26.03.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน เช่นที่ลูกดวงวิญญาณได้รับบัลลังก์ในรูปของร่างกายของลูก ในทำนองเดียวกันพ่อผู้ที่ไม่มีบัลลังก์ของท่านเองกำลังนั่งบนบัลลังก์ของดาด้านี้

คำถาม:
สิ่งบ่งบอกของผู้ที่ตระหนักถึงการเป็นลูกของพระเจ้าคืออะไร?

คำตอบ:
พวกเขามีความรักที่แท้จริงต่อพ่อผู้เดียว ลูกๆ ของพระเจ้าไม่เคยต่อสู้หรือทะเลาะเบาะแว้งกัน พวกเขาไม่สามารถมีสายตาที่ไม่บริสุทธิ์ เมื่อพวกเขาได้กลายเป็นบราห์มากุมารและกุมารี นั่นคือพวกเขาได้กลายเป็นพี่น้องหญิงชาย พวกเขาจึงไม่สามารถมองกันและกันด้วยสายตาที่ไม่บริสุทธิ์

เพลง:
จากบัลลังก์ของท่านบนท้องฟ้าและลงมายังพื้นดิน.

โอมชานติ
ลูกๆ รู้ว่าเวลานี้บาบาได้ละบัลลังก์ของท่านในท้องฟ้าและทำให้ร่างกายของดาดาด้านี้เป็นบัลลังก์ของท่าน ท่านจากบัลลังก์นั้นเพื่อมาที่นี่และเวลานี้ท่านกำลังนั่งอยู่ที่นี่ ธาตุของท้องฟ้าคือบัลลังก์ของมนุษย์ บัลลังก์ของดวงวิญญาณคือธาตุแห่งแสงที่ยิ่งใหญ่ที่ซึ่งลูกดวงวิญญาณอาศัยอยู่โดยไม่มีร่างกาย เช่นที่มีดวงดาวในท้องฟ้า ดังนั้นลูกดวงวิญญาณที่เล็กมากก็อาศัยอยู่ที่นั่น ไม่สามารถมองเห็นดวงวิญญาณได้หากปราศจากสายตาอันสูงส่ง เวลานี้ลูกมีความรู้ว่าดวงวิญญาณนั้นเล็กเท่ากับดวงดาว, เหมือนจุดแห่งแสง เวลานี้พ่อได้จากบัลลังก์นั้น พ่อพูดว่า: ลูกดวงวิญญาณต้องจากบัลลังก์นั้นและทำให้ร่างกายของลูกเป็นบัลลังก์ของลูกด้วยเช่นกัน แน่นอนว่าพ่อต้องการร่างกายเช่นกัน ลูกเรียกหาพ่อให้เข้ามาสู่โลกเก่า มีเพลงที่ร้องว่า: ผู้อาศัยของดินแดนที่ห่างไกลได้เข้ามาสู่ต่างแดน สถานที่ซึ่งลูกดวงวิญญาณอาศัยอยู่และที่ซึ่งบาบาอาศัยอยู่คืออาณาเขตของดวงวิญญาณ แล้วจากที่นั่นลูกก็ไปสู่สวรรค์ที่บาบากำลังก่อตั้ง พ่อไม่ได้เข้ามาในสวรรค์ด้วยตัวท่านเอง ท่านอยู่เหนือเสียงในสภาพของการปลดเกษียณด้วยตัวท่านเอง ไม่มีความจำเป็นสำหรับท่านในสวรรค์ ท่านอยู่เหนือประสบการณ์ของความสุขและความทุกข์ ลูกมีประสบการณ์ของความสุขและลูกมีประสบการณ์ของความทุกข์ด้วยเช่นกัน เวลานี้ลูกรู้ว่าลูกบราห์มากุมารและกุมารีเป็นพี่น้องชายหญิงและดังนั้นลูกไม่ควรแม้กระทั่งจะมีความคิดของสายตาที่ไม่บริสุทธิ์ต่อกันและกัน ลูกคือพี่น้องชายหญิงและกำลังนั่งที่นี่เป็นส่วนตัวเบื้องหน้าพ่อ เพียงแค่ดูวิธีการนี้เพื่อการอยู่อย่างบริสุทธิ์ สิ่งเหล่านี้ไม่ได้กล่าวไว้ในคัมภีร์ พ่อของทุกคนคือผู้เดียวและดังนั้นลูกทั้งหมดคือลูกๆของท่าน ลูกๆต้องไม่ต่อสู้หรือโต้แย้งในบรรดาลูกเอง ลูกรู้ว่าในปัจจุบันลูกคือลูกของพระเจ้า ก่อนหน้านี้ลูกเป็นลูกที่ชั่วร้ายเช่นปีศาจ เวลานี้ในยุคบรรจบพบกันลูกได้เป็นลูกของพระเจ้า จากนั้นในยุคทองลูกจะเป็นลูกของเทพ เวลานี้ลูกๆรู้ถึงวงจรนี้ ลูกคือบราห์มากุมารและกุมารี ดังนั้นจึงไม่สามารถมีสายตาที่ไม่บริสุทธิ์ ไม่มีสายตาที่เลวร้ายในยุคทอง เป็นเพียงในอาณาจักรของราวันเท่านั้นที่มีสายตาที่ไม่บริสุทธิ์ ลูกๆ ต้องไม่จดจำใครนอกจากพ่อ ความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรมีไว้สำหรับพ่อผู้เดียว ของฉันคือชีพบาบาผู้เดียวและไม่มีใครอื่น พ่อพูดว่า: ลูกๆ เวลานี้ลูกต้องไปที่วัดของชีวา ชีพบาบากำลังก่อตั้งสวรรค์ เป็นเวลาครึ่งวงจรที่เป็นอาณาจักรของราวันซึ่งลูกได้มาถึงความตกต่ำ ไม่มีใครรู้ว่าราวันเป็นใครหรือเหตุใดลูกจึงเผาเขา พวกเขาไม่รู้จักแม้กระทั่งชีพบาบา เช่นที่พวกเขาตกแต่งประดับประดารูปบูชาเทพและกราบไหว้บูชาและจากนั้นก็นำไปจมน้ำ ดังนั้นเช่นกันพวกเขาสร้างสัญลักษณ์ลิงกัมด้วยดินเหนียวของชีพบาบาด้วยเช่นกันและกราบไหว้บูชาแล้วก็เอาดินเหนียวนั้นไปผสมกับดินอื่น ในทำนองเดียวกันพวกเขายังสร้างหุ่นจำลองของราวันและแล้วก็เผามันด้วยเช่นกัน พวกเขาไม่เข้าใจสิ่งใดเลย พวกเขาพูดว่าเวลานี้เป็นอาณาจักรของราวันและอาณาจักรของรามจะต้องมีการก่อตั้ง คานจีก็ต้องการอาณาจักรของรามเช่นกัน ดังนั้นนั่นหมายความว่านี่คืออาณาจักรของราวัน พ่อมาและประพรมสายฝนแห่งความรู้ให้กับลูกๆที่ถูกเผาไหม้โดยการนั่งอยู่บนกองไฟของตัณหาราคะในอาณาจักรของราวัน ท่านให้คุณประโยชน์ต่อทุกคน เช่นเดียวกับที่เมื่อฝนตกลงบนพื้นดินที่แห้งแล้ง หญ้าก็เริ่มที่จะเติบโตขึ้น ในทำนองเดียวกันเพราะลูกไม่ได้มีฝนของความรู้ ลูกจึงกลับมาแห้งแล้งโดยสิ้นเชิง ลูกจะได้รับการประพรมด้วยความรู้อีกครั้งหนึ่งซึ่งลูกจะกลายเป็นนายของโลก แม้ว่าลูกจะอาศัยอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูก ลูกควรมีความสุขอยู่ภายในอย่างมาก เด็กๆที่ยากจนบางคนได้กลายเป็นทนายความโดยการศึกษาเล่าเรียน แล้วพวกเขาก็นั่งกับบุคคลสำคัญและรับประทานและดื่มด้วยกัน มีเรื่องราวของบิล (หญิงชาวพื้นเมือง) ในคัมภีร์ ลูกๆรู้ว่าผู้ที่ทำความเลื่อมใสศรัทธามากที่สุดจะมาและรับความรู้มากที่สุด พวกเราคือผู้ที่ทำความเลื่อมใสศรัทธามากที่สุดตั้งแต่ตอนเริ่มต้น ดังนั้นบาบาจึงส่งเราไปสวรรค์ก่อนใครอื่นทั้งหมด สิ่งเหล่านี้ถูกต้องแม่นยำที่เต็มไปด้วยความรู้ เราเคยเป็นผู้ที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาและต่อมาเราก็กลายเป็นผู้ที่กราบไหว้บูชา เรายังคงลงมาเรื่อยๆ ความรู้ทั้งหมดได้มีการอธิบายแก่ลูกๆแล้ว ในปัจจุบันทุกคนในทั้งโลกเป็นผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้า พวกเขาไม่รู้จักพ่อ พวกเขาเพียงแค่พูดว่า เนติ เนติ (ไม่ใช่สิ่งนี้หรือสิ่งนั้น) เมื่อลูกก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆ ซันยาสซีจะมาและกลายเป็นผู้เชื่อในพระเจ้าอย่างแน่นอน แม้ว่าซันยาสซีหนึ่งคนมาที่นี่ ก็ไม่ใช่สาวกของเขาทั้งหมดที่จะไว้วางใจเขา พวกเขาจะพูดว่าบราห์มากุมารและกุมารีได้ร่ายเวทมนตร์ใส่เขา พวกเขาก็จะนำซันยาสซีผู้นั้นออกจากกัดดีและแทนที่ด้วยหนึ่งในสาวกของเขา ซันยาสซีมากมายเช่นนั้นมาหาลูก แต่แล้วพวกเขาก็หายไป นี่คือละครที่น่าอัศจรรย์อย่างมาก! เวลานี้ลูกๆ รู้ทุกสิ่งตั้งแต่ตอนต้นจนถึงตอนจบ ลูกซึมซับสิ่งนี้ตามลำดับกันไปตามความเพียรพยายามของลูกด้วยเช่นกัน พ่อมีความรู้ทั้งหมดและดังนั้นลูกเช่นกันควรมีความรู้ทั้งหมดเช่นกัน ในแต่ละวันมีศูนย์มากมายจะเปิดขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง ลูกๆ ต้องมีเมตตาอย่างมาก พ่อพูดว่า: มีความเมตตาต่อตนเอง อย่าได้ไร้ความเมตตา มีความเมตตาสำหรับตัวเอง อย่างไร? ท่านยังคงอธิบายสิ่งนี้ด้วยเช่นกันว่า: จดจำพ่อและกลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ ลูกต้องไม่เพียรพยายามจะกลับมาไม่บริสุทธิ์อีกครั้ง สายตาของลูกต้องอยู่อย่างดีมาก เราบราห์มินเป็นลูกๆ ของพระเจ้า พระเจ้าได้นำเรามาเลี้ยงดู เวลานี้เราต้องเปลี่ยนจากมนุษย์ธรรมดาไปเป็นเทพ ก่อนอื่นใดเราจะกลายเป็นเทวดานางฟ้าผู้ที่อาศัยอยู่ในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน เวลานี้ลูกกำลังกลายเป็นเทวดานางฟ้า ได้มีการอธิบายความลับของอาณาเขตที่ละเอียดอ่อนแก่ลูกๆแล้ว ที่นี่เป็น การใช้เสียงพูด ในดินแดนที่ละเอียดอ่อนเป็น การเคลื่อนไหว ในโลกที่ไม่มีตัวตนมีเพียงความนิ่งเงียบ ดินแดนที่ละเอียดอ่อนเป็นของเทวดานางฟ้า ผีมีร่างกายเหมือนเงา เมื่อดวงวิญญาณไม่ได้รับร่างกายใหม่ เขาก็เร่ร่อนไปทั่ว นั่นเรียกว่าผี ลูกสามารถมองเห็นสิ่งนั้นด้วยดวงตาทางร่างกายของลูก จากนั้นก็มีเทวดานางฟ้าที่อาศัยอยู่ในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน ประเด็นเหล่านี้ต้องเข้าใจ ลูกมีความรู้ของโลกที่ไม่มีตัวตน อาณาเขตที่ละเอียดอ่อน และโลกที่มีตัวตน จงเก็บความรู้ทั้งหมดนี้ไว้ในสติปัญญาของลูกในขณะที่ลูกเคลื่อนไหวไป แต่ดั้งเดิมเราคือผู้อยู่อาศัยในโลกที่ไม่มีตัวตน เวลานี้เราจะกลับไปที่นั่นผ่านอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน ในเวลานี้เท่านั้นที่บาบาสร้างอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน อันดับแรกจำเป็นต้องมีอาณาเขตที่ละเอียดอ่อนแล้วจากนั้นจึงจำเป็นต้องมีโลกที่มีตัวตน เวลานี้เป็นยุคบรรจบพบกัน สิ่งนี้เรียกว่าเป็นยุคของพระเจ้า ในขณะที่โลกใหม่เรียกว่ายุคที่สูงส่ง ยุคแห่งเทพ ลูกๆควรมีความสุขอย่างมาก หากลูกมีสายตาที่ไม่บริสุทธิ์ ลูกไม่สามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงได้ เวลานี้ลูกเป็นบราห์มิน ลูกต้องไม่ลืมสิ่งนี้เมื่อลูกกลับบ้าน ลูกลืมเมื่อลูกเข้าไปสู่มิตรที่ไม่ดี ลูกผู้เป็นหงส์คือลูกๆของพระเจ้า ลูกไม่ควรมีสายใยแห่งความผูกพันยึดมั่นภายในกับใครอีกต่อไป หากลูกมีสายใยของความผูกพันยึดมั่น ลูกจะถูกเรียกว่าลิงแห่งความผูกพันยึดมั่น ธุรกิจของลูกคือการทำให้ทุกคนบริสุทธิ์ ลูกคือผู้ที่ทำให้โลกนี้กลายเป็นสวรรค์ มีความแตกต่างเช่นนั้นระหว่างลูกที่เป็นเช่นปีศาจของราวันและลูกๆของพระเจ้า เพื่อที่จะทำให้สภาพของลูกมั่นคง ลูกๆ ต้องฝึกที่จะไม่มองเห็นในขณะที่เห็นทุกสิ่ง การทำให้สติปัญญาของลูกมั่นคงและสม่ำเสมอเป็นเรื่องของความกล้าหาญ ต้องใช้ความเพียรพยายามที่จะกลับมาสมบูรณ์พร้อม ลูกต้องการเวลาที่จะกลับมาสมบูรณ์พร้อม เมื่อลูกไปถึงสภาพที่อยู่เหนือบ่วงกรรมของลูกเท่านั้นที่นิมิตนี้จะสามารถอยู่อย่างมั่นคง จนกว่าจะถึงเวลานั้นก็จะมีแรงดึงดูดอย่างใดอย่างหนึ่ง ลูกต้องคงอยู่เหนือสิ่งนั้นอย่างสิ้นเชิง ลูกต้องการเส้นที่ชัดเจน ในขณะที่มองเห็นทุกสิ่ง มันจะต้องเป็นราวกับว่าลูกไม่เห็นสิ่งใดเลย เพียงผู้ที่มีการฝึกฝนสิ่งนี้เท่านั้นที่จะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง พวกเรายังไม่ไปถึงสภาพนั้น ซันยาสซีไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ ที่นี่ลูกต้องทำความเพียรพยายามอย่างมาก ลูกรู้ว่าเวลานี้ลูกได้สละละทิ้งโลกเก่า ลูกเพียงแค่ต้องกลับบ้านแห่งความเงียบสงบที่แสนหวานของลูก