20.03.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ไม่มีอาหารบำรุงกำลังใดเหมือนกับความสุข ขณะที่เดินเหินและเคลื่อนไหวไปมา จงจดจำพ่อด้วยความสุข แล้วลูกจะกลับมาบริสุทธิ์

คำถาม:
อะไรคือวิธีที่จะหยุดการกระทำบาปของลูกได้?

คำตอบ:
การทำตามศรีมัทคือวิธีที่จะปกป้องตนเองจากการกระทำที่เป็นบาป ศรีมัทแรกของพ่อคือ: พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ ทำตามศรีมัทนี้ แล้วลูกจะกลายเป็นผู้เอาชนะการกระทำที่เป็นบาป

โอมชานติ
ลูกๆ ทางจิตกำลังนั่งอยู่ที่นี่และในทุกศูนย์ด้วยเช่นกัน ลูกๆทั้งหมดรู้ว่าเวลานี้พ่อทางจิตมาที่นี่แล้ว ท่านจะพาเรากลับบ้านจากโลกเก่าที่สกปรกนี้อีกครั้ง พ่อมาเพื่อทำให้ลูกบริสุทธิ์ ท่านพูดกับดวงวิญญาณเท่านั้น เป็นดวงวิญญาณที่ฟังผ่านหู พ่อไม่มีร่างกายของท่านเอง ดังนั้นพ่อจึงพูดว่า: พ่อรับการค้ำจุนของร่างกายนี้เพื่อให้คำแนะนำของพ่อแก่ลูก พ่อเข้ามาในร่างกายที่ธรรมดานี้และแสดงให้ลูกๆเห็นถึงวิธีที่จะกลับมาบริสุทธิ์ พ่อมาและแสดงวิธีนี้ให้แก่ลูกทุกวงจร ลูกกลับมาไม่มีความสุขมากในอาณาจักรของราวันนี้ ลูกอยู่ในอาณาจักรของราวัน กระท่อมแห่งความทุกข์ ยุคเหล็กถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งความทุกข์ ดินแดนแห่งความสุขคือดินแดนของกฤษณะ,สวรรค์ ดินแดนนั้นไม่ได้คงอยู่ในขณะนี้ ลูกๆ รู้เป็นอย่างดีว่าบาบามาเพื่อสอนพวกเราในเวลานี้ พ่อพูดว่า: ลูกสามารถสร้างโรงเรียนได้แม้กระทั่งในบ้านของลูกเอง ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์และทำให้ผู้อื่นบริสุทธิ์ด้วย เมื่อลูกกลับมาบริสุทธิ์ โลกก็จะกลับมาบริสุทธิ์เช่นกัน เวลานี้โลกเสื่อมทรามและไม่บริสุทธิ์ เวลานี้เป็นอาณาจักรของราวัน ผู้ที่เข้าใจสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างดีก็ต้องอธิบายให้แก่ผู้อื่นด้วย พ่อเพียงแค่พูดว่า: ลูกๆ พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำฉันผู้เป็นพ่อ อธิบายแก่ผู้อื่นในลักษณะเดียวกันนี้: พ่อมาและท่านพูดว่า: จงจดจำระลึกถึงพ่อแล้วลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ อย่าได้มีการกระทำใดที่ชั่วร้ายเช่นปีศาจใดๆ ไม่ว่าการกระทำใดก็ตามที่มายาให้ลูกทำจะสกปรกและเป็นบาปอย่างแน่นอน ความผิดพลาดแรกที่ลูกทำคือการพูดว่าพระเจ้าอยู่ทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน