23.05.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ทำให้ตนเองมีค่าควรแก่การประกาศสิทธิ์ในติลักของอำนาจในการปกครอง ยิ่งลูกศึกษาเล่าเรียนมากเท่าไหร่และยิ่งลูกทำตามศรีมัทมากเท่าไหร่ลูกก็จะยิ่งสามารถประกาศสิทธิ์ในติลักของอำนาจในการปกครองของลูกได้มากเท่านั้น

คำถาม:
ลูกควรรักษาสำนึกรู้อะไรไว้เพื่อที่ว่าลูกจะลืมสำนึกรู้ของราวัน?

คำตอบ:
คงสำนึกรู้ไว้เสมอว่าลูกไม่ใช่ทั้งผู้ชายและผู้หญิง แต่เป็นดวงวิญญาณ ที่ลูกกำลังประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากพ่อซีเนียร์อาวุโส (ชีพบาบา) โดยผ่านพ่อผู้อาวุโสน้อยกว่า (บราห์มา) สำนึกรู้นี้จะขจัดสำนึกที่ชั่วร้ายของราวันออกไป เมื่อลูกมีความตระหนักว่าลูกทั้งหมดเป็นเพียงลูกของพ่อผู้เดียว สำนึกรู้ของสิ่งที่ชั่วร้ายเช่นปีศาจของลูกจะจบสิ้นลง นี่เป็นวิธีที่ดีมากในการอยู่อย่างบริสุทธิ์ อย่างไรก็ตามต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างมากสำหรับสิ่งนี้

เพลง:
เมื่อได้พบท่านเราได้พบทุกสิ่ง ผืนดิน ท้องฟ้าและทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเรา

โอมชานติ
พ่อทางจิตนั่งที่นี่และอธิบายแก่ลูกๆทางจิต ดูซิว่าทุกคนแต้มติลักตรงกลางหน้าผากอย่างไร เป็นเพราะประการแรกดวงวิญญาณอาศัยอยู่ที่นั่น และประการที่สองมีการแต้มติลักของอำนาจในการปกครองที่นั่น ถึงอย่างไรนั่นก็เป็นสัญลักษณ์ของดวงวิญญาณ เวลานี้ลูกดวงวิญญาณต้องการที่จะได้รับมรดกแห่งสวรรค์จากพ่อ ลูกต้องการติลักของอาณาจักรของโลกของลูก ลูกกำลังศึกษาเล่าเรียนเพื่อที่จะกลายเป็นจักรพรรดิและจักรพรรดินีของสุริยะวงศ์และจันทราวงศ์ การศึกษาหมายถึงการให้ติลักของอำนาจในการปกครองแก่ตนเอง ลูกมาที่นี่เพื่อที่จะศึกษาเล่าเรียน ดวงวิญญาณที่อาศัยอยู่ที่นี่พูดว่า: บาบาเราจะประกาศสิทธิ์ในอำนาจในการปกครองโลกของเราอย่างแน่นอน ลูกแต่ละคนต้องทำความเพียรพยายามเพื่อตนเอง ลูกๆพูดว่า: บาบาเราจะแสดงให้ท่านเห็นโดยการกลับมามีค่า ท่านสามารถสังเกตพฤติกรรมของเราได้ว่าเรากำลังก้าวไปอย่างไร ท่านสามารถเข้าใจได้ว่าเรากลับมามีค่าควรแก่การให้ติลักของอำนาจในการปกครองแก่ตนเองหรือไม่ ลูกๆต้องแสดงให้พ่อเห็นว่าลูกมีค่าเพียงไร บาบาเราจะประกาศเกียรติคุณชื่อเสียงของท่านอย่างแน่นอน เราจะกลายเป็นผู้ช่วยของท่านซึ่งหมายความว่าเป็นผู้ช่วยของตนเอง แล้วเราจะปกครองอาณาจักรของเราในบารัต ผู้คนของบารัตพูดว่าเป็นอาณาจักรของพวกเขา อย่างไรก็ตามผู้คนที่น่าสงสารไม่รู้ว่าเวลานี้พวกเขาอยู่ในแม่น้ำแห่งยาพิษ มันไม่ใช่อาณาจักรของเราดวงวิญญาณ ในขณะนี้ดวงวิญญาณกำลังห้อยหัวลง มีไม่มากพอที่จะรับประทาน เมื่อบารัตไปถึงสภาพเช่นนั้น บาบาพูดว่า: ลูกๆของพ่อไม่มีเพียงพอที่จะรับประทาน