21-11-2020 มอร์นิ่ง มูร์ลี โอม ชานติ บัพดาดา มธุบัน


ลูกๆ ที่แสนหวาน ยุคแห่งการบรรจบพบกันนี้เป็นเวลาที่เป็นสิริมงคลในการกลับมาสูงส่งที่สุด เพราะเป็นในเวลานี้ที่พ่อสอนการศึกษาแก่ลูกที่จะเปลี่ยนลูกจากมนุษย์ธรรมดาให้กลายเป็นนารายณ์

คำถาม:

ความรู้อะไรที่ลูกมีที่ลูกจะไม่ร้องไห้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด?

คำตอบ:

: ลูกมีความรู้ว่านี่คือละครที่ถูกกำหนดไว้แล้ว ลูกรู้ว่าแต่ละดวงวิญญาณมีบทบาทของตนเองเพื่อเล่นในละครนี้ พ่อกำลังให้มรดกแห่งความสุขแก่เรา ดังนั้นเราจะร้องไห้ได้อย่างไร? เราได้มีความใส่ใจที่จะพบผู้เป็นหนึ่งเดียวผู้อาศัยอยู่เหนือธาตุบราห์ม เวลานี้เราได้พบท่านแล้ว ดังนั้นเราจะต้องการอะไรอื่นอีกเล่า? ลูกๆผู้มีโชคไม่เคยร้องไห้

