25.03.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ลูกต้องศึกษาเล่าเรียนและสอนมนุษย์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการกลายเป็นเทพ แสดงให้ทุกคนเห็นหนทางไปสู่ดินแดนแห่งความสงบและดินแดนแห่งความสุข

คำถาม:
อะไรคือสิ่งชี้บอกของผู้ที่เป็นผู้เพียรพยายามที่สะโตประธาน?

คำตอบ:
พวกเขาทำให้ผู้อื่นทัดเทียมกับตัวเขาเอง พวกเขาเฝ้าแต่ให้คุณประโยชน์แก่ผู้คนมากมาย พวกเขาเติมอาภรณ์ของพวกเขาด้วยเพชรพลอยแห่งความรู้และให้ทานเพชรพลอยเหล่านั้น พวกเขาประกาศสิทธิ์ในมรดกเวลา 21 ชาติเกิดและทำให้ผู้อื่นสามารถที่จะประกาศสิทธิ์ด้วยเช่นกัน

เพลง:
ขอคารวะต่อชีวา

โอมชานติ
ลูกๆ กำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าผู้เดียวที่ผู้เลื่อมใสศรัทธาให้การสรรเสริญโดยตรง ดังนั้นลูกควรจะมีความสุขอย่างมาก ลูกพูดกับท่านว่า: ขอคารวะต่อชีวา อย่างไรก็ตามลูกไม่ต้องแสดงการกราบไหว้หรือสักการะ ลูกๆจดจำพ่อของพวกเขา พวกเขาไม่แสดงการกราบไหว้หรือสักการะต่อพ่อของเขา ผู้เดียวนั้นคือพ่อด้วยเช่นกัน ลูกได้รับมรดกจากท่าน ลูกไม่ต้องแสดงการกราบไหว้สักการะต่อท่าน ลูกจดจำท่าน ดวงวิญญาณในร่างกายจดจำท่าน พ่อได้ยืมร่างกายนี้มาใช้ ท่านแสดงให้พวกเราเห็นถึงวิธีที่จะประกาศสิทธิ์ในมรดกที่ไม่มีขีดจำกัดของพวกเราจากพ่อ ลูกรู้ดีมากด้วยเช่นกันว่ายุคทองคือดินแดนแห่งความสุขและสถานที่ที่ดวงวิญญาณอาศัยอยู่นั้นเรียกว่าดินแดนแห่งความสงบ สิ่งนี้อยู่ในสติปัญญาของลูกว่า: พวกเราคือผู้อาศัยของดินแดนแห่งความสงบ ยุคเหล็กนี้เรียกว่าดินแดนแห่งความทุกข์อย่างแน่นอน ลูกรู้ว่าเวลานี้เราดวงวิญญาณกำลังศึกษาเล่าเรียนเพื่อไปสวรรค์ เพื่อกลายเป็นเทพจากมนุษย์ ลักษมีและนารายณ์คือเทพ ลูกต้องกลายเป็นเทพจากมนุษย์สำหรับโลกใหม่ ลูกกำลังศึกษาเล่าเรียนกับพ่อ แต่ละคนก็ศึกษาเล่าเรียนในระดับที่แตกต่างกัน ความพยายามของลูกบางคนนั้นเข้มข้นจริงจังมากในขณะที่ความพยายามของคนอื่นนั้นหย่อนยาน ผู้ที่เป็นผู้เพียรพยายามที่สะโตประธานสามารถทำให้ผู้อื่นเพียรพยายามตามลำดับกันไปเพื่อที่จะทำให้พวกเขาทัดเทียมกับตัวเขาเอง พวกเขาให้คุณประโยชน์แก่ผู้คนมากมาย มากเท่าที่ลูกเติมอาภรณ์ของลูกด้วยทรัพย์สมบัติและให้ทานสิ่งนั้น ก็จะมีคุณประโยชน์อย่างมากตามนั้น มนุษย์ทำการบริจาคหรือให้ทาน แล้วในชาติเกิดต่อไปพวกเขาก็ได้รับผลตอบแทนของสิ่งนั้นในช่วงเวลาสั้นๆ ในสิ่งนั้นเช่นกัน