19.10.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆที่แสนหวาน เวลานี้ลูกต้องอยู่อย่างเรียบง่ายมากๆ เมื่อลูกสวมเสื้อผ้าแฟชั่นราคาแพง สำนึกที่เป็นร่างก็มา

คำถาม:
ในประเด็นใดที่ลูกจะเกียจคร้านถ้าพวกเขาไม่มีสถานภาพที่สูงในโชคของพวกเขา?

คำตอบ:
บาบาบอกว่า: ลูกๆ เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง เก็บชาร์ทหรือบันทึกความก้าวหน้าของลูกไว้ มีคุณประโยชน์มากมายในการเก็บบันทึกชาร์ทของการจดจำระลึกถึงของลูก เก็บสมุดบันทึกไว้กับลูกเสมอ ตรวจสอบว่าลูกนั้นอยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อนานแค่ไหน ทะเบียนประวัติของลูกเป็นอย่างไร? บุคลิกภาพของลูกสูงส่งหรือไม่? ลูกอยู่ในการจดจำระลึกถึงบาบาในขณะที่ทำทุกสิ่งหรือไม่? ต่อเมื่อลูกมีการจดจำระลึกถึงเท่านั้นที่สนิมของลูกสามารถขจัดออกไปได้และโชคของลูกจะกลับมาสูงส่งได้

เพลง:
ไม่มีใครพิเศษสุดเหมือนพระเจ้าผู้ไร้เดียงสา

โอมชานติ
ลูกๆที่สุดแสนหวานลูกควรมีภาพของลักษมีและนารายณ์ไว้ในบ้านของลูกอย่างแน่นอน ลูกควรมีประสบการณ์ของความสุขเป็นอย่างยิ่งด้วยการมองเห็นรูปภาพนั้นเพราะนี่คือเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ ลูกรู้ว่าลูกคือนักเรียนและรู้ว่าพระเจ้ากำลังสอนลูก ลูกคือนักเรียนของพระเจ้า ลูกกำลังศึกษาการศึกษานี้ เป้าหมายของทุกคนนั้นเป็นเช่นเดียวกัน ควรมีความสุขอย่างยิ่งในการมองเห็นรูปภาพนี้ ลูกๆได้ยินเพลงนี้ ท่านคือพระเจ้าผู้ไร้เดียงสาอย่างมาก บางคนคิดว่าชังการ์คือพระเจ้าผู้ไร้เดียงสา พวกเขาได้ปะปนชีวาและชังการ์เข้าด้วยกัน เวลานี้ลูกรู้ว่าชีวาคือพระเจ้า ผู้ที่สูงสุดเหนือสิ่งใด และรู้ว่าชังการ์คือเทพ ดังนั้นพวกเขาจะเป็นหนึ่งเดียวและเป็นผู้เดียวกันได้อย่างไร? ลูกก็เคยได้ยินเพลงนี้ด้วยเช่นกันว่าท่านคือผู้ปกป้องผู้เลื่อมใสศรัทธา ผู้เลื่อมใสศรัทธาต้องมีประสบการณ์ของภัยพิบัติอย่างแน่นอน มีภัยพิบัติของกิเลสทั้งห้าสำหรับทุกคน ทุกคนคือผู้เลื่อมใสศรัทธา ไม่สามารถเรียกใครได้ว่าเป็นดวงวิญญาณที่มีความรู้ เช่นที่ชีวาและชังการ์นั้นแยกกัน ดังนั้นความรู้และความเลื่อมใสศรัทธานั้นก็แยกกันโดยสิ้นเชิงเมื่อลูกได้รับความรู้ ความเลื่อมใสศรัทธาก็ไม่ได้คงอยู่ ลูกกลายเป็นนายของดินแดนแห่งความสุข ลูกได้รับการหลุดพ้นเป็นเวลาครึ่งหนึ่งของวงจร ด้วยเพียงหนึ่งสัญญาณ ลูกได้มาซึ่งมรดกของลูกเป็นเวลาครึ่งหนึ่งของวงจร ลูกสามารถมองเห็นว่าผู้เลื่อมใสศรัทธามีความยากลำบากมากมายเพียงใด ลูกกลายเป็นเทพด้วยความรู้ แล้วเมื่อผู้เลื่อมใสศรัทธาอยู่ในความยากลำบาก นั่นคือเมื่อพวกเขามีประสบการณ์ของภัยพิบัติและความทุกข์ พ่อก็มา พ่ออธิบายว่า: ตามละครสิ่งใดก็ตามที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนั้นต้องซ้ำรอยอีกครั้ง และแล้วเมื่อการกราบไหว้บูชาเริ่มขึ้น หนทางของบาปซึ่งหมายถึงหนทางของการกลับมาไม่บริสุทธิ์เริ่มขึ้น ในสิ่งนี้กิเลสอันดับหนึ่งคือตัณหาราคะ เกี่ยวกับสิ่งนี้มีคำกล่าวว่า: ด้วยการเอาชนะตัณหาราคะลูกกลายเป็นผู้เอาชนะโลก พวกเขาไม่ได้มาซึ่งชัยชนะ ไม่มีใครในอาณาจักรของราวันสามารถใช้ชาติเกิดที่ปราศจากกิเลสได้ อาณาจักรของราวันไม่ได้คงอยู่ในยุคทอง หากราวันอยู่ที่นั่นเช่นกัน พระเจ้าจะก่อตั้งอาณาจักรของรามเพื่ออะไร? พ่อโดยทั่วไปมีความใส่ใจมากว่าลูกๆของเขาทั้งหมดควรอยู่อย่างมีความสุข เขาสะสมทรัพย์สมบัติเพื่อให้แก่ลูกๆของเขาเพื่อให้พวกเขามีความสุข อย่างไรก็ตามไม่ได้เป็นเช่นนั้นที่นี่ นี่คือโลกของความทุกข์ พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดพูดว่า: ลูกมีประสบการณ์ของความสุขเป็นเวลาชาติแล้วชาติเล่าที่นั่น ลูกได้รับทรัพย์สมบัติมากมายที่นั่น ลูกไม่ได้มีประสบการณ์ของความทุกข์ที่นั่นเป็นเวลาถึง 21 ชาติเกิด ไม่มีใครล้มละลายที่นั่น ขอให้สติปัญญาของลูกเข้าถึงสิ่งเหล่านี้และลูกสามารถมีความสุขอย่างมากมายอยู่ภายใน ความรู้และโยคะของลูกนั้นแฝงตัวอย่างสมบูรณ์ ลูกไม่ได้มีอาวุธทางร่างกาย พ่ออธิบายว่า: นี่คือดาบของความรู้ พวกเขาให้สัญลักษณ์ของสิ่งนี้ด้วยอาวุธทางร่างไว้ที่เทวี ผู้ที่ศึกษาคัมภีร์ฯลฯไม่เคยพูดว่านี่คือดาบของความรู้หรือกำไลของความรู้ เพียงพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดเท่านั้นที่สามารถอธิบายสิ่งนี้ พวกเขาเชื่อว่าเนื่องจากกองทัพชัพตีได้รับชัยชนะ พวกเขาต้องมีอาวุธอย่างแน่นอน พ่อมาและบอกลูกเกี่ยวกับความผิดพลาดเหล่านี้ทั้งหมด ผู้คนมากมายจะรับฟังสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดของลูก แม้กระทั่งผู้รู้ฯลฯ ก็จะมาในวันหนึ่ง ท่านคือพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดใช่ไหม? ด้วยการทำตามศรีมัทเท่านั้นที่ลูกๆสามารถมีประสบการณ์ของคุณประโยชน์ แล้วสำนึกที่เป็นร่างของลูกก็จะหยุดลง เหตุนี้เองผู้ที่มั่งคั่งจึงไม่มาที่นี่ พ่อพูดว่า: จงละทิ้งความภาคภูมิทั้งหมดในร่างกาย ผู้คนมีความซาบซึ้งอย่างมากต่อเสื้อผ้าดีๆของเขา เวลานี้ลูกอยู่ในสภาพของความเรียบง่าย เวลานี้ลูกกำลังจะไปยังบ้านฝ่ายสามีของลูก ที่นั่นลูกจะมีเครื่องประดับมากมายที่จะสวมใส่ ลูกต้องไม่สวมใส่เสื้อผ้าราคาแพงที่นี่ พ่อพูดว่า: อยู่อย่างเรียบง่ายมาก การกระทำใดก็ตามที่ฉันทำ ลูกๆก็ต้องอยู่อย่างเรียบง่ายมากเช่นกัน ไม่เช่นนั้นแล้วก็จะมีสำนึกที่เป็นร่าง ทั้งหมดนั้นเป็นเหตุของความเสียหายอย่างมาก ลูกรู้ว่าลูกกำลังจะไปยังบ้านฝ่ายสามีของลูก ที่นั่นลูกจะได้รับเครื่องประดับเพชรพลอยมากมาย ลูกต้องไม่สวมเครื่องประดับเพชรพลอยฯลฯ ที่นี่ ทุกวันนี้มีการจี้ปล้นฯลฯ มากมาย โจรชิงทรัพย์ลูกที่ถนน นับวันความปั่นป่วนประเภทนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุนี้เองพ่อจึงพูดว่า: พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ ด้วยการกลับมามีสำนึกที่เป็นร่าง ลูกก็ลืมพ่อ เป็นเพียงในเวลานี้เท่านั้นที่ลูกต้องทำความเพียรพยายามนี้ ภายหลังในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา ลูกจะไม่จำเป็นต้องทำความเพียรพยายามนี้ ในเวลานี้ลูกอยู่ในยุคบรรจบพบกัน ลูกรู้ว่าพ่อมาในยุคบรรจบพบกันที่สูงส่งที่สุดเท่านั้น สงครามจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ระเบิดปรมาณูมากมายถูกผลิตขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าลูกจะเพียรพยายามมากแค่ไหนเพื่อให้พวกเขาหยุดทำสิ่งนั้น มันก็เป็นไปไม่ได้ สิ่งนั้นถูกกำหนดไว้แล้วในละคร แม้ว่าเมื่อลูกพยายามที่จะอธิบายแก่พวกเขา พวกเขาก็ไม่เข้าใจ ความตายต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ดังนั้นพวกเขาจะหยุดสิ่งนั้นได้อย่างไร? พวกเขาเข้าใจทุกสิ่ง แต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็ไม่หยุดผลิตสิ่งเหล่านั้น สิ่งนี้ถูกกำหนดไว้แล้วในละคร ยาดาวาสและฆราวาสต้องถูกทำลาย ยาดาวาสคือผู้ที่อาศัยอยู่ในยุโรป พวกเขาภูมิใจกับวิทยาศาสตร์ของเขาที่การทำลายล้างเกิดขึ้น และแล้วก็จะมีชัยชนะด้วยความภาคภูมิใจของความเงียบสงบ ลูกถูกสอนให้มีความภาคภูมิใจของความเงียบสงบ(กลายเป็นตัวของความเงียบสงบ) จดจำพ่อ: Dead Silence (ความเงียบสงัด) ฉัน,ดวงวิญญาณละวางจากร่างกาย มีใครอื่นที่พยายามที่จะจากร่างของเขาเหมือนอย่างที่เราทำบ้างไหม? ออกไปและแสวงหาทั่วทั้งโลก: ว่ามีใครอีกบ้างไหมที่พูดว่า: โอ ดวงวิญญาณ, เวลานี้ฉันต้องจากร่างนี้ไป จงกลับมาบริสุทธิ์! มิฉะนั้นจะมีประสบการณ์ของการลงโทษ ใครที่มีประสบการณ์ของการลงโทษ? ดวงวิญญาณ ในเวลานั้นดวงวิญญาณได้รับนิมิตของบาปที่พวกเขาได้ทำและการลงโทษที่พวกเขาจะได้รับสำหรับบาปเหล่านั้น ในเวลานั้นดวงวิญญาณรู้สึกราวกับว่าเขากำลังได้รับการลงโทษของหลายชาติเกิด