สิ่งนี้ไม่ได้อยู่ในสติปัญญาของคนอื่นเหมือนกับที่อยู่ในสติปัญญาของลูก เพียงลูกเท่านั้นที่รู้ว่าเวลานี้ลูกต้องกลับบ้าน พระเจ้าชีวาพูด ท่านคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ผู้ปลดปล่อย และผู้นำทาง กฤษณะไม่ใช่ผู้นำทาง เป็นในเวลานี้ที่ลูกเรียนรู้วิธีที่จะแสดงให้ทุกคนได้เห็นหนทางนี้ เหตุนี้เองลูกจึงได้ชื่อว่าพันดาวาส ลูกคือกองทัพพันดาวาส เวลานี้ลูกกลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ ลูกรู้ว่าลูกต้องกลับบ้าน รู้ว่าลูกต้องละร่างเก่าของลูก ตัวอย่างของงูและแมลงเม่าที่ส่งเสียงใช้กับลูกในเวลานี้ เวลานี้ลูกคือรูปในทางปฏิบัติของสิ่งเหล่านั้น พวกเขาไม่สามารถทำธุรกิจนี้ ลูกรู้ว่าโลกนี้คือสุสานและรู้ว่าโลกนี้ต้องกลายเป็นดินแดนแห่งเทวดานางฟ้า ทุกวันคือโชคสำหรับลูก ลูกๆมีโชคเสมอ เด็กมีการลงทะเบียนในโรงเรียนในวันพฤหัสบดี นี่เป็นระบบตั้งแต่ตอนเริ่มต้น นี่คือจ้าวแห่งต้นไม้ที่กำลังสอนลูกในเวลานี้ ลางดีของดาวพฤหัสบดีอยู่เหนือลูกเป็นเวลาชาติแล้วชาติเล่า ลางเหล่านี้ไม่มีขีดจำกัด ลางของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธามีขีดจำกัด เวลานี้มีลางที่ไม่มีขีดจำกัดและดังนั้นลูกควรจะทำความเพียรพยายามอย่างเต็มที่ ไม่ใช่เพียงแค่คนที่จะกลายเป็นลักษมีหรือนารายณ์เท่านั้น จะมีราชวงศ์ของพวกเขาด้วยเช่นกัน หลายคนจะปกครองที่นั่นอย่างแน่นอน มีอาณาจักรสุริยวงศ์ของลักษมีและนารายณ์ สิ่งเหล่านี้อยู่ในสติปัญญาของลูก ลูกๆ บางคนมีนิมิตด้วยเช่นกันว่าพวกเขาได้รับติลักของอำนาจในการปกครองของพวกเขา ผู้คนของสุริยวงศ์ส่งมอบอาณาจักรให้แก่ผู้คนของจันทราวงศ์อย่างไร พ่อแม่ล้างเท้าของลูกและให้ติลักของอำนาจในการปกครองและโชคของอาณาจักรแก่เขา นิมิตทั้งหมดนี้ถูกกำหนดเอาไว้แล้วในละคร ลูกๆไม่ควรสับสนเกี่ยวกับสิ่งนี้ เพียงแค่จดจำพ่อและกลายเป็นผู้ควงกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเองและทำให้ผู้อื่นเป็นสิ่งนี้ด้วยเช่นกัน ลูกคือลูกๆ ที่เกิดจากปากของบราห์มา บราห์มินที่แท้จริงที่ควงกงจักรแห่งการสำนึกในตนเอง ได้มีการแสดงให้เห็นความรุนแรงอย่างมากในคัมภีร์จากการที่พวกเขาใช้กงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเอง เวลานี้พ่อกำลังเล่าเรื่องราวของกีตะที่แท้จริงแก่ลูกๆ ดังนั้นลูกควรเรียนรู้สิ่งนี้ด้วยหัวใจ สิ่งนี้ง่ายดายมาก สายใยของลูกทั้งหมดมีกับกีตะ ในกีตะมีความรู้เช่นเดียวกับมีโยคะ ลูกต้องสร้างหนังสือเพียงเล่มเดียวเท่านั้น เหตุใดลูกควรสร้างหนังสือเกี่ยวกับโยคะแยกต่างหาก? อย่างไรก็ตามทุกวันนี้โยคะมีชื่อเสียงมาก ดังนั้นจึงมีการตั้งชื่อที่แตกต่างกันไปเพื่อทำให้ผู้คนมาและเข้าใจ พวกเขาจะเข้าใจในเวลาสุดท้ายว่าเขาต้องมีโยคะกับพ่อผู้เดียว ผู้ที่ฟังสิ่งนี้จะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงในศาสนาของตนเอง อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง ด้วยความรัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. มีความเมตตาต่อตนเอง ทำให้สายตาของลูกดีมากและบริสุทธิ์ พระเจ้าได้รับลูกมาเลี้ยงดูเพื่อที่จะเปลี่ยนลูกจากมนุษย์ธรรมดาให้เป็นเทพ ดังนั้นลูกต้องไม่มีความคิดที่จะกลับมาไม่บริสุทธิ์

