24.03.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ทำงานรับใช้ทางจิตและให้คุณประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ทำให้หัวใจของลูกจริงแท้ต่อพ่อแล้วลูกจะได้นั่งอยู่บนหัวใจของพ่อ

คำถาม:
ลูกคนใดที่สามารถเพียรพยายามที่จะอยู่ในสำนึกเป็นดวงวิญญาณได้? อะไรคือสิ่งบ่งบอกของผู้ที่มีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ?

คำตอบ:
ผู้ที่มีความรักอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนต่อการศึกษานี้และต่อพ่อ สามารถเพียรพยายามที่จะกลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณได้ พวกเขาคงอยู่อย่างเยือกเย็น พวกเขาจะไม่พูดมากเกินไป พวกเขารักพ่อและพฤติกรรมของพวกเขานั้นสูงส่งมาก พวกเขามีความซาบซึ้งว่า: พระเจ้ากำลังสอนเรา และเราเป็นลูกของท่าน พวกเขาให้ความสุขแก่ผู้อื่นและทุกย่างก้าวทำตามศรีมัท

โอมชานติ
ลูกๆ ต้องฟังข่าวงานรับใช้ และมหาระตีผู้ที่เป็นประโยชน์ในงานรับใช้หลักก็ควรให้คำแนะนำด้วยเช่นกัน บาบารู้ว่าลูกๆ เป็นเพียงลูกที่มีประโยชน์ในงานรับใช้เท่านั้นที่จะคิดเกี่ยวกับว่าใครควรได้รับการขอให้ไปเปิดนิทรรศการหรืองานออกร้านแสดงสินค้า และประเด็นอะไรฯลฯที่ควรอธิบายแก่พวกเขา ถ้าสังคาราจารย์ฯลฯ จะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ พวกเขาจะพูดว่าความรู้ของลูกนั้นสูงส่งมากและแน่นอนว่าจะต้องเป็นใครบางคนที่ฉลาดมากที่กำลังสอนลูกอยู่ อย่างไรก็ตามพวกเขาจะไม่เชื่อว่าเป็นพระเจ้าผู้ที่กำลังสอนลูก ดังนั้นประเด็นที่จะอธิบายให้แก่ผู้ที่มาทำพิธีเปิดนิทรรศการของลูกจะต้องแบ่งปันกับทุกคน หรือพวกเขาสามารถจะมีการบันทึกไว้สั้นๆโดยสรุปบนเทป เช่นเดียวกับเมื่อดาดี้แจงกีอธิบายให้กับสังคาราจารย์ ลูกๆ ที่เป็นประโยชน์ในงานรับใช่เช่นนี้สามารถนั่งในหัวใจของพ่อได้ มีงานรับใช้ทางร่างกายด้วยเช่นกัน แต่ความใส่ใจของบาบาถูกดึงไปยังงานรับใช้ทางจิตซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้คนมากมาย แม้ว่าจะมีคุณประโยชน์ในทุกประเด็น นอกจากนี้ยังมีคุณประโยชน์ด้วยเช่นกันเมื่อลูกตระเตรียมบราห์มาโบเจ้น แต่เพียงเมื่อลูกมีโยกยุกต์(มีการเชื่อมโยงกับสิ่งสูงสุดในโยคะอย่างมั่นคง)เมื่อลูกกำลังตระเตรียมสิ่งนั้น หากผู้ที่เตรียมอาหารคงอยู่ในโยกยุกต์และอยู่ในการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึง ก็จะมีความสงบอย่างมากในห้องครัว พวกเขาจะสามารถอธิบายความรู้แก่ใครก็ตามที่มาในทันที บาบาเข้าใจว่าลูกคนใดมีประโยชน์ในงานรับใช้ มีเพียงผู้ที่สามารถอธิบายให้แก่ผู้อื่นเท่านั้นที่มักจะได้รับเชิญให้ไปทำงานรับใช้ มีเพียงผู้ที่ทำงานรับใช้เท่านั้นที่สามารถนั่งอยู่ในหัวใจของพ่อได้ ความใส่ใจทั้งหมดของบาบาถูกดึงไปที่ลูกที่มีประโยชน์ในงานรับใช้ ลูกบางคนไม่สามารถเข้าใจสิ่งใดเลย แม้ว่าพวกเขาฟังมุรลีโดยตรง แต่พวกเขาไม่สามารถซึมซับสิ่งใดได้ เพราะว่าโรคภัยของสำนึกที่เป็นร่างกายเป็นเวลาครึ่งวงจรนั้นรุนแรงมาก มีลูกจำนวนน้อยมากที่เพียรพยายามอย่างดีพอที่จะจบสิ้นความเจ็บป่วยนั้น หลายคนไม่สามารถเพียรพยายามที่จะกลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ บาบาอธิบายว่า: ลูกๆ ต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างมากในการกลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ แม้ว่าลูกบางคนจะส่งชาร์ทของพวกเขามาที่นี่ ชาร์ทนั้นก็ไม่สมบูรณ์ อย่างไรก็ตามอย่างน้อยพวกเขามีความใส่ใจบ้าง ลูกหลายคนมีความใส่ใจน้อยมากที่จะกลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ ผู้ที่มีสำนึกเป็นดวงวิญญาณจะอยู่อย่างเยือกเย็นมาก พวกเขาไม่พูดมากเกินไป ความรักของพวกเขาที่มีต่อพ่อเป็นเช่นนั้น อย่าได้ถามเลย! ดวงวิญญาณเหล่านั้นมีความสุขอย่างที่ไม่มีมนุษย์คนไหนมีได้ ลักษมีและนารายณ์ไม่มีความรู้นี้ เพียงลูกๆที่พระเจ้ากำลังสอนเท่านั้นเป็นผู้ที่มีความรู้นี้ จากในบรรดาลูกทั้งหมดมีเพียงหนึ่งหรือสองคนเท่านั้นที่มีความซาบซึ้งว่าพระเจ้ากำลังสอนลูก เมื่อลูกมีความซาบซึ้งนี้ลูกสามารถคงอยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อได้ สิ่งนี้เรียกว่าสำนึกเป็นดวงวิญญาณ อย่างไรก็ตามความซาบซึ้งนั้นไม่ได้คงอยู่ พฤติกรรมของผู้ที่อยู่ในการจดจำระลึกถึงนั้นดีมากและสูงส่ง เราคือลูกๆ ของพระเจ้าและด้วยเหตุนี้เองจึงมีคำพูดว่า: จงถามโก๊ปและโก๊ปปึ้เกี่ยวกับความสุขที่เหนือประสาทสัมผัส พวกเขาคือผู้ที่มีสำนึกเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในการจดจำระลึกถึงไม่สามารถนั่งอยู่ในหัวใจของชีพบาบาได้ ใครก็ตามผู้ที่ไม่ได้นั่งอยู่ในหัวใจของชีพบาบาก็ไม่สามารถนั่งอยู่ในหัวใจของดาด้าได้ด้วยเช่นกัน ถ้าบางคนได้นั่งอยู่ในหัวใจของผู้เดียวนั้น เขาจะต้องได้นั่งอยู่ในหัวใจของผู้นี้ด้วยเช่นกันอย่างแน่นอน พ่อรู้จักแต่ละคน ลูกๆ สามารถเข้าใจด้วยตัวเองว่าลูกทำงานรับใช้มากแค่ไหน ลูกๆ ควรมีความสนใจอย่างมากในการทำงานรับใช้ บางคนมีความสนใจในการก่อตั้งศูนย์ และคนอื่นๆมีความสนใจในการทำรูปภาพ พ่อพูดว่า: พ่อรักดวงวิญญาณที่รู้แจ้งผู้ที่อยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อและมีความกระตือรือร้นในการทำงานรับใช้ด้วยเช่นกัน บางคนไม่ทำงานรับใช้ใดๆเลย พวกเขาไม่ฟังแม้แต่พ่อ พ่อรู้ว่าใครควรไปทำงานรับใช้ที่ไหน อย่างไรก็ตามเพราะเนื่องจากจิตสำนึกที่เป็นร่าง พวกเขาทำตามคำสั่งของจิตใจตนเอง ดังนั้นพวกเขาไม่สามารถนั่งอยู่ในหัวใจของพ่อได้ ในหนทางของความไม่รู้ ถ้ากิจกรรมของลูกไม่ดีเขาถือว่าไม่มีค่าและไม่สามารถที่จะนั่งอยู่ในหัวใจของพ่อได้ พวกเขากลายเป็นคนไม่ดีจากการได้รับอิทธิพลของเพื่อนที่ไม่ดี ที่นี่เช่นกันพ่อรักผู้ที่ทำงานรับใช้ พ่อจะไม่รักคนที่ไม่ได้ทำงานรับใช้ ท่านเข้าใจว่าลูกทั้งหมดศึกษาตามโชคของลูก แต่ถึงอย่างนั้นท่านจะรักใคร? เป็นกฎที่ลูกที่ดีได้รับการเชิญด้วยความรักอย่างมาก ท่านพูดว่า: ลูกให้ความสุขที่มากมาย ลูกมีความรักอย่างมากมายต่อพ่อ ผู้ที่ไม่จดจำพ่อจะไม่เรียกว่าเป็นผู้ที่รักพ่อ ลูกต้องไม่กลายเป็นผู้ที่รักดาด้า ความรักของลูกต้องมีกับพ่อ คำพูดและพฤติกรรมของผู้ที่มีความรักต่อพ่อจะอ่อนหวานและสวยงามอย่างมาก เหตุผลที่บอกว่าถึงแม้ยังคงมีเวลาแต่ลูกไม่สามารถไว้วางใจร่างกายของลูกได้ บางครั้งก็เกิดอุบัติเหตุกะทันหันเช่นนั้น บางครั้งบางคนมีภาวะหัวใจล้มเหลว บางครั้งมีคนล้มป่วย ความตายเกิดขึ้นในทันที ด้วยเหตุนี้เองที่ลูกไม่สามารถไว้วางใจลมหายใจของลูก ภัยพิบัติทางธรรมชาติกำลังฝึกฝนอยู่ในปัจจุบัน มีความเสียหายมากมายเกิดขึ้นเมื่อฝนตกนอกฤดูกาล โลกนี้เป็นโลกที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมาน ในเวลานี้เมื่อมีความทุกข์ทรมานอย่างมากมายที่พ่อมา แม่น้ำแห่งสายเลือดก็จะไหลนองด้วยเช่นกัน ลองใช้ความเพียรพยายามเพื่อที่ลูกจะนำคุณประโยชน์มาให้กับตนเองเป็นเวลา 21 ชาติเกิด ความใส่ใจในการนำคุณประโยชน์ให้แก่ตนเองไม่ได้ปรากฏให้เห็นในลูกหลายๆคน แม้ว่าบาบาจะนั่งที่นี่และกำลังทำการให้มุรลีอยู่ สติปัญญาของท่านก็ถูกดึงดูดไปยังลูกที่มีประโยชน์ในงานรับใช้ เวลานี้ลูกได้เชิญสังคราจารย์เข้ามาร่วมงานนิทรรศการ โดยทั่วไปแล้วบุคคลเหล่านั้นจะไม่ไปที่ไหนเช่นกัน พวกเขามีชีวิตอยู่ด้วยความหยิ่งยโสอย่างมาก และดังนั้นพวกเขาจะต้องได้รับความเคารพ ลูกต้องให้พวกเขานั่งบนบัลลังก์ที่สูงกว่าที่นั่งของคนอื่น ไม่ใช่ว่าลูกจะได้รับอนุญาตให้นั่งกับเขา ไม่เลย พวกเขาต้องการได้รับความเคารพนับถืออย่างมาก ถ้าพวกเขาถ่อมตน เขาจะสละบัลลังก์เงินของพวกเขาฯลฯ ดูซิว่าพ่อมีชีวิตอยู่ด้วยความเรียบง่ายอย่างมากเพียงใด ไม่มีใครรู้จักท่าน ในบรรดาลูกๆเช่นกันมีจำนวนน้อยมากที่ตระหนักรู้จักท่าน พ่อปราศจากความหลงทะนงตนอย่างมาก นี่คือความสัมพันธ์ระหว่างพ่อและลูกๆ เช่นที่พ่อทางร่างกายอยู่กับลูกๆของเขา รับประทานกับพวกเขาและป้อนพวกเขา ในทำนองเดียวกันนี่คือพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ซานยาสซีฯลฯไม่ได้รับความรักของพ่อ ลูกๆรู้ว่าลูกได้รับความรักจากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดทุกวงจร พ่อทำความเพียรพยายามอย่างมากเพื่อทำให้ลูกสวยงาม แต่ตามตามละคร ไม่ใช่ทุกคนจะกลับมาสวยงาม วันนี้บางคนอาจจะดีมาก ในขณะที่วันพรุ่งนี้พวกเขาก็กลับมามีกิเลส พ่อจะพูดว่านั่นไม่ได้อยู่ในโชคของเขา เขาจะทำอะไรได้? หลายคนมีความประพฤติที่ไม่ดีอย่างมาก พวกเขาไม่เชื่อฟังคำสั่งของท่าน อะไรจะเกิดขึ้นกับคนที่ไม่ทำตามคำแนะนำของพระเจ้า? พ่อคือผู้ที่สูงสุดเหนือสิ่งใด ไม่มีใครที่สูงกว่านี้ ดูภาพลักษณ์ของเหล่าเทพ ลักษมีและนารายณ์คือผู้ที่สูงสุดเหนือสิ่งใด แต่ผู้คนไม่รู้ว่าใครได้ทำให้เขาทั้งสองเป็นเช่นนั้น พ่อนั่งที่นี่และอธิบายแก่ลูกอย่างชัดเจนมากเกี่ยวกับความรู้ของผู้สร้างและสิ่งสร้าง ลูกเพียงแค่จดจำดินแดนแห่งความสงบและดินแดนของความสุขของลูกเท่านั้น มีการจดจำชื่อของผู้ทำงานรับใช้ หัวใจของคนเราจะถูกดึงไปที่ลูกที่เชื่อฟังที่เชื่อฟังคำแนะนำสั่งสอนของพ่ออย่างแน่นอน พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดมาเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ลูกมีพ่อทางร่างกายชาติเกิดแล้วชาติเกิดเล่า ลูกยังคงมีพ่อทางร่างกายในยุคทอง แต่ลูกไม่มีพ่อนี้ที่นั่น ลูกได้รับสถานภาพของลูกที่นั่นโดยการศึกษาในเวลานี้ มีเพียงลูกๆเท่านั้นที่รู้ว่าลูกกำลังศึกษากับพ่อเพื่อโลกใหม่ จงเก็บสิ่งนี้ไว้ในสติปัญญาของลูก สิ่งนี้ง่ายดายมาก ตัวอย่างเช่นเมื่อบาบากำลังเล่นกับลูกๆ และบังเอิญมีคนมา พ่อจะเริ่มให้ความรู้แก่เขาที่นั่น: ลูกรู้จักพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดหรือไม่? พ่อมาเพื่อทำให้โลกเก่านั้นใหม่ ท่านสอนราชาโยคะ เป็นผู้คนชาวบารัตที่จะต้องได้รับการสอนในสิ่งนี้ เพียงบารัตเท่านั้นที่เป็นสวรรค์ บารัตเป็นอาณาจักรของเหล่าเทพที่นั่น ในปัจจุบันเป็นนรก มีเพียงพ่อเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนนรกให้เป็นสวรรค์ ลูกต้องจดจำสิ่งหลักเหล่านี้และอธิบายให้แก่ใครก็ตามที่มาเพื่อที่ว่าพวกเขาจะกลับมามีความสุขอย่างมากเช่นกัน