20.11.19       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ถ้าลูกให้คุณค่าแก่ชีพบาบา ก็จงทำตามศรีมัทของท่านต่อไป การทำตามศรีมัทหมายถึงการให้คุณค่าแก่พ่อ

คำถาม: 
ลูกๆ เป็นนักมายากลที่ยิ่งใหญ่กว่าพ่ออย่างไร?

คำตอบ: 
การทำให้พ่อผู้สูงสุดเหนือสิ่งใดเป็นลูกของลูก การทำให้พ่อเป็นทายาทของลูก และการอุทิศตนต่อท่านด้วยร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สมบัติของลูกคือความมหัศจรรย์ของลูกๆ ผู้ที่ทำให้พระเจ้าเป็นทายาทของพวกเขาได้ประกาศสิทธิ์ในมรดกสำหรับ 21 ชาติเกิด

คำถาม:
ศาลจะนั่งพิพากษากับลูกคนไหน?

คำตอบ:
ศาลจะนั่งพิพากษากับผู้ที่คิดจะนำสิ่งที่พวกเขาให้ทานไปแล้วกลับคืนและผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายในงานรับใช้อันเนื่องมาจากอิทธิพลของมายา

โอมชานติ
พ่อที่พิเศษสุดทางจิต ผู้ที่ปราศจากภาพลักษณ์ นั่นคือผู้อยู่อาศัยของดินแดนที่ไกลโพ้น ผู้ซึ่งเรียกว่าพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดนั่งที่นี่และอธิบายแก่ลูกๆที่พิเศษสุดของท่าน ท่านมาจากดินแดนห่างไกลมากและสอนลูกผ่านร่างกายนี้ ผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนจะมีโยคะกับผู้ที่สอนพวกเขาโดยอัตโนมัติ ท่านไม่ต้องพูดกับพวกเขา: โอ ลูกๆ มีโยคะกับครูของลูก หรือจดจำเขา ไม่เลย ที่นี่พ่อพูดว่า โอ ลูกทางจิต! ผู้เดียวนี้คือพ่อ ครู และกูรูของลูก จงมีโยคะกับท่าน นั่นคือจดจำพ่อ ผู้เดียวนั้นคือบาบาที่พิเศษสุด ผู้เดียวที่ปราศจากภาพลักษณ์ ลูกลืมท่านซ้ำแล้วซ้ำเล่า และเหตุนี้เองจึงต้องบอกลูก โดยการจดจำผู้เป็นหนึ่งเดียวที่สอนลูก บาปของลูกจะถูกเผาไป ไม่ใช่กฎสำหรับครูที่จะพูดว่า มองมาที่ฉัน มีคุณประโยชน์อย่างมากในสิ่งนั้น พ่อพูดว่า เพียงแต่จดจำพ่อ ด้วยพลังของการจดจำระลึกถึงเท่านั้นที่บาปของลูกจะถูกตัดออกไป สิ่งนี้เรียกว่าการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึง ตอนนี้พ่อทางจิตที่พิเศษสุดกำลังมองดูลูกๆ ลูกๆก็พิจารณาตนเองเป็นดวงวิญญาณเช่นกันและกำลังจดจำพ่อที่พิเศษสุดผู้เดียวที่ปราศจากภาพลักษณ์ ลูกเข้ามาในร่างกายซ้ำแล้วซ้ำเล่า ตลอดทั้งวงจรพ่อไม่ได้เข้ามาในร่างกาย ในยุคบรรจบพบกันนี้เท่านั้นที่พ่อมาจากดินแดนที่หางไกลเพื่อมาสอนลูกๆ โปรดจำสิ่งนี้ไว้ให้ดี: บาบา คือ พ่อ ครู และสัตกูรูของเรา ท่านคือผู้เดียวที่ปราศจากภาพลักษณ์ ท่านไม่มีร่างกายของท่านเอง ดังนั้น ท่านเข้ามาได้อย่างไร? ท่านพูดว่า