20.07.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน กลับมาเป็นอิสระจากบ่วงพันธะและอยู่อย่างไม่ว่างเว้นในงานรับใช้ เพราะลูกสามารถหารายได้มหาศาลผ่านงานรับใช้นี้ ลูกกลายเป็นนายแห่งสวรรค์เป็นเวลา 21ชาติเกิด

คำถาม:
นิสัยใดที่ลูกแต่ละคนควรจะปลูกฝังไว้ในตัวลูก?

คำตอบ:
การอธิบายประเด็นของมุรลี หากครูบราห์มินของลูกไปที่ไหนสักแห่ง ก็เป็นไปได้ที่จะมีการจัดชั้นเรียนในบรรดาลูกๆเอง หากลูกไม่ได้เรียนรู้วิธีการจัดชั้นเรียนแล้วจะเป็นไปได้อย่างไรที่จะทำให้ผู้อื่นเป็นเหมือนกับตัวลูก? ลูกไม่ควรสับสนหากไม่มีครูของลูก การศึกษานี้ง่ายดาย ทำให้ชั้นเรียนดำเนินต่อไป เพราะการฝึกฝนนี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นด้วยเช่นกัน

เพลง:
มองดูใบหน้าของลูกในกระจกของหัวใจของลูก โอ มนุษย์

โอมชานติ
เมื่อลูกๆ ฟังความรู้นี้ ลูกแต่คนควรจะนั่งด้วยศรัทธาว่าลูกคือดวงวิญญาณและมีศรัทธาว่าพ่อดวงวิญญาณสูงสุดพูดกับลูกด้วยเช่นกัน เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่ให้คำแนะนำเหล่านี้ คำแนะนำเหล่านี้เรียกว่าศรีมัท ศรีหมายถึงสูงส่งที่สุด ท่านคือพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดที่เรียกว่าพระเจ้า ผู้ที่สูงสุดเหนือสิ่งใด มีมนุษย์มากมายที่ไม่มีความรักที่จะพิจารณาว่าดวงวิญญาณสูงสุดนั้นเป็นพ่อ แม้ว่าพวกเขาจะกราบไหว้บูชาชีวาและจดจำท่านด้วยความรักอย่างมาก มนุษย์ก็ได้กล่าวด้วยเช่นกันว่าดวงวิญญาณสูงสุดอยู่ในทุกคน ดังนั้นพวกเขามีความรักนั้นต่อใคร? เช่นนี้สติปัญญาของพวกเขาจึงไม่มีความรักต่อพ่อ? ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธ เมื่อพวกเขามีความทุกข์หรือความเจ็บป่วยฯลฯ พวกเขาก็แสดงความรักด้วยการพูดว่า: โอพระเจ้า ปกป้องฉันด้วย ลูกๆ รู้ว่ากีตะนั้นคือศรีมัทที่ให้ไว้โดยพระเจ้าผ่านปากนี้ ไม่มีคัมภีร์อื่นใดที่พระเจ้าได้สอนราชาโยคะหรือได้ให้ศรีมัท มีเพียงกีตะเดียวเท่านั้นของบารัตที่มีผลกระทบอย่างมาก เพียงกีตะเท่านั้นที่พูดโดยพระเจ้า เมื่อมีคำว่าพระเจ้า กล่าวไว้ สายตานั้นก็ตรงขึ้นไปหาผู้เดียวที่ไม่มีตัวตน ผู้คนชี้นิ้วของตนขึ้นไปเบื้องบน พวกเขาจะไม่มีวันพูดถึงกฤษณะเช่นนี้ เพราะเขาคือผู้ที่มีร่างกาย เวลานี้ลูกเข้าใจแล้วถึงความสัมพันธ์ของลูกกับท่าน ดังนั้น ลูกได้รับการบอกให้จดจำพ่อและมีความรักต่อท่าน