มายาทำให้ลูกพูดเช่นนี้ มายาให้ลูกทำการกระทำที่เป็นบาปทุกประการ ควมลับของการกระทำ การกระทำที่เป็นกลางและการกระทำที่เป็นบาปก็ได้อธิบายให้แก่ลูกเช่นกัน บนพื้นฐานของการทำตามศรีมัทลูกจะมีประสบการณ์ของความสุขเป็นเวลาครึ่งวงจร จากนั้นด้วยการทำตามการกำหนดของราวันเป็นเวลาอีกครึ่งวงจรลูกก็มีประสบการณ์ของความทุกข์ ความเลื่อมใสศรัทธาทั้งหมดที่ลูกเคยทำมาในอาณาจักรของราวันมีแต่ดึงลูกให้ตกต่ำลงมาเท่านั้น ลูกไม่รู้สิ่งเหล่านี้ สติปัญญาของลูกได้กลายเป็นหินอย่างสิ้นเชิง สติปัญญาที่เป็นหินและสติปัญญาที่สูงส่งเป็นสิ่งที่จดจำกันมา ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา พวกเขาพูดว่า: โอ้ พระเจ้า! จงให้สติปัญญาที่ดีแก่ผู้นี้เพื่อที่เขาจะหยุดการต่อสู้รบราทั้งหมดนี้และอื่นๆ ลูกๆรู้ว่าเวลานี้บาบากำลังให้สติปัญญาที่ดีมากแก่ลูก บาบาพูดว่า: ลูกๆที่แสนหวาน ลูกดวงวิญญาณต้องกลายเป็นดวงวิญญาณที่ไม่บริสุทธิ์ และเวลานี้ลูกต้องได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ด้วยการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึง ลูกอาจจะไปท่องทัวร์และเดินฯลฯ ลูกเดินได้เป็นระยะทางไกลๆ เพราะไม่ว่าลูกจะเดินไกลแค่ไหนเมื่อลูกเดินในการจดจำระลึกถึงบาบา ลูกจะลืมร่างกายของลูก มีคำกล่าวว่า: ไม่มีการบำรุงกำลังใดเหมือนความสุข ผู้คนจะเดินทางไปไกลมากด้วยความสุขเพื่อหาเงินหรือหารายได้ ที่นี่ลูกกลับมามั่งคั่งและเจริญรุ่งเรืองมาก พ่อพูดว่า: พ่อมาทุกวงจรและให้คำแนะนำของท่านแก่ลูกๆดวงวิญญาณ ในปัจจุบันนี้ทุกคนไม่บริสุทธิ์ ดังนั้นพวกเขาจึงเฝ้าแต่ร้องเรียกหา: ได้โปรดมาและชำระพวกเราให้บริสุทธิ์ด้วย! ดวงวิญญาณเป็นผู้ที่เรียกหาพ่อ ทุกคนไม่มีความสุขในอาณาจักรของราวัน กระท่อมของความทุกข์ อาณาจักรของราวันแผ่ขยายครอบคลุมทั่วทั้งโลก ในปัจจุบันนี้ทั้งโลกตาโมประธาน มีภาพลักษณ์ของเทพที่สะโตประธาน มีการยกย่องพวกเขาไว้ด้วยเช่นกัน ผู้คนพยายามอย่างมากเพื่อไปยังดินแดนแห่งสงบและดินแดนแห่งความสุข ไม่มีใครรู้ว่าพระเจ้ามาอย่างไรและให้ผลของความเลื่อมใสศรัทธาอย่างไร เวลานี้ลูกเข้าใจแล้วว่าเรากำลังได้รับผลจากพระเจ้า มีผลของความเลื่อมใสศรัทธาสองประการ: ประการแรกคือการหลุดพ้น ประการที่สองคือการหลุดพ้นในชีวิต สิ่งเหล่านี้ลึกล้ำและละเอียดอ่อนมากและต้องเข้าใจ ผู้ที่ทำความเลื่อมใสศรัทธามามากมายตั้งแต่ตอนเริ่มต้นจะเข้าใจความรู้อย่างชัดเจนมาก