ดังนั้นพ่อต้องไปและสอนราชาโยคะแก่พวกเขา ดังนั้นพ่อจึงมาเพื่อที่จะสอนราชาโยคะแก่ลูก ลูกต้องจดจำพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ท่านคือผู้สร้างโลกใหม่ พ่อเป็นผู้ชำระให้บริสุทธิ์และมหาสมุทรแห่งความรู้ด้วยเช่นกัน สิ่งนี้ไม่ได้อยู่ในสติปัญญาของใครนอกจากลูก มีเพียงลูกเท่านั้นที่รู้ว่าบาบาของเราเป็นมหาสมุทรแห่งความรู้และมหาสมุทรแห่งความสุขอย่างแท้จริง จดจำคำยกย่องนี้ไว้อย่างมั่นคง อย่าได้ลืมสิ่งนี้ นี่เป็นคำยกย่องของพ่อ พ่อนั้นอยู่เหนือการกลับมาใช้ชาติเกิดใหม่ คำยกย่องของกฤษณะแยกจากคำยกย่องของท่านอย่างสิ้นเชิง คำยกย่องของประธานาธิบดีแยกจากคำยกย่องของนายกรัฐมนตรีโดยสิ้นเชิง พ่อพูดว่า: พ่อได้รับบทบาทที่สูงส่งที่สุดในละครนี้ นักแสดงของละครนี้ควรเข้าใจว่าละครนี้ไม่มีขีดจำกัดอย่างไรและละครนี้คงอยู่เป็นเวลายาวนานแค่ไหน หากพวกเขาไม่รู้สิ่งนี้พวกเขาก็เรียกได้ว่าไม่รู้คิด อย่างไรก็ตามไม่มีใครเข้าใจสิ่งนี้ พ่อมาและอธิบายความแตกต่างระหว่างสิ่งที่มนุษย์ได้กลายเป็นในเวลานี้และสิ่งที่พวกเขาเคยเป็น เวลานี้ลูกสามารถเข้าใจสิ่งนี้แล้ว มนุษย์ไม่รู้ว่าลูกใช้ 84 ชาติเกิดอย่างไร มีรูปภาพว่าบารัตสูงส่งอย่างไร ทรัพย์สมบัติมากมายถูกปล้นไปจากวัดโสมนาถ มีความมั่งคั่งมากมายที่นั่น เวลานี้ลูกๆมาที่นี่เพื่อพบกับพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ลูกๆรู้ว่าลูกมาหาบาบาเพื่อที่จะประกาศสิทธิ์ในติลักของอำนาจในการปกครองของลูกโดยการทำตามศรีมัท พ่อพูดว่า: ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์อย่างแน่นอน ลูกไม่เหนื่อยล้ากับการสำลักในแม่น้ำแห่งยาพิษเป็นเวลาชาติแล้วชาติเล่าหรือ? พวกเขาแม้กระทั่งพูดว่า: ฉันเป็นคนบาป ฉันปราศจากคุณธรรม ฉันไม่มีคุณธรรมเลย แน่นอนว่าพวกเขาจะต้องมีคุณธรรมในบางเวลาแต่พวกเขาไม่มีสิ่งเหล่านั้นอีกต่อไป เวลานี้ลูกเข้าใจว่าลูกเคยเป็นนายของโลก ลูกเต็มไปด้วยคุณธรรมทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ เวลานี้ไม่มีคุณธรรมหลงเหลืออยู่ในตัวลูก พ่ออธิบายสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดด้วยเช่นกัน พ่อคือผู้สร้างของลูกๆ ดังนั้นพ่อมีความเมตตาต่อลูกทั้งหมด พ่อพูดว่า: พ่อมีบทบาทที่จะเล่นในละครเช่นกัน ผู้คนกลับมาตาโมประธานมาก มีการโกหก การทำบาป และการต่อสู้รบรามากมายฯลฯ ลูกทั้งหมดของบารัตได้ลืมไปว่าครั้งหนึ่งพวกเขาเป็นนายของโลกผู้ที่มีมงกุฎสองชั้น พ่อเตือนลูกว่าลูกเคยเป็นนายของโลก ลูกได้ใช้ 84 ชาติเกิด ลูกลืม 84 ชาติเกิดของลูก มันน่าแปลกใจ! แทนที่จะเป็น 84 ชาติเกิด พวกเขาพูดถึง 8.4 ล้านชาติเกิด และพวกเขายังพูดเช่นกันว่าระยะเวลาของแต่ละวงจรนั้นหลายแสนปี พวกเขาอยู่ในความมืดมิดอย่างสมบูรณ์ มีความไม่จริงมากมาย บารัตเคยเป็นดินแดนแห่งสัจจะ เวลานี้บารัตเป็นดินแดนแห่งความไม่จริง ใครทำให้บารัตกลายเป็นดินแดนแห่งความไม่จริง? ใครทำให้บารัตกลายเป็นดินแดนแห่งสัจจะ? ไม่มีใครรู้สิ่งนี้ ไม่มีใครรู้จักราวันเลย ผู้เลื่อมใสศรัทธาเผาหุ่นจำลองของราวัน พูดคุยกับผู้ฝักใฝ่ในศาสนาเกี่ยวกับทุกสิ่งที่ผู้คนทำ ถามว่า: ราวันซึ่งเป็นปีศาจสามารถมีชีวิตอยู่ในยุคทองที่เรียกเป็นสวรรค์ดินแดนสุขาวดีได้อย่างไร? ผู้คนของนรกจะสามารถมีชีวิตอยู่ที่นั่นได้อย่างไร? แล้วเขาจะเข้าใจว่าสิ่งนี้ต้องมีข้อผิดพลาดอย่างแน่นอน ลูกสามารถอธิบายด้วยการใช้รูปภาพของอาณาจักรของราม ถามเขาว่า: ราวันสามารถอยู่ที่นั่นได้อย่างไร? แม้ว่าลูกจะอธิบายสิ่งเหล่านี้แก่พวกเขา พวกเขาก็ไม่เข้าใจสิ่งใดเลย ผู้คนน้อยมากที่ปรากฏออกมา มีลูกน้อยนิดมาก! เมื่อลูกก้าวต่อไปลูกจะเห็นว่ามีเพียงกี่คนที่หลงเหลืออยู่ ดังนั้นบาบาจึงอธิบายว่ามีการแต้มติลักเล็กๆอันเป็นสัญลักษณ์ของดวงวิญญาณและได้มีการแต้มติลักขนาดใหญ่กว่าอันเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจในการปกครอง เวลานี้พ่อมาแล้ว ท่านถามลูกๆว่า: ลูกจะสามารถให้ติลักขนาดใหญ่แก่ตนเองได้อย่างไร? ลูกประกาศสิทธิ์ในอำนาจในการปกครองตนเองได้อย่างไร? ท่านแสดงให้ลูกเห็นหนทางสำหรับสิ่งนี้ ท่านได้ให้ชื่อหนทางนี้ว่าราชาโยคะ เป็นพ่อที่สอนสิ่งนี้แก่ลูก กฤษณะไม่สามารถเป็นพ่อ เขาคือเด็ก แล้วเขาก็แต่งงานกับราเด้และพวกเขาก็มีลูก การพูดว่ากฤษณะมีราชินีมากมายนั้นเป็นเรื่องไม่จริง อย่างไรก็ตามสิ่งนั้นก็ถูกกำหนดไว้แล้วในละครเช่นกัน แล้วลูกจะฟังสิ่งเช่นนั้นอีกครั้ง เวลานี้อยู่ในสติปัญญาของลูกว่าลูกดวงวิญญาณมาจากเบื้องบนเพื่อเล่นบทบาทของลูกอย่างไร แล้วลูกก็สละร่างหนึ่งและรับร่างถัดไปของลูก สิ่งนี้ง่ายดายมาก เมื่อเด็กเกิดมาลูกสอนเขาว่า: จงพูดสิ่งนี้ เขาเรียนรู้บางสิ่งด้วยการถูกสอน บาบาสอนอะไรลูก? ท่านพูดว่า: เพียงแค่จดจำพ่อและมรดกของลูก ลูกแม้กระทั่งร้องเพลงว่า: ท่านคือแม่และท่านคือพ่อ เป็นดวงวิญญาณที่ร้องเพลง ลูกดวงวิญญาณได้รับความสุขอย่างมากอย่างแน่นอน ลูกๆรู้ว่าชีพบาบากำลังสอนลูก ลูกมาที่นี่เพื่อมาหาชีพบาบา พาหนะที่โชคดี(บัคกิราช)คือพาหนะของมนุษย์ พ่อสูงสุด,ดวงวิญญาณสูงสุดนั่งอยู่ในพาหนะนั้น พาหนะนั้นชื่ออะไร? เวลานี้ลูกรู้ว่าชื่อของพาหนะนั้นคือบราห์มาเพราะบราห์มินถูกสร้างโดยผ่านบราห์มา ก่อนอื่นใดมีจุกของบราห์มินแล้วจึงมีเทพ ก่อนอื่นใดบราห์มินมีความจำเป็น นี่คือภาพที่ปรากฏในรูปแบบที่หลากหลาย มีเพียงลูก บราห์มินเท่านั้นที่จะกลายเป็นเทพ พ่ออธิบายทุกสิ่งอย่างชัดเจนมาก ทั้งๆที่เป็นเช่นนั้นลูกก็ลืม พ่อพูดว่า: ลูกๆ จงตระหนักอยู่เสมอว่าลูกไม่ใช่ทั้งผู้ชายและผู้หญิง แต่เป็นดวงวิญญาณและลูกกำลังประกาศสิทธิ์ในมรดกจากพ่อที่อาวุโสมากกว่า(ชีพ)บาบาผ่านพ่อที่อาวุโสน้อยกว่า(บราห์มา)บาบา แล้วลูกจะลืมสำนึกของสิ่งที่เป็นเช่นปีศาจ นี่เป็นวิธีที่ดีมากที่จะอยู่อย่างบริสุทธิ์ คู่สามีภรรยามากมายมาหาบาบา พวกเขาทั้งสองพูดว่า: บาบาเมื่อพวกเขาได้กลับมามีสำนึกของการเป็นลูกๆของพ่อผู้เดียวจึงต้องลืมทุกสิ่งของราวัน สิ่งนี้ต้องใช้ความเพียรพยายาม ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นถ้าลูกไม่ทำความเพียรพยายาม เราเป็นของบาบาและเราต้องจดจำท่านเท่านั้น บาบาพูดด้วยเช่นกันว่า: จดจำพ่อแล้วบาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้อง เรื่องราวของ 84 ชาติเกิดนั้นง่ายมากที่จะเข้าใจ ความเพียรพยายามอยู่ในการจดจำพ่อ พ่อพูดว่า: จงทำความเพียรพยายามที่จะมีการจดจำระลึกถึงอย่างน้อยแปดชั่วโมง อย่างน้อยมาเข้าเรียนเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมง ลูกจะได้รับการเตือนถึงสิ่งที่พ่อกำลังสอนลูก เวลานี้ลูกกำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าพ่อเป็นการส่วนตัว พ่อเฝ้าแต่เรียกลูกว่า ลูกๆ และอธิบายแก่ลูก ลูกๆรับฟังท่าน พ่อพูดว่า: อย่าได้ยินสิ่งที่เลวร้าย! ประเด็นนี้ใช้กับเวลานี้ ลูกๆ รู้ว่าเวลานี้ลูกมาหาพ่อ มหาสมุทรแห่งความรู้เป็นการส่วนตัว พ่อมหาสมุทรแห่งความรู้กำลังให้ความรู้ของทั้งโลกแก่ลูก ไม่ว่าลูกจะยอมรับสิ่งนี้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับลูก เวลานี้พ่อได้มาแล้วและกำลังให้ความรู้แก่เรา เวลานี้เรากำลังศึกษาราชาโยคะ จะไม่มีร่อยรอยของคัมภีร์หรือความเลื่อมใสศรัทธา ในหนทางความเลื่อมใสศรัทธาไม่มีร่องรอยของความรู้แม้แต่น้อย และในหนทางของความรู้ก็ไม่มีร่องรอยของความเลื่อมใสศรัทธาแม้แต่น้อย เป็นเพียงเมื่อมหาสมุทรแห่งความรู้มาเท่านั้นที่ท่านสามารถให้ความรู้นี้แก่เรา ความรู้ของท่านเป็นไปเพื่อการได้มาซึ่งการหลุดพ้น ผู้ให้การหลุดพ้นคือผู้เดียวเท่านั้นและท่านเรียกว่าพระเจ้า ทุกคนเรียกหาผู้ชำระให้บริสุทธิ์เดียว ดังนั้นจะสามารถมีคนอื่นที่ชำระลูกให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร? เวลานี้ลูกๆกำลังรับฟังสิ่งที่แท้จริงจากพ่อ พ่อได้บอกลูกว่า: ลูกๆ พ่อได้จากไปหลังจากทำให้ลูกมั่งคั่ง เป็นเรื่องของ 5000 ปีที่แล้ว ลูกมีมงกุฎสองชั้น ลูกมีมงกุฎของความบริสุทธิ์ และจากนั้นเมื่ออาณาจักรของราวันเริ่มขึ้นลูกก็กลายเป็นผู้กราบไหว้บูชา เวลานี้พ่อมาอีกครั้งเพื่อสอนลูก ดังนั้นทำตามศรีมัทของท่านและอธิบายให้แก่ผู้อื่นด้วยเช่นกัน พ่อพูดว่า: พ่อต้องยืมร่างนี้มาใช้ คำยกย่องทั้งหมดเป็นของผู้เดียวนั้น พ่อเพียงแค่เป็นพาหนะของท่าน พ่อไม่ใช่วัว ความยิ่งใหญ่นั้นเป็นของลูกทั้งหมด