22.02.21       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกที่แสนหวาน ขณะนี้เป็นเวลาสำหรับการเคลื่อนไปสู่สภาพที่สูงขึ้น บารัตกลับมามั่งคั่งจากยากจน ประกาศสิทธิ์ในมรดกของอำนาจในการปกครองยุคทองจากพ่อ

คำถาม:
สมญาใดของพ่อที่ไม่สามารถให้กับศรีกฤษณะได้?

คำตอบ:
พ่อคือจ้าวแห่งคนจน ศรีกฤษณะไม่สามารถเรียกเช่นนี้ได้ เขามั่งคั่งมากและทุกคนในอาณาจักรของเขาก็มั่งคั่ง เมื่อพ่อมาแผ่นดินที่ยากจนที่สุดคือบารัต ท่านทำให้บารัตมั่งคั่ง ลูกพูดว่าบารัตของลูกคือสวรรค์แต่ไม่ได้เป็นเช่นนั้นอีกต่อไป บารัตจะกลายเป็นสวรรค์อีกครั้ง มีเพียงบาบาผู้เป็นจ้าวแห่งคนจนเท่านั้นที่ทำให้บารัตเป็นสวรรค์

เพลง:
ในที่สุดวันนั้นที่เรารอคอยก็มาถึง

โอมชานติ
ลูกทางจิตที่สุดแสนหวานได้ยินเพลงนี้ ดวงวิญญาณแฝงตัวในขณะที่ร่างกายมองเห็นได้ ดวงวิญญาณไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตานี้ ดวงวิญญาณแฝงตัว ดวงวิญญาณมีอยู่อย่างแน่นอน แต่ดวงวิญญาณถูกห่อหุ้มด้วยร่างกาย เหตุนี้เองจึงกล่าวว่าดวงวิญญาณนั้นแฝงตัว ดวงวิญญาณเองพูดว่า: ฉันไม่มีตัวตน ฉันเข้ามาในร่างกายที่มีตัวตนอย่างแฝงตัวที่นี่ ดวงวิญญาณเป็นของโลกที่ไม่มีตัวตน ไม่มีเรื่องของการอยู่อย่างแฝงตัวที่นั่น แม้กระทั่งพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดก็อาศัยอยู่ที่นั่น ท่านเรียกว่าสูงสุด ท่านคือดวงวิญญาณสูงสุดเหนือสิ่งใด ดวงวิญญาณสูงสุด ผู้ที่อยู่เหนือทุกสิ่งอย่างสมบูรณ์ พ่อพูดว่า: เช่นที่ลูกแฝงตัว ดังนั้นพ่อก็ต้องมาที่นี่อย่างแฝงตัวเช่นกัน พ่อไม่ได้เข้ามาในกรงขังของครรภ์ ชื่อเดียวของพ่อที่คงอยู่ตลอดมาคือชีวา แม้ว่าพ่อจะเข้ามาในร่างนี้ ชื่อของพ่อก็ไม่ได้เปลี่ยน ชื่อของร่างของผู้นี้เปลี่ยน พ่อชื่อชีวาเสมอ พ่อของทุกดวงวิญญาณ ลูกดวงวิญญาณในร่างเหล่านั้นแฝงตัว ลูกมีการกระทำผ่านร่างกายของลูก พ่อก็แฝงตัวเช่นกัน เวลานี้ลูกๆได้รับความรู้ว่าดวงวิญญาณถูกห่อหุ้มด้วยร่างกาย ดวงวิญญาณแฝงตัวและร่างกาย เปิดเผย (ซึ่งสามารถเป็นที่รู้จักและจำได้) ฉันปราศจากร่าง พ่อที่แฝงตัวพูดความรู้แก่ลูกด้วยร่างนี้ ลูกก็แฝงตัวเช่นกันและลูกก็รับฟังผ่านร่างกายของลูก ลูกเข้าใจว่าบาบาได้มาทำให้บารัตมั่งคั่งจากยากจนอีกครั้งหนึ่ง ลูกพูดว่า: บารัตของเรา ทุกคนพูดถึงรัฐของเขาหรือของเธอ กุจราตของเรา หรือ ราชสถานของเรา เมื่อพูดว่า ของฉัน ก็มีความผูกพันยึดมั่น ทุกคนเชื่อว่าบารัตของพวกเขายากจน แต่ไม่มีใครรู้ว่าบารัตของพวกเขามั่งคั่งเมื่อใดหรือกลายเป็นเช่นนั้นได้อย่างไร