ดวงวิญญาณจดจำพ่อของพวกเขา เวลานี้พระเจ้าผู้นั้นกำลังสอนลูกๆ ดังนั้น ลูกๆ ควรจะมีความซาบซึ้งอย่างมากมายและความซาบซึ้งควรจะอยู่อย่างถาวรด้วยเช่นกัน ไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นที่เมื่อครูของลูกอยู่เบื้องหน้าลูก ลูกก็มีความซาบซึ้ง และเมื่อเธอไม่อยู่ตรงนั้นความซาบซึ้งก็หายไปและลูกพูดว่าลูกไม่สามารถดูแลชั้นเรียนโดยที่ไม่มีครูได้ บาบาอธิบายแล้วว่า ในบางศูนย์ครูอาจจะหายไปเป็นเวลา 5 ถึง 6 เดือนและนักเรียนก็สามารถที่จะดูแลศูนย์ของพวกเขา เพราะการศึกษานี้เรียบง่ายมาก บางคนก็กลายเป็นคนตาบอดและเป็นง่อยโดยที่ไม่มีครูของเขา เนื่องจากครูของพวกเขาได้ไปที่ไหนสักแห่ง, พวกเขาจึงหยุดที่จะไปศูนย์ของพวกเขา โอ! แต่ที่นั่นก็มีนักเรียนอื่นๆ มากมายด้วย ลูกไม่สามารถที่จะจัดชั้นเรียนได้หรือ? เมื่อกูรูไปที่ไหนสักแห่งสาวกของเขาก็ดูแลทุกสิ่งในขณะที่เขาไม่อยู่ ลูกๆ ต้องทำงานรับใช้ นักเรียนนั้นก็ตามลำดับกันไปเช่นกัน บัพดาดารู้ว่าท่านนั้นจะต้องส่งลูกๆ ชั้นหนึ่งนั้นไปที่ไหน ลูกๆได้ศึกษาเล่าเรียนมาเป็นเวลาหลายปี ดังนั้นลูกต้องเรียนรู้บางสิ่งเพื่อที่จะสามารถอยู่ร่วมกันได้และดำเนินงานศูนย์ของลูกด้วยตัวลูกเอง ลูกได้รับมุรลีอย่างต่อเนื่องและได้รับคำอธิบายบนพื้นฐานของประเด็นต่างๆ ลูกได้พัฒนานิสัยของการรับฟัง แต่ไม่ได้พัฒนานิสัยของการให้ความรู้ หากลูกอยู่ในการจดจำระลึกถึง ลูกจะสามารถซึมซับความรู้ได้ ต้องมีใครบางคนที่ศูนย์ของลูกผู้ที่สามารถพูดว่า โอเค: ครูไม่อยู่ที่นี่และดังนั้นฉันก็สามารถจัดการศูนย์ได้ บาบาได้ส่งครูไปยังศูนย์ที่ดีอื่นๆ เพื่องานรับใช้ ดังนั้นลูกไม่ควรจะสับสนโดยที่ไม่มีครูของลูก หากลูกไม่ได้กลายเป็นเหมือนกับครูของลูก ลูกจะทำให้ผู้อื่นกลายเป็นเหมือนลูกได้อย่างไร? ลูกจะสร้างปวงประชาได้อย่างไร? ทุกคนนั้นได้รับมุรลี ลูกๆ ควรจะมีความสุขที่จะนั่งบนที่นั่งของครู (Gaddi) และอธิบายความรู้แก่ผู้อื่น ด้วยการฝึกฝนสิ่งนี้ ลูกจะสามารถกลายเป็นผู้ที่มีประโยชน์ต่องานรับใช้ เมื่อบาบาถามว่าลูกได้กลายเป็นผู้ที่มีประโยชน์ต่องานรับใช้หรือไม่, ก็ไม่มีใครก้าวมาข้างหน้า ลูกควรที่จะหยุดงานเพื่อทำงานรับใช้ ที่ใดก็ตามที่ได้มีการเชื้อเชิญให้ลูกไปเพื่องานรับใช้ ลูกควรจะลางานและไปที่นั่น ลูกๆ ผู้ที่เป็นอิสระจากบ่วงพันธะก็สามารถทำงานรับใช้เช่นนั้นได้ รายได้ที่ลูกหาได้จากรัฐบาลนี้ยิ่งใหญ่มากกว่ารายได้จากรัฐบาลนั้น พระเจ้ากำลังสอนลูก ที่จะทำให้ลูกกลายเป็นนายแห่งสวรรค์เป็นเวลา 21 ชาติเกิด รายได้ที่ลูกหามานั้นมหาศาลมาก ลูกจะได้รับอะไรจากรายได้นั้น ความสุขชั่วคราว ที่นี่ลูกกลายเป็นนายของโลก ผู้ที่มีศรัทธามั่นคงก็จะพูดว่า พวกเขาจะอยู่อย่างข้องแวะในงานรับใช้นี้ อย่างไรก็ตามต้องเป็นความซาบซึ้งอย่างเต็มที่ ตรวจสอบตนเองแล้วดูว่าลูกสามารถที่จะอธิบายความรู้นี้ให้แก่ผู้อื่นหรือไม่ เป็นสิ่งที่ง่ายดายมาก ในตอนท้ายของยุคเหล็กมีมนุษย์หลายพันล้านคน ในขณะที่ในยุคทองแน่นอนว่ามีมนุษย์เพียงไม่กี่คนเท่านั้น พ่อจะมาในยุคบรรจบกันเพื่อก่อตั้งยุคทองอย่างแน่นอน โลกเก่าจะต้องถูกทำลาย สงครามมหาภารตะนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังมาก สงครามนี้เกิดขึ้นหลังจากที่พระเจ้ามาและสอนราชาโยคะสำหรับยุคทองและทำให้ลูกกลายเป็นราชาเหนือราชาเท่านั้น ท่านทำให้ลูกสามารถที่จะไปถึงสภาพที่อยู่เหนือบ่วงกรรมของลูก ท่านพูดว่า: ละทิ้งร่างของลูกและศาสนาทางร่างทั้งหมดของลูกและจดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นแล้วบาปของลูกจะเฝ้าแต่ถูกตัดออกไป ความพยายามนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่จะพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ ไม่มีแม้แต่มนุษย์เพียงคนเดียวที่รู้ความหมายของโยคะ พ่ออธิบายว่าหนทางความเลื่อมใสศรัทธานั้นถูกกำหนดไว้แล้วในละคร หนทางความเลื่อมใสศรัทธาต้องดำเนินไป เป็นสิ่งที่ถูกกำหนดไว้แล้วในการละเล่น มีความรู้ ความเลื่อมใสศรัทธาและการวางเฉย มีการวางเฉยสองประเภท: หนึ่งคือการวางเฉยที่มีขีดจำกัดและอีกหนึ่งนั้นไม่มีขีดจำกัด เวลานี้ลูกๆกำลังทำความเพียรพยายามที่จะลืมทั้งโลกเก่าเพราะลูกรู้ว่าเวลานี้ลูกจะไปสู่ดินแดนของชีวา,โลกที่บริสุทธิ์ ลูกๆ บราห์มากุมารและกุมารีทั้งหมดคือพี่น้องหญิงชาย ลูกไม่สามารถมีสายตาที่มีกิเลส ทุกวันนี้สายตาของทุกคนกลายเป็นอาชญากรเพราะพวกเขาตาโมประธาน โลกนี้เรียกว่านรกแต่ไม่มีใครคิดว่าตนเองเป็นชาวนรก เนื่องจากพวกเขาไม่รู้จักตนเองพวกเขาจึงพูดว่าสวรรค์และนรกคงอยู่ที่นี่ด้วยกัน แต่ละคนก็พูดสิ่งใดก็ตามที่เข้าไปในจิตใจของเขา นี่ไม่ใช่สวรรค์ มีอาณาจักรในสวรรค์ พวกเขาเป็นผู้ที่เคร่งในศาสนาและมีความถูกต้องตามหลักศีลธรรม