เพียงแค่บอกพวกเขาว่า: พ่อมาแล้ว นี่คือสงครามมหาภารตะเดียวกันกับที่ได้รับการจดจำในกีตะ พระเจ้าแห่งกีตะมาและพูดความรู้ของกีตะ เพื่ออะไร? เพื่อเปลี่ยนมนุษย์ให้เป็นเทพ พ่อเพียงพูดว่า: จดจำฉันพ่อของลูกและมรดกของลูก นี่คือดินแดนแห่งความทุกข์ แม้ว่าลูกจะเก็บสิ่งนี้ไว้ในสติปัญญาของลูกอย่างมาก ลูกจะมีความสุขมาก เราดวงวิญญาณจะกลับไปยังดินแดนแห่งความสงบกับบาบา ก่อนอื่นเราลงมาจากที่นั่นไปยังดินแดนแห่งความสุขเพื่อเล่นบทบาทของเรา เมื่อใครบางคนกำลังศึกษาที่วิทยาลัย เขาเข้าใจสิ่งที่เขากำลังศึกษาและเขาสิ่งที่เขากำลังจะกลายเป็น ฉันจะกลายเป็นทนายความหรือผู้กำกับการตำรวจ และฉันจะมีเงินได้จำนวนมากเท่านี้ องศาของความสุขของเขาจะคงอยู่สูง ลูกๆเช่นกันควรมีความสุขนี้ว่า: เรากำลังประกาศสิทธิ์ในมรดกนี้จากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด แล้วเราจะสร้างปราสาทราชวังของเราเองในสวรรค์ ถ้ามีการไตร่ตรองนี้ในสติปัญญาของลูกตลอดทั้งวันจะมีความสุขอย่างมาก ลูกจะให้คุณประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น เป็นหน้าที่ของลูกๆที่มีความมั่งคั่งของความรู้นี้ที่จะให้ทาน คนที่มีความมั่งคั่งและไม่ให้ทานก็เรียกว่าคนตระหนี่ถี่เหนียว แม้ว่าเขามีความมั่งคั่งก็เหมือนราวกับว่าเขาไม่มีอะไรเลย บางคนผู้ที่มีความมั่งคั่งควรให้ทานอย่างแน่นอน ลูกๆที่เป็นมหาระตีที่ดีจะได้รับที่นั่งในหัวใจของพ่ออย่างสม่ำเสมอ มีความเป็นห่วงเกี่ยวกับบางคนที่บางทีพวกเขาไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ มีสถานการณ์เช่นนั้น มีความหยิ่งยโสอย่างมากมายของร่างกาย พวกเขาอาจจะปล่อยมือบาบาไปเมื่อใดก็ตามและกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในบ้านของตนเอง แม้ว่าบางคนสามารถดำเนินมุรลีอย่างดีมาก แต่พวกเขามีความหยิ่งยโสอย่างมาก แม้ว่าบาบาจะเตือนเขาเพียงเล็กน้อย พวกเขาก็จะไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ มิเช่นนั้นจะมีเพลงว่า ไม่ว่าท่านจะตีเราหรือท่านปฏิเสธเรา เราจะไม่ทิ้งท่าน ที่นี่แม้กระทั่งตอนที่บาบาบอกบางสิ่งบางอย่างที่ถูกต้องกับใครบางคน คนนั้นก็มีความโกรธ มีลูกเช่นนั้นเช่นกัน บางคนมีความกตัญญูอยู่ภายในมากมาย ในขณะที่บางคนเผาไหม้อยู่ภายใน มีสำนึกที่เป็นร่างมากมายเนื่องจากมายา มีลูกบางคนที่ไม่แม้แต่จะฟังมุรลีและก็มีผู้ที่ไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่ได้ฟังมุรลีเช่นกัน