21.07.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน พ่อกำลังสอนลูกเพื่อที่จะทำให้ลูกกลายเป็นเทพที่สวยงาม รากฐานของความสวยงามของลูกคือความบริสุทธิ์

คำถาม:
สิ่งชี้บอกของแมลงเม่าที่สังเวยตนเองให้กับเปลวไฟทางจิตคืออะไร?

คำตอบ:
1.แมลงเม่าที่สังเวยตนเองในเปลวไฟรู้จักท่านอย่างถูกต้องแม่นยำอย่างที่ท่านเป็นและพวกเขาจดจำท่านอย่างถูกต้องแม่นยำ 2.การสังเวยตนหมายถึงการกลับมาทัดเทียมกับพ่อ 3.การสังเวยตนหมายถึงการประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรที่สูงกว่าอาณาจักรของพ่อ

เพลง:
เปลวไฟถูกจุดขึ้นในชุมนุมของแมลงเม่า

โอมชานติ
ลูกๆ ทางจิตที่สุดแสนหวานได้ยินบรรทัดนี้ของเพลงแล้ว ใครกำลังอธิบายสิ่งนี้? พ่อทางจิต ท่านเรียกว่าเป็นเปลวไฟด้วยเช่นกัน ท่านได้รับชื่อมากมายหลายชื่อ มีคำยกย่องพ่ออย่างมากมายด้วยเช่นกัน นี่คือคำยกย่องพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดใช่ไหม? พ่อมาเพื่อเป็นเปลวไฟสำหรับลูกๆแมลงเม่า เมื่อแมลงเม่าเห็นเปลวไฟพวกเขาก็สังเวยตนเองในเปลวไฟและละร่างของเขา แมลงเม่ามากมายอุทิศชีวิตตนในเปลวไฟ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทศกาลดีพมาลาตะเกียงมากมายถูกจุดขึ้น ดังนั้นแมลงเล็กๆ มากมายก็ตายในตอนกลางคืน ในเวลานี้ลูกๆรู้ว่าบาบาของเราคือดวงวิญญาณสูงสุด ท่านเรียกว่าฮุดเซ็นด้วยเช่นกัน ท่านสวยงามมากเพราะท่านบริสุทธิ์เสมอ เมื่อดวงวิญญาณกลับมาบริสุทธิ์พวกเขาได้รับร่างกายที่บริสุทธิ์และสวยงามอย่างเป็นธรรมชาติ ดวงวิญญาณคงอยู่อย่างบริสุทธิ์เมื่อพวกเขาอยู่ในดินแดนแห่งความสงบ แรกเริ่มเมื่อพวกเขามาที่นี่เพื่อเล่นบทบาทของเขาพวกเขานั้นสะโตประธานแล้วพวกเขาก็กลับมาสะโต ราโจ และตาโม จากสวยงามพวกเขากลับมาน่าเกลียด นั่นคือพวกเขาไม่บริสุทธิ์ เมื่อดวงวิญญาณบริสุทธิ์พวกเขาพูดว่าเป็นเช่นยุคทองและแล้วพวกเขาก็ได้รับร่างกายของยุคทอง โลกกลับมาเก่าและใหม่ พ่อสูงสุดดวงวิญญาณสูงสุดที่สวยงามผู้ที่ผู้คนเคยร้องเรียก โอ้ ชีพบาบา! ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ผู้ไม่มีตัวตนเวลานี้มาเพื่อเปลี่ยนดวงวิญญาณที่ไม่บริสุทธิ์ให้เป็นดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์และทำให้พวกเขาสวยงาม มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นที่ดวงวิญญาณของผู้ที่มีร่างกายสวยงามในเวลานี้จะบริสุทธิ์ ไม่เลย! แม้ว่าร่างกายของบางคนอาจจะสวยงามแต่ดวงวิญญาณนั้นก็ไม่บริสุทธิ์ ผู้คนในต่างประเทศนั้นสวยงามมาก ลูกรู้ว่าลักษมีและนารายณ์มีความสวยงามของยุคทองในขณะที่ผู้คนที่นี่มีความสวยงามของนรก