23.11.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน กลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ แล้วความเจ็บป่วยทั้งหมดของลูกจะจบสิ้นลง และลูกจะกลายเป็นนายของโลกที่มีมงกุฎ 2 ชั้น

คำถาม:
ลูกคนไหนที่ควรนั่งอยู่เบื้องหน้าพ่อเป็นการส่วนตัว?

คำตอบ:
: ผู้ที่รู้วิธีการร่ายรำในความรู้ เมื่อลูกๆ ที่ทำการร่ายรำในความรู้อยู่เบื้องหน้าพ่อเป็นการส่วนตัว แล้วบาบาก็จะพูดมุรลีเช่นนั้น ถ้าบางคนนั่งอยู่เบื้องหน้าบาบา มองไปที่นั่นที่นี่ บาบาก็เข้าใจได้ว่าลูกคนนั้นไม่เข้าใจอะไรเลย บาบาก็จะถามครูบราห์มินว่าลูกนำใครมาที่นี่? เขานั่งอยู่เบื้องหน้าพ่อและหาว! ในเมื่อลูกๆ ได้พบพ่อเช่นนี้แล้ว ลูกควรร่ายรำในความสุข!

เพลง:
ผู้อยู่ในดินแดนอันไกลโพ้นได้มายังต่างแดน....

โอมชานติ
ลูกๆ ที่แสนหวาน ลูกได้ยินเพลงนั้นแล้ว ลูกๆ ทางจิตเข้าใจว่าเป็นบาบาทางจิตที่ลูกจดจำว่าเป็นผู้ขจัดความทุกข์และเป็นผู้ประทานความสุข และเป็นแม่และพ่อ, และเป็นผู้ที่ลูกร้องเรียกหา: มาอีกครั้งและให้ความสุขอย่างมากแก่เรา เราไม่มีความสุข ทั้งโลกไม่มีความสุข เพราะนี่คือยุคเหล็กโลกเก่า ไม่สามารถมีความสุขในโลกเก่าและบ้านเก่าเท่ากับที่มีในโลกใหม่และบ้านใหม่ ลูกๆ เข้าใจว่า ลูกเคยเป็นนายของโลก ลูกเคยเป็นเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไป เราคือผู้ที่ได้ใช้ 84 ชาติเกิด พ่อพูดว่า ลูกๆ ลูกไม่รู้ชาติเกิดของตัวเอง หรือลูกได้เล่นบทบาทของลูกเป็นเวลากี่ชาติเกิด ผู้คนคิดว่ามีการเกิดใหม่ 8.4 ล้านชาติเกิด แต่ละชาติเกิดจะเป็นเวลากี่ปี? ในแง่ของ 8.4 ล้านชาติเกิด, วงจรโลกจะยาวนานมาก ลูกๆ เข้าใจว่าพ่อของลูกดวงวิญญาณมาเพื่อสอนลูก ฉันเป็นผู้อาศัยอยู่ในดินแดนอันไกลโพ้น ฉันไม่ใช่ผู้อาศัยของสถานที่นี้ ฉันมาที่นี่เพื่อเล่นบทบาทของฉัน เราจดจำพ่อในดินแดนสูงสุด เวลานี้ท่านมายังต่างแดนนี้แล้ว คือชีวาผู้ที่เรียกว่าบาบา ราวันไม่ได้ถูกเรียกว่าบาบา พระเจ้านั้นเรียกว่าบาบา คำยกย่องของพ่อแตกต่างอย่างชัดเจน จะมีใครยกย่องกิเลสทั้งห้าหรือไม่? สำนึกที่เป็นร่างคือความเจ็บป่วยที่รุนแรงมาก เมื่อเรากลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณจะไม่มีความเจ็บป่วยใดเลยหลงเหลืออยู่ และเราจะกลายเป็นนายของโลก สิ่งเหล่านี้อยู่ในสติปัญญาของลูก ลูกรู้ว่าชีพบาบากำลังสอนเราดวงวิญญาณ ไม่มีชุมนุมทางจิตอื่นใดที่พวกเขาเข้าใจว่าบาบามาเพื่อสอนราชาโยคะเพื่อให้พวกเขาประกาศสิทธิ์ในอาณาจักร