ลูกๆมีความซาบซึ้งอย่างมาก บารัตของเราเคยมั่งคั่งมาก ไม่มีเรื่องของความทุกข์เลยที่นั่น ไม่มีศาสนาอื่นในยุคทอง ไม่มีใครรู้ว่ามีเพียงศาสนาเทพศาสนาเดียว ไม่มีใครรู้ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของโลก เวลานี้ลูกเข้าใจทุกสิ่งอย่างชัดเจนมาก บารัตของเราเคยมั่งคั่งมากและเวลานี้ยากจนมาก เวลานี้พ่อได้มาทำให้บารัตมั่งคั่งอีกครั้งหนึ่ง บารัตมั่งคั่งมากในยุคทองเมื่อเป็นอาณาจักรของเทพ อาณาจักรนั้นหายไปไหน? ไม่มีใครรู้ แม้กระทั่งฤาษีหรือมุนี ฯลฯ ก็เคยพูดว่าเขาไม่รู้จักผู้สร้างหรือสิ่งสร้าง พ่อพูดว่า: แม้แต่เทพในยุคทองก็ไม่มีความรู้เกี่ยวกับผู้สร้างหรือตอนเริ่มตอนกลางและตอนจบของสิ่งสร้าง ถ้าพวกเขารู้ว่าพวกเขาจะต้องลงบันไดมาและไปสู่ยุคเหล็ก พวกเขาก็จะไม่มีความสุขในอำนาจในการปกครองนั้นอีกต่อไป เพราะพวกเขาจะเป็นกังวลอย่างมาก เวลานี้ลูกใส่ใจเกี่ยวกับว่าลูกจะกลับมาสะโตประธานอีกครั้งเหมือนที่ลูกเคยเป็นได้อย่างไร ลูกดวงวิญญาณมีความรู้เช่นกันว่าลูกอาศัยอยู่ในโลกที่ไม่มีตัวตนอย่างไรแล้วลูกลงมาสู่ดินแดนแห่งความสุขอย่างไร เวลานี้เราอยู่ในสภาพของการขึ้นไป นี่คือบันไดของ 84 ชาติเกิด ตามละครนักแสดงแต่ละคนจะลงมาตามลำดับและเล่นบทบาทของเขาในเวลาของตนเอง เวลานี้ลูกๆเข้าใจว่าใครคือจ้าวแห่งคนจน โลกไม่รู้ในสิ่งนี้ ลูกเช่นกันเคยได้ยินในเพลงว่าในที่สุดวันเวลาที่ผู้เลื่อมใสศรัทธารอคอยก็มาถึง เวลานี้ลูกเข้าใจว่าเมื่อใดที่พระเจ้ามาและปลดปล่อยผู้เลื่อมใสศรัทธาทั้งหมดจากหนทางความเลื่อมใสศรัทธาและพาพวกเขาไปสู่การหลุดพ้น บาบาเข้ามาในร่างนี้อีกครั้ง ผู้คนเฉลิมฉลองวันเกิดของชีวา และดังนั้นท่านจึงมาอย่างแน่นอน ไม่สามารถกล่าวได้ว่าท่านเข้ามาในร่างของกฤษณะ ไม่ใช่เลย พ่อพูดว่า: ดวงวิญญาณกฤษณะใช้ 84 ชาติเกิด นี่เป็นชาติเกิดสุดท้ายในหลายชาติเกิดของเขา ผู้ที่คงอยู่ในอันดับหนึ่งเวลานี้อยู่ในตอนท้ายของชาติเกิดสุดท้ายของเขา และลูกก็เช่นเดียวกัน พ่อเข้ามาในร่างกายธรรมดา พ่อมาและบอกลูกว่าลูกมีประสบการณ์ของ 84 ชาติเกิดอย่างไร ชาวซิกข์เชื่อว่าผู้ที่ไม่มีตัวตนคือพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ผู้เป็นพ่อ ที่ท่านเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นเทพอย่างแท้จริง แล้วทำไมเราถึงไม่กลายเป็นเทพ? ผู้ที่กลายเป็นเทพจะยึดมั่นอยู่กับท่าน ไม่มีแม้แต่คนเดียวที่เชื่อว่าพวกเขาเป็นของศาสนาเทพ ประวัติศาสตร์ของศาสนาอื่นนั้นสั้นมาก บ้าง 500 ปี และอื่นๆ 1250 ปี