23.07.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆที่แสนหวาน ชีวิตนี้ของลูกมีคุณค่ามากๆ เพราะเวลานี้ลูกกำลังรับใช้โลกตามศรีมัท ลูกกำลังทำให้นรกนี้กลายเป็นสวรรค์

คำถาม:
อะไรคือสาเหตุที่ความสุขของลูกหายไปและลูกสามารถแก้ไขสิ่งนั้นได้อย่างไร?

คำตอบ:
ความสุขของลูกหายไป 1. เมื่อลูกมีสำนึกเป็นร่าง 2. เมื่อลูกมีความสงสัยในหัวใจของลูก เหตุนี้เองบาบาจึงแนะนำลูกว่า: เมื่อใดก็ตามที่มีความสงสัยใดเกิดขึ้น จงถามบาบาทันทีเกี่ยวกับสิ่งนั้น ฝึกฝนที่จะมีจิตสำนึกเป็นดวงวิญญาณ และลูกจะอยู่อย่างมีความสุขอย่างสม่ำเสมอ

โอมชานติ
พระเจ้าคือผู้สูงสุดเหนือสิ่งใด พระเจ้าพูดเบื้องหน้าลูกๆของท่านว่า: ฉันทำให้ลูกสูงสุดเหนือสิ่งใด ดังนั้นลูกๆควรมีประสบการณ์ของความสุขอย่างมาก ลูกเข้าใจว่าบาบากำลังทำให้ลูกกลายเป็นนายของทั้งโลก มนุษย์พูดว่า: พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดเป็นผู้ที่สูงสุดเหนือสิ่งใด พ่อเองพูดว่า: พ่อไม่ได้กลายเป็นนายของโลก พระเจ้าพูดว่า: มนุษย์พูดว่า: พระเจ้าคือผู้สูงสุดเหนือสิ่งใด ในขณะที่พ่อพูดว่า ลูกๆของพ่อเป็นผู้ที่สูงสุดเหนือสิ่งใด ท่านพิสูจน์สิ่งนี้กับลูก ท่านดลใจลูกให้เพียรพยายามตามละคร เช่นที่ท่านได้ทำในวงจรก่อนหน้านี้ พ่อเฝ้าแต่อธิบายต่อไปว่า: หากลูกไม่เข้าใจบางสิ่งก็จงถามเกี่ยวกับสิ่งนั้น มนุษย์ไม่รู้สิ่งใดเลย พวกเขาไม่รู้ว่าโลกนี้คืออะไรหรือสวรรค์คืออะไร ไม่ว่าจะมีลอร์ดและมูกัล(ราชา) ฯลฯ กี่คนและจากไปแล้วก็ตาม ไม่ว่าคนอเมริกันจะมีความมั่งคั่งมากเพียงใด ก็ไม่มีใครที่จะสามารถมั่งคั่งได้เท่ากับลักษมีและนารายณ์ ไม่แม้กระทั่งผู้ที่เป็นเจ้าและราชาผู้ที่ได้มาและได้จากไป ในอเมริกาพวกเขาสร้างทำเนียบขาว ฯลฯ แต่ที่นั่นจะมีบ้านที่ทำด้วยทองคำที่ประดับด้วยเพชรพลอย นั่นเรียกว่าดินแดนแห่งความสุข เพียงลูกเท่านั้นที่เล่นบทบาทของนักแสดงเอกชายและหญิง ลูกกลายเป็นเพชร มันเคยเป็นยุคทองและเวลานี้เป็นยุคเหล็ก พ่อพูดว่า: ลูกมีโชคอย่างมาก พระเจ้าเองนั่งที่นี่และอธิบายแก่ลูก ดังนั้นลูกควรคงอยู่ในความสุขอย่างมาก การศึกษานี้ของลูกเป็นไปสำหรับโลกใหม่ ชีวิตนี้ของลูกมีค่ามากที่สุดเพราะลูกกำลังรับใช้โลก ผู้คนร้องเรียกหาพ่อ: โปรดมาและทำให้นรกเป็นสวรรค์ ผู้คนพูดถึงพระเจ้าแห่งสวรรค์,ผู้เป็นพ่อ พ่อพูดว่า: ลูกเคยอยู่ในสวรรค์ใช่ไหม? เวลานี้ลูกอยู่ในนรก แล้วลูกก็จะอยู่ในสวรรค์อีกครั้งหนึ่ง เมื่อนรกเริ่มต้น ลูกก็ลืมสิ่งต่างๆในสวรรค์ สิ่งนี้จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง จากยุคทองลูกต้องไปสู่ยุคเหล็กอย่างแน่นอน บาบาบอกลูกๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า: เมื่อไรก็ตามที่ลูกมีความสงสัยใดอยู่ในหัวใจของลูกที่ความสุขของลูกหายไปให้บอกบาบาเกี่ยวกับสิ่งนั้น พ่อนั่งที่นี่และสอนลูก ดังนั้นลูกควรศึกษาใช่ไหม? เป็นเพราะลูกได้กลับมามีสำนึกเป็นร่างที่ทำให้ลูกไม่มีความสุข ควรจะมีความสุขใช่ไหม? พ่อเพียงเป็นนายแห่งบราห์มันด์ ในขณะที่ลูกเป็นนายของโลก ถึงแม้ว่าพ่อได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้าง ไม่ใช่ว่าการทำลายล้างอย่างสิ้นซากเกิดขึ้น แล้วท่านจึงสร้างโลกใหม่ขึ้น ไม่ใช่ พ่อพูดว่า: พ่อเพียงแค่ทำให้โลกเก่านั้นใหม่ พ่อทำให้ลูกกลายเป็นนายของโลกใหม่และดลใจให้เกิดการทำลายล้างโลกเก่า พ่อไม่ได้ทำสิ่งใด สิ่งนี้เช่นกันถูกกำหนดไว้ในละคร ลูกเพียงแค่เชื้อเชิญพ่อให้มาในโลกเก่า พ่อทำให้ลูกกลายเป็นเจ้าแห่งความสูงส่ง ดังนั้นลูกๆจะไปยังดินแดนแห่งความสูงส่งด้วยตัวลูกเอง แต่ลูกไม่เคยเชิญพ่อไปที่นั่น ลูกเคยเชิญพ่อไหมและพูดว่า: บาบา มาเยี่ยมชมดินแดนแห่งความสูงส่ง? ลูกไม่เคยเชิญพ่อไปที่นั่น มีการกล่าวว่า: ทุกคนจดจำพระเจ้าในเวลาแห่งความทุกข์ในโลกที่ไม่บริสุทธิ์ เมื่อพวกเขามีความสุข ไม่มีใครจดจำท่าน พวกเขาไม่ได้จดจำพ่อหรือพวกเขาไม่ได้เชื้อเชิญพ่อ ในยุคทองแดงพวกเขาเพียงแค่สร้างวัดให้พ่อและวางภาพลักษณ์ของพ่อไว้ที่นั่น ถ้าไม่ได้ทำด้วยหิน พวกเขาก็สร้างลิงกัมด้วยเพชรและวางไว้ที่นั่นเพื่อกราบไหว้บูชา เหล่านี้คือสิ่งที่น่าอัศจรรย์มาก! จงฟังสิ่งนี้อย่างดีมากด้วยหูที่เปิดกว้างของลูก หูของลูกด้วยเช่นกันต้องได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ จะต้องมีความบริสุทธิ์เป็นอันดับแรก มีคำกล่าวว่า: น้ำนมของราชสีห์สามารถเก็บไว้ได้ในภาชนะทองคำเท่านั้น ที่นี่เช่นกันเมื่อมีความบริสุทธิ์ ลูกจะสามารถซึมซับความรู้ได้ พ่อพูดว่า: ตัณหาราคะคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและลูกต้องได้รับชัยชนะเหนือสิ่งนี้ นี่คือชาติเกิดสุดท้ายของลูก ลูกรู้ด้วยเช่นกันว่านี่คือสงครามมหาภารตะเดียวกัน เช่นที่การทำลายล้างเกิดขึ้นทุกวงจร การทำลายจะเกิดขึ้นเหมือนกันทุกประการในเวลานี้ด้วยเช่นกัน, ตามละคร ลูกๆต้องสร้างปราสาทราชวังของลูกเองในสวรรค์อีกครั้งหนึ่ง เช่นที่ลูกได้ทำในวงจรก่อนหน้านี้ สวรรค์นั้นเรียกได้เช่นกันว่าดินแดนสุขาวดี คำว่า ดินแดนสุขาวดี มาจากปุระนา (คัมภีร์) พวกเขาพูดว่าเทพยดาเคยอาศัยอยู่ในมานสโรวาร์ (ทะเลสาปที่น่าอัศจรรย์) และใครก็ตามที่จุ่มลงไปในทะเลสาบนั้นก็จะกลายเป็นเทพยดา แท้จริงแล้วนั้นคือญาณมานสโรวาร์ (ทะเลสาบแห่งความรู้) โดยการจุ่มลงไปในนั้น ลูกได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์ ผู้ที่สวยงามได้ชื่อว่าเป็นเทพธิดา ไม่ใช่ว่าผู้ที่เป็นเทพธิดาคือผู้ที่มีปีก เช่นเดียวกับที่ลูกเรียกพันดาวาสว่า มหาวีระ ดังนั้นผู้คนเหล่านั้นได้สร้างภาพลักษณ์ขนาดใหญ่มากของพันดาวาสและถ้ำของพวกเขา ฯลฯ พวกเขาได้สูญเสียเงินอย่างมากในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา พ่อพูดว่า: พ่อทำให้ลูกๆมั่งคั่งอย่างมาก! ลูกได้ทำอะไรกับความมั่งคั่งทั้งหมดนั้น? บารัตเคยมั่งคั่งอย่างมาก ดูซิว่าสภาพของบารัตในเวลานี้ได้กลายเป็นอะไร! ผู้ที่เคยมีความมั่งคั่ง 100% ได้กลายเป็นผู้ที่ล้มละลาย 100% เวลานี้ลูกๆควรที่จะมีการเตรียมการอย่างมาก ลูกควรอธิบายแก่ลูกๆว่า: จดจำชีพบาบาและลูกจะกลายเป็นเช่นเดียวกับกฤษณะ ไม่มีใครรู้ว่ากฤษณะได้กลายเป็นกฤษณะได้อย่างไร เขาได้กลายเป็นกฤษณะด้วยการจดจำชีพบาบาในชาติเกิดก่อนหน้านี้ของเขา ดังนั้นลูกๆควรอยู่อย่างมีความสุขอย่างมาก อย่างไรก็ตามเพียงผู้ที่รับใช้ผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอสามารถมีประสบการณ์ของความสุขที่ไม่มีขีดจำกัด สิ่งหลักคือคุณธรรมของลูก พฤติกรรมของลูกควรสูงศักดิ์อย่างมาก อาหารและเครื่องดื่มของลูกควรดีมาก ใครก็ตามที่มาหาลูกควรจะรับใช้ในทุกวิถีทาง: ทางร่างกายและทางจิตวิญญาณ เมื่อลูกรับใช้พวกเขาทั้งทางจิตวิญญาณและทางร่างกาย ลูกจะมีประสบการณ์ของความสุขที่ยิ่งใหญ่ จงบอกใครก็ตามที่มาเกี่ยวกับเรื่องราวที่แท้จริงของนารายณ์ที่แท้จริง ในคัมภีร์พวกเขาได้เขียนเรื่องต่างๆมากมาย พวกเขาพูดว่า: บราห์มาออกมาจากสะดือของวิษณุ พวกเขาแสดงให้เห็นว่ามีคัมภีร์อยู่ในมือของบราห์มาด้วยเช่นกัน เวลานี้บราห์มาจะออกมาจากสะดือของวิษณุได้อย่างไร? นี่คือความลับที่ลึกล้ำมาก! ไม่มีใครอื่นสามารถเข้าใจสิ่งนี้ได้ ไม่มีเรื่องใดที่ใครจะออกมาจากสะดือ บราห์มากลายเป็นวิษณุและวิษณุกลายเป็นบราห์มา สิ่งนี้ใช้เวลาเพียงหนึ่งวินาทีสำหรับบราห์มาที่จะกลายเป็นวิษณุ มีการกล่าวว่า: การหลุดพ้นในชีวิตในหนึ่งวินาที พ่อได้ให้นิมิตแก่ฉันและพูดว่า ลูกจะกลายเป็นรูปของวิษณุ ฉันมีศรัทธาในหนึ่งวินาที ฉันได้รับนิมิตของการทำลายล้างด้วยเช่นกัน มิเช่นนั้นฉันก็จะมีชีวิตอยู่ในความโอฬารตระการตาที่สูงศักดิ์ในกัลกัตตา ฉันไม่ได้มีความยากลำบากใดเลยและกำลังมีชีวิตอยู่ในความสูงศักดิ์ที่ยิ่งใหญ่ เวลานี้พ่อกำลังสอนลูกถึงธุรกิจของเพชรพลอยแห่งความรู้ ธุรกิจนั้นไม่มีอะไรเลยเมื่อเทียบกับธุรกิจนี้ อย่างไรก็ตามมีความแตกต่างกันระหว่างบทบาทของผู้นี้และบทบาทของลูก