เมื่อใครบางคนไม่ศึกษามุรลี นี่ก็แสดงถึงความดื้อรั้นของเขาเองที่เชื่อว่าเขามีความรู้มากมาย แต่แท้จริงแล้วเขาไม่มีอะไรเลย ข่าวที่ซึ่งงานรับใช้ที่ดีเกิดขึ้น หรือเมื่อสังคราจารย์มาเยี่ยมชมนิทรรศการควรส่งไปให้ทุกคนเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่างานรับใช้เกิดขึ้นได้อย่างไร และพวกเขาก็สามารถเรียนรู้ได้เช่นกัน บาบาพิจารณาผู้ที่มีความคิดสำหรับงานรับใช้เช่นนี้ว่าเป็นลูกๆ ผู้ที่มีประโยชน์ในการทำงานรับใช้ ลูกต้องไม่รู้เหนื่อยที่จะทำงานรับใช้ ที่นี่ลูกต้องให้คุณประโยชน์แก่ผู้คนมากมาย บาบามีความใส่ใจว่าทุกคนจะต้องได้รับความรู้นี้และลูกๆ ก็ควรก้าวหน้าด้วยเช่นกัน ท่านยังคงอธิบายในมุรลีทุกวันว่างานรับใช้ทางจิตคือสิ่งหลัก ลูกต้องฟังและถ่ายทอดมุรลีให้แก่ผู้อื่น ให้มีความสนใจนั้น ติดเข็มเครื่องหมายและไปวัดทุกวันและอธิบายว่า: ลักษมีและนารายณ์กลายเป็นสิ่งนี้ได้อย่างไร? ทั้งสองไปไหนหลังจากนั้น? พวกเขาได้รับโชคแห่งอาณาจักรของพวกเขาได้อย่างไร? ไปและนั่งอยู่ที่หน้าประตูวัดและถามใครก็ตามที่มา: ใครคือลักษมีและนารายณ์และเมื่อไหร่ที่ทั้งสองปกครองในบารัต? หนุมานก็เคยไปและนั่งอยู่ท่ามกลางรองเท้า นั่นมีนัยสำคัญเช่นกันใช่ไหม? มีความรู้สึกของความเมตตา บาบาแสดงวิธีการมากมายสำหรับงานรับใช้ให้แก่ลูก แต่แทบจะไม่มีใครนำไปปฏิบัติ มีงานรับใช้มากมายที่จะต้องทำ ลูกต้องกลายเป็นไม้เท้าสำหรับคนตาบอด ผู้ที่ไม่ได้ทำงานรับใช้และมีสติปัญญาที่ไม่สะอาดไม่สามารถซึมซับได้ มิฉะนั้นงานรับใช้จะง่ายดายมาก ลูกกำลังให้ทานเพชรพลอยของความรู้ เมื่อมีคนมั่งคั่งมาจงบอกเขาว่า: เรากำลังให้ของขวัญนี้แก่ท่าน และเราจะอธิบายความหมายของสิ่งนี้ด้วยเช่นกัน บาบาให้คุณค่าต่อเข็มเครื่องหมายเหล่านี้อย่างมาก ไม่มีใครให้ความนับถือต่อเข็มเครื่องหมายมากนัก เข็มเครื่องหมายเหล่านี้เต็มไปด้วยความรู้ที่ดีมากๆ แต่ถ้าสิ่งนี้ไม่ได้อยู่ในโชคของใครบางคน บาบาจะสามารถทำอะไรได้? การจากบาบาและการศึกษาไปคือการฆ่าตัวตายที่มากที่สุด ไม่มีบาปใดที่จะมากไปกว่าการหย่าขาดจากพ่อหลังจากเป็นของท่าน ไม่มีใครที่จะโชคร้ายไปกว่านี้อีกแล้ว ลูกๆต้องทำตามศรีมัท สิ่งนี้อยู่ในสติปัญญาของลูกว่าลูกกำลังจะกลายเป็นนายของโลก นี่ไม่ใช่เรื่องเล็ก เมื่อลูกอยู่ในการจดจำระลึกถึง ลูกจะอยู่อย่างมีความสุขเช่นกัน เมื่อลูกไม่จดจำบาบา บาปของลูกจะไม่ถูกเผาไหม้ ลูกได้รับการนำมาเลี้ยงดูและดังนั้นองศาแห่งความสุขของลูกต้องเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามมายาทำให้เกิดอุปสรรคมากมาย เธอทำให้คนอ่อนแอล้มลง ผู้ที่ไม่ทำตามศรีมัทจากพ่อจะได้รับสถานภาพอะไร บางคนที่รับคำแนะนำสั่งสอนเพียงเล็กน้อยจะรับสถานภาพที่เล็กน้อย ผู้ที่ทำตามคำแนะนำสั่งสอนได้ดีมากจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง อาณาจักรที่ไม่มีขีดจำกัดนี้กำลังได้รับการก่อตั้ง ไม่มีเรื่องของค่าใช้จ่ายใดๆ ฯลฯ ในสิ่งนี้ กุมารีมาและหลังจากที่ได้ศึกษา เธอได้ทำให้ผู้อื่นมากมายเป็นเช่นเดียวกันกับเธอ ไม่มีเรื่องของค่าใช้จ่ายฯลฯ ในสิ่งนี้ พ่อพูดว่า: พ่อให้อำนาจการปกครองสวรรค์แก่ลูก พ่อไม่ได้เข้ามาในสวรรค์ ชีพบาบาคือผู้ประทาน ของขวัญอะไร(เงิน)ที่ลูกจะให้กับท่าน? ผู้นี้ให้ทุกสิ่งแก่ผู้เป็นหนึ่งเดียวนั้น เขาทำให้ท่านเป็นทายาทของเขา ดูอาณาจักรที่เขาได้รับเป็นการตอบแทน เขาเป็นตัวอย่างแรก สวรรค์ได้รับการก่อตั้งทั่วทั้งโลกโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้เพียงสตางค์เดียว อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง ด้วยความรัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. เพื่อที่จะมีความรักต่อพ่อ จงมอบความสุขมากมายให้แก่ผู้อื่น รักษาคำพูดของลูกและพฤติกรรมของลูกให้อ่อนหวานอย่างมากและสูงส่ง และมีประโยชน์ในงานรับใช้ กลับมาปราศจากความหลงทะนงตนในขณะที่ทำงานรับใช้

2. อย่าได้กลายเป็นคนบาปที่ยิ่งใหญ่ด้วยการฆ่าตัวเองโดยการจากพ่อและการศึกษานี้ไป งานรับใช้ทางจิตคือสิ่งหลัก อย่าได้เหนื่อยล้าในการทำงานรับใช้นี้ จงให้ทานเพชรพลอยแห่งความรู้เหล่านี้ อย่าได้เป็นคนตระหนี่ถี่เหนียว

พร:
ขอให้ลูกเป็น มหาบาลี อย่างเต็มที่ (ผู้ที่กลายเป็นผู้สังเวยที่ยิ่งใหญ่) ผู้ที่สังเวย ฉัน และ ของฉัน

การมีความผูกพันยึดมั่นที่มีขีดจำกัดกับบุคคลหรือสิ่งของในครอบครองนั้นคือการมีจิตสำนึกของ ของฉัน ผู้ที่อุทิศจิตสำนึกอย่างเต็มที่ของ "ฉัน" หรือ "ฉันทำสิ่งนี้" นั่นคือผู้ที่สังเวยสิ่งนี้คือผู้ที่เป็นมหาบาลีเมื่อมีการอุทิศ ฉัน,ฉัน ที่มีขีดจำกัดแล้ว ลูกจะกลับมาสมบูรณ์พร้อมและทัดเทียมกับพ่อ ไม่ใช่ว่า: ฉันกำลังทำสิ่งนี้ แต่คือ: บาบาทำให้ฉันทำสิ่งนี้ บาบาทำให้ฉันเคลื่อนไป ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ แทนที่จะเป็น "ฉัน" ขอให้มีคำว่า "บาบา" ในภาษาของลูกที่เป็นธรรมชาติ และไม่ใช่คำว่า "ฉัน"

คติพจน์:
มีความมุ่งมั่นในความคิดของลูก ที่ความคิดและการกระทำของลูกจะเป็นเช่นเดียวกัน