22.05.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน นั่งในสันโดษและพูดกับตนเอง ฝึกฝนฉันคือดวงวิญญาณที่ไม่สูญสลายและฟังพ่อ

คำถาม:
คำพูดใดที่ออกมาจากปากของลูกๆ ที่ไม่ระมัดระวังเกี่ยวกับการจดจำระลึกถึง?

คำตอบ:
พวกเขาพูดว่า: ถึงอย่างไรฉันก็เป็นลูกของชีพบาบา ฉันก็อยู่ในการจดจำระลึกถึงอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามบาบาพูดว่า: ทั้งหมดนั้นเป็นการพูดเท็จและความประมาท ลูกต้องทำความเพียรพยายามที่จะมีการจดจำระลึกถึง ตื่นแต่เช้าตรู่และนั่งในการจดจำระลึกถึงในขณะที่พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ มีการสนทนาทางจิตวิญญาณกับตนเอง เป็นดวงวิญญาณที่พูด เวลานี้ลูกจะกลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ เพียงลูกที่มีสำนึกเป็นดวงวิญญาณเท่านั้นที่จะรักษาชาร์ทของการจดจำระลึกถึง พวกเขาจะไม่เพียงแค่บอกเล่าเรื่องราวของความรู้

เพลง:
มองใบหน้าในกระจกหัวใจของท่าน!

โอมชานติ
พ่อได้บอกลูกๆ ทางจิตแล้วว่าแต่ละดวงวิญญาณนั้นเรียกว่าผู้มีชีวิต เวลานี้พ่ออธิบายแก่ดวงวิญญาณ เพลงนั้นเป็นของหนทางความเลื่อมใสศรัทธา ได้มีการอธิบายแต่เพียงสาระเท่านั้นแก่ลูก ในขณะที่ลูกนั่งที่นี่ให้พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ ละทิ้งสำนึกของร่างกาย ฉัน,ดวงวิญญาณนี้ เป็นจุดที่เล็กมาก ฉันเล่นบทบาทของฉันด้วยร่างนี้ ไม่มีใครอื่นมีความรู้ของดวงวิญญาณนี้ พ่อพูดว่า: พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ ฉันเป็นดวงวิญญาณที่แสนเล็ก เป็นดวงวิญญาณที่เล่นบทบาททั้งหมดผ่านร่างกาย แล้วสำนึกที่เป็นร่างจะถูกขจัดออกไป นี่คือความเพียรพยายามที่ต้องทำ เราดวงวิญญาณคือนักแสดงของละครทั้งหมด นักแสดงสูงสุดนั้นคือพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด มันอยู่ในสติปัญญาว่าท่านก็เป็นจุดที่แสนเล็กเช่นกันแต่คำสรรเสริญของท่านนั้นยิ่งใหญ่มาก ท่านคือมหาสมุทรแห่งความรู้และมหาสมุทรแห่งความสุขและท่านยังเป็นจุดที่แสนเล็ก เราดวงวิญญาณเป็นจุดที่แสนเล็กเช่นกัน ดวงวิญญาณไม่สามารถมองเห็นได้ นอกจากด้วยนิมิตที่สูงส่ง ลูกได้ยินประเด็นใหม่ๆเหล่านี้ในเวลานี้ โลกรู้อะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้? อย่างไรก็ตามในบรรดาลูกๆเช่นกันเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เข้าใจสิ่งนี้อย่างถูกต้องและเก็บไว้ในสติปัญญาของลูกว่าลูกเป็นดวงวิญญาณเป็นจุดที่เล็กมาก พ่อของเราเป็นนักแสดงหลักในละครนี้ นักแสดงสูงสุดในบรรดาทั้งหมดคือพ่อ จากนั้นก็มีคนอื่นๆทั้งหมดที่มา