โอม ชานติ พ่อทางจิตนั่งที่นี่และอธิบายบางสิ่งแก่ลูกๆ ในรูปภาพต่างๆ, ลูกควรเขียนว่า: ตรีมูรติ ชีพบาบา อธิบายแก่ลูกๆ เมื่อลูกอธิบายแก่ใครบางคน ลูก, ดวงวิญญาณพูดว่า: ชีพบาบา พูดสิ่งนี้ บาบานี้ก็พูดด้วยเช่นกันว่า: บาบากำลังอธิบายแก่ลูก ที่นี่ไม่ใช่มนุษย์อธิบายแก่มนุษย์ แต่เป็นดวงวิญญาณสูงสุดที่อธิบายแก่ดวงวิญญาณทั้งหลาย หรือดวงวิญญาณอธิบายแก่ดวงวิญญาณ เพียงชีพบาบาเท่านั้นที่เป็นมหาสมุทรแห่งความรู้และท่านเป็นพ่อทางจิต เป็นในเวลานี้ที่ลูกทางจิตได้รับมรดกของลูกจากพ่อทางจิต ลูกต้องปล่อยวางความภาคภูมิทางโลกใดๆที่นี่ ในเวลานี้ลูกต้องกลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ ลูกต้องกระทำและเฝ้าแต่ทำธุรกิจของลูกต่อไป แต่เมื่อใดก็ตามที่ลูกมีเวลา ให้พิจารณาตัวลูกเองว่าเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ และบาปของลูกจะถูกเผาไป ลูกรู้ว่าชีพบาบาได้เข้ามาในผู้นี้ ท่านเป็นสัจจะและผู้มีชีวิต ท่านเรียกได้ว่าเป็นสัจจะ ผู้มีชีวิตและเป็นตัวแห่งปีติสุข สิ่งนี้ไม่สามารถเป็นคำยกย่องของบราห์มา, วิษณุ หรือชางก้า หรือของมนุษย์อื่นใด พระเจ้า, ผู้สูงสุดเหนือสิ่งใด คือผู้เป็นหนึ่งเดียวเท่านั้น และท่านเป็นดวงวิญญาณสูงสุด เพียงในเวลานี้เท่านั้นที่ลูกได้รับความรู้นี้ ลูกไม่ได้รับความรู้นี้อีกครั้ง พ่อมาทุก 5,000 ปีและทำให้ลูกมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณเพื่อที่ลูกจะจดจำท่าน โดยการทำสิ่งนี้ลูกกลับมาสะโตประธานจากตาโมประธาน ไม่มีวิธีอื่นใด ถึงแม้ว่ามนุษย์ร้องเรียกหา "โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ได้โปรดมา!” พวกเขาก็ไม่ได้เข้าใจความหมายของสิ่งนั้น ถึงแม้พวกเขาพูดว่า "ราม ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ของสีดา” นั้นก็ดี ลูกทั้งหมดคือสีดา นั่นคือลูกคือผู้เลื่อมใสศรัทธา ผู้นั้นคือราม, พระเจ้า ลูกผู้เลื่อมใสศรัทธาต้องการผลของความเลื่อมใสศรัทธาของลูกจากพระเจ้า การหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิตคือผล เพียงพ่อผู้เดียวคือผู้ประทานการหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิต ในละคร, มีผู้ที่มีบทบาทสูงสุดและผู้ที่มีบทบาทต่ำสุด ละครนี้ไม่มีขีดจำกัด ไม่มีใครอื่นสามารถเข้าใจสิ่งนี้ ในเวลานี้จากการอยู่อย่างตาโมประธานและตกต่ำมากที่สุด ลูกกำลังกลับมาเป็นมนุษย์ที่สะโตประธานและสูงส่งมากที่สุด ผู้ที่สะโตประธานได้ชื่อว่าสูงส่งมากที่สุด ในเวลานี้ลูกไม่ได้สูงส่งมากที่สุด พ่อกำลังทำให้ลูกสูงส่งมากที่สุด ไม่มีใครรู้ว่าวงจรของละครนี้เฝ้าแต่หมุนไปอย่างไร มียุคเหล็ก ยุคแห่งการบรรจบพบกันและยุคทอง ใครทำให้โลกเก่าใหม่? ไม่มีใครนอกจากพ่อสามารถทำสิ่งนี้ พ่อมาในยุคแห่งการบรรจบพบกันเพื่อสอนลูก พ่อไม่ได้มาในยุคทองหรือในยุคเหล็ก พ่อพูดว่า: บทบาทของพ่ออยู่ในยุคแห่งการบรรจบพบกัน เหตุนี้เองยุคแห่งการบรรจบพบกันเรียกได้ว่ายุคแห่งการให้คุณประโยชน์ นี้คือยุคแห่งความเป็นสิริมงคล ได้ชื่อว่าเป็นเวลาที่เป็นสิริมงคลมากที่สุดของยุคแห่งการบรรจบพบกัน เมื่อพ่อมาและเปลี่ยนลูกๆจากมนุษย์ธรรมดาเป็นนารายณ์ มนุษย์คือมนุษย์ แต่พวกเขากลายเป็นผู้ที่มีคุณธรรมที่สูงส่ง และดังนั้นพวกเขาเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่เป็นของศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไป พ่อพูดว่า: ฉันกำลังก่อตั้งศาสนานี้ และลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์เพื่อสิ่งนี้อย่างแน่นอน เพียงพ่อผู้เดียวคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ที่เหลือทั้งหมดเป็นเจ้าสาว, ผู้เลื่อมใสศรัทธา เป็นการดีที่พูดว่า "ราม ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ของสีดา” อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นพวกเขาพูดว่า นั้นเป็นกษัตริย์รามของสกุลนักรบ ดังนั้นจึงผิด ผู้คนเฝ้าพูดว่าไม่ว่าอะไรที่เขาต้องการโดยไม่มีความเข้าใจ พวกเขาเฝ้าแต่พร่ำสวดสิ่งนี้ ลูกรู้ว่าศาสนาของจันทราวงศ์กำลังได้รับการก่อตั้งในเวลานี้ด้วยเช่นกัน พ่อมาและก่อตั้งศาสนาสกุลบราห์มิน สิ่งนี้ไม่ได้เรียกว่าราชวงศ์ นี่เป็นครอบครัว ไม่มีอาณาจักรของพันดาวาสหรือฆราวาสที่นี่ ผู้ที่ได้ศึกษากีตะจะสามารถเข้าใจสิ่งเหล่านี้อย่างรวดเร็วมาก นี้คือกีตะด้วยเช่นกัน ใครกำลังพูดสิ่งนี้? พระเจ้า! ก่อนอื่นใดลูกๆต้องอธิบายว่าใครคือพระเจ้าของกีตะ พวกเขาพูดว่า: พระเจ้ากฤษณะพูด อย่างไรก็ตามกฤษณะคงอยู่ในยุคทอง ดวงวิญญาณที่อยู่ในเขาไม่สูญสลาย ชื่อของร่างกายเปลี่ยนไป ชื่อของดวงวิญญาณไม่เคยเปลี่ยน ร่างกายของดวงวิญญาณศรีกฤษณะเพียงคงอยู่ในรูปนั้นในยุคทอง กฤษณะประกาศสิทธิ์ในอันดับหนึ่ง มีลักษมีและนารายณ์ที่หนึ่ง ที่สอง ที่สาม ดังนั้นคะแนนของพวกเขาจะต้องน้อยลงมากเท่านั้น ลูกประคำได้ถูกสร้างขึ้น พ่อได้อธิบายว่ามีลูกประคำของรุนด้าและลูกประคำของรูดร้า พวกเขาแสดงลูกประคำของรุนด้ารอบคอวิษณุ ลูกๆกลายเป็นนายของดินแดนของวิษณุต่างลำดับกันไป เป็นราวกับว่าลูกได้กลายเป็นพวงมาลัยรอบคอของวิษณุ ก่อนอื่นใดลูกกลายเป็นพวงมาลัยรอบคอชีวา นั้นเรียกว่าลูกประคำของรูดร้า ซึ่งผู้คนพร่ำสวด ลูกประคำไม่เคยได้รับการกราบไหว้บูชา มีการหมุนลูกปัดของลูกประคำในการจดจำระลึกถึง ผู้ที่มาเข้าสู่อาณาจักรของดินแดนของวิษณุกลายเป็นลูกปัดของลูกประคำต่างลำดับกันไป ในลูกประคำมีพู่(ดอกไม้) เป็นอันดับแรก และแล้วจึงเป็นลูกปัดคู่ นั้นแทนหนทางครอบครัว หนทางครอบครัวเริ่มต้นด้วยบราห์มา, สรัสวตีและลูกๆ ผู้ซึ่งจะกลายเป็นเทพ ลักษมีและนารายณ์เป็นที่หนึ่ง เหนือเขาทั้งสองคือพู่ (ดอกไม้) ชีพบาบา หลังจากผู้คนได้หมุนลูกปัดของลูกประคำ พวกเขาคารวะพู่ (ดอกไม้) ชีพบาบาคือพู่ (ดอกไม้) ผู้ที่ไม่ได้ใช้ชาติเกิด ท่านเข้ามาในผู้นี้ ท่านอธิบายแก่ลูก ดวงวิญญาณของผู้นี้เป็นของเขาเอง ผู้นี้ดำเนินชีวิตไปด้วยการหาเลี้ยงชีพของร่างกายของเขา แต่หน้าที่ของผู้เดียวนั้นคือการให้ความรู้แก่ลูก เมื่อภรรยาหรือพ่อของใครบางคนตาย ดวงวิญญาณนั้นถูกปลุกเรียกให้เข้ามาในร่างของนักบวชบราห์มิน ในสมัยก่อนดวงวิญญาณนั้นจะมา อย่างไรก็ตามดวงวิญญาณนั้นจะไม่ละทิ้งร่างกายของเขาและมา สิ่งนี้ถูกกำหนดไว้ในละครล่วงหน้า ทั้งหมดนั้นคือหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ดวงวิญญาณนั้นได้ไปรับอีกร่างหนึ่ง เวลานี้ลูกๆกำลังได้รับความรู้ทั้งหมดนี้ ดังนั้นเมื่อใครบางคนตายลูกไม่ต้องวิตกกังวลเกี่ยวกับสิ่งใด ถึงแม้ว่าแม่ของลูกตาย ลูกก็รับประทานฮาลวา ลูกสาว (ชานต้าเบน) ได้ไปอธิบายแก่พวกเขาและถามพวกเขาว่า: เหตุใดท่านจึงร้องไห้? ดวงวิญญาณนั้นได้ไปและรับอีกร่างหนึ่ง