21.06.22       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆที่แสนหวาน เวลานี้ชีวิตบราห์มินของลูกสูงยิ่งกว่าชีวิตของเทพ เพราะในเวลานี้ลูกรู้จักทั้งสามโลกและรูปกาลเวลาทั้งสามด้วยเช่นกัน ลูกคือลูกๆของพระเจ้า

คำถาม:
อะไรคือการไต่ที่สูงชันที่ลูกๆกำลังไต่อยู่?

คำตอบ:
การเปลี่ยนจากมนุษย์เป็นเทพคือการไต่ที่สูงชัน และเวลานี้ลูกกำลังปีนไต่สิ่งนั้น มีคำกล่าวว่า หากลูกไต่ขึ้นไปลูกก็สามารถลิ้มรสน้ำทิพย์แห่งความรัก นี่คือการไต่ที่ชันอย่างมาก แต่ความอัศจรรย์นั้นก็คือลูกไต่ขึ้นไปในหนึ่งวินาที แต่ว่าใช้เวลามากที่จะลงมา

คำถาม:
จะมีเสียงร้องของชัยชนะเมื่อไหของบาปแตก ได้มีการทำสัญลักษณ์นี้ในหนทางความเลื่อมใสศรัทธาอย่างไร?

คำตอบ:
มีการแสดงว่าสีดาออกมาจากไห นั่นหมายถึง เมื่อไหของบาปนั้นกลับมาเต็มเปี่ยมและแตก สีดาและราเด้ก็ถือกำเนิด

เพลง :
พาเราออกไปจากโลกของบาปนี้ สู่สถานที่ของการพักผ่อนและสบายเถิด

โอมชานติ
ลูกๆที่สุดแสนหวาน ได้ยินเพลงของความเลื่อมใสศรัทธาแล้ว ในหนทางความเลื่อมใสศรัทธาพวกเขาเรียกหา: พาเราไปจากโลกที่ไม่บริสุทธิ์นี้สู่โลกที่บริสุทธิ์เถิด พาเราไปจากดินแดนของความไม่สงบสู่ดินแดนของความสงบเถิด ได้อยู่ในสติปัญญาของลูกว่าเคยมีอีกโลกหนึ่งซึ่งมีความสงบพร้อมกันกับความสุข เคยมีอาณาจักรของจักรพรรดิและจักรพรรดินีลักษมีและนารายณ์ และภาพลักษณ์ของพวกเขาก็คงอยู่ที่นี่ด้วย ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ที่มนุษย์เล่าเรียนนั้นเป็นเพียงแค่ 1 ส่วน 4 ของโลกเท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมแม้กระทั่งครึ่งหนึ่งของวงจร ไม่มีใครรู้จักยุคทองและยุคเงิน ราวกับว่าดวงตาของพวกเขาปิด ราวกับว่าพวกเขามีตาเดียว ไม่มีใครรู้ถึงประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของโลก โลกนั้นใหญ่โตมาก เมื่อไรที่โลกใหม่เริ่มต้น เมื่อไรที่โลกกลับมาเก่า และแล้วเมื่อไรที่โลกนั้นกลับมาใหม่จากเก่าอีกครั้ง เวลานี้ลูกเข้าใจสิ่งนี้ อย่างแน่นอนที่จะกลายเป็นเช่นนั้น ลูกต้องไปผ่านยุคทอง เงิน ทองแดงและเหล็ก อย่างแน่นอนยุคทองจะมาหลังจากยุคเหล็ก ผู้เดียวที่ก่อตั้งยุคทองจะมาในยุคแห่งการบรรจบพบกัน นี่คือวิธีการที่ดีมากที่ใช้เพื่ออธิบาย เป็นพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงยุคเหล็กให้กลายเป็นยุคทอง แม้กระทั่งประเด็นที่ง่ายๆนี้ก็ไม่ได้เข้าไปสู่สติปัญญาของใครๆ เพราะสติปัญญาของพวกเขาถูกปิดด้วยล๊อกของมายา