21.11.19       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ลูกชายแสดงให้เห็นพ่อ ละทิ้งการทำตามการกำหนดของจิตใจของลูกและทำตามศรีมัท แล้วเมื่อนั้นลูกก็จะสามารถแสดงให้เห็นพ่อ(เปิดเผยพ่อ)ได้

คำถาม:
ลูกประเภทใดที่พ่อต้องปกป้องอย่างแน่นอน?

คำตอบ:
ลูกๆที่ซื่อสัตย์จะได้รับการปกป้องอย่างแน่นอน หากใครบางคนไม่ได้รับการปกป้องจะต้องมีความผิดประเภทใดประเภทหนึ่งอยู่ภายในตัวเขาอย่างแน่นอน การขาดเรียนหรือมีความสงสัยนั่นหมายความว่ามีความผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ภายใน และแล้วมายาจะทำให้พลาดพลั้งและล้มลง

คำถาม:
มายาเป็นแม่เหล็กดึงดูดลูกคนไหน?

คำตอบ:
มายาเป็นเหมือนแม่เหล็กสำหรับผู้ที่ถูกดึงดูดด้วยความงดงามของเธอ ลูกผู้ที่ทำตามศรีมัทจะไม่ถูกดึงดูด

โอมชานติ
พ่อทางจิตนั่งอยู่ที่นี่และอธิบายให้กับลูกๆ ทางจิต ลูกๆมีศรัทธาว่าพ่อทางจิตกำลังสอนลูกๆทางจิต และยังได้รับการจดจำในทำนองนี้ว่า ดวงวิญญาณอยู่แยกห่างจากดวงวิญญาณสูงสุดมาเป็นเวลานาน ดวงวิญญาณและดวงวิญญาณสูงสุดไม่ได้อยู่แยกกันในโลกที่ไร้ตัวตน ที่นั่นทุกคนอยู่ด้วยกัน ถ้าพวกเขาอยู่แยกกันก็หมายความว่าพวกเขามาจากที่นั่นเพื่อเล่นบทบาทของตนเอง จากที่สโตประธาน พวกเขาก็ลงมาที่นี่เรื่อยๆ แล้วก็กลับมาตโมประธาน พวกเขาร้องเรียกหา โอ้ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ได้โปรดมา และชำระเราให้บริสุทธิ์ด้วย! พ่อก็พูดอีกว่า พ่อมาทุกๆ 5,000 ปี วงจรของโลกนี้คือ 5,000 ปี ก่อนหน้านี้ลูกไม่รู้เรื่องนี้ เมื่อชีพบาบาอธิบาย ท่านจะอธิบายผ่านร่างกายของใครบางคนอย่างแน่นอน ท่านไม่ได้มีเสียงมาจากข้างบน ไม่มีเรื่องของพลังหรือการดลใจใดๆ ลูกดวงวิญญาณเข้ามาในร่างกายแล้วก็สนทนา ในทำนองเดียวกัน พ่อพูดว่า พ่อให้คำแนะนำและแนวทางปฏิบัติผ่านร่างกาย อย่างไรก็ตามยิ่งพวกเขาทำตามมากแค่ไหน พวกเขาก็จะยิ่งได้รับประโยชน์มากเท่านั้น ไม่ว่าลูกจะทำตามศรีมัทหรือไม่ ไม่ว่าลูกจะฟังครูหรือไม่ ลูกก็เพียงแค่นำมาซึ่งคุณประโยชน์หรือเสียประโยชน์มาให้กับตนเองเท่านั้นเอง หากลูกไม่ศึกษาเล่าเรียนแล้ว ลูกก็จะสอบตกแน่นอน ผู้เดียวนี้ยังอธิบายด้วยว่า ลูกต้องเรียนรู้จากชีพบาบา แล้วสอนผู้อื่น พ่อโชว์ลูกชาย