ใครบางคนที่ทำให้คนอื่นเป็นราชาตัวเขาเองก็จะเป็นราชา ศัลยแพทย์จะสอนผู้อื่นและทำให้พวกเขากลายเป็นศัลยแพทย์เช่นเดียวกับตัวเขาเอง อัจชะ ผู้ที่ทำให้ลูกมีมงกุฎสองชั้นมาจากไหนเพื่อทำให้ลูกมีมงกุฎสองชั้น? ด้วยเหตุนี้เองผู้คนจึงได้ให้มงกุฎสองชั้นแก่กฤษณะ อย่างไรก็ตามกฤษณะจะสามารถสอนได้อย่างไร? ต้องเป็นพ่ออย่างแน่นอนที่มาในจุดที่บรรจบพบกันและก่อตั้งอาณาจักร พ่อมาอย่างไรนั้นไม่ได้อยู่ในสติปัญญาของใครนอกจากลูก พ่อมาจากดินแดนอันไกลโพ้นเพื่อสอนราชาโยคะแก่เรา พ่อพูดว่า พ่อไม่มีทั้งมงกุฎแห่งแสงหรือมงกุฎเพชรพลอย ท่านไม่เคยได้รับอาณาจักร ท่านไม่เคยมีมงกุฎสองชั้น แต่ท่านทำให้ผู้อื่นเป็นเช่นนั้น พ่อพูดว่า ถ้าฉันจะกลายเป็นราชา ฉันก็ต้องกลายเป็นยาจกด้วยเช่นกัน ผู้คนของบารัตเคยมั่งคั่งและเวลานี้กลายเป็นคนยากจน ลูกกลับมามีมงกุฎสองชั้น ดังนั้นผู้ที่ทำให้ลูกเป็นสิ่งนั้นจะต้องมีมงกุฎสองชั้นเช่นกันเพื่อที่ลูกจะสามารถมีโยคะกับท่าน ไม่ว่าใครจะเป็นอย่างไร, เขาก็ทำให้คนอื่นเป็นเช่นเดียวกับตัวเขาเอง ซันยาสซีพยายามทำให้ผู้อื่นเป็นซันยาสซี ถ้าลูกเป็นผู้ครองเรือนและพวกเขาเป็นซันยาสซี ลูกไม่สามารถเป็นสาวกของพวกเขาได้ ผู้คนพูดว่า คนนั้นคนนี้เป็นสาวกของชีวานันดา อย่างไรก็ตามซันยาสซีนั้นได้โกนหัวของเขา, แต่ลูกไม่ได้เป็นผู้ตามเขาและทำสิ่งเดียวกัน ดังนั้น แล้วทำไมลูกถึงพูดว่าลูกเป็นสาวก? สาวกคือผู้ที่เปลี่ยนเสื้อผ้าของเขาอย่างรวดเร็วและสวมใส่จีวรสีส้ม ลูกอาศัยอยู่ในครัวเรือนท่ามกลางกิเลส แล้วลูกจะพูดได้อย่างไรว่าลูกคือสาวกของชีวานันดา? หน้าที่ของกูรูคือการให้การหลุดพ้น กูรูจะไม่พูดว่า จดจำคนนั้นคนนี้ ในกรณีนั้นตัวเขาเองก็ไม่ได้เป็นกูรู จำเป็นต้องมีวิธีการเพื่อไปยังดินแดนแห่งการหลุดพ้น มีการอธิบายให้ลูกแล้วว่า บ้านของลูกเรียกว่าดินแดนแห่งการหลุดพ้นหรือโลกที่ไม่มีตัวตน ดวงวิญญาณเรียกว่าเป็นดวงวิญญาณที่ไม่มีตัวตน ร่างกายประกอบด้วยวัตถุธาตุทั้งห้า ดวงวิญญาณมาจากไหน? จากอาณาเขตสูงสุด โลกที่ไม่ตัวตน มีดวงวิญญาณมากมายอาศัยอยู่ที่นั่น ที่เรียกว่าบ้านแห่งความเงียบสงบที่แสนหวาน ดวงวิญญาณที่นั่นอยู่เหนือความสุขและความทุกข์ ลูกต้องทำให้สิ่งนี้มั่นคงอย่างมาก เราคือผู้อาศัยในบ้านที่เงียบสงบและแสนหวาน นี่คือโรงละครที่เรามาและเล่นบทบาทของเรา พระอาทิตย์-พระจันทร์และดวงดาวคือแสงสว่างสำหรับโรงละครนี้ ไม่มีใครสามารถประเมินได้ว่าโรงละครนี้อยู่ห่างไกลออกไปกี่ไมล์ ผู้คนขึ้นไปบนเครื่องบิน, แต่พวกเขาไม่สามารถไปได้ไกลมากเพราะว่าพวกเขาไม่สามารถเติมน้ำมันได้มากพอที่จะกลับมาได้ พวกเขารู้ว่าหลังจากที่พวกเขาออกไปได้หลายไมล์เครื่องบินจะตกหากไม่เริ่มการเดินทางกลับ ไม่มีใครสามารถไปถึงสุดขอบฟ้าหรือมหาสมุทรได้ เวลานี้พ่อกำลังให้ความรู้ที่ลึกล้ำเกี่ยวกับตัวท่านเองแก่ลูก ดวงวิญญาณขึ้นไปเหนือวัตถุธาตุของท้องฟ้า จรวดนั้นใหญ่มาก! เมื่อลูกดวงวิญญาณกลับมาบริสุทธิ์ลูกจะเริ่มบินเหมือนจรวด ลูกเป็นเช่นจรวดที่เล็กมาก ลูกจะไปเหนือพระอาทิตย์และพระจันทร์ไปยังโลกที่ไม่มีตัวตน ผู้คนพยายามไปถึงดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ดวงดาวที่อยู่ห่างไกลดูเหมือนจะมีขนาดเล็กมาก แต่แท้จริงแล้วมันมีขนาดใหญ่มาก เมื่อลูกเล่นว่าว มันจะดูเล็กมากในระยะไกล พ่อพูดว่า ลูกดวงวิญญาณนั้นเร็วที่สุด ลูกละร่างกายของลูกในหนึ่งวินาทีและเข้าไปสู่ครรภ์อื่นๆ ถ้าดวงวิญญาณมีบัญชีกรรมในลอนดอน ดวงวิญญาณนั้นจะไปลอนดอนในหนึ่งวินาทีและไปเกิดที่นั่น การหลุดพ้นในชีวิตในหนึ่งวินาทีมีการจดจำกันมาเช่นกัน ทันทีที่เด็กออกมาจากครรภ์เขาจะกลายเป็นนาย เขากลายเป็นทายาท เวลานี้ลูกๆรู้จักพ่อแล้ว นั่นคือลูกได้กลายเป็นนายของโลก พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดมาและทำให้ลูกกลายเป็นนายของโลก เมื่อลูกศึกษาที่วิทยาลัยเพื่อกลายเป็นทนายความ ลูกก็จะเป็นทนายความ ลูกมาที่นี่เพื่อกลายเป็นผู้มีมงกุฎสองชั้น ถ้าลูกสอบผ่านลูกจะกลายเป็นผู้มีมงกุฎสองชั้นอย่างแน่นอน อย่างน้อยลูกก็ได้ไปสวรรค์อย่างแน่นอน ลูกรู้ว่าพ่ออาศัยอยู่ที่นั่นเสมอ เมื่อผู้คนพูดว่า โอ้ พระเจ้า พ่อ พวกเขามองขึ้นไปข้างบน เมื่อพระเจ้าผู้เป็นพ่อคงอยู่ ท่านก็มีบทบาทในการเล่นอย่างแน่นอน เวลานี้ท่านกำลังเล่นบทบาทของท่าน ท่านได้ชื่อว่าเป็นนายแห่งสวนด้วยเช่นกัน ท่านมาและเปลี่ยนหนามให้เป็นดอกไม้ ดังนั้นลูกๆควรมีความสุขอย่างมาก บาบามายังต่างแดนแห่งนี้ ผู้อาศัยของดินแดนอันไกลโพ้นได้มายังต่างแดน พ่อเป็นผู้อาศัยในดินแดนอันไกลโพ้น ดวงวิญญาณทั้งหมดอาศัยอยู่ที่นั่นด้วยเช่นกัน พวกเขามาที่นี่เพื่อเล่นบทบาทของพวกเขา ไม่มีใครรู้ความหมายของ ต่างแดน ไม่ว่าผู้คนจะได้ยินอะไรในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา พวกเขาเฝ้าแต่พูดว่า "มันคือเรื่องจริง! มันคือความจริง!" พ่ออธิบายให้แก่ลูกๆ เป็นอย่างดี เนื่องจากดวงวิญญาณไม่บริสุทธิ์พวกเขาจึงไม่สามารถโบยบินได้ ไม่มีใครสามารถกลับบ้านได้โดยไม่กลับมาบริสุทธิ์ มีเพียงพ่อเท่านั้นที่เรียกว่าผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ท่านต้องมาในยุคบรรจบพบกัน ลูกควรมีความสุขอย่างมาก บาบากำลังทำให้ลูกมีมงกุฎสองชั้น ไม่มีใครสามารถมีสถานภาพที่สูงกว่านั้นได้ พ่อพูดว่า พ่อไม่ได้มีมงกุฎสองชั้น พ่อมาเพียงครั้งเดียว พ่อเข้ามาในโลกต่างแดนในร่างต่างแดน ดาด้านี้พูดว่า ฉันไม่ใช่ชีวา ฉันถูกเรียกว่าเลคราช, แต่เมื่อฉันอุทิศตนต่อบาบา บาบาก็ให้ชื่อบราห์มาแก่ฉัน ท่านเข้ามาในผู้นี้และพูดว่า ลูกไม่รู้ชาติเกิดของตนเอง จะต้องมีบัญชีของ 84 ชาติเกิด ผู้คนเหล่านั้นพูดถึง 8.4 ล้านชาติเกิด แต่นั่นเป็นไปไม่ได้ จะต้องใช้เวลาหลายร้อยปีที่จะอธิบายความลับของ 8.4 ล้านชาติเกิด ลูกจะไม่สามารถจำสิ่งนั้นได้ด้วยซ้ำ นกและสัตว์ทั้งหมดและเผ่าพันธุ์ต่างๆทั้งหมดรวมอยู่ใน 8.4 ล้านเผ่าพันธุ์ การเกิดของมนุษย์ที่กล่าวว่าเป็นการเกิดที่ล้ำค่า พวกสัตว์จะไม่สามารถเข้าใจความรู้ พ่อมาและสอนความรู้แก่ลูก ท่านเองพูดว่า พ่อเข้ามาในอาณาจักรของราวัน มายาทำให้สติปัญญาของลูกกลายเป็นหิน เวลานี้พ่อกำลังทำให้สติปัญญาของลูกสูงส่ง สติปัญญาของลูกกลายเป็นหินในสภาพของการตกต่ำของลูก เวลานี้พ่อกำลังพาลูกไปสู่สภาพของการขึ้นตามลำดับกันไป ลูกแต่ละคนสามารถเข้าใจได้จากความเพียรพยายามของลูกเอง สิ่งหลักคือการจดจำระลึกถึง เมื่อลูกนอนตอนกลางคืนให้คิดว่า บาบาฉันกำลังนอนหลับในการจดจำระลึกถึงท่าน นั่นคือ เวลานี้ฉันกำลังออกจากร่างกายนี้แล้วมาหาท่าน เข้านอนในขณะที่จดจำบาบาในลักษณะนี้และดูว่าลูกจะมีความสนุกสนานกับตนเองมากแค่ไหน เป็นไปได้ว่าลูกอาจมีนิมิต อย่างไรก็ตามลูกต้องไม่มีความพอใจกับเพียงแค่นิมิตนั้น บาบาฉันจดจำแต่ท่าน ฉันต้องการมาหาท่าน และแล้วขณะที่จดจำระลึกถึงพ่อ ลูกจะไปหาท่านอย่างสบายมาก เป็นไปได้ที่ลูกจะไปยังดินแดนที่ละเอียดอ่อน ไม่มีใครสามารถไปยังโลกที่ไม่มีตัวตนได้ มันยังไม่ถึงเวลาที่จะกลับบ้าน ใช่, เมื่อลูกมีนิมิตของจุดลูกก็จะเห็นต้นไม้แห่งดวงวิญญาณที่เล็กมากเช่นกันเช่นเดียวกับที่ลูกมีนิมิตของดินแดนสุขาวดี อย่างไรก็ตามมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าลูกมีนิมิตแล้วลูกจะไปสู่ดินแดนสุขาวดี ไม่เลย ลูกต้องเพียรพยายามสำหรับสิ่งนั้น มีการอธิบายแก่ลูกว่า ก่อนอื่นลูกจะไปบ้านที่แสนหวานของลูกก่อน ดวงวิญญาณทั้งหมดจะได้รับการปลดปล่อยจากการเล่นบทบาทของพวกเขา ดวงวิญญาณไม่สามารถกลับบ้านได้จนกว่าจะกลับมาบริสุทธิ์ ไม่มีอะไรสำเร็จได้ด้วยการมีนิมิต