23.02.21       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกที่แสนหวาน นี่เป็นโชคที่ยิ่งใหญ่ของลูกถ้าสติปัญญาของลูกสามารถจดจำระลึกถึงพ่อผู้เดียวเท่านั้นอยู่เสมอ

คำถาม:
อะไรคือสิ่งชี้บอกของลูกที่ใส่ใจต่อการทำงานรับใช้?

คำตอบ:
พวกเขาไม่สามารถอยู่ได้ถ้าไม่ได้ถ่ายทอดความรู้ พวกเขาสังเวยกระดูกของเขาเพื่องานรับใช้ทางจิต เขามีความสุขเป็นอย่างมากในการอธิบายความรู้ทางจิต พวกเขาเฝ้าแต่ร่ายรำในความสุข พวกเขาให้ความนับถือต่อผู้ที่เป็นซีเนียร์ที่อาวุโสกว่าพวกเขาอย่างมาก และเรียนรู้จากพวกเขาต่อไป

เพลง:
แม้ว่าโลกจะเปลี่ยนไป เราจะไม่มีวันหันห่างไปจากท่าน

โอมชานติ
ลูกๆได้ยินเพลงสองบรรทัด เพลงนี้เกี่ยวกับคำสัญญา เปรียบเสมือนคู่รักที่หมั้นหมายกันและสัญญาว่าจะไม่มีวันทิ้งกัน บางคู่ก็ไปด้วยกันไม่ได้และดังนั้นเขาจึงแยกทางกัน ลูกทำสัญญากับใครที่นี่? กับพระเจ้า ผู้ที่ลูกๆเจ้าสาวได้หมั้นหมาย อย่างไรก็ตามลูกก็ทิ้งผู้ที่ทำให้ลูกกลายเป็นนายของโลกด้วยเช่นกัน เวลานี้เมื่อลูกกำลังนั่งที่นี่ ลูกเข้าใจว่าบัพดาดาที่ไม่มีขีดจำกัดกำลังจะมา ลูกไม่สามารถมีสภาพเดียวกันเมื่อลูกอยู่ข้างนอกกับเมื่อลูกอยู่ที่ศูนย์ของลูกที่นี่ ที่นี่ลูกเข้าใจว่าบัพดาดากำลังจะมา ข้างนอกที่ศูนย์ของลูก,ลูกเข้าใจว่าลูกกำลังได้ยินมุรลีที่บาบาพูด มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างที่นี่และที่นั่น เพราะที่นี่ลูกนั่งอยู่เบื้องหน้าบัพดาดาที่ไม่มีขีดจำกัดเป็นการส่วนตัว ที่นั่นลูกไม่ได้อยู่เบื้องหน้าบาบา แต่ลูกมีความปรารถนาที่จะมาและฟังมุรลีโดยตรงต่อหน้า ที่นี่สติปัญญาของลูกๆตระหนักว่าบาบากำลังจะมา เช่นที่ในชุมนุมทางจิตอื่นๆพวกเขาเข้าใจว่าสวามี(ครู)ของพวกเขากำลังจะมา อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความคิดเหมือนกัน โยคะของสติปัญญาของบางคนจะเร่ร่อนไปที่อื่น บางคนจะระลึกถึงสามีของตน และบางคนจะระลึกถึงญาติมิตร โยคะสติปัญญาของพวกเขาจะไม่จดจ่ออยู่ที่กูรูคนเดียว แทบไม่มีใครสามารถอยู่ในการจดจำระลึกถึงสวามีได้ สิ่งนี้ก็เหมือนกันกับที่นี่ ไม่ใช่ว่าทุกคนจะอยู่ในการจดจำระลึกถึงชีพบาบา สติปัญญาของพวกเขาก็แข่งขันกันไปที่อื่นเสมอ ญาติมิตร ฯลฯ จะได้รับการจดจำ ลูกมีโชคอย่างมากถ้าลูกสามารถอยู่ในการจดจำระลึกถึงชีพบาบาได้ตลอดเวลา มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถอยู่ในการจดจำระลึกถึงได้อย่างสม่ำเสมอ ลูกควรมีความสุขอย่างมากขณะที่อยู่เบื้องหน้าพ่อ คำพูดที่ว่า ถามโก๊ปและโกปี้ของโกปี้วัลลาภ (พ่อของโก๊ปและโกปี้) เกี่ยวกับความสุขที่เหนือประสาทสัมผัส ได้จดจำกันเวลานี้ ลูกกำลังนั่งที่นี่ในการจดจำระลึกถึงพ่อ ลูกเข้าใจว่าเวลานี้ลูกนั่งอยู่บนตักของพระเจ้าและต่อมาลูกจะนั่งอยู่ในตักของเทพ สติปัญญาของลูกบางคนมีความคิดในงานรับใช้เกี่ยวกับว่าจะทำการแก้ไขรูปภาพให้ถูกต้องอย่างไรหรือจะเขียนอะไรลงไปในภาพ อย่างไรก็ตามลูกที่ดีเข้าใจว่าเวลานี้พวกเขาต้องรับฟังพ่อ พวกเขาไม่ปล่อยให้ความคิดอื่นๆเกิดขึ้น พ่อมาเพื่อเติมอาภรณ์ของลูกด้วยเพชรพลอยแห่งความรู้ ดังนั้นลูกต้องคงรักษาสติปัญญาของลูกให้อยู่ในโยคะไว้กับพ่อ ทุกคนตามลำดับในการซึมซับสิ่งนี้ บางคนรับฟังเป็นอย่างดีและซึมซับเข้าไป ในขณะที่คนอื่นซึมซับเข้าไปในระดับที่น้อยกว่า ถ้าสติปัญญาของพวกเขาอยู่ในโยคะกับที่อื่น ก็เป็นไปไม่ได้สำหรับพวกเขาที่จะซึมซับเข้าไป พวกเขาอยู่อย่างอ่อนแอ ถ้าลูกไม่ซึมซับมุรลีหลังจากได้ยินเพียงครั้งหรือสองครั้งนิสัยนั้นก็จะกลับมามั่นคง และแล้วไม่ว่าลูกจะฟังมากแค่ไหนลูกก็ไม่สามารถซึมซับได้ ลูกจะไม่สามารถถ่ายทอดความรู้นี้ให้กับผู้อื่น ผู้ที่ซึมซับสิ่งนี้จะใส่ใจในการทำงานรับใช้ เขาจะกลับมากระตือรือร้นมาก พวกเขาคิดว่าพวกเขาควรไปให้ทานสมบัติที่มีค่า เพราะไม่มีใครนอกจากพ่อที่มีสมบัติที่มีค่านี้ พ่อเข้าใจด้วยเช่นกันว่าไม่ใช่ทุกคนสามารถซึมซับสิ่งนี้ ไม่ใช่ทุกคนสามารถประกาศสิทธิ์ในสภาพที่สูงเหมือนกัน เหตุนี้เองสติปัญญาของพวกเขาจึงเฝ้าแต่เร่ร่อนไปที่อื่น โชคในอนาคตของเขาจึงไม่สูงส่ง บางคนสังเวยกระดูกของเขาในงานรับใช้ทางร่างกาย พวกเขาทำให้ทุกคนมีความสุข ตัวอย่างเช่น เขาทำอาหารและเสิร์ฟอาหารให้ผู้คน สิ่งนั้นเป็นเรื่องหนึ่งเช่นกัน ผู้ที่ใส่ใจในการทำงานรับใช้จะไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่ได้ถ่ายทอดความรู้ แล้วบาบาก็จะดูว่าเขามีสำนึกที่เป็นร่างหรือไม่ พวกเขามีความนับถือต่อซีเนียร์หรือไม่? ลูกควรมีความนับถือต่อมหารตีที่เป็นซีเนียร์ ใช่ เมื่อสติปัญญาของเด็กที่ฉลาดบางคนรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว มหาระตีก็ต้องให้ความนับถือกับพวกเขา พ่อพอใจเมื่อท่านเห็นว่าลูกใส่ใจในการทำงานรับใช้ ผู้นี้จะทำงานรับใช้ที่ดี ลูกควรฝึกอธิบายที่นิทรรศการตลอดทั้งวัน ปวงประชาถูกสร้างขึ้นมามากมาย ไม่มีวิธีอื่นใด ราชาและราชินีและปวงประชาของสุริยวงศ์และจันทราวงศ์ทั้งหมดถูกสร้างขึ้นที่นี่ ลูกควรทำงานรับใช้อย่างมาก มันอยู่ในสติปัญญาของลูกว่าเวลานี้ลูกกลายเป็นบราห์มินแล้ว ในขณะที่อยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูก ลูกแต่ละคนมีสภาพของตนเอง ลูกไม่ต้องออกจากครอบครัวของลูก พ่อพูดว่า ลูกอาจอาศัยอยู่ที่บ้าน แต่ทำให้สติปัญญาของลูกมีศรัทธาว่าโลกเก่ากำลังจะถูกทำลาย สายสัมพันธ์ของเราอยู่กับพ่อผู้เดียวเท่านั้น ลูกก็เข้าใจเช่นกันว่าเพียงผู้ที่รับความรู้นี้เมื่อวงจรที่แล้วเท่านั้นจะมารับความรู้นี้อีกครั้ง ทุกสิ่งจะซ้ำรอยเหมือนเดิมทุกประการในแต่ละวินาที ลูกดวงวิญญาณมีความรู้ใช่ไหม? พ่อก็มีความรู้เช่นกัน ลูกๆต้องกลับมาเป็นเหมือนพ่อ ลูกก็ต้องซึมซับประเด็นต่างๆเช่นกัน ทุกประเด็นไม่ได้อธิบายในเวลาเดียวกัน การทำลายล้างกำลังยืนอยู่เบื้องหน้าลูก นี่คือการทำลายเดียวกันนั้น ไม่มีสงครามในยุคทองและยุคเงิน ต่อเมื่อศาสนามากมายปรากฏออกมาและมีการสร้างกองทัพขึ้นมาเท่านั้นจึงจะเริ่มสงครามได้ เมื่อดวงวิญญาณลงมาในตอนแรกพวกเขาสะโตประธานและจากนั้นก็ไปสูสภาพสะโต ราโจ และตาโม สิ่งนี้ควรอยู่ในสติปัญญาของลูกว่าอาณาจักรนี้ก่อตั้งขึ้นมาอย่างไร ในขณะที่ลูกนั่งอยู่ที่นี่ลูกควรมีสำนึกรู้ว่าชีพบาบามาและให้สมบัติที่มีค่าแก่ลูก ซึ่งสติปัญญาของลูกต้องซึมซับ ลูกที่ดีจะจดบันทึกลงไป เป็นสิ่งที่ดีทีจะเขียนลงไปแล้วหัวข้อนั้นก็จะเกิดขึ้นในสติปัญญาของลูก วันนี้ฉันจะอธิบายเกี่ยวกับหัวข้อนี้ พ่อพูดว่า พ่อให้สมบัติที่มีค่าแก่ลูกมากมาย ลูกมีสมบัติที่มีค่ามากมายในยุคทองและยุคเงิน เมื่อลูกไปสู่หนทางแห่งบาปสมบัตินั้นก็จะลดลง ความสุขของลูกก็ลดลงเช่นกัน ลูกเริ่มกระทำกรรมที่เป็นบาปอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อลูกลงมาองศาของลูกก็ลดลงเรื่อยๆ ลูกผ่านสภาพของสะโตประธาน สะโต ราโจ และตาโม เมื่อลูกกำลังไปจากสะโตไปสู่ราโจ ไม่ใช่ว่าลูกจะเข้าไปสู่สภาพนั้นในทันที ลูกลงมาอย่างช้ามาก แม้ว่าลูกจะอยู่ในสภาพตาโมประธาน ลูกก็ลงบันไดมาอย่างช้ามากและองศาของลูกก็ลดลงเรื่อยๆ นับวันองศาก็ลดลงเรื่อยๆ เวลานี้ลูกต้องกระโดด จากตาโมประธานลูกต้องกลับมาสะโตประธาน ลูกต้องใช้เวลาสำหรับสิ่งนี้ มีเพลงร้องว่าผู้ที่ปีนขึ้นไปสามารถลิ้มรสน้ำทิพย์แห่งสวรรค์ได้ หากลูกถูกตบตีจากกิเลสตัณหาราคะแล้วลูกก็ถูกบดขยี้อย่างสมบูรณ์ กระดูกของลูกจะหักอย่างสิ้นเชิง คนบางคนฆ่าตัวตาย สิ่งนี้ไม่ใช่การฆ่าดวงวิญญาณ แต่เป็นการฆ่าร่างกายที่มีชีวิต ที่นี่ลูกต้องประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากพ่อ ลูกต้องจดจำพ่อเพราะลูกได้รับอำนาจในการปกครองจากพ่อ ถามตัวเองว่า ฉันสะสมรายได้มากเท่าไรสำหรับอนาคตโดยการจดจำระลึกถึงพ่อ ฉันกลายเป็นไม้เท้าให้คนตาบอดมากแค่ไหน ลูกต้องให้สาสน์จากบ้านนั้นสู่บ้านนี้ว่าโลกเก่านี้กำลังจะเปลี่ยนแปลง พ่อกำลังสอนราชาโยคะแก่ลูกเพื่อโลกใหม่ ทุกสิ่งแสดงให้เห็นในภาพบันได ภาพนี้ทำยาก ลูกมีความคิดตลอดทั้งวันว่าจะออกแบบภาพในลักษณะนั้นอย่างไรที่ใครก็สามารถเข้าใจได้อย่างง่ายดาย ทั้งโลกจะไม่มาที่นี่ เพียงผู้ที่เป็นของศาสนาเทพเท่านั้นจะมา งานรับใช้ของลูกต้องดำเนินต่อไปเป็นเวลานาน ลูกรู้ว่าคลาสของลูกนี้จะดำเนินต่อไปอีกนานเท่าไร พวกเขาเชื่อว่าระยะเวลาของวงจรคือหนึ่งแสนปี และดังนั้นพวกเขาจึงยังคงถ่ายทอดเรื่องราวในคัมภีร์ต่อไป พวกเขาเชื่อว่าผู้ประทานการหลุดพ้นสำหรับทุกคนจะมาในตอนท้ายที่สาวกของเขาจะได้รับการหลุดพ้นและจากนั้นพวกเขาจะหลอมรวมเข้ากับแสง อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่ได้เป็นเช่นนั้น ลูกรู้ว่าเวลานี้เรากำลังรับฟังเรื่องราวที่แท้จริงของความเป็นอมตะจากพ่อที่เป็นอมตะ ดังนั้นลูกต้องมีความเชื่อในสิ่งที่พ่อผู้เป็นอมตะพูด ท่านพูดว่า จดจำพ่อและกลับมาบริสุทธิ์ มิฉะนั้นลูกจะต้องสัมผัสกับการลงโทษอย่างมาก ลูกจะได้รับสถานภาพที่ต่ำ ลูกต้องเพียรพยายามเพื่อทำงานรับใช้ มีตัวอย่างของฤาษีดาดิชีเช่นกัน เขาอุทิศกระดูกของเขาในงานรับใช้ การอุทิศกระดูกในงานรับใช้หมายถึงการทำงานรับใช้ทั้งวันโดยไม่คิดถึงร่างกายของตนเองเลย หนึ่งคืองานรับใช้ทางร่างกายด้วยกระดูกของลูกและอีกหนึ่งคืองานรับใช้ทางจิตด้วยกระดูกของลูก ผู้รับใช้ทางจิตถ่ายทอดความรู้ทางจิตเท่านั้น ในขณะที่ให้ทานสมบัติมากมายพวกเขาก็เฝ้าแต่ร่ายรำในความสุข งานรับใช้ทั้งหมดที่ผู้คนในโลกทำคืองานรับใช้ทางร่างกาย การถ่ายทอดคัมภีร์ไม่เรียกว่างานรับใช้ทางจิต มีเพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่มาและสอนงานรับใช้ทางจิต พ่อทางจิตมาและสอนลูกทางจิต เวลานี้ลูกๆกำลังเตรียมการเพื่อจะไปสู่โลกใหม่ยุคทอง ลูกจะไม่มีการกระทำใดๆที่เป็นบาปที่นั่น นั่นคืออาณาจักรของราม ที่นั่นมีจำนวนน้อยมาก ในขณะนี้ทุกคนสัมผัสกับความทุกข์ในอาณาจักรของราวัน ความรู้ทั้งหมดนี้อยู่ในสติปัญญาของลูกตามลำดับกันไปตามความพยายามของลูก ความรู้ทั้งหมดรวมอยู่ในภาพบันได พ่อพูดว่า กลับมาบริสุทธิ์ในชาติสุดท้ายนี้ของลูกและลูกจะกลายเป็นนายของโลกที่บริสุทธิ์ ลูกควรอธิบายในลักษณะเช่นนั้นที่มนุษย์เข้าใจว่าพวกเขากลับมาตาโมประธานจากสะโตประธาน และด้วยวิธีเดียวที่จะกลับมาสะโตประธานคือการอยู่ในการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึง เมื่อพวกเขาเห็นสิ่งนี้สติปัญญาของพวกเขาจะตระหนักรู้ว่าไม่มีใครใครอื่นมีความรู้นี้ เมื่อพวกเขามองดูภาพบันได พวกเขาถามว่าข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาอื่นอยู่ที่ไหน ทั้งหมดนั้นถูกเขียนไว้ในภาพของวงจร พวกเขาไม่ได้ไปสู่โลกใหม่ พวกเขาได้รับความสงบ เพียงผู้คนของบารัตเท่านั้นที่เคยอยู่ในสวรรค์ พ่อมาในบารัตเพื่อสอนราชาโยคะ เหตุนี้เองทุกคนต้องการโยคะโบราณของบารัต พวกเขาจะเข้าใจจากภาพเหล่านี้ว่ามีเพียงบารัตเท่านั้นในโลกใหม่จริงๆ พวกเขาจะเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาของเขา แม้ว่าพระคริสต์จะมาก่อตั้งศาสนานั้น ในปัจจุบันเขาก็ตาโมประธานเช่นกัน ความรู้เกี่ยวกับผู้สร้างและสิ่งสร้างนี้มีมากมาย ลูกสามารถบอกพวกเขาได้ว่า เราไม่ต้องการเงินของใคร เราจะทำอะไรกับเงินนั้น? รับฟังสิ่งนี้และถ่ายทอดให้ผู้อื่นด้วยเช่นกัน พิมพ์ภาพเหล่านี้ ลูกต้องใช้ประโยชน์จากรูปภาพเหล่านี้ สร้างห้องโถงขึ้นมาที่สามารถถ่ายทอดความรู้นี้ได้ เราจะทำอะไรโดยการรับเงินนั้น? สิ่งนี้จะให้คุณประโยชน์กับครอบครัวของลูก ลูกเพียงแค่ต้องเตรียมการ หลายคนจะมาและพูดว่าความรู้ของผู้สร้างและสิ่งสร้างดีมาก สิ่งนี้ต้องเข้าใจโดยมนุษย์ เมื่อผู้คนจากต่างประเทศได้ยินความรู้นี้พวกเขาก็จะชอบความรู้นี้เป็นอย่างมาก พวกเขาจะมีความสุขมาก พวกเขาจะเข้าใจว่าเขาควรมีโยคะกับพ่อด้วยเช่นกันเพื่อที่บาปของพวกเขาจะได้รับการปลดเปลื้อง ลูกต้องให้คำแนะนำของพ่อกับทุกคน พวกเขาจะเข้าใจว่าไม่มีใครนอกจากพระเจ้าสามารถให้ความรู้นี้ พวกเขาพูดว่าพระเจ้าก่อตั้งสวรรค์แต่พวกเขาไม่รู้ว่าท่านมาอย่างไร พวกเขาจะมีความสุขเมื่อรับฟังลูกและจะเพียรพยายามที่จะศึกษาโยคะ พวกเขาจะเพียรพยายามที่จะกลับมาสะโตประธานจากตาโมประธาน ลูกควรมีความคิดมากมายเกี่ยวกับการทำงานรับใช้ หากลูกเปิดเผยทักษะของลูกในบารัต บาบาจะส่งลูกไปต่างประเทศ ภารกิจจะตามไปด้วย ในปัจจุบันนี้ยังมีเวลาเหลืออยู่บ้าง จะใช้เวลาไม่นานในการก่อตั้งโลกใหม่ ที่ไหนก็ตามที่เกิดแผ่นดินไหวพวกเขาสามารถสร้างอาคารใหม่ได้อีกครั้งในสองถึงสามปี เมื่อมีคนงานที่มีทักษะความชำนาญจำนวนมากและมีวัสดุทั้งหมด ก็ใช้เวลาไม่นานในการสร้าง ตึกต่างๆในต่างประเทศสร้างขึ้นมาอย่างไร? มอเตอร์ในหนึ่งนาที (a motor a minute) ดังนั้น ลองนึกดูสิว่าจะสร้างอาคารขึ้นมาได้เร็วแค่ไหนในยุคทอง มีทองคำและเงิน ฯลฯมากมายที่นั่น ลูกจะนำทองคำ เงิน และเพชรมาจากเหมือง ลูกกำลังเรียนรู้ทักษะทั้งหมด มีความหยิ่งยโสทางวิทยาศาสตร์อย่างมากในขณะนี้ วิทยาศาสตร์จะเป็นประโยชน์อย่างมากที่นั่น ทุกสิ่งที่พวกเขาได้ศึกษาจากที่นี่จะเป็นประโยชน์สำหรับพวกเขาในชาติเกิดต่อไปของเขาที่นั่น ในเวลานั้นทั้งโลกกลับมาใหม่ อาณาจักรของราวันจะถูกทำลาย แม้กระทั่งวัตถุธาตุทั้งห้าจะรับใช้ลูกตามกฎ สวรรค์กำลังถูกสร้างขึ้น ไม่มีภัยพิบัติใดๆเกิดขึ้นที่นั่น ไม่มีอาณาจักรของราวันที่นั่น ทุกคนสะโตประธาน สิ่งที่ดีที่สุดคือลูกควรมีความรักต่อพ่อเป็นอย่างมาก ซึมซับสมบัติที่มีค่าที่พ่อให้แก่ลูกและให้ทานสมบัตินั้นแก่ผู้อื่น ยิ่งลูกให้ทานมากเท่าไหร่ ลูกก็จะยิ่งสมสะได้มากเท่านั้น ลูกจะซึมซับได้อย่างไรหากลูกไม่ทำงานรับใช้ สติปัญญาของลูกควรใช้ในการทำงานรับใช้ งานรับใช้มากมายสามารถทำได้ ขอให้มีความก้าวหน้าในแต่ละวัน ให้มีความก้าวหน้าของตนเองด้วยเช่นกัน อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ใด้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อบัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. อยู่อย่างข้องแวะในงานรับใช้ทางจิตอย่างสม่ำเสมอ ร่ายรำในความสุขในขณะที่ให้ทานสมบัติที่มีค่าแห่งความรู้ ซึมซับความรู้เข้าไปในตนเองและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นซึมซับเช่นกัน

2. เติมอาภรณ์ของลูกด้วยสมบัติที่มีค่าแห่งความรู้ที่พ่อให้แก่ลูก จดบันทึกลงไปเพื่อที่ลูกสามารถอธิบายหัวข้อได้ อยู่อย่างกระตือรือร้นเกี่ยวกับการให้ทานความมั่งคั่งแห่งความรู้

พร:
ขอให้ลูกเป็นผู้รับใช้ทางจิตและเล่นบทบาทของลูกในการรับใช้ด้วยการตระหนักถึงมนตรา "ไม่มีตัวตนกลับมามีตัวตน"

เช่นที่พ่อไม่มีตัวตนกลับมามีตัวตนและเล่นบาทบาทของท่านในการรับใช้ ในทำนองเดียวกันลูก ๆ ก็ต้องเก็บเครื่องมือของมนตรานี้ไว้ในสำนึกรู้ของลูกและเล่นบทบาทของลูกในการรับใช้เช่นกัน โลกวัตถุนี้และร่างกายของลูกเป็นเวที เวทีคือสิ่งค้ำจุนและนักแสดงคือภาพลักษณ์ของการค้ำจุน,ผู้เป็นนาย เมื่อมีการตระหนักรู้นี้จงละวางและเล่นบทบาทของลูก และพร้อมกับมีความรู้สึก (sense) แล้วลูกจะกลายเป็นผู้รับใช้ทางจิตที่เต็มไปด้วยสาระอย่างสมบูรณ์ (essence-full)

คติพจน์:
ผู้ที่สังเกตทุกเกมในฐานะผู้สังเกตการณ์ที่ละวางเป็นพยานที่แท้จริง