ไม่ใช่เรื่องของพ่อทางร่างกาย ผู้เดียวนั้นคือพ่อทางจิตวิญญาณ ลูกเข้าใจว่ายิ่งลูกทำตามศรีมัทมากเท่าใด ลูกก็จะยิ่งรับสิทธิ์ในมรดกมากเท่านั้น ผู้ที่ทำตามคำแนะนำอย่างเต็มที่ก็จะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง ผู้ที่ไม่ทำตามคำแนะนำก็จะไม่ได้รับสถานภาพที่สูง พ่อพูดว่า จงจดจำพ่อ แล้วบาปของลูกจะถูกตัดออกไป ลูกได้สะสมบาปไว้อย่างมากมายในอาณาจักรของราวัณ ลูกกลายเป็นดวงวิญญาณบาปด้วยการยุ่งเกี่ยวกับกิเลส แน่นอนว่ามีดวงวิญญาณบริสุทธิ์ ดวงวิญญาณบุญและดวงวิญญาณบาป ดวงวิญญาณบาปไปก้มกราบอยู่เบื้องหน้าดวงวิญญาณบุญ ผู้คนไม่รู้ว่าเทพผู้ที่เป็นดวงวิญญาณบุญใช้ชาติเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าและก็กลายเป็นดวงวิญญาณบาป พวกเขาเชื่อว่าเทพเหล่านั้นเป็นดวงวิญญาณบุญอยู่เสมอ พ่ออธิบายว่าด้วยการใช้ชาติเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า พวกเขาก็ลงมาจากสภาพสโตประธานมาสู่สภาพตโมประธาน เมื่อพวกเขากลายเป็นดวงวิญญาณบาปโดยสิ้นเชิงพวกเขาก็ร้องเรียกหาพ่อ เมื่อพวกเขาเป็นดวงวิญญาณบุญ พวกเขาไม่จำเป็นต้องมีการจดจำระลึกถึง ดังนั้นลูกๆต้องอธิบายสิ่งนี้และทำงานรับใช้ พ่อจะไม่ไปบอกเล่าสิ่งนี้ให้กับทุกคน ลูกๆที่มีค่าต่องานรับใช้ดังนั้นลูกควรจะไป นับวันมนุษย์ก็กลายเป็นเช่นปีศาจไปเรื่อยๆ เนื่องจากไม่ได้ตระหนักถึงสิ่งนั้นได้ พวกเขาไม่ลังเลที่จะพูดสิ่งไร้สาระเหมือนขยะมากมาย ผู้คนพูดว่าพระเจ้าของกีตะคือกฤษณะ ลูกอธิบายว่าเขาเป็นมนุษย์และถูกเรียกว่าเทพ กฤษณะไม่สามารถเรียกว่าพ่อได้ ที่นี่ทุกคนจดจำพ่อ ไม่มีใครอื่นใดที่สามารถเป็นพ่อของดวงวิญญาณได้ ประชาบิดาบราห์มาผู้นี้ก็ยังพูดว่า ลูกต้องจดจำพ่อผู้ที่ไม่มีตัวตน ผู้นี้คือพ่อที่มีตัวตน มีการอธิบายไว้อย่างมาก แต่เป็นเพราะบางคนไม่เข้าใจอย่างเต็มที่จึงเดินผิดทางและเข้าป่าไป พ่อแสดงหนทางไปสู่สวรรค์ให้กับลูกๆ ด้วยเหตุนี้บางคนจึงมุ่งหน้าไปป่า พ่ออธิบายว่าราวัณคือผู้ที่พาลูกไปสู่ป่า ลูกพ่ายแพ้มายา ลูกลืมหนทางนั้น แล้วก็กลายเป็นหนามของป่าแห่งนั้น แล้วลูกก็จะไปสวรรค์ในภายหลัง ลูกมาที่นี่เพื่อทำความเพียรพยายามที่จะไปสวรรค์ ยุคเงินไม่สามารถถูกเรียกว่าสวรรค์ได้ มันลดลงไป 25% นั่นถือว่าเป็นคะแนนที่สอบตก