ดังนั้นผลที่พวกเขาได้รับก็จะดีเช่นกัน ผู้ที่ได้ทำความเลื่อมใสศรัทธามาน้อยกว่าจะได้รับความรู้น้อยกว่า และจะได้รับผลน้อยกว่าด้วยเช่นกัน มีบัญชีที่ถูกต้องแม่นยำ สถานภาพตามลำดับกันไป พ่อพูดว่า: จงมาเพื่อเป็นของพ่อ หากลูกตกลงไปในกิเลสนั่นก็หมายความว่าลูกได้จากพ่อไปแล้ว ราวกับว่าดวงวิญญาณนั้นตกลงมาอย่างสิ้นเชิง บางคนตกลงมาแล้วก็สามารถลุกขึ้นได้อีกครั้ง ในขณะที่คนอื่นตกลงไปในท่อน้ำทิ้งโดยสิ้นเชิง สติปัญญาของพวกเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลย จิตสำนึกของบางคนกัดกร่อนและพวกเขาประสบกับความทุกข์ พวกเขารู้สึกว่า: ฉันได้ทำสัญญากับพระเจ้าแล้วฉันก็หลอกลวงท่านและตกลงไปสู่กิเลส ฉันปล่อยมือของพ่อและไปเป็นของมายา ดวงวิญญาณเช่นนั้นทำลายบรรยากาศ พวกเขาถูกสาปแช่ง ดารามราชก็อยู่กับพ่อด้วย ในเวลานั้นดวงวิญญาณไม่ได้ตระหนักถึงสิ่งที่เขาทำ แต่ต่อมาเขาก็รู้สึกเสียใจในภายหลัง มีผู้คนมากมายเช่นนั้นที่ฆ่าคนอื่นฯลฯ แล้วต้องติดคุก ต่อมาพวกเขาจึงรู้สึกสำนึกผิดและเสียใจในภายหลังที่ได้ฆ่าคนนั้นโดยไม่มีเหตุผล ผู้คนมากมายฆ่าคนอื่นเมื่อพวกเขาโกรธ มีข่าวมากมายเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นในหนังสือพิมพ์ ลูกไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์ ลูกไม่รู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นในโลกภายนอก นับวันสภาพของโลกกำลังเลวร้ายลง ลูกต้องลงบันไดมา ลูกรู้ความลับของละครนี้ ในสติปัญญาของลูกรู้ว่าลูกต้องจดจำบาบาเท่านั้น อย่าได้กระทำสิ่งใดที่สกปรกจนทำให้ทะเบียนประวัติของลูกเสียหาย บาบาพูดว่า: พ่อคือครูของลูก ครูมีบันทึกพฤติกรรมและการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียน พฤติกรรมของบางคนดีมาก พฤติกรรมของบางคนก็ดีน้อยกว่า และของบางคนก็แย่มากๆ ทุกคนตามลำดับกันไป พ่อสูงสุดกำลังสอนสิ่งที่สูงส่งมากแก่ลูก ท่านรู้พฤติกรรมของแต่ละคนด้วยเช่นกัน ลูกก็สามารถเข้าใจได้ว่า: ฉันมีนิสัยเหล่านี้ซึ่งทำให้ฉันจะสอบตก บาบาอธิบายทุกสิ่งอย่างชัดเจนมาก ผู้ที่ไม่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและผู้ที่ทำให้ผู้อื่นไม่มีความสุขก็จะตายอย่างไม่มีความสุข สถานภาพของพวกเขาจะถูกทำลายด้วย พวกเขาจะมีประสบการณ์ของการถูกลงโทษอย่างมากมาย ลูกๆ ที่แสนหวาน