23.03.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ละครดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปนี้ถูกกำหนดไว้แล้ว ไม่ว่าฉากอะไรก็ตามที่ผ่านไปจะซ้ำรอยหลังจากหนึ่งวงจร ดังนั้นจงคงอยู่อย่างไร้กังวลเสมอ

คำถาม:
มีสัญญาณอะไรที่บ่งบอกว่าเวลานี้โลกนี้ได้มาถึงสภาพที่ตาโมประธานแล้ว?

คำตอบ:
นับวันความปั่นป่วนยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความสับสนวุ่นวายมากมาย โจรทุบตีผู้คนและปล้นทุกอย่าง มีความเสียหายมากมายที่เกิดจากฝนตกนอกฤดูกาล สัญญาณทั้งหมดเหล่านี้บ่งบอกว่าโลกนี้ตาโมประธาน ธรรมชาติที่ตาโมประธานยังคงเป็นสาเหตุของความทุกข์ต่อไป ลูกๆ รู้ความลับของละคร ดังนั้นลูกพูดว่าไม่มีอะไรใหม่

โอมชานติ
เวลานี้ลูกๆ ได้รับการประพรมน้ำฝนของความรู้ เวลานี้ลูกทั้งหมดอยู่ในยุคบรรจบพบกัน มนุษย์อื่นทั้งหมดอยู่ในยุคเหล็ก ในปัจจุบันผู้คนในโลกนี้มีความคิดเห็นแตกต่างกันมากมาย ลูกๆ มีเพียงทิศทางเดียวเท่านั้น ลูกได้รับทิศทางเดียวจากพระเจ้าเท่านั้น ผู้คนในหนทางความเลื่อมใสศรัทธาสวดภาวนา ทรมานตนเองและไปจาริกแสวงบุญฯลฯ พวกเขาคิดว่าเหล่านั้นคือหนทางที่จะเข้าถึงพระเจ้า พวกเขาพูดว่าหลังจากทำความเลื่อมใสศรัทธาเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าถึงพระเจ้าได้ แต่พวกเขาไม่รู้ว่าเมื่อใดที่ความเลื่อมใสศรัทธาเริ่มต้นขึ้นและคงอยู่เป็นเวลานานเพียงไร พวกเขาเพียงแค่พูดว่าพวกเขาได้เข้าถึงพระเจ้าโดยการทำความเลื่อมใสศรัทธา เหตุนี้เองพวกเขาทำความเลื่อมใสศรัทธาหลายรูปแบบ พวกเขาเชื่อว่าพวกเขายังคงทำความเลื่อมใสศรัทธาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นของเวลา พวกเขาคิดว่าพวกเขาจะเข้าถึงพระเจ้าในวันใดวันหนึ่งอย่างแน่นอน และพวกเขาจะเข้าถึงพระเจ้าในรูใดรูปหนึ่ง ท่านจะทำอะไร? ท่านจะให้การหลุดพ้นอย่างแน่นอน เพราะท่านคือผู้ประทานการหลุดพ้นสำหรับทุกคน พวกเขาไม่รู้ว่าพระเจ้าเป็นใครหรือท่านมาเมื่อใด แม้ว่าพวกเขาจะร้องเพลงสรรเสริญท่านต่างๆ ว่าท่านเป็นผู้ชำระให้บริสุทธิ์ มหาสมุทรแห่งความรู้ มีเพียงด้วยความรู้เท่านั้นที่มีการหลุดพ้น พวกเขารู้ว่าพระเจ้านั้นไม่มีตัวตนเช่นเดียวกับที่เราดวงวิญญาณไม่มีตัวตนเช่นกัน จากนั้นเราก็นำร่างกายมาใช้ เราดวงวิญญาณอาศัยอยู่กับพ่อในดินแดนสูงสุด เราไม่ได้เป็นผู้อาศัยอยู่ของสถานที่นี้ พวกเขาไม่สามารถบอกลูกได้อย่างถูกต้องถึงสถานที่ที่ลูกอาศัยอยู่แต่ดั้งเดิม บางคนคิดว่าพวกเขาจะไปสวรรค์ แต่ไม่มีใครสามารถไปสวรรค์ได้โดยตรงจากที่นี่ บางคนพูดว่าพวกเขาจะหลอมรวมเข้ากับแสงที่คงอยู่ตลอดไป นั่นก็ผิดเช่นกัน นั่นจะทำให้ดวงวิญญาณสูญสลายได้ ไม่สามารถมีการหลุดพ้นตลอดไป (โมกข์) เนื่องจากพวกเขาพูดถึงละครที่ถูกกำหนดไว้แล้วตลอดไป สิ่งนี้บ่งบอกว่าวงจรยังคงหมุนต่อไป ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ยังคงซ้ำรอย อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่รู้ว่าวงจรหมุนอย่างไร พวกเขาไม่รู้จักวงจรหรือไม่รู้จักพระเจ้า พวกเขาเร่ร่อนไปทั่วในหนทางความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก ลูกรู้ว่าใครเป็นพระเจ้า ลูกเรียกพระเจ้าว่า พ่อ ดังนั้นเพราะเราแต่ละคนมีพ่อทางร่างกาย แต่เราก็ยังคงจดจำผู้เดียวนั้น สิ่งนี้ควรเข้าไปในสติปัญญาว่ามีสองพ่อ นั่นคือพ่อทางโลก (ของโลกนี้) และพ่อเหนือโลก (เหนือโลกนี้) ผู้คนทำความเลื่อมใสศรัทธาอย่างมากเพื่อที่จะบรรลุถึงพ่อเหนือโลกนั้น ท่านอาศัยอยู่ในพาร์โลก(โลกที่อยู่เหนือ) มีโลกที่ไม่มีตัวตนอย่างแน่นอน ลูกรู้ดีว่าทุกสิ่งที่ผู้คนทำนั้นเป็นของหนทางความเลื่อมใสศรัทธา ความเลื่อมใสศรัทธาและความเลื่อมใสศรัทธาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่ยังคงดำเนินไปในอาณาจักรของราวัน ไม่สามารถมีความรู้ใดๆได้ ไม่สามารถมีการหลุดพ้นจากความเลื่อมใสศรัทธาได้ ผู้คนจดจำพ่อผู้ให้การหลุดพ้น ดังนั้นท่านต้องมาอย่างแน่นอนในเวลาใดเวลาหนึ่งและให้การหลุดพ้น ลูกรู้ว่าโลกนี้ตาโมประธานอย่างสมบูรณ์ ครั้งหนึ่งมันเคยสะโตประธาน เวลานี้ตาโมประธาน ความปั่นป่วนมากมายยังคงเกิดขึ้นเรื่อยๆ มีความโกลาหลและโจรมากมายที่ยังคงรูดปล้นทุกสิ่ง พวกเขาทุบตีผู้คนและปล้นเงินของพวกเขา พวกเขาทำให้ผู้คนดมยาทุกประเภทเพื่อทำให้เขาหมดสติ นี่คืออาณาจักรของราวัน นี่คือละครที่ไม่มีขีดจำกัดที่ใหญ่โต ใช้เวลา 5000 ปีในการวนไปรอบวงจร การละเล่นนี้เป็นเหมือนกับละคร (ภาพยนตร์) สิ่งนี้จะไม่เรียกว่าเป็นละคร หากนักแสดงคนหนึ่งในละครล้มป่วยไม่สบาย เขาสามารถถูกแทนที่ได้ แต่นั่นเป็นไปไม่ได้ในละครนี้ ละครนี้คงอยู่ตลอดไปเป็นนิรันดร์ ตัวอย่างเช่นหากมีบางคนล้มป่วยก็อาจกล่าวได้ว่าสิ่งนี้ถูกกำหนดไว้ในละครเพื่อให้เขาล้มป่วย ละครนี้ถูกกำหนดเอาไว้แล้วให้คงอยู่ตลอดไป เมื่อลูกอธิบายให้แก่ผู้อื่นเกี่ยวกับละครนี้ พวกเขาก็สับสน ลูกรู้ว่าละครนี้ไม่มีขีดจำกัด นักแสดงคนเดียวกันจะอยู่ที่นั่นหลังจากหนึ่งวงจร เช่นเดียวกับที่ฝนกำลังตกในเวลานี้ จะมีฝนตกอีกครั้งหลังจากหนึ่งวงจร