ฉันต้องมารับการค้ำจุนของวัตถุธาตุ การค้ำจุนของปาก ฉันปราศจากภาพลักษณ์ ลูกทั้งหมดเป็นผู้ที่มีภาพลักษณ์ พ่อต้องการพาหนะอย่างแน่นอน ท่านจะไม่มาในรถม้า พ่อพูดว่า พ่อเข้ามาในร่างนี้ ผู้ที่เป็นอันดับหนึ่งแล้วก็กลายเป็นอันดับสุดท้าย ผู้ที่สโตประธานกลายเป็นตโมประธาน ดังนั้นพ่อสอนพวกเขาเพื่อที่จะทำให้พวกเขาสโตประธานอีกครั้ง ท่านอธิบายว่าเป็นลูกๆที่ต้องการเอาชนะกิเลสทั้งห้าในอาณาจักรของราวันนี้และกลายเป็นผู้เอาชนะโลก ลูกๆจดจำว่าพ่อที่ปราศจากภาพลักษณ์กำลังสอนลูกอยู่ หากลูกไม่จดจำพ่อบาปของลูกจะถูกเผาไปได้อย่างไร? เวลานี้ลูกเพียงได้ยินสิ่งเหล่านี้เท่านั้นในยุคบรรจบพบกัน อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่งในเวลานี้จะซ้ำรอยหลังจากหนึ่งวงจร นี่คือการอธิบายที่ดีเช่นนั้น จำเป็นต้องมีสติปัญญาที่กว้างไกลและไม่มีขีดจำกัดสำหรับสิ่งนี้ นี่ไม่ใช่ชุมนุมทางจิตของผู้รู้หรือผู้เคร่งศาสนา ลูกเรียกผู้เดียวนี้ว่าเป็นพ่อของลูกและเป็นลูกของลูก ลูกรู้ว่าท่านคือพ่อของลูกและเป็นลูกของลูกด้วยเช่นกัน เราให้มรดกของทุกสิ่งที่เรามีแก่ลูกผู้นี้(ชีวา) และประกาศสิทธิ์ในมรดกของเราเป็นเวลา 21 ชาติเกิดจากพ่อ เรามอบขยะทั้งหมดให้แก่พ่อและประกาศสิทธิ์ในอำนาจการปกครองโลกจากท่าน ลูกพูดว่า บาบา ในหนทางความเลื่อมใสศรัทธาพวกเราพูดว่า เมื่อท่านมาเราจะอุทิศตนเองแก่ท่านอย่างสมบูรณ์ด้วยร่างกายจิตใจและทรัพย์สมบัติ พ่อทางร่างกายก็อุทิศตัวเขาเองให้แก่ลูกๆของเขาเช่นกัน ดังนั้นที่นี่ลูกได้พบพ่อผู้ที่ปราศจากภาพลักษณ์แล้ว จงจดจำท่านและบาปของลูกจะถูกเผาไปและลูกจะกลับบ้าน นี่เป็นการเดินทางที่ยาวนาน ดูที่พ่อเข้ามาในอาณาจักรเก่าแก่ของราวัน ท่านพูดว่า ไม่ได้อยู่ในโชคของฉันที่จะได้รับร่างกายที่บริสุทธิ์ พ่อมาเปลี่ยนผู้ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์อย่างไร? พ่อต้องเข้ามาในโลกที่ไม่บริสุทธิ์และชำระทุกคนให้บริสุทธิ์ ดังนั้นลูกควรให้คุณค่าต่อครูเช่นนี้เช่นกัน มีหลายคนที่ไม่รู้ว่าจะให้คุณค่าแก่ท่านอย่างไร นี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในละครเช่นกัน ทั้งหมดจำเป็นต้องมีตามลำดับกันไปในอาณาจักร ดังนั้นทุกประเภทจึงถูกสร้างขึ้นที่นี่ สภาพของผู้ที่จะได้รับสถานภาพที่ต่ำคือพวกเขาจะไม่ศึกษาเล่าเรียนหรืออยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อ ผู้เดียวนี้คือพ่อที่พิเศษสุด แม้กระทั่งกิจกรรมของท่านก็เป็นทางจิต