ลูกรู้ว่าแม้ว่าพ่อเป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ ท่านก็ไม่สามารถพูดความรู้โดยไม่มีร่างกายได้ เป็นเพียงเมื่อท่านมีร่างกายเท่านั้นที่ท่านสามารถพูดได้ เมื่อดวงวิญญาณปราศจากร่างดวงวิญญาณก็แยกออกจากอวัยวะของเขา ผู้คนในหนทางความเลื่อมใสศรัทธาจดจำผู้มีร่างกายเท่านั้นอย่างสม่ำเสมอ พวกเขาไม่รู้จักชื่อ รูป ดินแดน หรือเวลาของพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด พวกเขาเพียงแค่พูดว่าท่านอยู่เหนือรูปและนาม พ่ออธิบายว่า: ตามละครลูกที่เป็นผู้ที่สะโตประธานอันดับหนึ่งต้องกลับมาสะโตประธานอีกครั้ง เพื่อที่จะเปลี่ยนกลับจากตาโมประธานเป็นสะโตประธานลูกต้องทำให้สภาพของลูกเข้มแข็ง: ฉันคือดวงวิญญาณ ดวงวิญญาณกำลังพูดผ่านร่างกายนี้ ดวงวิญญาณมีความรู้ ความรู้ที่ว่ามีบทบาทที่ไม่สูญสลายบันทึกไว้ในแต่ละดวงวิญญาณไม่อยู่ในสติปัญญาของคนอื่น เหล่านี้เป็นประเด็นที่ใหม่มาก นั่งในสันโดษและพูดกับตนเองเช่นนี้ ฉันคือดวงวิญญาณ ฉันรับฟังพ่อ ฉันดวงวิญญาณนี้ซึมซับความรู้นี้ ดวงวิญญาณนี้เต็มไปด้วยบทบาทนี้ ฉันคือดวงวิญญาณที่ไม่สูญสลาย ลูกต้องบดสิ่งนี้ภายในตัวลูกเอง เราต้องเปลี่ยนจากตาโมประธานเป็นสะโตประธาน มนุษย์ที่มีสำนึกที่เป็นร่างไม่มีแม้กระทั่งความรู้ว่าดวงวิญญาณคืออะไร พวกเขาเก็บหนังสือเล่มใหญ่มากไว้กับเขา พวกเขามีความหยิ่งยโสอย่างมาก นี่คือโลกที่ตาโมประธาน ไม่มีดวงวิญญาณที่สูงสุดเหนือสิ่งใดที่นี่ เวลานี้ลูกรู้ว่าลูกต้องทำความเพียรพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงจากตาโมประธานเป็นสะโตประธาน บดประเด็นนี้อยู่ภายในตนเอง ลูกหลายคนสามารถถ่ายทอดความรู้ได้แต่ก็ยังไม่มีการจดจำระลึกถึงนั้น ควรจะมีการสำรวจตรวจสอบภายในตนเอง ลูกต้องเปลี่ยนจากไม่บริสุทธิ์เป็นบริสุทธิ์ด้วยการมีการจดจำระลึกถึงพ่อ เราจะไม่เพียงแค่กลายเป็นบัณฑิต มีตัวอย่างของบัณฑิตที่บอกให้ผู้เป็นแม่บางคนพูดว่าราม ราม เพื่อที่เธอสามารถข้ามแม่น้ำได้ แต่อย่าได้พูดเท็จเช่นนั้น มีหลายคนที่เป็นเช่นนั้น บางคนอธิบายได้ดีมาก แต่พวกเขาไม่มีโยคะเลย พวกเขาอยู่อย่างมีสำนึกที่เป็นร่างตลอดทั้งวัน มิฉะนั้นพวกเขาก็จะส่งชาร์ทของเขาให้แก่บาบาโดยบอกว่าพวกเขาตื่นกี่โมงและพวกเขามีการจดจำระลึกถึงมากเท่าไหร่ บางคนไม่ส่งข่าวใดๆเลย พวกเขาเพียงแค่พูดความรู้มากมายโดยไม่จำเป็นและไม่มีโยคะเลย แม้ว่าพวกเขาจะให้ความรู้แก่บุคคลสำคัญ พวกเขาเองก็อ่อนแอในโยคะ ตื่นแต่เช้าตรู่และจดจำพ่อ: บาบา ท่านคือผู้เป็นที่รักที่สุด นี่คือละครที่ถูกกำหนดไว้แล้วที่พิเศษสุดมาก ไม่มีใครเข้าใจความลับของละครนี้ พวกเขาไม่เข้าใจว่าดวงวิญญาณคืออะไรและดวงวิญญาณสูงสุดคืออะไร เวลานี้มนุษย์นั้นเลวร้ายยิ่งกว่าสัตว์ เราก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกัน ลูกได้มาถึงสภาพที่เลวร้ายมากในอาณาจักรของมายา ลูกสามารถให้ความรู้นี้แก่ใครก็ได้ บอกพวกเขาว่า: ท่านคือดวงวิญญาณที่เวลานี้กลายเป็นตาโมประธาน ท่านต้องกลับมาสะโตประธานอีกครั้ง ก่อนอื่นใดพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ เป็นสิ่งที่ง่ายกว่าสำหรับผู้ที่ยากจน ผู้ที่มั่งคั่งนั้นก็มีความซับซ้อนมากมาย พ่อพูดว่า: พ่อเข้ามาในร่างที่ธรรมดา เขาไม่ได้เป็นคนจนมากหรือรวยมาก เวลานี้ลูกรู้ว่าพ่อมาในเวลานี้ทุกวงจรและแนะนำแก่เราว่าจะกลับมาบริสุทธิ์อย่างไร บาบาไม่ได้มาเพื่อแนะนำลูกเกี่ยวกับความซับซ้อนของธุรกิจของลูก ลูกเรียกหา: โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ได้โปรดมา! ดังนั้นบาบาจึงได้แสดงให้ลูกเห็นวิธีที่จะกลับมาบริสุทธิ์ บราห์มานี้ก็ไม่รู้อะไรเลย หากลูกเป็นนักแสดงและไม่รู้ตอนเริ่มตอนกลางและตอนจบของละคร และจะเรียกลูกว่าอะไร? เราดวงวิญญาณเป็นนักแสดงในวงจรโลกนี้ แต่ไม่มีใครรู้สิ่งนี้ แม้ว่าพวกเขาจะพูดว่าดวงวิญญาณอาศัยอยู่ในโลกที่ไม่มีตัวตน พวกเขาก็ไม่พูดสิ่งนั้นจากประสบการณ์ เวลานี้ลูกดวงวิญญาณรู้อย่างแท้จริงว่าลูกคือผู้อาศัยของโลกที่ไม่มีตัวตน ลูกดวงวิญญาณนั้นไม่สูญสลาย เก็บสิ่งนี้ไว้ในสติปัญญาของลูก มีลูกมากมายที่ไม่มีโยคะเลยและแล้วเนื่องจากการมีสำนึกที่เป็นร่างทำให้พวกเขาทำผิดมากมาย สิ่งหลักคือการกลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ ลูกควรจะมีความใส่ใจเกี่ยวกับการกลับมาสะโตประธาน ลูกที่มีความใส่ใจที่จะกลับมาสะโตประธานไม่เคยให้ก้อนหินออกมาจากปากของเขา หากพวกเขาทำผิด พวกเขาจะรายงานสิ่งนั้นกับพ่อในทันที: บาบา ฉันทำความผิดนี้ ได้โปรดยกโทษให้ฉัน! พวกเขาจะไม่ซ่อนเร้นสิ่งนั้น การซ่อนเร้นทำให้สิ่งนั้นเพิ่มมากขึ้น บอกข่าวของลูกกับบาบาอยู่เรื่อยๆ บาบาจะตอบว่า โยคะของลูกไม่ถูกต้อง สิ่งหลักคือการกลับมาบริสุทธิ์ เรื่องราวของ 84 ชาติเกิดอยู่ในสติปัญญาของลูกๆ มากเท่าที่เป็นไปได้ เพียงแค่ใส่ใจเกี่ยวกับการกลับมาสะโตประธาน ละทิ้งสำนึกที่เป็นร่าง ลูกคือราชาฤาษี หฐโยคีไม่สามารถสอนราชาโยคะ เพียงพ่อเท่านั้นที่สอนราชาโยคะ เพียงพ่อเท่านั้นที่ให้ความรู้นี้ ในเวลานี้ความเลื่อมใสศรัทธามีความตาโมประธาน พ่อมาในยุคบรรจบพบกันเท่านั้นเพื่อให้ความรู้นี้ เวลานี้พ่อมาแล้ว ความเลื่อมใสศรัทธาต้องจบสิ้นลงแล้วโลกนี้ต้องจบสิ้นลงเช่นกัน ยุคทองได้รับการก่อตั้งด้วยความรู้และโยคะนี้ ความเลื่อมใสศรัทธาแยกจากกันอย่างสมบูรณ์ ผู้คนพูดว่าความสุขและความทุกข์ทั้งสองคงอยู่ที่นี่ ลูกๆมีความรับผิดชอบอย่างยิ่ง สร้างวิธีการต่อไปที่จะให้ประโยชน์แก่ตนเอง มีการอธิบายแล้วด้วยเช่นกันว่าโลกที่บริสุทธิ์คือดินแดนแห่งความสงบและดินแดนแห่งความสุข นี่คือดินแดนของความไม่สงบ ดินแดนแห่งความทุกข์ สิ่งแรกและสิ่งหลักคือโยคะ หากลูกไม่มีโยคะลูกก็เพียงแค่พูดความรู้มากมายโดยไม่จำเป็นเหมือนบัณฑิต ทุกวันนี้มีพลังลี้ลับมากมาย ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรู้ ผู้คนติดกับในความโกหกอย่างมาก พวกเขาไม่บริสุทธิ์ พ่อเองพูดว่า พ่อเข้ามาในโลกที่ไม่บริสุทธิ์ เข้ามาในร่างที่ไม่บริสุทธิ์ ไม่มีใครที่นี่ที่บริสุทธิ์ ผู้นี้ไม่ได้เรียกตนเองว่าเป็นพระเจ้า เขาพูดว่า: ฉันก็ไม่บริสุทธิ์เช่นกัน เมื่อฉันกลับมาบริสุทธิ์ ฉันก็จะกลายเป็นเทวดา ลูกก็จะกลายเป็นเทวดานางฟ้าที่บริสุทธิ์เช่นกัน สิ่งหลักก็คือเราจะกลับมาบริสุทธิ์ได้อย่างไร การจดจำระลึกถึงนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสิ่งนี้ ลูกที่ไม่ใส่ใจเกี่ยวกับการจดจำระลึกถึงก็พูดว่า: ถึงอย่างไรเรานั้นก็เป็นลูกของชีพบาบา เราอยู่ในการจดจำระลึกถึงบาบาอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามบาบาพูดว่าทั้งหมดนั้นคือการพูดเท็จ! เป็นความประมาท! ต้องทำความเพียรพยายามสำหรับการจดจำระลึกถึงนี้ ตื่นแต่เช้าตรู่และนั่งในการจดจำระลึกถึงด้วยการพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ มีการสนทนาจากใจถึงใจ เป็นดวงวิญญาณที่พูด เวลานี้ลูกจะกลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ จะมีการร้องเพลงยกย่องผู้ที่ให้ประโยชน์แก่ผู้อื่น นั่นคือการยกย่องของร่างกาย ในขณะที่คำยกย่องนี้เป็นของพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ผู้ไม่มีตัวตน ลูกเข้าในสิ่งนี้ ความรู้เกี่ยวกับบันไดและเราใช้ 84 ชาติเกิดอย่างไรในขณะที่เราลงมาจะไม่อยู่ในสติปัญญาของคนอื่น เวลานี้ไหของบาปเต็มแล้ว จะสามารถทำความสะอาดได้อย่างไร? เหตุนี้เองลูกจึงเรียกพ่อ ลูกเป็นของชุมนุมพันดาวา ลูกคือผู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและการเมือง บาบาอธิบายสิ่งต่างๆของทุกศาสนา ไม่มีใครสามารถอธิบายสิ่งเหล่านั้นให้แก่ลูกได้เช่นนี้ ผู้ก่อตั้งศาสนาทั้งหมดทำอะไร? สาวกของพวกเขาต้องลงมาหลังจากพวกเขา พวกเขาไม่สามารถให้การหลุดพ้นตลอดไปแก่ใครได้ เมื่อพ่อมาในเวลาสุดท้ายเท่านั้นที่ทุกคนจะถูกทำให้บริสุทธิ์และพากลับบ้าน เหตุนี้เองจึงไม่มีคำยกย่องใครนอกจากท่าน