มนุษย์ไม่รู้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ ได้มีการอธิบายแก่ลูกๆ เท่านั้นว่าความสวยงามที่นี่เป็นไปสำหรับนรก เราทั้งหมดกำลังกลับมามีความสวยงามตามธรรมชาติแห่งสวรรค์ เราจะคงอยู่อย่างสวยงามเช่นนั้นเป็นเวลา 21 ชาติเกิด ความสวยงามที่ผู้คนมีที่นี่จบสิ้นลงในชาติเกิดเดียว เมื่อบาบามาที่นี่ท่านไม่ได้เพียงแค่ทำให้มนุษย์ของโลกนี้สวยงามเท่านั้นท่านทำให้ทั้งโลกสวยงาม ในโลกใหม่ของยุคทองมีเพียงเหล่าเทพที่สวยงามเท่านั้น เวลานี้ลูกกำลังศึกษาเล่าเรียนเพื่อกลายเป็นเช่นพวกเขา พ่อก็เรียกว่าเป็นเปลวไฟด้วยเช่นกัน แต่ในความเป็นจริงท่านคือดวงวิญญาณสูงสุด เช่นที่ลูกแต่ละคนเรียกว่าเป็นดวงวิญญาณดังนั้นท่านก็เรียกว่าเป็นดวงวิญญาณสูงสุดด้วยเช่นกัน ลูกๆ ร้องเพลงสรรเสริญพ่อและพ่อก็สรรเสริญลูก พ่อทำให้ลูกสูงส่งเพื่อที่สถานภาพของลูกจะกลับมาสูงส่งยิ่งกว่าพ่อ ไม่มีใครรู้จักอย่างที่พ่อเป็น พ่อเป็นอะไรหรือพ่อเล่นบทบาทของพ่ออย่างไร เวลานี้ลูกๆ เข้าใจว่าลูกดวงวิญญาณมาจากดินแดนสูงสุดเพื่อเล่นบทบาทของลูก ลูกเคยเป็นของสกุลศูทรและเวลานี้ได้เข้ามาสู่สกุลบราห์มิน นี่คือสกุลของลูก สกุลนี้ไม่ได้เป็นไปสำหรับผู้ที่เป็นของศาสนาอื่น ศาสนาอื่นไม่มีวงศ์สกุล ศาสนาคริสต์มีเพียงวงศ์สกุลเดียว พวกเขายังคงเป็นคริสเตียนต่อไป ใช่ พวกเขากลับมาสะโต ราโจ และตาโมด้วยเช่นกัน มิฉะนั้นสกุลเหล่านี้จะเป็นของลูกเท่านั้น โลกได้ผ่านสภาพของสะโต ราโจ และตาโมด้วยเช่นกัน พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดนั่งที่นี่และอธิบายวงจรโลก พ่อผู้เป็นมหาสมุทรแห่งความรู้และมหาสมุทรของความบริสุทธิ์ตัวท่านเองพูดว่า: พ่อไม่ได้ใช้ชาติเกิด แม้ว่าผู้คนจะเฉลิมฉลองวันเกิดของชีวาพวกเขาไม่รู้ว่าเมื่อใดที่ท่านมา พวกเขาไม่รู้แม้แต่ชีวประวัติของท่าน พ่อพูดว่า: ทุกๆ วงจรพ่อได้อธิบายแก่ลูกว่าพ่อคืออะไร พ่อเป็นอย่างไร บทบาทที่อยู่ในพ่อคืออะไร และวงจรโลกยังคงหมุนไปอย่างต่อเนื่องอย่างไร ลูกรู้ว่าลูกได้กลับมาตาโมประทานในขณะที่ลูกลงบันไดมาเรื่อยๆ ลูกคือผู้ที่ใช้ 84 ชาติเกิด ผู้ที่มาภายหลังต้องผ่านเข้าไปสู่สภาพของสะโต ราโจ และตาโมด้วยเช่นกัน เมื่อลูกกลับมาตาโมประทานทั้งโลกก็กลับมาตาโมประทานและแน่นอนลูกต้องกลับมาสะโตประธานจากตาโมประทาน วงจรโลกนี้ยังคงหมุนต่อไป เวลานี้เป็นยุคเหล็กและหลังจากนี้ยุคทองจะมา ระยะเวลาของยุคเหล็กได้มาถึงตอนสิ้นสุด พ่อพูดว่า: พ่อเข้ามาในร่างกายที่ธรรมดาเช่นเดียวกับที่พ่อได้ทำในวงจรก่อนหน้านี้เพื่อที่จะสอนราชาโยคะแก่ลูกอีกครั้ง ในปัจจุบันนี้มีโยคะมากมาย: โยคะเพื่อที่จะกลายเป็นทนายความ โยคะเพื่อที่จะกลายเป็นวิศวกร ฯลฯ เพื่อที่จะกลายเป็นทนายความโยคะของสติปัญญาจะต้องเชื่อมโยงกับทนายความ พวกเขาคิด: เรากำลังจะเป็นทนายความ ดังนั้นเราจดจำผู้เดียวที่กำลังสอนเรา พ่อของพวกเขานั้นแยกต่างหาก หากเขามีกูรูแล้วเขาก็จะจดจำกูรู อย่างไรก็ตามโยคะของสติปัญญาของเขาจะอยู่กับทนายความ เป็นดวงวิญญาณที่ศึกษาเล่าเรียน เป็นดวงวิญญาณที่กลายเป็นทนายความหรือผู้พิพากษาผ่านร่างกายของเขา เวลานี้ลูกๆกำลังสร้างซันสการ์ภายในตัวลูกเองเพื่อที่จะมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ ลูกมีสำนึกที่เป็นร่างมาเป็นเวลาครึ่งวงจร พ่อพูดว่า: เวลานี้จงมีสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณ! ซันสการ์ของการศึกษาเล่าเรียนอยู่ในดวงวิญญาณ เป็นดวงวิญญาณมนุษย์ที่กลายเป็นผู้พิพากษา เวลานี้เรากำลังจะกลายเป็นเทพ นายของโลก และผู้ที่กำลังสอนเราคือชีพบาบา ดวงวิญญาณสูงสุด ท่านคือมหาสมุทรของความรู้ ความสงบ และความมั่งคั่ง ถาดที่เต็มไปด้วยเพชรพลอยได้ปรากฏขึ้นมาจากทะเล ประเด็นเหล่านั้นที่พ่อต้องกล่าวถึงเป็นของหนทางความเลื่อมใสศรัทธา พ่ออธิบาย: นี่คือเพชรพลอยที่ไม่สูญสลายของความรู้ ลูกกลับมามั่งคั่งอย่างมากด้วยเพชรพลอยแห่งความรู้นี้และลูกได้รับเพชรพลอยมากมายด้วยเช่นกัน เพชรพลอยแต่ละเม็ดมีค่าหลายแสนรูปี เพชรพลอยทำให้ลูกมั่งคั่งอย่างมาก ลูกรู้ว่าบารัตเคยเป็นโลกที่ปราศจากกิเลส เหล่าเทพที่บริสุทธิ์เคยอาศัยอยู่ที่นั่น เวลานี้พวกเขากลับมาไม่บริสุทธิ์และน่าเกลียด นี่คือการพบปะของดวงวิญญาณกับดวงวิญญาณสูงสุด เพียงเมื่อดวงวิญญาณอยู่ในร่างกายเท่านั้นที่พวกเขาสามารถฟังได้ ดวงวิญญาณสูงสุดเข้ามาในร่างกายด้วยเช่นกัน บ้านของดวงวิญญาณและดวงวิญญาณสูงสุดคือดินแดนแห่งความสงบ ไม่มีเสียงหรือการเคลื่อนไหวที่นั่น พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดมาที่นี่เพื่อพบกับลูกๆ ท่านพบกับลูกผ่านร่างกายนี้ ที่นั่นเป็นบ้านที่ซึ่งลูกจะพักผ่อน ในเวลานี้ลูกๆ อยู่ในยุคบรรจบกันที่สูงส่งที่สุด ในขณะที่ที่เหลือในโลกนั้นอยู่ในยุคเหล็ก พ่อนั่งที่นี่และอธิบายสิ่งเหล่านี้ พวกเขามีค่าใช้จ่ายจำนวนมากมายในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา พวกเขาทำรูปภาพมากมาย พวกเขาสร้างวัดที่ใหญ่มาก มิฉะนั้นพวกเขาก็สามารถเก็บรูปภาพของกฤษณะไว้ที่บ้านด้วยเช่นกัน รูปภาพเหล่านั้นราคาถูกมาก ดังนั้นแล้วทำไมพวกเขาจึงไปที่วัดที่อยู่ห่างไกล? นั่นคือหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา วัดเหล่านั้นฯลฯ ไม่ได้คงอยู่ในยุคทอง ผู้คนมีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชา ในยุคเหล็กพวกเขาคือผู้ที่กราบไหว้บูชา