ไม่มีใครสามารถได้รับบทบาทของท่าน พ่อนี้มาและสอนการศึกษาที่สูงส่งเช่นนี้แก่ลูก! ดังนั้นลูกก็ต้องให้คุณค่าแก่ท่านเช่นกัน ลูกควรทำตามศรีมัทของท่าน อย่างไรก็ตามมายาก็ทำให้ลูกลืมซ้ำแล้วซ้ำเล่า มายามีพลังอย่างมากที่เธอแม้กระทั่งทำให้ลูกที่ดีล้มลง พ่อทำให้ลูกมั่งคั่งอย่างมาก แต่มายาถลกหนังหัวลูกโดยสิ้นเชิง หากลูกต้องการได้รับความปลอดภัยจากมายา ลูกต้องจดจำพ่ออย่างแน่นอน มีลูกที่ดีมากที่เป็นของพ่อและแล้วก็เป็นของมายา อย่าได้ถามเลย! พวกเขากลายเป็นคนทรยศที่แข็งแกร่งมาก มายาคว้าจับจมูกของพวกเขาอย่างสมบูรณ์ มีคำพูดว่า จระเข้กินช้าง อย่างไรก็ตามไม่มีใครเข้าใจความหมายของสิ่งนั้น พ่ออธิบายทุกสิ่งอย่างชัดเจนมาก ลูกบางคนเข้าใจ แต่ก็ตามลำดับกันไปตามความเพียรพยายามที่พวกเขาทำ บางคนก็ไม่สามารถซึมซับอะไรได้เลย นี่เป็นการศึกษาที่สูงส่งมากที่พวกเขาไม่สามารถซึมซับได้ พ่อพูดว่าพวกเขาไม่มีโชคแห่งอาณาจักร บางคนก็เป็นดอกอั๊ก และคนอื่นก็เป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม นี่คือสวนที่หลากหลาย สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกัน ในอาณาจักรลูกจะพบสาวใช้และคนรับใช้ด้วยเช่นกัน ลูกจะพบสาวใช้และคนรับใช้ในวิธีอื่นได้อย่างไร? อาณาจักรถูกสร้างขึ้นที่นี่ ลูกจะพบทุกประเภท: สาวใช้ คนรับใช้ สัปเหร่อ ฯลฯ อาณาจักรกำลังได้รับการก่อตั้งขึ้น นี่เป็นความอัศจรรย์! พ่อกำลังทำให้ลูกสูงส่งอย่างมาก! ดังนั้นในขณะที่จดจำระลึกถึงพ่อเช่นนี้น้ำตาแห่งความรักควรจะไหลริน ลูกกำลังกลายเป็นลูกปัดของลูกประคำ ลูกพูดว่า บาบาท่านนั้นพิเศษสุด! ดูซิว่าท่านมาและสอนพวกเราที่ไม่บริสุทธิ์เพื่อทำให้พวกเราบริสุทธิ์อย่างไร แม้ว่าผู้คนจะกราบไหว้บูชาชีวาในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา แต่พวกเขาก็ไม่เข้าใจว่าท่านเป็นผู้ชำระให้บริสุทธิ์ อย่างไรก็ตามพวกเขายังคงเฝ้าแต่ร้องเรียกหา: โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ได้โปรดมา! มาและทำให้พวกเราเป็นเทพที่สวยงาม พ่อเชื่อฟังคำสั่งของลูกๆ และเมื่อท่านมา ท่านพูดว่า ลูกๆกลับมาบริสุทธิ์! มีความปั่นป่วนเพราะสิ่งนี้ พ่อช่างน่าอัศจรรย์ ท่านพูดกับลูกๆว่า จดจำฉันและบาปของลูกจะถูกตัดออกไป! พ่อรู้ว่าท่านกำลังพูดกับลูกดวงวิญญาณ เป็นดวงวิญญาณที่ทำทุกสิ่ง เป็นดวงวิญญาณที่ทำการกระทำที่เป็นบาป เป็นดวงวิญญาณที่ต่อมามีประสบการณ์ของความทุกข์ทรมานด้วยร่างกาย จะมีการตั้งศาลพิพากษาสำหรับลูก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับลูกที่มีค่าควรแก่การทำงานรับใช้และผู้ที่กลายเป็นผู้ทรยศ พ่อผู้เดียวเท่านั้นที่รู้ว่ามายากลืนลูกไปอย่างไร บาบา ฉันพ่ายแพ้ ฉันทำให้ใบหน้าของฉันสกปรก....