บาบาพูดกับลูกและฉันได้ยินในระหว่างกลาง ท่านจะพูดกับฉันคนเดียวได้อย่างไร? เมื่อท่านพูดกับลูกทั้งหมด ฉันก็ได้ยินสิ่งที่ท่านพูดด้วยเช่นกัน ผู้นี้คือนักเรียนที่ทำความเพียรพยายาม ลูกก็เป็นนักเรียนเช่นกัน ผู้นี้ศึกษาด้วยเช่นกัน เขาอยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อ เขาอยู่ในความสุขมากมายมาก! มีความสุขมากมายมากด้วยการเห็นรูปภาพของลักษมีและนารายณ์เพราะว่านี่คือสิ่งที่ฉันจะเป็น ลูกมาที่นี่เพื่อเป็นเจ้าชายและเจ้าหญิงแห่งสวรรค์ นี่คือราชาโยคะ นั่นคือเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูก ผู้ที่สอนลูกกำลังนั่งที่นี่ด้วยเช่นกัน ดังนั้นทำไมถึงไม่มีความสุขมากนัก? ควรจะมีความสุขอย่างยิ่งภายในตัวลูก เราประกาศสิทธิ์ในมรดกของเราจากบาบาทุกๆวงจร เรามาที่นี่เพื่อมาหามหาสมุทรแห่งความรู้ ไม่ใช้เรื่องของน้ำฯลฯ พ่อกำลังอธิบายให้กับลูกเป็นการส่วนตัว ลูกกำลังศึกษาเล่าเรียนเพื่อกลายเป็นสิ่งนี้ (เทพ) ลูกๆควรมีความสุขมากมายเพราะเวลานี้ลูกกำลังจะกลับบ้าน ไม่ว่าลูกจะศึกษามากเท่าไหร่ในเวลานี้ลูกจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงมากตามนั้น ลูกแต่ละคนต้องทำความเพียรพยายามเพื่อตัวลูกเอง อย่าได้ท้อแท้ ลอตเตอรี่นี้ใหญ่มาก แม้หลังจากที่เข้าใจสิ่งนี้ก็มีบางคนที่ประหลาดใจ พวกเขาวิ่งหนีไปและหยุดศึกษาเล่าเรียน มายานั้นมีพลังมาก! อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่งที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึงและสวัสดีตอนเช้า จากแม่พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. เพื่อที่จะทำให้ตนเองมีติลักของอำนาจในการปกครองตนเอง จงทำให้ตนเองมีค่า กลายเป็นลูกที่มีค่าและให้ข้อพิสูจน์ของสิ่งนั้น กิจกรรมและพฤติกรรมของลูกต้องสูงศักดิ์มาก กลายเป็นผู้ช่วยที่สมบูรณ์ของพ่อ

2. เราเป็นนักเรียนและพระเจ้ากำลังสอนเรา ศึกษาด้วยความสุขนี้ อย่าได้มีความท้อแท้กับความเพียรพยายามของลูก

พร:
ขอให้ลูกสอบผ่านข้อสอบในหนึ่งวินาทีด้วยพลังในการควบคุมของลูกและสอบผ่านด้วยเกียรตินิยม

เข้ามาในร่างกายชั่วขณะหนึ่งและละวางจากร่างกายในช่วงขณะต่อมาและมั่นคงอยู่ในสภาพที่อะแวค มากเท่าที่มีความโกลาหล จงให้สภาพของลูกสงบมาก และสำหรับสิ่งนี้ลูกต้องใช้พลังในการเก็บแต่สิ่งที่ให้ประโยชน์ ในหนึ่งวินาทีไปจากการขยายตัวมาสู่สาระ และในหนึ่งวินาทีจากสาระไปสู่การขยายตัว - เพียงผู้ที่มีพลังในการควบคุมเช่นนั้นเท่านั้นที่สามารถควบคุมโลกได้ เป็นการฝึกฝนนี้ที่จะทำให้ลูกสามารถสอบผ่านด้วยเกียรตินิยมในข้อสอบสุดท้ายของหนึ่งวินาที

คติพจน์:
มีประสบการณ์และให้ประสบการณ์ของสภาพที่ปลดเกษียณแก่ผู้อื่นและเกมในวัยเด็กจะจบสิ้นลง