เวลานี้ลูกอยู่ในยุคบรรจบกันและกำลังกลายเป็นเทพที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชา เวลานี้ลูกกลายเป็นบราห์มิน ในเวลานี้ร่างสุดท้ายของลูกกำลังทำความเพียรพยายามคือสิ่งที่มีค่าที่สุดของลูก ลูกแต่ละคนได้รับรายได้อย่างมากมายในขณะที่ลูกอยู่ในร่างกาย ลูกกินและดื่มกับพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ลูกเคยร้องเรียกหาท่านด้วยเช่นกัน ลูกจะไม่พูดว่า: ฉันรับประทานกับกฤษณะ ลูกจดจำพ่อ ลูกพูดว่า: ท่านคือแม่และพ่อ เด็กๆ ก็เฝ้าแต่เล่นกับพ่อของเขา ลูกจะไม่พูดว่า: ลูกทั้งหมดคือลูกของกฤษณะ ดวงวิญญาณทั้งหมดเป็นลูกของพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด เป็นดวงวิญญาณที่พูดผ่านร่างกายของเขา: เมื่อท่านมาเราจะรับประทานและเล่นกับท่าน เราจะทำทุกสิ่งกับท่าน ลูกพูดว่า: บัพดาดา ดังนั้นนี่เป็นเช่นครอบครัว เป็นบัพ ดาดา และลูกๆ บราห์มาคือผู้สร้างที่ไม่มีขีดจำกัด พ่อเข้ามาในเขาและนำเขามาเลี้ยงดู บาบาพูดกับเขาว่า: ลูกเป็นของพ่อ นี่คือสิ่งสร้างที่เกิดจากปาก ภรรยาก็ถูกนำมาเลี้ยงดูด้วยเช่นกัน เธอเป็นสิ่งสร้างที่เกิดจากปากด้วยเช่นกัน สามีของเธอจะพูดว่า: เธอคือของฉันและแล้วเขาก็สร้างสิ่งสร้างทางร่างกายกับเธอ ระบบนี้เริ่มขึ้นจากที่ใด? พ่อพูดว่า: พ่อได้นำผู้นี้มาเลี้ยงดู ผ่านท่านพ่อได้นำลูกมาเลี้ยงดู ลูกคือลูกๆ ของพ่อ อย่างไรก็ตามผู้นี้คือผู้ชาย ดังนั้นสรัสวตีได้ถูกนำมาเลี้ยงด้วยเช่นกันเพื่อที่จะดูแลลูกๆ ทั้งหมด ท่านได้รับสมญาของ แม่ เป็นแม่น้ำสรัสวตี แม่น้ำนี้คือแม่ขณะที่พ่อคือมหาสมุทร ผู้นี้ด้วยเช่นกันที่ปรากฏออกมาจากมหาสมุทร การชุมนุมที่ใหญ่โตเกิดขึ้นที่ที่มีการพบกันของแม่น้ำพรหมบุตรกับมหาสมุทร ไม่มีที่อื่นใดที่มีการชุมนุมที่ใหญ่มากเช่นนั้น นี่คือการชุมนุม (เมล่า) ของแม่น้ำ นี่คือการชุมนุม (เมล่า) ของดวงวิญญาณและดวงวิญญาณสูงสุดและได้เกิดขึ้นเมื่อท่านเข้ามาในร่างกาย พ่อพูดว่า: พ่อคือฮุดเซ็น พ่อเข้ามาในผู้นี้ทุกๆ วงจร สิ่งนี้ถูกกำหนดไว้แล้วในละคร เวลานี้วงจรของทั้งโลกอยู่ในสติปัญญาของลูก ระยะเวลาของสิ่งนี้คือ 5000 ปี จากภาพยนตร์ที่ไม่มีขีดจำกัดนี้ พวกเขาสร้างภาพยนตร์ที่มีขีดจำกัด ไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นในอดีตจะกลายเป็นปัจจุบัน ปัจจุบันก็จะกลายเป็นอนาคตซึ่งเรียกว่าอดีต ใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะกลายเป็นอดีต? เวลาได้ผ่านไปนานเท่าไหร่แล้วตั้งแต่ลูกเข้ามาในโลกใหม่? 