24.07.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน, พ่อมาเพื่อให้เพชรพลอยแห่งความรู้แก่ลูก สิ่งใดก็ตามที่พ่อพูดหรืออธิบายแก่ลูกคือความรู้ ไม่มีใครนอกจากมหาสมุทรแห่งความรู้ที่สามารถให้เพชรพลอยแห่งความรู้เหล่านี้แก่ลูก

คำถาม:
อะไรคือสาเหตุหลักที่ทำให้คุณค่าของดวงวิญญาณลดลง?

คำตอบ:
คุณค่าของดวงวิญญาณลดลงเมื่ออัลลอยปะปนเข้าไปในดวงวิญญาณ เช่นที่คุณค่าของเครื่องประดับที่ทำด้วยทองคำจะลดลงเมื่ออัลลอยปนเข้าไปในทองคำ ในทำนองเดียวกันเมื่ออัลลอยของความไม่บริสุทธิ์ปะปนเข้าไปในดวงวิญญาณที่เป็นเช่นทองคำบริสุทธิ์ คุณค่าของดวงวิญญาณก็จะลดลง ในเวลานี้ดวงวิญญาณที่ตาโมประธานไม่มีคุณค่า แม้กระทั่งร่างกายของพวกเขาก็ไม่มีคุณค่าเลย เวลานี้ทั้งดวงวิญญาณและร่างกายของลูกมีค่าโดยการจดจำระลึกถึง

เพลง:
ใครมาในเวลาเช้าตรู่วันนี้?

โอมชานติ
พ่ออธิบายแก่ลูกๆ ทางจิตที่สุดแสนหวาน และแสดงวิธีที่จะมีการจดจำระลึกถึงแก่ลูกด้วยเช่นกัน ลูกๆ ที่นั่งอยู่ที่นี่มีสำนึกรู้อยู่ภายในว่า บาบาที่ไร้เดียงสาของเรา,ชีวาได้มาแล้ว หากบาบาจะนั่งอยู่ในความเงียบเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงโดยไม่พูดอะไรเลย ลูกดวงวิญญาณก็จะรู้สึกอยู่ภายในว่าชีพบาบาควรจะพูดบางสิ่ง ลูกรู้ว่าชีพบาบาปรากฏอยู่ในผู้นี้ แต่ท่านไม่ได้พูดอะไรเลย นี่คือการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึงของลูกเช่นกัน สติปัญญาของลูกมีการจดจำระลึกถึงชีพบาบาผู้เดียว ลูกรู้สึกอยู่ภายในว่า ชีพบาบาควรจะพูดบางสิ่ง และให้เพชรพลอยแห่งความรู้แก่ลูก พ่อมาเพื่อให้เพชรพลอยแห่งความรู้แก่ลูกเท่านั้น ท่านคือมหาสมุทรแห่งความรู้ ท่านพูดว่า: ลูกๆ คงอยู่ในสำนึกเป็นดวงวิญญาณ จดจำพ่อ นี่คือความรู้ พ่อพูดว่า: จดจำวงจรละคร บันไดและพ่อ นี่คือความรู้ สิ่งใดก็ตามที่บาบาอธิบายนั้นเรียกว่าความรู้ ท่านอธิบายการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึงแก่ลูกด้วยเช่นกัน ประเด็นเหล่านี้ทั้งหมดคือเพชรพลอยแห่งความรู้ สิ่งต่างๆ ที่ท่านอธิบายเกี่ยวกับการจดจำระลึกถึงนั้นคือเพชรพลอยที่ดีมาก พ่อพูดว่า: จดจำ 84 ชาติเกิดของลูก ลูกลงมาอย่างบริสุทธิ์ และเวลานี้ลูกต้องกลับไปหลังจากได้กลับมาบริสุทธิ์ ลูกต้องกลับไปในสภาพที่อยู่เหนือบ่วงกรรมของลูกหลังจากประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกอย่างเต็มที่จากพ่อ สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อลูกดวงวิญญาณได้กลับมาสะโตประธานโดยการมีพลังของการจดจำระลึกถึงเท่านั้น คำพูดเหล่านี้มีคุณค่ามาก ควรจะจดลงไป มันคือดวงวิญญาณที่ซึมซับทุกสิ่ง ร่างกายที่ทำด้วยอวัยวะนี้กำลังจะถูกทำลาย ดวงวิญญาณได้รับการเติมเต็มด้วยซันสการ์ที่ดีหรือไม่ดี พ่อเองก็ได้รับการเติมเต็มด้วยซันสการ์ของความรู้ของตอนเริ่มตอนกลางและตอนจบของโลก เหตุนี้เองท่านจึงได้รับการเรียกว่าเต็มไปด้วยความรู้ บาบาอธิบายทุกสิ่งแก่ลูกอย่างถูกต้อง วงจรของ 84 ชาติเกิดนั้นง่ายดายมาก วงจรของ 84 ชาติเกิดได้มาถึงจุดจบแล้วในเวลานี้ เวลานี้ลูกต้องกลับบ้านไปหาพ่อ ดวงวิญญาณที่สกปรกไม่สามารถไปที่นั่นได้ เมื่อลูกดวงวิญญาณกลับมาบริสุทธิ์ ลูกจะละร่างของลูก ลูกไม่สามารถได้รับร่างที่บริสุทธิ์ที่นี่ นี่คือรองเท้าเก่า มีการวางเฉยในสิ่งนี้ ดวงวิญญาณต้องได้รับการชำระให้บริสุทธิ์เพื่อว่าพวกเราจะสามารถได้รับร่างที่บริสุทธิ์ในอนาคต ในยุคทอง ทั้งดวงวิญญาณและร่างกายบริสุทธิ์ ในเวลานี้ ลูกดวงวิญญาณได้กลับมาไม่บริสุทธิ์ และดังนั้นร่างกายของลูกก็ไม่บริสุทธิ์ด้วยเช่นกัน ทองเป็นเช่นไร เครื่องประดับที่ทำจากทองนั้นก็เป็นเช่นนั้น รัฐบาลพูดว่าผู้คนควรจะสวมใส่เครื่องประดับที่ทำด้วยทองคำที่มีกะรัตน้อย ซึ่งราคาไม่แพงมากเลย คุณค่าของลูกดวงวิญญาณก็ต่ำมากเช่นกัน ที่นั่นลูกดวงวิญญาณมีคุณค่ามาก ลูกทั้งหมดสะโตประธาน เวลานี้ทุกคนตาโมประธาน อัลลอยปะปนเข้าไปในดวงวิญญาณ ดวงวิญญาณไม่ได้มีประโยชน์ใดเลย ที่นั่นดวงวิญญาณบริสุทธิ์และดังนั้นพวกเขาจึงมีคุณค่ามากมาย เวลานี้พวกเขาได้กลายเป็น 9 กะรัตและดังนั้นพวกเขาไม่ได้มีคุณค่า เหตุนี้เองพ่อพูดว่า: ทำให้ดวงวิญญาณบริสุทธิ์แล้วลูกจะได้รับร่างกายที่บริสุทธิ์ ไม่มีใครอื่นสามารถให้ความรู้นี้ เพียงพ่อเท่านั้นที่พูดว่า: จดจำพ่อผู้เดียวอย่างสม่ำเสมอ กฤษณะจะพูดเช่นนี้ได้อย่างไร? เขาคือผู้มีร่างกาย พ่อพูดว่า: พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำฉันพ่อของลูก อย่าได้จดจำผู้มีร่างกาย ลูกเข้าใจทั้งหมดนี้ และเวลานี้ลูกต้องอธิบายแก่ผู้อื่น ชีพบาบานั้นไม่มีตัวตน ชาติเกิดของท่านนั้นละเอียดอ่อน(alokik -เป็นไปทางจิต) ท่านให้ชาติเกิดที่ละเอียดอ่อนแก่ลูกๆ ด้วยเช่นกัน ดังนั้นที่นี่ มีพ่อที่ละเอียดอ่อน และลูกๆ ที่ละเอียดอ่อน มีคำกล่าวว่า: lokik โลกกิก(ทางโลก), alokik