เวลานี้ให้อภัยแก่ฉัน! ลูกตกลงมาและเวลานี้เป็นของมายา ดังนั้นจะสามารถมีการให้อภัยได้อย่างไร? และแล้วดวงวิญญาณเหล่านั้นต้องทำความเพียรพยายามอย่างมาก มีหลายคนที่พ่ายแพ้ต่อมายา พ่อพูดว่า หลังจากที่ให้ทานแก่พ่อที่นี่ อย่าได้นำกลับไป มิฉะนั้นทุกสิ่งจะจบสิ้น มีตัวอย่างของฮารีจันทรา หลังจากที่ให้ทานแล้วลูกต้องอยู่อย่างระมัดระวังอย่างมาก หากลูกกลับนำไปจะมีการลงโทษหนึ่งร้อยเท่า และแล้วจะได้รับสถานภาพที่ต่ำ ลูกๆ รู้ว่าอาณาจักรกำลังก่อตั้งขึ้น คนอื่นทั้งหมดที่ก่อตั้งศาสนาไม่มีอาณาจักรในตอนเริ่มต้น อาณาจักรสามารถดำรงอยู่ได้เมื่อมีเพียงห้าถึงหกล้านคน และจากนั้นก็มีฝูงชนจำนวนมาก ในตอนเริ่มต้นมีเพียงหนึ่งหรือสองลงมาและจากนั้นการเจริญเติบโตก็เกิดขึ้น ลูกรู้ว่าพระคริสต์จะมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ผู้ที่เป็นอันดับหนึ่งก็จะมาอยู่ในอันดับสุดท้ายอย่างแน่นอน ชาวคริสเตียนจะพูดทันทีว่าพระคริสต์อยู่ที่ไหนสักแห่งในเวลานี้ในรูปของขอทาน เป็นที่เข้าใจว่าเขาต้องกลับมาเกิดใหม่ ทุกคนต้องกลับมาตโมประธานอย่างแน่นอน ในเวลานี้ทั้งโลกตโมประธานและอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมทั้งหมด โลกเก่านี้กำลังจะถูกทำลายอย่างแน่นอน ชาวคริสเตียนก็พูดด้วยว่า 3000 ปีก่อนพระคริสต์เคยมีสวรรค์ และสิ่งนั้นจะคงอยู่อีกครั้งอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามใครจะอธิบายสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด? พ่อพูดว่า ลูกๆ ยังไม่มีสภาพนั้น พวกเขาเขียนและพูดซ้ำๆ ว่า ฉันไม่สามารถอยู่ในโยคะได้ บาบา เข้าใจได้จากกิจกรรมของลูกๆ พวกเขากลัวแม้กระทั่งที่จะให้ข่าวกับบาบา พ่อรักลูกๆอย่างมาก ท่านคารวะลูกด้วยความรัก แต่ลูกๆมีความหยิ่งยโส มายาทำให้แม้ลูกที่ดีมากลืม บาบาสามารถเข้าใจสิ่งนี้ได้ ท่านพูดว่า พ่อเต็มไปด้วยความรู้ จานิจานันฮาร์ (ผู้ที่รู้ทุกสิ่ง) ไม่ได้หมายความว่าพ่อรู้สิ่งที่อยู่ภายในแต่ละคน พ่อมาที่นี่เพื่อสอนลูกหรือมาอ่านใจลูก? พ่อไม่ได้มาอ่านใจใครเลย แม้ผู้ที่มีตัวตนนี้ก็ไม่ได้อ่านใจผู้ใด ท่านต้องลืมทุกสิ่ง แล้วท่านจะอ่านใจอะไร? ลูกมาที่นี่เพื่อศึกษาเล่าเรียน หนทางความเลื่อมใสศรัทธาแยกต่างหาก