ประวัติศาสตร์ของลูกคือ 5000 ปี เพียงผู้ที่เป็นของศาสนาเทพเท่านั้นที่จะได้ไปสวรรค์ ศาสนาอื่นทั้งหมดมาภายหลัง ตามละครผู้ที่เป็นของศาสนาเทพเวลานี้ได้เปลี่ยนไปสู่ศาสนาอื่น ในทำนองเดียวกันพวกเขาจะเปลี่ยนศาสนาใหม่อีกครั้งและจะกลับคืนสู่ศาสนาดั้งเดิมของเขาเอง พ่ออธิบาย: ลูกๆเคยเป็นนายของโลก ลูกเข้าใจด้วยเช่นกันว่าบาบาคือผู้ที่ก่อตั้งสวรรค์ แล้วทำไมลูกถึงไม่อยู่ในสวรรค์เล่า? แน่นอนเราจะประกาศสิทธิ์ในมรดกของเราจากพ่อ สิ่งนี้พิสูจน์ว่าผู้นั้นเป็นของศาสนาของเรา ผู้ที่ไม่ได้เป็นของที่นี่ก็จะไม่แม้กระทั่งมาที่นี่ พวกเขาจะพูดว่า: ทำไมเราต้องเข้าไปสู่ศาสนาอื่น? ลูกเข้าใจว่าเทพในยุคทองมีความสุขอย่างมาก พวกเขามีประสาทราชวังทองคำ มีทองคำอย่างมากในวัดโสมนาถ ไม่มีศาสนาอื่นเป็นเช่นนั้น จะไม่มีวัดอื่นที่งดงามและยิ่งใหญ่เท่าวัดโสมนาถ ที่นั่นมีเพชรและอัญมณีมากมาย พระพุทธเจ้าฯลฯ จะไม่มีประสาทราชวังที่ประดับด้วยเพชรและอัญมณี ลูกได้รักษาเกียรติของพ่อผู้ที่ทำให้ลูกๆสูงส่งมากเพียงใด? ควรรักษาเกียรตินั้นไว้เสมอ พวกเขาเชื่อว่าเขาได้ทำกรรมดีในอดีต เวลานี้ลูกเข้าใจแล้วว่าพ่อผู้ชำระให้บริสุทธิ์เท่านั้นที่ทำการกระทำที่ดีที่สุด ลูกดวงวิญญาณพูดว่าพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดมาและทำงานรับใช้ที่สูงส่งที่สุด ท่านเปลี่ยนเราจากยากจนสู่ความมั่งคั่งและจากขอทานเป็นเจ้าชาย เวลานี้ไม่มีใครรักษาเกียรติของผู้ที่ทำให้บารัตเป็นสวรรค์ ลูกเข้าใจว่าวัดที่ได้มีจดจำว่าเป็นวัดที่สูงส่งที่สุดได้ถูกปล้น ไม่เคยมีใครปล้นวัดลักษมีนารายณ์ พวกเขาปล้นวัดโสมนาถ ในหนทางความเลื่อมใสศรัทธาเช่นกันมีหลายคนที่มั่งคั่งมาก ราชาก็ตามลำดับกันไปเช่นกัน ผู้ที่มีสถานภาพที่ต่ำให้เกียรติผู้ที่มีสถานภาพที่สูง พวกเขานั่งในท้องพระโรงตามลำดับกัน บาบามีประสบการณ์ ท้องพระโรงที่นี่เป็นของราชาที่ไม่บริสุทธิ์ ท้องพระโรงของราชาที่บริสุทธิ์จะเป็นอย่างไร? เนื่องจากพวกเขามีความมั่งคั่งมาก บ้านของพวกเขาก็จะดีมากด้วยเช่นกัน เวลานี้ลูกเข้าใจว่าพ่อกำลังสอนลูก ท่านกำลังดำเนินการก่อตั้งสวรรค์ เรากลายเป็นจักรพรรดิและจักรพรรดินีแห่งสวรรค์ และแล้วในขณะที่ลงมา เราจะกลายเป็นผู้เลื่อมใสศรัทธา แรกเริ่มเราเป็นผู้กราบไหว้บูชาชีวาก่อน เราจะกราบไหว้บูชาผู้ที่ทำให้เราเป็นนายแห่งสวรรค์ ท่านทำให้เรามั่งคั่งมาก บารัตเวลานี้ยากจนเหลือเกิน ที่ดินที่เคยมีราคา 500 รูปี เวลานี้มีมูลค่ามากกว่า 5000 รูปี ราคาทั้งหมดนี้เป็นของปลอม ที่ดินที่นั่นไม่มีมูลค่าเลย ใครก็ตามสามารถได้ที่ดินมากเท่าที่เขาต้องการ จะมีผืนแผ่นดินมากมายที่นั่น จะมีประสาทราชวังริมฝั่งแม่น้ำที่แสนหวาน จะมีมนุษย์จำนวนน้อยมากและธรรมชาติจะเป็นผู้รับใช้ของลูก จะมีผลไม้และดอกไม้ที่ดีมาก ในปัจจุบันพวกเขาต้องใช้ความพยายามอย่างมาก แต่ถึงอย่างนั้นลูกก็มีเมล็ดธัญพืชไม่เพียงพอ มนุษย์กำลังจะตายด้วยความหิวโหย เมื่อลูกฟังเพลงลูกควรมีอาการขนลุก พ่อเรียกว่าจ้าวแห่งคนจน ลูกเข้าใจความหมายของ จ้าวแห่งคนจน ท่านทำให้ใครมั่งคั่ง? แน่นอนท่านจะทำให้ผู้คนที่อยู่ในสถานที่ที่ท่านมานั้นมั่งคั่ง ลูกรู้ว่าลูกต้องใช้เวลา 5000 ปีที่กลับมาไม่บริสุทธิ์จากบริสุทธิ์ เวลานี้บาบาทำให้ลูกบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ในทันที ท่านทำให้ลูกเป็นผู้ที่สูงส่งที่สุด ลูกได้รับการหลุดพ้นในชีวิตในหนึ่งวินาที ลูกพูดว่า บาบา ฉันเป็นของท่าน พ่อพูดว่า: ลูกๆ ลูกคือนายของโลก ทันทีที่ลูกชายถือกำเนิดมา เขาก็กลายเป็นทายาท พวกเขามีความสุขมาก! ทันทีที่พวกเขาเห็นว่าเด็กที่เกิดมาเป็นเด็กผู้หญิงใบหน้าของเขาก็จะคว่ำลง ที่นี่ดวงวิญญาณทั้งหมดคือลูกชาย เวลานี้ลูกเข้าใจแล้วว่าลูกเป็นนายของสวรรค์เมื่อ 5000 ปีที่แล้ว บาบาทำให้ลูกเป็นเช่นนั้น ผู้คนเฉลิมฉลองวันเกิดของชีวาแต่พวกเขาไม่รู้ว่าบาบามาเมื่อใด พวกเขาไม่รู้แม้กระทั่งว่าเป็นอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์เมื่อใด พวกเขาเฉลิมฉลองวันเกิดของท่านและสร้างวัดที่ใหญ่โตด้วยชีวาลิงกัม แต่พวกเขาไม่รู้ว่าท่านมาเมื่อใดหรือท่านทำอะไรเมื่อท่านมา พวกเขาไม่รู้สิ่งใดเลย นั่นเรียกว่าศรัทธาที่งมงาย พวกเขาไม่รู้ว่าศาสนาของพวกเขาคืออะไรหรือก่อตั้งขึ้นมาเมื่อใด ผู้คนของศาสนาอื่นรู้เวลาและวันที่ที่พระพุทธเจ้า ฯลฯ มา ไม่มีเวลาหรือวันที่สำหรับชีพบาบาหรือสำหรับลักษมีและนารายณ์ พวกเขาได้ให้ระยะเวลาเป็นแสนปีกับบางสิ่งที่มีเพียง 5000 ปี จะมีใครสามารถจดจำอะไรที่เป็นแสนปีได้? พวกเขาไม่เข้าใจว่าศาสนาเทพคงอยู่ในบารัตเมื่อใด ถ้าคงอยู่เป็นเวลาหลายแสนปีประชากรของบารัตจะมีจำนวนมากที่สุด แผ่นดินบารัตก็จะใหญ่ที่สุดเช่นกัน ในหลายแสนปีจะมีผู้คนมากมายนับไม่ถ้วน อย่างไรก็ตามมีไม่มากเช่นนั้น ในความเป็นจริงพวกเขากลับมีจำนวนน้อยลง (ในศาสนานั้น) พ่อนั่งที่นี่และอธิบายสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด เมื่อผู้คนได้ยินสิ่งเหล่านี้พวกเขาก็พูดว่าพวกเขาไม่เคยได้ยินสิ่งเหล่านี้มาก่อนหรือเคยอ่านเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ในคัมภีร์เลย