24.01.23       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน นี่คือยุคแห่งการบรรจบพบกันเมื่อมีการพบปะของดวงวิญญาณกับดวงวิญญาณสูงสุด สัตกูรูมาเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเพื่อให้ความรู้ที่แท้จริงแก่ลูกๆ และสอนลูกๆ ให้พูดสัจจะ

คำถาม:
สภาพใดของลูกๆ ที่อยู่อย่างชั้นหนึ่ง?

คำตอบ:
ผู้ที่สติปัญญาของพวกเขารู้ว่าทุกสิ่งเป็นของบาบา สภาพของลูกๆ ผู้ที่ทำตามศรีมัทในทุกย่างก้าวและผู้ที่สละละทิ้งทุกสิ่งอย่างสมบูรณ์นั้นอยู่อย่างชั้นหนึ่ง การเดินทางนั้นยาวไกลและดังนั้นลูกต้องเฝ้าแต่ทำตามการชี้แนะที่สูงส่งของพ่อที่สูงสุด

คำถาม:
ลูกๆคนใดมีประสบการณ์ของความสุขที่ไม่มีที่สิ้นสุดขณะที่รับฟังมุรลี?

คำตอบ:
ผู้ที่เข้าใจว่าพวกเขากำลังรับฟังมุรลีของชีพบาบาและชีพบาบาพูดมุรลีเหล่านี้ผ่านร่างของบราห์มา บาบาผู้เป็นที่รักที่สุดของเรากำลังพูดสิ่งเหล่านี้กับเราเพื่อทำให้เรามีความสุขอย่างสม่ำเสมอและเพื่อเปลี่ยนเราจากมนุษย์ให้เป็นเทพ หากลูกมีสำนึกนี้ขณะที่รับฟังมุรลีลูกจะมีประสบการณ์ของความสุข

เพลง:
ผู้เป็นที่รัก โปรดมาและพบกับฉัน...

โอมชานติ
หัวใจที่ไม่มีความสุขนั้นจะอยู่ในดินแดนแห่งความทุกข์เท่านั้น ผู้ที่มีชีวิตที่เป็นสุขจะอยู่ในดินแดนแห่งความสุข มีเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ได้รับการจดจำว่าเป็นผู้เป็นที่รักของผู้เลื่อมใสศรัทธาทั้งหมด ท่านถูกเรียกว่าเป็นผู้เป็นที่รัก(ปริตัม:Pritam) เป็นเมื่อผู้คนมีประสบการณ์ของความทุกข์ที่พวกเขาจะจดจำท่าน ใครนั่งที่นี่และอธิบายแก่ลูก? ผู้เป็นที่รักที่แท้จริง พ่อที่แท้จริง ครูที่แท้จริงและสัตกูรูที่แท้จริง ผู้เป็นที่รักของทุกคนคือผู้เดียวนั้นแต่ไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไรที่ผู้เป็นที่รักมา ผู้เป็นที่รักท่านมาและบอกผู้เลื่อมใสศรัทธาของท่าน ลูกๆ ของท่าน ท่านมาเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในยุคแห่งการบรรจบพบกัน ในระหว่างการมาและการไปของพ่อ ถูกเรียกว่ายุคแห่งการบรรจบพบกัน ดวงวิญญาณทั้งหมดเข้ามาสู่การเกิดและการตายหลายครั้ง พ่อมาเพียงครั้งเดียวเท่านั้น พ่อคือสัตกูรูเดียวเท่านั้นในขณะที่มีกูรูมากมาย พวกเขาไม่สามารถถูกเรียกว่าสัตกูรูเพราะพวกเขาไม่ได้พูดสัจจะ พวกเขาไม่รู้จักพระเจ้า,ผู้เป็นสัจจะ ผู้ที่รู้ถึงสัจจะจะพูดสัจจะเสมอ สัตกูรูนั้นคือผู้เดียวที่พูดสัจจะ ท่านคือสัตกูรูที่แท้จริง พ่อที่แท้จริงและครูที่แท้จริงมาและบอกลูกด้วยตนเองว่าท่านมาในยุคแห่งการบรรจบพบกัน ยุคของพ่อเป็นเพียงช่วงเวลาที่พ่อมาที่นี่ พ่อมาและหลังจากที่ได้ชำระผู้ที่ไม่บริสุทธิ์พ่อก็กลับไป นับตั้งแต่เวลาที่พ่อเกิด พ่อก็เริ่มสอนราชาโยคะแก่ลูก และแล้วเมื่อพ่อสอนลูกเสร็จ โลกที่ไม่บริสุทธิ์ก็ถูกทำลายแล้วพ่อก็กลับไป พ่อมาสำหรับช่วงระยะเวลานี้เท่านั้น พวกเขาไม่ได้กล่าวถึงช่วงเวลาหนึ่งในคัมภีร์ พ่อมาและบอกลูกด้วยตนเองว่าเมื่อไรที่ชีพบาบาได้ถือกำเนิด ท่านอยู่ในบารัตเป็นเวลานานเท่าใดและท่านมาในยุคแห่งการบรรจบพบกัน ตอนเริ่มต้นของยุคแห่งการบรรจบพบกันคือการเริ่มต้นของการมาของพ่อ และตอนสิ้นสุดของยุคแห่งการบรรจบพบกันคือตอนสิ้นสุดเมื่อพ่อจากไป ในระหว่างนั้นพ่อนั่งที่นี่และสอนราชาโยคะแก่ลูก พ่อเองนั่งที่นี่และบอกลูกว่าพ่อเข้ามาในผู้นี้ในสภาพของการปลดเกษียณของเขา พ่อเข้ามาในต่างแดนและร่างของผู้อื่นและดังนั้นพ่อจึงเป็นแขก พ่อคือแขกในโลกของราวันนี้ คำสรรเสริญในยุคแห่งการบรรจบพบกันนี้ยิ่งใหญ่และสำคัญมาก พ่อมาเพื่อทำลายอาณาจักรของราวันและเพื่อก่อตั้งอาณาจักรของราม พวกเขาได้เขียนเรื่องเล่ามากมายในคัมภีร์ พวกเขาเฝ้าแต่เผาราวัน เวลานี้เป็นราวกับว่าทั้งโลกคือลังกา ประเทศศรีลังกา(Ceylon) นั้นไม่ใช่ลังกา ทั้งโลกคือสถานที่อยู่อาศัยของราวัน นั่นคือเป็นกระท่อมของความทุกข์ ทั้งหมดกำลังมีประสบการณ์ของความทุกข์ พ่อพูดว่า: พ่อมาเพื่อทำให้กระท่อมของความทุกข์เป็นกระท่อมที่เป็นอิสระจากความทุกข์นั่นคือไปเป็นสวรรค์ ไม่มีศาสนาอื่นใดที่คงอยู่ในสวรรค์ เคยมีเพียงศาสนาเดียวที่นั่นและศาสนานั้นไม่ได้คงอยู่อีกต่อไป เวลานี้พ่อกำลังสอนราชาโยคะแก่ลูกเพื่อทำให้ลูกเป็นเทพอีกครั้ง ไม่ทุกคนที่จะศึกษาสิ่งนี้ พ่อมาในบารัตเท่านั้น ในบารัตเท่านั้นที่มีสวรรค์ ชาวคริสเตียนเชื่อในสวรรค์ด้วยเช่นกัน พวกเขาพูดว่า: เขาจากไปสู่อาณาเขตแห่งสวรรค์ เขาไปหาพระเจ้าผู้เป็นพ่อ อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่เข้าใจสวรรค์ สวรรค์เป็นบางสิ่งที่แยกไป พ่ออธิบายว่าเมื่อไรและอย่างไรที่ท่านมา พ่อมาและทำให้ลูกเป็นตรีกาลดาร์ชิ ไม่มีใครอื่นเป็นตรีกาลดาร์ชิ พ่อผู้เดียวเท่านั้นที่รู้ถึงตอนเริ่มต้น ตอนกลางและตอนจบของโลก เวลานี้ยุคเหล็กกำลังจะถูกทำลาย สิ่งชี้บอกของสิ่งนั้นปรากฏให้เห็นได้ นั่นเป็นเวลาเดียวกันของยุคแห่งการบรรจบพบกัน เวลาที่ถูกต้องแม่นยำไม่สามารถให้ไว้ แต่ใช่, เมื่ออาณาจักรได้รับการก่อตั้งอย่างสมบูรณ์และลูกๆ ได้ไปถึงสภาพที่อยู่เหนือบ่วงกรรมของพวกเขา ความรู้นี้จะสิ้นสุดลงและสงครามจะเริ่มขึ้น พ่อจะจบสิ้นบทบาทของการชำระให้บริสุทธิ์ของพ่อแล้วกลับไปเช่นกัน เป็นบทบาทของพ่อที่จะก่อตั้งศาสนาเทพ ชาวบารัตก็ไม่ได้รู้สิ่งใดนี้ เวลานี้ผู้คนเฉลิมฉลองวันเกิดของชีวาและดังนั้นท่านต้องเคยทำบางงานอย่างแน่นอน และแล้วพวกเขาก็ใส่ชื่อของกฤษณะ ปรากฏว่านี่คือความผิดพลาดธรรมดาที่พวกเขาได้ทำขึ้น ไม่ได้มีการกล่าวไว้ในชีวาบูรนาหรือในคัมภีร์อื่นใดว่าชีพบาบามาและสอนราชาโยคะ ในความเป็นจริงแต่ละศาสนามีคัมภีร์ของตนเอง ควรจะมีคัมภีร์ของศาสนาเทพด้วยเช่นกัน แต่พวกเขากลับมาสับสนว่าใครคือผู้สร้างสิ่งนั้น(ศาสนาเทพ) พ่ออธิบายว่า: พ่อต้องสร้างศาสนาบราห์มินผ่านบราห์มาอย่างแน่นอน สิ่งสร้างที่เกิดจากปากของบราห์มาคือบราห์มากุมารและกุมารี ชื่อของหลายคนถูกเปลี่ยนและหลายคนในพวกเขาก็วิ่งหนีไป พร้อมกันกับที่พวกเขาจากไป คนอื่นๆก็ได้มาแทนที่พวกเขา จึงเห็นได้ว่าการตั้งชื่อใหม่นั้นไม่ได้มีคุณประโยชน์ใด พวกเขาแม้กระทั่งลืมชื่อเหล่านั้น ในความเป็นจริงลูกต้องมีโยคะกับพ่อ เป็นร่างกายที่ถูกให้ชื่อ ไม่มีชื่อใดสำหรับดวงวิญญาณ ดวงวิญญาณนี้ใช้ 84 ชาติเกิด ในทุกชาติเกิดชื่อ รูป สถานที่และเวลาทั้งหมดเปลี่ยนไป ไม่มีใครในละครได้รับบทบาทเดิมด้วยรูปเดิม ฯลฯ ที่พวกเขาเคยมีในเวลาอื่น บทบาทเดียวกันนั้นจะถูกเล่นอีกครั้งหลังจาก 5,000 ปี ไม่ใช่ว่ากฤษณะจะสามารถมาอีกครั้งด้วยรูปและนาม(เดิม)เดียวกันนั้น ไม่เลย ลูกรู้ว่าแต่ละดวงวิญญาณละร่างหนึ่งและรับอีกร่างหนึ่งและดังนั้นรูปลักษณ์ของร่างนี้ไม่สามารถเหมือนกันกับรูปลักษณ์ของอีกร่างหนึ่งได้ รูปลักษณ์(features)เปลี่ยนไปตามวัตถุธาตุทั้งห้าด้วยเช่นกัน มีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันมากมาย อย่างไรก็ตามทั้งหมดนั้นถูกกำหนดไว้ในละครล่วงหน้า ไม่มีสิ่งใดใหม่ที่ถูกสร้างขึ้น กลางคืนของชีวาได้รับการเฉลิมฉลอง ชีวามาอย่างแน่นอน ท่านคือผู้เป็นที่รักของทั้งโลก ลักษมีและนารายณ์ ราเด้และกฤษณะ บราห์มาและวิษณุ ไม่มีใครในพวกเขาที่เป็นผู้เป็นที่รัก พระเจ้า ผู้เป็นพ่อนั้นเป็นที่รัก ท่านให้มรดกอย่างแน่นอน เหตุนี้เองพ่อจึงได้รับความรัก พ่อพูดว่า: จงจดจำพ่อเพราะลูกต้องได้รับมรดกของลูกจากพ่อ ลูกๆ รู้ว่าลูกจะไปและกลายเป็นเทพของสุริยวงศ์หรือนักรบของจันทราวงศ์ตามการศึกษาของลูก ในความเป็นจริงศาสนาของชาวบารัตทั้งหมดควรจะเป็นศาสนาเดียวแต่พวกเขาได้เปลี่ยนชื่อของ ศาสนาเทพ และให้ชื่อว่า ศาสนาฮินดู เพราะพวกเขาไม่ได้มีคุณธรรมที่สูงส่งเหล่านั้น เวลานี้พ่อนั่งที่นี่และดลใจลูกให้ซึมซับสิ่งเหล่านั้น พ่อพูดว่า: จงคิดว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและกลับมาปราศจากร่าง ลูกไม่ใช่ดวงวิญญาณสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดคือผู้เดียวเท่านั้น: ชีวา ท่านผู้เป็นที่รักของทุกคน มาเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในยุคแห่งการบรรจบพบกัน ยุคแห่งการบรรจบพบกันนี้สั้นมาก ศาสนาทั้งหมดจะถูกทำลาย แม้กระทั่งสกุลบราห์มินก็จะกลับบ้านเพราะว่าต่อมาพวกเขาจะถูกถ่ายโอนไปเป็นสกุลเทพ ในความเป็นจริงนี่คือการศึกษาเล่าเรียน มีการเปรียบเทียบว่า: กิเลสของตัณหาราคะคือยาพิษในขณะที่ความรู้นี้คือน้ำทิพย์ นี่คือสถานศึกษาที่เปลี่ยนจากมนุษย์ไปเป็นเทพ อัลลอยด์ที่ถูกปะปนในดวงวิญญาณได้ทำให้ดวงวิญญาณไม่เป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ พ่อมาและทำให้ลูกกลายเป็นเช่นเพชร พวกเขาพูดถึงกลางคืนของชีวา ชีวามาในเวลากลางคืน แต่ท่านมาอย่างไร? ท่านมาในครรภ์ของใคร? หรือท่านเข้ามาในร่างของใคร? ท่านไม่ได้เข้ามาในครรภ์ ท่านต้องขอยืมร่างกายมาใช้ ท่านจะมาและทำให้นรกกลายเป็นสวรรค์อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามไม่มีใครรู้ว่าเมื่อใดหรืออย่างไรที่ท่านทำสิ่งนี้ ผู้คนมากมายศึกษาคัมภีร์,แต่ไม่มีใครได้รับการหลุดพ้นหรือการหลุดพ้นในชีวิต พวกเขาแม้กระทั่งกลับมาตาโมประธานมากขึ้น ทุกคนต้องกลายเป็นสิ่งนั้นอย่างแน่นอน มนุษย์ทั้งหมดต้องปรากฏตัวอยู่บนเวทีอย่างแน่นอน พ่อมาในเวลาสุดท้าย ทุกคนร้องเพลงสรรเสริญท่านว่า: เพียงท่านเท่านั้นที่รู้ถึงวิธีการและหนทางของท่าน เพียงท่านเท่านั้นที่รู้ว่าท่านมีความรู้ใดและท่านประทานการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์อย่างไร ดังนั้นท่านจะมาเพื่อให้ศรีมัทอย่างแน่นอนใช่ไหม? อย่างไรก็ตามไม่มีใครรู้ว่าท่านมาอย่างไรหรือท่านเข้ามาในร่างใด ท่านเองพูดว่า: พ่อต้องเข้ามาในร่างที่ธรรมดา พ่อต้องให้ชื่อเขาว่าบราห์มาอย่างแน่นอน บราห์มินจะถูกสร้างขึ้นด้วยวิธีอื่นได้อย่างไร? บราห์มาจะมาจากที่ไหน? ท่านจะไม่มาจากเบื้องบน ผู้นั้นคือผู้อาศัยของอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน,อะแวคบราห์มาที่สมบูรณ์พร้อม ท่านต้องมาในรูปที่มีตัวตนเพื่อสร้างสิ่งสร้างอย่างแน่นอน พวกเราสามารถบอกท่านได้จากประสบการณ์ ท่านมาเป็นระยะเวลาเท่านี้และแล้วก็จากไป พ่อพูดว่า: พ่อถูกผูกไว้ในบ่วงพันธะของละครเช่นกัน บทบาทของพ่อคือการมาที่นี่เพียงครั้งเดียว แม้ว่าภัยพิบัติมากมายเฝ้าแต่เกิดขึ้นในโลกและผู้คนเรียกหาพระเจ้าอย่างมากมายในเวลานั้น พ่อต้องมาในเวลาของพ่อเองและพ่อมาเมื่อเป็นสภาพของการปลดเกษียณ ความรู้นี้ง่ายดายอย่างมากแต่ต้องใช้เวลาที่จะสร้างสภาพนั้น เหตุนี้เองจึงมีคำกล่าวว่าจุดหมายปลายทางนั้นสูงมาก พ่อคือผู้ที่เต็มไปด้วยความรู้และดังนั้นท่านให้ความรู้แก่ลูกๆอย่างแน่นอน ด้วยเหตุนั้นเองจึงมีคำสรรเสริญว่า: เพียงท่านเท่านั้นที่รู้ถึงหนทางและวิธีการของท่าน พ่อพูดว่า: พ่อมาและให้สมบัติของความสุขและความสงบที่พ่อมีแก่ลูกๆ เท่านั้น ผู้เป็นแม่ที่ไร้เดียงสาทั้งหมดที่ได้ถูกทำร้ายฯลฯ นั้นถูกกำหนดไว้แล้วในละคร และแล้วเพียงเมื่อนั้นเท่านั้นที่ไหของบาปจะกลับมาเต็ม สิ่งเดียวกันนั้นจะซ้ำรอยทุกๆ วงจร ลูกมาเพื่อรู้ถึงสิ่งเหล่านี้ในเวลานี้และแล้วลูกก็จะลืมสิ่งเหล่านี้ ความรู้นี้ไม่ได้คงอยู่ในยุคทอง หากความรู้นี้คงอยู่,ความรู้นี้ก็จะดำเนินมาจากช่วงเวลาที่นานมากๆ ที่นั่นเป็นผลรางวัลที่ลูกได้รับสำหรับความเพียรพยายามที่ลูกทำในเวลานี้ ดวงวิญญาณผู้ที่กำลังทำความเพียรพยายามที่นี่จะคงอยู่ที่นั่น ไม่ใช่ว่ามีดวงวิญญาณอื่นที่นั่นผู้ที่จะต้องการความรู้ ลูกรู้ด้วยเช่นกันว่าแทบจะไม่มีใครที่ปรากฏขึ้นมา ผู้คนมากมายจะพูดว่าสิ่งนี้ดีมาก ตัวอย่างเช่นบุคคลสำคัญจากต่างแดนอาจปรากฏออกมาและเข้าใจสิ่งนี้ แต่หากเขาอยู่ในบัทตี,เขาจะเข้าใจสิ่งใด? เขาจะพูดว่า: สิ่งที่ท่านกำลังพูดนั้นดี,แต่ฉันไม่สามารถอยู่อย่างบริสุทธิ์ได้ อย่างไรก็ตามผู้คนมากมายที่นี่ก็อยู่อย่างบริสุทธิ์! แม้กระทั่งผู้ที่แต่งงานแล้วและอยู่ด้วยกันนั้นก็อยู่อย่างบริสุทธิ์และดังนั้นพวกเขาจึงได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่ นี่คือการแข่งขันด้วยเช่นกัน ผู้ที่ชนะการแข่งขันนั้นและมาเป็นอันดับแรกจะได้รับสี่ถึงห้าแสน ที่นี่ลูกได้รับอาณาจักรทั้งหมดเป็นเวลา 21 ชาติเกิด สิ่งนี้เป็นสิ่งเล็กหรือ? มุรลีนี้จะไปสู่ลูกๆ ทั้งหมด พวกเขาจะรับฟังมุรลีจากเทปด้วยเช่นกัน พวกเขาก็จะพูดว่า: ชีพบาบากำลังพูดมุรลีผ่านร่างของบราห์มา หรือหากลูกสาวกำลังพูดมุรลี,พวกเขาจะพูดว่าพวกเขากำลังอ่านมุรลีของชีพบาบา ดังนั้นสติปัญญาของลูกควรจะตรงไปสู่เบื้องบน ลูกควรรู้สึกถึงความสุขนั้นอยู่ภายใน บาบาผู้เป็นที่รักที่สุดกำลังทำให้เรามีความสุขอย่างสม่ำเสมอและเปลี่ยนเราจากมนุษย์ให้เป็นเทพ ดังนั้นลูกควรจดจำท่านอย่างมากมาย แต่มายาไม่ได้ปล่อยให้ลูกอยู่ในการจดจำระลึกถึง ต้องมีการสละละทิ้งอย่างสมบูรณ์: ทั้งหมดนี้เป็นของบาบา ต้องมีสภาพชั้นหนึ่งนี้ มีลูกๆ มากมายที่เฝ้าแต่รับศรีมัท มีคุณประโยชน์ผ่านศรีมัทอย่างแน่นอน การชี้แนะนั้นสูงส่งและการเดินทางนั้นยาวไกล ลูกจะไม่กลับมาสู่ดินแดนของความตาย ยุคทองคือดินแดนของความเป็นอมตะ ในวันก่อนบาบาได้อธิบายอย่างชัดเจนอย่างมากว่าลูกไม่ตายที่นั่น ลูกละเครื่องแต่งกายเก่าในความสุขและรับเครื่องแต่งกายใหม่ ตัวอย่างของงูนั้นเป็นไปสำหรับลูก ตัวอย่างของแมลงที่ส่งเสียงก็เป็นไปสำหรับลูกด้วยเช่นกัน ตัวอย่างของเต่าก็ใช้กับลูกด้วยเช่นกัน ซันยาสซีได้ลอกเลียนแบบลูก ตัวอย่างของแมลงที่ส่งเสียงนั้นดี ลูกผู้ที่เป็นแมลงที่ส่งเสียงความรู้นี้ให้แก่แมลงผู้ที่อยู่ในสิ่งสกปรกและทำให้พวกเขากลายเป็นเทวดานางฟ้าของดินแดนเทวดานางฟ้า เวลานี้ลูกต้องทำความเพียรพยายามอย่างดีมาก หากลูกต้องการที่จะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงส่งหรือในอันดับที่ดี ลูกก็ต้องทำความเพียรพยายาม ลูกอาจทำธุรกิจ ฯลฯ ของลูก,ลูกได้รับอนุญาตให้ใช้เวลาสำหรับสิ่งนั้น กระนั้นก็ตามลูกมีเวลามากมาย ลูกควรตรวจสอบชาร์ทโยคะของลูกเพราะมายาเป็นต้นเหตุของอุปสรรคมากมาย บาบาบอกลูกซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า: ลูกๆ ที่แสนหวาน,ไม่ควรมีใครแม้กระทั่งทำผิดพลาดที่จะหย่าขาดจากพ่อและเจ้าบ่าวผู้เป็นที่รักที่สุดเช่นนั้น อย่าได้มีใครกลายเป็นผู้ที่โง่เขลาอย่างมากเช่นนั้น อย่างไรก็ตามมายาจะทำให้ลูกเป็นสิ่งนั้น เมื่อลูกก้าวหน้าต่อไป,ลูกจะเห็นว่าเงื่อนไขใดที่มายาทำให้ผู้คนเหล่านั้นที่อุทิศตนเองแล้วและได้ทำงานรับใช้อย่างดีมากและแล้วก็หยุดทำตามศรีมัท เหตุนี้เองบาบาจึงพูดว่า: อย่ากลายเป็นผู้ที่โง่เขลาเช่นนั้น! อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ให้สมบัติที่มีค่าของความสงบและความสุขที่ลูกได้รับจากพ่อแก่ทุกคน จงใช้ความรู้นี้เพื่อทำความเพียรพยายามและทำให้สภาพของลูกเข้มแข็ง

2. ในการสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่ง จงละทิ้งสำนึกที่เป็นร่าง คิดว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ กลับมาปราศจากร่างและจดจำผู้เป็นที่รักผู้เดียวนี้

พร:
ขอให้ลูกเป็นดวงวิญญาณพิเศษที่ได้รับผลแห่งความพอใจจากเมล็ดแห่งความพิเศษของลูก

ในยุคที่พิเศษนี้ ผลที่สูงส่งที่สุดจากเมล็ดแห่งความพิเศษคือความพอใจ การมีความพอใจและทำให้ทุกคนพอใจเป็นสิ่งชี้บอกของดวงวิญญาณพิเศษ ดังนั้นจงรดน้ำเมล็ดและพรของความพิเศษด้วยน้ำแห่งพลังทั้งหมดและสิ่งนั้นจะกลับมาให้ผล มิฉะนั้น ต้นไม้ที่โตเต็มที่จะถูกเขย่าโดยพายุและหักโค่นเป็นบางครั้ง ซึ่งหมายความว่าเมื่อลูกก้าวไปข้างหน้า จะไม่มีความหวัง ความกระตือรือร้น ความสุข หรือความซาบซึ้งทางจิต ดังนั้นจงทำให้เมล็ดที่มีพลังของลูกเกิดผลโดยใช้วิธีการที่ถูกต้อง

คติพจน์:
การแบ่งปันปราสาด(อาหารศักดิ์สิทธิ์) ของประสบการณ์และทำให้ผู้ที่อ่อนแอมีพลังเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทั้งหมด