21.03.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน พ่อมาเพื่อพาลูกๆ ไปสู่โลกแห่งความสุข แห่งการพักผ่อนและความสบาย เพียงในดินแดนแห่งความสงบและดินแดนแห่งความสุขเท่านั้นที่มีการพักผ่อนและความสบาย

คำถาม:
มายาจู่โจมอะไรกับลูกก่อนในสนามรบนี้?

คำตอบ:
ความศรัทธาของลูก: ขณะที่ลูกกำลังเคลื่อนไปข้างหน้า เธอทำลายศรัทธาของลูกและด้วยเหตุนั้นลูกจึงพ่ายแพ้ หากมีศรัทธาอย่างมั่นคงว่าพ่อผู้ที่ขจัดความทุกข์ของทุกคนและประทานความสุขคือผู้ที่กำลังให้ศรีมัทแก่เรา ที่ท่านกำลังให้ความรู้ของตอนเริ่ม, ตอนกลางและตอนจบของสิ่งสร้างแก่เรา ลูกจะไม่มีวันพ่ายแพ้ต่อมายา

เพลง:
พาพวกเราออกไปจากดินแดนแห่งบาปนี้ไปสู่โลกแห่งการพักผ่อนและความสุขสบาย!

โอมชานติ
ลูกพูดกับใครว่า พาเราไปที่อื่น? ท่านจะพาลูกไปได้อย่างไร? ไม่มีใครในโลกรู้สิ่งนี้ ลูกผู้เป็นเครื่องประดับของสกุลบราห์มินรู้สิ่งนี้ตามลำดับกันไปตามความเพียรพยายามที่ลูกทำ ลูกๆรู้ว่าผู้ที่เข้ามาในผู้นี้และกำลังให้ความรู้เกี่ยวกับตัวท่านเองและตอนเริ่ม ตอนกลางและตอนจบของสิ่งสร้างคือผู้ขจัดความทุกข์ของทุกคนและกำลังทำให้เราเป็นผู้ประทานความสุข ประเด็นนี้ไม่ใหม่ พ่อมาทุกๆ วงจรและให้ศรีมัทแก่พวกเราทั้งหมด ลูกๆ รู้ว่าพ่อคือผู้เดียวกันและพวกเราคือผู้เดียวกันด้วย ลูกๆควรจะมีศรัทธานี้ พ่อพูดว่า: พ่อมาเพื่อพาลูกๆไปสู่ดินแดนแห่งความสงบและดินแดนแห่งความสุข อย่างไรก็ตามมายาไม่ปล่อยให้ลูกมีศรัทธา ในขณะที่ลูกกำลังเคลื่อนไปยังดินแดนแห่งความสุขเธอก็ทำให้ลูกพ่ายแพ้ นี่คือสนามรบ สงครามเหล่านั้นต่อสู้ด้วยพลังทางวัตถุในขณะที่สงครามนี้ต่อสู้ด้วยพลังของโยคะ พลังของโยคะโด่งดังมาก เหตุนี้เองทุกคนจึงพูดถึงโยคะ ลูกเรียนโยคะนี้จากพ่อเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ผู้อื่นสอนหฐโยคะมากมายหลายประเภท พวกเขาไม่รู้ว่าพ่อมาและสอนโยคะอย่างไร พวกเขาไม่สามารถสอนโยคะโบราณนี้ได้ ลูกๆ รู้ดีว่าพ่อเดียวกันกำลังสอนราชาโยคะแก่ลูก ท่านคือผู้เดียวที่ผู้คนจดจำเมื่อพวกเขาพูดว่า: โอ้ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ได้โปรดมา! พาพวกเราไปยังสถานที่แห่งการพักผ่อนและความสุขสบาย เพียงในดินแดนแห่งสงบและดินแดนแห่งความสุขเท่านั้นที่จะมีการพักผ่อนและความสบาย ลูกจะมีประสบการณ์ของการพักผ่อนและความสบายได้อย่างไรในดินแดนแห่งความทุกข์? นี่เป็นเพราะไม่มีการพักผ่อนที่นี่ที่พ่อมาตามแผนของละคร นี่คือดินแดนแห่งความทุกข์ ที่นี่มีแต่ความทุกข์และความทุกข์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ภูเขาของความทุกข์กำลังจะถล่มลงมา ไม่ว่าใครบางคนจะมั่งคั่งเพียงใดหรือบางคนจะสำคัญเพียงใด เขาก็จะมีความทุกข์ประเภทใดประเภทหนึ่งอย่างแน่นอน ลูกๆรู้ว่าลูกกำลังนั่งอยู่กับพ่อที่แสนหวานผู้ที่มาที่นี่แล้วในเวลานี้ ตอนนี้ลูกรู้ความลับของละครแล้ว เวลานี้พ่อมาแล้วและท่านจะพาพวกเรากลับไปกับท่าน พ่อสอนพวกเราดวงวิญญาณเพราะว่าท่านคือพ่อของดวงวิญญาณทั้งหมด มีเพลงเกี่ยวกับดวงวิญญาณที่แยกห่างจากดวงวิญญาณสูงสุดเป็นเวลายาวนาน ในดินแดนแห่งความสงบดวงวิญญาณทั้งหมดอยู่ด้วยกัน เวลานี้พ่อมาที่นี่แล้ว ดวงวิญญาณน้อยนิดที่ยังคงอยู่เบื้องบนที่นั่นจะลงมาด้วยเช่นกัน พ่ออธิบายสิ่งต่างๆ มากมายให้แก่ลูกที่นี่ อย่างไรก็ตามทันทีที่ลูกกลับบ้านลูกก็ลืมสิ่งเหล่านั้น เรื่องเหล่านี้ง่ายมาก พ่อผู้เดียวผู้ประทานความสุขและผู้ประทานความสงบนั่งที่นี่และอธิบายสิ่งเหล่านั้นแก่ลูกๆ มีลูกๆน้อยนิดมาก จำนวนของลูกจะค่อยๆขยายตัวทีละน้อยอย่างต่อเนื่อง ลูกมีความรักต่อพ่อในวิธีที่แฝงตัว ไม่ว่าลูกจะอยู่ที่ใด มันอยู่ในสติปัญญาของลูกว่าบาบากำลังนั่งอยู่ในมธุบัน บาบาพูดว่า: ให้จดจำพ่อที่นั่น (บ้านดั้งเดิม) ที่ซึ่งเป็นที่อาศัยของลูกด้วยเช่นกัน ลูกจะจดจำผู้ที่ลูกเรียกว่าพ่อและแม่อย่างแน่นอน ท่านมาหาลูกอย่างแท้จริง พ่อพูดว่า: เวลานี้พ่อมาเพื่อพาลูกกลับไป ราวันทำให้ลูกไม่บริสุทธิ์และตาโมประธาน และดังนั้นเวลานี้ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์และสะโตประธาน ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์จะกลับไปได้อย่างไร? ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์อย่างแน่นอน เวลาปัจจุบันไม่มีมนุษย์แม้แต่คนเดียวที่สะโตประธาน นี่คือโลกที่ตาโมประธาน สิ่งนี้ใช้ได้กับมนุษย์เท่านั้น นัยสำคัญของสภาพสะโตประธาน, สะโต, ราโจและตาโมได้มีการอธิบายกับมนุษย์เท่านั้น พ่ออธิบายแก่ลูกๆ เท่านั้น สิ่งนี้ง่ายดายมาก ลูกๆดวงวิญญาณอยู่ในบ้านของลูก เพียงดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์ที่อาศัยอยู่ที่นั่น ดวงวิญญาณที่ไม่บริสุทธิ์ไม่สามารถอยู่ที่นั่น ชื่อของที่นั่นคือดินแดนแห่งการหลุดพ้น เวลานี้พ่อทำให้ลูกบริสุทธิ์และพาลูกไปที่นั่น และจากนั้นลูกก็ไปเล่นบทบาทของลูกในดินแดนแห่งความสุข แล้วลูกก็ผ่านสภาพ สะโต, ราโจและตาโม ลูกร้องเรียกหาท่าน: บาบาพาเราไปสู่สถานที่แห่งการพักผ่อนและสบาย ผู้รู้และผู้เคร่งศาสนาฯลฯ ไม่รู้ว่าพวกเขาจะสามารถหาการพักผ่อนและความสบายได้ที่ไหน เวลานี้ลูกๆรู้แล้วว่าลูกจะพบการพักผ่อนและความสบายของความสงบและความสุขได้ที่ไหน เวลานี้บาบามาเพื่อให้ความสุขกับเราเป็นเวลา 21 ชาติเกิด ท่านมาเพื่อให้การหลุดพ้นกับทุกคนที่มาในภายหลัง ผู้ที่มาภายหลังมีบทบาทที่สั้นกว่า บทบาทของลูกยาวที่สุด ลูกรู้ว่าเวลานี้ลูกได้เล่นบทบาทใน 84 ชาติเกิดของลูกครบสมบูรณ์แล้ว และวงจรนี้กำลังจะมาถึงจุดจบ ต้นไม้เก่านี้ทั้งหมดจะต้องถูกทำลาย รัฐบาลที่แฝงตัวของลูกเวลานี้กำลังเพาะต้นอ่อนของต้นไม้เทพ ผู้คนเหล่านั้นเฝ้าแต่เพาะต้นอ่อนของต้นไม้ป่า ในขณะที่ที่นี่พ่อกำลังเปลี่ยนหนามให้กลายเป็นต้นไม้แห่งดอกไม้ที่สูงส่ง นั่นคือรัฐบาลและนี่คือรัฐบาลที่แฝงตัว พวกเขาทำอะไรและลูกทำอะไร? ดูสิว่าความแตกต่างนั้นใหญ่โตเพียงใด! ผู้คนเหล่านั้นไม่เข้าใจสิ่งใดเลย พวกเขายังคงเพาะต้นอ่อนต่อไป แต่มีต้นไม้ป่าที่หลากหลายมากมาย บางคนเพาะต้นอ่อนประเภทหนึ่งและคนอื่นก็เพาะต้นอ่อนประเภทอื่นๆ เวลานี้พ่อกำลังทำให้ลูกกลายเป็นเทพอีกครั้ง ลูกเป็นเทพที่สะโตประธานและจากนั้นลูกก็วนไปรอบวงจรของ 84 ชาติเกิดและกลับมาตาโมประธาน มันเป็นไปไม่ได้สำหรับใครก็ตามที่จะคงอยู่อย่างสะโตประธานตลอดกาล ทุกสิ่งต้องกลับมาเก่าจากใหม่อย่างแน่นอน ลูกเคยเป็นทอง 24 กะรัตแต่เวลานี้ลูกกลายเป็นเครื่องประดับของทองคำเก้ากะรัต ลูกต้องกลายเป็นทอง 24 กะรัตอีกครั้ง ดวงวิญญาณกลายเป็นเหมือนกับเพชรพลอยนั้น ทองเป็นอย่างไร เครื่องประดับที่ทำจากทองก็เป็นเช่นนั้น เวลานี้ทุกคนกลับมามัวหมอง เพื่อที่จะรักษาเกียรติของลูก ลูกไม่ได้ถูกกล่าวว่าน่าเกลียดอย่างสิ้นเชิง แต่เพียงแค่มัวหมอง ลูกดวงวิญญาณบริสุทธิ์และสะโตประธาน แต่อัลลอยด์มากมายได้ปะปนเข้าไปในลูกที่บาบาเวลานี้แสดงให้ลูกเห็นวิธีที่จะกลับมาบริสุทธิ์อีกครั้ง เป็นไปด้วยไฟของโยคะนี้ เป็นเพียงในไฟนี้เท่านั้นที่อัลลอยด์ของลูกสามารถถูกขจัดออกไปได้ ลูกต้องจดจำระลึกถึงพ่อ พ่อพูดด้วยตัวท่านเองว่า: จดจำพ่อด้วยวิธีนี้ พ่อคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ พ่อได้ทำให้ลูกบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์หลายครั้ง ก่อนหน้านี้ลูกไม่รู้สิ่งนี้ เวลานี้ลูกเข้าใจว่าวันนี้ลูกไม่บริสุทธิ์และลูกจะบริสุทธิ์ในวันพรุ่งนี้ พวกเขาเขียนว่าช่วงเวลาของวงจรนั้นเป็นแสนปีและด้วยเหตุนั้นทำให้ผู้คนเข้าไปสู่ความมืดมิดที่สุด พ่อมาและอธิบายทุกสิ่งอย่างชัดเจนมาก ลูกๆรู้ว่าใครกำลังสอนลูก นั่นคือมหาสมุทรแห่งความรู้ พ่อผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ผู้ที่ให้การหลุดพ้นแก่ทุกคน ผู้คนร้องเพลงสรรเสริญมากมายมากในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา แต่พวกเขาไม่เข้าใจความหมายของสิ่งนั้น เมื่อพวกเขาร้องเพลงสรรเสริญ พวกเขาปะปนการสรรเสริญของทุกคน พวกเขาเพียงแค่ปะปนทุกสิ่งด้วยความอ่อนหวานเป็นพิเศษ พวกเขาเพียงแค่ท่องสิ่งใดก็ตามที่ใครๆสอนพวกเขา พ่อพูดว่า: ลืมทุกสิ่งที่ลูกได้เรียนรู้มาจนถึงตอนนี้ อยู่อย่างเป็นของพ่อตราบเท่าที่ลูกยังมีชีวิตอยู่ ในขณะที่อาศัยอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูก จงประพฤติต่อพวกเขาด้วยศิลปะวิธี จดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้น ของพวกเขาคือหฐโยคะในขณะที่ลูกคือราชาโยคี ลูกต้องสอนสิ่งนี้แก่ผู้ครองเรือนด้วย เมื่อพวกเขามองเห็นกิจกรรมของลูก พวกเขาก็จะทำตาม ดังนั้นอย่าได้รบราหรือทะเลาะเบาะแว้งในบรรดาลูกๆ เอง หากลูกสู้กันพวกเขาจะคิดอย่างไร? ว่าลูกมีความโกรธอย่างมากมาย อย่าให้มีกิเลสใดในตัวลูก มันเป็นภาพยนตร์ที่ทำลายสติปัญญาของผู้คนอย่างสมบูรณ์ สิ่งนี้เป็นเหมือนนรก สติปัญญาของผู้คนเสื่อมทรามลงด้วยการไปที่นั่น มีสิ่งที่สกปรกมากมายมากในโลก รัฐบาลได้ผ่านกฎหมายที่ระบุกว่าไม่มีใครที่อายุต่ำกว่า 16 สามารถแต่งงานได้ ทั้งๆที่เป็นเช่นนั้นการแต่งงานมากมายก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ ทารกในอ้อมแขนก็ยังแต่งงาน เวลานี้ลูกรู้ว่าบาบากำลังพาลูกไปจากโลกที่สกปรกนี้ ท่านกำลังทำให้เรากลายเป็นนายแห่งสวรรค์ พ่อพูดว่า: กลายเป็นผู้เอาชนะความผูกพันยึดมั่น! เพียงแค่จดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้น! ในขณะที่อาศัยอยู่ที่บ้านกับครอบครัว จงจดจำพ่อ! งเมื่อลูกทำความเพียรพยายามบางอย่างที่ลูกก็สามารถกลายเป็นนายของโลก พ่อพูดว่า: จดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นอย่างสม่ำเสมอและละทิ้งลักษณะนิสัยที่เป็นเช่นปีศาจ จงเขียนชาร์ทของลูกทุกคืน นี่คือธุรกิจของลูก แทบจะไม่มีใครพร้อมที่จะทำธุรกิจนี้ นี่คือธุรกิจของการเปลี่ยนผู้ที่ยากจนข้นแค้นเป็นผู้ที่มีมงกุฎภายในหนึ่งวินาที ดังนั้นนี่คือเวทมนตร์ จับมือนักมายากลเช่นนั้นที่ทำให้ลูกบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ด้วยพลังของโยคะ ไม่มีใครอื่นสามารถทำให้ลูกเป็นเช่นนี้ได้ ไม่มีใครสามารถถูกชำระให้บริสุทธิ์ได้ด้วยน้ำในแม่น้ำคงคา เวลานี้ลูกๆมีความรู้มากมาย ลูกควรจะมีความสุขที่บาบาได้มาอีกครั้ง ภาพลักษณ์มากมายมากของเหล่าเทพได้มีการสร้างขึ้น พวกเขาถูกแสดงไว้พร้อมกับอาวุธและทำให้ดูน่ากลัว แม้แต่บราห์มาก็ได้ถูกแสดงไว้พร้อมกับมือมากมาย เวลานี้ลูกเข้าใจว่าบราห์มาต้องมีมือเป็นแสนมืออย่างไร ลูกๆบราห์มากุมารและกุมารีทั้งหมดคือสิ่งสร้างของบาบา นี่คือการที่ประชาบิดาบราห์มามีมือมากมาย เวลานี้ลูกคือรูปและบาซัน (เป็นตัวของโยคะและประพรมความรู้) ให้มีเพชรพลอยออกมาจากปากของลูกอย่างสม่ำเสมอ ไม่มีสิ่งใดนอกจากเพชรพลอยของความรู้ควรจะปรากฏออกมา ไม่มีใครสามารถให้คุณค่ากับเพชรพลอยเหล่านี้ พ่อพูดว่า: มานมานะบาฟ! จดจำพ่อแล้วลูกจะกลายเป็นเทพ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

คลาสค่ำ: 11/03/68