เหล่านี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ เวลานี้ความรู้ของทั้งวงจรอยู่ในสติปัญญาของลูก เวลานี้เป็นเวลาสุดท้ายในหลายๆชาติของเขา ดวงวิญญาณนี้ไม่บริสุทธิ์ ผู้ที่เคยสะโตประธานเวลานี้กลับมาตาโมประธานและเขาต้องกลับมาสะโตประธานอีกครั้ง เวลานี้ลูกดวงวิญญาณกำลังได้รับคำสอน เมื่อดวงวิญญาณรับฟังผ่านหู ร่างกายก็แกว่งไปมา ที่จริงแล้วเราดวงวิญญาณใช้ 84 ชาติเกิด ใน 84 ชาติเราจะมีพ่อแม่ 84 คนอย่างแน่นอน มีบัญชีนี้ มันเข้ามาในสติปัญญาของลูกว่าลูกใช้ 84 ชาติเกิด และจะมีผู้ที่ใช้ชาติเกิดน้อยกว่าด้วยเช่นกัน ไม่ใช่ว่าทุกคนจะใช้ 84 ชาติ พ่อนั่งที่นี่และอธิบายถึงสิ่งที่เขียนไว้ในคัมภีร์ อย่างน้อยพวกเขาก็พูดถึง 8.4 ล้านชาติเกิดสำหรับลูก แต่สำหรับพ่อพวกเขาพูดว่าพ่อใช้ชาติเกิดมากมายนับไม่ถ้วน พวกเขานำพ่อไปอยู่ในทุกอณู ไปอยู่ในก้อนกรวดและก้อนหิน พวกเขาพูดว่า ไม่ว่าฉันจะมองไปที่ใดฉันจะเห็นแต่ท่านเท่านั้น ฉันเห็นเพียงกฤษณะในทุกหนแห่ง พวกเขาพูดสิ่งนี้ในมธุราและวรินดาวัน (สถานที่ของกฤษณะ) พวกเขาพูดว่า กฤษณะอยู่ในทุกหนแห่ง ผู้ที่เป็นของนิกายของราเด้ก็พูดว่าพวกเขาเห็นราเด้ในทุกหนแห่งเท่านั้น ท่านคือราเด้และฉันคือราเด้ ดังนั้นเพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นจ้าวแห่งคนจนที่แท้จริง บารัตดินแดนที่เคยมั่งคั่งที่สุดเวลานี้กลับมายากจนที่สุด เหตุนี้เองพ่อต้องมาในบารัต ละครนี้ถูกกำหนดไว้แล้ว ไม่สามารถมีความแตกต่างแม้แต่น้อยนิดในสิ่งนี้ ละครที่ได้เคยถ่ายเอาไว้จะซ้ำรอยเหมือนเดิมทุกประการอีกครั้ง ไม่สามารถมีความแตกต่างแม้แต่น้อยในสิ่งนี้ ลูกต้องเข้าใจละคร ละครหมายถึงละคร ละครเหล่านั้นมีขีดจำกัดในขณะที่ละครนี้ไม่มีขีดจำกัด ไม่มีใครรู้ตอนเริ่มตอนกลางและตอนจบของละครที่ไม่มีขีดจำกัดนี้ พวกเขามีความเชื่อเพียงพระเจ้าที่ไม่มีตัวตนเท่านั้นไม่ใช่กฤษณะที่เป็นเจ้าแห่งคนจน กฤษณะเป็นเจ้าชายที่มั่งคั่งในยุคทอง พระเจ้าไม่มีร่างของท่านเอง ท่านมาและทำให้ลูกมั่งคั่ง ท่านให้การสอนราชาโยคะแก่ลูก ลูกกลายเป็นนักกฎหมาย ฯลฯ จากการศึกษาของลูกและแล้วลูกก็หารายได้ เวลานี้พ่อกำลังสอนลูกเช่น ในอนาคตลูกจะกลายเป็นนารายณ์จากมนุษย์ธรรมดา ลูกจะใช้ชาติเกิด ไม่ใช่ว่ายุคทองจะปรากฏออกมาจากมหาสมุทร กฤษณะก็ใช้ชาติเกิดเช่นกัน ไม่มีดินแดนของคันส์ฯลฯในเวลานั้น ชื่อกฤษณะได้มีการจดจำกันอย่างมาก พ่อของเขาไม่ได้รับการจดจำ พ่อของเขาอยู่ที่ไหน? กฤษณะจะเป็นลูกของใครบางคนอย่างแน่นอน