อโลกกิก(ละเอียดอ่อน), และparlokik ปาโลกกิก(เหนือโลกนี้) ลูกๆ ได้รับชาติเกิดที่ละเอียดอ่อน พ่อนำลูกมาเลี้ยงดูและให้มรดกแก่ลูก ลูกบราห์มินรู้ว่าลูกได้ใช้ชาติเกิดที่ละเอียดอ่อน ลูกได้รับมรดกที่ละเอียดอ่อนจากพ่อที่ละเอียดอ่อน ไม่มีใครนอกจากบราห์มากุมารและกุมารีสามารถกลายเป็นนายของโลก มนุษย์ไม่เข้าใจสิ่งใดเลย พ่ออธิบายแก่ลูกอย่างมากมาย ดวงวิญญาณที่ไม่บริสุทธิ์นั้นไม่สามารถกลับมาบริสุทธิ์ได้นอกจากด้วยการจดจำระลึกถึง หากลูกไม่อยู่ในการจดจำระลึกถึง อัลลอยจะยังคงอยู่ในลูก ดวงวิญญาณและลูกจะไม่สามารถกลับมาบริสุทธิ์ได้ แล้วลูกจะต้องถูกลงโทษ ดวงวิญญาณมนุษย์ของทั้งโลกต้องกลับบ้านหลังจากกลับมาบริสุทธิ์ ร่างกายจะไม่ไปที่นั่น พ่อพูดว่า: เป็นสิ่งที่ยากมากที่จะพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ ลูกไม่สามารถมีสภาพนั้นในขณะที่ทำธุรกิจและอื่นๆของลูก พ่อพูดว่า: อัจชะ หากลูกไม่สามารถพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ ให้จดจำชีพบาบา ในขณะที่ดำเนินธุรกิจของลูกฯลฯ ทำความเพียรพยายามนี้: ฉัน, ดวงวิญญาณนี้กำลังทำงานนี้ด้วยร่างกายนี้ ฉันดวงวิญญาณนี้กำลังจดจำชีพบาบา ฉันดวงวิญญาณเริ่มแรกบริสุทธิ์ และเวลานี้ฉันต้องกลับมาบริสุทธิ์อีกครั้ง นี่คือความเพียรพยายามที่ลูกต้องทำ มีรายได้มหาศาลที่จะหาได้ในสิ่งนี้ ที่นี่ไม่ว่าผู้คนจะร่ำรวยมากเพียงใดก็ตาม ไม่ว่าพวกเขาจะมีหลายพันล้านก็ตาม พวกเขายังคงไม่มีความสุขนั้น ทุกคนมีความทุกข์มากมาย บางคนอาจจะเป็นประธานาธิบดีหรือราชาที่ยิ่งใหญ่ในวันนี้ แต่ในวันพรุ่งนี้เขาจะถูกฆ่า ดูทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ! คนรวยและราชามีปัญหามากมาย ผู้ที่เคยเป็นราชาของที่นี่ได้กลายเป็นปวงประชา เวลานี้ได้กลายเป็นรัฐบาลโดยประชาชนเหนือแม้กระทั่งราชาเหล่านั้น มันถูกกำหนดไว้เช่นนี้ในละคร นี่เป็นสภาพของสิ่งนั้นในเวลาสุดท้าย ผู้คนมากมายจะต่อสู้กันเอง ลูกรู้ว่าสิ่งเดียวกันเคยเกิดขึ้นเมื่อวงจรก่อนหน้านี้ ลูกเวลานี้กลับมาประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรของลูกที่ได้หายไปในลักษณะที่แฝงตัว ด้วยจิตวิญญาณและหัวใจของลูก และด้วยความรักอย่างมากมาย ลูกได้รับการตระหนักรู้ว่าลูกเป็นนาย, ลูกเป็นเทพของสุริยวงศ์ เวลานี้ลูกกำลังทำความเพียรพยายามที่นี่ที่จะกลายเป็นเช่นนั้นอีกครั้งด้วยการรับฟังเรื่องราวของการกลายเป็นนารายณ์ที่แท้จริง