23.06.22       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน เงินจำนวนหลายล้านที่ลูกมีที่นี่จะไม่มีประโยชน์ใดที่นั่น ทุกสิ่งกำลังจะกลายเป็นฝุ่น ดังนั้น, ในเวลานี้หารายได้ที่แท้จริงเพื่อดินแดนแห่งสัจจะ

คำถาม:
เนื่องจากประเด็นใดที่ลูกๆบราห์มินได้รับการพิจารณาว่าสูงส่งมากกว่าเทพ?

คำตอบ:
ในเวลานี้ลูกๆบราห์มินรับใช้ทุกคนในทางจิตวิญญาณ ลูกสามารถทำให้ทุกดวงวิญญาณมีประสบการณ์ของการพบปะกับพ่อ ดวงวิญญาณสูงสุด เหล่าเทพไม่ได้ทำงานรับใช้เพื่อปวงประชา ที่นั่น,ราชา, ราชินีเป็นเช่นไรปวงประชาก็เป็นเช่นนั้น พวกเขามีประสบการณ์ของผลรางวัลของความเพียรพยายามที่พวกเขาได้ทำที่นี่ พวกเขาไม่ได้ทำงานรับใช้ใด เหตุนี้เองลูกๆบราห์มินผู้รับใช้จึงสูงส่งมากกว่าเหล่าเทพ

โอมชานติ
นี่คือชุมนุมของใคร? เป็นชุมนุมของดวงวิญญาณมนุษย์และดวงวิญญาณสูงสุด ใครบางคนที่มีร่างกายก็กล่าวได้ว่าเป็นชีวิตที่มีร่างกาย,เป็นมนุษย์,ในขณะที่อีกหนึ่งนั้นถูกเรียกว่าเป็นดวงวิญญาณสูงสุด ดวงวิญญาณมนุษย์และดวงวิญญาณสูงสุดได้แยกห่างออกจากกันเป็นเวลายาวนาน,และเวลานี้การพบปะนี้รู้ได้ว่าเป็นการพบปะที่เป็นสิริมงคล ลูกๆ รู้ว่า พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ไม่สามารถถูกเรียกว่าเป็นดวงวิญญาณมนุษย์เพราะท่านยืมร่างกายมาใช้ ท่านรับการค้ำจุนของร่างกาย ท่านเองนั้นมาและพูดว่าลูกๆ พ่อต้องรับการค้ำจุนของวัตถุธาตุนี้ด้วย พ่อไม่ได้เข้าไปในครรภ์ พ่อจุติลงมาในผู้นี้และอธิบายแก่ลูก ลูกๆ ดวงวิญญาณมนุษย์มีร่างของลูกเอง พ่อไม่มีร่างของพ่อเองและเหตุนี้เองนี่เป็นชุมนุมที่พิเศษสุด ไม่ใช่ว่าเรามีกูรู,สาวกหรือผู้ทำตาม ไม่เลย นี่คือโรงเรียน ไม่ใช่ว่าเมื่อกูรูจากไปลูกจะได้รับบัลลังก์ของเขา ที่นี่ไม่มีเรื่องของบัลลังก์ ลูกๆ มีศรัทธาว่าใครกำลังสอนลูก ผู้ที่ไม่มีศรัทธาจะไม่มาที่นี่ สกุลบราห์มินคือสกุลของดวงวิญญาณมนุษย์ เพราะ พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด สร้าง บราห์มินด้วยบราห์มา ลูกรู้ว่าลูกๆบราห์มินนั้นสูงส่งที่สุด สูงส่งเสียยิ่งกว่าเหล่าเทพ เหล่าเทพไม่ได้ทำงานรับใช้เพื่อปวงประชา ที่นั่น ราชา ราชินีเป็นเช่นไรปวงประชาเป็นเช่นนั้น พวกเขามีประสบการณ์ของผลรางวัลของพวกเขาตามความเพียรพยายามที่พวกเขาได้ทำ ที่นั่นไม่มีใครทำงานรับใช้ เป็นบราห์มินที่ทำงานรับใช้ ลูกๆรู้ว่าลูกกำลังเรียนราชาโยคะจากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดอย่างแท้จริงเช่นที่ลูกเคยทำเมื่อ 5000 ปีที่แล้ว ลูกคือลูกๆไม่ใช่เรื่องของสาวก พ่อเรียกลูกซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า: ลูก