ดวงวิญญาณนั้นจะไม่กลับมาด้วยการร้องไห้ของท่าน ผู้ที่มีโชคจะไม่ร้องไห้ เธอได้ทำให้ทุกคนหยุดร้องไห้และเริ่มอธิบายแก่พวกเขา ลูกสาวมากมายไปและอธิบายในวิธีนี้ เวลานี้จงหยุดร้อง! อย่าได้เลี้ยงอาหารนักบวชบราห์มินปลอม ฉันจะนำบราห์มินที่แท้จริงมาที่นี่ เมื่อพวกเขาเริ่มฟังความรู้ พวกเขาก็เข้าใจได้ว่าสิ่งที่เธอกำลังพูดนั้นถูกต้อง โดยการฟังความรู้นี้พวกเขาก็เต็มไปด้วยความสงบ แม้เมื่อผู้คนอ่านภควัดเป็นเวลา 7 วัน ความทุกข์ของพวกเขาก็ไม่ถูกขจัดออกไป อย่างไรก็ตามลูกผู้เป็นลูกสาวสามารถขจัดความทุกข์ของทุกคนได้ ลูกเข้าใจว่าไม่มีความจำเป็นใดเลยที่ต้องร้องไห้ ละครนี้ถูกกำหนดไว้แล้ว แต่ละคนมีบทบาทของตนเองที่จะแสดง ลูกไม่ควรร้องไห้เลยไม่ว่าในสถานการณ์ใด ลูกได้พบพ่อ ครูและกูรูที่ไม่มีขีดจำกัดแล้ว ผู้ซึ่งลูกได้แสวงหามาตลอด เวลานี้ลูกได้พบพ่อสูงสุด, ดวงวิญญาณสูงสุด ผู้ซึ่งอาศัยอยู่เหนือธาตุบราห์ม ดังนั้นอะไรอื่นเล่าที่ลูกต้องการ? พ่อเพียงให้มรดกแห่งความสุขเท่านั้น เมื่อลูกลืมพ่อ ลูกก็จบลงด้วยการร้องไห้ ถ้าลูกจดจำพ่อ ลูกจะมีประสบการณ์ของความสุข โอ้โห! เรากำลังกลายเป็นนายของโลก! และเราจะไม่ร้องไห้เป็นเวลา 21 ชั่วอายุ 21 ชั่วอายุหมายถึงจนกระทั่งถึงวัยชราในแต่ละชาติเกิด นี้หมายถึงจะไม่มีการตายก่อนเวลาอันควรเลย ดังนั้นลูกควรมีความสุขที่แฝงตัวอย่างมากภายในลูก ลูกรู้ว่าลูกจะมีชัยชนะเหนือมายาและกลายเป็นผู้มีชัยชนะเหนือโลก ไม่มีเรื่องของอาวุธใดเลย ฯลฯ ลูกคือชีพชัคตี ลูกมีดาบของความรู้และลูกธนูของความรู้ ผู้คนในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาได้มีการวาดภาพเทวีที่มีคันธนูและลูกศร ฯลฯ พ่อพูดว่า: ลูกต้องชนะกิเลสด้วยดาบของความรู้ เหล่าเทวีไม่สามารถก้าวร้าวรุนแรงได้ ทั้งหมดนั้นเป็นหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา นักบวชนักบุญ ฯลฯ เป็นของหนทางแยกตัว พวกเขาไม่เชื่อในหนทางครอบครัว คุณสละละทิ้งทั้งหมดของโลกเก่าและร่างกายเก่า เวลานี้ถ้าลูกดวงวิญญาณจดจำพ่อ ลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ ลูกจะนำเอาสันสการ์ของความรู้ไปกับลูก และแล้วใช้ชาติเกิดในโลกใหม่ตามสันสการ์เหล่านั้น ถ้าลูกใช้ชาติเกิดที่นี่ และแล้วสันสการ์ของลูกจะนำลูกไปสู่บ้านที่ดี, บ้านราชาหรือบ้านที่ฝักใฝ่ในศาสนา ลูกจะเป็นที่รักของทุกคน พวกเขาจะพูดว่าลูกคือเทวี ผู้คนร้องเพลงสรรเสริญกฤษณะอย่างมาก พวกเขาพูดว่ากฤษณะขโมยเนย และทำหม้อดินแตกและได้ทำสิ่งนี้สิ่งนั้น พวกเขากล่าวโทษกฤษณะในหลายๆสิ่ง อัจชะ เหตุใดพวกเขาจึงแสดงให้กฤษณะเป็นสีน้ำเงิน? กฤษณะจะสวยงามมากที่นั่น ร่างกายเฝ้าแต่เปลี่ยนไปและชื่อก็เปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน ศรีกฤษณะเป็นเจ้าชายองค์แรกของยุคทอง และเหตุใดพวกเขาจึงได้ทำให้กฤษณะเป็นสีน้ำเงิน? ไม่มีใครบอกลูกได้ งู ฯลฯ ไม่ได้คงอยู่ที่นั่นที่จะทำให้ใครก็ตามเป็นสีน้ำเงิน ที่นี่ถ้าใครบางคนได้รับยาพิษ เขาจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน สิ่งต่างๆเช่นนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นที่นั่นได้ เวลานี้ลูกกำลังกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของชุมนุมเทพ ไม่มีใครรู้เกี่ยวกับชุมนุมบราห์มินนี้ ก่อนอื่นใดพ่อนำลูกบราห์มินมาเลี้ยงดูโดยผ่านบราห์มา เนื่องจากประชาบิดาบราห์มาคงอยู่ จะมีผู้คนของเขามากมายด้วยเช่นกัน มีการพูดว่าสรัสวตีคือลูกสาวของบราห์มา ท่านไม่ได้เป็นภรรยาของบราห์มา ไม่มีใครรู้สิ่งนี้ สิ่งสร้างของประชาบิดาบราห์มาเกิดจากปากเท่านั้น ไม่มีเรื่องของภรรยา พ่อเข้ามาในเขาและพูดว่า: ลูกคือลูกๆของฉัน ฉันได้ให้ชื่อผู้นี้ว่า "บราห์มา” ชื่อของผู้ที่ได้กลายเป็นลูกๆของท่านถูกเปลี่ยนไป เวลานี้ลูกๆกำลังมีชัยชนะเหนือมายา นี่เรียกว่าเป็นละครของชัยชนะและการพ่ายแพ้ พ่อสามารถทำให้ลูกทำการต่อรองที่ถูกมาก! ถึงกระนั้น มายาทำให้ลูกพ่ายแพ้และทำให้ลูกวิ่งหนีไป กิเลสทั้งห้าของมายาทำให้ลูกพ่ายแพ้ ผู้ที่มีกิเลสทั้งห้าได้ชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมนุมปีศาจร้าย ผู้คนไปเบื้องหน้ารูปปั้นของเทวีทั้งหลายในวัดต่างๆและร้องเพลงสรรเสริญพวกเขาว่า: ท่านเต็มเปี่ยมไปด้วยทุกคุณธรรม… พ่ออธิบายแก่ลูกว่า: ลูกเคยเป็นเทพที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชา และแล้วลูกได้กลายเป็นผู้กราบไหว้บูชาเป็นเวลา 63 ชาติเกิด เวลานี้ลูกกำลังกลับมามีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาอีกครั้งหนึ่ง พ่อทำให้ลูกมีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชา ขณะที่ราวันทำให้ลูกกลายเป็นผู้กราบไหว้บูชา สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์ พ่อไม่ได้ศึกษาคัมภีร์ใดๆ ท่านเป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ ท่านเป็นผู้ทรงอำนาจแห่งโลก ทรงอำนาจหมายถึงผู้เดียวที่มีทุกพลัง พ่อพูดว่า: พ่อรู้พระเวทย์และคัมภีร์ทั้งหมด ทั้งหมดนั้นคือเครื่องประกอบของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา พ่อรู้สิ่งเหล่านั้นทั้งหมด ลูกได้กลายเป็นผู้กราบไหว้บูชาในยุคทองแดง ในยุคทองและยุคเงินไม่มีการกราบไหว้บูชาใดเลย นั้นคือราชวงศ์ของผู้ที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชา และแล้วมีราชวงศ์ของผู้กราบไหว้บูชา ในเวลานี้ทั้งหมดเป็นผู้กราบไหว้บูชา ไม่มีใครรู้สิ่งเหล่านี้ พ่อมาและสอนลูกถึงเรื่องราวของ 84 ชาติเกิด การเล่นบทของการมีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาและการเป็นผู้กราบไหว้บูชาขึ้นอยู่กับลูก ผู้คนพูดถึงศาสนาฮินดู แท้จริงแล้วเคยมีศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปในบารัต ไม่ใช่ศาสนาฮินดู ดังนั้นต้องอธิบายสิ่งต่างๆมากมาย การศึกษานี้ใช้เวลาเพียง 1 วินาที แม้กระนั้นการศึกษานี้ก็ได้ใช้เวลาที่ยาวนาน มีการพูดว่า: แม้ท่านเปลี่ยนมหาสมุทรให้เป็นน้ำหมึกและเปลี่ยนป่าให้เป็นปากกา นั้นก็ไม่สามารถมีที่สิ้นสุดของความรู้นี้ได้ พ่อจะเฝ้าแต่ถ่ายทอดความรู้นี้แก่ลูกจนกระทั่งเวลาสุดท้าย ลูกจะทำตีพิมพ์หนังสือได้มากมายเพียงใด? ในสมัยก่อนบาบาเคยตื่นแต่เช้าตรู่และเขียน และแล้วมาม่าจะอ่านสิ่งนั้น จากเวลานั้นสิ่งนั้นได้ถูกพิมพ์ขึ้น กระดาษได้ถูกใช้ไปอย่างมาก กีตะเล็กมาก พวกเขาแม้ทำล็อคเก็ตของกีตะ กีตะมีผลกระทบอย่างมาก แต่พวกเขาได้ลืมพระเจ้าของกีตะ, ผู้ประทานความรู้ไปแล้ว อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. จงเอาชนะกิเลสด้วยดาบของความรู้ เติมเต็มตนเองด้วยสันสการ์ของความรู้ สละละทิ้งโลกเก่าและร่างเก่าของลูก