พ่อจะสามารถเปลี่ยนพวกเราจากมนุษย์ธรรมดาให้เป็นนารายณ์ได้อย่างไร? พ่อมาและสอนราชาโยคะ ไม่มีใครในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาสามารถสอนสิ่งนี้ ไม่สามารถเรียกมนุษย์ใดว่าพ่อ ครู และกูรู มีการเล่าเรื่องราวเก่าแก่มากมายในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา เวลานี้ลูกๆต้องกลับมาบริสุทธิ์อย่างแน่นอนเพื่อที่จะได้รับความสุขสบายสำหรับ 21 ชาติเกิด พ่อพูดว่า: พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ ตามละครลูกมีสำนึกที่เป็นร่างเป็นเวลาครึ่งวงจร เวลานี้ลูกต้องกลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ ตามละครโลกเก่าต้องเปลี่ยนและกลับมาใหม่ในเวลานี้ มีเพียงโลกเดียว โลกเก่าจะกลับมาใหม่อีกครั้ง เมื่อมันเป็นบารัตใหม่ในโลกใหม่มีเทพอาศัยอยู่ที่นั่น ลูกก็รู้จักเมืองหลวงของบารัตใหม่ด้วยเช่นกัน มันอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำยมมุนา ซึ่งเรียกว่าปารีสถานด้วยเช่นกัน มีความงดงามตามธรรมชาติที่นั่น เมื่อลูกดวงวิญญาณกลับมาบริสุทธิ์ ลูกจะได้รับร่างที่บริสุทธิ์ พ่อพูดว่า: พ่อมาและทำให้ลูกสวยงาม กลายเป็นเทพ ลูกแต่ละคนควรจะตรวจสอบตนเองอย่างต่อเนื่องว่า: ฉันมีข้อบกพร่องใดหรือไม่? ฉันอยู่ในการจดจำระลึกถึงหรือไม่? ลูกต้องศึกษาเล่าเรียนด้วยเช่นกัน การศึกษานี้สำคัญมาก ที่นี่ลูกเพียงศึกษาสิ่งเดียว มีหนังสือฯลฯ มากมายในการศึกษาอื่น การศึกษานี้สูงที่สุด ผู้ที่กำลังสอนลูกคือชีพบาบา, ผู้ที่สูงสุดเหนือสิ่งใด ไม่ใช่ว่าชีพบาบาคือนายของโลกนี้ เป็นลูกที่กลายเป็นนายของโลก บาบาเฝ้าแต่บอกสิ่งต่างๆ ที่ลึกล้ำมากมายแก่ลูกต่อไป ผู้คนคิดว่าพระเจ้าคือนายของโลก พ่ออธิบาย: ลูกๆ ที่สุดแสนหวาน, พ่อไม่ใช่นายของโลกนี้ ลูกกลายเป็นนายของอาณาจักรของลูกแล้วลูกก็สูญเสียอาณาจักรนั้น แล้วพ่อก็มาและทำให้ลูกกลายเป็นนายของโลกอีกครั้ง สิ่งนี้เรียกว่าโลก มันไม่ได้ใช้กับอาณาเขตที่ละเอียดอ่อนหรือโลกที่ไม่มีตัวตน ลูกมาที่นี่จากโลกที่ไม่มีตัวตนและวนไปรอบวงจรของ 84 ชาติเกิด แล้วพ่อต้องมาอีกครั้ง เวลานี้ลูกกำลังได้รับการดลใจให้ทำความเพียรพยายามเพื่อที่จะประกาศสิทธิ์ในรางวัลที่ลูกสูญเสียไปกลับคืนมา นี่คือการละเล่นเกี่ยวกับชัยชนะและการพ่ายแพ้ อาณาจักรของราวันนี้ต้องสิ้นสุดลง พ่ออธิบายทุกสิ่งอย่างง่ายดาย พ่อนั่งที่นี่และสอนลูกด้วยตัวท่านเอง