25.01.23       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน จงทำความเพียรพยายามให้มากในการจดจำพ่อ เพราะลูกต้องกลับมาเป็นทองแท้

คำถาม:
อะไรคือสัญลักษณ์ของผู้ที่ทำความเพียรพยายามที่ดี

คำตอบ:
ผู้ที่ทำความเพียรพยายามที่แท้จริงจะทำตามศรีมัทในทุกย่างก้าว ผู้ที่ทำตามศรีมัทอยู่เสมอ คือ ผู้ที่รับสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง เหตุใดบาบาจึงบอกลูกๆให้ทำตามศรีมัทอยู่เสมอ เพราะท่าน คือ ผู้เป็นที่รักที่แท้จริง และที่เหลือนั้น คือ คนรักของท่าน

โอมชานติ
ทั้งลูกคนเก่าและคนใหม่เข้าใจความหมายของ โอม ชานติ แล้ว ลูกมาเพื่อรับรู้ว่า พวกเรา ทุกดวงวิญญาณ คือ ลูกๆของดวงวิญญาณสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด คือ ผู้ที่สูงที่สุดและเป็นที่รักของทุกคน นัยสำคัญของความรู้และความเลื่อมใสศรัทธาได้ถูกอธิบายแก่ลูกๆ ความรู้หมายถึงกลางวัน ยุคทองและยุคเงิน ความเลื่อมใสศรัทธาหมายถึงกลางคืน ยุคทองแดงและยุคเหล็ก สิ่งนี้ใช้กับบารัต ลูกไม่ได้เกี่ยวข้องกับศาสนาอื่นมากนัก ลูกคือ ผู้ที่มีประสบการณ์ 84 ชาติเกิด ลูกๆชาวบารัตคือผู้ที่มาก่อน วงจร 84 ชาติเกิดนั้นสำหรับลูกๆ ชาวบารัต ไม่มีใครพูดได้ว่า ผู้ที่เป็นของศาสนาอิสลามหรือศาสนาพุทธใช้ 84 ชาติเกิด เปล่าเลย ชาวบารัตเท่านั้นคือผู้ที่ใช้ 84 ชาติเกิด บารัตคือดินแดนที่ไม่สูญสลาย บารัตไม่เคยถูกทำลาย ในขณะที่ดินแดนอื่นๆทั้งหลายนั้นถูกทำลาย บารัตคือดินแดนที่สูงสุด เป็นดินแดนที่ไม่สูญสลาย ดินแดนของบารัตเท่านั้นที่กลายเป็นสวรรค์ ไม่มีดินแดนอื่นใดกลายเป็นสวรรค์ได้ ลูกๆได้รับการอธิบายว่า บารัตเท่านั้นที่คงอยู่ในโลกใหม่ของสวรรค์ ในยุคทอง บารัตคือสวรรค์ พวกเขาใช้ 84 ชาติเกิด สุดท้ายแล้ว ทุกคนกลายเป็นชาวนรกและชาวบารัตเดียวกันเหล่านั้นที่กลายเป็นชาวสวรรค์ เวลานี้ทุกคนคือชาวนรก ต่อมาดินแดนอื่นๆทั้งหมดจะถูกทำลาย และจะเหลือเพียงบารัตเท่านั้น มีคำยกย่องที่ไร้ขีดจำกัดเกี่ยวกับดินแดนของบารัต ในทำนองเดียวกัน คำยกย่องของพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดและคำยกย่องของกีตะก็ยังไร้ขีดจำกัดด้วยเช่นกัน แต่คำสรรเสริญนั้นสำหรับกีตะที่แท้จริงเท่านั้น ขณะที่ฟังและศึกษากีตะที่จอมปลอม ลูกก็ตกต่ำลงมาอย่างต่อเนื่อง เวลานี้พ่อกำลังสอนราชาโยคะแก่ลูกๆ นี่คือ ยุคบรรจบพบกันอันเป็นสิริมงคลที่สุดของกีตะ แล้วบารัตจะกลายเป็นดินแดนที่สูงส่งที่สุด ศาสนาเทพดั้งเดิมไม่ได้คงอยู่ในเวลานี้ อาณาจักรนั้นไม่ได้คงอยู่ในเวลานี้ และยุคนั้นก็ไม่ได้คงอยู่ในเวลานี้เช่นกัน บาบาอธิบายว่า ความผิดพลาดที่ได้ใส่ชื่อของกฤษณะไว้ในกีตะนั้นถูกกำหนดไว้ในละคร เมื่อหนทางความเลื่อมใสศรัทธาเริ่มขึ้น จะมีกีตะก่อน กีตะและคัมภีร์ทั้งหมดฯลฯจะถูกทำลายในเวลานี้ ศาสนาเทพเท่านั้นที่จะหลงเหลืออยู่ ไม่ใช่ว่ากีตะ ภควัทฯลฯ จะเหลืออยู่ด้วย เปล่าเลย ลูกได้รับผลรางวัล ลูกได้รับการหลุดพ้นในชีวิต ดังนั้นคัมภีร์ฯลฯจึงไม่มีความจำเป็น ไม่มีกูรูหรือคัมภีร์ฯลฯในยุคทอง เวลานี้มีกูรูจำนวนนับไม่ถ้วนที่สอนความเลื่อมใสศรัทธา มีพ่อทางจิตผู้เดียวเท่านั้นที่คำสรรเสริญของท่านไร้ขีดจำกัด ผู้ที่ประทานการรอดพ้นในชีวิตให้แก่ลูก ท่านคือ ผู้ทรงอำนาจของโลก ชาวบารัตส่วนมากทำความผิดพลาดด้วยการพูดว่า ท่านคืออันตรยามิ ท่านรู้สิ่งที่อยู่ภายในทุกคน พ่อพูดว่า ลูกๆ พ่อไม่รู้ว่าสิ่งใดกำลังเกิดขึ้นภายในทุกคน หน้าที่ของพ่อคือ การชำระผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ให้กลับมาบริสุทธิ์ พ่อไม่ใช่อันตรยามิ คำสรรเสริญที่ผิดๆนี้ถูกให้ไว้ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา พ่อถูกเรียกให้เข้ามาสู่โลกที่ไม่บริสุทธิ์ พ่อมาเพียงครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อโลกเก่าต้องถูกทำให้กลายเป็นโลกใหม่ มนุษย์ไม่รู้ว่า โลกนี้กลายเป็นโลกเก่าจากที่เคยใหม่และโลกเก่าก็กลายเป็นโลกใหม่ ทุกสิ่งผ่านสภาพสะโต ราโจและตาโม มนุษย์ก็เป็นเช่นเดียวกัน เริ่มแรกพวกเขาคือ เด็กที่สะโตประธาน จากนั้นก็เข้าสู่สภาพวัยรุ่นและวัยชรา นั่นคือ พวกเขาได้ผ่านสภาพราโจและตาโม เมื่อร่างกายแก่ชรา พวกเขาจะทิ้งร่างนั้นแล้วก็กลับไปเป็นเด็ก โลกก็ยังเปลี่ยนจากใหม่เป็นเก่าด้วยเช่นกัน ลูกรู้ว่าบารัตสูงส่งอย่างมากในโลกใหม่ คำสรรเสริญของบารัตไร้ขีดจำกัด ไม่มีดินแดนอื่นใดที่มั่งคั่ง มีความสุขหรือบริสุทธิ์เท่าบารัต โลกที่สะโตประธานกำลังถูกก่อตั้งขึ้นมาในเวลานี้ บราห์มา วิษณุและชางก้าถูกแสดงไว้ในภาพตรีมูรติ แต่ไม่มีใครเข้าใจความหมายของสิ่งนั้น จริงๆแล้วควรมีการกล่าวว่า ตรีมูรติ ชีวา ไม่ใช่ ตรีมูรติ บราห์มา ใครสร้างบราห์มา วิษณุและชางก้าขึ้นมาเล่า นั่นคือ ชีพบาบาผู้ที่สูงสุดเหนือผู้ใด มีคำกล่าวว่า ขอคารวะต่อพรหมเทพ ขอคารวะต่อวิษณุเทพ ขอคารวะต่อเทพชางก้า และขอคารวะต่อดวงวิญญาณสูงสุด ชีวา ดังนั้น ท่านจึงสูงสุดเหนือผู้ใด ท่านคือ ผู้สร้าง มีเพลงที่ร้องว่า พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดสร้างบราห์มินผ่านบราห์มา พวกเขาได้รับมรดกของตนเองจากพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ท่านเองนั่งอยู่ที่นี่และสอนบราห์มิน เพราะท่านคือ พ่อและยังเป็นครูสูงสุด ท่านนั่งอยู่ที่นี่และอธิบายวงจรของประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์โลกว่าหมุนไปอย่างไร ท่านผู้เดียวคือ ผู้ที่เต็มไปด้วยความรู้ ไม่ใช่ว่าท่านคือจานีจานันฮาร์ นั่นก็ยังเป็นความผิดพลาดเช่นกัน ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ไม่มีใครรู้จักอาชีพของท่านหรือประวัติชีวิตของท่าน นั่นเป็นเหมือนการกราบไหว้บูชาตุ๊กตา ในกัลกัตตา มีการกราบไหว้บูชาตุ๊กตาเหล่านั้นมากมาย พวกเขากราบไหว้บูชาตุ๊กตา ป้อนอาหารแล้วก็นำตุ๊กตานั้นไปจมลงในทะเล ชีพบาบาคือ ผู้เป็นที่รักที่สุด พ่อพูดว่า พวกเขายังสร้างภาพลักษณ์ของพ่อจากดินเหนียวอีกด้วย แล้วบูชาสิ่งนั้น จากนั้นก็ทำลาย พวกเขาสร้างภาพลักษณ์นั้นในตอนเช้าและทำลายในตอนเย็น ทั้งหมดนั้นคือหนทางความเลื่อมใสศรัทธา การกราบไหว้บูชาที่งมงาย มนุษย์ร้องเพลงว่า ท่านมีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาและท่านคือผู้กราบไหว้บูชา อย่างไรก็ตาม พ่อพูดว่า พ่อมีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาตลอดกาล พ่อเพียงแค่มาและทำให้ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์กลับมาบริสุทธิ์ พ่อให้โชคแห่งอาณาจักรของลูกถึง 21 ชาติเกิดแก่ลูกๆ มีความสุขชั่วคราวในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ซันยาสซีพูดว่า ความสุขเป็นเหมือนมูลกา ซานยาสซีทิ้งบ้านและครอบครัว นั่นคือการสละละทิ้งที่มีขีดจำกัด พวกเขาคือหฐโยคี พวกเขาไม่รู้จักแม้แต่พระเจ้า พวกเขาจดจำธาตุบราห์ม ธาตุบราห์มไม่ใช่พระเจ้า มีพระเจ้าชีวาที่ไร้ตัวตนผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นพ่อของทุกคน ธาตุบราห์มคือ สถานที่ที่เราดวงวิญญาณอาศัยอยู่ บราห์มันด์คือ บ้านที่แสนหวาน พวกเราดวงวิญญาณมาจากที่นั่น เพื่อเล่นบทบาท ดวงวิญญาณพูดว่า ฉันทิ้งร่างหนึ่งและไปรับอีกร่างหนึ่ง ชาวบารัตคือผู้ที่ใช้ 84 ชาติเกิด ผู้ที่ทำความเลื่อมใสศรัทธามากที่สุดจะได้รับความรู้มากที่สุดเช่นกัน พ่อพูดว่า โอ ลูกๆ จงอยู่กับครอบครัวของลูก แต่ให้ทำตามศรีมัท ลูกๆ ดวงวิญญาณทั้งหลายคือ คนรักของดวงวิญญาณสูงสุดผู้เป็นที่รักผู้เดียวนี้ ลูกจดจำท่านเรื่อยมาตั้งแต่ยุคทองแดง ดวงวิญญาณจดจำพ่อเมื่อมีความทุกข์ นี่คือดินแดนแห่งความทุกข์ ดั้งเดิมแล้ว ดวงวิญญาณคือ ผู้อาศัยของดินแดนแห่งความสงบ แล้วดวงวิญญาณก็เข้ามาสู่ดินแดนแห่งความสุขและใช้ 84 ชาติเกิด ความหมายของ ฮัมโซ โซฮัม ยังถูกอธิบายไว้ด้วยเช่นกัน พวกเขาพูดว่า ดวงวิญญาณคือดวงวิญญาณสูงสุดและดวงวิญญาณสูงสุดคือดวงวิญญาณ เวลานี้พ่อพูดว่า ดวงวิญญาณจะเป็นดวงวิญญาณสูงสุดได้อย่างไรเล่า มีดวงวิญญาณสูงสุดผู้เดียวเท่านั้น และที่เหลือคือลูกๆของท่าน แม้กระทั่งนักปราชญ์และนักบวชก็ให้ความหมายที่ผิดไปสำหรับฮัมโซ เวลานี้พ่ออธิบายว่า ความหมายของฮัมโซ คือ พวกเราดวงวิญญาณเคยเป็นเทพในยุคทองแล้วพวกเราก็กลายเป็นนักรบ พ่อค้า แล้วก็ศูทร เวลานี้พวกเรามาเป็นบราห์มินเพื่อที่จะกลับมาเป็นเทพ นี่คือความหมายที่ถูกต้องแม่นยำ พวกเขาผิดอย่างสิ้นเชิง พ่อพูดว่า ด้วยการทำตามคำสั่งของราวัน มนุษย์จึงผิดพลาดมากมายเหลือเกิน! เหตุนี้เองจึงมีคำกล่าวว่า มายาหลอกลวง ร่างกายก็หลอกลวง และโลกนั้นก็ยังหลอกลวง ลูกจะไม่พูดเช่นนี้ในยุคทอง นั่นคือดินแดนแห่งสัจจะ ไม่มีร่องรอยหรือสิ่งบ่งชี้ใดๆถึงความหลอกลวงจอมปลอมที่นั่น ในขณะที่ที่นี่ไม่มีร่องรอยใดๆของสัจจะ สัจจะมีเพียงหนึ่งหยิบมือของเกลือในถุงแป้ง มนุษย์ที่มีคุณธรรมสูงส่งอยู่ในยุคทอง ศาสนาของพวกเขาคือ ศาสนาเทพ ศาสนาอื่นทั้งหมดนั้นมาในภายหลัง จากนั้นจึงมีสภาพที่เป็นสองด้าน อาณาจักรปีศาจของราวันเริ่มต้นในยุคทองแดง อาณาจักรของราวันไม่ได้คงอยู่ในยุคทอง ไม่มีกิเลสทั้งห้าใดอยู่ที่นั่น ดังนั้นพวกเขาจึงไร้กิเลสอย่างสิ้นเชิง รามและสีดา 14 องศาเต็ม ไม่มีใครรู้ว่าเหตุใดจึงแสดงรามไว้พร้อมกับคันธนูและลูกธนู ไม่ใช่เรื่องของความรุนแรง ลูกคือ นักเรียนของพระเจ้า ท่านคือ พ่อ เพราะลูกคือนักเรียน ท่านจึงเป็นครูของลูกด้วยเช่นกัน จากนั้นท่านก็ประทานการหลุดพ้นในชีวิตให้แก่ลูกและส่งลูกไปสวรรค์ ท่านจึงเป็นสัตกูรูของลูกด้วย ที่นี่ท่านคือพ่อ ครู สัตกูรู - ทั้งสาม ลูกมาเป็นลูกๆของท่าน ลูกจึงควรมีความสุขอย่างมาก! ลูกรู้ว่า เวลานี้เป็นอาณาจักรของราวัน ราวันคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของบารัต ลูกๆได้รับความรู้นี้จากพ่อที่เต็มไปด้วยความรู้ ท่านคือ พ่อ มหาสมุทรแห่งความรู้และมหาสมุทรแห่งความปิติสุข ลูกเป็นเมฆที่เติมเต็มตนเองจากมหาสมุทรแห่งความรู้และไปประพรมความรู้ให้แก่ผู้อื่น ลูกคือ คงคาแห่งความรู้ คำสรรเสริญนี้ใช้กับลูกๆ อย่างไรก็ตามไม่มีใครกลับมาบริสุทธิ์ได้ด้วยการอาบในน้ำของแม่น้ำคงคา พวกเขาคิดว่า ตนเองจะกลับมาบริสุทธิ์ได้ด้วยการอาบในน้ำที่สกปรก พวกเขาให้ความสำคัญมากแก่น้ำพุ ทั้งหมดนั้นคือหนทางความเลื่อมใสศรัทธา ไม่มีความเลื่อมใสศรัทธาในยุคทองและยุคเงิน นั่นคือโลกที่ไร้กิเลสอย่างสิ้นเชิง พ่อพูดว่า โอ ลูกๆ เวลานี้พ่อมาเพื่อทำให้ลูกบริสุทธิ์ จงจดจำพ่อในชาติเกิดเดียวนี้ จงกลับมาบริสุทธิ์แล้วลูกจะกลับมาสะโตประธาน พ่อคือ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ จงเพิ่มการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึงให้มากเท่าที่จะเป็นไปได้ ลูกไม่ควรพูดว่า ชีพบาบา ชีพบาบา ควรจะเป็นเช่นที่คนรักและผู้เป็นที่รักจดจำกันและกัน นั่นคือ เมื่อพวกเขาได้พบกัน เท่านั้นเอง สติปัญญาของเขาจะจดจำอีกคนหนึ่ง ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ลูกได้รับนิมิตของผู้ที่ลูกจดจำหรือผู้ที่ลูกกราบไหว้บูชา อย่างไรก็ตามทั้งหมดนั้นเป็นเพียงชั่วคราว ลูกตกต่ำลงมาจากการทำความเลื่อมใสศรัทธา เวลานี้ความตายอยู่เบื้องหน้าลูก หลังจากเสียงร้องแห่งความทุกข์ระทมเท่านั้นที่จะมีเสียงร้องของชัยชนะ แม่น้ำเลือดจะไหลนองในบารัต เวลานี้ทุกคนตาโมประธาน และเวลานี้ทุกคนต้องกลับมาสะโตประธาน อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เป็นเทพในวงจรที่แล้วเท่านั้นที่จะกลับมาเป็นสิ่งนี้ได้ พวกเขาจะมาและรับสิทธิ์ในมรดกของตนเองอย่างเต็มที่จากพ่อ หากลูกทำความเลื่อมใสศรัทธามาน้อย ลูกก็จะไม่ได้รับความรู้อย่างเต็มที่ และลูกจะรับสิทธิ์ในสถานภาพต่างลำดับกันไปในหมู่ประชากร ผู้ที่ทำความเพียรพยายามที่ดีจะทำตามศรีมัททุกย่างก้าวและรับสิทธิ์ในสถานภาพที่ดี ลูกยังต้องมีกิริยามารยาทที่ดีอีกด้วย ลูกต้องซึมซับคุณธรรมที่สูงส่งอีกด้วยเพื่อที่ลูกจะมีสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่องถึง 21 ชาติเกิด เวลานี้ทุกคนมีอุปนิสัยเช่นปีศาจเพราะโลกนี้ไม่บริสุทธิ์ มีการอธิบายประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของโลกให้แก่ลูกแล้ว เวลานี้พ่อพูดว่า ลูกๆ เวลานี้จงทำความเพียรพยายามให้มากสำหรับการจดจำระลึกถึง แล้วลูกจะกลายเป็นทองแท้ สัตยุคคือ ยุคทอง ทองแท้ ต่อมาในยุคเงิน สิ่งเจือปนของเงินก็ถูกเติมลงไปแล้วองศาก็ลดลงไปเรื่อยๆ เวลานี้ไม่มีองศาหลงเหลืออยู่เลย พ่อมาเมื่อโลกถึงสภาพนี้ สิ่งนี้ยังถูกกำหนดไว้แล้วในละคร ลูกคือ นักแสดง ลูกรู้ว่า พวกเรามาที่นี่เพื่อเล่นบทบาท หากนักแสดงไม่รู้จักตอนต้น ตอนกลางหรือตอนจบของละครแล้ว พวกเขาก็คือผู้ที่ไม่รู้คิด พ่อที่ไร้ขีดจำกัดพูดว่า ทุกคนอยู่อย่างไม่รู้คิดจริงๆ เวลานี้พ่อทำให้ลูกรู้คิดและทำให้ลูกเป็นเหมือนเพชร แล้วราวันก็มาและทำให้ลูกไร้ค่าเช่นเปลือกหอย โลกเก่านี้จะถูกทำลายในเวลานี้ พ่อพาทุกคนกลับบ้านเหมือนกับฝูงยุง เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูกอยู่เบื้องหน้า เมื่อลูกเป็นเช่นมาม่าและบาบาเท่านั้น ลูกจึงจะกลายเป็นชาวสวรรค์ได้ ลูกบีเคกำลังทำความเพียรพยายามนี้ อย่างไรก็ตาม เพราะสติปัญญาของมนุษย์ตาโมประธาน พวกเขาจึงไม่เข้าใจว่า ลูกทั้งหมดคือ บราห์มากุมารและกุมารี แน่นอนว่ายังต้องมีบราห์มา พ่อของปวงประชาด้วยเช่นกัน บราห์มินคือ จุก แล้วบราห์มินก็กลายเป็นเทพ พวกเขาได้เอาบราห์มินและชีวาออกไปจากภาพลักษณ์ที่มีหลายรูปแบบ เวลานี้บราห์มินกำลังทำบารัตให้กลายเป็นสวรรค์ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายนานต่างลำดับกันไปตามความเพียรพยายาม ความรักการจดจำระลึกถึงของลูก เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ลูกผู้เป็นเมฆต้องเติมตนเองจากมหาสมุทรแห่งความรู้ แล้วไปประพรมความรู้ จงเพิ่มการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึงให้มากเท่าที่จะเป็นไปได้ จงกลับมาเป็นทองแท้ด้วยการจดจำระลึกถึง

2. จงทำตามศรีมัทและซึมซับมารยาทที่ดีและคุณธรรมที่สูงส่ง เพื่อที่จะไปสู่ดินแดนแห่งสัจจะ จงซื่อสัตย์และมีสัจจะอย่างมาก

พร:
ขอให้ลูกสวมใส่แว่นตาของการมองเห็นคุณสมบัติพิเศษเมื่อเข้ามาสู่สายใยความสัมพันธ์กับกันและกันและดังนั้นกลายเป็นผู้เปลี่ยนแปลงโลก ขณะที่เข้ามาสู่สายใยความสัมพันธ์กับกันและกันจงมองเห็นคุณสมบัติพิเศษของแต่ละคน นำสายตาของการมองเห็นคุณสมบัติพิเศษเท่านั้นมาใช้ ทุกวันนี้มีแฟชั่นและความจำเป็นบังคับของการสวมใส่แว่นตา ดังนั้นสวมใส่แว่นตาที่เพียงมองเห็นคุณสมบัติพิเศษ อย่าให้สิ่งอื่นใดปรากฎให้เห็น ตัวอย่างเช่นเมื่อลูกสวมใส่แว่นเลนส์สีแดง แม้บางสิ่งที่สีเขียวก็จะปรากฏให้เห็นเป็นสีแดง ดังนั้นด้วยแว่นตาของการมองเห็นคุณสมบัติพิเศษ ลูกจะไม่เห็นขยะใดๆแต่โดยการมองเห็นดอกบัวจะกลายเป็นเครื่องมือสำหรับงานพิเศษของการเปลี่ยนแปลงโลก

คติพจน์:
เฝ้าแต่อยู่ห่างไกลจากฝุ่นของการคิดเกี่ยวกับผู้อื่น และการมองดูผู้อื่น และลูกจะกลับมาเป็นเพชรที่มีค่า ไร้รอยตำหนิ