2. คงความสุขของการอยู่อย่างมีโชค อย่าได้วิตกกังวลเกี่ยวกับสิ่งใด อย่าหลั่งน้ำตาของความทุกข์แม้เมื่อบางคนจากร่างกายของเขา

พร:

ขอให้ลูกเป็นโยคีที่สม่ำเสมอและเป็นธรรมชาติ ผู้ที่รักษามงกุฎของลูก และบัลลังก์ของลูกให้อยู่กับลูก

ในเวลาปัจจุบัน ลูกๆ ทั้งหมดได้รับมงกุฎและบัลลังก์จากพ่อ มงกุฎและบัลลังก์ในปัจจุบันทำให้ลูกได้รับมงกุฎและบัลลังก์เป็นเวลาหลายชาติเกิดในอนาคต ถ้าลูกรักษามงกุฎของความรับผิดชอบสำหรับการให้คุณประโยชน์โลก และบัลลังก์หัวใจของบัพดาดาอยู่กับลูก ลูกจะกลายเป็นโยคีที่สม่ำเสมอและเป็นธรรมชาติ และแล้วจะไม่มีเรื่องของการทำความพยายาม ประเภทใดๆ เพราะว่า เริ่มแรก ลูกมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและ ในลำดับที่สอง การได้มาซึ่งการบรรลุผลของลูกไม่มีขีดจำกัด ในที่ที่มีการได้มาซึ่งการบรรลุผลก็จะมีการทรงจำระลึกถึงที่เป็นธรรมชาติ

คติพจน์:

ด้วยสติปัญญาที่เรียบง่าย ใส่แผนไปสู่รูปทางปฏิบัติเพื่อความสำเร็จคือการหลอมเข้าไปในสิ่งนั้น


*** โอม ชานติ ***