พวกเขาร้องสรรเสริญพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด โอ! พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ท่านคือสติปัญญาของผู้รอบรู้ ให้ปัญญาแก่ผู้โง่เขลาเถิด ผู้อื่นทั้งหมดให้หนทางที่เป็นเช่นปีศาจ เป็นพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่ให้หนทางที่สูงส่ง ผู้คนเรียกหา แต่พวกเขาไม่เข้าใจสิ่งใด เวลานี้ลูกๆ มีความรู้ของทั้งสามโลก ไม่ใช่ว่าลูกมีความรู้ของเพียงโลกนี้ แต่ลูกรู้ว่าอะไรอยู่เหนือโลกนี้ด้วย เวลานี้ลูกมีความรู้ของสามโลก- โลกวิญญาณ อาณาเขตที่ละเอียดอ่อนและโลกที่มีตัวตน-ในสติปัญญาของลูก ได้อยู่ในสติปัญญาของผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนอย่างดี ที่นี่ลูกกำลังเรียนในโรงเรียน และดังนั้นความรู้ควรจะคงอยู่ในสติปัญญาของลูกอย่างเต็มเปี่ยม ความรู้ของประเด็นทั้งสามของเวลาได้อยู่ในสติปัญญาของลูกในเวลานี้ ลูกกลายเป็นตรีกาลดาร์ชิ (ผู้ล่วงรู้รูปกาลเวลาทั้งสาม) แต่ลูกไม่สามารถถูกเรียกว่าเป็นตรีโลกนาถ (เจ้าแห่งสามโลก) ไม่มีใครกลายเป็นตรีโลกนารถ คำว่า ตรีกาลดาร์ชิ นั้นถูกต้อง ลูกรู้จักสามโลกและประเด็นทั้งสามของเวลา อย่างแน่นอนที่เราอาศัยอยู่ในโลกวิญญาณ เราดวงวิญญาณอาศัยอยู่ที่นั่น ไม่มีใครอื่นมีความรู้นี้ในสติปัญญาของเขา ลูกๆเข้าใจว่าพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดคือตรีกาลดาร์ชิ ท่านมีความรู้ของประเด็นทั้งสามของเวลา ตอนเริ่ม ตอนกลางและตอนจบ และสามโลกด้วยเช่นกัน ลูกสามารถเรียกลักษมีและนารายณ์ว่าเป็นนายของไวกุณฑ์ (ดินแดนสุขาวดี) แต่ไม่ใช่นายของสามโลก พวกเขาเป็นนายของสวรรค์ ลูกไม่สามารถเรียกพ่อว่าเป็นนายของดินแดนสุขาวดี นี่คือบางสิ่งที่ต้องเข้าใจ ไม่มีมนุษย์ใดที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้เท่าเทียมพระเจ้า พวกเขาพูดว่า พระเจ้าคือ จานิจานันฮาร์ (รู้ความลับที่อยู่ภายใน) และเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยความรู้ อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่เข้าใจความหมายของสิ่งนั้น หากท่านจะเป็นผู้ล่วงรู้ความลับที่อยู่ภายในและแล้วท่านก็จะล่วงรู้สิ่งที่อยู่ในหัวใจของทุกคนด้วย ผู้คนเรียกท่านว่าอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกันและประณามท่าน เวลานี้ลูกเป็นของชุมนุมของพระเจ้า และแล้วลูกก็จะเป็นของชุมนุมของเทพ ใครสูงกว่ากัน พระเจ้าหรือเทพของยุคทอง