พวกเขามีพลังมาก เวลานี้ลูกกำลังทำความเพียรพยายามอีกครั้ง และแล้วลูกก็จะกลายเป็นนายของโลก ลูกมาที่นี่เพื่อจะกลายเป็นนายของโลก พระเจ้าแห่งสวรรค์ ผู้เป็นพ่อ ผู้ที่เรียกว่าชีวา ดวงวิญญาณสูงสุดกำลังสอนลูก ลูกๆ ควรจะมีความซาบซึ้งอย่างมาก ความรู้นี้ง่ายดายอย่างแท้จริง ลูกๆ ต้องละทิ้งนิสัยเก่าๆ ทั้งหมดของลูก นิสัยของความอิจฉาริษยาสร้างความเสียหายอย่างมาก ทุกสิ่งของลูกขึ้นอยู่กับมุรลี ลูกสามารถอธิบายแก่ใครก็ตามจากมุรลี แต่มีความอิจฉาริษยาภายในลูกบางคน พวกเขารู้สึกว่า: ผู้นั้นไม่ใช่ครู เธอจะรู้อะไร? แล้ววันถัดไปพวกเขาก็ไม่มาชั้นเรียน นิสัยเก่าเหล่านี้เป็นสาเหตุที่ทำให้งานรับใช้เสียหาย ความรู้นั้นง่ายดายมาก กุมารีไม่ได้มีงานทำ ฯลฯ เมื่อได้มีการถามบางคนว่าการศึกษานั้นดีหรือการศึกษานี้ดี พวกเขาก็พูดว่า: การศึกษานี้ดีมาก บาบาฉันจะไม่ศึกษาการศึกษานั้นอีกต่อไป หัวใจของฉันไม่อยู่ในนั้นอีกต่อไป หากพ่อทางร่างของเธอไม่อยู่ในความรู้, เธอก็ถูกทุบตี ลูกสาวบางคนก็ยังคงอ่อนแอ ลูกควรจะอธิบายว่าลูกจะกลายเป็นจักรพรรดินีด้วยการศึกษานี้ ด้วยการศึกษานั้น ลูกจะสามารถทำงานที่มีค่าไม่กี่สตางค์เท่านั้น การศึกษานี้ทำให้ลูกสามารถที่จะกลายเป็นนายแห่งสวรรค์เป็นเวลา 21 ชาติเกิดในอนาคตของลูก แม้แต่ปวงประชาเองก็กลายเป็นชาวสวรรค์เช่นกัน ในปัจจุบันทุกคนคือชาวนรก เวลานี้พ่อพูดว่าลูกเต็มเปี่ยมด้วยทุกคุณธรรม เวลานี้ลูกได้กลายเป็นผู้ที่ตาโมประธานอย่างมาก ลูกลงบันไดมาเรื่อยๆ บารัตซึ่งเคยถูกเรียกว่านกกระจอกทองคำ ไม่ได้เป็นแม้กระทั่งก้อนหินอีกต่อไป บารัตเคยมั่งคั่ง 100% เวลานี้ล้มละลาย 100% ลูกรู้ว่าลูกเคยเป็นนายของโลก เป็นจ้าวแห่งความสูงส่ง จากนั้นด้วยการใช้ 84 ชาติเกิด เวลานี้ลูกได้กลายเป็นจ้าวของหิน ในความเป็นจริงพวกเขาคือมนุษย์, แต่พวกเขาเรียกว่าเป็นจ้าวแห่งความสูงส่งและเป็นจ้าวของหิน ลูกได้ยินในเพลงแล้ว: มองเข้าไปภายในตนเองแล้วดูว่าลูกได้กลับมามีค่ามากแค่ไหน มีตัวอย่างของนาราด แต่ละวันทุกคนจะลงมาเรื่อยๆ จากการที่ได้ตกลงมาทีละน้อย เวลานี้พวกเขาติดกับในทรายดูดจนถึงคอของเขา เวลานี้ลูกๆบราห์มินได้คว้าจุกของทุกคนและดึงพวกเขาออกมาจากทรายดูด ไม่มีส่วนอื่นใดของร่างกายที่ลูกจะสามารถจับไว้ได้ ดังนั้นเป็นสิ่งที่ง่ายที่จะดึงพวกเขาออกมาด้วยการดึงจุกของพวกเขา ในการที่จะนำพวกเขาออกจากทรายดูด