มีร่ามีนิมิตของดินแดนสุขาวดี แต่เธอไม่ได้ไปที่นั่น ดินแดนสุขาวดีมีอยู่ในยุคทองเท่านั้น เวลานี้ลูกกำลังเตรียมการเพื่อกลายเป็นนายแห่งดินแดนสุขาวดี บาบาไม่อนุญาตให้ลูกเข้าฌานมากนักเพราะลูกต้องศึกษาเล่าเรียน พ่อมาและสอนลูกและให้การหลุดพ้นแก่ทุกคน การทำลายล้างเพียงแค่อยู่เบื้องหน้า สงครามไม่ได้เป็นไประหว่างปีศาจร้ายและเทพ พวกเขาต่อสู้กันเองเพื่อลูกเพราะโลกใหม่นั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับลูก แต่สงครามของลูกเป็นไปกับมายา ลูกนิรนามที่ไม่มีใครรู้จักลูกแต่เป็นนักรบที่เป็นที่รู้จักกันดีมาก อย่างไรก็ตามไม่มีใครรู้ว่าทำไมเทพเจ้าจึงได้รับการจดจำอย่างมาก เวลานี้ลูกกำลังทำให้บารัตเป็นสวรรค์ด้วยพลังโยคะ เวลานี้ลูกได้พบพ่อแล้ว ท่านเฝ้าแต่อธิบายแก่ลูก มีชัยชนะสำหรับโลกใหม่โดยผ่านความรู้ ลักษมีและนารายณ์เคยเป็นนายของโลกใหม่ โลกในเวลานี้เก่า การทำลายล้างโลกเก่าได้เกิดขึ้นมาก่อนด้วยจรวดขีปนาวุธด้วยเช่นกัน เคยมีสงครามมหาภารตะ ในเวลานั้นเช่นกัน พ่อได้สอนราชาโยคะ เวลานี้พ่อกำลังสอนราชาโยคะในทางปฏิบัติจริงให้แก่ลูก เพียงพ่อเท่านั้นบอกสัจจะแก่ลูก เมื่อบาบาที่แท้จริงมา ลูกร่ายรำในความสุขอย่างสม่ำเสมอ นี่คือการร่ายรำของความรู้ เพียงผู้ที่มีความสนใจอย่างมากในการร่ายรำของความรู้เท่านั้นที่ควรนั่งอยู่เบื้องหน้าบาบา ผู้ที่ไม่เข้าใจสิ่งใดจะเฝ้าแต่หาวต่อไป บาบาก็จะเข้าใจได้ว่าคนนั้นไม่เข้าใจอะไรเลย เมื่อพวกเขาไม่เข้าใจความรู้ พวกเขาเฝ้าแต่มองไปที่นี่และที่นั่น บาบาก็จะถามครูบราห์มินว่า ลูกได้นำใครมาที่นี่? ผู้ที่ศึกษาและสอนผู้อื่นควรนั่งข้างหน้าที่นี่ พวกเขาจะเฝ้าแต่มีประสบการณ์ของความสุขและต้องการที่จะร่ายรำ นี่คือการร่ายรำของความรู้ กฤษณะไม่ได้ถ่ายทอดความรู้และไม่ได้ร่ายรำ นี่คือมุรลีของความรู้ พ่อได้บอกลูกเมื่อลูกไปนอนในเวลากลางคืน เฝ้าแต่จดจำพ่อและควงวงจรในสติปัญญาของลูก บาบา เวลานี้ฉันกำลังจากร่างกายนี้และมาหาท่าน เข้านอนในขณะที่จดจำระลึกถึงท่านในลักษณะนี้แล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้น ในช่วงแรกๆพวกเขาเคยมีโยคะแบบ "คาบริสตัน" (สุสาน) และจากนั้นพวกเขาก็จะเข้าสู่ความเงียบ บางคนจะเริ่มแสดงการร่ายรำ ผู้ที่ไม่รู้จักพ่อจะจดจำท่านได้อย่างไร มนุษย์ไม่รู้จักพ่อ แล้วพวกเขาจะสามารถจดจำท่านได้อย่างไร เหตุนี้เองพ่อพูดว่า ไม่มีใครรู้ว่าฉันเป็นใคร หรือรู้จักฉันเช่นที่ฉันเป็น เวลานี้ลูกได้รับความเข้าใจอย่างมาก ลูกคือนักรบที่แฝงตน