หากมีประสบการณ์ของความทุกข์มากมายแล้วความสมดุลของความสุขจะเป็นอย่างไร? พ่อพูดว่าลูกต้องไม่ทำกรรมที่เป็นบาปมากไปกว่านี้ รักษาทะเบียนประวัติของลูก ในทุกโรงเรียนพวกเขารักษาประวัติของกิจกรรมและพฤติกรรมของทุกคน แม้กระทั่งรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการก็พูดว่า: บุคลิกภาพของบารัตนั้นไม่ดีในเวลานี้ จงบอกพวกเขาว่า: เรากำลังทำให้บุคลิกภาพของเราเป็นเช่นบุคลิกภาพของลักษมีและนารายณ์ เก็บรูปภาพของลักษมีและนารายณ์ไว้กับลูกเสมอ นั่นคือเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูก เรากำลังกลายเป็นเช่นพวกเขา เรากำลังก่อตั้งศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปด้วยการทำตามศรีมัท กิจกรรมและพฤติกรรมของทุกคนกำลังได้รับการเปลี่ยนแปลงที่นี่ ลูกควรตั้งศาลที่นี่ ลูกๆทุกศูนย์ควรตั้งศาลด้วยเช่นกัน จงบอกพวกเขาว่า: เก็บบันทึกชาร์ทของลูกทุกวันเพื่อที่ลูกสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ หากไม่ได้อยู่ในโชคของใครบางคนเขาก็จะเกียจคร้าน เป็นสิ่งที่ดีมากที่จะเก็บบันทึกชาร์ทเพื่อความก้าวหน้าของลูก ลูกเข้าใจดีว่า ด้วยการล่วงรู้วงจรของ 84 ชาติเกิดนี้ลูกกลายเป็นผู้ปกครองโลก เป็นสิ่งที่ง่ายมาก! อย่างไรก็ตาม ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์ด้วยเช่นกัน เก็บชาร์ทของการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึงของลูก ลูกจะได้รับประโยชน์มากมายจากการทำสิ่งนี้ หากลูกไม่จดบันทึกของสิ่งนั้นแล้วก็เป็นที่เข้าใจได้ว่าลูกไม่ได้จดจำพ่อ ลูกควรมีสมุดบันทึกติดตัวไว้กับลูกตลอดเวลา ลูกต้องเก็บรักษาชาร์ทของลูกว่า: ฉันจดจำระลึกถึงพ่อได้นานแค่ไหน? หากลูกไม่มีการจดจำระลึกถึง สนิมของลูกไม่สามารถถูกขจัดออกไปได้ ในการที่จะขจัดสนิมออกไปจากบางสิ่ง สิ่งนั้นถูกใส่ลงไปในพาราฟิน ในขณะที่ทำทุกสิ่ง จดจำพ่อและลูกจะได้รับผลของความเพียรพยายามของลูก สิ่งนี้ใช้ความเพียรพยายาม ลูกจะไม่ได้รับการสวมมงกุฎเช่นนั้น บาบากำลังให้สถานภาพที่สูงมากแก่ลูก ดังนั้นจึงต้องทำความเพียรพยายามบางอย่าง ลูกต้องไม่ใช้มือหรือเท้าฯลฯของลูกที่นี่ แน่นอนการศึกษานี้ง่ายดายมาก สติปัญญาของลูกตระหนักรู้ถึงสิ่งที่ลูกถูกทำให้เป็นโดยชีพบาบาผ่านบราห์มา ไม่ว่าลูกจะไปที่ไหนลูกต้องมีเข็มเครื่องหมายติดตัวไว้กับลูกเสมอ บอกพวกเขาว่าอันที่จริง, นี่คือตราเครื่องหมายของวงศ์สกุลของเรา ต้องมีความสูงศักดิ์อย่างมากในการอธิบายแก่ผู้อื่น อธิบายด้วยความอ่อนหวานอย่างมาก อธิบายตราเครื่องหมายของวงศ์สกุล