และอธิบายแก่ลูก เวลานี้ลูกได้กลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ ดวงวิญญาณนั้นไม่สูญสลายในขณะที่ร่างกายนั้นสูญสลาย ร่างกายนั้นถูกเรียกว่าเป็นเสื้อผ้า นี้เป็นเสื้อผ้าที่ไม่บริสุทธิ์ที่สกปรกเพราะดวงวิญญาณได้เคยทำตามคำแนะนำที่เป็นเช่นปีศาจ,และข้องแวะในบาป,และดังนั้นจึงได้อยู่อย่างไม่บริสุทธิ์ คำว่า บริสุทธิ์ และ ไม่บริสุทธิ์ เชื่อมโยงกับกิเลสเป็นพิเศษ พ่อพูดว่า: อย่าได้อยู่อย่างไม่บริสุทธิ์อีกต่อไป ในเวลานั้นทุกคนติดกับโซ่ตรวนของราวันเพราะนี่คืออาณาจักรของราวัน ดังนั้น,พ่อปลดปล่อยลูกจากอาณาจักรของราวันและส่งลูกไปสู่อาณาจักรของราม พวกเขาพูดว่า:พระเจ้าผู้เป็นพ่อคือผู้ปลดปล่อย พ่อพูดว่า: พ่อปลดปล่อยทุกคนจากความทุกข์และพาพวกเขากลับไปสู่ดินแดนแห่งความสงบ หลังจากที่ได้อยู่ที่นั่น และแล้วลูกๆต้องลงมาและเล่นบทบาทของลูกซ้ำใหม่ อันดับแรกเหล่าเทพต้องเล่นบทบาทของพวกเขา พวกเขาเคยเป็นผู้แรก ศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไป กำลังมีการก่อตั้งอีกครั้งด้วยบราห์มา การทำลายล้างยุคเหล็กเพียงแต่อยู่เบื้องหน้า ทุกคนอยู่ในความมืดที่สุด หลายต่อหลายคนได้กลายเป็นมหาเศรษฐีและอภิมหาเศรษฐีแต่นี่เป็นความโอฬารตระการตาอย่างมากของราวันที่ล่อใจพวกเขา พ่ออธิบาย:นั่นเป็นรายได้ที่หลอกลวงซึ่งกำลังจะกลายเป็นฝุ่น พวกเขาจะไม่ได้รับสิ่งใด ลูกได้มาเพื่อประกาศสิทธิ์ในมรดกเพื่อ 21 ชาติเกิดในอนาคตของลูกจากพ่อ นี่คือรายได้ที่แท้จริง สำหรับดินแดนแห่งสัจจะ ทุกคนต้องกลับบ้าน ทุกคนอยู่ในสภาพของการปลดเกษียณ พ่อพูดว่า:พ่อคือสัตกูรูผู้ประทานการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์สำหรับทั้งหมด พ่อยกระดับผู้รู้และผู้ไม่บริสุทธิ์ แม้กระทั่งเด็กเล็กๆก็ถูกสอนให้จดจำชีพบาบา ลูกสามารถที่จะโยนรูปภาพที่เหลือเหล่านั้นทิ้งไป: เพียงชีพบาบาผู้เดียวเท่านั้นและไม่มีใครอื่น! ลูกรู้ว่า:ลูกได้มาเพื่อประกาศสิทธิ์ในมรดกของความสุขที่ไม่มีขีดจำกัดจากพ่ออีกครั้ง ลูกเคยประกาศสิทธิ์ในมรดกที่มีขีดจำกัดจากพ่อที่มีขีดจำกัดเป็นเวลาหลายต่อหลายชาติเกิดและลูกได้อยู่อย่างไม่บริสุทธิ์ด้วยการทำตามคำแนะนำที่เป็นเช่นปีศาจของราวัน ผู้คนไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ พวกเขาเผาหุ่นจำลองของราวัน,และดังนั้นเขาควรจะถูกทำลายหลังจากที่เขานั้นได้ถูกเผาไปแล้ว เมื่อพวกเขาเผาร่างกายมนุษย์ร่องรอยทั้งหมดของรูปและนามของมนุษย์เหล่านั้นก็ถูกลบทิ้ง แต่รูปและนามของราวันไม่ได้หายไป พวกเขาเผาหุ่นจำลองของราวันครั้งแล้วครั้งเล่า พ่อพูดว่า: กิเลสทั้งห้าเหล่านี้คือราวัน สิ่งเหล่านั้นเป็นศัตรูของลูกถึง 