20.02.21       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆที่แสนหวาน ลูกคือชุมนุมของพระเจ้า ลูกได้พบพ่อ พระอาทิตย์แห่งความรู้ เวลานี้ลูกตื่นขึ้นมาแล้วและดังนั้นลูกต้องปลุกผู้อื่นให้ตื่นขึ้นมาด้วยเช่นกัน

คำถาม:
เหตุใดจึงมีความขัดแย้งต่างๆมากมายและอะไรคือวิธีแก้สำหรับสิ่งนั้น?

คำตอบ:
เมื่อมีจิตสำนึกที่เป็นร่าง จึงมีความขัดแย้งต่างๆมากมายหลายประเภท มีลางของมายา บาบาพูดว่า: จงกลับมามีสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณและให้ตนเองข้องแวะอยู่ในงานรับใช้ ให้อยู่ในการจาริกแสวงบุญของการจดจำระลึกถึงและลางร้ายทั้งหมดจะถูกขจัดไป

โอมชานติ
พ่อมาอธิบายและให้ศรีมัทแก่ลูกทางจิต ลูกเข้าใจว่าทุกสิ่งต้องเกิดขึ้นตามแผนของละคร มีเวลาเหลือน้อยมาก: จากที่กำลังอยู่ในดินแดนของราวัน บารัตนี้ต้องทำให้เป็นดินแดนของวิษณุอีกครั้งหนึ่ง พ่อแฝงตัวและการศึกษานี้ก็แฝงตัวด้วยเช่นกัน มีศูนย์มากมาย มีศูนย์เล็กในหมู่บ้านเล็กๆและศูนย์ใหญ่ในเมืองใหญ่และมีลูกๆมากมายด้วยเช่นกัน ลูกๆได้ยื่นคำท้าทาย ดังนั้น เมื่อไรก็ตามที่ลูกเตรียมสิ่งตีพิมพ์ใด ลูกต้องเขียนด้วยเช่นกันว่า: เราจะทำสิ่งนี้อย่างแน่นอน ทำให้แผ่นดินบารัตของเรานี้ไปเป็นสวรรค์ ลูกเช่นกันมีความรักอย่างมากสำหรับแผ่นดินบารัตของลูกเพราะลูกรู้ว่าบารัตนี้เคยเป็นสวรรค์เมื่อ 5000 ปีที่แล้ว บารัตเคยสูงส่งและสวยงามมาก จึงถูกเรียกว่าสวรรค์ เพียงลูกสิ่งสร้างที่เกิดจากปากของบราห์มาเท่านั้นที่มีความรู้นี้ เราต้องทำให้บารัตไปเป็นสวรรค์อย่างแน่นอนด้วยการทำตามศรีมัท ลูกต้องชี้หนทางให้กับทุกคน ไม่มีเรื่องของความขัดแย้งประเภทใด ลูกควรนั่งและปรึกษาหารือกันในบรรดาลูกๆว่าลูกสามารถโฆษณาสิ่งนี้พร้อมกับภาพนิทรรศการและพิมพ์รูปภาพในหนังสือพิมพ์อย่างไร จัดสัมมนาในบรรดาลูกเองและสนทนากันถึงสิ่งนี้ เช่นที่ข้าราชการรวมตัวกันเพื่อปรึกษาหารือกันว่าจะยกระดับบารัตได้อย่างไร พวกเขานั่งสนทนากันว่าจะจัดลำดับทุกสิ่งและจะสร้างความสงบและความสุขในบารัตอีกครั้งหนึ่งอย่างไร รัฐบาลนั้นก็ยังคงเพียรพยายามในสิ่งนั้นต่อไป รัฐบาลพันดาฟของลูกได้รับการจดจำกันมา นี่คือรัฐบาลของพระเจ้าที่สำคัญด้วยเช่นกัน ในความเป็นจริงแล้วสิ่งนี้เรียกถูกว่ารัฐบาลของพระเจ้าที่บริสุทธิ์ พ่อผู้ชำระให้บริสุทธิ์นั่งที่นี่และทำให้ลูกที่ไม่บริสุทธิ์ไปเป็นนายของโลกที่บริสุทธิ์ เพียงลูกเท่านั้นที่รู้สิ่งนี้ สิ่งหลักคือศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปของบารัต ลูกๆเข้าใจว่านี่คือไฟบูชายันของความรู้ของรูด้า พระเจ้า พ่อชีว่า ถูกเรียกว่ารูด้า ได้จดจำกันว่าพ่อมาและก่อตั้งไฟบูชายันของความรู้ของรูด้าอย่างแท้จริง พวกเขาได้แสดงให้เห็นถึงช่วงระยะเวลาที่ยาวนานมาก พวกเขากำลังหลับใหลอยู่ในความโง่เขลา