เมื่อกฤษณะถือกำเนิดก็ยังมีคนที่ไม่บริสุทธิ์หลงเหลืออยู่จำนวนเล็กน้อยเช่นกัน เมื่อพวกเขาหมดสิ้นอย่างสมบูรณ์แล้ว กฤษณะก็นั่งบนบัลลังก์และประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรของเขา ยุคของเขาก็เริ่มต้นนับจากเวลานั้น ยุคนั้นเริ่มต้นด้วยลักษมีและนารายณ์ ลูกเขียนเรื่องราวทั้งหมดว่าอาณาจักรของผู้นี้เป็นอย่างไรในช่วงเวลานี้ และอาณาจักรของผู้นั้นดำรงอยู่เป็นเวลานานเท่านั้น เพื่อที่ผู้คนสามารถเข้าใจได้ว่าระยะเวลาของวงจรไม่สามารถยาวนานนัก มีบัญชีเต็มของ 5000 ปี สิ่งนี้เข้ามาในสติปัญญาของลูก เมื่อวานเราเป็นนายแห่งสวรรค์ พ่อทำให้เราเป็นสิ่งนั้น เหตุนี้เองจึงมีการเฉลิมฉลองวันเกิดของชีวา ชยันตี ลูกรู้จักทุกคน ลูกมีความรู้ว่าพระคริสต์ กูรูนานาก ฯลฯ จะมาอีกครั้งเมื่อใด ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของโลกซ้ำรอยเดิมทุกประการ การศึกษานี้ง่ายมาก! ลูกรู้จักสวรรค์ บารัตเคยเป็นสวรรค์อย่างแท้จริง บารัตคือดินแดนที่ไม่สูญสลาย ไม่สามารถมีการยกย่องของที่อื่นที่เหมือนกับการยกย่องของบารัตได้ เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่ชำระผู้ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมด อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ใด้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อบัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ในขณะที่เก็บความรู้ของตอนเริ่มตอนกลางและตอนจบของละครไว้ในสติปัญญาของลูก จงละทิ้งความวิตกกังวลทั้งหมด มีความใส่ใจเดียวเท่านั้นที่จะกลับมาสะโตประธาน

2. บาบา จ้าวแห่งคนจน ได้มาทำให้บารัตมั่งคั่งจากยากจน มาเป็นผู้ช่วยของท่านอย่างสมบูรณ์ จดจำโลกใหม่ของลูกและคงอยู่อย่างมีความสุขอย่างสม่ำเสมอ

พร:
ขอให้ลูกเป็น "เจ้าตรีมูรติ" และรับใช้สามวิธีในเวลาเดียวกัน

พ่อข้องแวะอยู่ในการทำงานรับใช้ตลอดเวลาโดยผ่านสามรูปแบบของท่านนั่นคือพ่อครูและสัตกูรู ในทำนองเดียวกันลูก ๆ ต้องรับใช้ในสามวิธีด้วยกันคือ ด้วยจิตใจ คำพูด และการกระทำของลูกในเวลาเดียวกันในทุก ๆ วินาที แล้วลูกจะถูกเรียกว่า "เจ้าตรีมูรติ" ผู้ที่กลายเป็น เจ้าตรีมูรติ และยังคงข้องแวะอยู่ในการทำงานรับใช้ทั้งสามวิธีในทุก ๆ วินาทีจะสามารถให้ประโยชน์กับโลกได้ ต่อเมื่อลูกรับใช้ทั้งสามวิธีในเวลาเดียวกันลูกจะสามารถให้คุณประโยชน์ต่อโลกที่ใหญ่โตเช่นนี้ได้ แล้วลูกสามารถทำงานรับใช้ให้สำเร็จได้

คติพจน์:
บราห์มินที่สูงส่งคือผู้ที่สามารถเปลี่ยนสิ่งไม่ดีให้กลายเป็นดีได้ด้วยพลังของตนเอง