มีความสุขเล็กน้อยและที่เหลือคือความทุกข์และมีเพียงความทุกข์เท่านั้น อย่างไรก็ตามลูกได้รับความสุขของสวรรค์เป็นเวลา 21 ชาติเกิด ดูซิว่าความสุขของสวรรค์นั้นแตกต่างเพียงใดจากความทุกข์นี้ ลูกได้รับความสุขที่ไม่มีขีดจำกัดในสวรรค์จากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ผู้คนให้ทานและทำบุญในนามของพระเจ้า นั่นคือทางอ้อม เวลานี้ลูกอยู่เบื้องหน้าท่านโดยตรง เวลานี้บาบานั่งที่นี่และอธิบาย: ในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา หากการให้ทานและทำบุญนั้นทำในนามของพระเจ้า ผู้คนก็จะได้รับผลตอบแทนของสิ่งนั้นในชาติเกิดต่อไปของพวกเขา หากบางคนทำบางสิ่งที่ดี เขาจะได้รับผลตอบแทนที่ดี หากบางคนทำบางสิ่งที่ไม่ดีหรือทำบาปฯลฯ เขาจะได้รับผลตอบแทนของสิ่งนั้นตามนั้น ที่นี่ในยุคเหล็กยังคงมีการทำบาปกันต่อไป ไม่มีการทำบุญเลย อย่างมากที่สุดก็จะได้รับความสุขชั่วคราว อย่างไรก็ตามลูกมีความสุขอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลา 21 ชาติเกิดในอนาคตของลูกในยุคทอง ชื่อนั้นคือดินแดนแห่งความสุข ลูกสามารถเขียนในนิทรรศการว่านี่คือหนทางไปสู่ดินแดนแห่งความสงบและดินแดนแห่งความสุข นี่คือหนทางที่ง่ายดายที่จะไปสู่ดินแดนแห่งความสงบและดินแดนแห่งความสุข เวลานี้คือยุคเหล็ก นี่คือหนทางที่ง่ายดายสำหรับการไปจากยุคเหล็กสู่ยุคทอง จากโลกที่ไม่บริสุทธิ์ไปสู่โลกที่บริสุทธิ์โดยไม่ใช้แม้แต่เปลือกหอย แล้วมนุษย์จะเข้าใจ เนื่องจากพวกเขามีสติปัญญาที่เป็นหิน พ่อจึงทำให้ง่ายดายมากต่อการอธิบายให้แก่พวกเขา แท้จริงแล้วชื่อของสิ่งนั้นคือราชาโยคะที่ง่ายดายและความรู้ที่ง่ายดาย พ่อทำให้ลูกๆรู้คิดอย่างมาก ลักษมีและนารายณ์นั้นรู้คิด มีหลายสิ่งที่เขียนเกี่ยวกับกฤษณะ แต่พวกเขามีข้อกล่าวหาที่เป็นเท็จ กฤษณะพูดว่า: แม่ ฉันไม่ได้กินเนย พวกเขาไม่เข้าใจแม้กระทั่งความหมายของ ฉันไม่ได้กินเนย แล้วใครกิน? เด็กถูกป้อนนม เด็กจะกินเนยหรือจะดื่มนม? ทุกสิ่งเหล่านั้นที่พวกเขาได้แสดงให้เห็น เช่น การทำให้หม้อเนยแตกฯลฯ ไม่ได้เกิดขึ้น ที่จริงแล้วเขาคือเจ้าชายของสวรรค์คนแรก การสรรเสริญเป็นของชีพบาบาผู้เดียวเท่านั้น ไม่มีใครในโลกได้รับการยกย่อง ในเวลานี้ทุกคนไม่บริสุทธิ์ แต่ก็มีการยกย่องของหนทางความเลื่อมใสศรัทธาด้วยเช่นกัน ลูกประคำของผู้เลื่อมใสศรัทธาได้รับการจดจำ ในบรรดาผู้หญิงมีร่านั้นมีชื่อเสียง ในบรรดาผู้ชายส่วนใหญ่แล้วนาราดได้รับการจดจำ ลูกรู้ว่าหนึ่งนั้นคือลูกประคำของผู้เลื่อมใสศรัทธาและอีกหนึ่งนั้นคือลูกประคำของความรู้ จากลูกประคำของผู้เลื่อมใสศรัทธา พวกเขาก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของลูกประคำของรูดร้า จากนั้นลูกประคำของวิษณุก็ถูกสร้างขึ้นจากลูกประคำของรูดร้า ลูกประคำของรูดร้าเป็นของยุคบรรจบพบกัน ความลับนี้อยู่ในสติปัญญาของลูกๆ พ่อนั่งอยู่ตรงหน้าลูกและอธิบายสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด เมื่อลูกนั่งเบื้องหน้าบาบาโดยตรง ลูกควรจะมีขนลุก โอ้โฮ โชคร้อยเท่าของฉัน! จากการเป็นผู้ที่ไม่มีโชคร้อยเปอร์เซ็นต์ เรากลายเป็นผู้ที่มีโชคร้อยเท่า กุมารีไม่ได้มีประสบการณ์ของดาบของตัณหาราคะ พ่อพูดว่า: นั่นคือดาบของตัณหาราคะ ความรู้เรียกว่าดาบด้วยเช่นกัน พ่อได้พูดว่า: อาวุธของความรู้ได้ถูกแสดงไว้กับเหล่าเทพอย่างเป็นอาวุธทางกายภาพ เหล่านั้นคือสิ่งที่มีความรุนแรง มนุษย์ไม่รู้ว่ากงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเองนั้นคืออะไร ด้วยการแสดงภาพกฤษณะไว้ในคัมภีร์พร้อมกับกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเอง พวกเขาได้แสดงให้เห็นความรุนแรงและมีเพียงความก้าวร้าวรุนแรงเท่านั้น ความจริงนั่นเป็นเรื่องของความรู้ เวลานี้ลูกได้กลายเป็นผู้ควงกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเอง พวกเขาได้แสดงให้เห็นว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีความรุนแรง เวลานี้ลูกได้รับความรู้ของตนเองนั่นคือวงจร บาบาพูดว่า: ลูกๆคือลูกที่เกิดจากปากของบราห์มา, เป็นเครื่องประดับของสกุลบราห์มินและผู้ควงกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเอง เพียงลูกเท่านั้นที่เข้าใจความหมายของสิ่งนี้ ลูกมีความรู้ของ 84 ชาติเกิดและวงจรโลก ในตอนเริ่มแรก ในยุคทองมีศาสนาของสุริยวงศ์แล้วก็จันทราวงศ์ ทั้งสองยุครวมกันเรียกว่าสวรรค์ ในบรรดาลูกๆ สิ่งทั้งหมดเหล่านี้ตามลำดับกันไปในสติปัญญาของแต่ละคน บาบาได้สอนลูกและลูกก็ศึกษาเล่าเรียนและกลับมาฉลาด ในทำนองเดียวกันเวลานี้ลูกต้องให้คุณประโยชน์แก่ผู้อื่น ลูกต้องกลายเป็นผู้ควงกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเอง จนกระทั่งลูกกลายเป็นลูกที่เกิดจากปากของบราห์มา ไม่เช่นนั้นลูกจะสามารถประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากชีพบาบาได้อย่างไร? เวลานี้ลูกกลายเป็นบราห์มิน