เวลานี้พ่อได้มาปลุกลูกให้ตื่น ลูกต้องปลุกผู้อื่นให้ตื่นขึ้นมา ลูกยังคงเฝ้าปลุกผู้อื่นให้ตื่นตามแผนของละคร ความเพียรพยายามอะไรก็ตามที่ลูกได้ทำทั้งหมดต้องทำเวลานี้ ลูกทำความพยายามในวงจรที่แล้วเช่นเดียวกัน ใช่ ในสนามรบมีชัยชนะและความพ่ายแพ้ บางครั้งมายามีพลังมากและบางครั้งลูกของพระเจ้าก็มีพลังมากกว่า บางครั้งงานรับใช้เคลื่อนไปข้างหน้าอย่างเร็วมากและบางครั้งลูกต้องเผชิญอุปสรรคของมายา มายาทำให้พวกเขาสิ้นสติอย่างสิ้นเชิง นี่คือสนามรบ ใช่ไหม? ราวัน มายา ทำให้ลูกๆของรามสิ้นสติ มีเรื่องราวของลักษมัน ลูกพูดว่ามนุษย์ทั้งหมดกำลังหลับใหลในการหลับใหลของกุมภกัณฑ์ ลูกผู้เป็นของชุมนุมของพระเจ้า,พูดสิ่งนี้ ผู้ที่พบพระอาทิตย์แห่งความรู้และตื่นขึ้นมาแล้วจะเข้าใจสิ่งนี้ ไม่มีความจำเป็นที่จะพูดสิ่งใดกับกันและกัน ลูกเข้าใจว่าลูกผู้เป็นของชุมนุมพระเจ้าได้ตื่นขึ้นมาแล้วจริงๆ ที่เหลือทั้งหมดยังคงหลับใหล พวกเขาไม่เข้าใจว่าพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดได้มาให้มรดกของเขาแก่ลูก พวกเขาลืมสิ่งนี้อย่างสิ้นเชิง พ่อเท่านั้นที่มาในบารัต พ่อมาและทำให้บารัตไปเป็นนายของสวรรค์ ไม่มีความสงสัยว่าบารัตเคยเป็นนายของสวรรค์ การเกิดของพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดก็เกิดขึ้นที่นี่เช่นกัน พวกเขาฉลองวันเกิดของชีวา ใช่ไหม? พ่อต้องมาและทำบางสิ่งอย่างแน่นอน สติปัญญาพูดว่า: ท่านต้องมาและก่อตั้งสวรรค์อย่างแน่นอน การก่อตั้งไม่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยแรงดลใจ ลูกได้รับการสอนราชาโยคะที่นี่ การจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึงได้อธิบายให้แก่ลูกแล้ว ไม่มีเสียงกระจายออกไปด้วยแรงบันดาลใจ พวกเขาเชื่อว่าชางก้ามีแรงบันดาลใจและแล้วด้วยสิ่งนั้นทำให้ยาดาวาสสร้างขีปนาวุธ ฯลฯ อย่างไรก็ตามไม่มีเรื่องของแรงบันดาลใจในสิ่งนั้น ลูกเข้าใจว่านี่คือบทบาทของพวกเขาในละครที่สร้างขีปนาวุธ ฯลฯ ไม่มีเรื่องของแรงบันดาลใจ ตามละครแล้ว การทำลายต้องเกิดขึ้น ได้มีจดจำกันมาว่าขีปนาวุธเคยใช้ในสงครามมหาภารตะ อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในอดีตต้องกลับมาซ้ำรอย ลูกรับประกันว่าลูกจะก่อตั้งสวรรค์ในบารัตที่ซึ่งมีหนึ่งศาสนา ลูกไม่ได้เขียนว่าศาสนาต่างๆมากมายจะถูกทำลาย ได้เขียนเอาไว้อย่างชัดเจนในรูปภาพว่าเมื่อสวรรค์ถูกก่อตั้งขึ้นมาไม่มีศาสนาอื่นคงอยู่ เวลานี้ลูกเข้าใจสิ่งนี้ทั้งหมด บทบาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือชีวา บราห์มาและวิษณุ บราห์มากลายเป็นวิษณุและวิษณุกลายเป็นบราห์มา นี่คือเรื่องที่ลึกล้ำมาก วิษณุกลายเป็นบราห์มาและบราห์มากลายเป็นวิษณุได้อย่างไรเข้ามาในสติปัญญาของลูกที่รู้คิดอย่างรวดเร็ว