เมื่อบาบาเข้ามาในเขา เขาสละละทิ้งทุกสิ่งทันที บัทตีต้องถูกสร้างขึ้น ลูกได้สละละทิ้งทุกสิ่งด้วยเช่นกัน ลูกได้ข้ามแม่น้ำมาและมาสู่บัทตี ดูซิว่าได้เกิดอะไรขึ้น แต่ลูกไม่ได้มีความใส่ใจเกี่ยวกับใครอื่น มีการกล่าวว่ากฤษณะได้ลักพาตัวผู้หญิง ทำไม? เพื่อทำให้พวกเธอกลายเป็นราชินี บัทตีนี้ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำให้ลูกได้กลายเป็นจักรพรรดินีแห่งสวรรค์ มีเรื่องราวมากมายที่เขียนไว้ในคัมภีร์ อย่างไรก็ตามเวลานี้ลูกเข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ ไม่มีเรื่องของการลักพาตัวใคร เขาได้รับการดูหมิ่นในวงจรก่อนหน้านี้ด้วยเช่นกันและชื่อของเขาก็ถูกประณาม นี่คือละคร อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นเหมือนเดิมเช่นเมื่อวงจรก่อนหน้านี้ ลูกเข้าใจอย่างชัดเจนมากว่าผู้ที่ได้ประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรเมื่อวงจรก่อนหน้านี้จะมาอย่างแน่นอน พ่อพูดว่า: พ่อเช่นกันมาทุกๆวงจรและสร้างให้บารัตให้กลายเป็นสวรรค์ มีการแสดงไว้ถึงการคำนวณของ 84 ชาติเกิดเต็ม ในยุคทองลูกคงอยู่อย่างเป็นอมตะ ไม่มีการตายก่อนเวลาอันควรเลยที่นั่น ชีพบาบาดลใจลูกให้เอาชนะความตาย ท่านพูดว่า: ฉันคือความตายเหนือความตายทั้งหมด มีเรื่องเล่าในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาเกี่ยวกับสิ่งนั้นด้วยเช่นกัน ลูกมีชัยชนะเหนือความตาย เวลานี้ลูกกำลังไปสู่ดินแดนของความเป็นอมตะ ในการที่จะได้รับสถานภาพที่สูงในดินแดนของความเป็นอมตะ สิ่งแรกลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์ก่อน และประการที่สองลูกต้องสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่ง จงบันทึกตารางประจำวันสำหรับตนเอง ลูกมีประสบการณ์ของการขาดทุนโดยราวันและมีกำไรโดยพ่อ นักธุรกิจจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้อย่างดีมาก เหล่านี้คือเพชรพลอยแห่งความรู้ นักธุรกิจน้อยคนที่จะทำธุรกิจกับผู้เดียวนั้น ลูกได้มาที่นี่เพื่อทำธุรกิจ บางคนทำธุรกิจอย่างดีมากและประกาศสิทธิ์แห่งสวรรค์เป็นเวลา 21 ชาติเกิด สิ่งนี้ไม่ใช่แค่เพียง 21 ชาติเกิดเท่านั้น แต่ลูกอยู่อย่างมีความสุขมากเป็นเวลา 50 ถึง 60 ชาติเกิด ลูกกลายเป็นอภิมหาเศรษฐี ดอกบัวได้ถูกแสดงไว้ที่เท้าของเหล่าเทพ ไม่มีใครเข้าใจความหมายของสิ่งนั้น เวลานี้ลูกกำลังกลับมาเป็นอภิมหาเศรษฐี ดังนั้นลูกควรมีประสบการณ์ของความสุขอย่างมาก! พ่อพูดว่า: พ่อแสนจะธรรมดา พ่อมาเพื่อพาลูกๆไปสู่สวรรค์ ลูกร้องเรียกหาพ่อว่า: โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ได้โปรดมา! โปรดมาและชำระเราให้บริสุทธิ์ มนุษย์ที่บริสุทธิ์อาศัยอยู่ในดินแดนแห่งความสุข ไม่สามารถมีประวัติศาสตร์หรือภูมิศาสตร์ใดในดินแดนแห่งความสงบได้ นั่นคือต้นไม้ของดวงวิญญาณ ไม่มีเรื่องของดินแดนที่ละเอียดอ่อน อย่างไรก็ตามเวลานี้ลูกเข้าใจว่าวงจรโลกหมุนไปอย่างไร เคยมีราชวงศ์ของลักษมีและนารายณ์ในยุคทอง ไม่ได้มีเพียงลักษมีและนารายณ์เพียงหนึ่งเดียวที่ปกครองที่นั่น ประชากรก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ต่อมาในยุคทองแดงผู้ที่เคยมีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาได้กลับมาเป็นผู้กราบไหว้บูชา และแล้วผู้คนก็พูดถึงพระเจ้าว่า ท่านมีค่าควรแก่การกราบไหว้และเป็นผู้ที่กราบไหว้บูชา เช่นที่พวกเขาพูดว่าพระเจ้าอยู่ทุกหนทุกแห่ง ลูกเข้าใจสิ่งเหล่านี้ เป็นเวลาครึ่งวงจรที่ลูกได้พูดว่าพระเจ้าสูงสุดเหนือสิ่งใด เวลานี้พระเจ้าพูดกับลูกว่า: ลูกๆคือผู้ที่สูงสุดเหนือสิ่งใด ดังนั้นลูกควรทำตามคำแนะนำของพ่อเช่นนี้ใช่ไหม? ลูกต้องดูแลครอบครัวของลูกด้วยเช่นกัน ไม่ใช่ทุกคนสามารถอยู่ที่นี่ได้ ถ้าหากทุกคนจะมาอยู่ที่นี่ก็ต้องมีการสร้างอาคารที่ใหญ่โตมาก วันหนึ่งลูกจะเห็นว่ามีคิวแถวที่ยาวมากเกิดขึ้นจากเชิงเขาถึงยอดเขา, เพื่อที่จะมาได้เห็นเพียงแวบเดียว เมื่อบางคนไม่สามารถที่จะได้เห็นแม้เพียงแวบเดียว เขาก็เริ่มใช้วาจาหยาบคาย เขาต้องการที่จะมองเห็นมหาตมะ อย่างไรก็ตามผู้เดียวนี้คือพ่อของลูกๆและท่านสอนเพียงลูกๆของท่านเท่านั้น บางคนที่ลูกแสดงหนทางให้กับพวกเขา ก็เฝ้าแต่ก้าวหน้าไปอย่างดี แต่บางคนก็ไม่สามารถซึมซับสิ่งใดได้เลย ดังนั้นผู้คนมากมายฟังเรื่องทั้งหมดนี้และแล้วก็ทิ้งทุกสิ่งไว้ข้างหลังเมื่อเขาออกไปข้างนอก ไม่มีความสุขนั้น ไม่มีการศึกษาและไม่มีโยคะ บาบาบอกลูกบ่อยครั้งว่าให้เก็บบันทึกชาร์ท มิเช่นนั้นลูกจะเสียใจอย่างมาก ให้ตรวจสอบชาร์ทของลูกเพื่อดูว่าลูกจดจำบาบาได้มากแค่ไหน มีคำยกย่องมากมายของโยคะโบราณของบารัต พ่ออธิบายว่า: หากลูกไม่เข้าใจบางสิ่ง, จงถามบาบาเกี่ยวกับสิ่งนั้น ก่อนหน้านี้ลูกไม่ได้รู้อะไรเลย บาบาพูดว่า: นี่คือป่าแห่งขวากหนาม ตัณหาราคะคือศัตรูยิ่งใหญ่ที่สุด คำพูดเหล่านี้ได้กล่าวไว้ในกีตะ ผู้คนศึกษากีตะ แต่พวกเขาไม่เข้าใจความหมายของสิ่งนั้น บาบาได้ศึกษากีตะตลอดชีวิตของท่าน ท่านเคยเชื่อว่าข้อความในกีตะนั้นสูงส่งมาก ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธามีความเคารพอย่างมากต่อกีตะ มีกีตะใหญ่และกีตะเล็กเช่นกัน รูปภาพเดียวกันของศรีกฤษณะและเทพอื่นๆ สามารถซื้อได้ในราคาเพียงไม่กี่ไพซา และแล้ววัดที่ใหญ่โตก็ถูกสร้างขึ้นด้วยรูปภาพเหล่านั้น พ่ออธิบายว่า: ลูกต้องกลายเป็นลูกปัดของลูกประคำแห่งชัยชนะ พูดกับบาบาที่สุดแสนหวานว่า บาบา บาบา! ลูกบางคนเข้าใจว่าบาบาให้อำนาจในการปกครองสวรรค์ แต่แล้วลูกคนเดียวกันก็ประหลาดใจเมื่อได้ยินความรู้ พวกเขาพูดความรู้แล้วมายาก็ทำให้พวกเขาหย่าขาดจากบาบาและหนีจากไป เมื่อลูกพูดว่า บาบา แล้ว บาบา หมายถึง บาบา! ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาเช่นกัน ได้มีการจดจำว่า: ท่านคือสามีเหนือสามีทั้งหมด มีเพียงกูรูหนึ่งเดียวเท่านั้นของกูรูทั้งหมด ท่านคือพ่อของเรา ท่านคือมหาสมุทรแห่งความรู้, ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ลูกๆพูดว่า: บาบา เราได้ประกาศสิทธิ์ในมรดกของเราจากท่านทุกวงจร เราพบท่านทุกวงจร เราจะได้รับมรดกที่ไม่มีขีดจำกัดของเราจากท่าน ผู้เป็นพ่อที่ไม่ขีดจำกัดของเราอย่างแน่นอน สิ่งหลักคืออัลฟ่า และแล้วเบต้า, อาณาจักรหลอมรวมอยู่ในนั้น บาบา หมายถึงมรดก ที่มีขีดจำกัดแต่นี่ไม่มีขีดจำกัด มีบาบาที่มีขีดจำกัดมากมาย แต่มีพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ให้ทำงานรับใช้ทางร่างกายและงานรับใช้ที่ละเอียดอ่อน และสัมผัสกับความสุขที่ไม่มีขีดจำกัด และให้ประสบการณ์นี้แก่ผู้อื่นด้วยเช่นกัน มีความสูงศักดิ์อย่างยิ่งในพฤติกรรมและอาหารและเครื่องดื่มของลูก

2. เพื่อที่จะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงในดินแดนแห่งอมตะ จงกลับมาบริสุทธิ์และสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่งด้วยเช่นกัน ตรวจสอบชาร์ทของลูกเพื่อดูว่าลูกจดจำบาบาได้มากแค่ไหน ตรวจสอบว่าลูกกำลังสะสมรายได้ที่ไม่สูญสลายสำหรับตัวลูกเอง ทำให้หูของลูกบริสุทธิ์เพื่อที่ว่าลูกสามารถที่จะซึมซับทุกสิ่งได้

พร:
ขอให้ลูกเป็นผู้เอาชนะมายาที่ไม่ขลาดกลัวที่สังเกตการณ์เกมของมายาในฐานะผู้สังเกตการณ์ที่ละวาง

ในบางครั้งสภาพของลูกมีความก้าวหน้า ในทำนองเดียวกันเวลานี้อย่าให้มีการจู่โจมใดๆของมายา ให้มายามาคารวะลูกไม่ใช่จู่โจมลูก แม้ว่ามายาจะมาก็ตามให้สังเกตเธอราวกับว่าอยู่ในเกม สัมผัสกับเธอราวกับว่าลูกกำลังดูเกมที่มีขีดจำกัดในฐานะผู้สังเกตการณ์ที่ละวาง ไม่ว่ารูปแบบของมายาจะน่ากลัวเพียงใดก็ตาม ถ้าลูกเห็นเธอเป็นของเล่นในเกมลูกจะมีความสุขมาก แล้วลูกก็จะไม่ต้องกลัวเธอ ลูก ๆ ในฐานะที่เป็นผู้เล่น สังเกตการณ์เกมของมายาในฐานะผู้สังเกตการณ์ที่ละวางนั้นจะอยู่อย่างไม่ขลาดกลัวเสมอและเป็นผู้ที่เอาชนะมายาอยู่ตลอดเวลา

คติพจน์:
กลายเป็นมหาสมุทรแห่งความรักเช่นนั้นที่ความโกรธไม่สามารถเข้าใกล้ลูกได้