บุคคลที่มีชื่อเสียงมาหาลูกเพื่อทำพิธีเปิดนิทรรศการ พวกเขาเพียงแค่เข้าใจว่าลูกได้พบวิธีที่ดีในการพบพระเจ้า เช่นที่ผู้คนเข้าร่วมการชุมนุมทางจิตและอ่านพระเวทเพื่อพบพระเจ้า ในทำนองเดียวกันเวลานี้ลูกได้พบวิธีการนี้แล้ว อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่เข้าใจว่าพระเจ้ากำลังสอนลูก พวกเขาคิดเพียงว่า: ลูกทำสิ่งที่ดี ลูกมีความบริสุทธิ์และลูกสามารถทำให้พวกเขาได้พบพระเจ้า ที่ลูกผู้เป็นเทพเจ้าได้พบหนทางที่ดี แค่นั้น ผู้ที่ลูกเชิญให้มาทำพิธีเปิดที่นิทรรศการจะต้องคิดว่าพวกเขาเองสูงส่งมาก บุคคลที่มีชื่อเสียงคิดว่าบาบาเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่และพวกเขาควรไปพบท่าน บาบาพูดว่า: ก่อนอื่นใดให้กรอกในแบบฟอร์มและแล้วส่งพวกเขามาที่นี่ ก่อนอื่นลูกๆต้องให้คำแนะนำของพ่ออย่างเต็มเปี่ยมแก่พวกเขา พวกเขาจะมาทำอะไรที่นี่หากไม่มีคำแนะนำของท่าน? พวกเขาสามารถพบชีพบาบาเมื่อพวกเขามีศรัทธาอย่างเต็มที่ก่อน พวกเขาจะทำอะไรเมื่อมาพบท่านโดยที่ไม่รู้จักท่าน? ผู้คนมั่งคั่งมากมายมาที่นี่และคิดว่าพวกเขาควรจะให้บางสิ่งแก่ผู้นี้ ผู้คนยากจนจะให้เพียงหนึ่งรูปีในขณะที่คนมั่งคั่งจะให้ 100 รูปี หนึ่งรูปีของคนยากจนมีค่ามากกว่า ผู้ที่มั่งคั่งไม่สามารถอยู่ในการจาริกแสดงบุญของการจดจำระลึกถึงได้อย่างถูกต้องแม่นยำ พวกเขาไม่สามารถกลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ ก่อนอื่นใดลูกต้องเขียนว่าเราจะกลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ได้อย่างไร ลูกต้องกลับมาสะโตประธานจากตาโมประธาน ไม่มีเรื่องของการดลใจในสิ่งนี้ พ่อพูดว่า: จดจำพ่อผู้เดียวอย่างสม่ำเสมอที่สนิมจะถูกขจัดออกไป ผู้คนมาดูนิทรรศการ แต่เมื่อพวกเขามาที่นี่สองหรือสามครั้งและเข้าใจสิ่งนี้ ลูกสามารถเข้าใจได้ว่าพวกเขาเคยถูกลูกธนูพุ่งชน ที่พวกเขาเป็นของศาสนาเทพและที่พวกเขาได้มีการทำความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างดีมาก แม้ว่าบางคนเป็นเช่นนี้ หากพวกเขาไม่ยึดมั่นในเป้าหมาย พวกเขาจะมีประโยชน์อะไร? ลูกๆรู้ว่าละครยังคงดำเนินต่อไป อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นสติปัญญาของลูกสามารถเข้าใจได้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้น วงจรยังคงหมุนไปอย่างต่อเนื่องและซ้ำรอยในสติปัญญาของลูก ไม่ว่าลูกแต่ละคนได้ทำอะไรลูกก็ทำอย่างนั้นในเวลานี้ อยู่ในมือของพ่อไม่ว่าท่านจะรับบางสิ่งจากบางคนหรือไม่ แม้ว่าศูนย์ต่างๆจะเปิดขึ้นและเงินก็มีประโยชน์ เมื่ออิทธิพลของลูกกระจายออกไปลูกจะทำอะไรกับเงินนั้น? สิ่งหลักคือการกลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ นั่นเป็นสิ่งที่ยากมากและดังนั้นลูกเองต้องข้องแวะในสิ่งนั้น เราเพียงแค่ต้องจดจำบาบา รับประทานอาหารของลูกและจดจำพ่อ ลูกจะคิดว่าลูกควรประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากพ่อก่อน ก่อนอื่นใดจงทำให้มั่นคงว่า: ฉันคือดวงวิญญาณ เมื่อมีคนเช่นนั้นปรากฏออกมา เขาก็สามารถวิ่งได้เร็ว ในความเป็นจริงลูกๆ ชำระทั้งโลกให้บริสุทธิ์ด้วยพลังของโยคะ ดังนั้นลูกควรอยู่อย่างซาบซึ้งอย่างมาก สิ่งหลักคือความบริสุทธิ์ ที่นี่ลูกได้รับการศึกษา ลูกต้องอยู่อย่างบริสุทธิ์และสะอาดเช่นกัน ภายในลูกต้องไม่จดจำสิ่งอื่นใด ลูกๆได้รับการบอกว่า ขอให้ลูกอยู่อย่างปราศจากร่าง! ลูกมาที่นี่เพื่อเล่นบทบาทของลูก แต่ละคนต้องเล่นบทบาทของตนเอง ให้ความรู้นี้คงอยู่ในสติปัญญาของลูก ลูกสามารถอธิบายภาพของบันใดด้วยเช่นกัน อาณาจักรของราวันไม่บริสุทธิ์และอาณาจักรของรามบริสุทธิ์ แล้วเราสามารถบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ได้อย่างไร? ลูกต้องไตร่ตรองสิ่งนี้ และสิ่งนี้เรียกว่าการไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้ ลูกต้องจดจำวงจร 84 ชาติเกิดด้วยเช่นกัน พ่อได้กล่าวว่า: จดจำพ่อ นี่คือการจาริกแสวงบุญทางจิต บาปของลูกสามารถได้รับการปลดเปลื้องโดยการจดจำระลึกถึงพ่อเท่านั้น ในขณะที่ไปจาริกแสวงบุญทางร่างกายก็จะมีการทำบาปเพิ่มมากขึ้น พูดว่า: นี่คือเครื่องรางนำโชค หากลูกเข้าใจสิ่งนี้ความทุกข์ของลูกทั้งหมดจะถูกขจัดออกไป บางคนสวมเครื่องรางนำโชคที่ความทุกข์ของพวกเขาจะถูกขจัดออกไป อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเย็น จากแม่ พ่อ บัพดาดา

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. จงกลายเป็นผู้เอาชนะความผูกพันยึดมั่นและจดจำพ่อ ในขณะที่อาศัยอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูกจงเพียรพยายามที่จะกลายเป็นนายของโลก จงเฝ้าแต่ละทิ้งกิเลสต่อไป

2. กิจกรรมของลูกควรเป็นเช่นนั้นที่ทุกคนที่ได้เห็นลูกจะทำตาม ตรวจสอบว่าไม่มีกิเลสใดหลงเหลืออยู่ในตัวลูก

พร:
ขอให้ลูกเป็นเป็นดวงวิญญาณผู้เป็นที่รักที่แท้จริงที่ทำตามทุกๆคำแนะนำและทิศทางที่สูงส่ง(ศรีมัท)ของพ่อ

ลูกๆ ที่หลอมรวมอยู่ในความรักต่อพ่อผู้เดียวอยู่เสมอ ที่รักทุกคำพูดที่พ่อพูด และคำถามของพวกเขาก็จบสิ้น รากฐานของการเกิดเป็นบราห์มินคือความรัก ดวงวิญญาณที่มีความรักและดวงวิญญาณผู้เป็นที่รักจะไม่สัมผัสกับความยากลำบากใด ๆ ในการทำตามศรีมัทของพ่อ เนื่องจากความรักของพวกเขา พวกเขาจึงมีความกระตือรือร้นในสิ่งที่บาบาพูดเสมอ พวกเขาคิดว่านั่นเป็นเรื่องส่วนตัวสำหรับพวกเขาและพวกเขาต้องทำ ดวงวิญญาณที่มีความรักมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ และสำหรับพวกเขาทุกสิ่งที่ใหญ่ก็จะกลายเป็นเล็ก

คติพจน์:
การมีความรู้สึกอ่อนไหวต่อสิ่งใดเป็นสัญญาณของความล้มเหลว