ในทำนองเดียวกันจะมีปั่นป่วนเช่นเดิมด้วยเช่นกัน ลูกๆ รู้ว่าฝนแห่งความรู้นี้ไม่ได้ตกมาที่ทุกคน อย่างไรก็ตามเสียงที่ว่าพระเจ้า, มหาสมุทรแห่งความรู้ได้มาแล้วจะไปถึงทุกคนอย่างแน่นอน วิชาหลักของลูกคือโยคะ มีเพียงลูกเท่านั้นที่ฟังสายฝนแห่งความรู้นี้ แต่สายฝนนั้นตกทั่วทั้งโลก ด้วยโยคะของลูกจะมีความสงบอย่างสม่ำเสมอ ลูกบอกทุกคนว่าพระเจ้ามาเพื่อสร้างสวรรค์ แต่หลายคนก็เรียกตนเองว่าพระเจ้า ดังนั้นใครจะเชื่อลูก? เหตุนี้เองพ่อพูดว่ามีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นจากจำนวนหลายคนที่จะปรากฏออกมา ในหมู่ลูกเช่นกันลูกเข้าใจตามลำดับกันไปว่าพระเจ้าผู้เป็นพ่อได้มาแล้ว ลูกต้องรับมรดกของลูกจากพ่อ พ่อได้อธิบายด้วยเช่นกันว่าลูกควรจดจำท่านอย่างไร จงพิจารณาตนเองว่าเป็นดวงวิญญาณ ผู้คนได้กลับมามีจิตสำนึกที่เป็นร่าง พ่อพูดว่า: พ่อมาเพียงเมื่อดวงวิญญาณมนุษย์ทั้งหมดกลับมาไม่บริสุทธิ์ ลูกกลับมาตาโมประธานอย่างมาก! เวลานี้พ่อมาเพื่อทำให้ลูกสะโตประธาน ในวงจรที่แล้วเช่นกัน พ่ออธิบายว่าลูกสามารถกลับมาสะโตประธานจากตาโมประธานได้อย่างไร เพียงแค่จดจำพ่อ พ่อมาเพื่อให้คำแนะนำของตัวพ่อเองแก่ลูกและคำแนะนำของสิ่งสร้าง ทุกคนในอาณาจักรของราวันจดจำพ่อ ดวงวิญญาณจดจำพ่อของพวกเขา พ่อปราศจากร่าง ท่านเป็นจุด ท่านได้รับชื่อ ลูกถูกเรียกว่าซาลิแกรมและพ่อถูกเรียกว่าชีวา เป็นร่างกายของลูกที่ได้รับชื่อต่างๆ ในขณะที่พ่อคือดวงวิญญาณสูงสุด ท่านไม่ต้องใช้ร่างกาย ท่านได้เข้ามาในผู้นี้ นี่คือร่างกายของบราห์มา ไม่ใช่ผู้นี้ที่ได้ชื่อว่าชีวา ดวงวิญญาณคือชื่อของลูกแต่ละคน และลูกแต่ละคนก็เข้ามาในร่างกาย ดวงวิญญาณสูงสุดคือพ่อของดวงวิญญาณทั้งหมด ดังนั้นทุกคนมีสองพ่อ หนึ่งคือพ่อที่ไม่มีตัวตนและอีกหนึ่งคือพ่อที่มีตัวตน แล้วผู้นี้ก็ถูกเรียกว่าพ่อทางจิตที่น่าอัศจรรย์ มีลูกๆมากมาย เนื่องจากมีประชาบิดาบราห์มากุมารและกุมารีมากมาย ผู้คนจึงไม่สามารถเข้าใจสิ่งนี้ได้ พวกเขาไม่เข้าใจว่านี่คือศาสนาประเภทใด ลูกรู้ว่าคำว่า กุมารและกุมารี เป็นของหนทางครอบครัว มีพ่อแม่และลูกชายและลูกสาว ในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา พวกเขาจดจำท่านว่า: ท่านคือแม่ ท่านคือพ่อ เวลานี้ลูกได้พบแม่และพ่อแล้วและท่านก็ได้นำลูกมาเลี้ยงดู ไม่มีใครได้รับการนำมาเลี้ยงดูในยุคทอง ไม่มีการกล่าวถึงการรับมาเลี้ยงดูที่นั่น คำนี้มีอยู่ที่นี่ พ่ออื่นมีขีดจำกัดในขณะที่ผู้เดียวนี้เป็นพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด นี่คือการนำมาเลี้ยงดูที่ไม่มีขีดจำกัด นี่คือความลับที่ลึกล้ำมากและมีค่าควรแก่การเข้าใจ ลูกไม่ได้อธิบายสิ่งใดอย่างเต็มที่กับใครก็ตาม เมื่อใดก็ตามที่มีคนมาที่นี่เป็นครั้งแรกและบอกว่าเขาต้องการเห็นของกูรูของเราเพียงแวบเดียว จงบอกกับเขาว่า: นี่ไม่ใช่วัด ดูซิว่ามีการเขียนอะไรไว้บนกระดาน มีบราห์มากุมารและกุมารีมากมาย พวกเขาทั้งหมดเป็นลูกๆของประชาบิดา ท่านเช่นกันก็เป็นหนึ่งในผู้คนเหล่านั้น พระเจ้าสร้างโลกและสร้างเราเช่นกันโดยผ่านปากดอกบัวของบราห์มา เราเป็นของโลกใหม่ในขณะที่ท่านเป็นของโลกเก่า เป็นช่วงยุคบรรจบพบกันที่เราถูกทำให้เป็นของโลกใหม่ นี่คือยุคของการกลับมาเป็นมนุษย์ที่สูงส่งที่สุด เรากำลังยืนอยู่ในยุคบรรจบพบกัน แต่ทุกคนอื่นอยู่ในยุคเหล็ก ราวกับว่ามีการแบ่งแยก ดูซิว่ามีการแบ่งแยกมากมายแค่ไหนในตอนนี้! หัวหน้าของแต่ละศาสนาต้องการดูแลคนของตัวเองและรักษาความเท่าเทียมและทุกคนในศาสนาของเขาเองมีความสุข เพื่อที่ว่าจะไม่มีใครจากรัฐของพวกเขาไป ก่อนหน้านี้ราชามีสิทธิ์เหนือประชาชนทั้งหมดของเขา ราชาได้รับการพิจารณาว่าเป็นพ่อแม่ผู้จัดหาอาหารให้ ไม่มีราชาหรือราชินีอีกต่อไป ทุกสิ่งถูกแบ่งแยกออกเป็นชิ้นๆ มีความปั่นป่วนและโกลาหลมากมาย มีน้ำท่วมฉับพลันและแผ่นดินไหวทันที ทั้งหมดนี้คือความตายที่ผ่านความทุกข์ เพียงลูกบราห์มินในเวลานี้เท่านั้นที่เข้าใจว่าลูกทั้งหมดคือพี่น้องเพศชาย ดังนั้นลูกควรอาศัยอยู่ด้วยกันด้วยความรักอย่างมากเหมือนน้ำนมและน้ำตาล ลูกคือลูกของพ่อผู้เดียว ดังนั้นควรมีความรักอย่างมากมายในหมู่ลูก ลูกแกะและสิงโตนั้นเป็นศัตรูที่แข็งแรงอย่างมาก แต่ทั้งสองก็ดื่มน้ำจากบ่อเดียวกันในอาณาจักรของราม ที่นี่มีการต่อสู้ในทุกบ้าน มีสงครามระหว่างชาติ เนื่องจากความคิดเห็นที่แตกต่างกันของพวกเขา พวกเขาจึงต่อสู้กันเอง เวลานี้ลูกรู้ว่าลูกได้รับมรดกของลูกจากพ่อหลายครั้งและแล้วลูกก็สูญเสียมันไป นั่นคือลูกเอาชนะราวันแล้วลูกก็พ่ายแพ้ต่อเขา ลูกกลายเป็นนายของโลกโดยการทำตามศรีมัทของพ่อผู้เดียว เหตุนี้เองท่านจึงถูกเรียกว่าพระเจ้าผู้ที่สูงสุดเหนือสิ่งใด ท่านถูกเรียกว่าผู้ขจัดความทุกข์และผู้ประทานความสุขสำหรับทุกคน เวลานี้ท่านแสดงหนทางไปสู่ความสุขแก่ลูก ลูกๆต้องเป็นเหมือนน้ำนมและน้ำตาลด้วยกัน ผู้คนในโลกทั้งหมดเป็นเหมือนน้ำเค็ม พวกเขาไม่ได้ใช้เวลานานในการฆ่ากันและกัน ลูกเป็นลูกของพระเจ้า ดังนั้นลูกต้องเป็นเหมือนน้ำนมและน้ำตาล ลูกของพระเจ้าสูงยิ่งกว่าเทพ ลูกกลายเป็นผู้ช่วยของพระเจ้า ลูกช่วยท่านเพื่อทำให้ผู้คนสูงส่ง ดังนั้นลูกควรรู้อยู่ในหัวใจของลูกว่าลูกคือมนุษย์ที่สูงส่งด้วยเช่นกัน ลูกมีคุณธรรมที่สูงส่งหรือไม่? บางคนที่มีลักษณะนิสัยที่ชั่วร้ายเป็นเช่นปีศาจร้ายไม่สามารถได้รับการพิจารณาว่าเป็นลูกของพ่อได้ เหตุนี้เองจึงมีการกล่าวว่าผู้ที่ประณามสัตกูรูไม่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางได้ กูรูของยุคเหล็กพูดสิ่งนี้ด้วยตนเองและทำให้ผู้คนหวาดกลัว ดังนั้นพ่ออธิบายแก่ลูกๆ ว่า: ลูกๆ ที่มีค่าคือผู้ที่ประกาศเกียรติคุณชื่อเสียงของพ่อและอยู่ด้วยกันเหมือนน้ำนมและน้ำตาล พ่อพูดเสมอว่า: จงอยู่อย่างเหมือนน้ำนมและน้ำตาล อย่าได้ต่อสู้และกลายเป็นเหมือนน้ำเค็ม ที่นี่ที่ลูกต้องกลายเป็นเหมือนน้ำนมและน้ำตาล ลูกจะต้องมีความรักมากมายต่อกันและกัน เพราะลูกทั้งหมดคือลูกของพระเจ้า เป็นเพราะพระเจ้าเพียงผู้เดียวที่น่ารักที่สุดที่ทุกคนจดจำท่าน ดังนั้นลูกต้องมีความรักมากมายต่อกัน มิฉะนั้นลูกจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกียรติยศของพ่อเสียไป ลูกของพระเจ้าจะเป็นเหมือนน้ำเค็มซึ่งกันและกันได้อย่างไร? แล้วพวกเขาจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพอย่างไร? พ่อพูดว่า: อยู่ด้วยกันเหมือนน้ำนมและน้ำตาล หากลูกเป็นเหมือนน้ำเกลือลูกจะไม่สามารถสร้างสมคุณธรรมได้ ดังนั้นลูกจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงได้อย่างไรถ้าลูกไม่ทำตามคำแนะนำและหนทางของพ่อ? โดยการกลับมามีสำนึกที่เป็นร่าง ลูกจะต่อสู้กับกันและกัน หากลูกมีจิตสำนึกเป็นดวงวิญญาณก็ไม่สามารถมีความขัดแย้งใดๆได้ ลูกได้พบพระเจ้าผู้เป็นพ่อแล้ว ดังนั้นลูกต้องสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่ง ลูกดวงวิญญาณต้องกลายเป็นเหมือนพ่อ เช่นที่พ่อมีความบริสุทธิ์ ความสุขและความรักฯลฯ ดังนั้นลูกต้องกลายเป็นเช่นเดียวกับท่าน มิฉะนั้นลูกจะไม่สามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงได้ ศึกษาเล่าเรียนกับพ่อและประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง ผู้ที่นำคุณประโยชน์มาสู่ผู้คนมากมายจะสามารถกลายเป็นราชาและราชินีได้ ที่เหลือทั้งหมดจะกลายเป็นสาวใช้และคนใช้ ลูกสามารถเข้าใจว่าลูกจะกลายเป็นอะไร คนที่กำลังศึกษาอยู่สามารถเข้าใจได้ด้วยตัวเองว่าตามการศึกษาเขาจะประกาศเกียรติคุณชื่อเสียงของพ่ออย่างไร ลูกของพระเจ้าต้องน่ารักที่สุดเพื่อที่ว่าใครก็ตามที่เห็นเขาจะมีความสุขอย่างมาก บาบาก็ควรจะเห็นว่าพวกเขานั้นอ่อนหวานอย่างมากด้วยเช่นกัน