ชุมนุมเทพก็ถูกสร้างขึ้นมาแล้วด้วยเช่นกัน ไม่ใช่เรื่องของการสร้างขึ้นมาเพียงใครคนเดียว ลูกๆเข้าใจสิ่งเหล่านี้ ไม่มีแม้แต่คนเดียวในโลกที่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ แม้ว่าพวกเขาจะกราบไหว้ลักษมีและนารายณ์และวิษณุ พวกเขาก็ไม่เข้าใจว่าวิษณุคือรูปรวมของลักษณะมีและนารายณ์ผู้ที่ปกครองอาณาจักรในโลกใหม่ อย่างไรก็ตามไม่มีแม้มนุษย์คนเดียวที่มีสี่แขน เป้าหมายและวัตถุประสงค์นี้แสดงให้เห็นในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อนที่แสดงให้เห็นถึงหนทางของครอบครัว ไม่มีใครรู้ว่าประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของทั้งโลกซ้ำรอยอย่างไร เมื่อเขาไม่รู้จักพ่อแล้วเขาจะรู้ถึงสิ่งสร้างของท่านได้อย่างไร? เพียงพ่อเท่านั้นที่บอกลูกถึงความรู้ของตอนเริ่ม ตอนกลางและตอนจบของสิ่งสร้าง ฤษีและมุนีเคยพูดว่า: เราไม่รู้ ถ้าพวกเขารู้จักพ่อ เขาก็จะรู้ถึงตอนเริ่ม ตอนกลางและตอนจบของสิ่งสร้าง พ่อพูดว่า: พ่อเท่านั้นที่มาเพียงครั้งเดียวและบอกลูกถึงความรู้ทั้งหมดและแล้วพ่อก็จะไม่มาอีก ดังนั้นเขาจะรู้ถึงผู้สร้างหรือตอนเริ่ม, ตอนกลางและตอนจบของสิ่งสร้างได้อย่างไร พ่อเองพูดว่า: พ่อไม่มาในเวลาอื่นนอกจากยุคบรรจบพบกัน ลูกร้องเรียกหาพ่อในยุคบรรจบพบกัน ยุคทองกล่าวได้ว่าบริสุทธิ์และยุคเหล็กไม่บริสุทธิ์ ดังนั้นพ่อจะมาในตอนสุดท้ายของโลกที่ไม่บริสุทธิ์อย่างแน่นอน พ่อมาในตอนสุดท้ายของยุคเหล็กและทำให้ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์กลับมาบริสุทธิ์ ในตอนเริ่มต้นของยุคทอง, ทั้งหมดบริสุทธิ์ นี่คือบางสิ่งที่ง่ายมากที่จะเข้าใจ ผู้คนไม่เข้าใจสิ่งใดเลยว่าพ่อผู้ชำระให้บริสุทธิ์มาเมื่อไร เวลานี้คือตอนสิ้นสุดของยุคเหล็ก ถ้ายุคเหล็กยังคงอยู่อีก 40,000 ปี อย่างที่เขาพูด ลูกจะกลับมาไม่บริสุทธิ์มากเพียงใด? และแล้วจะมีความทุกข์อย่างมากมาย! นั้นจะไม่มีความสุขเลย! เพราะพวกเขาไม่เข้าใจสิ่งใดเลย เขาอยู่ในความมืดมิด ลูกสามารถเข้าใจสิ่งนี้ ลูกๆควรพบปะกันและกัน ลูกต้องอธิบายรูปภาพอย่างชัดเจนมาก ภาพทั้งหมดฯลฯ ถูกสร้างขึ้นมาตามละคร ลูกๆ เข้าใจว่าขณะที่เวลากำลังผ่านไป ละครก็กลับมาเหมือนเดิมเช่นนี้เรื่อยไป สภาพของลูกๆบางคนก็ยังคงขึ้นๆลงๆอยู่เรื่อยๆ บางครั้งก็สูงบางครั้งก็ต่ำ เรื่องเหล่านี้ต้องเข้าใจอย่างชัดเจนมาก บางครั้งมีลางร้ายและดังนั้นต้องทำความพยายามอย่างมากที่จะขจัดลางเหล่านั้นออกไป บาบามาบอกลูกซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า: ลูกๆ เพราะว่าลูกมีสำนึกที่เป็นร่างจึงมีความขัดแย้ง ลูกต้องกลับมามีสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณในสิ่งนี้ ลูกๆมีสำนึกที่เป็นร่างอย่างมาก จงกลับมามีสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณและลูกจะสามารถจดจำพ่อได้และลูกจะเฝ้าแต่ก้าวหน้าในงานรับใช้ต่อไป ผู้ที่ต้องการประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงจะข้องแวะอยู่ในงานรับใช้อย่างต่อเนื่อง ถ้าหากไม่ใช่โชคของใครแล้ว เขาก็จะไม่สามารถเพียรพยายามในสิ่งนั้น พวกเขาเองพูดว่า: บาบา, ฉันไม่สามารถซึมซับความรู้ ความรู้ไม่อยู่ในสติปัญญาของพวกเขา ผู้ที่เข้าถึงทุกสิ่งจะสัมผัสกับความสุขเป็นอย่างมากด้วยเช่นกัน พวกเขาเชื่อว่าชีพบาบาได้มา เวลานี้พ่อพูดว่า: ลูกๆ เข้าใจทุกสิ่งอย่างกระจ่างมากและอธิบายให้แก่ผู้อื่น บางคนอยู่อย่างข้องแวะในงานรับใช้ พวกเขาเฝ้าแต่เพียรพยายาม ลูกๆเข้าใจว่าวินาทีใดก็ตามที่ผ่านไปได้ถูกบันทึกไว้ในละครและแล้วสิ่งนั้นจะซ้ำรอยเช่นเดียวกัน สิ่งนี้ได้อธิบายแก่ลูกว่าคนใหม่ๆมากมายจะมาฟังการบรรยายข้างนอก ลูกๆรู้ว่าผู้คนมากมายให้คำบรรยายบนพื้นฐานของกีตะ,พระเวทและคัมภีร์ เขาไม่รู้ว่าพระเจ้ามาที่นี่และอธิบายให้กับพวกเราถึงความลับของท่านและความลับของตอนเริ่ม,ตอนกลางและตอนจบของสิ่งสร้าง เพียงผู้สร้างเท่านั้นที่มาและบอกลูกถึงความรู้ทั้งหมด นี่คือหน้าที่ของพ่อที่ทำให้ลูกเป็นตรีกาลดาชิ สิ่งเหล่านี้ไม่ได้กล่าวไว้ในคัมภีร์ สิ่งเหล่านี้ใหม่ บาบาอธิบายแก่ลูกครั้งแล้วครั้งเล่า ที่ใดก็ตามที่ลูกไป ก่อนอื่นอธิบายว่าใครคือพระเจ้าของกีตะ ศรีกฤษณะหรือชีวาที่ไม่มีตัวตน? ลูกจะไม่สามารถอธิบายสิ่งเหล่านี้ด้วยโปรเจคเตอร์ ที่นิทรรศการรูปภาพวางไว้ข้างหน้าพวกเขาและหลังจากที่ได้อธิบายแล้วลูกสามารถถามพวกเขาว่า: เวลานี้บอกฉันซิ: ใครคือพระเจ้าของกีตะ? ใครคือมหาสมุทรของความรู้? กฤษณะไม่สามารถถูกเรียกสิ่งนี้ ใครคือมหาสมุทรของความบริสุทธิ์ ความสงบและความสุข ผู้ให้การหลุดพ้นและผู้นำทาง? ก่อนอื่นลูกควรให้พวกเขาเขียนสิ่งนี้ด้วยการให้เขากรอกแบบฟอร์มและขอให้พวกเขาเซ็นชื่อ (เคยมีเสียงของนก) ดูซิว่าพวกเขาต่อสู้รบรากันมากแค่ไหน! เวลานี้มีการต่อสู้รบรากันไปทั่วทั้งโลก แม้กระทั่งมนุษย์ก็เฝ้าแต่ต่อสู้กันเอง เพียงมนุษย์เท่านั้นที่มีสติปัญญาที่จะเข้าใจสิ่งต่างๆ กิเลสทั้งห้าของมนุษย์ได้รับจดจำ สิ่งนี้ไม่นำมาใช้กับสัตว์ นี่คือโลกที่มีกิเลส โลกที่กล่าวได้ว่าเป็นของมนุษย์ ในยุคเหล็กมีชุมนุมปีศาจ ขณะที่ในยุคทองมีชุมนุมเทพ เวลานี้ลูกเข้าใจความแตกต่างทั้งหมด ลูกสามารถพิสูจน์สิ่งนี้กับผู้คน สิ่งนี้ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนมากในภาพบันได ส่วนล่างนั้นไม่บริสุทธิ์และส่วนบนนั้นบริสุทธิ์ นี่ชัดเจนอย่างมากในสิ่งนั้น ภาพบันไดคือภาพหลัก สภาพของการขึ้นและสภาพของการลง ภาพบันไดนี้ดีมาก เราสามารถเขียนอะไรลงไปในภาพนั้นที่ผู้คนสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าโลกนี้ไม่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงและที่สวรรค์คือโลกที่บริสุทธิ์? ที่นี่ทุกคนไม่บริสุทธิ์ ไม่มีแม้แต่คนเดียวที่บริสุทธิ์ ลูกควรมีความคิดเหล่านี้ทั้งวันและคืน ลูกอะตามปรากาชเขียนว่า: บาบา, ฉันควรทำภาพนี้ไหม? บาบาพูดว่า: ลูกสามารถไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้และทำภาพใดก็ได้ แต่ภาพบันไดต้องดีมาก ลูกสามารถอธิบายได้เป็นอย่างดีกับภาพนั้น ลูกใช้ 84 ชาติเกิดและแล้วใช้ชาติเกิดอันดับหนึ่ง และแล้วจากสภาพของการลงมาลูกต้องไปสู่สภาพของการขึ้นไป ลูกแต่ละคนควรคิดถึงสิ่งนี้ ลูกสามารถทำงานรับใช้นี้ได้อย่างไร? เป็นสิ่งที่ง่ายที่จะอธิบายโดยใช้รูปภาพ หลังจากยุคทองมาแล้ว ลูกต้องลงบันไดมา ลูกเข้าใจว่าลูกคือนักแสดง ลูกไม่ได้ตรงไปยังยุคทองเมื่อลูกย้ายไปจากที่นี่ ก่อนอื่นลูกต้องไปสู่ดินแดนแห่งความสงบ ใช่ ในบรรดาลูกๆผู้พิจารณาตนเองเป็นนักแสดงในละครก็ตามลำดับด้วยเช่นกัน ไม่มีใครอื่นในโลกสามารถพูดว่าเขาคือนักแสดง เราเขียนว่าแม้กระทั่งว่าเขาเป็นนักแสดงในละคร เขาก็ยังไม่รู้จักผู้สร้าง ผู้อำนวยการสร้าง หรือตอนเริ่ม ตอนกลางและตอนจบของละคร และดังนั้นพวกเขาคือผู้ที่สิ้นคิดชั้นหนึ่ง! พระเจ้าพูดสิ่งนี้ พระเจ้าชีวาพูดผ่านร่างของบราห์มา มหาสมุทรของความรู้คือผู้ที่ไม่มีตัวตนนั้น ท่านไม่มีร่างของท่านเอง เหล่านี้คือวิธีที่เข้าใจอย่างกระจ่างมาก ลูกๆควรมีความซาบซึ้งอย่างมาก เราไม่ประณามผู้ใด สิ่งเหล่านี้ถูกต้อง ลูกสามารถพิมพ์ภาพของซีเนียร์ทุกคน ลูกสามารถแสดงภาพบันไดให้แก่ใครก็ตาม อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ในการที่จะสร้างความสงบและความสุขในบารัตและทำให้บารัตไปเป็นสวรรค์ ให้จัดสัมมนาในบรรดาลูกๆ ให้ทำตามศรีมัทและรับใช้บารัตในวิธีนี้

2. ในการที่จะก้าวหน้าในงานรับใช้และประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงโดยการทำงานรับใช้ ให้เพียรพยายามอยู่อย่างมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ ไตร่ตรองมหาสมุทรของความรู้

พร:
ขอให้ลูกเป็นผู้สละละทิ้งผู้ที่มีประสบการณ์ของโชคโดยการมีการสละละทิ้งในดาร์น่าที่สูงส่งของลูก

ดาร์น่าที่สูงส่งของบราห์มินคือความบริสุทธิ์สมบูรณ์ ดาร์น่านี้ได้รับการจดจำว่า: ลูกไม่ผิดสัญญาของลูกแม้ว่าลูกจะต้องตายก็ตาม ในประเภทของสถานการณ์ใดๆ ไม่ว่าลูกจะต้องละทิ้งบางสิ่งหรืออดทนบางสิ่งหรือเผชิญกับการต่อต้านหรือมีความกล้าหาญที่จะรักษาดาร์น่านี้ จงทำสิ่งนั้นอย่างมีความสุข อย่าถือว่าการสละเป็นการสละ แต่จงมีประสบการณ์กับสิ่งนั้นว่าเป็นโชคและแล้วลูกจะถูกเรียกว่าเป็นผู้สละที่แท้จริง ผู้ที่มีดาร์น่าเช่นนี้ถูกเรียกว่าบราห์มินที่แท้จริง

คติพจน์:
ผู้ที่รักษาพลังทั้งหมดของพวกเขาให้อยู่ในการควบคุมคือผู้ที่เป็นนายของพลังอำนาจ