หากลูกต้องการสร้างโชคของตนเองและโชคของผู้อื่น จงซึมซับสันสการ์ของความเมตตา พ่อมีความเมตตา ท่านกลายเป็นครูของลูกและสอนลูก ในทำนองเดียวกันลูกบางคนศึกษาเล่าเรียนได้ดีและสอนผู้อื่นด้วยเช่นกัน ลูกต้องมีความเมตตาในสิ่งนี้ ครูมีความเมตตา ท่านแสดงให้ลูกเห็นวิธีที่จะหารายได้ และวิธีที่จะได้มาซึ่งตำแหน่งที่ดีแก่ลูก มีครูหลายประเภทในการศึกษาเหล่านั้น ที่นี่มีครูผู้เดียวนี้เท่านั้น มีการศึกษาเดียวนี้เท่านั้นเพื่อเปลี่ยนจากมนุษย์ให้กลายเป็นเทพ ความบริสุทธิ์คือประเด็นหลัก ทุกคนขอให้ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ พ่อกำลังแสดงวิธีและหนทางสำหรับสิ่งนี้แก่ลูก อย่างไรก็ตามหากไม่ได้อยู่ในโชคของบางคนแล้วเขาจะเพียรพยายามอะไร? หากบางคนไม่ได้ถูกกำหนดให้ได้รับคะแนนสูง ครูของเขาจะเป็นแรงบันดาลใจให้เขาทำความเพียรพยายามได้อย่างไร? ผู้เดียวนั้นคือครูที่ไม่มีขีดจำกัด พ่อพูดว่า: ไม่มีใครอื่นสามารถอธิบายประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของตอนเริ่ม ตอนกลางและตอนจบของโลกให้แก่ลูกได้ มีการอธิบายสิ่งที่ไม่มีขีดจำกัดเหล่านี้ทั้งหมดแก่ลูก การวางเฉยของลูกไม่มีขีดจำกัด ลูกได้รับการสอนสิ่งนี้เพราะว่าโลกเก่านี้จะต้องถูกทำลายและโลกที่บริสุทธิ์ได้รับการสร้างขึ้นมา ซันยาสซีเป็นของหนทางสันโดษ ในความเป็นจริงพวกเขาควรจะอาศัยอยู่ในป่า ก่อนหน้านี้ฤาษีและมุนีฯลฯ เคยอาศัยอยู่ในป่า นั่นคือเมื่อพลังของพวกเขาสะโตประธานและเคยดึงดูดผู้คน ในบางกรณีอาหารถูกนำไปให้พวกเขาในกระท่อม ไม่เคยมีการสร้างวัดให้แก่ซันยาสซี มีการสร้างวัดให้แก่เหล่าเทพเสมอ ลูกไม่ได้ทำความเลื่อมใสศรัทธา ลูกเพียงแค่อยู่ในโยคะ ความรู้ของพวกเขาคือการจดจำธาตุบราห์ม พวกเขาเพียงแค่ต้องการหลอมรวมเข้าไปในธาตุบราห์ม (ธาตุแห่งแสง) อย่างไรก็ตามไม่มีใครนอกจากพ่อสามารถพาพวกเขาไปที่นั่นได้ พ่อมาในยุคบรรจบพบกัน พ่อมาและก่อตั้งศาสนาเทพ เพราะโลกใหม่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับลูก ดวงวิญญาณอื่นๆทั้งหมดกลับบ้าน ไม่มีใครในโลกเก่าสามารถคงอยู่ที่นั่นได้ ลูกกลายเป็นนายของทั้งโลก ลูกรู้ว่าเมื่อทั้งโลกเป็นอาณาจักรของลูก มีเพียงลูกเท่านั้นที่อาศัยอยู่ที่นั่น ไม่มีทวีปอื่นเลยที่นั่น มีที่ดินมากมายที่นั่น