จะต้องมีเหตุผลสำหรับการตกต่ำ เป็นเพียงด้วยสิ่งเหล่านี้ที่ลูกตกต่ำ การละเล่นนี้ถูกกำหนดไว้แล้ว โดยการอ่านคัมภีร์ในหนทางความเลื่อมใสศรัทธาและการลงมาลูกกลับมาตโมประธาน ลูกไม่ต้องการอยู่ในโลกที่สกปรกนี้อีกเลย หลังจากยุคเหล็กก็จะมียุคทอง ขณะนี้คือยุคบรรจบพบกัน สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดจะต้องมีการซึมซับ เพียงพ่อเท่านั้นที่ต้องอธิบายสิ่งเหล่านี้ ที่เหลือทั้งหมดในโลกมีก๊อดเรจล๊อกสติปัญญาของพวกเขา ลูกเข้าใจว่าผู้ที่มีคุณธรรมที่สูงส่งเวลานี้ได้กลายเป็นผู้ที่มีลักษณะนิสัยที่เป็นเช่นปีศาจร้าย พ่ออธิบายว่า: เวลานี้ ลืมทุกสิ่งในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา เวลานี้ฟังสิ่งที่พ่อบอกลูกเท่านั้น อย่าได้ฟังสิ่งที่ชั่วร้าย!... เวลานี้รับฟังพ่อผู้เดียวเท่านั้น เวลานี้พ่อมาเพื่อพาลูกข้ามฟากไป ลูกเป็นชุมนุมของพระเจ้า ลูกได้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยปากดอกบัวของประชาบิดาบราห์มา ลูกๆทั้งหมดเป็นลูกที่ถูกนำมาเลี้ยงดู เขาผู้นั้นเรียกว่าอดิเทพ เขาได้ชื่อว่ามหาวีระ ลูกๆก็เป็นมหาวีระเช่นกันที่ได้รับชัยชนะเหนือมายาด้วยพลังโยคะ พ่อคือมหาสมุทรแห่งความรู้ พ่อมหาสมุทรแห่งความรู้ให้เพชรพลอยของความรู้ที่ไม่สูญสลายเต็มถาดแก่ลูก ท่านทำให้ลูกเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก ผู้ที่ซึมซับความรู้จะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง ผู้ที่ไม่ซึมซับความรู้ก็จะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่ต่ำอย่างแน่นอน ลูกได้รับทรัพย์ที่มีค่าที่ไม่มีขีดจำกัดจากพ่อ มีเรื่องราวของอัลล่าห์-อวาลดิน (อลาดินและตะเกียงวิเศษ) ลูกก็รู้เช่นกันว่าลูกไม่ขาดสิ่งใดที่นั่น พ่อให้มรดกแก่ลูกเป็นเวลา 21 ชาติเกิด พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดให้มรดกที่ไม่มีขีดจำกัดแก่ลูก แม้กระทั่งในขณะที่รับมรดกที่มีขีดจำกัด ผู้คนก็จดจำพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดอย่างแน่นอน: โอ้พระเจ้า! โปรดมีเมตตา! โปรดให้พร! ไม่มีใครรู้ว่าท่านจะให้อะไรแก่ลูก เวลานี้ลูกเข้าใจว่าบาบากำลังทำให้ลูกเป็นนายของโลก มีการแสดงไว้ในรูปภาพเช่นกันว่าการก่อตั้งเกิดขึ้นผ่านบราห์มา บราห์มากำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าลูกในรูปที่ธรรมดา เมื่อการก่อตั้งเกิดขึ้น ท่านจะถูกทำให้เป็นเครื่องมือสำหรับสิ่งนั้นอย่างแน่นอน