2. เพื่อที่จะทำให้สภาพของลูกอยู่เหนือบ่วงกรรมอย่างสมบูรณ์ จงฝึกฝนที่จะอยู่เหนืออย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่มองเห็นทุกสิ่งในโลกเก่านี้ อย่าได้เห็น โดยการฝึกฝนสิ่งนี้อย่างสม่ำเสมอ ลูกจะทำให้สภาพของลูกมั่นคงสม่ำเสมอ

พร:
ขอให้ลูกมีค่าควรแก่การได้รับพรจากทุกคน และมีประสบการณ์กับการเติบโตด้วยวิธีการหล่อเลี้ยงที่สูงส่ง

ยุคบรรจบพบกันคือยุคที่จะเติบโตไปพร้อมกับการแสดงความยินดี ลูกๆได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยความยินดีจากพ่อและครอบครัว ด้วยการแสดงความยินดีเหล่านี้ที่ลูกกำลังร่ายรำ ร้องเพลง ได้รับการหล่อเลี้ยง และโบยบินได้ การหล่อเลี้ยงนี้มหัศจรรย์ ลูกๆจะกลายเป็นผู้ประทานด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่และความรู้สึกที่มีเมตตาและแสดงความยินดีต่อกันและกันในทุกขณะ โดยพูดว่า ดีมาก ดีมาก นี่เป็นวิธีของการหล่อเลี้ยงที่สูงส่ง จงเฝ้าแต่หล่อเลี้ยงทุกคนต่อไปในวิธีนี้และลูกจะมีค่าควรแก่การได้รับการแสดงความยินดี

