้อธิบายความหมายของ โอม ชานติ แก่ลูกๆ ศาสนาดั้งเดิมของตัวฉัน ดวงวิญญาณคือความสงบ ลูกไม่จำเป็นต้องเพียรพยายามที่จะไปยังดินแดนแห่งความสงบ ดวงวิญญาณเองคือตัวแห่งความสงบ ผู้อาศัยในดินแดนแห่งความสงบ ใช่ ดวงวิญญาณสามารถอยู่อย่างสงบได้ในบางครั้ง ดวงวิญญาณพูดว่า: ฉันมีความเหนื่อยล้ากับภาระของประสาทสัมผัสทางร่าง เวลานี้ฉันกำลังทำให้ตนเองมั่นคงในศาสนาดั้งเดิม ฉันกำลังละวางจากร่างกาย อย่างไรก็ตามต้องมีการกระทำ ลูกสามารถนั่งอยู่ในความสงบได้นานแค่ไหน? ดวงวิญญาณพูดว่า: ฉันคือผู้อาศัยในดินแดนแห่งความสงบ ด้วยการเข้ามาที่นี่ในร่างกาย ฉันก็มี การพูด ฉันดวงวิญญาณไม่สูญสลายและร่างกายของฉันนั้นสูญสลาย ดวงวิญญาณกลับมาบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์ ในยุคทองแม้แต่วัตถุธาตุทั้งห้าก็สะโตประธาน ที่นี่วัตถุธาตุทั้งห้าตาโมประธาน เมื่ออัลลอยปะปนเข้าไปในทองคำ ทองคำนั้นก็ไม่บริสุทธิ์ จากนั้นจึงนำทองเข้าไปเผาในไฟเพื่อให้บริสุทธิ์ นี่เรียกว่าไฟของโยคะ ในโลกภายนอกผู้คนสอนหฐโยคะต่างๆมากมายหลายประเภท ไม่สามารถเรียกหฐโยคะเหล่านั้นว่าไฟแห่งโยคะ นี่คือไฟแห่งโยคะที่ซึ่งบาปถูกเผาไป เป็นดวงวิญญาณสูงสุดที่ทำให้ดวงวิญญาณบริสุทธิ์จากที่ไม่บริสุทธิ์ ผู้คนร้องเรียกหา โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ได้โปรดมา! ตามแผนของละคร ทุกคนต้องกลับมาไม่บริสุทธิ์ ตาโมประธาน นี่คือต้นไม้และเมล็ดของมันอยู่เบื้องบน เมื่อใครก็ตามเรียกหาพ่อ สติปัญญาของเขาขึ้นไปสู่เบื้องบน ท่านคือผู้ที่ลูกกำลังประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากท่านและเวลานี้ท่านได้ลงมาที่นี่แล้ว ท่านพูดว่า: พ่อต้องมาที่นี่ เวลานี้ต้นไม้โลกมนุษย์ของศาสนาต่างๆ ไม่บริสุทธิ์และตาโมประธาน ต้นไม้นั้นได้ไปถึงสภาพของความเสื่อมโทรมอย่างสิ้นเชิง พ่อนั่งที่นี่และอธิบายแก่ลูกๆ มีเทพในยุคทองและปีศาจในยุคเหล็ก ดังนั้นจึง ไม่มีสงครามเคยเกิดขึ้นระหว่างเทพและปีศาจ ลูกกำลังได้ชัยชนะเหนือกิเลสที่ชั่วร้ายทั้งห้าด้วยพลังของโยคะ ไม่มีเรื่องของสงครามที่รุนแรง ลูกไม่ได้ทำความรุนแรงประเภทใด ลูกไม่เคยตบตีร่างกายของใคร ลูกไม่มีความก้าวร้าวรุนแรงทั้งสองทาง การใช้ดาบของตัณหาราคะคือบาปที่ยิ่งใหญ่ที่สุด พ่อพูดว่า: ดาบของตัณหาราคะเป็นเหตุของความทุกข์ตั้งแต่ตอนเริ่ม ตอนกลางจนถึงตอนจบ ไม่ควรมีใครข้องแวะในกิเลส ผู้คนร้องเพลงสรรเสริญเบื้องหน้ารูปปั้นเทพ: ท่านเต็มไปด้วยทุกคุณธรรม... ดวงวิญญาณพูดว่า: ฉันกลับมาไม่บริสุทธิ์ ด้วยเหตุนี้เองพวกเขาจึงร้องเรียกหา: โอ้ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ได้โปรดมา! เมื่อดวงวิญญาณบริสุทธิ์ พวกเขาจะไม่เรียกหาใคร นั่นเรียกว่าสวรรค์ ที่นี่ผู้รู้และผู้เคร่งศาสนาสวดภาวนาอย่างมากว่า: โอ้ รามผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ผู้ที่เป็นของสีดา พ่อพูดว่า: ในเวลานี้ทั้งโลกไม่บริสุทธิ์ ไม่มีใครสามารถถูกตำหนิในเรื่องนี้ได้ ละครนี้ถูกกำหนดไว้แล้ว ทุกคนต้องเล่นบทบาทของตนเองจนกระทั่งพ่อมา มีความรู้ ความเลื่อมใสศรัทธา และการวางเฉย การวางเฉยต่อโลกเก่า การวางเฉยนี้ไม่มีขีดจำกัดในขณะที่การวางเฉยของพวกเขามีขีดจำกัด ลูกเข้าใจว่าโลกเก่านี้เวลานี้กำลังจะถูกทำลาย เมื่อบ้านใหม่กำลังถูกสร้างขึ้นมา ก็มีการวางเฉยในบ้านเก่า พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดพูดว่า: เวลานี้พ่อกำลังสร้างบ้านแห่งสวรรค์และมอบให้แก่ลูก เวลานี้เป็นนรก สวรรค์คือโลกใหม่และนรกคือโลกเก่า เวลานี้เรากำลังสร้างโลกใหม่ในขณะอาศัยอยู่ในโลกเก่า เราจะสร้างดินแดนแห่งเทวดานางฟ้าเหนือสุสานเก่า จะมีริมฝั่งเดียวกันของแม่น้ำยมุนาและปราสาทราชวังจะถูกสร้างขึ้นบนริมฝั่งเหล่านั้น จะมีเดลีและแม่น้ำยมุนาเดียวกัน อย่างไรก็ตามเป็นเพียงเรื่องเล่าเมื่อผู้คนพูดว่ามีป้อมปราการของพันดาวาส ตามแผนของละครสิ่งเหล่านี้จะถูกสร้างขึ้นอีกครั้งอย่างแน่นอน ดังนั้นเช่นที่ลูกเคยทำทาปาเซีย สร้างไฟบูชายัญและให้ทาน ลูกจะต้องทำทั้งหมดนั้นอีกครั้ง เริ่มแรกลูกกราบไหว้บูชาชีวา และสร้างวัดชั้นหนึ่งให้แก่ท่าน นั่นเรียกว่าการกราบไหว้บูชาที่ไม่มีสิ่งใดเจือปน เวลานี้ลูกอยู่ในหนทางของความรู้ นี่คือความรู้ที่ไม่มีสิ่งใดเจือปน ลูกได้ยินสิ่งนี้จากชีพบาบา ผู้ที่ลูกกราบไหว้บูชาก่อนอื่นใดเท่านั้น ในเวลานั้น (ในยุคทอง) ไม่มีศาสนาอื่น มีเพียงลูกเท่านั้นที่คงอยู่และลูกก็มีความสุขมาก ศาสนาเทพคือ ศาสนาหนึ่งที่ให้ความสุขอย่างมากมาย ปากของลูกจะหวานขึ้นทันทีที่เอ่ยถึงชื่อนั้น จากพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่ลูกได้รับความรู้นี้ พ่อพูดว่า: อย่ารับฟังใครอื่น! นี่คือความรู้ที่ไม่มีสิ่งใดเจือปน เวลานี้ลูกเป็นของพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ลูกจะได้รับมรดกของลูกจากพ่อตามลำดับกันไปตามความเพียรพยายามที่ลูกทำ พ่อได้เข้ามาในโลกที่มีตัวตนเป็นเวลาสั้นๆ ท่านพูดว่า: พ่อผู้เดียวที่ต้องให้ความรู้นี้แก่ลูกๆ พ่อไม่มีร่างกายอย่างถาวรเป็นของตนเอง พ่อเข้ามาในร่างกายของผู้นี้ ทันทีหลังจากชีพแจนตีก็มีกีตะแจนตี แล้วความรู้ก็เริ่มต้นขึ้น มีเพียงจิตวิญญาณสูงสุดเท่านั้นที่ให้ความรู้ทางจิตนี้แก่ลูก ไม่มีเรื่องของน้ำ น้ำไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นความรู้ ด้วยความรู้ไม่ใช่น้ำที่ลูกจะกลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ มีแม่น้ำอยู่ทั่วทั้งโลก พ่อผู้เป็นมหาสมุทรแห่งความรู้มาที่นี่เข้ามาในผู้นี้และพูดความรู้ เมื่อมีใครตาย เขาก็นำน้ำของแม่น้ำคงคาใส่เข้าไปในปาก พวกเขาเชื่อว่าน้ำนั้นชำระผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ แล้วเขาจะได้ไปสวรรค์ ที่นี่เช่นกันผู้คนไปที่เกามุกข์ (ปากของวัว) ในความเป็นจริงแล้ว ลูกคือเกามุกข์ที่มีชีวิต น้ำทิพย์ของความรู้ปรากฏออกมาจากปากของลูก น้ำนมได้รับจากวัว ดังนั้นจึงไม่มีเรื่องของน้ำ ลูกเข้าใจสิ่งนี้ในเวลานี้ ลูกเข้าใจว่าเมื่อมีบางสิ่งเกิดขึ้นในละคร มันจะซ้ำรอยเหมือนเดิมทุกประการหลังจาก 5,000 ปี พ่อผู้ที่เป็นผู้ประทานหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ทุกคนนั่งที่นี่และอธิบายทั้งหมดนี้ เวลานี้ทุกคนอยู่ในสภาพที่ตกต่ำ ก่อนหน้านี้ลูกไม่เข้าใจว่าทำไมผู้คนจึงเผาหุ่นจำลองของราวัน เวลานี้ลูกเข้าใจแล้วว่าจะมีดาเชร่าที่ไม่มีขีดจำกัด อาณาจักรของราวันอยู่ทั่วทั้งโลก ทั้งโลกคือลังกา ราวันไม่ได้อาศัยอยู่ในความมีขีดจำกัด มีอาณาจักรของราวันอยู่ทั่วทั้งโลก ความเลื่อมใสศรัทธาคงอยู่เป็นเวลาครึ่งวงจร เริ่มแรกมีความเลื่อมใสศรัทธาที่ไม่มีสิ่งใดเจือปน และจากนั้นการเจือปนก็เริ่มต้นขึ้น ดาเชร่า รักชาบันดัน ฯลฯ เป็นเทศกาลที่อ้างอิงถึงเวลานี้ หลังจากชีพแจนตีก็มีกฤษณะแจนตี เวลานี้ดินแดนของกฤษณะกำลังถูกก่อตั้งขึ้น วันนี้ลูกอยู่ในดินแดนของคันส์ และพรุ่งนี้ลูกจะอยู่ในดินแดนของกฤษณะ กฤษณะไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้ (ในเวลานี้) กฤษณะใช้ชาติเกิดในยุคทอง เขาเป็นเจ้าชายองค์แรก เขาไปศึกษาที่โรงเรียนแล้วเมื่อเติบโตขึ้น เขาก็กลายเป็นรัชทายาท การร่ายรำกับโก๊ปและโกปปี้เป็นเพียงแค่การเฉลิมฉลองในความสุขร่วมกัน เป็นไปได้อย่างไรที่กฤษณะจะนั่งถ่ายทอดความรู้แก่บางคน? คำยกย่องทั้งหมดเป็นของชีพบาบา ผู้ชำระผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ เมื่อลูกอธิบายแก่เจ้าหน้าที่อาวุโส พวกเขาจะพูดว่าสิ่งที่ลูกพูดนั้นถูกต้อง อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่สามารถให้ความรู้นี้แก่ผู้อื่นได้ ไม่มีใครจะรับฟังพวกเขา ทุกคนจะพูดว่าเขากลายเป็นบีเคเพราะเขาถูกร่ายเวทมนตร์ใส่เขา พวกเขาเพียงแค่ได้ยินชื่อของบีเคและก็แค่นั้นเอง! พวกเขาเชื่อว่าลูกมีเวทมนตร์ เมื่อลูกให้ความรู้แม้แต่เล็กน้อยแก่ใครบางคน พวกเขาพูดว่าลูกบีเคทำเวทมนตร์ ว่าลูก (บีเค) ไม่รับฟังใครเลยนอกจากดาด้าของลูก ลูกๆ ไม่ทำความเลื่อมใสศรัทธาใดๆ ฯลฯ บาบาบอกลูกอย่าได้ห้ามใครทำความเลื่อมใสศรัทธา พวกเขาจะหยุดทำตามความต้องการของเขาเอง นั่นคือเมื่อลูกหยุดทำความเลื่อมใสศรัทธาและละทิ้งกิเลสก็จะมีความปั่นป่วนเกิดขึ้น บาบาบอกว่าเมื่อท่านสร้างไฟบูชายัญของความรู้ของรูดร้าและชุมนุมที่ชั่วร้ายเช่นปีศาจจะสร้างอุปสรรคในสิ่งนี้ นี่คือไฟบูชายัญที่ไม่มีขีดจำกัดของชีพบาบาที่มนุษย์จะถูกเปลี่ยนเป็นเทพ เป็นที่จดจำว่าเปลวไฟของการทำลายล้างปรากฏออกมาจากไฟบูชายัญของความรู้ เมื่อโลกเก่าถูกทำลายเท่านั้นที่ลูกจะปกครองในโลกใหม่ ผู้คนพูดว่า: เรากำลังขอให้มีสันติภาพและความสงบในขณะที่บราห์มากุมารีเหล่านี้กำลังขอให้มีการทำลายล้าง! พ่ออธิบายว่า: ทั้งโลกเก่านี้จะถูกสังเวยในไฟบูชายัญของความรู้ โลกเก่านี้จะถูกจุดไฟ จะมีภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วย การทำลายล้างต้องเกิดขึ้น มนุษย์ทั้งหมดจะถูกบดขยี้เหมือนเมล็ดมัสตาร์ดและถูกทำลายและดวงวิญญาณจะยังคงอยู่ ใครๆก็เข้าใจได้ว่าดวงวิญญาณไม่สูญสลาย เวลานี้จะมีโฮลิกะ (ไฟขนาดใหญ่) ที่ไม่มีขีดจำกัดซึ่งร่างกายทั้งหมดจะถูกทำลายและดวงวิญญาณจะกลับมาบริสุทธิ์และกลับบ้าน สิ่งใดก็ตามที่ใส่เข้าไปในไฟจะถูกชำระให้บริสุทธิ์ ผู้คนจุดไฟบูชายัญเพื่อการชำระให้บริสุทธิ์ ประเด็นเหล่านั้นทั้งหมดเป็นเรื่องทางกายภาพ เวลานี้ทั้งโลกจะต้องถูกสังเวย การก่อตั้งต้องถูกทำให้เสร็จสิ้นก่อนการทำลายจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เมื่อใดก็ตามที่ลูกอธิบายกับใคร ก่อนอื่นอธิบายเกี่ยวกับการก่อตั้งแล้วจึงอธิบายเกี่ยวกับการทำลายล้าง การก่อตั้งถูกทำขึ้นผ่านบราห์มา ชื่อประชาบิดาบราห์มานั้นเป็นที่รู้จักกันมาก มีอดิเทพและอดิเทวี มีวัดหลายแสงแห่งที่สร้างให้แก่จากัดอัมบ้า พวกเขามีเมล่ามากมายสำหรับเธอ ลูกเป็นลูกของจากัดอัมบ้า ลูกกลายเป็นผู้ที่มีความรู้ในเวลานี้ จากนั้นลูกจะกลายเป็นเจ้าชายและเจ้าหญิง ลูกกลับมามั่งคั่งอย่างมาก จากนั้นในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ลูกร้องขอความมั่งคั่งที่สูญสลายจากลักษมีในเทศกาลดิวาลี ลูกได้รับทุกสิ่งที่นี่ ขอให้ลูกมีชีวิตที่ยืนยาว! ขอให้ลูกมีลูกๆ มากมาย! ลูกรู้ว่าช่วงชีวิตของลูกจะเป็น 150 ปี พ่อพูดว่า: ยิ่งลูกมีโยคะมากเท่าไหร่ ช่วงชีวิตของลูกก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น ลูกมีโยคะกับอิชวาร์หรืออิศวร (พระเจ้า) และกลายเป็นโยเกชวาร์ (ผู้ที่มีโยคะกับพระเจ้า) มนุษย์คือโบเกสวาร์ (ผู้ที่ข้องแวะกับกิเลส) มีคำกล่าวว่าพระเจ้าซักเสื้อผ้าของมนุษย์ที่มีกิเลสและไม่บริสุทธิ์ พ่อพูดว่า: พ่อถูกเรียกว่าคนซักผ้าด้วยเช่นกัน พ่อมาและทำให้ทุกดวงวิญญาณสะอาด แล้วพวกเขาก็จะได้รับร่างใหม่ที่บริสุทธิ์ พ่อพูดว่า: พ่อซักเสื้อผ้าทั้งหมดของทั้งโลกในหนึ่งวินาที เพียงแค่ มานมานะบาฟ ทั้งดวงวิญญาณและร่างกายจะกลับมาบริสุทธิ์ นี่คือเวทมนตร์! การหลุดพ้นในชีวิตในหนึ่งวินาที! นี่คือวิธีที่ง่ายดายเช่นนั้น โดยการจดจำระลึกถึงพ่อ ลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ เพียงแค่จดจำพ่อในขณะเดินเหินและเคลื่อนไหวไปมา! พ่อไม่ได้ให้ความยากลำบากอื่นใดแก่ลูกเลย ลูกเพียงแค่ต้องจดจำพ่อ เวลานี้เป็นสภาพที่สูงขึ้นของลูกทุกวินาที พ่อพูดว่า: พ่อมาเป็นผู้รับใช้ของลูกๆ ลูกร้องเรียกหา: โอ้ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ได้โปรดมาและชำระเราให้บริสุทธิ์ด้วย! โอเค ลูกๆ พ่อมาแล้ว ดังนั้นพ่อเป็นผู้รับใช้ของลูกใช่ไหม? เมื่อลูกไม่บริสุทธิ์อย่างมาก ลูกจะร้องไห้ออกมาในความทุกข์ระทมอย่างมาก เวลานี้พ่อมาแล้ว พ่อมาและให้มันตรานี้แก่ลูกๆ ทุกวงจร จดจำพ่อแล้วลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ นี่คือความหมายของมานมานะบาฟเช่นกัน มานมานะบาฟและมาเดียจิบาฟหมายความว่า: จดจำพ่อแล้วลูกจะกลายเป็นนายของดินแดนของวิษณุ ลูกได้มาเพื่อประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรของดินแดนของวิษณุ จากการเป็นดินแดนของราวันก็กลายเป็นดินแดนของวิษณุ จากการเป็นดินแดนของคันส์ก็กลายเป็นดินแดนของกฤษณะ สิ่งนี้อธิบายให้ลูกเข้าใจได้อย่างง่ายดายมาก! พ่อพูดว่า: จบสิ้นความผูกพันยึดมั่นทั้งหมดต่อโลกเก่านี้ เวลานี้เราได้ใช้ 84 ชาติเกิดครบสมบูรณ์แล้ว เราจะสลัดเครื่องแต่งกายเก่าเหล่านี้และไปสู่โลกใหม่ โดยการจดจำระลึกถึงที่บาปของลูกจะถูกตัดออกไป ลูกควรมีความกล้าหาญมากเช่นนี้ ผู้คนเหล่านั้นเฝ้าแต่จดจำธาตุบราห์ม พวกเขาเชื่อว่าพวกเขาจะหลอมรวมเข้าไปในธาตุบราห์ม อย่างไรก็ตามธาตุบราห์มคือที่อยู่อาศัย ผู้คนเหล่านั้นเพียงแค่นั่งอยู่ในตาปาเชียและเชื่อว่าพวกเขาจะหลอมรวมเข้าไปในธาตุบราห์ม อย่างไรก็ตามไม่มีใครสามารถกลับบ้านได้ พวกเขาจะไม่กลับมาบริสุทธิ์ด้วยการมีโยคะกับธาตุบราห์ม ยังไม่มีแม้แต่คนเดียวที่สามารถกลับบ้านได้ ลูกต้องกลับมาใช้ชาติเกิดใหม่ พ่อมาและบอกสัจจะแก่ลูก บาบาที่แท้จริงก่อตั้งดินแดนแห่งสัจจะ ราวันมาและทำให้ดินแดนแห่งสัจจะกลายเป็นดินแดนแห่งความหลอกลวง เวลานี้คือยุคบรรจบพบกันที่ลูกกลับมาสูงส่งที่สุด และด้วยเหตุนี้เองจึงเรียกว่ายุคที่สูงส่งที่สุด ลูกเปลี่ยนจากเปลือกหอยเป็นเพชร นี่คือประเด็นที่ไม่มีขีดจำกัด ผู้ที่สูงสุดเหนือสิ่งใดคือเทพ เวลานี้ลูกกำลังนั่งอยู่ที่ยุคบรรจบพบกันที่สูงส่งที่สุด พ่อที่สูงสุดเหนือสิ่งใดคือผู้ที่กำลังทำให้ลูกกลายเป็นผู้ที่สูงส่งที่สุด ท่านให้มรดกที่สูงสุดเหนือสิ่งใดแก่ลูก แล้วทำไมลูกถึงลืมสิ่งนี้? พ่อพูดว่า: จดจำพ่อ! ลูกๆ พูดว่า: บาบา โปรดมีความเมตตาเพื่อที่เราจะได้ไม่ลืม! จะเป็นไปได้อย่างไร? ลูกต้องทำตามคำแนะนำสั่งสอนและแนวทางของบาบา พ่อพูดว่า: จดจำพ่อแล้วลูกจะกลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ จงทำตามคำแนะนำของท่าน! พ่อจะให้พรใดแก่ลูกได้? อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อบัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ทำตามทุกคำแนะนำของพ่อและทำให้ตนเองกลายเป็นเพชรจากเปลือกหอย อยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อผู้เดียวและทำให้เครื่องแต่งกายของลูกสะอาด

2. เวลานี้ลูกต้องไปยังบ้านใหม่ ดังนั้นจงวางเฉยที่ไม่มีขีดจำกัดต่อบ้านเก่านี้ มีความซาบซึ้งว่าเราจะสร้างดินแดนแห่งเทวดานางฟ้าบนสุสานเก่านี้

พร:
ขอให้ลูกเป็นตรีกาลดาร์ชิและมีภาพของอนาคตโดยการนำภาพลักษณ์ที่สูงส่งของยุคบรรจบพบกันมาไว้เบื้องหน้าลูก

ก่อนที่จะสัมผัสกับการบรรลุผลทั้งหมดในอนาคต ลูกบราห์มินในยุคบรรจบพบกันสัมผัสได้ในตอนนี้ ในเวลานี้ลูกได้รับมงกุฎสองชั้น บัลลังก์ และติลัก และกลายเป็นตัวของการมีสิทธิ์ทั้งหมด ในอนาคตลูกจะมีช้อนทอง แต่ในเวลานี้ลูกกลายเป็นเหมือนเพชร ชีวิตของลูกกลายเป็นเหมือนเพชร ที่นั่นลูกจะแกว่งไกวอยู่ในชิงช้าทองคำและเพชร แต่ที่นี่ลูกแกว่งไกวอยู่บนตักของบัพดาดาด้วยความสุขที่เหนือประสาทสัมผัส ดังนั้นกลายเป็นตรีกาลดาร์ชิและสัมผัสกับการบรรลุผลทั้งหมดโดยเห็นภาพที่สูงส่งของปัจจุบันและอนาคต

คติพจน์:
สมดุลของคาร์มาและโยคะทำให้ลูกประกาศสิทธิ์ในพรของพระเจ้า