63 ชาติเกิด ศัตรูของบารัตหมายถึงศัตรูของลูก ลูกนั้นได้ตกลงไปในกรงขังของราวันเมื่อลูกได้เริ่มทำตามหนทางบาป เป็นเวลาถึงครึ่งหนึ่งของวงจรอย่างถูกต้องแม่นยำที่เป็นอาณาจักรของราวัน ราวันไม่ได้ถูกเผาทิ้ง,และเขาก็ไม่ได้ตาย เวลานี้,ลูกรู้ว่าลูกมีประสบการณ์ของความทุกข์มากมายในอาณาจักรของราวัน นี่คือการละเล่นของความทุกข์และความสุข มีการร้องเพลง หากลูกพ่ายแพ้มายาลูกก็พ่ายแพ้ทุกสิ่ง,และหากลูกเอาชนะมายาลูกสามารถเอาชนะทุกสิ่ง เรากำลังเอาชนะมายาอีกครั้งและกำลังประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรของราม อาณาจักรของรามและสีดาอยู่ในยุคเงิน;ยุคทองคืออาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ ที่นั่นมีเพียงศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปเท่านั้น นั่นถูกเรียกว่าอาณาจักรของพระเจ้าที่ก่อตั้งโดยพ่อ ลูกไม่สามารถเรียกพ่อว่า: อยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกันเพราะมีความเป็นพี่น้อง มีพ่อเดียวเท่านั้นและลูกทั้งหมดเป็นพี่น้อง พ่อนั่งที่นี่และสอนดวงวิญญาณ คำสั่งของพ่อก็คือ;จดจำพ่อ! พ่อได้มาเพื่อให้ผลของความเลื่อมใสศรัทธา ให้กับใคร?ให้กับผู้ที่ทำพิธีแสดงความเลื่อมใสศรัทธาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นจนถึงตอนจบ เริ่มแรก,ลูกทำพิธีแสดงความเลื่อมใสศรัทธาชีพบาบาผู้เดียวเท่านั้น วัดโสมนาถ(จ้าวแห่งน้ำทิพย์)นั้นยิ่งใหญ่เพียงใด! ลูกควรจะคิดเกี่ยวกับว่าลูกเคยมั่งคั่งเพียงใด! และเวลานี้ลูกได้อยู่อย่างยากจนไร้ค่าเช่นเปลือกหอย เวลานี้ลูกมีสำนึกรู้ของ 84ชาติเกิด เวลานี้ได้เข้าไปอยู่ในสำนึกของลูกว่าลูกได้กลายเป็นอะไรจากที่ลูกเคยเป็น คำว่า เป็นตัวของสำนึกรู้ อ้างอิงถึงเวลานี้ สิ่งนี้ไม่ได้หมายถึงว่าพระเจ้าได้มาและพูดกีตะในภาษาสันสกฤต หากเป็นภาษาสันสกฤต,ลูกๆก็จะไม่เข้าใจสิ่งใด ภาษาหลักคือฮินดี ได้มีการอธิบายทุกสิ่งแก่ลูกในภาษาซึ่งเป็นภาษาของบราห์มา ทุกวงจรท่านอธิบายภาษาเดียวกัน ลูกรู้ว่าลูกกำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าบัพดาดา ครอบครัวนี้เป็นเพียงครอบครัวของมาม่า บาบา และพี่น้องชายหญิง ก็เท่านั้นเอง ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด ความสัมพันธ์ของพี่น้องหญิงชายก็คือเมื่อลูกเป็นของประชาบิดาบราห์มาเท่านั้น ในแง่ของดวงวิญญาณ ทั้งหมดคือพี่น้อง ลูกกำลังได้รับมรดกจากพ่อ ดวงวิญญาณรู้ว่าพ่อของเขาได้มา ลูกเคยเป็นนายของบราห์มันด์ พ่อก็เป็นนายของบราห์มันด์ด้วย เช่นที่ดวงวิญญาณนั้นไม่มีตัวตน,ทำนองเดียวกัน ดวงวิญญาณสูงสุดก็ไม่มีตัวตนเช่นกัน ชื่อของท่านคือ พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด นั่นคือ ดวงวิญญาณที่มีชีวิตอยู่ในอาณาเขตที่อยู่ไกลออกไป ดวงวิญญาณสูงสุดหมายถึงพระเจ้า ลูกได้รับมรดกจากพ่อ ไม่มีผู้รู้ นักบุญ หรือมหาตะมะที่นี่ ทั้งหมดคือลูกๆ พวกเขากำลังประกาศสิทธิ์ในมรดกที่ไม่มีขีดจำกัดจากพ่อ ไม่มีใครอื่นสามารถให้มรดกได้ พ่อคือผู้เดียวที่ก่อตั้งยุคทอง ท่านเพียงแต่ให้ความสุขอย่างสม่ำเสมอ ไม่ใช่ว่าท่านให้ทั้งความสุขและความทุกข์ นั่นไม่ใช่กฎ พ่อเองนั้นอธิบาย:พ่อดลใจให้ลูกทำความเพียรพยายามที่จะกลายเป็นเทพถึง 21 ชาติเกิด ดังนั้นท่านคือผู้ประทานความสุข ท่านคือผู้ประทานความสุขและเป็นผู้ขจัดความทุกข์ เวลานี้ลูกรู้ว่าใครให้ความทุกข์แก่ลูก เป็นราวัน สิ่งนี้ถูกเรียกว่าเป็นโลกที่มีกิเลส ชายและหญิงทั้งสองนั้นมีกิเลส ในยุคทอง,ทั้งสองนั้นปราศจากกิเลส เป็นอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ มีการปกครองอาณาจักรอย่างมีกฎเกณฑ์ วัตถุธาตุทำงานภายใต้คำสั่งของลูก ที่นั่นไม่มีภัยพิบัติ ลูกๆเคยได้นิมิตของการก่อตั้ง การทำลายล้างอย่างแน่นอนต้องเกิดขึ้น ในวันโฮลีพวกเขาก็ทำรูปบูชาและภาพลักษณ์แฟนซี และถามกันและกัน: อะไรจะออกมาจากท้องของผู้นี้? และพวกเขาก็ตอบว่า: ขีปนาวุธ! ลูกรู้ว่าอะไรถูกต้อง วิทยาศาสตร์ของพวกเขานั้นมีพลังอย่างมาก เป็นงานของสติปัญญา มีความหยิ่งยะโสมากมายอย่างมากของวิทยาศาสตร์ พวกเขาทำเครื่องบินและสิ่งอื่นๆมากมายสำหรับความสุข แต่พวกเขาจะถูกนำไปสู่การทำลายล้างด้วยสิ่งเหล่านั้น ในเวลาสุดท้าย,พวกเขาจะทำลายวงศ์สกุลของตนเอง ลูกนั้นแฝงตัว ลูกไม่มีสงครามกับใคร ลูกไม่ได้ให้ความทุกข์กับใคร พ่อพูดว่า: ลูกต้องไม่ให้ความทุกข์กับใครด้วยจิตใจ คำพูด หรือการกระทำของลูก พ่อไม่เคยให้ความทุกข์แก่ใครใช่ไหม? ท่านทำให้ลูกกลายเป็นนายของดินแดนแห่งความสุข และดังนั้นลูกต้องให้ความสุขแก่ทุกคน บาบาได้อธิบายแล้วว่า: หากใครพูดสิ่งใดกับลูก,เพียงแต่อยู่อย่างสงบและสดชื่นแจ่มใส อยู่ในโยคะและเฝ้าแต่ยิ้มและด้วยพลังโยคะของลูกพวกเขาก็จะกลับมานิ่งเงียบด้วย พฤติกรรมของครูนั้นควรจะดีมากเป็นพิเศษ ไม่ควรจะมีความเกลียดชังใคร พ่อพูดว่า: พ่อไม่มีความเกลียดชังผู้ใด พ่อรู้ว่าลูกนั้นไม่บริสุทธิ์ แต่ละครถูกทำให้เป็นเช่นนั้น พ่อรู้ว่าการกระทำของบุคคลนั้นนี้เป็นเช่นไร,และอาหารและเครื่องดื่มของเขานั้นไม่บริสุทธิ์ เขาเพียงแต่รับประทานสิ่งใดก็ตามที่มาอยู่เบื้องหน้าเขา ทุกคนนั้นรักชีวิต พ่อก็รักชีวิตด้วย ลูกรู้ว่าด้วยชีวิตนี้ลูกต้องประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากบาบา ด้วยการอยู่ในโยคะช่วงชีวิตของลูกจะเพิ่มพูนและจะมีการกระทำบาปที่น้อยลง