อธิบายด้วยเช่นกันว่าสติปัญญาที่มีความรักคืออะไรและสติปัญญาที่ไม่มีความรักคืออะไร ลูกรู้จักพ่อไหม? ลูกจะไม่เรียกพ่อทางร่างของลูกว่า พระเจ้า เพียงพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดเท่านั้นคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์และมหาสมุทรแห่งความสุข เป็นไปด้วยท่านเท่านั้นที่ลูกได้รับความสุขมากมาย ในหนทางของความไม่รู้ พวกเขาเชื่อว่าแม่และพ่อของเขาให้ความสุขแก่เขา แล้วพวกเขาก็ถูกส่งไปยังบ้านฝ่ายสามี ของลูกคือบ้านฝ่ายสามีที่ไม่มีขีดจำกัด นั่นคือบ้านฝ่ายสามีที่มีขีดจำกัด บางทีแม่และพ่ออาจจะให้ 5-7 ล้านหรือพันล้านแก่ลูก พ่อให้ชื่อลูกว่า : ลูกๆที่จะกลายเป็นอภิมหาเศรษฐี ที่นั่นไม่มีเรื่องของความมั่งคั่ง ลูกได้รับทุกสิ่ง ปราสาทราชวังที่นั่นสวยงามมาก ลูกได้รับปราสาทราชวังชาติเกิดแล้วชาติเกิดเล่า มีตัวอย่างของสุดามา ผู้คนได้ยินเกี่ยวกับข้าวหนึ่งกำมือ และพวกเขาจึงนำสิ่งนั้นมาที่นี่ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามลูกไม่สามารถทานข้าวนั้นเปล่าๆได้ ดังนั้นพวกเขาจึงนำเครื่องเทศสองสามชนิดไปด้วย พวกเขานำสิ่งนั้นไปด้วยความรักอย่างมาก พวกเขาเข้าใจว่าบาบาจะตระเตรียมสำหรับเขาชาติเกิดแล้วชาติเกิดเล่า เหตุนี้เองท่านจึงเรียกว่าผู้ประทาน ในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา ลูกให้ในนามของพระเจ้า และเหตุนี้เองลูกจึงได้รับบางสิ่งในช่วงระยะเวลาสั้นๆในชาติเกิดถัดไป เมื่อบางคนให้บางสิ่งแก่คนยากจนหรือเปิดวิทยาลัย แล้วในการตอบแทนสำหรับการให้ทานนั้น เขาได้รับการศึกษาในชาติเกิดถัดไปของเขา หากเขาสร้างบ้านพักสำหรับผู้จาริกแสวงบุญ เขาจะได้รับบ้านที่ดีเพื่ออาศัยอยู่เนื่องจากผู้คนมากมายที่อยู่ที่นั่นและมีประสบการณ์ของความสุข ที่นี่อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องของชาติเกิดแล้วชาติเกิดเล่า ลูกรู้ว่าสิ่งใดก็ตามที่ลูกให้แก่ชีพบาบาสิ่งนั้นก็จะใช้ไปเพื่อลูก ชีพบาบาไม่ได้เก็บสิ่งใดไว้เพื่อตัวท่านเอง ท่านเคยบอกผู้นี้ว่า: ให้ทุกสิ่งที่ลูกมีแล้วลูกจะกลายเป็นนายของโลก เขาเคยได้รับนิมิตของการทำลายล้างและนิมิตของอาณาจักร เขามีความซาบซึ้งอย่างมากว่าบาบากำลังทำให้เขากลายเป็นนายของโลก ในกีตะกล่าวว่าอรชุนเคยได้รับนิมิตและได้รับการบอกว่า : จดจำพ่อและนี่คือสิ่งที่ท่านจะกลายเป็น เขาเคยได้รับนิมิตของการทำลายล้างและการก่อตั้ง ปรอทแห่งความสุขของผู้นี้เคยสูงขึ้นตั้งแต่ตอนต้นด้วยเช่นกัน นี่คือบทบาทในละคร ไม่มีใครรู้จักพาหนะที่โชคดีนี้ ดังนั้นลูกๆควรเก็บเป้าหมายและวัตถุประสงค์นี้ไว้ในสติปัญญาของลูก: เรากำลังกลายเป็นสิ่งนี้ มากเท่าที่ลูกทำความเพียรพยายาม ลูกจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง มีการจดจำว่า: ทำตามพ่อ สิ่งนั้นอ้างอิงถึงเวลานี้ พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดพูดว่า : ทำตามคำแนะนำที่พ่อให้แก่ลูก พ่อก็บอกลูกถึงสิ่งที่ผู้นี้ทำด้วยเช่นกัน พระเจ้านั้นเรียกได้ว่าเป็นนักธุรกิจ, พ่อค้าเพชรและนักมายากลด้วยเช่นกัน บาบาได้ยกเลิกทุกสิ่งในทันที ก่อนหน้านี้ท่านเคยเป็นพ่อค้าเพชรของเพชรทางวัตถุและเวลานี้ท่านได้กลายเป็นพ่อค้าเพชรของเพชรพลอยแห่งความรู้ที่ไม่สูญสลาย นี่เป็นเช่นเวทมนตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่เปลี่ยนนรกเป็นสวรรค์ แล้วท่านก็เป็นนักธุรกิจด้วยเช่นกัน บาบาทำการต่อรองที่ดีอย่างยิ่งกับลูก ท่านรับเอาฟางและข้าวหนึ่งกำมือของลูกไปและให้ปราสาทราชวังแก่ลูกเป็นการตอบแทน ท่านทำให้เราสามารถที่จะหารายได้ที่ยิ่งใหญ่มาก ธุรกิจของเพชรพลอยเกิดขึ้นเช่นนี้ด้วยเช่นกัน เมื่อลูกค้าชาวอเมริกันมา เขาจะถูกคิดเงิน 500 ถึง 1000 รูปีสำหรับสิ่งบางอย่างที่มีราคา 100 รูปี พวกเขาคิดเงินจากเขาเป็นจำนวนมาก ลูกมีของโบราณที่สุดและนั่นคือโยคะโบราณนี้ เวลานี้ลูกได้พบพระเจ้าผู้ไร้เดียงสา ท่านนั้นไร้เดียงสาอย่างมาก! เพียงแค่มองดูว่าท่านทำให้ลูกกลายเป็นอะไร! ในการตอบแทนเศษฟางของลูก จงมองดูสิ่งที่ท่านทำให้ลูกกลายเป็นเป็นเวลา 21 ชาติเกิด! มนุษย์ไม่เข้าใจสิ่งใดเลย บางครั้งพวกเขาพูดว่าพระเจ้าผู้ไร้เดียงสาได้ให้บางสิ่งแก่พวกเขา บางครั้งพวกเขาพูดว่าอัมบาให้สิ่งนั้นแก่เขา บางครั้งพวกเขาพูดว่ากูรูของเขาให้สิ่งนั้นแก่เขา ที่นี่นี่คือการศึกษา ลูกกำลังนั่งอยู่ในมหาวิทยาลัยของพระเจ้า กีตะนี้เรียกว่าเป็นมหาวิทยาลัยของพระเจ้าคำพูดของพระเจ้าถูกเขียนไว้ในกีตะ อย่างไรก็ตามไม่มีใครรู้ว่าพระเจ้าคือใคร ถามใครบางคนว่า: ท่านรู้จักพ่อสูงสุด, ดวงวิญญาณสูงสุดหรือไม่? พ่อคือนายของสวนดอกไม้ ท่านกำลังเปลี่ยนลูกจากหนามให้เป็นดอกไม้ นั่นเรียกว่าสวนของอัลล่าห์ ชาวยุโรปพูดว่าดินแดนสุขาวดี บารัตเคยเป็นดินแดนของเทวดานางฟ้าอย่างแท้จริง เวลานี้มันเป็นสุสาน เวลานี้ลูกกำลังกลายเป็นนายของดินแดนแห่งเทวดานางฟ้าอีกครั้ง พ่อมาแล้วเพื่อปลุกผู้ที่กำลังหลับให้ตื่น ลูกรู้สิ่งนี้ตามลำดับกันไปตามความเพียรพยายามที่ลูกทำ ผู้ที่ได้ตื่นขึ้นแล้วก็ปลุกผู้อื่นให้ตื่นขึ้นด้วยเช่นกัน