ลูกไม่ควรจะลืมว่าลูกกำลังประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากชีพบาบา ลูกควรจะจดประเด็นเหล่านี้ลงไป บันไดนี้เป็นของ 84 ชาติเกิด เป็นสิ่งที่ง่ายที่จะลงบันไดมา เมื่อพวกเขาปีนบันไดขึ้นไป ดูซิว่าพวกเขาปีนด้วยมือข้างหนึ่งที่กดด้านหลังตรงเอวของพวกเขาอย่างไร! อย่างไรก็ตามมีลิฟต์ด้วยเช่นกัน เวลานี้บาบามาเพื่อให้ลิฟต์แก่ลูก สภาพของการขึ้นนั้นได้มาในหนึ่งวินาที เวลานี้ลูกๆควรจะมีความสุขว่านี่คือสภาพของการขึ้นของเรา เราได้พบบาบาผู้เป็นที่รักที่สุดของเราแล้ว ไม่สามารถมีสิ่งใดที่น่ารักเท่ากับท่าน ผู้รู้และซานยาสซีฯลฯ ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใครก็ตาม ทุกคนจดจำผู้เป็นที่รักเดียว ทั้งหมดคือคู่รักของท่าน แต่ท่านคือใคร? พวกเขาไม่เข้าใจสิ่งใดเกี่ยวกับสิ่งนี้ พวกเขาเพียงแค่พูดว่า: ท่านอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน เวลานี้ลูกรู้แล้วว่าชีพบาบากำลังสอนพวกเราด้วยผู้นี้ ชีพบาบาไม่มีร่างกายของท่านเอง ท่านคือดวงวิญญาณสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดหมายถึงพระเจ้าผู้ที่ชื่อของท่านคือชีวา ดวงวิญญาณแต่ละดวงมีชื่อแยกต่างหากสำหรับร่างกายของพวกเขา มีดวงวิญญาณสูงสุดเดียวเท่านั้นที่เรียกว่าชีวา มนุษย์ได้ให้ชื่อต่างๆมากมายแก่ท่าน พวกเขาได้สร้างวัดที่หลากหลาย เวลานี้ลูกเข้าใจความหมายของสิ่งนั้นแล้ว ในบอมเบย์มีวัดให้กับบาบูลนาถ (บาบูรินาถ), เจ้าแห่งหนาม ในเวลานี้ท่านเปลี่ยนลูกจากหนามให้เป็นดอกไม้ ท่านทำให้ลูกกลายเป็นนายของโลก ดังนั้นสิ่งหลักแรกคือ: พ่อของดวงวิญญาณคือผู้เป็นหนึ่งเดียว เป็นเพียงจากท่านเท่านั้นที่ผู้คนของบารัตได้รับมรดกนี้ ลักษมีและนารายณ์เป็นนายของบารัต พวกเขาไม่ได้มาจากประเทศจีน หากพวกเขามาจากประเทศจีน รูปลักษณะของพวกเขาจะแตกต่างไป พวกเขาเป็นของบารัต ในตอนเริ่มแรกดวงวิญญาณนั้นสวยงามและแล้วพวกเขาก็กลับมาน่าเกลียด อัลลอยด์ปะปนเข้าไปในดวงวิญญาณ พวกเขากลับมาน่าเกลียด ตัวอย่างเกี่ยวกับพวกเขา แมลงเม่าที่ส่งเสียงหึ่งๆเปลี่ยนมดและทำให้มันเท่ากับตัวมันเอง ซันยาสซีเปลี่ยนแปลงอะไร? พวกเขาทำให้ผู้ที่สวมเสื้อสีขาวมาสวมเสื้อสีส้มและโกนศีรษะ อย่างไรก็ตามลูกได้รับความรู้นี้ ลูกจะกลับมาสวยงามเหมือนกับลักษมีและนารายณ์ เวลานี้แม้แต่ธรรมชาติก็ตาโมประธาน โลกนี้ตาโมประธานด้วยเช่นกัน ธรรมชาติทำให้เกิดความเสียหาย มีพายุในท้องฟ้า สิ่งเหล่านั้นก่อให้เกิดความเสียหายมากมาย