ที่อื่นเป็นมนุษย์ที่สอนมนุษย์ ลูกก็เป็นมนุษย์เช่นกัน แต่เป็นลูกดวงวิญญาณที่ได้รับการสอนจากพ่อ ซันสการ์ของการศึกษาเล่าเรียนอยู่ในดวงวิญญาณ เวลานี้ลูกเต็มไปด้วยความรู้มาก ความรู้อื่นทั้งหมดนั้นเป็นความรู้ของความเลื่อมใสศรัทธา ลูกจำเป็นต้องมีความรู้เพื่อหารายได้ มีความรู้ของคัมภีร์ต่างๆ ด้วยเช่นกัน ความรู้นี้เป็นไปในทางจิต พ่อทางจิตนั่งที่นี่ และให้ความรู้แก่ลูกๆ จิตวิญญาณ ลูกเคยได้ยินสิ่งนี้เมื่อ 5000 ปีที่แล้วด้วยเช่นกัน ไม่มีที่อื่นใดในโลกที่ใครจะสอนลูกในวิธีนี้ ไม่มีใครรู้ว่าพระเจ้าสอนอย่างไร ลูกๆรู้ว่าอาณาจักรกำลังได้รับการก่อตั้งขึ้นมาด้วยการศึกษานี้ ผู้ที่ศึกษาอย่างดีและทำตามศรีมัทจะกลายเป็นผู้ที่สูงสุด ในขณะที่ผู้ที่ทำให้พ่อถูกประณามด้วยการปล่อยมือของท่านจะได้รับสถานภาพที่ต่ำอย่างมากในบรรดาปวงประชา พ่อสอนการศึกษาเดียวเท่านั้น มีพื้นที่ว่าง(ขอบเขต)มากมายสำหรับการศึกษาเล่าเรียน! มันเคยเป็นอาณาจักรเทพใช่ไหม? เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่มาที่นี่และก่อตั้งอาณาจักร ทุกสิ่งอื่นจะถูกทำลาย พ่อพูดว่า: ลูกๆ เวลานี้เตรียมตนเองอย่างเร็วมาก อย่าได้เสียเวลาของลูกด้วยความไม่ระมัดระวัง เมื่อลูกไม่อยู่ในการจดจำระลึกถึง ลูกกำลังสูญเสียเวลาที่มีค่ามากที่สุดของลูก ดำเนินธุรกิจของลูกเพื่อการหาเลี้ยงร่างกายของลูกต่อไป แต่ให้มือของลูกทำงานไปในขณะที่หัวใจของลูกจดจำบาบา พ่อพูดว่า: จดจำพ่อแล้วลูกจะได้รับอาณาจักร มีเรื่องราวของคูด้า(พระเจ้า) ผู้เป็นเพื่อนด้วยเช่นกัน มีการละเล่นเกี่ยวกับอัลลาดินและตะเกียงวิเศษของเขา เพียงด้วยการปรบมือ, ทรัพย์สมบัติมากมายก็ปรากฏออกมา เวลานี้ลูกๆ เข้าใจถึงสิ่งที่อัลลาห์กำลังทำให้ลูกเป็นเมื่อท่านปรบมือ ลูกไปสู่ดินแดนสุขาวดีในทันใดด้วยนิมิตที่สูงส่ง ในตอนเริ่มต้นลูกสาวบางคนจะนั่งด้วยกันและเข้าฌาน เป็นเพราะสิ่งนี้ผู้คนเริ่มพูดว่าที่นี่มีเวทมนตร์ ดังนั้นส่วนนั้นก็หยุดลง เรื่องราวเหล่านั้นทั้งหมดอ้างถึงเวลานี้ มีเรื่องราวของหะตัมไตด้วยเช่นกัน ทันทีที่ลูกใส่ลูกปัดในปากของลูก มายาก็จะหายไป แล้วเมื่อลูกหยิบลูกปัดออกมา มายาก็ปรากฏขึ้นอีกครั้ง ไม่มีใครอื่นสามารถเข้าใจความลับนี้ได้ พ่อพูดว่า: ลูกๆ เก็บลูกปัดไว้ในปากของลูก ลูกคือมหาสมุทรแห่งความสงบ ลูกๆ ดวงวิญญาณคงอยู่ในความเงียบสงบในศาสนาดั้งเดิมของตนเอง ในยุคทองเช่นกันลูกรู้ว่าลูกคือดวงวิญญาณ แต่ไม่มีใครที่นั่นรู้จักพ่อ, ดวงวิญญาณสูงสุด บอกใครก็ตามที่ถามลูกเกี่ยวกับสิ่งนั้น: ไม่มีการกล่าวถึงกิเลสที่นั่น นั่นคือโลกที่ปราศจากกิเลส กิเลสทั้งห้าไม่ได้มีอยู่ที่นั่น ไม่มีสำนึกที่เป็นร่างที่นั่น ในอาณาจักรของมายาลูกกลับมามีสำนึกที่เป็นร่าง ในขณะที่นั่นในยุคทองลูกเป็นผู้เอาชนะความผูกพันยึดมั่น เอาชนะความผูกพันยึดมั่นของลูกต่อโลกเก่านี้ ผู้คนเหล่านั้น(ซันยาสซี)ผู้ที่ทิ้งครอบครัวของเขามีความระอาต่อโลกนี้ ลูกไม่ต้องทิ้งครอบครัวของลูก ในขณะที่อยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อ ลูกต้องละร่างเก่าของลูกและกลับบ้าน ลูกทั้งหมดต้องชำระสะสางบัญชีกรรมของลูก แล้วลูกทั้งหมดจะกลับบ้าน สิ่งนี้เกิดขึ้นทุกวงจร เวลานี้สติปัญญาของลูกไปไกลเหนือขึ้นไป ผู้คนเหล่านั้นพยายามที่จะดูว่ามหาสมุทรลึกเพียงใดและมีสิ่งใดอยู่บนพระอาทิตย์และพระจันทร์ ฯลฯ ก่อนหน้านี้เคยมีความเชื่อว่าพระอาทิตย์และพระจันทร์นั้นคือเทพ เวลานี้ลูกพูดว่าพระอาทิตย์และพระจันทร์คือแสงสำหรับเวทีนี้ มีการแสดงการละเล่นที่นี่ ดังนั้นแสงก็จำเป็นที่นี่เช่นกัน สิ่งเหล่านั้นไม่ได้มีอยู่ในโลกที่ไม่มีตัวตนหรืออาณาเขตที่ละเอียดอ่อน ไม่ได้มีการแสดงการละเล่นที่นั่น การละเล่นดำเนินไปเป็นนิรันดร์ วงจรยังคงหมุนต่อไป ไม่มีการทำลายล้างอย่างสิ้นซาก บารัตคือดินแดนที่คงอยู่ตลอดไป มนุษย์อาศัยอยู่ในบารัต บารัตไม่ได้ถูกน้ำท่วม นกและสัตว์ทั้งหมดที่มีอยู่จะคงอยู่ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามไม่มีดินแดนอื่นเหล่านั้นมีอยู่ในยุคทองหรือยุคเงิน สิ่งใดก็ตามที่ลูกได้เห็นในนิมิตที่สูงส่งลูกจะเห็นในทางปฏิบัติ ลูกจะไปยังดินแดนสุขาวดีในทางปฏิบัติและปกครองที่นั่น เวลานี้ลูกกำลังทำความเพียรพยายามสำหรับสิ่งนี้ ทั้งๆ ที่เป็นเช่นนั้นพ่อพูดว่า: การจดจำระลึกถึงต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างมาก มายาไม่ปล่อยให้ลูกมีการจดจำระลึกถึง จดจำบาบาด้วยความรักอย่างมาก ในหนทางของความไม่รู้เช่นกันทุกคนยกย่องพ่อของเขาด้วยความรักอย่างมากมายผู้นั้นผู้นี้ของเราเคยเป็นเช่นนี้ และเขาเคยมีสถานภาพเช่นนั้นเช่นนี้ เวลานี้ลูกมีวงจรของทั้งโลกในสติปัญญาของลูก ลูกมีความรู้ของทุกศาสนา เช่นที่มีต้นไม้เผ่าพันธุ์ของดวงวิญญาณเบื้องบนนั้น, ก็มีต้นไม้เผ่าพันธุ์มนุษย์ที่นี่เช่นกัน บราห์มาคือปู่ทวดที่ยิ่งใหญ่ แล้วจึงมียุคสมัยของลูก