และแล้วช่วงชีวิตของ 21 ชาติเกิดในอนาคตของลูกจะเพิ่มพูนขึ้น ความเพียรพยายามที่จะทำให้ได้รับผลรางวัลนั้นถูกทำขึ้นในเวลานี้ ด้วยพลังโยคะเราได้กลับมามีพลานามัยดี, และด้วยความรู้เรากลับมามั่งคั่ง เมื่อมีพลานามัยและความมั่งคั่งก็มีความสุข หากลูกมีทรัพย์สมบัติแต่พลานามัยไม่ดี,ก็ไม่สามารถมีความสุข ได้มีราชามากมายที่มั่งคั่งอย่างมากแต่พิการ สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าพวกเขาต้องเคยทำการกระทำที่เป็นบาป และนั่นเป็นผลของบาป พ่อบอกสิ่งต่างๆมากมายแก่ลูกแต่ไม่ควรจะเป็นว่าสิ่งที่ลูกได้ยินที่นี่ได้ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังทันทีที่ลูกออกไปข้างนอก ลูกต้องเข้าถึงความรู้ ถึงแม้ว่าลูกไม่สามารถจดจำสิ่งใดอื่นได้;ให้จดจำชีพบาบา ยกย่องท่านอยู่ภายในอย่างแฝงตัวอย่างมาก บาบา สิ่งนี้ไม่เคยเข้าไปสู่ในจิตใจของฉันหรือสำนึกของฉันมาก่อนว่าท่านจะมาและสอนพวกเรา ไม่ได้มีการอ้างอิงไว้ในคัมภีร์ใดๆว่า พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ที่ไม่มีตัวตนจะมาเพื่อสอนเรา บาบา,เวลานี้เรารู้ แทนที่จะเป็นชื่อของพ่อพวกเขาได้ใส่ชื่อของกฤษณะและทำให้กีตะนั้นผิด ไม่สามารถเป็นกิจกรรมที่สูงส่งของกฤษณะ กีตะคือคัมภีร์ของยุคแห่งการบรรจบพบกัน,แต่พวกเขาได้ทำให้สิ่งนั้นกลายเป็นของยุคทองแดง พ่อพูดว่า: ลูกๆ,ละทิ้งทุกสิ่งอื่นและให้ความใส่ใจกับการศึกษาเล่าเรียนของลูก หากลูกไม่อยู่ในการจดจำระลึกถึงและไม่คงข้องแวะในการศึกษาของลูก,และแล้ว,ก็จะเป็นการสูญเสียเวลา เวลาของลูกนั้นมีคุณค่าอย่างที่สุดและดังนั้นลูกไม่ควรจะสูญเสียเวลา ลูกต้องหารายได้เพื่อหาเลี้ยงชีพของลูก แต่ลูกไม่ควรจะสูญเสียเวลาในความคิดที่ไร้ประโยชน์ ทุกวินาทีของลูกมีคุณค่าเช่นเพชร พ่อพูดว่า: มานมานะบาฟ! เวลาที่ใช้ไปในสิ่งนั้นจะนำคุณประโยชน์มาในขณะที่สิ่งใดอื่นนั้นเป็นการสูญเสียเวลา เก็บบันทึกแล้วดูว่าลูกได้สูญเสียเวลาไปมากเพียงใด เพียงคำเดียวนี้เท่านั้น มานมานะบาฟ ถึงครึ่งหนึ่งของวงจรลูกมีชีวิตของการหลุดพ้นและถึงครึ่งหนึ่งของวงจรที่ลูกมีชีวิตของบ่วงพันธะ ลูกได้เข้ามาสู่สภาพสาโทประธาน,และแล้วก็สาโท ราโจและทาโม เรากำลังจะได้รับการหลุดพ้นในชีวิต ผู้ที่กำลังทำให้เราเป็นเช่นนี้คือพ่อ ทุกคนได้รับการหลุดพ้นในชีวิต ตามศาสนาของเขาเองพวกเขาจะมีประสบการณ์ของความสุขในตอนแรกและแล้วก็เป็นความทุกข์ ดวงวิญญาณใหม่ที่ลงมาในตอนแรกมีประสบการณ์ของความสุข บางคนได้รับการยกย่องอย่างมากมายและเป็นเพราะพวกเขาเป็นดวงวิญญาณใหม่ พวกเขาจึงมีพละกำลัง บทเพลงของความสุขควรจะบรรเลงอยู่ภายในลูก เรากำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าบัพดาดา กำลังมีการสร้างสิ่งสร้างใหม่ขึ้น คำยกย่องของเวลานี้ของลูกสูงส่งเสียยิ่งกว่าคำยกย่องของยุคทอง จากัดอัมบาและเทวีทั้งหลายนั้นเคยมีชีวิตอยู่ในยุคแห่งการบรรจบพบกัน และแล้วบราห์มินก็มีชีวิตอยู่ด้วย ลูกรู้ว่าลูกคือบราห์มินในเวลานี้ และแล้วลูกก็จะกลายเป็นเทพผู้ที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชา วัดซึ่งเป็นอนุสรณ์ของลูกจะถูกสร้างขึ้น ลูกได้กลายเป็นเทพที่มีชีวิต สิ่งเหล่านั้นเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่มีชีวิต ถามพวกเขาผู้นี้ได้กลายเป็นเทพได้อย่างไร? หากใครบางคนมาพูดกับลูก,ให้อธิบายว่า:เราได้เป็นบราห์มินและแล้วเราได้กลายเป็นเทพ ลูกอยู่ในรูปที่มีชีวิต ลูกอธิบาย: ความรู้นี้ชั้นหนึ่ง ลูกกำลังนำมาซึ่งการก่อตั้ง ลูกๆพูดว่าเรานั้นจะไม่ตั้งหลักฐานที่สิ่งใดที่น้อยไปกว่าสถานภาพของลักษมีและนารายณ์; เราจะประกาศสิทธิ์ในมรดกที่สมบูรณ์ โรงเรียนนี้เป็นเช่นที่ว่าทุกคนนั้นพูดว่าเราได้มาเพื่อเรียนราชาโยคะโบราณ ลูกได้กลายเป็นเทพด้วยโยคะ เวลานี้ลูกได้กลายเป็นบราห์มินจากศูทรและแล้วลูกจะกลายเป็นเทพจากบราห์มิน ประเด็นหลักคือ การจดจำระลึกถึง เป็นเพียงในการจดจำระลึกถึงเท่านั้นที่มายาสร้างอุปสรรค แม้ว่าลูกพยายามอย่างหนักมาก;สติปัญญาก็ยังคงล้มลุกคลุกคลานไปที่นี่ที่นั่น ความเพียรพยายามทั้งหมดนั้นอยู่ในสิ่งนี้ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. กลายเป็นผู้ประทานความสุขเช่นพ่อ อย่าได้ให้ความทุกข์แก่ใครด้วยความคิด,คำพูดหรือการกระทำของลูก ขอให้สำนึกของลูกเต็มไปด้วยความสงบและอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใสเสมอ

2. อย่าได้สูญเสียเวลาของลูกไปในความคิดที่ไร้ประโยชน์ ยกย่องพ่ออยู่ภายใน

พร:
ขอให้ลูกเป็นอิสระจากบ่วงพันธะของกรรมและทำทุกการกระทำอย่างเป็นคาร์มาโยคีตามการชี้นำที่สูงส่ง

ลูกๆผู้ที่ทำทุกการกระทำตามการชี้นำที่สูงส่งมีความซาบซึ้งทางจิตที่ไม่มีขีดจำกัด ขณะที่ทำการกระทำพวกเขาไม่ถูกดึงดูดโดยบ่วงพันธะของกรรมใดๆ พวกเขาละวางและมีความรัก ด้วยการทำการกระทำเช่นคาร์มาโยคี คลื่นของความทุกข์ไม่สามารถมาหาพวกเขาได้ พวกเขาอยู่อย่างละวางและมีความรักอย่างสม่ำเสมอ ไม่มีบ่วงพันธะของการกระทำใดๆสามารถดึงรั้งพวกเขาได้ พวกเขาทำการกระทำอย่างเป็นผู้เป็นนายเสมอและเหตุนี้เองพวกเขามีประสบการณ์สภาพของการเป็นอิสระจากบ่วงพันธะใดๆ ดวงวิญญาณเช่นนี้อยู่อย่างมีความสุขอย่างสม่ำเสมอกับตนเองและให้ความสุขแก่ผู้อื่นด้วยเช่นกัน

คติพจน์:
กลับมามีอำนาจแห่งประสบการณ์และลูกจะไม่ถูกหลอกลวงเลย