ที่นี่มีที่ดินมากมายแต่พวกเขาก็สูบน้ำทะเลออกไปแล้วถมที่ดินเพื่อให้ได้ที่ดินกลับมามากขึ้นเนื่องจากประชากรมนุษย์ยังคงเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆ พวกเขาได้เรียนรู้จากชาวต่างชาติเกี่ยวกับการถมที่ดิน บอมเบย์เคยเป็นอะไรมาก่อน? มันจะไม่คงอยู่ในอนาคต บาบาได้รับประสบการณ์ ตัวอย่างเช่นเมื่อมีแผ่นดินไหวหรือฝนตกหนักลูกจะทำอย่างไร? ลูกจะไม่สามารถออกไปข้างนอกได้ จะมีภัยพิบัติทางธรรมชาติมากมาย การทำลายล้างจะเกิดขึ้นได้โดยวิธีอื่นใด? ในยุคทองมีผู้คนชาวบารัตเพียงน้อยนิด มันคืออะไรในวันนี้และจะกลายเป็นอะไรในวันพรุ่งนี้? เพียงลูกๆเท่านั้นที่รู้ทั้งหมดนี้ ไม่มีใครอื่นให้ความรู้นี้ได้ พ่อพูดว่า: ลูกได้กลับมาไม่บริสุทธิ์ เหตุนี้เองลูกจึงเรียกหาพ่อให้มาในเวลานี้และชำระลูกให้บริสุทธิ์ ดังนั้นท่านต้องมาอย่างแน่นอนเพื่อให้โลกที่บริสุทธิ์สามารถก่อตั้งขึ้นมาได้ ลูกๆรู้ว่าบาบาได้มาแล้ว ท่านแสดงให้ลูกเห็นวิธีการที่ดีมาก พระเจ้าพูดว่า: มานมานะบาฟ! ทำลายความสัมพันธ์ของร่างกายทั้งหมดและนั่นรวมถึงร่างกายของลูกเองและจดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้น เพียงในสิ่งนี้เท่านั้นที่ลูกต้องทำความเพียรพยายาม ความรู้นั้นง่ายดายมาก แม้แต่เด็กเล็กๆ ก็สามารถจดจำสิ่งนี้ได้ แต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะคิดว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ หากสิ่งนี้ไม่สามารถคงอยู่ในสติปัญญาของผู้ใหญ่แล้ว มันจะอยู่ในสติปัญญาของเด็กเล็กๆได้อย่างไร? แม้ว่าเขาอาจจะเฝ้าแต่พูดว่า ชีพบาบา ชีพบาบา เขาก็ยังคงไม่เข้าใจการเป็นจุดแห่งแสงและไม่เข้าใจว่าบาบาเป็นจุดด้วยเช่นกัน เป็นสิ่งที่ยากที่จะเก็บสิ่งนี้ไว้ในจิตสำนึก ลูกต้องจดจำสิ่งนี้อย่างถูกต้องแม่นยำ ท่านไม่ใช่สิ่งที่มีขนาดใหญ่โต บาบาพูดว่า: รูปที่ถูกต้องแม่นยำของพ่อคือจุด เหตุนี้เองจะต้องมีการทำความเพียรพยายามอย่างมากในการจดจำพ่ออย่างที่พ่อเป็นและสิ่งที่พ่อเป็น พวกเขาเพียงแค่พูดว่าดวงวิญญาณสูงสุดคือธาตุบราห์ม ในขณะที่เราพูดว่าท่านเป็นจุดที่เล็กอย่างแน่นอน มีความแตกต่างของกลางวันและกลางคืน ธาตุบราห์มคือ สถานที่ที่พวกเราดวงวิญญาณอาศัยอยู่ พวกเขาเรียกสิ่งนั้นว่าดวงวิญญาณสูงสุด เก็บสิ่งนี้ไว้ในสติปัญญาของลูก: ฉันคือดวงวิญญาณ ลูกของดวงวิญญาณสูงสุด ฉันกำลังรับฟังผ่านหูเหล่านี้ บาบาพูดผ่านปากนี้: พ่อคือดวงวิญญาณสูงสุด พ่อคือผู้อาศัยจากดินแดนไกลโพ้น ลูกอาศัยอยู่ในดินแดนไกลโพ้นด้วยเช่นกัน