สูงกว่าเทพเหล่านั้นคือเทพของอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน บราห์มาผู้อาศัยของอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน ถูกกล่าวว่าเป็นผู้ที่สูงสุด ท่านนั้นเป็นอะแวค ผู้นี้ที่อยู่ที่นี่นั้นแวค (มีตัวตน) ท่านได้รับการยกย่องเมื่อท่านได้กลายเป็นเทวดานางฟ้าที่บริสุทธิ์ หากบราห์มินนั้นจะได้รับการประดับประดาด้วยเครื่องประดับในเวลานี้ สิ่งนั้นก็จะไม่เหมาะกับพวกเขา เหตุนี้เองวิษณุถูกแสดงว่ากำลังถือกงจักรแห่งการสำนึกรู้ในตนเอง เวลานี้ลูกเข้าใจความหมายของหอยสังข์ กงจักร คทาและดอกบัว ลักษมีและนารายณ์ไม่ได้รับอาวุธเหล่านี้ในยุคทองเพราะสิ่งเหล่านั้นอ้างอิงถึงเวลานี้ ในความเป็นจริงอาวุธเหล่านั้นเป็นของความรู้ ไม่มีเรื่องของอาวุธที่เป็นวัตถุ ในคัมภีร์พวกเขาแสดงอาวุธที่เป็นวัตถุฯลฯ พวกเขาแสดงกองทัพของพันดาวาสและฆราวาส แต่พวกเขาไม่ได้แสดงสตรีในกองทัพเหล่านั้น พวกเขาแสดงแต่ผู้ชายเท่านั้นในกองทัพพันดาฟ กองทัพชัคตีไปที่ใด สิ่งนี้แฝงตัว ไม่มีใครรู้ว่าชีพชัคตีนั้นไปที่ใด พวกเขาไม่ได้ให้คำบรรยายใดของสิ่งนั้น ชัคตีรบราได้อย่างไร พวกเขาได้แสดงกองทัพ แต่ไม่มีใครสามารถเข้าใจสิ่งนั้น พวกเขาได้เขียนสิ่งใดก็ตามที่ใครบางคนพูดลงไป เวลานี้ลูกเข้าใจอย่างถูกต้อง เราทั้งหมดคือนักแสดง และแต่ละดวงวิญญาณได้รับบทบาทของเขาเองแล้ว เวลานี้ลูกรู้ความลับทั้งหมดของละครจากบาบา ผู้ที่เป็นผู้สร้างและผู้กำกับและนักแสดงหลัก มี 4 ยุค นั่นคือมี 4 ส่วนซึ่งถูกเรียกว่าเป็นยุค ในความเป็นจริงมี 5 ยุค ยุคที่ 5 คือยุคที่ให้คุณประโยชน์ การบรรจบกันของยุคทองและยุคเงินไม่สามารถถูกเรียกว่าเป็นยุคที่ให้คุณประโยชน์ เพราะในเวลานั้นลูกกำลังตกต่ำลงมา นี่คือบันไดซึ่งลูกไต่ลงมาจากสาโทประธานสู่ราโจและแล้วก็ทาโม ดังนั้นลูกต้องลงบันไดนี้มา ในความรู้ลูกกระโดดขึ้นบันไดครั้งเดียวและแล้วลูกเฝ้าแต่ลงบันไดซึ่งลูกนั้นเคยไต่เต้าขึ้นไป เป็นสิ่งที่ง่ายดายอย่างมากที่จะลงบันไดมา แต่เป็นสิ่งที่ยากมากที่จะไต่ขึ้นไป ลูกต้องทำความเพียรพยายามอย่างมาก การกลายเป็นเทพจากมนุษย์คือการปีนไต่ที่สูงชัน มีคำกล่าวว่า หากลูกไต่ขึ้นไป, ลูกจะลิ้มรสน้ำทิพย์แห่งความรัก ลูกเข้าใจว่าเวลานี้ลูกกำลังไต่ขึ้น และภายหลังลูกจะตกลงมา และกระดูกของลูกจะถูกบดขยี้ สิ่งนั้นใช้เวลานานเพียงใด การไต่นี้สูงชันอย่างมาก ลูกเข้าใจว่าลูกกำลังไต่ขึ้นไปอีกครั้งและภายหลังลูกจะตกลงมา เป็นเพียงหนึ่งวินาทีเท่านั้นที่จะไต่ขึ้นไป ผู้ที่มาภายหลังก็สามารถไต่ขึ้นไปภายในหนึ่งวินาที