เมื่อได้ยินคำว่า นักรบ พวกเขาได้วาดภาพเหล่าเทพเจ้าที่มีดาบ คันธนูและลูกศร ลูกคือนักรบผู้มีพลังโยคะ ลูกกลายเป็นนายของโลกด้วยพลังโยคะ ไม่ว่าใครจะพยายามที่จะให้ได้รับชัยชนะด้วยพลังทางร่างกายเขาจะไม่สามารถทำสิ่งนั้นได้ โยคะของบารัตมีชื่อเสียงอย่างมาก เพียงพ่อเท่านั้นมาและสอนสิ่งนี้ ไม่มีใครรู้สิ่งนี้ เฝ้าแต่จดจำพ่อขณะที่กำลังเดินและเคลื่อนไหวไปมา บางคนพูดว่าพวกเขาไม่สามารถมีโยคะได้ จงนำคำว่า โยคะ!ออกไป ลูกๆ จดจำพ่อของพวกเขาได้ใช่ไหม? ชีพบาบาพูดว่าเฝ้าแต่จดจำฉันผู้เดียวอย่างสม่ำเสมอเท่านั้น เพียงพ่อเท่านั้นเป็นผู้ทรงอำนาจ ด้วยการจดจำฉัน ลูกจะกลับมาสะโตประธาน เมื่อลูกกลับมาสะโตประธาน จะมีขบวนแห่ของลูกดวงวิญญาณ เช่นที่มีขบวนแห่ของฝูงผึ้ง นี่คือขบวนแห่ของชีพบาบา ดวงวิญญาณทั้งหมดจะตามชีพบาบาเหมือนฝูงยุง และร่างกายทั้งหมดจะถูกทำลาย อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ก่อนเข้านอนในเวลากลางคืนมีการสนทนาที่แสนหวานกับบาบา บาบาเวลานี้ฉันกำลังออกจากร่างกายนี้และมาหาท่าน จดจำบาบาในลักษณะนี้แล้วไปนอน การจดจำระลึกถึงเป็นสิ่งหลัก เป็นด้วยการจดจำระลึกถึงที่สติปัญญาจะกลับมาสูงส่ง

2. เพื่อที่จะอยู่อย่างปลอดภัยจากความเจ็บป่วยของกิเลสทั้ง 5 จงเพียรพยายามที่จะมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ กลับมามีความสุขอย่างมาก แสดงการร่ายรำแห่งความรู้ อย่าได้กระจายความเกียจคร้านในชั้นเรียน

พร:
ขอให้ลูกจบสิ้นบัญชีของสิ่งที่ไร้ประโยชน์ด้วยสภาพของการเป็นตรีกาลดาร์ชิ(ผู้ที่รู้รูปกาลเวลาทั้งสาม)และด้วยเหตุนี้จึงกลายเป็นตัวแห่งความสำเร็จอย่างสม่ำเสมอ

การมีความมั่นคงในสภาพตรีกาลดาร์ชิหมายถึงการตรวจสอบก่อนที่จะสร้างความคิด คำพูด หรือกระทำการใด ๆ ว่าไร้ประโยชน์หรือมีพลัง การไร้ประโยชน์หนึ่งวินาทีสามารถสร้างความสูญเสียเป็นหลายล้าน และหนึ่งวินาทีของความคิดที่ทรงพลังสามารถสะสมรายได้ถึงหลายล้าน หนึ่งวินาทีของการไร้ประโยชน์สร้างความสูญเสียรายได้ของลูกอย่างมากเนื่องจากรายได้ที่ลูกหามาได้นั้นยังคงซ่อนเร้นอยู่ ด้วยเหตุนี้ลูกต้องไม่กระทำสิ่งใดจากการแค่มองเห็นเพียงด้านเดียวของเวลา แต่ทำทุกอย่างในขณะที่มีความมั่นคงในสภาพตรีกาลดาร์ชิ สิ่งที่ไร้ประโยชน์ทั้งหมดจะจบสิ้นและลูกจะกลายเป็นตัวของความสำเร็จอย่างสม่ำเสมอ

คติพจน์:
การละทิ้งความเคารพ เกียรติ และสิ่งอำนวยความสะดวก คือการละทิ้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด