25.07.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ละทิ้งสำนึกที่เป็นร่างและกลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ มีเพียงผู้ที่มีสำนึกเป็นดวงวิญญาณเท่านั้นที่จะเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของพระเจ้า

คำถาม:
ชุมนุมทางจิตของลูกๆแตกต่างจากชุมนุมทางจิตอื่นๆทั้งหมดอย่างไร?

คำตอบ:
นี่คือชุมนุมทางจิตเดียวเท่านั้นที่ลูกรับฟังความรู้เกี่ยวกับดวงวิญญาณและดวงวิญญาณสูงสุด ลูกศึกษาที่นี่เพื่อบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูกซึ่งอยู่เบื้องหน้าลูก ในชุมนุมทางจิตอื่นๆพวกเขาไม่ได้ศึกษาหรือพวกเขาก็ไม่ได้มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ใดๆ

โอมชานติ
พ่อทางจิตอธิบายแก่ลูกๆทางจิต ลูกๆทางจิตกำลังรับฟังท่าน ก่อนอื่นพ่ออธิบายว่า: เมื่อใดก็ตามที่ลูกนั่งที่นี่ นั่งในขณะที่พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ อย่าได้พิจารณาว่าตนเองเป็นร่างกาย ผู้ที่มีสำนึกที่เป็นร่างกล่าวได้ว่าเป็นของครอบครัวปีศาจ ผู้ที่มีสำนึกเป็นดวงวิญญาณกล่าวได้ว่าเป็นครอบครัวของพระเจ้า พระเจ้าไม่มีร่างกาย ท่านมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณเสมอ ท่านคือดวงวิญญาณสูงสุด พ่อของดวงวิญญาณทั้งหมด ดวงวิญญาณสูงสุดหมายถึงสูงสุดเหนือสิ่งใด เมื่อผู้คนพูดถึงพระเจ้า, ผู้ที่สูงสุดเหนือสิ่งใด ก็เข้าไปสู่สติปัญญาของพวกเขาว่ารูปของท่านคือสัญลักษณ์รูปไข่วงรีที่ไม่มีตัวตน สัญลักษณ์รูปไข่วงรีที่ไม่มีตัวตนได้รับการกราบไหว้บูชาด้วยเช่นกัน ท่านคือดวงวิญญาณสูงสุด ท่านนั้นสูงสุดเหนือดวงวิญญาณทั้งหมด ท่านเป็นดวงวิญญาณเช่นกัน แต่ท่านนั้นเป็นดวงวิญญาณที่สูงสุดเหนือสิ่งใด ท่านไม่ได้เข้ามาสู่วงจรของการเกิดและการตาย ผู้อื่นทั้งหมดกลับมาใช้ชาติเกิดใหม่และพวกเขาทั้งหมดคือสิ่งสร้าง เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นคือผู้สร้าง บราห์มา วิษณุและชังการ์ก็เป็นสิ่งสร้างด้วยเช่นกัน โลกมนุษย์ทั้งหมดคือสิ่งสร้าง ผู้สร้างเรียกว่าพ่อ ผู้ชายก็เรียกว่าเป็นผู้สร้างด้วยเช่นกัน เขานำภรรยามาเลี้ยงดูและสร้างสิ่งสร้างกับเธอ แล้วเขาก็เลี้ยงดูสิ่งสร้างของเขา อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ทำลายสิ่งสร้างนั้น ผู้ก่อตั้งศาสนาทั้งหมดสร้างศาสนา แล้วก็หล่อเลี้ยงศาสนานั้นเช่นกัน ไม่มีใครในบรรดาพวกเขาที่ทำลายสิ่งสร้างนั้น พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดเรียกว่าดวงวิญญาณสูงสุด เช่นที่รูปของดวงวิญญาณคือจุด ดังนั้นด้วยรูปของดวงวิญญาณสูงสุดก็เป็นจุด อย่างไรก็ตามสัญลักษณ์รูปไข่ขนาดใหญ่ที่พวกเขาทำในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาก็เป็นเพียงเพื่อพวกเขาจะสามารถกราบไหว้บูชาท่าน ไม่เช่นนั้นแล้วจะมีการกราบไหว้บูชาจุดได้อย่างไร? ในบารัตเมื่อพวกเขาสร้างไฟบูชายัญพวกเขาก็สร้างชีวาลิงกัมและซาลิแกรมจากดินเหนียวแล้วก็กราบไหว้บูชาสิ่งเหล่านั้น นั่นเรียกว่าไฟบูชายัญของรูดร้า ในความเป็นจริงชื่อที่แท้จริงคือราชอัศวะ อัศวเมฆ อาวินาชี รูดร้ากีตะ ญาณยักยะ (ไฟบูชายัญของความรู้ที่ไม่สูญสลายของกีตะโดยรูดร้าที่มีการสังเวยม้าเพื่อได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองตนเอง) สิ่งนี้ได้มีการกล่าวไว้ในคัมภีร์เช่น เวลานี้พ่อบอกลูกๆ: พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ ไม่มีสัตซังอื่นใดที่จะมีใครมีความรู้ของดวงวิญญาณหรือดวงวิญญาณสูงสุด และไม่มีใครสามารถให้ความรู้นั้น ไม่มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ใดที่นั่น เวลานี้ลูกๆกำลังศึกษาการศึกษานี้ ลูกรู้ว่าดวงวิญญาณเข้ามาในร่างกาย ดวงวิญญาณนั้นไม่สูญสลาย ในขณะที่ร่างกายนั้นสูญสลาย ดวงวิญญาณเล่นบทบาทของเขาด้วยร่างกายของเขา ดวงวิญญาณนั้นปราศจากร่างใช่ไหม? มีแม้กระทั่งคำกล่าวที่ว่า ลูกมาอย่างปราศจากร่าง และลูกต้องกลับไปอย่างปราศจากร่าง ลูกได้นำร่างกายมาใช้ แต่ก่อนที่ลูกจะกลับไปลูกต้องอยู่อย่างปราศจากร่าง พ่อนั่งที่นี่และอธิบายสิ่งนี้แก่ลูกๆเท่านั้น ลูกๆรู้ด้วยเช่นกันว่าเมื่อเคยเป็นยุคทองในบารัตนั้นก็เป็นอาณาจักรของเหล่าเทพ มีเพียงศาสนาเดียว ผู้คนของบารัตไม่รู้แม้กระทั่งมากเช่นนี้ ผู้ที่ไม่รู้จักพ่อก็ไม่รู้สิ่งใด ฤาษีและมุนีโบราณเองนั้นก็พูดด้วยเช่นกันว่า: พวกเราไม่รู้จักผู้สร้างหรือสิ่งสร้าง ผู้สร้างคือพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด เพียงท่านเท่านั้นที่รู้ตอนเริ่มตอนกลางและตอนจบของสิ่งสร้าง การเริ่มต้นนั้นก็เรียกว่าการเริ่มต้น และช่วงกลางก็คือช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างกลาง ในตอนเริ่มต้นก็มียุคทองซึ่งเรียกว่าเป็นกลางวัน และแล้วกลางคืนก็คงอยู่มาตั้งแต่ตอนกลางจนถึงตอนสิ้นสุด กลางวันนั้นก็คงอยู่มาสำหรับยุคทองและยุคเงิน สวรรค์คือสิ่งมหัศจรรย์ของโลก เพียงบารัตเท่านั้นที่เคยเป็นสวรรค์ที่ซึ่งลักษมีและนารายณ์เคยปกครอง ผู้คนของบารัตไม่รู้สิ่งนี้ เวลานี้พ่อกำลังสร้างสวรรค์ พ่อพูดว่า: พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ ฉันคือดวงวิญญาณชั้นหนึ่ง ในเวลานี้มนุษย์ทั้งหมดมีสำนึกที่เป็นร่าง พ่อทำให้ลูกมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ พ่อบอกลูกด้วยเช่นกันว่าดวงวิญญาณคืออะไร มนุษย์ไม่รู้สิ่งใดเลย แม้ว่าพวกเขาจะพูดว่าดวงดาวที่มหัศจรรย์เปล่งประกายที่กึ่งกลางหน้าผาก พวกเขาก็ไม่ได้รู้ว่าคืออะไรหรือมีบทบาทบันทึกอยู่ภายในนั้นอย่างไร เวลานี้พ่อได้อธิบายสิ่งนี้แก่ลูกแล้ว ลูกๆผู้คนของบารัตต้องเล่นบทบาทเป็นเวลา 84 ชาติเกิด บารัตคือแผ่นดินที่สูงส่ง เป็นสถานที่การจาริกแสวงบุญสำหรับมนุษย์ทั้งหมด พ่อมาที่นี่เพื่อจะประทานการหลุดพ้นแก่ทุกคน ท่านปลดปล่อยพวกเราจากอาณาจักรของราวัน ท่านกลายเป็นผู้ชี้นำทางของเราและพาพวกเรากลับบ้าน ผู้คนเพียงแค่พูดเช่นนั้นโดยที่ไม่ได้เข้าใจความหมายอะไร เริ่มแรกเคยเป็นเหล่าเทพในบารัต และแล้วพวกเขาก็ต้องกลับมาใช้ชาติเกิด เป็นผู้คนของบารัตที่กลายเป็นเทพ และแล้วก็เป็นนักรบพ่อค้าและศูทร และแล้วพวกเขานั้นกลับมาใช้ชาติเกิดใหม่ ใช้เวลา 7 วันที่จะเข้าใจความรู้นี้อย่างสมบูรณ์ สติปัญญาที่ไม่บริสุทธิ์ของลูกต้องได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ ลักษมีและนารายณ์เคยปกครองในโลกที่บริสุทธิ์ เมื่อเคยเป็นอาณาจักรของพวกเขาในบารัตก็ไม่มีศาสนาอื่นใด มีเพียงอาณาจักรเดียวเท่านั้น บารัตนั้นเคยมีความมั่งคั่งมาก พระราชวังของพวกเขาประดับประดาด้วยเพชรพลอย และแล้วเมื่ออาณาจักรของราวันเริ่มขึ้น พวกเขาก็กลายเป็นผู้ทำการกราบไหว้บูชา พวกเขาได้ไปในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาและสร้างวัด ฯลฯ พวกเขาสร้างวัดแก่โสมนาถ ไม่ได้มีเพียงวัดเดียวเท่านั้น ที่นี่ด้วยพวกเขานั้นก็มีเพชรพลอยมากมายในวัดของชีวาที่มาห์มุดกัซนาวีได้รูดปล้นไป เขาได้บรรทุกไปบนหลังอูฐจำนวนมาก มีมากมายอย่างยิ่งที่นั่น ที่แม้กระทั่งอูฐนับหมื่นนับแสนตัวก็ไม่สามารถนำไปได้หมด ในยุคทองเคยมีพระราชวังของทองคำที่ประดับประดาด้วยเพชรและพลอยอยู่มากมาย มาห์มุด กัซนาวีนั้นก็เพียงแค่ได้มาเร็วๆนี้เท่านั้น เคยมีพระราชวังมากมายอย่างยิ่ง แม้กระทั่งในยุคทองแดง พระราชวังเหล่านั้นทั้งหมดถูกฝังโดยแผ่นดินไหว ไม่มีเกาะทองคำของราวัน นั่นเป็นสัญลักษณ์ที่สภาพของบารัตกลายเป็นเช่นไรในอาณาจักรราวัน มันกลับมาไร้ศาสนา ไม่มีความถูกต้องตามหลักศีลธรรมจรรยา ล้มละลาย ไม่บริสุทธิ์ และมีกิเลส 100% โลกใหม่นั้นกล่าวได้ว่าปราศจากกิเลส บารัตเคยเป็นวัดของชีวา(ชีวาลายา) นั่นเรียกว่าเป็นความมหัศจรรย์ของโลกด้วยเช่นกัน เคยมีมนุษย์จำนวนน้อยมากที่นั่น ในเวลานี้มีมนุษย์นับพันๆล้าน ลองคิดเกี่ยวกับสิ่งนี้! ในเวลานี้คือยุคบรรจบกันที่เป็นสิริมงคลที่สุดสำหรับลูกๆ เป็นเวลานี้ที่พ่อกำลังให้เทพปัญญาแก่ลูกและกำลังทำให้ลูกกลายเป็นมนุษย์ที่สูงส่งที่สุด พ่อให้คำแนะนำที่สูงส่งแก่ลูกเพื่อเปลี่ยนลูกจากมนุษย์ธรรมดาให้กลายเป็นเทพ เป็นเพียงคำแนะนำของพ่อเท่านั้นที่มีการกล่าวว่า หนทางและวิธีการของท่านนั้นพิเศษสุด ไม่มีใครรู้ความหมายของสิ่งนั้น พ่ออธิบาย: พ่อได้ให้คำแนะนำที่สูงส่งอย่างยิ่งแก่ลูกที่ลูกกลายเป็นเทพ เวลานี้ยุคเหล็กกำลังจะมาถึงจุดจบ การทำลายล้างโลกเก่าอยู่เบื้องหน้าลูก มนุษย์นั้นอยู่ในความมืดอย่างสมบูรณ์และหลับใหลในการหลับใหลของกุมภกัณฑ์ มีคำกล่าวว่า: ได้มีการเขียนไว้ในคัมภีร์ว่ายุคเหล็กนั้นยังคงอยู่ในวัยทารก เนื่องจากยังคงมี 40000 ปีที่ยังหลงเหลือ เนื่องจากพวกเขาเชื่อใน 8.4 ล้านเผ่าพันธุ์ พวกเขาจึงได้ยืดระยะเวลาของวงจรออกไป ในความเป็นจริงมีเพียง 5000 ปีเท่านั้น พ่ออธิบาย: ลูกใช้ 84 ชาติเกิดไม่ใช่ 8.4 ล้าน พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดรู้คัมภีร์เหล่านั้นทั้งหมด ฯลฯ เหตุนี้เองท่านจึงพูดว่า: ทั้งหมดเหล่านั้นเป็นของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาซึ่งคงอยู่มาเป็นเวลาครึ่งวงจร และไม่มีใครสามารถพบปะท่านด้วยสิ่งเหล่านั้นได้ ลองพิจารณาสิ่งนี้: หากระยะเวลาของวงจรนั้นเป็นหลายแสนปีแล้วจำนวนประชากรก็จะมีขนาดใหญ่มาก เนื่องจากประชากรของชาวคริสเตียนนั้นมีขนาดใหญ่มากในเวลาเพียง 2000 ปี ศาสนาดั้งเดิมของบารัตคือศาสนาเทพ สิ่งนั้นควรจะดำเนินไป แต่เนื่องจากพวกเขาได้หลงลืมศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปของตนเอง พวกเขาจึงพูดว่าศาสนาของเขาคือฮินดู ไม่ได้มีศาสนาเช่นฮินดู บารัตนั้นเคยสูงส่งมาก! เมื่อเคยเป็นศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปก็เป็นดินแดนของวิษณุ ในเวลานี้คือดินแดนของราวัน ดูซิว่าเวลานี้เทพเหล่านั้นกลายเป็นอะไรหลังจากใช้ 84 ชาติเกิด ผู้คนของบารัตคิดว่าเหล่าเทพนั้นปราศจากกิเลสและพวกเขาเองนั้นมีกิเลส ดังนั้นพวกเขากราบไหว้บูชาเหล่าเทพ ในยุคทองบารัตนั้นเคยปราศจากกิเลส เคยเป็นโลกใหม่และเรียกว่าเป็นบารัตใหม่ นี่คือบารัตเก่า บารัตใหม่นั้นเป็นเช่นไรและบารัตเก่านั้นเป็นเช่นไร? ในโลกใหม่บารัตนั้นใหม่และเวลานี้ในโลกเก่าบารัตนั้นเก่า สภาพของสิ่งนั้นได้กลายเป็นเช่นไร! บารัตเคยเป็นสวรรค์และเวลานี้ได้กลายเป็นนรก บารัตเคยมีความมั่งคั่งที่สุด เวลานี้ล้มละลายมากที่สุด บารัตกำลังร้องขอจากทุกคน ร้องขอจากแม้กระทั่งจากประชาชนของตนเอง นี่คือบางสิ่งที่จะต้องเข้าใจ เมื่อมนุษย์ที่สำนึกที่เป็นร่างของวันนี้มีเงินทองเล็กน้อย พวกเขาก็คิดว่าพวกเขากำลังนั่งอยู่ในสวรรค์ พวกเขาไม่รู้สิ่งใดเลยเกี่ยวกับสวรรค์ ดินแดนแห่งความสุข เพราะพวกเขามีสติปัญญาเป็นหิน ในเวลานี้เนื่องจากพวกเขาไม่บริสุทธิ์ ลูกต้องทำให้พวกเขานั่งในบัทตีเป็นเวลาเจ็ดวันเพื่อทำให้สติปัญญาของพวกเขานั้นสูงส่ง ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ไม่ได้รับอนุญาตให้นั่งที่นี่ เพียงผู้ที่บริสุทธิ์เท่านั้นที่สามารถอยู่ที่นี่ได้ ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ไม่สามารถได้รับอนุญาตให้มาที่นี่ เวลานี้ลูกกำลังนั่งอยู่ในยุคบรรจบกันที่เป็นสิริมงคลที่สุด ลูกรู้ว่าบาบากำลังทำให้ลูกสูงส่งที่สุด นี่คือเรื่องราวของนารายณ์ที่แท้จริง พ่อที่แท้จริงกำลังสอนราชาโยคะแก่ลูก เพื่อทำให้ลูกกลายเป็นนารายณ์ที่แท้จริงจากมนุษย์ธรรมดา เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นมีความรู้นี้และท่านนั้นเรียกว่าเป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ คำยกย่องที่ว่า มหาสมุทรแห่งความสงบและมหาสมุทรแห่งความบริสุทธิ์ นั้นเป็นของท่าน ไม่สามารถเป็นคำยกย่องของใครอื่นได้ คำยกย่องของเหล่าเทพแยกจากคำยกย่องของพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ชีวา ท่านคือพ่อ กฤษณะไม่เรียกว่าเป็นพ่อ เวลานี้ใครคือพระเจ้า? แม้แต่เวลานี้ผู้คนของบารัตก็ไม่รู้สิ่งนี้ พวกเขาพูดว่า: พระเจ้ากฤษณะพูด อย่างไรก็ตามกฤษณะใช้ 84 ชาติเกิดเต็ม ผู้คนของสุริยวงศ์ต่อมาก็กลายเป็นผู้คนของจันทราวงศ์ และจากนั้นก็เป็นผู้คนของราชวงศ์พ่อค้า ฯลฯ มนุษย์ไม่เข้าใจความหมายของฮัมโซ พวกเขาพูดว่า ฉันดวงวิญญาณคือดวงวิญญาณสูงสุด พวกเขาผิดพลาดแค่ไหน! เวลานี้ลูกต้องอธิบายแก่พวกเขาว่าสภาพของบารัตนั้นขึ้นไปและตกลงมาอย่างไร นี่คือความรู้และทั้งหมดนั้นคือความเลื่อมใสศรัทธา ในยุคทองทุกคนบริสุทธิ์ มันเป็นอาณาจักรของราชาและราชินี ไม่มีที่ปรึกษาใดที่นั่น เพราะราชาราชินีเป็นนายของตนเอง พวกเขาได้รับมรดกของพวกเขาจากพ่อ พวกเขามีปัญญา ลักษมีและนารายณ์ไม่จำเป็นต้องรับคำแนะนำจากใคร ไม่มีที่ปรึกษาใดๆ ที่นั่น ไม่มีแผ่นดินอื่นใดที่บริสุทธิ์เท่ากับบารัต บารัตเคยเป็นดินแดนที่ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ ชื่อที่แท้จริงคือสวรรค์ ในขณะที่เวลานี้เป็นนรก! เพียงพ่อเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนนรกนี้ให้กลายเป็นสวรรค์ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ทำตามคำแนะนำที่สูงส่งของพ่อผู้เดียวและกลายเป็นเทพจากมนุษย์ธรรมดา ในยุคบรรจบกันที่เป็นสิริมงคลที่สวยงามนี้ ทำให้สติปัญญาของลูกสูงส่งและกลายเป็นผู้ที่สูงส่งที่สุด

2. นั่งในบัทตีเป็นเวลาเจ็ดวันและชำระสติปัญญาที่ไม่บริสุทธิ์ของลูกให้บริสุทธิ์ ฟังเรื่องราวที่แท้จริงของนารายณ์ที่แท้จริงจากพ่อที่แท้จริงและกลายเป็นนารายณ์จากมนุษย์

พร:
ขอให้ลูกตอบแทนความรักให้กับพ่อด้วยสภาพที่เป็นเทวดานางฟ้าของลูกและดังนั้นจึงกลายเป็นตัวของการแก้ไขปัญหา

การที่จะอยู่อย่างมั่นคงในสภาพเทวดานางฟ้าคือการให้ความรักกับพ่อเป็นการตอบแทน ผู้ที่ให้การตอบแทนเช่นนั้นจะกลายเป็นตัวของการแก้ปัญหา ด้วยการเป็นตัวของการแก้ปัญหา ปัญหาของลูกเองและปัญหาของผู้อื่นจะจบสิ้นลงโดยอัตโนมัติ ดังนั้นขณะนี้จึงเป็นเวลาที่จะทำงานรับใช้เช่นนั้น ถึงเวลาแล้วที่จะให้และรับ ดังนั้นเวลานี้กลายเป็นผู้ที่ยกระดับทุกคนเหมือนพ่อ ฟังเสียงเรียกร้องของพวกเขาและเข้าถึงจิตวิญญาณเหล่านั้นในรูปที่เป็นเทวดานางฟ้าของลูกและขจัดความเหนื่อยล้าของดวงวิญญาณที่เหนื่อยล้าจากปัญหาของพวกเขา

คติพจน์:
อยู่อย่างไร้กังวลเกี่ยวกับสิ่งที่ไร้ประโยชน์ ไม่ใช่ไร้กังวลเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ระเบียบวินัย