คติพจน์:
การทำให้ธรรมชาติของลูกนั้นง่ายดาย เป็นวิธีที่ง่ายในการเป็นตัวของการแก้ปัญหา


คำพูดอันล้ำค่าของมาเดตชวารีจี

เป็นเวลาครึ่งวงจรมีความรู้ กลางวันของพระพรหม
และเป็นเวลาครึ่งวงจรมีความเลื่อมใสศรัทธา กลางคืนของบราห์มา


เป็นครึ่งวงจรเป็นกลางวันของบราห์มา และเป็นเวลาครึ่งวงจรเป็นกลางคืนของบราห์มา เวลานี้กลางคืนต้องจบลงและตอนเช้าจะต้องมาถึง เวลานี้พระเจ้ามาและจบสิ้นความมืดและเริ่มนำความสว่างมา มีความสว่างผ่านความรู้และความมืดผ่านความเลื่อมใสศรัทธา ในเพลงก็บอกว่า: พาเราออกไปจากโลกแห่งบาปนี้ไปยังสถานที่ที่หัวใจรู้สึกสะดวกสบายและพักผ่อน นี่คือโลกที่ไร้การพักผ่อนที่ไม่มีความสะดวกสบาย ในสภาพของการหลุดพ้น ไม่มีการพักผ่อนหรือความกระวนกระวาย ยุคทองและเงินเป็นโลกแห่งการพักผ่อนและความสบายใจและทุกคนก็จดจำดินแดนแห่งความสุขนี้ ดังนั้นเวลานี้ลูกจะไปสู่โลกแห่งการพักผ่อนและสะดวกสบาย ไม่มีดวงวิญญาณที่ไม่บริสุทธิ์สามารถไปที่นั่นได้ ในเวลาสุดท้ายพวกเขาจะได้รับการลงโทษจากดารามราช และกลับมาเป็นอิสระจากบ่วงของกรรมใดๆ และจากนั้นจะนำซันสการ์ที่บริสุทธิ์ของพวกเขาไป เพราะไม่มีซันสการ์ที่ไม่บริสุทธิ์หรือบาปที่นั่น เมื่อดวงวิญญาณลืมพ่อที่แท้จริงของพวกเขาแล้วก็จะมีการละเล่นของเขาวงกตที่กำหนดไว้แล้วที่คงอยู่เป็นนิรันดร์ เกมแห่งชัยชนะและความพ่ายแพ้ ด้วยเหตุนี้เองที่เวลานี้เราเราจึงต้องรับพลังจากพระเจ้าผู้ทรงพลังอำนาจ และได้รับชัยชนะเหนือกิเลสและประกาศสิทธิ์ในโชคของอาณาจักรของเราเป็นเวลา 21 ชาติเกิด อัจชะ โอม ชานติ