ลูกมาที่นี่เพื่อออกจากโลกเก่าและไปสู่โลกใหม่ โลกยุคเงินไม่สามารถถูกเรียกว่าโลกใหม่ได้ ผู้ที่สอบตกจะไปที่นั่นเพราะพวกเขาไม่ทำตามหนทางที่ถูกต้อง พวกเขาขึ้นๆ ลงๆ อย่างต่อเนื่อง ลูกตระหนักรู้ว่าลูกไม่ได้มีการจดจำระลึกถึงที่ลูกควรมี ผู้ที่กลายเป็นผู้อาศัยในสวรรค์คือผู้ที่สอบผ่านด้วยคะแนนดีๆ และผู้ที่กลายเป็นผู้อาศัยในยุคเงินคือผู้ที่สอบตก ลูกกำลังกลายมาเป็นผู้อาศัยในสวรรค์จากที่เป็นผู้อาศัยในนรก มิฉะนั้นแล้วลูกจะถูกเรียกว่าเป็นผู้ที่สอบตก ในการศึกษาทางโลกพวกเขาต้องเรียนซ้ำชั้นหนึ่งปี ในสิ่งนี้ไม่มีเรื่องของการเรียนซ้ำชั้น ชาติแล้วชาติเล่า,วงจรแล้ววงจรเล่าลูกผ่านการสอบแบบเดียวกันที่ลูกเคยผ่านในวงจรก่อนหน้านี้ ความลับของละครนี้ต้องเข้าใจกันเป็นอย่างดี บางคนเชื่อว่าพวกเขาจะไม่สามารถอยู่ที่นี่ต่อไปได้ สำหรับคนแก่บางคน ลูกต้องจับมือพวกเขาในขณะที่พวกเขาเดิน มิฉะนั้นพวกเขาก็จะล้มลง อย่างไรก็ตาม ถ้าสิ่งนี้ไม่อยู่ในโชคของพวกเขาแล้ว ไม่ว่าลูกจะเน้นย้ำให้พวกเขากลับมาเป็นดอกไม้มากเท่าใด พวกเขาก็ไม่กลายเป็นเช่นนั้นได้ ดอกอั๊กก็เป็นดอกไม้เช่นกัน แต่หนามเหล่านั้นก็ยังทิ่มแทง พ่ออธิบายให้แก่ลูกๆเป็นอย่างมาก ชีวาที่ลูกเคยกราบไหว้บูชาเมื่อวานนี้ วันนี้กำลังสอนลูกๆ ในทุกสถานการณ์จะเน้นว่าลูกต้องพยายาม จะเห็นได้ว่ามายาทำให้ดอกไม้ที่ดีมากตกลงมา เธอหักกระดูกของพวกเขาและก็ถูกเรียกว่าผู้ทรยศ ผู้ที่ออกจากอาณาจักรหนึ่งไปยังอาณาจักรหนึ่งถูกเรียกว่าคนทรยศ พ่อพูดว่าผู้ที่เป็นของพ่อแล้วไปเป็นของมายาก็เรียกว่าผู้ทรยศ กิจกรรมของพวกเขากลายเป็นเช่นนั้น เวลานี้พ่อมาเพื่อปลดปล่อยลูกออกจากมายา ลูกบางคนพูดว่ามายาทรงพลังมาก เธอดึงพวกเขาไปอยู่ข้างเธอ มายาเป็นเช่นแม่เหล็ก ในเวลานี้เธอใช้รูปแบบของแม่เหล็ก จำนวนของความงามในโลกนี้เพิ่มขึ้นอย่างมาก ก่อนหน้านี้ภาพยนตร์เหล่านั้น ฯลฯ ยังไม่มี สิ่งเหล่านั้นได้รับการประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาใน 100 ปีที่ผ่านมานี้ บาบามีประสบการณ์ ดังนั้นลูกๆต้องเข้าใจความลับอันลึกล้ำของละครนี้อย่างชัดเจนมาก ทุกสิ่งถูกกำหนดไว้อย่างถูกต้องแม่นยำ ราวกับว่าสถานที่นี้กลายเป็นเช่นสวรรค์ในช่วงร้อยปีที่ผ่านมาสำหรับการต่อต้านของลูก