ภัยพิบัติทางธรรมชาติและความปั่นป่วนยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในโลกนี้เวลานี้มีความทุกข์ที่สุด ที่นั่นจะมีความสุขที่สุด พ่อพาลูกไปจากความทุกข์ที่สุดไปสู่ความสุขที่สุด การทำลายล้างโลกนี้เกิดขึ้นแล้วทุกสิ่งก็สะโตประธาน เวลานี้ทำความเพียรพยายามและประกาศสิทธิ์ในมรดกมากเท่าที่ลูกต้องการจะได้รับจากพ่อ ไม่เช่นนั้นแล้วลูกจะต้องเสียใจภายหลังในเวลาสุดท้าย บาบามาแต่เราไม่ได้ประกาศสิทธิ์ในสิ่งใดเลย ได้มีการเขียนไว้ว่า: เมื่อกองฟางถูกเผาไหม้ พวกเขาจะตื่นขึ้นมาจากการนอนหลับใหลของกุมภกัณฑ์ แล้วพวกเขาก็จะส่งเสียงร้องออกมาในความสิ้นหวังและตาย หลังจากเสียงร้องแห่งความสิ้นหวัง ก็จะมีเสียงร้องแห่งชัยชนะ มีความสิ้นหวังในยุคเหล็กใช่ไหม? พวกเขายังคงฆ่ากันต่อไป ผู้คนมากมายจะตาย หลังจากยุคเหล็ก ต่อมาก็จะเป็นยุคทองอย่างแน่นอน ระหว่างทั้งสองยุคนั้นก็คือยุคบรรจบพบกัน นี่เรียกว่ายุคบรรจบพบกันที่มีสิริมงคล พ่อแสดงวิธีการที่ดีที่จะกลับมาสะโตประธานจากตาโมประธาน ท่านพูดว่า: เพียงแค่จดจำพ่อ! ลูกไม่ต้องทำสิ่งอื่นใด ลูกๆ ไม่จำเป็นต้องก้มศีรษะของลูกฯลฯ เวลานี้หากบางคนพนมมือเบื้องหน้าบาบา บาบาก็จะพูดว่า: ลูก, ดวงวิญญาณไม่มีมือ พ่อก็ไม่มีมือเช่นกัน ดังนั้นลูกกำลังพนมมือให้ใคร? ไม่ควรจะมีแม้กระทั่งสัญลักษณ์เดียวของหนทางความเลื่อมใสศรัทธาหรือยุคเหล็กที่นี่ โอ้ ดวงวิญญาณ เหตุใดลูกจึงพนมมือเล่า? เพียงแค่จดจำฉันผู้เป็นพ่อ การจดจำระลึกถึงไม่ได้หมายถึงการพนมมือ มนุษย์จะแม้แต่พนมมือให้กับดวงอาทิตย์ บางคนก็พนมมือให้กับมหาตมะด้วยเช่นกัน ลูกไม่จำเป็นต้องพนมมือของลูก นี่คือร่างกายที่พ่อยืมมาใช้ หากบางคนพนมมือให้ลูก ลูกต้องพนมมือให้เขาเป็นการตอบแทน ลูกต้องเข้าใจสิ่งนี้: ฉันคือดวงวิญญาณ ฉันต้องเป็นอิสระจากบ่วงพันธะของร่างกาย เวลานี้พวกเราจะกลับบ้านแล้ว ดูเหมือนราวกับว่ามีการวางเฉยต่อร่างกายนี้ ร่างเก่านี้ต้องถูกทิ้งเช่นเดียวกับตัวอย่างของงู แม้แต่แมลงที่ส่งเสียงก็รู้คิดพอที่จะทำให้มดกลายเป็นแมลงที่ส่งเสียง ลูกๆ ต้องนำผู้ที่กำลังดิ้นรนอยู่ในมหาสมุทรแห่งกิเลสและพาพวกเขาไปสู่มหาสมุทรแห่งน้ำนม เวลานี้พ่อพูดว่า: ไปสู่ดินแดนแห่งความสงบ มนุษย์เพียรพยายามอย่างมากมายเพื่อความสงบ ซันยาสซีไม่ได้รับการหลุดพ้นในชีวิตของสวรรค์ ใช่ พวกเขาได้รับการหลุดพ้น พวกเขาเป็นอิสระจากความทุกข์และไปและนั่งในดินแดนแห่งความสงบ ในตอนเริ่มแรกดวงวิญญาณลงมาสู่การหลุดพ้นในชีวิต แล้วต่อมาพวกเขาก็เข้าไปสู่ชีวิตของบ่วงพันธะ ดวงวิญญาณสะโตประธานแล้วพวกเขาก็ลงบันไดมา ในตอนแรกพวกเขาประสบกับความสุข จากนั้นในขณะที่ลงมาพวกเขาก็ต้องกลับมาตาโมประธาน เวลานี้พ่อมาเพื่อที่จะพาทุกคนกลับบ้านอีกครั้ง พ่อพูดว่า: จดจำพ่อและลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ พ่อได้อธิบาย: เมื่อมนุษย์จากร่างของพวกเขา พวกเขาต้องทนทุกข์ทรมานเป็นอย่างยิ่งของความยากลำบากเพราะพวกเขาต้องประสบกับการลงโทษ ตัวอย่างเช่นพวกเขาสังเวยตนเองบนดาบที่คาจีเนื่องจากพวกเขาได้ยินว่าด้วยการสังเวยตนเองต่อชีวา คนนั้นจะได้รับการหลุดพ้น ลูกสังเวยตนเองในเวลานี้ ดังนั้นประเด็นเหล่านี้ยังคงดำเนินต่อไปในหนทางความเลื่อมใสศรัทธาด้วยเช่นกัน พวกเขาไปและสังเวยตนเองต่อชีวา เวลานี้พ่ออธิบายว่า: ไม่มีใครสามารถกลับบ้านได้ ใช่ พวกเขาสังเวยตนเองอย่างมากมายจนบาปของพวกเขาถูกตัดออกไป จากนั้นบัญชีก็เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง เวลานี้ลูกรู้วงจรโลกนี้แล้ว ในเวลานี้เป็นสภาพที่ตกต่ำลงของทุกคน พ่อพูดว่า: พ่อมาและให้การหลุดพ้นแก่ทุกคน พ่อพาทุกคนกลับบ้าน อย่างไรก็ตามพ่อจะไม่พาใครที่ไม่บริสุทธิ์ไปกับพ่อ ดังนั้น ลูกจึงกลับมาบริสุทธิ์เพื่อที่เปลวไฟของลูกจะสามารถถูกจุดขึ้นมาได้ ในช่วงเวลาของการแต่งงาน พวกเขาจุดไฟในหม้อและวางไว้บนศีรษะของเจ้าสาว ประเพณีนี้มีอยู่ในบารัตเท่านั้น ไม่มีการจุดไฟในหม้อและวางไว้บนศีรษะของเจ้าบ่าวเนื่องจากมีการกล่าวถึงสามีว่าเขาคือพระเจ้า แล้วลูกจะจุดไฟให้พระเจ้าได้อย่างไร? พ่ออธิบาย: เปลวไฟของพ่อถูกจุดไว้แล้ว พ่อจุดเปลวไฟของลูก พ่อนั้นเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นเปลวไฟด้วยเช่นกัน ผู้คนของพราหมณ์-ซามาจีเชื่อในเปลวไฟ เปลวไฟถูกจุดไว้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ พวกเขาจดจำสิ่งนั้นเท่านั้น พวกเขาพิจารณาว่าสิ่งนั้นเป็นพระเจ้าเท่านั้น แล้วคนอื่นก็คิดว่าเปลวไฟเล็กๆ (ดวงวิญญาณ)จะหลอมรวมเข้ากับเปลวไฟใหญ่ (ดวงวิญญาณสูงสุด) มีความคิดเห็นมากมาย พ่อพูดว่า: ศาสนาของลูกคือศาสนาที่ให้ความสุขมาก ในสวรรค์ลูกเห็นความสุขมากมาย ในโลกใหม่ลูกกลายเป็นเทพ การศึกษาของลูกเป็นไปสำหรับโลกใหม่อย่างแน่นอน การศึกษาอื่นทั้งหมดสำหรับที่นี่ ที่นี่ลูกต้องศึกษาเล่าเรียนและได้มาซึ่งสถานภาพในอนาคต ในกีตะเช่นกันก็สอนราชาโยคะ แล้วในเวลาสุดท้ายก็มีสงครามและไม่มีสิ่งใดหลงเหลืออยู่ ได้มีการแสดงสุนัขไว้กับพันดาวาส เวลานี้พ่อพูดว่า: พ่อทำให้ลูกกลายเป็นเทพเจ้า ที่นี่มีมนุษย์ที่เป็นเหตุของความทุกข์ที่แตกต่างกันมากมายหลายประเภท ด้วยการใช้ดาบของตัณหาราคะ มนุษย์เราก็ประสบกับความทุกข์อย่างมาก ดังนั้นเวลานี้ลูกๆ ควรจะมีความสุขที่พ่อที่ไม่มีขีดจำกัด, มหาสมุทรแห่งความรู้กำลังสอนพวกเรา ท่านคือผู้เป็นที่รักที่สุดในบรรดาผู้ที่เป็นที่รักทั้งหมด พวกเราคู่รักจดจำท่านเป็นเวลาครึ่งวงจร ลูกเฝ้าแต่จดจำท่าน พ่อพูดว่า: เวลานี้พ่อมาแล้ว ทำตามคำแนะนำและแนวทางของพ่อ พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำฉันผู้เป็นพ่อและไม่มีใครอื่น หากลูกไม่มีการจดจำระลึกถึงพ่อ บาปของลูกจะไม่ถูกเผา เฝ้าแต่ขอคำแนะนำจากศัลยแพทย์เกี่ยวกับทุกสิ่งต่อไป บาบาจะแนะนำลูก: ทำตามความรับผิดชอบของลูกในลักษณะนี้ หากลูกทำตามคำแนะนำแล้วลูกจะได้รับหลายล้านในทุกย่างก้าว หากลูกได้รับคำแนะนำ ความรับผิดชอบของลูกจะจบสิ้น อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน และเวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. เพื่อที่จะประกาศสิทธิ์ในมรดกของความสุขที่ไม่มีขีดจำกัดจากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด จงให้ทานและทำบุญในนามของพระเจ้าโดยตรง เติมเต็มอาภรณ์ของลูกด้วยความมั่งคั่งของความรู้และให้ทานสิ่งนั้นแก่ทุกคน

2. ในยุคบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคลนี้ ปลดปล่อยตนเองจากบ่วงพันธะทั้งหมดและกลับมาหลุดพ้นในชีวิต เป็นเหมือนแมลงที่ส่งเสียงและทำงานรับใช้ของการทำให้ผู้อื่นให้ทัดเทียมกับตัวลูกเอง

พร:
ขอให้ลูกเป็นแสงที่เบาสบายเป็นสองเท่าอย่างสม่ำเสมอและอยู่อย่างมั่นคงในสภาพที่สูงในขณะที่มีการกระทำที่ธรรมดา

พ่อใช้ร่างกายที่ธรรมดาและพูดและเคลื่อนไหวในลักษณะเดียวกับที่ลูกทำ ดังนั้นแม้ว่าการกระทำจะธรรมดา แต่สภาพของท่านยังคงสูงส่ง ในทำนองเดียวกันสภาพของลูกต้องอยู่ในระดับสูงเช่นกัน กลายเป็นแสงที่เบาสบายเป็นสองเท่า อยู่อย่างมั่นคงในสภาพที่สูง และแสดงการกระทำเป็นปกติ มีความตระหนักอยู่เสมอว่า: ฉันเป็นอวตารที่จุติลงมาเพื่อกระทำสิ่งที่สูงส่ง และการกระทำที่ธรรมดาจะเปลี่ยนเป็นการกระทำทางจิต

คติพจน์:
เพียงผู้ที่ฝึกฝนสายตาและทัศนคติที่มีสำนึกเป็นดวงวิญญาณเท่านั้นที่สามารถดูดซับความบริสุทธิ์ได้อย่างง่ายดาย