ไม่มีคำยกย่องของบราห์มาหรือของลูก ลูกจะทำอะไรได้ถ้าบาบาไม่ได้มา? เวลานี้พ่อได้นำลูกไปสู่สภาพของการขึ้นของลูก ได้มีการร้องเพลง: เมื่อสภาพของลูกขึ้นไปทุกคนจะได้รับประโยชน์ อย่างไรก็ตามไม่มีใครเข้าใจความหมายของสิ่งนี้ พวกเขาเพียงแค่ร้องเพลงสรรเสริญอย่างมากมาย เวลานี้พ่อได้อธิบายแล้วว่า ดวงวิญญาณเป็นอมตะ นี่คือบัลลังก์ของดวงวิญญาณ ดวงวิญญาณไม่สูญสลาย พวกเขาไม่มีวันตาย ดวงวิญญาณออกจากร่างของเขาและรับอีกร่างหนึ่งเพื่อเล่นบทบาทอื่น ไม่ใช่ว่าปีศาจแห่งความตายมาและพาเขาไป เมื่อใครบางคนออกจากร่างของเขา ลูกก็ไม่ควรรู้สึกไม่มีความสุข ดวงวิญญาณนั้นเพียงแค่ละทิ้งร่างหนึ่งแล้วก็จากไปเพื่อเล่นอีกบทบาทหนึ่ง จะมีการร้องไห้เกี่ยวกับอะไรหรือ? เวลานี้ลูกเข้าใจแล้วว่าเราดวงวิญญาณทั้งหมดนั้นคือพี่น้องกันอย่างไร มีการร้องเพลง: ดวงวิญญาณอยู่แยกห่างจากดวงวิญญาณสูงสุดเป็นเวลายาวนาน พ่อมาพบกับลูกที่ไหน? พวกเขาไม่รู้แม้กระทั่งสิ่งนี้ เวลานี้ได้มีการอธิบายทุกสิ่งแก่ลูก ลูกได้ยินสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเป็นเวลาที่ยาวนานเช่นนั้น! ผู้นั้นไม่ได้มีหนังสือใดๆ ฯลฯ ท่านเพียงแค่อ้างอิงถึงสิ่งเหล่านั้นเพื่อที่จะอธิบายให้กับลูก พ่อคือสัจจะ และดังนั้นท่านจึงสร้างสิ่งสร้างที่แท้จริง ท่านบอกความจริงแก่ลูก มีชัยชนะด้วยสัจจะและการพ่ายแพ้ด้วยความเท็จ พ่อที่แท้จริงก่อตั้งดินแดนแห่งสัจจะ ลูกนั้นพ่ายแพ้ราวันมาหลายต่อหลายครั้ง ทั้งหมดนี้ถูกกำหนดไว้แล้วในละคร ลูกรู้ว่าเวลานี้อาณาจักรของลูกกำลังถูกก่อตั้งขึ้น และแล้วทั้งหมดนี้ก็จะไม่คงอยู่ ทั้งหมดนี้มาในภายหลัง เป็นสิ่งที่ง่ายดายมากที่จะเก็บวงจรโลกนี้ไว้ในสติปัญญาของลูก ลูกที่ทำความเพียรพยายามจะไม่ความสุขเพียงแค่กับข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเขาพูดความรู้ได้ดีมาก พร้อมกับสิ่งนั้นพวกเขาจะมีโยคะและสร้างสมกิริยามารยาทที่ดีด้วย ลูกต้องกลับมาอ่อนหวานมาก ลูกต้องไม่ทำให้ใครเกิดความทุกข์ อธิบายแก่ผู้อื่นด้วยความรักเป็นอย่างมาก มีความปั่นป่วนอย่างมากเนื่องจากความบริสุทธิ์ สิ่งนี้เกิดขึ้นตามละคร เป็นสิ่งที่ถูกกำหนดไว้แล้วในละคร อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าลูกจะได้รับบางสิ่งถ้าสิ่งนั้นอยู่ในละคร ไม่เลย, ลูกยังคงต้องทำความเพียรพยายามเพื่อสิ่งนั้น ลูกต้องสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่งอย่างที่เหล่าเทพมี ลูกต้องไม่กลายเป็นน้ำเกลือ ตรวจสอบดูว่าลูกไม่ได้ประพฤติตนไม่ดีและทำให้เกียรติของพ่อเสียหาย ใครก็ตามที่ประณามสัตกูรูไม่สามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง ผู้เดียวนั้นคือพ่อที่แท้จริงและเป็นครูที่แท้จริง เวลานี้ลูกดวงวิญญาณได้ตระหนักรู้ว่าพ่อคือมหาสมุทรแห่งความรู้และมหาสมุทรแห่งความสุข ท่านให้ความรู้นี้มาก่อนหน้านี้และจากไปอย่างแน่นอน และด้วยเหตุนี้เองท่านจึงได้รับการจดจำ ดวงวิญญาณของผู้นี้ไม่เคยมีความรู้มาก่อน ไม่มีใครรู้ว่าดวงวิญญาณคืออะไรหรือละครคืออะไร มนุษย์ต้องได้รับความรู้นี้ ผู้คนสร้างไฟบูชายัญของรูดร้า และพวกเขากราบไหว้บูชาดวงวิญญาณ กราบไหว้บูชาดวงวิญญาณดีกว่ากราบไหว้บูชาร่างกายของผู้ที่สูงส่งหรือไม่? ร่างกายถูกสร้างขึ้นมาจากวัตถุธาตุทั้งห้า เหตุนี้เองเพียงการกราบไหว้บูชาชีพบาบาเท่านั้นที่ไม่มีสิ่งใดเจือปน เวลานี้ลูกต้องฟังผู้เดียวนั้นเท่านั้น ดังนั้นจึงมีคำกล่าวว่า: อย่าได้ยินสิ่งที่เลวร้าย! หยุดรับฟังเรื่องที่เป็นการประณาม ฟังพ่อผู้เดียวเท่านั้น ความรู้นี้ไม่มีสิ่งใดเจือปน สิ่งหลักคือเมื่อจิตสำนึกที่เป็นร่างของลูกแตกสลายลูกก็สามารถกลับมาเยือกเย็นและสงบได้ หากลูกอยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อลูกก็จะไม่มีวันพูดสิ่งที่ผิด จะไม่มีสายตาที่เลวร้ายเช่นกัน ในขณะที่ดูทุกสิ่งก็จะเหมือนราวกับว่าลูกไม่ได้เห็นสิ่งใดเลย ตาที่สามของความรู้ของเราเปิดแล้วในเวลานี้ พ่อมาและทำให้เราเป็นตรีเนตรและตรีกาลดาร์ชิ เวลานี้ลูกมีความรู้ของรูปกาลเวลาทั้งสามและสามโลก อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. พร้อมกับการรับฟังความรู้จงอยู่ในโยคะด้วยเช่นกัน สร้างสมกิริยามารยาทที่ดี กลับมาอ่อนหวานมาก อย่าปล่อยให้ก้อนหินออกมาจากปากของลูก

2. นั่งในสันโดษ สำรวจตรวจสอบตนเอง และพูดกับตนเอง สร้างวิธีที่จะกลับมาบริสุทธิ์ ตื่นแต่เช้าตรู่และจดจำพ่อด้วยความรักอย่างมาก

พร:
ขอให้ลูกละวาง มีความรัก และเป็นอิสระจากความคิดอื่นๆ และได้รับความรักจากหัวใจของทุกคน

ลูกๆที่มีคุณธรรมการละวางและมีความรัก และมีคุณสมบัติพิเศษของการเป็นอิสระจากความคิดอื่นๆ นั่นคือผู้ที่มีพรนี้เป็นที่รักของทุกคน นั่นเป็นเพราะด้วยการอยู่อย่างละวาง พวกเขาจึงได้รับความรักของทุกคนจากหัวใจโดยอัตโนมัติ ด้วยสภาพที่มีพลังของพวกเขาในการเป็นอิสระจากความคิดอื่นๆ และกรรมที่สูงส่งของพวกเขา พวกเขาจึงกลายเป็นเครื่องมือในการรับใช้มากมาย ดังนั้นพวกเขาจึงอยู่อย่างพอใจและพวกเขายังให้ประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยเช่นกัน พวกเขาได้รับความสำเร็จในทุกงานที่ทำโดยอัตโนมัติ

คติพจน์:
คำเดียว "บาบา" คือกุญแจสู่สมบัติที่มีค่าทั้งหมด ดูแลกุญแจนี้อย่างระมัดระวัง