แม่ที่ไร้เดียงสานั้นก็ถูกทำร้ายและลูกสาวก็เรียกหา: บาบาปกป้องเราจากการถูกเปลื้องผ้าเถิด มีลูกสาวมากมาย ผู้ที่ไร้เดียงสาก็ถูกทำร้ายอย่างมาก เมื่อพวกเขาถูกทุบตี, ไหของบาปก็กลับมาเต็มและเมื่อไหนั้นกลับมาเต็มก็แตกออก พวกเขาได้แสดงว่าสีดาออกมาจากไห เวลานี้ลูกๆสีดาที่แท้จริงกำลังปรากฏขึ้น ราเด้พร้อมกันกับสีดาปรากฏขึ้น เมื่อพวกเขาเขียนว่า รากูพะติ รากาฟ ราจาราม (คำยกย่องของราม) พวกเขาก็ได้ใส่ชื่อของสีดาเข้าไป พวกเขาพูดถึงจากัดอัมบาและจากัดปิตา ภายหลังพวกเขาก็ได้กลายเป็นเจ้าชายและเจ้าหญิง พวกเขาเคยเป็นลักษมีและนารายณ์ แต่มองดูว่าเวลานี้พวกเขาได้กลายเป็นอะไรในเวลาสุดท้าย ไม่ได้มีมนุษย์ 330 ล้านในยุคทอง มีมนุษย์น้อยนิดอย่างมากที่นั่น และแล้วภายหลังก็มีการขยายตัว ชุมนุมเทพนั้นกลับมาใช้ชาติเกิดและแล้วก็กลายเป็นชุมนุมที่เป็นเช่นปีศาจ ผู้ที่เป็นของชุมนุมที่เป็นเช่นปีศาจนั้นถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นผู้ที่เป็นของชุมนุมเทพ พวกเขาถูกทำเช่นนั้นทุกวงจร เวลานี้ความรู้ทั้งหมดได้เข้าไปสู่สติปัญญาของลูก เป็นลูกผู้ที่กลายเป็นตรีกาลดาร์ชิและลูกก็ได้รับความรู้ของสามโลกด้วยเช่นกัน ลูกพูดว่าลูกเคยมีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชา เป็นนายของไวกุณฑ์และเวลานี้ลูกได้กลายเป็นผู้กราบไหว้บูชา, เป็นนายของนรก อย่างไรก็ตาม ด้วยการไม่เข้าใจความหมายที่ถูกต้องของคำว่า ฮัมโซ พวกเขาจึงพูดกับตัวเองว่า ฮัมโซ (นั่นหมายถึงพวกเขาเรียกตนเองว่าเป็นพระเจ้า) มีความแตกต่างอย่างมาก ได้มีการอธิบายแล้วแก่ลูกในเวลานี้ว่านี้คือประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของโลก เวลานี้ลูกรู้ถึงวงจรที่ไม่มีขีดจำกัดนี้ และลูกรู้ถึงสามโลกและรูปกาลเวลาทั้งสามด้วยเช่นกัน พ่อกำลังสอนสิ่งที่แฝงตัวเหล่านี้แก่ลูก ไม่มีใครรู้เกี่ยวกับสิ่งนี้ แม้กระทั่งกีตะก็ไม่ได้บรรจุสิ่งเหล่านี้ไว้ ผู้ที่มีความรู้นี้สามารถสอนผู้อื่น ภายหลังพวกเขาทั้งหมดจะมาและเล่นซ้ำบทบาทของเขาในเวลาของเขาเอง พระคริสต์จะเล่นซ้ำบทบาทของเขาในเวลาของเขาเอง ลูกเข้าใจว่าลูกกลายเป็นผู้ที่เป็นของสุริยวงศ์และจันทราวงศ์ และเป็นผู้ที่ต่อมากลายเป็นของชุมชุมพ่อค้าและศูทร วงจรเฝ้าแต่หมุนไปในวิธีนี้ ชาวพุทธและชาวอิสลามก็จะมาและเล่นซ้ำบทบาทของพวกเขาในเวลาของเขาเอง เมื่อมีศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปศาสนาเดียว,ศาสนาอื่นๆก็ไม่คงอยู่ มีเพียงโลกเดียวเท่านั้น พ่ออธิบายความลับของผู้สร้างและสิ่งสร้างแก่ลูกแล้ว ทุกคนนั้นคือบราห์มาที่มีขีดจำกัด ผู้ที่สร้างลูกๆ และหล่อเลี้ยงดูแลพวกเขา เป็นสิ่งสร้างที่ได้รับมรดกจากผู้สร้างของพวกเขา, ผู้เป็นพ่อ ลูกเคยได้ยินว่าพี่น้องให้มรดกกับพี่น้องไหม ลูกๆเข้าใจว่าก่อนอื่นก็มีพ่อที่มีขีดจำกัดผู้ที่ทุกคนรู้จัก ลูกได้รับมรดกที่มีขีดจำกัดจากพ่อที่มีขีดจำกัด ไม่มีใครเป็นนายของโลกด้วยการศึกษาความรู้ที่ครูทางโลกสอน สิ่งเหล่านี้ไม่มีขีดจำกัด ผู้ที่มีขีดจำกัดจดจำพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดนั้น พวกเขาเรียกท่าน: บาบา ชีพบาบา ผู้สร้างนั้นจะถูกเรียกว่าเป็น บาบา คำว่าบาบาเองนั้นเป็นคำที่มีนัยสำคัญอย่างมาก และดังนั้นท่านถูกเรียกว่าชีพบาบา ท่านนั้นไม่มีตัวตน มีการถามว่า: ความสัมพันธ์ของพวกท่านกับชีพบาบาเป็นเช่นไร พวกเขาพูดว่า ชีพบาบา เติมอาภรณ์ของเราเถิด ชีวานั้นคือชื่อที่ถูกต้องสำหรับบาบา ภาพชางก้านั้นแยกออกไป พวกเขาได้ปะปนชีวาและชางก้าเข้าด้วยกันและดังนั้นการพูดว่าชีพ-ชางก้าเป็นความผิดอย่างใหญ่โตมาก พ่อที่สูงสุดเหนือสิ่งใดนั้นก็ถูกลืม รูปภาพดีๆมากมายนั้นก็มีการทำขึ้น เวลานี้การก่อตั้งกำลังเกิดขึ้นผ่านบราห์มา เพียงในเวลานี้เท่านั้นที่ลูกได้รับความรู้ เวลานี้ลูกได้กลายเป็นบราห์มิน บราห์มินมาจากที่ใด พ่อนำพวกเขามาเลี้ยงดู เช่นที่พ่อได้นำบราห์มามาเลี้ยงดู บราห์มินถือกำเนิดผ่านบราห์มา ลูกเข้าใจว่าเวลานี้ลูกคือประชาบิดาบราห์มากุมารและกุมารี เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะใส่คำว่า ประชาปิตา เพียงแต่พูดคำว่า บราห์มา นั้นไม่เพียงพอ เพราะมากมายก็มีชื่อว่าบราห์มา แต่ไม่มีใครมีชื่อประชาปิตาบราห์มา ท่านคือมนุษย์ รูดร้าชีพบาบาได้สร้างไฟบูชายัญของความรู้นี้ ดังนั้นบราห์มินเป็นที่ต้องการอย่างแน่นอน ลูกเข้าใจว่าบราห์มินคือใคร ไฟบูชายัญนี้ถูกสร้างขึ้นผ่านบราห์มิน เวลานี้ลูกเป็นบราห์มินและภายหลังลูกต้องกลายเป็นเทพ ทุกคนต้องลงมาสู่โลกนี้ ดังนั้นแล้วทุกคนจะไปที่ใด ทั้งหมดนั้นถูกสังเวยในรูดร้าญาณยักยะนี้ ทั้งโลกเก่าถูกสังเวยไปสู่รูดร้าญาณยักยะนี้ เปลวไฟของการทำลายล้างได้ปรากฏออกมาจากไฟบูชายัญของความรู้ของรูดร้านี้ มีคำกล่าวว่า: การทำลายล้างผ่านชางก้า ลูกได้เห็นสิ่งชี้บอกของสิ่งนั้นด้วยเช่นกัน นี่คือเวลาที่แท้จริง มีคำกล่าวว่า มียานาวาสชาวยุโรป ฆราวาส และพันดาวาส แต่ชาวบารัตได้ลืมศาสนาของพวกเขา มีรูปภาพของสิ่งนี้ด้วยเช่นกัน