พ่ออธิบายอย่างชัดเจนมาก ลูกไม่สามารถอธิบายได้อย่างเต็มที่ ในหนทางความเลื่อมใสศรัทธาผู้คนไปอยู่เบื้องหน้าชางก้าและพูดว่า โปรดเติมเต็มอาภรณ์ของพวกเรา! ดวงวิญญาณพูดว่า ฉันยากจนข้นแค้น! โปรดเติมเต็มอาภรณ์ของฉัน! ทำให้ฉันเป็นเช่นนั้น! ลูกมาที่นี่เพื่อเติมเต็มอาภรณ์ของลูก ลูกพูดว่าลูกต้องการกลายเป็นนารายณ์จากมนุษย์ธรรมดา การศึกษานี้เป็นไปเพื่อการเปลี่ยนแปลงจากมนุษย์ธรรมดาเป็นนารายณ์ ใครต้องการจะไปสู่โลกเก่าไหม? อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนจะไปสู่โลกใหม่ บางคนจะเข้ามาสู่โลกที่เก่า 25% จะมีบางสิ่งที่ขาดหายไปอย่างแน่นอน หากลูกให้แม้สาสน์ที่เล็กน้อยแก่ใครบางคนลูกจะกลายเป็นนายแห่งสวรรค์อย่างแน่นอน เวลานี้ทุกคนเป็นนายแห่งนรก ราชา ราชินี และปวงประชาทั้งหมดคือผู้เป็นนายแห่งนรก ที่นั่นพวกเขามีมงกุฎสองชั้น พวกเขาไม่ได้เป็นเช่นนั้นอีกต่อไป ทุกวันนี้ไม่มีใครเชื่อในเรื่องศาสนา ศาสนาเทพได้จบสิ้นลงไปแล้ว ได้มีการจดจำว่า ศาสนาคืออำนาจ เนื่องจากการไม่เชื่อในศาสนาจึงไม่มีพลังใดหลงเหลืออยู่เลย พ่ออธิบายว่า ลูกๆที่สุดแสนหวาน จากการมีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาลูกได้กลายเป็นผู้กราบไหว้บูชาลูกใช้ 84 ชาติเกิด ใช่ไหม? พวกเราคือบราห์มินที่ต่อมากลายเป็นเทพ และหลังจากนั้นก็กลายเป็นนักรบ.. วงจรทั้งหมดเข้าไปในสติปัญญาของลูก พวกเรายังคงวนเวียนต่อไปเรื่อยๆในวงจรของ 84 ชาติเกิดนี้ และเวลานี้พวกเราต้องกลับบ้าน ไม่สามารถมีผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ไปที่นั่นได้ เป็นดวงวิญญาณที่กลับมาบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์ อัลลอยด์ปะปนกับทอง อัลลอยด์ไม่ปะปนกับเครื่องประดับเพชรพลอย นี่คือไฟของความรู้ที่อัลลอยด์ทั้งหมดจะถูกขจัดออกไป และลูกจะกลายเป็นทองแท้ และจากนั้นลูกจะได้รับเครื่องประดับเพชรพลอยที่สวยงาม เวลานี้ดวงวิญญาณไม่บริสุทธิ์และดังนั้นจึงก้มลงเบื้องหน้าผู้ที่บริสุทธิ์ เป็นดวงวิญญาณที่ทำทุกสิ่ง เวลานี้พ่ออธิบายว่า ลูกๆจดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นอย่างสม่ำเสมอและเรือของลูกจะข้ามฟากไป ลูกจะกลับมาบริสุทธิ์และไปสู่โลกใหม่ เวลานี้ขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามของลูกแต่ละคนว่าทำมากแค่ไหน จงเฝ้าแต่ให้คำแนะนำนี้แก่ทุกคน เหล่านั้นคือพ่อที่มีขีดจำกัดและผู้เดียวนี้คือพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ในยุคบรรจบพบกันเท่านั้นที่พ่อมาเพื่อให้มรดกแห่งสวรรค์แก่ลูก