26.01.23       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆที่แสนหวาน ลูกต้องลืมทุกสิ่ง รวมทั้งร่างกายของลูก และมีการจดจำระลึกถึงในบรรยากาศที่สงบและบริสุทธิ์ของอมฤตเวลา ลูกจะมีการจดจำระลึกถึงที่ดีมากในเวลานั้น

คำถาม:
อะไรคือการกระทำที่ดีที่สุดที่ลูกๆทำซึ่งด้วยสิ่งนี้ลูกได้มาซึ่งความเข้มแข็งจากพ่อ?

คำตอบ:
การกระทำที่ดีที่สุด คือการอุทิศทุกสิ่งที่ลูกมี นั่นคือจิตใจ ร่างกายและทรัพย์สมบัติของลูกแก่พ่อ เมื่อลูกอุทิศทุกสิ่ง พ่อก็ให้พละกำลังอย่างมากมายแก่ลูกเป็นการตอบแทน เพื่อที่ลูกจะสามารถปกครองโลกของความสงบและความสุขที่มั่นคงและเป็นนิรันดร์

คำถาม:
งานรับใช้ใด? ที่พ่อสอนลูกๆซึ่งไม่มีมนุษย์คนใดสามารถสอนได้?

คำตอบ:
งานรับใช้ทางจิต ลูกฉีดยาของความรู้ให้ดวงวิญญาณเพื่อเยียวยาโรคภัยของกิเลสของพวกเขา ลูกคือ นักสังคมสงเคราะห์ทางจิต ผู้คนสามารถทำงานรับใช้ทางร่างกายแต่พวกเขาไม่สามารถให้การฉีดยาของความรู้แก่ดวงวิญญาณและทำให้ดวงวิญญาณจุดประกายแสง เพียงพ่อเท่านั้นสอนงานรับใช้นี้แก่ลูกๆ

โอมชานติ
พระเจ้าพูด ได้มีการอธิบายแล้วว่าไม่สามารถเรียกมนุษย์ใดว่าเป็นพระเจ้าได้เลย นี่เป็นโลกมนุษย์ในขณะที่บราห์มาวิษณุและชางก้าอยู่ในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน ชีพบาบานั้นคือพ่อที่ไม่สูญสลายของทุกดวงวิญญาณ พ่อของร่างกายที่สูญสลายนั้นสูญสลาย ผู้คนทั้งหมดนั้นเข้าใจสิ่งนี้ มีการถามว่าใครเป็นพ่อของร่างที่สูญสลายของลูก และใครเป็นพ่อของดวงวิญญาณ ลูกๆดวงวิญญาณรู้ว่าเขาอาศัยอยู่ในอาณาเขตสูงสุด(พารามดัม) เวลานี้ใครทำให้ลูกๆ มีสำนึกที่เป็นร่าง ผู้ที่ได้สร้างร่างกายของลูก เวลานี้ใครทำให้ลูกมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ ผู้เดียวที่เป็นพ่อที่คงอยู่ตลอดไปของดวงวิญญาณทั้งหลาย คงอยู่ตลอดไปหมายถึงผู้เดียวที่ไม่มีตอนเริ่ม ตอนกลางหรือตอนจบ หากลูกพูดว่า ดวงวิญญาณและดวงวิญญาณสูงสุดมีตอนเริ่ม ตอนกลาง และตอนจบ นั่นก็จะสร้างคำถามเกี่ยวกับ สิ่งสร้างด้วยเช่นกัน ท่านนั้นเรียกว่าดวงวิญญาณที่คงอยู่ตลอดไป ผู้ที่เป็นนิรันดร์ ดวงวิญญาณสูงสุด ดวงวิญญาณ มีชื่อเป็นดวงวิญญาณ อย่างแน่นอนที่ดวงวิญญาณเข้าใจว่า: เราคือดวงวิญญาณ ดวงวิญญาณพูดว่า: อย่าทำให้ ฉัน ดวงวิญญาณนี้มีความทุกข์ ฉันเป็นดวงวิญญาณบาป ดวงวิญญาณพูดคำนี้ ดวงวิญญาณจะไม่ใช้คำพูดเช่นนี้ในสวรรค์ เป็นในเวลานี้ที่ดวงวิญญาณไม่บริสุทธิ์และกลับมาบริสุทธิ์อีกครั้ง เป็นดวงวิญญาณที่ไม่บริสุทธิ์ที่ร้องสรรเสริญดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์ ดวงวิญญาณมนุษย์ทั้งหมดต้องกลับมาใช้ชาติเกิด ประเด็นเหล่านี้ทั้งหมดนั้นใหม่ พ่อออกคำสั่งแก่ลูก จดจำพ่อขณะที่ลูกกำลังนั่งและเคลื่อนไหวไปมา ก่อนหน้านี้ลูกเคยเป็นผู้ที่กราบไหว้บูชาและลูกเคยพูดว่า: เราก้มลงให้แก่ชีวา เวลานี้ พ่อพูดว่า: ลูกเคยก้มลงมาหลายครั้งอย่างเป็นผู้กราบไหว้บูชา ดังนั้นเวลานี้พ่อกำลังทำให้ลูกกลายเป็นนายผู้ที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชา ผู้ที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาไม่ต้องก้มลง เป็นผู้กราบไหว้บูชาที่ก้มลงและพูดนมัสเต นมัสเตหมายถึงการก้มหรือการน้อมศีรษะลูกลงเล็กน้อย ลูกๆ ไม่จำเป็นต้องก้มลงให้แก่ใคร ไม่ใช่ให้กับลักษมีและนารายณ์ ไม่ใช่ให้กับวิษณุเทพหรือเทพชางก้า คำพูดเหล่านี้ทั้งหมดเป็นประเพณีของการกราบไหว้บูชา เวลานี้ลูกต้องกลายเป็นนายของทั้งโลก ลูกต้องจดจำเพียงพ่อเท่านั้น พวกเขาพูดด้วยเช่นกันว่าท่านคือผู้ทรงอำนาจ เป็นความตายเหนือความตายทั้งหมด เป็นภาพลักษณ์อมตะ ท่านคือผู้สร้างโลก เป็นรูปของจุดที่เป็นแสง ในตอนเริ่มต้นพวกเขาเคยยกย่องท่านอย่างมาก และแล้วพวกเขาก็ได้เริ่มพูดว่า: ท่านนั้นอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกันและท่านอยู่ในแมวและสุนัขด้วยเช่นกัน ในวิธีนี้คำยกย่องทั้งหมดก็จบสิ้นลง มนุษย์ทั้งหมดในปัจจุบันนั้นเป็นดวงวิญญาณบาป ดังนั้นจะสามารถมีคำยกย่องใดของสัตว์ได้สิ่งนี้ทั้งหมดใช้กับมนุษย์ ดวงวิญญาณพูดว่า: ฉันคือดวงวิญญาณ นี่คือร่างกายของฉัน เช่นที่ดวงวิญญาณเป็นจุด พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดก็เป็นจุดด้วยเช่นกัน พ่อพูดว่า: พ่อเข้ามาในร่างธรรมดาเพื่อที่จะชำระผู้ไม่บริสุทธิ์ พ่อมาและกลายเป็นผู้รับใช้ที่เชื่อฟังของลูกๆ และรับใช้พวกเขา พ่อเป็นนักสังคมสงเคราะห์ทางจิต พ่อสอนลูกๆ ด้วยเช่นกันถึงวิธีการทำงานรับใช้ทางจิต ผู้อื่นทั้งหมดสอนลูกถึงวิธีการทำงานรับใช้ทางร่างที่มีขีดจำกัด ของลูกคืองานรับใช้ทางจิต เหตุนี้เองจึงมีการจดจำว่า: สัตกูรูได้ให้น้ำมันของความรู้และความมืดของความไม่รู้ก็ถูกขจัดทิ้ง เพียงท่านเท่านั้นคือสัตกูรูที่แท้จริง เพียงท่านเท่านั้นคือผู้ทรงอำนาจ ท่านมาและฉีดยาให้กับดวงวิญญาณทั้งหมด โรคภัยของกิเลสนั้นอยู่ภายในดวงวิญญาณ ไม่มีใครมีเข็มฉีดยาของความรู้นี้ เป็นดวงวิญญาณไม่ใช่ร่างกายที่ได้อยู่อย่างไม่บริสุทธิ์และจำเป็นต้องถูกฉีดยา เป็นโรคภัยที่ขมขื่นของกิเลสทั้ง5 ไม่มีใครนอกจากพ่อ มหาสมุทรของความรู้มียาฉีดนี้ พ่อมาและพูดกับดวงวิญญาณ โอ! ดวงวิญญาณ ลูกเคยเป็นแสงที่ตื่นตัว แล้วมายาก็ฉายเงาเหนือลูก ด้วยการฉายเงานี้ มายาค่อยๆ ทำให้สติปัญญาของลูกมืดมัวทีละน้อย ไม่ใช่เรื่องของยุทธิสธิราหรือดริททะรัชตะ นี้เป็นเรื่องราวของราวัน พ่อพูดว่า พ่อนั้นมาในวิธีการที่ธรรมดา แทบจะไม่มีใครสามารถตระหนักรู้จักพ่อ ชีพแจนทีนั้นแยกห่างจากกฤษณะแจนที ลูกไม่สามารถเปรียบเทียบกฤษณะกับพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ชีวา ผู้เดียวนี้ไม่มีตัวตนแล้วผู้นั้นมีตัวตน พ่อพูดว่า พ่อนั้นไม่มีตัวตน พวกเขาร้องสรรเสริญพ่อด้วยเช่นกันและเรียกหา โอ! ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ได้โปรดมาอีกครั้งหนึ่งและเปลี่ยนบารัตให้กลายเป็นยุคทองดินแดนที่สูงส่งของราชา ดินแดนที่สูงส่งของราชานั้นเคยคงอยู่มาใน บางเวลา สิ่งนั้นไม่ได้เคยคงอยู่ในเวลานี้ ใครจะก่อตั้งสิ่งนั้นอีกครั้ง? พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดนั้นก่อตั้งโลกใหม่ด้วยบราห์มา เวลานี้เป็นการปกครองของประชาชนที่ไม่บริสุทธิ์เหนือประชาชนทั่วไป นั่นเรียกได้ว่าเป็นสุสาน มายาได้จบสิ้นสิ่งนั้นลง เวลานี้ลูกต้องลืมร่างกายและความสัมพันธ์ทางร่างทั้งหมดและจดจำฉันผู้เป็นพ่อ แม้ลูกต้องทำการกระทำเพื่อการหาเลี้ยงชีพของลูก แต่ทำความเพียรพยายามเพื่อจดจำพ่อในเวลาใดก็ตามที่ลูกมี ผู้นี้ผู้เดียวนี้เท่านั้นที่บอกวิธีการให้แก่ลูก ลูกจะสามารถจดจำพ่อได้มากที่สุดในตอนเช้าตรู่ของน้ำทิพย์เพราะเป็นเวลาที่บริสุทธิ์และสงบ โจรไม่ได้ทำโจรกรรมในเวลานั้น ไม่มีการทำบาปใดและไม่มีใคร ข้องแวะในกิเลส ทุกสิ่งเริ่มต้นในเวลาของการนอน นี่เรียกได้ว่าเป็นกลางคืนที่ตาโมประธานอย่างที่สุด เวลานี้พ่อพูดว่า ลูกๆ อดีตคืออดีต การแสดงของหนทางความเลื่อมใสศรัทธาได้จบสิ้นลงไปแล้ว เวลานี้ได้มีการอธิบายแก่ลูกแล้วว่านี่คือชาติเกิดสุดท้ายของลูก คำถามที่ว่าประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นได้อย่างไรนั้นก็ไม่เกิดขึ้น การขยายตัวนั้นเฝ้าแต่จะเกิดขึ้น ดวงวิญญาณที่ยังคงอยู่เบื้องบนนั้นก็จะต้องลงมา เมื่อพวกเขาทั้งหมดได้ลงมาแล้วการทำลายล้ายจะเริ่มต้นขึ้น แล้วทุกคนต้องกลับไปตามลำดับกันไป ผู้นำทางนั้นอยู่เบื้องหน้าทุกคน ใช่ไหม พ่อนั้นเรียกว่าผู้ปลดปล่อยและผู้ชำระให้บริสุทธิ์ สวรรค์นั้นก็คือโลกที่บริสุทธิ์ ไม่มีใครนอกเหนือจากพ่อสามารถสร้างได้ เวลานี้ลูกกำลังรับใช้บารัตด้วยจิตใจ ร่างกาย และทรัพย์สมบัติของลูกตามศรีมัทของพ่อ คานธีจีเองก็ต้องการทำเช่นนี้แต่เขาไม่สามารถทำดังนั้นได้ ชะตากรรมของละครนี้เป็นเช่นนั้น เวลานี้นั่นเป็นอดีต ดินแดนของราชาที่ไม่บริสุทธิ์ต้องจบสิ้น และดังนั้นแม้กระทั่งชื่อและร่องรอยของสิ่งนั้นก็ได้หายไปแล้ว ไม่มีนามหรือร่องรอยของทรัพย์สมบัติของพวกเขาด้วยเช่นกัน ผู้คนเชื่อว่าลักษมีและนารายณ์เคยเป็นนายแห่งสวรรค์ แต่ไม่มีใครรู้ว่าใครทำให้พวกเขาเป็นเช่นนั้น แน่นอนที่พวกเขาต้องเคยได้รับมรดกของเขาจากพ่อผู้สร้างสวรรค์ ไม่สามารถมีใครให้มรดกที่แสนจะยิ่งใหญ่ได้ ประเด็นเหล่านี้ไม่ได้มีการอ้างอิงไว้ในคำภีร์ใด มีการกล่าวไว้ในกีตะและพวกเขาก็ได้เปลี่ยนชื่อ พวกเขาได้แสดงว่าทั้ง พันดาวาสและคาราวาสมีอาณาจักร แต่ไม่มีใครมีอาณาจักรที่นี่ เวลานี้พ่อก่อตั้งสิ่งนั้นอีกครั้ง ปรอทของความสุขของลูกๆ ควรจะขึ้นสูง เวลานี้การแสดงถึงจุดจบและเรากำลังจะกลับไป เราเป็นผู้อาศัยของบ้านที่แสนหวาน พวกเขาพูดว่า ผู้นั้นผู้นี้บรรลุถึงนิพพาน หรือแสงนั้นได้หลอมรวมไปกับแสงหรือเขาได้บรรลุถึงการหลุดพ้นเป็นนิรันดร์ ชาวบารัตพบว่าสวรรค์นั้นหวานชื่น พวกเขาพูดว่า: เขาได้จากไปสวรรค์แล้ว พ่ออธิบาย: ไม่มีใครได้มาซึ่งการหลุดพ้นตลอดไป พ่อคือผู้ประทานการหลุดพ้นสำหรับทั้งหมดและดังนั้นอย่างแน่นอนที่ท่านจะประทานความสุขแก่ทุกคนด้วย หากหนึ่งคนนั่งอยู่ในดินแดนนิพพานและผู้อื่นนั้นทุกข์ทรมานอยู่ในความทุกข์พ่อก็ไม่สามารถทนกับสิ่งนั้นได้ พ่อคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ หนึ่งนั้นคือดินแดนที่บริสุทธิ์ของการหลุดพ้นและอีกหนึ่งนั้นคือดินแดนที่บริสุทธิ์ของการหลุดพ้นในชีวิต และแล้วหลังจากยุคทองแดงทุกคนก็อยู่อย่างไม่บริสุทธิ์ วัตถุธาตุทั้ง5ฯลฯได้อยู่อย่างไม่บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ และแล้วพ่อก็มาและชำระสิ่งเหล่านั้น ร่างกายของลูกจะสวยงามด้วยวัตถุธาตุที่บริสุทธิ์ มีความงามตามธรรมชาติ เป็นแรงดึงดูดตามธรรมชาติ มีแรงดึงดูดอย่างมากในกฤษณะ ชื่อเองนั้นคือสวรรค์และดังนั้นลูกจะคาดหวังอะไร พระเจ้าได้รับการยกย่องอย่างมากว่าเป็นภาพลักษณ์อมตะแต่แล้วพวกเขาก็ได้นำท่านไปอยู่ในก้อนกรวดก้อนหิน ไม่มีใครรู้จักพ่อ เพียงเมื่อพ่อมาเท่านั้นที่ท่านสามารถอธิบาย ด้วยพ่อทางโลกด้วยเพียงหลังจากที่ท่านได้สร้างลูกๆ เท่านั้นที่พวกเขาจึงจะรู้ถึงประวัติชีวิตของพ่อของพวกเขา ลูกๆจะสามารถรู้ถึงประวัติชีวิตของพ่อของพวกเขาโดยที่ยังไม่มีพ่อได้อย่างไร เวลานี้พ่อพูดว่า หากลูกต้องการแต่งงานกับลักษมีหรือนารายณ์ ลูกต้องทำความเพียรพยายาม จุดหมายปลายทางนั้นสูงมากและรายได้นั้นก็ยิ่งใหญ่ เคยมีหนทางครอบครัวที่บริสุทธิ์ในยุคทอง เคยมีราชสถานที่บริสุทธิ์(ดินแดนของพระราชา)ซึ่งเวลานี้ได้อยู่อย่างไม่บริสุทธิ์ ทั้งหมดกลายเป็นผู้ที่มีกิเลส นี่คือโลกที่เป็นเช่นปีศาจ ที่ซึ่งมีการคอร์รับชั่นอย่างมากมาย ลูกต้องการพละกำลังที่จะปกครอง ผู้คนนั้นไม่มีพละกำลังของพระเจ้า เป็นการปกครองของประชาชนเหนือประชาชน ผู้ที่ให้ทานและทำบุญและทำกรรมดีก็ถือกำเนิดในราชนิกุล มีพละกำลังของกรรมนั้น เวลานี้ลูกกำลังทำการกระทำที่สูงส่งอย่างมาก ลูกอุทิศทุกสิ่ง(ร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สมบัติแก่ชีพบาบา) และดังนั้นชีพบาบาก็ต้องอุทิศทุกสิ่งแก่ลูกๆ ด้วยเช่นกัน ลูกรับพละกำลังจากท่านและปกครองอาณาจักรของความสงบและความสุขที่ไม่ขาดตอนและคงอยู่ตลอดไป ผู้คนไม่ได้มีพละกำลังใด ลูกจะไม่พูดว่าเป็นเพราะใครบางคนได้ให้ทานทรัพย์สมบัติที่เขากลายเป็น MLA ด้วยการให้ทานทรัพย์สมบัติเขาจะถือกำเนิดในบ้านที่มั่งคั่ง เวลานี้ไม่มีมรดกใด บาบาได้ให้พละกำลังอย่างมากมายแก่ลูกในเวลานี้ ลูกพูดว่า: เรากำลังจะแต่งงานกับนารายณ์ เรากำลังจะกลายเป็นเทพจากมนุษย์ ประเด็นเหล่านี้ทั้งหมดใหม่ เรื่องราวของนาราดเป็นของเวลานี้ รามายณะฯลฯ เป็นของเวลานี้ด้วยเช่นกัน ไม่มีคัมภีร์ในยุคทองและยุคเงิน คัมภีร์ทั้งหมดนั้นเชื่อมโยงกับในเวลาปัจจุบัน หากลูกมองดูต้นไม้ลูกจะสามารถเห็นว่าลัทธินิกายทั้งหมดจะมาภายหลัง วรรณะหลักเป็นของบราห์มิน เทพ และนักรบ จุกของ บราห์มินนั้นโด่งดัง วรรณะบราห์มินที่สูงสุดนั้นไม่ได้มีกล่าวไว้ในคัมภีร์ พวกเขาได้ละเลยบราห์มินออกไปจากสัญลักษณ์ที่มีรูปที่หลากหลายของวิษณุ สิ่งนี้ถูกกำหนดเอาไว้แล้วในละคร ผู้คนของโลกไม่เข้าใจว่าพวกเขาลงมาด้วยการทำความเลื่อมใสศรัทธา พวกเขาพูดว่าท่านสามารถพบกับพระเจ้าได้ด้วยการทำความเลื่อมใสศรัทธา พวกเขาเรียกหาท่านอย่างมากและจดจำท่าน เมื่อพวกเขาอยู่ในความทุกข์ ลูกเคยมีประสบการณ์นี้ ที่นั่นไม่มีเรื่องของความทุกข์ ขณะที่นี่มีความโกรธในทุกคน พวกเขาเฝ้าแต่ดูถูกดูหมิ่นกันและกัน เวลานี้ชีวานั้นคือพ่อของลูก ลูกไม่ได้พูดว่าขอคารวะต่อชีวา ด้วยการพูดว่าพ่อนั้นอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกันความเห็นของความเป็นพี่น้องก็หายไป เป็นสิ่งที่ดีมากที่ในบารัตพวกเขาพูดว่าฮินดูและชาวจีนนั้นเป็นพี่น้องกัน ชาวจีนและชาวมุสลิมเป็นพี่น้องกันและทั้งหมดนั้นก็เป็นพี่น้องเป็นลูกๆ ของพ่อเดียว ลูกเข้าใจว่าในเวลานี้ลูกเป็นลูกๆ ของพ่อเดียว ต้นไม้เผ่าพันธุ์ของบราห์มินถูกก่อตั้งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ศาสนาเทพปรากฏออกมาจากศาสนาบราห์มินนี้ ศาสนานักรบมาหลังจากศาสนาเทพ ศาสนาอิสลามปรากฏขึ้นมาหลังจากศาสนานักรบ เพราะเป็นต้นไม้เผ่าพันธ์ แล้วศาสนาพุทธและคริสเตียนก็ได้ปรากฏขึ้น ต้นไม้ใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นมาว่าเป็นการขยายตัวนั้นก็เฝ้าแต่เกิดขึ้น สิ่งนี้คือต้นไม้เผ่าพันธุ์ที่ไม่มีขีดจำกัดในขณะที่สิ่งอื่นนั้นมีขีดจำกัด พ่อได้แสดงวิธีการที่ง่ายดายแก่ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงประเด็นในรายละเอียดเหล่านี้ว่าให้จดจำพ่อและมรดกและลูกจะไปสวรรค์อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามหากลูกต้องการประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงลูกทำต้องความเพียรพยายามเพื่อสิ่งนั้น ลูกๆ รู้ว่าชีพบาบากำลังอธิบายแก่ลูก และบาบานี้ (บราห์มาบาบา) ก็อธิบายแก่ลูกด้วยเช่นกัน ผู้เดียวนั้นอยู่ในสติปัญญาของลูกและของพ่อด้วย ถึงแม้ว่าเราได้ศึกษาคัมภีร์ฯลฯ เราก็รู้ว่าเราไม่สามารถพบปะกับพระเจ้าด้วยสิ่งใดเหล่านั้น พ่ออธิบาย ลูกๆที่สุดแสนหวานเฝ้าแต่จดจำชีพบาบาและมรดก ลูกควรจะยกย่องบาบาด้วยวิธีนี้ บาบา!ท่านนั้นอ่อนหวานอย่างมาก เป็นความอัศจรรย์ของท่าน ลูกๆได้ถูกล๊อตเตอรี่ของพระเจ้าแล้ว เวลานี้ลูกต้องทำความเพียรพยายามด้วยความรู้และโยคะ ลูกได้รับรางวัลใหญ่มากในสิ่งนี้และดังนั้นลูกควรทำความเพียรพยายาม อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ตื่นในชั่วโมงเช้าตรู่ของน้ำทิพย์ในเวลาที่สงบและบริสุทธิ์และจดจำพ่อ ฝึกฝนที่จะลืมทุกสิ่งรวมทั้งสำนึกของร่างกาย

2. ปล่อยให้อดีตเป็นอดีตและให้การช่วยเหลือของความบริสุทธิ์แก่พ่อในชาติเกิดสุดท้ายนี้ ทำให้ตนเองไม่ว่างเว้นด้วยร่างกายจิตใจและทรัพย์สมบัติของลูกในงานรับใช้ของการทำให้บารัตเป็นสวรรค์

พร:
ขอให้ลูกกลับมาสำรวจตนและจบสิ้นบัญชีเก่าของลูกทั้งหมดแม้ในรูปของความคิดและสันสการ์ของพวกเขา

เวลานี้บัพดาดา ปรารถนาที่จะเห็นสมุดบัญชีทั้งหมดที่สะอาดของลูกๆ แม้บัญชีเก่าที่เล็กนั่นคือบัญชีของการมองออกไปภายนอกต้องไม่อยู่แม้เพียงเล็กน้อยในรูปของความคิดและซันสการ์ กลับมาเป็นอิสระอย่างสม่ำเสมอจากบ่วงพันธะทั้งหมดและอยู่อย่างโยกยุค นี้เรียกว่าการอยู่อย่างสำรวจตน ดังนั้นลูกสามารถทำงานรับใช้มากมายแต่กลับมาสำรวจตนในขณะที่ทำสิ่งนั้นอย่าได้มองออกไปภายนอก ประกาศชื่อเสียงของพ่อด้วยใบหน้าของการสำรวจตนของลูกทำให้ดวงวิญญาณทั้งหลายมีความสุขมากที่พวกเขาเป็นของพ่อ

คติพจน์:
การได้รับความสำเร็จด้วยความคิด คำพูด สายใยความสัมพันธ์ของลูกผ่านการเปลี่ยนแปลงของลูกคือ การกลายเป็นตัวของความสำเร็จ