แต่ยังไม่มีใครรู้ถึงสิ่งเหล่านั้น เคยมีอาณาจักรของเหล่าเทพแต่ใครได้ให้อาณาจักรนั้นแก่พวกเขา ศาสนาเทพถูกก่อตั้งขึ้นอย่างไร พวกเขาไม่เข้าใจสิ่งนี้เลย ผู้เดียวที่ก่อตั้งศาสนาต่อมาก็ได้อธิบายเกี่ยวกับสิ่งนั้น ไม่มีใครอื่นสามารถอธิบายประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของโลก และไม่สามารถมีใครอื่นให้ความรู้ของสามโลก เวลานี้ลูกได้เข้าใจกับบทบาทของทุกคนแล้ว พวกเขาจะมาในเวลาของตนเองเพื่อเล่นบทบาทของพวกเขา เมื่อลูกก้าวหน้าไปคำยกย่องของลูกจะเพิ่มพูนขึ้น การขยายตัวจะเกิดขึ้นอย่างเร็ว และดังนั้นลูกก็จะต้องสร้างอาคารที่ใหญ่มาก นี่คือบทบาทในละคร ลูกเข้าใจว่าลูกๆมากมายจะมา พวกเขาจะเฝ้าแต่เพิ่มพูนขึ้น พวกเขาจะมาเพื่อรับคำสอน ผู้อื่นมากมายจะมาเพียงแต่มองไปรอบๆ หากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษามา, ลูกต้องอธิบายความรู้กับเขาอย่างดีด้วย ของเราคือประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของโลก ไม่มีใครเข้าใจวงจรของทั้งกัลปะ เวลานี้ได้มีการทำให้ลูกเป็นนายของสมุทรแห่งความรู้โดยมหาสมุทรแห่งความรู้ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ลูกต้องศึกษาประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ที่ไม่มีขีดจำกัดและสอนผู้อื่น เพื่อที่ลูกจะได้รับเครื่องประดับ ลูกต้องกลายเป็นเทวดานางฟ้าที่บริสุทธิ์

2. สติปัญญาของผู้ที่รอบรู้คือพ่อผู้เดียวเท่านั้น ดังนั้น ทำตามศรีมัทของท่านและกลับมาฉลาด รักษาความซาบซึ้งว่าชีวิตบราห์มินนี้มีคุณค่าอย่างมาก

พร:
ขอให้ลูกเป็นภาพลักษณ์ที่ดึงดูดด้วยการเข้าถึงกลิ่นหอมของความบริสุทธิ์สมบูรณ์ควบคู่ไปกับสีและรูป

โดยกลับมาเป็นบราห์มิน ลูกได้พัฒนาสีและรูปของลูกให้เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม กลิ่นหอมของลูกก็ตามลำดับกันไป เพื่อที่จะกลายเป็นภาพลักษณ์ที่ดึงดูด ควบคู่ไปกับสีและรูป ลูกต้องมีกลิ่นหอมที่บริสุทธิ์ของความบริสุทธิ์สมบูรณ์ด้วยเช่นกัน ความบริสุทธิ์ไม่ได้หมายความเพียงแค่พรหมจรรย์ แต่มันหมายถึงการละวางจากร่างกาย อย่าให้หัวใจของลูกยึดติดกับสิ่งใดนอกจากพ่อ อยู่เป็นโสดในแง่ของร่างกายของลูก อยู่เป็นโสดในความสัมพันธ์ของลูกและอยู่เป็นโสดในสันสการ์ของลูก ดอกกุหลาบทางจิตวิญญาณเท่านั้นที่มีกลิ่นหอมที่จะกลายเป็นภาพลักษณ์ที่ดึงดูด

คติพจน์:
ยอมรับสัจจะที่แท้จริงและนั่นก็จะกลับมาง่ายดายสำหรับลูกที่จะสัมผัสกับความสุขที่เหนือประสาทสัมผัส