ลูกต้องจับจุกของพวกเขาไว้ พวกเขานั้นติดกับอยู่ในทรายดูดขนาดอย่าได้ถามเลย! เป็นอาณาจักรของความเลื่อมใสศรัทธาใช่ไหม เวลานี้ลูกพูดว่า: บาบาเรามาหาท่านในวงจรที่แล้วเพื่อประกาศสิทธิ์ในโชคของอาณาจักรของเราด้วยเช่นกัน แม้ว่าผู้คนจะสร้างวัดแก่ลักษมีและนารายณ์ พวกเขาก็ไม่รู้ว่าลักษมีและนารายณ์ได้กลายเป็นนายของโลกได้อย่างไร เวลานี้ลูกได้กลับมารู้คิดอย่างมาก ลูกรู้ว่าพวกเขาได้มาซึ่งโชคของอาณาจักรของพวกเขาได้อย่างไร เวลานี้ลูกได้กลายเป็นผู้ที่รู้คิดอย่างมาก ลูกรู้ว่าพวกเขาได้มาซึ่งโชคของอาณาจักรของพวกเขาอย่างไร และพวกเขาได้ใช้ 84ชาติเกิดอย่างไร บิร์ล่าร์ได้สร้างวัดมากมาย แต่พวกเขา(ลักษมีและนารายณ์) เป็นเพียงทำให้ดูเหมือนกับตุ๊กตา เหล่านั้นเป็นตุ๊กตาเล็กๆ และผู้นั้น(บิร์ล่า)ก็ทำตุ๊กตา(รูปบูชา)ขนาดใหญ่ พวกเขาทำรูปบูชาและก็กราบไหว้บูชาสิ่งเหล่านั้น การไม่รู้ถึงอาชีพการงานของพวกเขาเป็นเหมือนกับการกราบไหว้บูชาตุ๊กตา เวลานี้ลูกเข้าใจว่าพ่อได้ทำให้ลูกมั่งคั่งเพียงไร และเวลานี้ลูกได้กลายเป็นผู้ที่ยากจนข้นแค้นอย่างไร ผู้ที่เคยมีค่าควรแก่การกราบไหว้ในเวลานี้ได้กลายเป็นผู้ที่กราบไหว้บูชา ผู้ความเลื่อมใสศรัทธาพูดถึงพระเจ้าว่าท่านเป็นทั้งผู้ที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้และเป็นผู้เลื่อมใสศรัทธา ท่านให้ความทุกข์และให้ความสุขด้วยเช่นกัน และท่านนั้นทำทุกสิ่ง พวกเขาซาบซึ้งอย่างมากกับสิ่งนั้น พวกเขาบอกว่าวิญญาณมีภูมิคุ้มกันต่อผลของการกระทำ ไม่ว่าลูกจะกินหรือดื่มอะไรหรือสนุกกับตัวเองอย่างไรก็จะเป็นร่างกายของลูกที่จะมีประสบการณ์ของผลกระทบของการกระทำนั้นและก็จะถูกทำให้บริสุทธิ์ด้วยการอาบน้ำในแม่น้ำคงคาและที่ลูกสามารถกินอะไรก็ตามที่ลูกต้องการ ดูซิว่ามีแฟชั่นมากมายแค่ไหน ไม่ว่าขนบธรรมเนียมประเพณีใดก็ตามที่ใครบางคนสร้างขึ้น ขนบธรรมเนียมประเพณีนั้นก็ดำเนินต่อเนื่องมา พ่ออธิบาย: เวลานี้ออกมาจากมหาสมุทรแห่งยาพิษและเข้ามาสู่วัดของชีวา ยุคทองเรียกว่ามหาสมุทรแห่งน้ำนม นี่คือมหาสมุทรแห่งยาพิษ ลูกรู้ว่าลูกกลับมาไม่บริสุทธิ์ในขณะที่ใช้ 84 ชาติเกิด และนั่นคือเหตุผลที่ลูกเรียกหาพ่อผู้ชำระให้บริสุทธิ์ เมื่อลูกใช้ภาพที่จะอธิบายมันก็เป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้คนที่จะเข้าใจ 84 ชาติเกิดเต็มได้มีการอธิบายในรายละเอียดในภาพของบันได หากลูกไม่สามารถอธิบายแม้กระทั่งประเด็นที่ง่ายเช่นนั้นให้กับใครก็ตาม บาบาก็จะเข้าใจได้ว่าลูกไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่และลูกไม่ได้สร้างความก้าวหน้าใดๆ หน้าที่ของลูกบราห์มินคือการส่งเสียงความรู้นี้ให้แก่แมลงและทำให้พวกเขากลายเป็นเหมือนตัวลูกเอง ความเพียรพยายามของลูกคือการละหนังเก่าของลูกและรับหนังใหม่เหมือนกับที่งูทำ ลูกรู้ว่าร่างของลูกนั้นเก่าและผุพัง จะต้องทิ้งร่างนั้น โลกนี้เก่าและร่างนี้ก็เก่าแก่แล้วด้วยเช่นกัน เวลานี้ ลูกต้องละร่างนั้นและไปสู่โลกใหม่ การศึกษานี้ของลูกเป็นไปสำหรับโลกใหม่แห่งสวรรค์ โลกเก่านี้จะต้องถูกทำลาย จากเพียงคลื่นลูกเดียวของมหาสมุทรก็จะมีความปั่นป่วนทุกหนแห่ง การทำลายล้างต้องเกิดขึ้น ภัยพิบัติทางธรรมชาติจะไม่ปล่อยใครไว้ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ละทิ้งนิสัยเก่าของความอิจฉาริษยาที่ลูกมีอยู่ภายในตนเอง และอยู่ด้วยกันด้วยความรักอย่างมาก อย่าได้หยุดศึกษาเล่าเรียนเนื่องจากความอิจฉาริษยา

2. ละทิ้งสำนึกรู้ทั้งหมดของร่างเก่าที่ผุพังของลูก กลายเป็นเหมือนกับแมลงที่ส่งเสียง และส่งเสียงของความรู้นี้ให้แก่ผู้อื่นและทำงานรับใช้ของการทำให้พวกเขาเป็นเหมือนกับตัวลูกเอง อยู่อย่างไม่ว่างเว้นในธุรกิจทางจิตนี้

พร:
ขอให้ลูกเป็นดวงวิญญาณบุญที่เติมเต็มดวงวิญญาณด้วยสมบัติที่มีค่าทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ด้วยการค้ำจุนของผู้ทรงพลังอำนาจ

บรรดาราชาเหล่านั้น (ผู้ที่มีความปรารถนาหลังจากยุคทองแดง) มีอำนาจอย่างเต็มที่ในการให้ทานและบุญและด้วยพลังของอำนาจอย่างเต็มรูปแบบของพวกเขา พวกเขาสามารถทำให้ใครก็ตามเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการ ในทำนองเดียวกันลูกผู้เป็นดวงวิญญาณที่ให้ทานที่ยิ่งใหญ่และดวงวิญญาณบุญได้รับอำนาจพิเศษโดยตรงจากพ่อเพื่อที่จะกลายเป็นผู้เอาชนะวัตถุธาตุและเอาชนะมายา บนพื้นฐานของความคิดที่บริสุทธิ์ของลูก ลูกสามารถทำให้ดวงวิญญาณใดก็ตามสร้างความสัมพันธ์กับพ่อและเติมเต็มพวกเขาด้วยสมบัติที่มีค่าทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ เพียงแค่ใช้อำนาจนี้ในวิธีที่ถูกต้อง

คติพจน์:
เมื่อลูกเฉลิมฉลองความเพียบพร้อมและความสมบูรณ์พร้อม เวลา วัตถุธาตุ และมายาก็จะกล่าวคำอำลาต่อลูก