ดังนั้นลูกต้องจดจำพ่อเช่นนี้ นักเรียนเคยลืมครูของพวกเขาหรือไม่? อย่างไรก็ตามที่นี่มายาทำให้ลูกลืมอยู่เรื่อยๆ ลูกต้องอยู่อย่างระมัดระวังมาก นี่คือสนามรบ พ่อพูดว่าเวลานี้อย่าตกลงไปในกิเลส! อย่าได้กลับมาสกปรก! เวลานี้ลูกต้องไปสวรรค์ โดยการกลับมาบริสุทธิ์เท่านั้นที่ลูกจะกลายเป็นนายของโลกใหม่ที่บริสุทธิ์ พ่อให้อำนาจในการปกครองโลกแก่ลูก นี่เป็นเรื่องที่เล็กน้อยหรือ? เพียงกลับมาบริสุทธิ์ในชาติเกิดเดียวนี้ หากลูกไม่กลับมาบริสุทธิ์ในเวลานี้ลูกจะตกลงมา มีสิ่งล่อใจอย่างมาก โดยการเอาชนะตัณหาราคะ ลูกจะกลายเป็นนายของโลก ลูกสามารถบอกพวกเขาได้อย่างชัดเจนว่า พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ผู้เป็นกูรูของโลกคือผู้ที่ให้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ทั้งโลก อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รัก ที่จากหายไปนาน และได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. เติมอาภรณ์ของสติปัญญาของลูกด้วยเพชรพลอยแห่งความรู้ที่ไม่สูญสลายและกลับมาเจริญรุ่งเรือง อย่าได้แสดงความหยิ่งยโสในรูปแบบใด

2. หลังจากการกลับมามีค่าในการทำงานรับใช้แล้วอย่าได้กลายเป็นผู้ทรยศและก่อให้เกิดความเสียหายในงานรับใช้ หลังจากให้ทานแล้วลูกต้องอยู่อย่างระมัดระวังอย่างมาก อย่าได้มีความคิดที่จะนำกลับคืนไป

พร:
ขอให้ลูกคงความบริสุทธิ์โดยสมบูรณ์ด้วยบทเรียนของการเป็นของผู้เดียวในชีวิตบราห์มินและอยู่ในความสูงศักดิ์ทางจิตของลูก

ทำให้บทเรียนของการเป็นของผู้เดียวมั่นคง และปลูกฝังความสูงศักดิ์ของความบริสุทธิ์ในชีวิตบราห์มินของลูก และความสูงศักดิ์ทางจิตวิญญาณนี้จะคงอยู่ต่อไปตลอดวงจร จากดวงวิญญาณทั้งหมดที่อยู่ในอาณาเขตสูงสุด ประกายของความสูงศักดิ์ทางจิตและความบริสุทธิ์ของลูกนั้นสูงที่สุด ในช่วงเวลาของตอนเริ่มต้นในรูปที่เป็นเทพของลูกมีบุคลิกภาพนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากนั้นในช่วงกลางภาพลักษณ์ของลูกที่ได้รับการกราบไหว้บูชาด้วยระเบียบวินัยในทางที่ถูกต้อง พื้นฐานของชีวิตบราห์มินในยุคบรรจบพบกันนี้คือความสูงศักดิ์ของความบริสุทธิ์และในขณะที่ลูกใช้ชีวิตบราห์มินนี้ แน่นอนลูกต้องอยู่อย่างบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์

คติพจน์:
กลายเป็นเทพเจ้าแห่งความอดทนและแม้แต่ผู้ที่ดูถูกลูกก็จะโอบกอดลูก