หากบางคนไม่ปลุกผู้อื่นก็หมายความว่าตัวเขาเองยังไม่ได้ตื่นขึ้น ดังนั้นพ่ออธิบายว่า: เพลงเหล่านี้ฯลฯ ถูกกำหนดไว้ในละครเช่นกัน บางเพลงนั้นดีมาก เมื่อลูกไม่มีความสุข เล่นเพลงเหล่านี้แล้วลูกจะมีความสุขอย่างยิ่ง โอ้ นักเดินทางในเวลากลางคืน อย่าได้เหนื่อยล้า เพลงนี้ดีมากเช่นกัน เวลานี้กลางคืนกำลังจบสิ้นลง ผู้คนเชื่อว่ายิ่งพวกเขาทำการกราบไหว้บูชามากเท่าไหร่ พวกเขาก็จะได้พบพระเจ้าเร็วขึ้นมากเท่านั้น เมื่อพวกเขาได้นิมิตของหนุมานฯลฯ พวกเขาเชื่อว่าพวกเขาได้พบพระเจ้าแล้ว พ่อพูดว่า นิมิตฯลฯ เหล่านั้นทั้งหมดถูกกำหนดไว้แล้วในละคร สำหรับใครก็ตามที่พวกเขามีความรู้สึกรักและเลื่อมใสศรัทธา พวกเขาจะได้รับนิมิตของผู้นั้นแต่ไม่มีใครเป็นเช่นนั้นจริงๆ พ่อได้พูดว่า: ลูกทั้งหมดควรมีเข็มเครื่องหมายของลูกไว้กับตัวเสมอ ได้มีการทำเข็มเครื่องหมายมรูปแบบต่างๆมากมาย เข็มเครื่องหมายนี้ดีมากสำหรับการอธิบายแก่ผู้อื่น ลูกคือทหารทางจิต ทหารมีตราประจำตำแหน่งของพวกเขาเสมอ เมื่อลูกๆมีเข็มเครื่องหมายของลูกไว้กับลูก ลูกมีความซาบซึ้งว่านี่คือสิ่งที่ลูกกำลังกลายเป็น เราคือนักเรียน บาบากำลังเปลี่ยนเราจากมนุษย์ให้กลายเป็นเทพ มนุษย์กราบไหว้บูชาเทพ เทพไม่ได้กราบไหว้บูชาเทพ ที่นี่มนุษย์ธรรมดากราบไหว้บูชาเทพเพราะเทพนั้นสูงส่ง อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. รักษาเป้าหมายและวัตถุประสงค์ไว้ในสติปัญญาของลูกเสมอ เก็บภาพของลักษมีและนารายณ์ไว้กับลูกเสมอ อยู่อย่างมีความสุขที่รู้ว่าลูกกำลังศึกษาเล่าเรียนเพื่อที่จะกลายเป็นเหมือนพวกเขา เวลานี้เราเป็นนักเรียนของพระเจ้า

2. ให้ฟางเก่าของลูกและข้าวหนึ่งกำมือและได้รับปราสาทราชวังเป็นการตอบแทน ทำตามพ่อบราห์มาและกลายเป็นพ่อค้าเพชรพลอยของความรู้ที่ไม่สูญสลาย

พร:
ขอให้ลูกสามารถมีสมาธิและควบคุมจิตใจของลูกได้ด้วยการฉีดยาของการปราศจากร่าง

ทุกวันนี้ถ้ามีใครควบคุมไม่ได้ ถ้าเขาสร้างปัญหามากมาย กระโดดไปมาหรือเป็นบ้า เขาจะได้รับการฉีดยาเพื่อทำให้เขาเงียบสงบลง ในทำนองเดียวกันหากพลังความคิดของลูกไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของลูก จงฉีดยาให้กับตนเองของการปราศจากร่าง พลังแห่งความคิดของลูกจะไม่เสียไป ลูกจะสามารถมีสมาธิได้อย่างง่ายดาย อย่างไรก็ตามหากลูกมอบสายบังเหียนของสติปัญญาของลูกให้แก่พ่อแล้วนำมันกลับคืนไป จิตใจของลูกก็จะสร้างงานหนักโดยไม่จำเป็น เวลานี้จงเป็นอิสระจากการทำงานหนักโดยไม่จำเป็น

คติพจน์:
รักษารูปที่เป็นบรรพบุรุษของลูกไว้ในสำนึกรู้ของลูก และมีความเมตตาต่อทุกดวงวิญญาณ