5000 ปี เวลานี้ลูกแต่ละคนกำลังกลายเป็นผู้ที่ควงกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเอง ลูกอธิบายว่าแรกเริ่มลูกเคยเป็นบราห์มินและแล้วก็ได้กลายเป็นเทพ ในเวลานี้ลูกๆ กำลังได้รับมรดกของดินแดนแห่งความสงบและดินแดนแห่งความสุขของลูกจากพ่อ พ่อมาและก่อตั้งสามศาสนาในเวลาเดียวกันและแล้วท่านดลใจให้เกิดการทำลายล้างของทุกศาสนาอื่นทั้งหมด ลูกได้พบกับสัตกูรู พ่อผู้ที่จะนำลูกกลับบ้าน ลูกร้องเรียก: นำเราไปสู่การหลุดพ้น! ปล่อยให้ร่างนี้ตาย! แสดงให้ฉันเห็นถึงวิธีละร่างของฉันและไปสู่ดินแดนแห่งความสงบ เหตุนี้เองผู้คนจึงไปหากูรู อย่างไรก็ตามกูรูเหล่านั้นไม่สามารถทำให้ลูกละร่างของลูกและพาลูกไปกับพวกเขาได้ เพียงพ่อผู้เดียวคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ดังนั้นเมื่อท่านมาอย่างแน่นอนที่ดวงวิญญาณจะถูกทำให้บริสุทธิ์ เพียงพ่อเท่านั้นที่ได้รับการเรียกว่าความตายแห่งความตายทั้งหมด ความตายที่ยิ่งใหญ่ ท่านทำให้ทุกคนละร่างของพวกเขาและนำพวกเขากลับบ้าน ผู้นี้คือผู้นำทางสูงสุด ท่านนำดวงวิญญาณทั้งหมดกลับบ้าน ร่างกายเหล่านี้สกปรกและเราต้องการที่จะกลับมาเป็นอิสระจากบ่วงพันธะของร่างกาย ขณะที่เราละร่างของเราเราสามารถกลับมาเป็นอิสระจากบ่วงพันธะของร่างกาย เวลานี้ลูกกำลังได้รับการปลดปล่อยจากบ่วงพันธะของปีศาจและถูกนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่สูงส่งของความสุข ลูกรู้ว่าลูกจะไปสู่ดินแดนแห่งความสุขผ่านดินแดนแห่งความสงบ ลูกรู้ด้วยเช่นกันว่าและลูกจะมาสู่ดินแดนแห่งความทุกข์ได้อย่างไร พ่อมาเพื่อทำให้ลูกสวยงามจากน่าเกลียด พ่อพูดว่า: พ่อคือพ่อที่เชื่อฟังอย่างแท้จริงของลูกด้วยเช่นกัน พ่อเชื่อฟังลูกๆ ของเขาเสมอ พ่อรับใช้ลูกอย่างมาก! พ่อใช้เงินอย่างมากเพื่อการศึกษาของลูกและแล้วพ่อก็ให้ทรัพย์สมบัติและข้าวของทั้งหมดแก่ลูกๆ ของเขาและไปหากับผู้ที่เคร่งครัดในศาสนา พ่อทำให้ลูกๆนั้นสูงส่งยิ่งกว่าตัวท่านเอง พ่อนี้พูดด้วยเช่นกันว่า: พ่อทำให้ลูกกลายเป็นนายทั้งสองทาง ลูกกลายเป็นนายของโลกและเป็นนายของบราห์มันด้วยเช่นกัน ลูกได้รับการกราบไหว้บูชาในสองทาง: ลูกได้รับการกราบไหว้บูชาในฐานะดวงวิญญาณและได้รับการกราบไหว้บูชาในฐานะที่เป็นสกุลเทพด้วยเช่นกัน พ่อได้รับการกราบไหว้บูชาเพียงทางเดียวเท่านั้นในรูปของชีวาลิงกัม พ่อไม่ได้กลายเป็นราชา พ่อรับใช้ลูกอย่างมาก! ดังนั้นเหตุใดลูกถึงลืมพ่อเช่นนี้? โอดวงวิญญาณ! จงพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อเพื่อที่บาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้อง ลูกมาหาใคร? บัพผู้เป็นพ่อก่อนแล้วจึงดาด้า เริ่มแรกมีพ่อและจากนั้นก็เป็นปู่ของปู่อดิเทพ,อาดัม เพราะมีมากมายหลายชั่วคน จะมีใครเรียกชีพบาบาว่าเป็นปู่ของปู่หรือไม่? ท่านทำให้ลูกสูงส่งในทุกๆ ประเด็น ลูกได้พบบาบาเช่นนั้น! ดังนั้นเหตุใดลูกจึงลืมท่าน! ลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ได้อย่างไรหากลูกลืมท่าน? พ่อแสดงให้ลูกเห็นวิธีที่จะกลับมาบริสุทธิ์ ด้วยการจดจำนี้ที่อัลลอยด์จะถูกขจัดออกไปจากลูก พ่อพูดว่า: ลูก ลูกที่น่ารักและสุดแสนหวานละทิ้งสำนึกที่เป็นร่างและกลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์ด้วยเช่นกัน ตัณหาราคะคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุด กลับมาบริสุทธิ์ในชาติเกิดเดียวนี้เพื่อเห็นแก่พ่อ พ่อทางร่างกายก็จะพูดด้วยเช่นกันว่า: อย่าได้ทำการกระใดที่สกปรก รักษาเกียรติของหนวดเคราของพ่อ (รักษาเกียรติของพ่อ) พ่อเหนือโลกพูดด้วยเช่นกัน: พ่อมาเพื่อชำระลูกให้บริสุทธิ์ ดังนั้นอย่าทำให้หน้าของลูกสกปรกมิฉะนั้นลูกจะเป็นเหตุที่ทำให้เกียรติของพ่อสูญเสียไป เกียรติของบราห์มินทั้งหมดและพ่อจะสูญเสียไป บางคนคนเขียนว่า: บาบา ฉันได้ล้มลงและทำให้ใบหน้าของฉันสกปรก พ่อพูดว่า: พ่อมาเพื่อทำให้ลูกสวยงามและลูกก็ทำให้ใบหน้าของลูกสกปรก! เพื่อที่จะกลับมาสวยงามเสมอลูกต้องทำความเพียรพยายาม อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ความเพียรพยายามสุดท้ายด้วยร่างกายของลูกคือสิ่งที่มีค่าที่สุดของลูก ลูกต้องหารายได้อย่างมากมายด้วยร่างกายนี้รับประทานและดื่มกับพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดและมีประสบการณ์ของทุกความสัมพันธ์กับท่าน

2. อย่าได้ทำการกระทำใดๆเช่นนั้นที่จะทำให้สูญเสียเกียรติของครอบครัวบราห์มินและของพ่อ มีสำนึกเป็นดวงวิญญาณและกลับมาบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ โดยการจดจำระลึกถึงขจัดอัลลอยด์เก่าทั้งหมดออกจากลูกดวงวิญญาณ

พร:
ขอให้ลูกเป็นผู้สังเกตการณ์ที่ละวางในขณะที่ได้เห็นฉากแห่งความทุกข์และความไม่สงบในโลกยุคเหล็กด้วยการวางเฉยที่ไม่มีขีดจำกัด

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโลกยุคเหล็ก ลูกจะอยู่ในสภาพที่กำลังขึ้นเสมอ สำหรับโลกที่มีเสียงร้องของความทุกข์ในขณะที่สำหรับลูกมีเสียงร้องของชัยชนะ ลูกไม่กลัวสถานการณ์ใด ๆ เพราะลูกพร้อมแล้วล่วงหน้า ลูกเห็นเกมทุกประเภทอย่างเป็นผู้สังเกตการณ์ที่ละวาง ไม่ว่าจะมีใครบางคนกำลังร้องไห้หรือร้องออกมาเสียงดังก็มีความพอใจในการเฝ้าดูในฐานะผู้สังเกตการณ์ละวาง ผู้ที่สังเกตการณ์ฉากแห่งความทุกข์และความไม่สงบของโลกยุคเหล็กในฐานะผู้สังเกตการณ์ละวางจะกลายเป็นผู้ที่วางเฉยที่ไม่มีขีดจำกัด

คติพจน์:
ไม่ว่าลูกต้องการจะเตรียมดินประเภทใดก็ตาม พร้อมกับการรับใช้ด้วยคำพูดรับใช้ด้วยทัศนคติของลูกด้วยเช่นกัน