แต่ลูกเข้ามาในวงจรของการกลับมาใช้ชาติเกิดใหม่ในขณะที่พ่อไม่ใช่เช่นนั้น เวลานี้ลูกเข้าใจ 84 ชาติเกิดของตนเอง ลูกเข้าใจบทบาทของพ่อด้วยเช่นกัน ดวงวิญญาณไม่ได้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง แต่เขากลับมาสกปรกเมื่อเขาเข้ามาสู่ยุคเหล็ก ความรู้ทั้งหมดนี้อยู่ในดวงวิญญาณที่สุดแสนเล็ก! รูปของพ่อก็เล็กมากเช่นกัน อย่างไรก็ตามท่านถูกเรียกว่าดวงวิญญาณสูงสุด ท่านคือมหาสมุทรแห่งความรู้ ท่านมาและอธิบายแก่ลูก ทุกสิ่งที่ลูกกำลังศึกษาเล่าเรียนในเวลานี้ ลูกเคยศึกษาในวงจรก่อนหน้านี้ด้วยเช่นกันและลูกกลายเป็นเทพจากการศึกษานั้น ในบรรดาลูกผู้ที่โชคร้ายที่สุดคือผู้ที่กลับมาไม่บริสุทธิ์และทำให้สติปัญญาของพวกเขาตกต่ำ นี่เป็นเพราะว่าพวกเขาไม่สามารถดูดซับความรู้ได้ จิตสำนึกของพวกเขาเฝ้าแต่กัดกร่อนพวกเขาอยู่เรื่อยๆ พวกเขาไม่สามารถบอกผู้อื่นให้คงอยู่อย่างบริสุทธิ์ได้ พวกเขาเข้าใจอยู่ภายในว่าพวกเขาพ่ายแพ้ด้วยการกลับมาไม่บริสุทธิ์ รายได้ทั้งหมดที่พวกเขาสะสมมาได้สูญสิ้นไป จากนั้นก็ใช้เวลาอย่างมาก การชกหนึ่งหมัดนี้ทำให้พวกเขาหมดสติอย่างรุนแรง ทะเบียนประวัติของพวกเขาก็เสีย พ่อจะพูดว่า: ลูกได้พ่ายแพ้ต่อมายา ดวงชะตาของลูกไม่ดีอย่างมาก ลูกต้องเอาชนะมายาแล้วกลายเป็นผู้เอาชนะโลก มีเพียงจักรพรรดิและจักรพรรดินีเท่านั้นที่ถูกเรียกว่าเป็นผู้เอาชนะโลก ปวงประชาไม่ได้รับการเรียกเช่นนั้น เวลานี้อาณาจักรแห่งสวรรค์ของเทพกำลังถูกก่อตั้งขึ้นมา ไม่ว่าแต่ละคนจะทำอะไรเขาก็ได้รับรางวัลของตัวเอง ยิ่งลูกกลับมาบริสุทธิ์และทำให้ผู้อื่นบริสุทธิ์มากแค่ไหน ลูกก็จะได้รับผลของสิ่งนั้นมากเท่านั้น เช่นเดียวกับผู้ที่ให้ทานมากมายจะได้รับผลของสิ่งนั้นด้วยเช่นกัน ผู้ที่ให้ทานจะได้รับการจดจำ พวกเขาได้รับความสุขชั่วคราวในชาติเกิดต่อไปของพวกเขา ที่นี่เป็นเรื่องของ 21 ชาติเกิด ลูกต้องกลายเป็นนายของโลกที่บริสุทธิ์ มีเพียงผู้ที่บริสุทธิ์ก่อนหน้านี้เท่านั้นที่จะกลับมาบริสุทธิ์อีกครั้ง ในขณะที่ลูกดำเนินไปในหนทางนี้มายาก็ชกลูกแล้วลูกก็ล้มลง มายาก็มีพลังไม่น้อยเลย แม้หลังจากที่คงอยู่อย่างบริสุทธิ์มาเป็นเวลา 8-10 ปี แม้กระทั่งหลังจากต่อสู้เพื่อความบริสุทธิ์ แม้กระทั่งหลังจากช่วยผู้อื่นให้ปลอดภัยจากการล้มลง พวกเขากลับล้มลงเสียเอง สิ่งนี้จะเรียกว่าโชคชะตาใช่ไหม? หลังจากเป็นของพ่อแล้วพวกเขาก็เป็นของมายา