ก่อนอื่นบ้านของลูกเองจะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลง อันดับแรกเป็นครอบครัวก่อนแล้วจึงเป็นผู้อื่น ในขณะที่อาศัยอยู่ในครอบครัวของลูก จงอยู่อย่างบริสุทธิ์เหมือนดอกบัวและมีชีวิตอย่างน้ำนมและน้ำตาล ใครก็ตามที่เห็นลูกควรพูดว่า: โอ้โฮ นี่คือสวรรค์! ก่อนที่จะมีความรู้ บาบาได้เห็นครอบครัวเช่นนั้น ลูกชายหกถึงเจ็ดคนที่แต่งงานแล้วอาศัยอยู่ในครอบครัวเดียวกัน ทุกคนตื่นขึ้นมาแต่เช้าตรู่และทำความเลื่อมใสศรัทธา มีความสงบอย่างแท้จริงในบ้าน ลูกเป็นของครอบครัวพระเจ้า หงส์และนกกระสาไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ ลูกต้องกลายเป็นหงส์ บาบาคงไม่มีความพอใจถ้าลูกกลายเป็นเช่นน้ำเกลือ พ่อจะพูดว่า: ลูกประณามชื่อเสียงของพ่ออย่างมาก หากลูกไม่ได้อยู่ด้วยกันเหมือนน้ำนมและน้ำตาล ลูกจะไม่ได้รับสถานภาพที่สูงในสวรรค์ ลูกจะมีประสบการณ์ของการถูกลงโทษเป็นอย่างมาก หากหลังจากเป็นของพ่อแล้วลูกกลายเป็นเหมือนน้ำเกลือ ลูกจะมีประสบการณ์ของการถูกลงโทษหนึ่งร้อยเท่า และลูกจะได้รับนิมิตของสถานภาพที่ลูกจะได้รับอยู่เรื่อยๆ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง ด้วยความรัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ให้ความใส่ใจกับการเป็นผู้ที่น่ารักที่สุดเสมอเพราะลูกเป็นลูกของพระเจ้า ลูกต้องไม่เป็นเหมือนน้ำเกลือซึ่งกันและกัน ก่อนอื่นใดจงเปลี่ยนแปลงตนเองแล้วให้คำสอนแก่ผู้อื่นเพื่อเปลี่ยนแปลงพวกเขา

2. เช่นที่พ่อมีความบริสุทธิ์ ความสุข ความรักและคุณธรรมทั้งหมด ดังนั้นลูกต้องกลายเป็นเหมือนกับพ่อเช่นกัน อย่าได้กระทำกรรมใดที่จะเป็นการประณามสัตกูรู ลูกต้องประกาศเกียรติคุณชื่อเสียงของพ่อผ่านพฤติกรรมของลูก

พร:
ขอให้ลูกพร้อมเสมอและบนพื้นฐานของการมีเส้นที่ชัดเจนส่งสอบผ่านด้วยอันดับหนึ่ง

การเตรียมความพร้อมเสมออยู่ตลอดเวลาเป็นคุณสมบัติพิเศษของชีวิตบราห์มิน ให้เส้นสติของสติปัญญาของลูกชัดเจนที่เมื่อใดก็ตามที่ลูกได้รับสัญญาณจากพ่อลูกก็พร้อมเสมอ ในเวลานั้นไม่จำเป็นต้องคิดเกี่ยวกับอะไร ลูกจะถูกถามคำถามในทันทีทันใด ที่ลูกจะได้รับคำสั่งให้นั่งลงที่นี่ ลูกจะถูกบอกว่าให้ไปที่ไหนสักแห่ง ในเวลานั้นลูกจะต้องไม่จดจำสถานการณ์หรือความสัมพันธ์ใด ๆ และแล้วเมื่อนั้นลูกจะสอบผ่านด้วยเกียรตินิยม อย่างไรก็ตามลูกจะต้องพร้อมเสมอสำหรับสิ่งนี้จะเป็นข้อสอบในทันที

คติพจน์:
เพื่อทำให้จิตใจของลูกมีพลัง จงมอบอาหารของสำนึกรู้และพลังของพระเจ้าให้แก่ตนเอง,ดวงวิญญาณ