ดังนั้นจึงเป็นที่เข้าใจได้ว่าสวรรค์จะมาถึงในไม่ช้านี้ วิทยาศาสตร์ก็มีประโยชน์อย่างมากมายเช่นกัน ซึ่งให้ความสุขอย่างมากมาย เพื่อที่จะให้ความสุขนั้นกลายเป็นความสุขที่ถาวร โลกเก่านี้จะต้องถูกทำลาย ความสุขของยุคทองอยู่ในโชคของบารัตเท่านั้น ผู้อื่นจะมาในภายหลังเมื่อหนทางของการกราบไหว้บูชาเริ่มขึ้น เมื่อผู้คนของบารัตตกต่ำ จากนั้นผู้ที่อยู่ในศาสนาอื่นๆจะลงมาตามลำดับกันไป บารัตค่อยๆตกต่ำลงมาสู่พื้นดิน จากนั้นก็จะต้องกลับขึ้นไปใหม่ ที่นี่เช่นกันลูกขึ้นไปแล้วก็ตกต่ำลงมา ผู้คนตกต่ำอย่างมาก อย่าได้ถามเลย! บางคนแม้กระทั่งก็ยังไม่เชื่อว่าบาบากำลังสอนพวกเขาอยู่ ลูกบางคนที่มีประโยชน์มากผู้ที่พ่อยกย่องก็ยังถูกจับด้วยกรงเล็บของมายา มีการต่อสู้แบบมวยปล้ำ มายาต่อสู้ในลักษณะเดียวกัน เธอน็อคลูกล้มลงไป เมื่อลูกก้าวหน้าต่อไป ลูกจะตระหนักรู้ในทุกสิ่งต่อไป มายาทำให้ลูกหลับไปอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามพ่อพูดว่า เมื่อลูกได้ยินความรู้เพียงครั้งเดียว ลูกจะไปสวรรค์อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามลูกจะไม่สามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพได้ ไม่ว่าความเพียรพยายามใดก็ตามที่ลูกได้ทำในวงจรก่อนหน้านี้ หรือหากลูกล้มเหลวพลาดพลั้งในขณะที่ทำความเพียรพยายาม ลูกก็จะขึ้นและลงในลักษณะเดียวกันในเวลานี้ มีชัยชนะและความพ่ายแพ้ ทุกสิ่งสำหรับลูกๆขึ้นอยู่กับการจดจำระลึกถึง ลูกๆได้รับสมบัติที่ไร้ขีดจำกัดเหล่านี้ ผู้คนเหล่านั้นล้มละลายและสูญเสียเงินหลายแสน บางคนมั่งคั่งหลายแสน แต่นั่นก็เป็นเพียงแค่ชาติเกิดเดียวเท่านั้น พวกเขาจะไม่มีทรัพย์สมบัติทั้งหมดนั้นในชาติเกิดต่อไป มีความทุกข์ทรมานมากมายของบัญชีกรรมด้วยเช่นกัน ที่นั่นในสวรรค์ไม่มีเรื่องของความทุกข์ทรมานสำหรับกรรมของลูก ในเวลานี้ลูกสะสมอย่างมากมายสำหรับ 21 ชาติเกิด ผู้ที่ทำความเพียรพยายามอย่างเต็มที่จะประกาศสิทธิ์ในมรดกของสวรรค์อย่างเต็มที่ ควรคงอยู่ในสติปัญญาของลูกว่าลูกกำลังประกาศสิทธิ์ในมรดกแห่งสวรรค์อย่างแท้จริง ลูกต้องไม่คิดถึงความตกต่ำลงมาของลูกอีกครั้ง ลูกได้ลงมามากที่สุดและเวลานี้ลูกต้องขึ้นไปสูงอีกครั้ง ความเพียรพยายามยังคงเกิดขึ้นโดยเป็นอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง พ่ออธิบายว่า ดูสิว่ามายามีพลังมากเพียงใด! มนุษย์มีความไม่รู้มากมาย เพราะความไม่รู้นั้น พวกเขาจึงพูดว่าพ่ออยู่ทั่วไปในทุกหนแห่ง บารัตเคยเป็นชั้นหนึ่ง! ลูกเข้าใจว่าลูกเคยเป็นเช่นนั้น และเวลานี้ลูกกำลังกลายเป็นเช่นนั้นอีกครั้ง มีการสรรเสริญเทพเหล่านี้มากมาย แต่นอกจากลูกๆแล้วไม่มีใครรู้จักพวกเขา ลูกๆเท่านั้นที่รู้ว่าพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด มหาสมุทรแห่งความรู้ มาและสอนพวกเรา แม้กระนั้นมายาก็ทำให้หลายคนมีความสงสัย แล้วพวกเขาก็ไม่หยุดพูดโกหกและคดโกง ด้วยเหตุนี้พ่อจึงพูดว่า จงเขียนชาร์ตของลูกอย่างซื่อสัตย์ อย่างไรก็ตามเพราะจิตสำนึกที่เป็นร่างบางคนก็ไม่บอกความจริง ดังนั้นนั่นก็จะกลายเป็นบาปเช่นกัน เราควรบอกความจริง มิฉะนั้นแล้วจะมีการลงโทษอย่างมากมาย มีการลงโทษอย่างมากมายในกรงขังของครรภ์ด้วยเช่นกัน พวกเขาร้องไห้อยู่ในความทุกข์ระทมว่าพวกเขาจะไม่ทำสิ่งนั้นอีกต่อไป มันก็เหมือนกับว่าเมื่อมีคนถูกตี เขาก็จะขออภัยอยู่เรื่อยๆ แม้หลังจากถูกลงโทษแล้ว พวกเขาก็ยังคงทำเช่นเดิม เวลานี้ ลูกๆ เข้าใจแล้วว่าอาณาจักรของมายาเริ่มต้นขึ้นเมื่อไร พวกเขายังคงทำบาปอยู่เรื่อยๆ พ่อเห็นว่าลูกๆไม่ได้กลับมาอ่อนหวานมากหรือนุ่มนวลและอ่อนโยน พ่อเคลื่อนไปในขณะที่มีความนุ่มนวลและอ่อนโยนเหมือนเด็ก เพราะท่านยังคงเคลื่อนต่อไปเรื่อยๆตามละคร ท่านพูดว่า สิ่งใดก็ตามเกิดขึ้นคือชะตากรรมของละคร ท่านยังคงอธิบายด้วยว่าสิ่งเดียวกันนี้ไม่ควรเกิดขึ้นอีกในอนาคต ที่นี่ทั้งบัพและดาดาอยู่ด้วยกัน คำแนะนำของดาดาเป็นของเขาเอง และคำแนะนำของพระเจ้าก็เป็นของท่านเอง ลูกควรเข้าใจว่าใครกำลังให้คำแนะนำเหล่านี้แก่ลูก ผู้นี้ก็เป็นพ่อด้วยเช่นกันใช่ไหม? ลูกควรฟังพ่อ บาบาคือบาบาอาวุโส และด้วยเหตุนี้บาบาจึงพูดว่า จงคิดอยู่เสมอว่าชีพ บาบากำลังอธิบายให้แก่ลูก หากลูกไม่เข้าใจสิ่งนี้ ลูกจะไม่สามารถประกาศสิทธิ์ในสถานะภาพได้ ตามแผนของละครมีทั้งพ่อและดาดาด้วย ลูกๆได้รับศรีมัทของพ่อ มายาเป็นเช่นนั้นที่เธอทำให้มหาวีระที่แข็งแกร่งทำผิด ดังนั้นจึงเป็นที่เข้าใจได้ว่าคนเหล่านั้นไม่ได้ทำตามคำแนะนำและแนวทางปฏิบัติของพ่อ พวกเขาเองก็รู้สึกเช่นกันว่าพวกเขากำลังทำตามคำสั่งเช่นปีศาจร้ายของตนเอง