ดังนั้นพวกเขาจึงกลายเป็นศัตรู มีเรื่องราวเกี่ยวกับบางคนที่กลายเป็นเพื่อนของพระเจ้า พ่อมาและให้ความรักแก่ลูกๆและให้นิมิตแก่ลูกด้วยเช่นกัน บางคนมีนิมิตโดยที่ไม่ได้ทำความเลื่อมใสศรัทธา ดังนั้นท่านทำให้ลูกกลายเป็นเพื่อนของท่าน หลายคนเคยมีนิมิตมากมาย แต่ผู้คนก็ทำให้เกิดความปั่นป่วนอย่างมากเพราะพวกเขาคิดว่าลูกกำลังร่ายมนตร์ใส่พวกเขาดังนั้นนิมิตจึงหยุดลง ในเวลาสุดท้ายลูกจะได้รับนิมิตเรื่อยๆมากมายอีกครั้ง ก่อนหน้านี้ลูกสนุกกับตัวเองมาก แม้หลังจากที่ได้เห็นนิมิตเหล่านั้นทั้งหมดแล้ว หลายคนก็ได้จากไป อิฐบางก้อนออกออกมาจากเตาเผาที่ถูกอบอย่างเต็มที่ ในขณะที่บางก้อนก็เปราะบาง บางก้อนก็ร่วงเป็นผง หลายคนก็ได้จากไป เวลานี้พวกเขากลายเป็นมหาเศรษฐีและมหาเศรษฐี พวกเขาคิดว่าเวลานี้พวกเขากำลังนั่งอยู่ในสวรรค์ แต่สวรรค์จะอยู่ที่นี่ได้อย่างไร? สวรรค์มีอยู่ในโลกใหม่เท่านั้น อัจชะ

ถึง ลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง ด้วยความรัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. เพื่อทำให้โชคของลูกสูงส่ง จงกลับมามีเมตตาและศึกษาความรู้นี้และสอนผู้อื่นด้วยเช่นกัน อย่าได้ทำให้ทะเบียนประวัติของลูกเสียไปด้วยการตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของนิสัยที่ไม่ดี

2. เพื่อเปลี่ยนตนเองจากมนุษย์ธรรมดาให้กลายเป็นเทพ ประเด็นหลักคือ ความบริสุทธิ์ ดังนั้น อย่าได้กลับมาไม่บริสุทธิ์หรือทำให้สติปัญญาของลูกสกปรก อย่าได้แสดงการกระทำใดที่จะเป็นสาเหตุทำให้สำนึกของลูกกัดกร่อนหรือจะต้องเสียใจภายหลัง

พร:
ขอให้ลูกเป็นผู้นำสาส์นแห่งความสงบ และกลายเป็นนายผู้ประทานความสงบและพลัง และให้สาส์นแห่งความสงบกับทุกคน

ลูกๆ คือผู้นำสาส์นแห่งความสงบ ไม่ว่าลูกจะอยู่ที่ไหน จงเคลื่อนไปพร้อมกับพิจารณาว่าตนเองเป็นผู้นำสาส์นแห่งความสงบ ฉันเป็นผู้นำสาส์นแห่งความสงบและฉันกำลังให้สาส์นแห่งความสงบ ด้วยสิ่งนี้ลูกเองก็จะอยู่อย่างเป็นตัวแห่งความสงบและลูกก็จะเฝ้าแต่ให้ความสงบแก่ผู้อื่นต่อไปด้วยเช่นกัน ผู้คนอาจทำให้เกิดความไม่สงบ และลูกให้ความสงบกับพวกเขา พวกเขาอาจทำให้เกิดไฟไหม้ ลูกก็ประพรมน้ำ นี่คือหน้าที่ของลูกผู้ให้สาส์นแห่งความสงบ ลูกผู้เป็นนายผู้ประทานความสงบและพลัง

คติพจน์:
เช่นที่รู้สึกว่าเป็นเรื่องง่ายที่จะเข้ามาในเสียง ดังนั้นให้เป็นเรื่องง่ายที่จะไปอยู่เหนือเสียง