โลกต้องดำเนินต่อไป พ่ออธิบายว่า: ลูกๆ ในการที่จะกลายเป็นนารายณ์จากมนุษย์ธรรมดา, การกระทำของลูกต้องทัดเทียมกับคำพูดของลูก ก่อนอื่นจงดูที่สภาพของลูก บาบาฉันจะประกาศสิทธิ์ในมรดกอย่างเต็มที่ของฉันจากท่านอย่างแน่นอน ดังนั้นพฤติกรรมนั้นจำเป็น นี่คือการศึกษาเดียวเท่านั้นในการเปลี่ยนจากมนุษย์ธรรมดาเป็นนารายณ์ เพียงพ่อเท่านั้นที่สอนการศึกษานี้แก่ลูก เพียงลูกเท่านั้นที่กลายเป็นราชาเหนือราชา พวกเขาไม่ได้คงอยู่ในดินแดนอื่นใด เริ่มแรกลูกกลายเป็นราชาที่บริสุทธิ์ ต่อมาลูกกลายเป็นราชาที่ไม่บริสุทธิ์ ผู้ที่ไม่มีมงกุฎแห่งแสงและลูกสร้างวัดให้แก่ราชาที่บริสุทธิ์และกราบไหว้บูชาพวกเขา เวลานี้ลูกกำลังศึกษาเล่าเรียน เหตุใดนักเรียนจึงลืมครูของเขา? ลูกพูดว่า: บาบา มายาทำให้ฉันลืมท่าน ลูกตำหนิมายา โอ้ แต่เป็นลูก ตัวลูกเองที่ต้องจดจำบาบา มีครูใหญ่เดียวเท่านั้น ครูอื่นๆ ทั้งหมดคือครูผู้ช่วย หากลูกลืมพ่อแล้วจงจดจำครู ลูกได้รับถึงสามโอกาส หากลูกลืมหนึ่ง จดจำอีกอันหนึ่ง อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. เพื่อที่จะประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกอย่างเต็มที่จากพ่อ การกระทำของลูกต้องเท่าเทียมกับคำพูดของลูก ทำความเพียรพยายามสำหรับสิ่งนี้ กลายเป็นผู้เอาชนะความผูกพันยึดมั่น

2. จดจำเสมอว่าลูกคือลูกของมหาสมุทรแห่งความสงบ และลูกต้องคงอยู่อย่างสงบ เก็บลูกปัดไว้ในปากของลูก อย่าสูญเสียเวลาของลูกด้วยความไม่ระมัดระวัง

พร:
ขอให้ลูกเป็นนายผู้ประทานและให้การปลดปล่อยและการหลุดพ้นแก่ดวงวิญญาณที่อยู่ในความทุกข์เป็นอย่างมากในหนึ่งวินาที

ลูกทำการเตรียมการสำหรับฤดูกาลทางร่างกายและลูกได้นำผู้รับใช้ทั้งหมดมาและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งหมดมาเพื่อที่จะไม่มีความยากลำบากใด ๆ และเพื่อจะได้ไม่เสียเวลา ในทำนองเดียวกันฤดูกาลสุดท้ายของการให้การปลดปล่อยและการหลุดพ้นแก่ดวงวิญญาณทั้งหมดกำลังจะมาถึง อย่าให้ดวงวิญญาณที่ทุกข์ระทมต้องยืนอยู่ในคิว ปล่อยให้พวกเขามาเรื่อยๆและรับไป มีความพร้อมเสมอสำหรับสิ่งนี้ เวลานี้จงอยู่เหนือชีวิตของการเพียรพยายาม ในสภาพของการเป็นผู้ประทาน เดินหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่องในฐานะที่เป็นนายผู้ประทานด้วยทุกความคิดในทุกวินาที

คติพจน์:
ทำให้พระเจ้าให้อยู่ในสติปัญญาของลูกและการบรรลุผลทั้งหมดจะพูดว่า ขอรับเจ้านาย