ผู้เดียวที่ให้ศรีมัทกับลูกๆ มาปรากฏอยู่ที่นี่แล้วในขณะนี้ คำแนะนำของท่านคือคำแนะนำของพระเจ้า พ่อเองพูดว่า ถ้าลูกได้รับคำแนะนำ(ที่ผิด) เช่นนั้นจากผู้นี้แล้ว พ่อก็จะนั่งอยู่ที่นี่เพื่อแก้ไขสิ่งนั้นให้ถูกต้อง พ่อมาใช้พาหนะของเขา เพราะพ่อมาใช้พาหนะของเขาเขาจึงถูกดูหมิ่น มิฉะนั้นก่อนหน้านี้เขาไม่เคยถูกดูหมิ่นเลย เขาถูกดูหมิ่นอย่างมากเพราะพ่อ ดังนั้นพ่อจึงต้องดูแลเขาด้วยเช่นกัน พ่อจะปกป้องเขาอย่างแน่นอน เช่นเดียวกับที่พ่อปกป้องลูกๆของเขา ยิ่งลูกมีความซื่อสัตย์มากเท่าไร ลูกก็จะยิ่งได้รับการปกป้องมากเท่านั้น ลูกที่ไม่มีสัจจะจะไม่ได้รับการคุ้มครอง การลงโทษของพวกเขาถูกกำหนดไว้ตลอดกาล เหตุนี้เองพ่อจึงพูดว่า มายาจับจมูกของลูกไว้ แล้วลูกก็หมดแรง ลูกบางคนมีความรู้สึกว่ามายากำลังกินพวกเขาอยู่ และดังนั้นพวกเขาจึงหยุดศึกษาเล่าเรียน พ่อพูดว่า จงตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างแน่นอน ถ้ามีใครบางคนถูกตำหนิสำหรับบางสิ่ง เพียงจำไว้ว่า ไม่ว่าแต่ละคนจะทำอะไร เขาจะได้รับผลของสิ่งนั้นในอนาคตเพราะเวลานี้โลกกำลังเปลี่ยนแปลง มายาทำให้ลูกสะดุดล้มในลักษณะเช่นนั้นที่ลูกไม่มีความสุข แล้วลูกก็ร้องเรียก: บาบา ลูกไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น! ในสนามรบลูกจะต้องอยู่อย่างระมัดระวังเป็นอย่างมากที่ไม่มีใครทำให้ลูกล้มลงได้ อย่างไรก็ตามผู้ที่มีพละกำลังมากกว่าก็จะทำให้ผู้ที่อ่อนแอกว่าล้มลง แล้วพวกเขาก็จะทำเช่นนั้นอีกในวันต่อไป การต่อสู้กับมายานี้จะดำเนินต่อไปจนถึงวันสุดท้าย พวกเขาจะขึ้นๆ ลงๆ อยู่เรื่อยๆ ลูกบางคนไม่พูดความจริง พวกเขากลัวที่จะสูญเสียเกียรติอย่างมากและคิดว่า บาบาจะพูดอะไร? ถ้าลูกไม่บอกความจริงลูกจะไม่สามารถก้าวหน้าต่อไปได้ สำนึกของลูกจะเฝ้าแต่กัดกร่อนอยู่ภายในและจากนั้นก็เติบโต บางคนไม่เคยพูดความจริงด้วยตนเองเลย บางครั้งมีคนสองคนที่เกี่ยวข้อง แต่ลูกรู้สึกว่าอีกคนหนึ่งจะบอกบาบาเกี่ยวกับเรื่องนั้น ดังนั้นลูกจึงมาบอกบาบาเอง มายาทรงพลังมาก สิ่งนี้เข้าใจได้ว่าเป็นเพราะพวกเขาไม่มีสถานภาพที่สูงอยู่ในโชคของพวกเขาที่พวกเขาซ่อนเร้นบางสิ่งจากศัลยแพทย์ ด้วยการปิดบังสิ่งนั้นไว้ ความเจ็บป่วยก็ไม่ถูกขจัดออกไปได้ ยิ่งลูกซ่อนสิ่งนั้นไว้มากเท่าไร ลูกก็จะยิ่งตกต่ำลงมาเรื่อยๆมากเท่านั้น มีวิญญาณปีศาจร้ายอยู่ในทุกคน ลูกจะยังคงมีสายตาอาชญากรอยู่จนกว่าลูกไปถึงสภาพที่อยู่เหนือบ่วงกรรมของตนเอง ศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือตัณหาราคะ หลายคนพลาดพลั้งและตกต่ำลงมา บาบาอธิบายซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า ลูกต้องไม่จดจำผู้มีร่างกายใดๆ ไม่มีใครนอกจากชีพบาบาเท่านั้น บางคนมีการจดจำที่มั่นคงมากที่พวกเขาไม่เคยจดจำผู้อื่นเลย ภรรยาที่สวามิภักดิ์อย่างมากจะไม่มีสติปัญญาที่ไม่บริสุทธิ์ อัจชะ

ถึงลูกๆที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รัก ที่จากหายไปนาน และได้พานพบอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้าจากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูด นมัสเต กับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ผู้เดียวที่กำลังสอนพวกเราคือพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดผู้เป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ อย่ามีความสงสัยใดเกี่ยวกับสิ่งนี้ จงเลิกพูดโกหกและคดโกง และรักษาชาร์ตด้วยความซื่อสัตย์ อย่ามีสำนึกที่เป็นร่างหรือเป็นผู้ทรยศ

2.เก็บละครไว้ในสติปัญญาของลูกและกลับมาอ่อนหวานและนุ่มนวล(ถ่อมตน)อย่างมากเช่นเดียวกับพ่อ อย่าแสดงความหยิ่งยโสใดๆ หยุดทำตามการกำหนดของตนเอง และทำตามคำแนะนำสั่งสอนที่สูงส่งของพ่อผู้เดียว

พร:
ขอให้ลูกกลายเป็นรูปรวมและสัมผัสกับการได้รับความร่วมมือโดยการรักษาความเป็นมิตรของมิตรร่วมทางของลูกไว้อย่างสม่ำเสมอ

คงอยู่ในรูปรวมอยู่เสมอ นั่นคือตัวลูกและพ่อ ในลักษณะเช่นนั้นที่ไม่มีใครสามารถแยกลูกออกไปได้ อย่าคิดว่าตนเองอยู่คนเดียว บัพดาดาผู้ที่ปฏิบัติตามความรับผิดชอบของความเป็นมิตรคือมิตรร่วมทางของลูกตลอดไป เมื่อลูกพูดว่า บาบา บาบาก็จะปรากฏตัว ฉันเป็นของบาบาและบาบาเป็นของฉัน บาบาให้ความร่วมมือในงานรับใช้ทุกรูปแบบที่ลูกทำ ลูกเพียงแค่ต้องรักษาความซาบซึ้งทางจิตวิญญาณของรูปรวมของลูกไว้

คติพจน์:
เมื่อมีความสมดุลของงานรับใช้และความก้าวหน้าของตนเอง ลูกจะประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